NIE MA DOWODÓW NA ISTNIENIE JAKIEGOKOLWIEK WIRUSA WYIZOLOWANEGO PRZEZ KOGOKOLWIEK GDZIEKOLWIEK NA ŚWIECIE!

Schizofreniczna rzeczywistość przerosła nawet fabułę bajki Andersena “O nagim królu”. Bowiem nieustanne eksponowanie “ZŁOWROGICH SZAT KRÓLA ŚCIEMOŚWIRUSA”, aby wszyscy uwierzyli, że one istnieją, to okazuje się w tym bardzo dobrze udokumentowanym artykule, że NIE ISTNIEJE TAKŻE  SAM KRÓL ŚCIEMOŚWIRUS. Więc mamy na dużej części Planety, a zwłaszcza na tzw. “cywilizowanym” Zachodzie SZPITAL PSYCHIATRYCZNY Z NAJTRUDNIEJSZYMI PRZYPADKAMI !!!!!

Dowodzi tego w poniższym opracowaniu 178 odpowiedzi z oficjalnych instytucji rządowych z 23 krajów na całym świecie, od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r., że – NIKT NIGDZIE NA ŚWIECIE NIE DOSTARCZYŁ WIARYGODNEGO DOWODU NA ISTNIENIE JAKIEGOKOLWIEK WIRUSA!

Na odkrywcę, który udowodni jednoznacznie istnienie wirusa Covid-19 czeka milion USD nagrody !!!

Redakcja KIP

Aktualizowano: 1 dzień temu

TERAZ PRAWDA Z ICH WŁASNYCH UST UDOKUMENTOWANA ICH WŁASNYMI PISEMNYMI SŁOWAMI PRZYZNANIA, ŻE NIE MAJĄ DOWODÓW! To nie zawiera żadnych dowodów na WSZYSTKIE tak zwane nieistniejące warianty wirusowe od alfa – od początku do końca, beta, delta, marburg, omicron do ich finału – wydanie medialne wariantu Omega – koniec! Wszystkie tak zwane wirusy są wyimaginowane i istnieją tylko jako iluzja generowana komputerowo i NIGDY NIE WYSTĘPUJĄ W PRZYRODZIE!

Nie ma ŻADNYCH DOWODÓW na to, że jakikolwiek “wirus COVID-19” został odizolowany, a następnie oczyszczony z dowolnego pacjenta na planecie, przez kogokolwiek, gdziekolwiek… i w ten sposób istnieje “ZERO DOWODU” na “jego” istnienie!

Cała pandemia CoVid – 19 to WSZYSTKO “DYM i LUSTRA”! zaaranżowane przez “ZŁYCH AKTORÓW” lub “LUCYFERIAN” z wysokim prawdopodobieństwem “ZŁYCH INTENCJI”.

Poniższe pisemne listy są odpowiedziami od następujących urzędników rządowych i / lub instytucjonalnych, które zostały uzyskane na mocy “Ustawy o wolności informacji” lub FOIA z USA, Indii, Republiki Południowej Afryki, Nowej Zelandii, Australii, Wielkiej Brytanii, Anglii, Szkocji, Walii, Irlandii, Danii, Norwegii, Holandii, Szwecji, Hiszpanii, europejskiego CDC, Słowenii, Czech, Ukrainy, Kolumbii, Urugwaj, Włochy, Portugalia, Brazylia, Republika Kolumbii, Ilse of Man, Filipiny itp., A także e-maile od niemieckiego Instytutu Roberta Kocha (RKI) i kilku innych tak zwanych “autorów lub badaczy izolacji wirusa”.
“Prośby do rządów, uniwersytetów i instytucji zdrowia o wszystkie naukowe białe księgi, raporty, badania związane z:
1) izolacji wirusa SARS-COV-2/wirusa COVID-19 u ludzi, oraz
2) izolacji wirusa SARS-COV-2/wirusa COVID-19, “wariantu delta”, “wariantu omikryny” lub dowolnego wariantu SARS-COV-2 u ludzi bezpośrednio z próbki pobranej od oznaczonego pacjenta z chorobą COVID lub zmarłego na COVID (chorego lub zmarłego tylko z powodu wirusa SARS-COV-2 / wirusa COVID-19, wariantu delta lub omikrona wirusa SARS-COV-2 / wirusa COVID-19), w przypadku gdy próbka nie została uprzednio w żaden sposób połączona z jakimkolwiek innym materiałem genetycznym, oraz gdy Pacjent nie miał żadnej innej choroby, takiej jak zapalenie płuc, grypa itp.; i
3) Nakłanianie do choroby COVID-19 u zdrowej osoby stosującej ten Izolat wirusa SARS-COV-2/wirusa COVID-19 potwierdzającego postulaty Kocha i/lub Riversa dotyczące przenoszenia choroby; i
4) Nakłanianie do choroby COVID-19 u zdrowej osoby stosującej ten izolat “wariantu delta” lub “wariantu omikrony” wirusa SARS-COV-2/wirusa COVID-19 potwierdzającego postulaty Kocha i/lub Riversa dotyczące przenoszenia choroby; i stanowiąc podstawę wszystkich nierozważnych ograniczeń i porad – w szczególności dotyczących transportu publicznego, maskowania i szczepionek w szkołach i na uczelniach – wcześniej wykonanych, wykonanych lub planowanych do wykonania w hrabstwie, mieście, stanie, prowincji, terytorium lub kraju przez Departament Zdrowia Publicznego, Gubernatora, Króla, WHO, CDC oraz Krajowy Departament Zdrowia i Opieki Społecznej powołując się na pochodzenie wirusa, wariant, pandemia i stan zagrożenia zdrowia publicznego.

