„W samo południe”, czyli dyscyplinowanie Polaków

logo-pp-internetlogo-wpsTantra Rozumu

Przed starciem z syjonizmem- w walce o suwerenną Polskę i prawa Polaków

Równo za tydzień, bo w piątek, 25 lutego 2022 r., przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, IV Wydział Karny, ul. Terespolska 15A , o godzinie 12:00, sala P08, odbędzie się rozprawa przeciwko członkom Prezydium Rady Krajowej partii Polska Patriotyczna, a zarazem członkom Zarządu Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej oraz administratorom i głównym publicystom portalu internetowego wiernipolsce1.wordpress.com – Dariuszowi Kosiurowi oskarżonem o czyn z art. 256§1 k.k. , art 257 k.k. i art 241§1 kk w związku z art.12 k.k. oraz Pawłowi Ziemińskiemu oskarżonem o czyn z art. 241§1 kk w związku z art.12 k.k.

Sprawa o której mowa ma czteroletnią historię jeśli brać pod uwagę fakt zawiadomienia Prokuratury Rejonowej Warszawa -Praga Północ przez, jak teraz już wiadomo, Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpolspolita” o popełnieniu przestępstwa przez Dariusza Kosiura polegającym na publikowanych przez niego artykułach na portalu wiernipolsce1.wordpress.com, z których to treści rzekomo wynikało publiczne propagowanie faszyzmu ( art. 256 kk) oraz znieważanie grupy ludności narodowości żydowskiej oraz wyznawców judaizmu z powodu przynależności narodowej i wyznaniowej ( art. 257 kk).

Z zarzutem wobec Pawła Ziemińskiego wystąpił natomiast wprost Prokurator Maciej Młynarczyk z prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ, prowadzący dochodzenie w sprawie przeciwko Dariuszowi Kosiurowi, i który w dniu 22 maja 2018 r. wydał postanowienie o żądaniu wydania rzeczy i przeszukaniu miejsca zamieszkania nie tylko Dariusza Kosiura, ale i Pawła Ziemińskiego. Zdaniem Prokuratora M. Młynarczyka na urządzeniach elektronicznych należących do w/w znaleźć się miały dowody potwierdzające przestępstwo rzekomo popełnione przez Dariusza Kosiura. Jak można sądzić ze zleconych Policji przeszukań, Prokurator Młynarczyk nie widział „innego sposobu”, aby „ potwierdzić” fakt autorstwa i tożsamość osoby publikującej pomimo, że na portalu wiernipolsce1.wordpress.com przy publikowanych artykułach zawsze podawany jest autor, bądź źródło, a prócz tego podpisana jest zawsze osoba umieszczająca publikację na stronie.

Na podstawie postanowienia Prokuratora Młynarczyka kilkuosobowe grupy Policji w towarzystwie biegłych techników-informatyków w dniu 8 czerwca 2018r. o godz. 6 rano weszły do mieszkań Dariusza Kosiura w Otwocku i Pawła Ziemińskiego w Łodzi. Samo postanowienie prokuratorskie oraz przebieg czynności z dnia 8 czerwca 2018 r. zostały następnie opisany w materiałach publicystycznych i audycji audio umieszczonych na portalu wiernipolsce1.wordpress.com oraz za granicą, w Rosji.

( Patrz: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2018/06/09/atak-syjonistow-na-portal-wps-z-pomoca-prokuratury-i-policji/https://wiernipolsce1.wordpress.com/2018/06/11/audycja-specjalna/https://wiernipolsce1.wordpress.com/2018/06/14/faszystowskie-dzialania-prokuratury-w-obronie-syjonizmu/https://wiernipolsce1.wordpress.com/2018/06/18/ocena-polityczna-i-prawna-zdarzenia-zwiazanego-z-wejsciem-w-dniu-8-06-2018-r-policji-do-siedziby-partii-polska-patriotyczna/http://www.rv.ru/pdf_file/Rus-Vest-12-2018.pdf; )

To właśnie fakt opisania wydarzeń mających miejsce w Otwocku i Łodzi był powodem postawienia zarzutu przez Prokuratora Młynarczyka i oskarżenia zarówno Dariusza Kosiura jak i Pawła Ziemińskiego o przestępstwo z art. 241§1 kk w związku z art.12 k.k.

Po wspomnianej dacie 8 czerwca 2018 r. miały miejsce różne czynności przewidziane procedurą k.p.k o charakterze min. zażaleniowej na czynności Prokuratora oraz Policji i biegłych, którym zlecił on wspomniane czynności. Ostatecznie 28 listopada 2018 r. Prokurator Maciej Młynarczyk sformułował akt oskarżenia wobec Dariusza Kosiura oskarżonego o czyny z art. 257 kk, z art. 256§1 k.k. i z art. 241§1 kk w związku z art.12 k.k. oraz wobec Pawła Ziemińskiego, oskarżonemu o czyn z art. 241§1 kk w związku z art.12 k.k. Sprawa została przekazana do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy w Otwocku.

Ponad 2 lata, a więc z zastanawiającą opieszałością oraz popełnianiem błędów ze strony wymiaru sprawiedliwości, m.in. co do właściwości miejsca, trwały następne czynności procesowe. Pod koniec 2020 r. , dokładnie 30 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi -Północ, IV Wydział Karny pod przewodnictwem SSR Agnieszki Kowalczyk, na którym w trybie tzw. postępowania nakazowego, bez obecności oskarżonychwydano wyrok nakazowy w sprawie przeciwko Dariuszowi Kosiurowi i Pawłowi Ziemińskiemu.

Wobec wydanego wyroku oskarżeni złożyli sprzeciw i tak sprawa wraca do trybu zwyczajnego. To znaczy po upływie kolejnego roku, w dniu 25 lutego 2022 r., odbędzie się rozprawa przeciwko Dariuszowi Kosiurowi i Pawłowi Ziemińskiemu, członkom władz organizacji politycznych i społecznych oraz publicystom i redaktorom portalu wiernipolsce1.wordpress.com.

Wszystkich zainteresowanych przebiegiem rozprawy, a także poczuwających się do obrony praw Polaków we własnej Ojczyźnie, zagrożonych przez roszczeniowy, nienawistny szowinizm syjonistycznych środowisk żydowskich, wszystkich tych którym drogie są wolności i prawa konstytucyjne Polaków oraz gwarantowane prawem międzynarodowym prawa i wolności obywatelskie zapraszamy do wzięcia udziału w rozprawie w charakterze publiczności.

Zapraszamy szczególnie przedstawicieli nie mainstreamowych polskich mediów oraz patriotyczno-narodowe środowiska blogerskie.

dr Paweł Ziemiński

Przewodniczący Partii

Polska Patriotyczna,

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Wierni Polsce Suwerennej

współredaktor i współadministrator portalu

www. wiernipolsce1.wordpress.com

Wypowiedz się