Wyjaśnienie TWOJEJ odpowiedzi na wirusa lub wariantWyjaśnienie 1: Jest to prośba o pełne ujawnienie wszystkich badań naukowych, raportów i białych ksiąg związanych z izolacją wirusa SARS-COV-2 / COVID-19 i wariantów u ludzi, które tworzą Dowód wirusa, Dowód pandemii i Powód użycia / Podstawę stosowaną dla wszystkich wątpliwych “mandatów zdrowia publicznego”, “wytycznych” “porad” i “wymagań” wydawanych przez Departamenty Zdrowia Publicznego, biuro gubernatora, WHO i CDC za noszenie niebezpiecznych masek niszczących zdrowie, feudalne kierowanie ludzkim zachowaniem w dystansie sześciu stóp i zmuszanie do przyjmowania eksperymentalnej i śmiertelnej chemicznej szczepionki mRNA (która została zarejestrowana od 3 sierpnia 2021 r. przez WHO, CDC, EudraVigilance, MHRA Yellow Card Scheme i inne bazy danych działań niepożądanych szczepionek!Wyjaśnienie 2: Izolowanie oznacza “oddzielanie czegoś od innych rzeczy, z którymi jest to połączone lub zmieszane” – definicja Cambridge Dictionary.

Wyjaśnienie 3: Niniejszy wniosek nie dotyczy informacji na temat czegoś uzyskanego za pomocą następujących środków:
1) Hodowla czegoś,
2) Wymaz z nosa czegoś od przypadkowo chorej (z jakąś inną chorobą) lub zdrowej osoby,
3) Wzmocnienie czegoś za pomocą testu PCR (który jego wynalazca dr Kary Mullis wyraźnie stwierdził, że nie może być używany do diagnozowania żadnej choroby),
4) sekwencjonowanie czegoś,
5) lub komputerowo generowane sekwencjonowanie czegoś.

178 Odpowiedzi Na całym świecie Od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. – NIKT NIGDZIE NA ŚWIECIE NIE DOSTARCZYŁ WIARYGODNEGO DOWODU NA ISTNIENIE JAKIEGOKOLWIEK WIRUSA!

23 grudnia 2020 r.:Irlandzki Health Service Executive (HSE) poinformował pana Roberta Pye, że nie ma żadnych zapisów opisujących izolację / oczyszczanie “SARS-COV-2” z jakiejkolwiek próbki pacjenta, przez kogokolwiek, gdziekolwiek:https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/12/Ireland-HSE-PACKAGE.pdfMarzec 15, 2021 Odpowiedź CDC FOIA: brak zapisów o jakiejkolwiek izolacji /oczyszczaniu “Ebolavirus”przez kogokolwiek, gdziekolwiek, kiedykolwiek (pdf w załączeniu):https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/03/CDC-Ebola-FOIA-request-response-No-Records.pdf

Tak zwany nieistniejący wirus Ebola

Kwiecień 4, 2021NO XMRV NO HTLV-1 NO HTLV-III/HIV, NO Ebola, NO SARS CoV – 2 -19

Czy JESTEŚ chemicznie zatruty podczas mikrofalówki z EMF?

https://www.drrobertyoung.com/post/no-ebola-no-xmrv-no-htlv-1-no-htlv-iii-lav-no-sars-cov-2-or-19BEZ XRMV

BEZ SARS CoVid – 2 lub 1

Przeczytaj i podziel się poniższym artykułem naukowym na temat SARS CoVid – 2 przemianowany na SARS CoViD – 19

Co mają wspólnego tak zwane wirusy, takie jak HIV i CoV – 19 z egzosomami?

Opublikowano wrzesień, 2021, The Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases

https://www.drrobertyoung.com/post/what-do-so-called-viruses-like-hiv-cov-19-have-in-common-with-exosomes

Kwiecień / czerwiec 2021 r.:Indyjska Rada Badań Medycznych (ICMR, “najwyższy organ w Indiach do formułowania, koordynacji i promowania badań biomedycznych”) dwukrotnie nie dostarczyła ani nie przytoczyła żadnych zapisów dowodzących zarażenie “COVID-19” lub przyczyny przez “wirusa”, dla wnioskodawcy:

Sierpień 2021:

Departament Zdrowia Massachusetts Raporty “Brak dokumentów reagujących” do FOIA Prośba o informacje na temat oczyszczonego izolatu profesji SARS-COV-2 … — Ramola Dharmaraj:
Kliknij poniżej, aby przeczytać cały artykuł Ramoli Dharmaraj:

https://everydayconcerned.net/2021/08/30/massachusetts-department-of-health-reports-no-responsive-documents-to-foia-request-for-information-on-purified-isolate-of-professed-sars-cov-2-covid-19-virus-delta-variant-forming-basis-for-all/Departament Zdrowia Publicznego Massachusetts odpowiedział na wniosek FOIA na mocy massachusetts Public Records Law złożony 7 sierpnia 2021 r. przez tego reportera z prośbą o informacje na temat wszystkich naukowych białych ksiąg i badań związanych z izolacją “wirusa SARS-COV-2 / wirusa COVID-19” i “wariantu delta” u ludzi, zasadniczo przyznając, że nie ma informacji na temat szeroko propagowanego wirusa, na podstawie którego Wspólnota Massachusetts przetrzymywała stan jako zakładnika od zeszłej wiosny, wydając szereg ograniczeń COVID i absurdalnych mandatów i wytycznych, które ograniczają konstytucyjnie chronione wolności i prawa wszystkich Amerykanów mieszkających w Massachusetts – i które nadal to robią, zwłaszcza w odniesieniu do użytkowników transportu publicznego, pracowników handlu detalicznego, pracowników służby zdrowia, studentów i uczniów.Podpisane przez Gillian Haney, MPH, dyrektor Biura Zintegrowanego Nadzoru i Usług Informatycznych (ISIS) Biuro Chorób Zakaźnych i Nauk Laboratoryjnych, Massachusetts Department of Public Health, pełna odpowiedź, a także złożona prośba można zobaczyć na Muckrock.com, tutaj:

Wcześniej Biuro Gubernatora Massachusetts poinformowało również tego wnioskodawcę FOIA, że “nie można znaleźć żadnych zapisów, które wchodzą w zakres (wniosku)” w ich pomieszczeniach, i zamiast tego odniosło się do Mass. Dept. of Public Health zamiast tego jako miejsca do dalszego zapytania. Tę odpowiedź 8/11/2021 – na prośbę identyczną w brzmieniu do tej –z biura gubernatora można znaleźć w Muckrock tutaj.
 
Ponadto CDC zwróciło ostateczną odpowiedź (datowaną na 8/11/2021) do tego reportera, przyznając, że nie ma żadnych informacji związanych z oczyszczonym izolatem wirusa SARS-COV-2 na postulaty Kocha. Korespondencja z CDC była bardziej szczegółowa, ponieważ personel programu starał się przekonać tego wnioskodawcę FOIA, że wirusy można zidentyfikować tylko na podstawie wzrostu w hodowli komórkowej – odchylenie od klasycznych wymagań mikrobiologicznych (i zdroworozsądkowych) dotyczących izolacji wirusów – na co ten autor odpowiedział listem potwierdzającym, z których wszystkie zostaną opisane w osobnym artykule, ale można je przeczytać w dowolnym momencie w całości w Muckrock tutaj.
Można tutaj stwierdzić, że CDC, do tej odpowiedzi z 11 sierpnia 2021 r., Nie jest również w stanie dostarczyć żadnych informacji na temat oczyszczonego izolatu wirusa SARS-COV-2 / COVID-19 lub wariantu Delta i obecnie kieruje zapytania wprowadzające w błąd do postów o nieodpowiednich informacjach o sekwencjonowaniu genomu online.

Należy pamiętać, że to, co jest nazywane sekwencjonowaniem genomu SARS-COV-2 online przez wielu, nie jest rzeczywistym sekwencjonowaniem genomu z rzeczywistego oczyszczonego izolatu SARS-COV-2, który w ogóle nie został oczyszczony w izolacie, jak przyznają te departamenty zdrowia.Wcześniej CDC zostało zapytane przez Christine Massey i zwróciło odpowiedź 7 czerwca 2021 r., Stwierdzając, że nie ma informacji na temat oczyszczonego izolatu rzekomego wirusa SARS-COV-2 / COVID-19.18 sierpnia 2021 r.:Departament Zdrowia Arizony potwierdził Timothy’emu Martinowi, że nie ma zapisu opisującego izolację / oczyszczanie jakiegokolwiek “SARS-COV-2” z jakiejkolwiek próbki pacjenta na planecie i myli je z prywatnymi / chronionymi / identyfikowalnymi danymi medycznymi:  https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/10/Arizona-Dept-Health-PACKAGE-redacted.pdf20 sierpnia 2021 r.:Health Canada potwierdziło anonimowemu wnioskodawcy, że nadal nie ma zapisu o jakimkolwiek “wirusie COVID-19” oczyszczonym z jakiejkolwiek próbki pacjenta na planecie; podał nieistotne wymówki: “byłby to wniosek Agencji Zdrowia Publicznego Kanady” (PHAC również nie ma zapisów); “izolacja nie jest zakończona bez użycia pożywki” (wniosek wykluczał jedynie dodanie materiału genetycznego); cytowane hodowle komórkowe / oszustwo PCR.

Departament Zdrowia Wspólnoty Massachusetts:“Departament nie ma żadnych zapisów reagujących na twoją prośbę”.

Sierpnia 30th, 2021Departament Zdrowia Massachusetts Raporty “Brak dokumentów reagujących” do FOIA Prośba o informacje na temat oczyszczonego izolatu profesji SARS-COV-2 … — Ramola Dharmaraj:

Sierpień / wrzesień 2021:Indyjska Rada Badań Medycznych dwukrotnie nie dostarczyła ani nie przytoczyła żadnego zapisu oczyszczania “wariantu Delta” dla wnioskodawcy:https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/12/ICMR-Delta-Purification-2x-PACKAGE-redacted.pdfWrzesień 2021:

Odpowiedź FOIA z hiszpańskiego Ministerstwa Zdrowia, ta obejmująca wiele pytań dotyczących izolacji / oczyszczania, charakterystyki, hodowli itp. rzekomego “wirusa COVID-19”. Oto pytania zadane przez organizację Liberum (dostarczone mi przez członka) wraz z automatycznym tłumaczeniem na język angielski, a odpowiedź również z automatycznym tłumaczeniem na język angielski.
Całkowite oczyszczenie Ministerstwa (i przyznanie, że nawet nie zawracają sobie głowy bezużytecznymi hodowlami komórek małp) mówi wiele:

1 września 2021 r.:Odpowiedź FOIA z CDC, w której nie dostarczyli ani nie zacytowali nawet 1 zapisu rzekomego“wirusa COVID-19” aka “SARS-COV-2” lub jakichkolwiek “wariantów” oczyszczonych z dowolnej próbki pacjenta na planecie, przez kogokolwiek, gdziekolwiek, kiedykolwiek:https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/12/CDC-Sept-1-PACKAGE-redacted.pdf7 września 2021 r.:

Public Health England po raz kolejny nie przytoczył żadnego zapisu oczyszczania “SARS-COV-2”:

10 września 2021 r.:

Public Health Scotland potwierdziło po raz kolejny, tym razem dla Richarda Anthony’ego, że nie mają oczyszczonej próbki rzekomego “wirusa / wariantów COVID-19” i nie znają nikogo w Szkocji, kto to robi, i zrównali izolację / oczyszczenie z bezsensowną, nienaukową hodowlą małpich komórek:

14 września 2021 r.:

Instytut Chemii Organicznej i Biochemii Czeskiej Akademii Nauk (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. (Praga) poinformował, że nigdy nie oczyścił rzekomego wirusa COVID-19 z żadnej próbki pacjenta, ale przekonał się, że ma próbkę “tego”, wytwarzając “genom” z sekwencji RNA znalezionych w ich małpiej hodowli komórkowej.

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/10/Czech-UOCHB-FOI-ANSWER-14.9.2021.pdf20 września 2021 r.:

Brytyjskie Rządowe Biuro ds. Nauki potwierdziło po raz kolejny “nie przechowujemy informacji, o które prosiłeś“, w odniesieniu do oczyszczania “SARS-COV-2” (w tym “wariantów”) przez kogokolwiek, gdziekolwiek:
20 września 2021 r.:
Departament Zdrowia Florydy dostarczył nieistotną, opartą na oszustwach dokumentację PCR i poważny przegląd w odpowiedzi na prośbę Beatrice Biddle o zapisy opisujące oczyszczenie teoretycznego “wirusa COVID-19”.

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/10/Florida-Dept-Health-etc-PACKAGE-redacted.pdfWrzesień 20, 2021

Public Health England potwierdziło dla Yvonne Hobs, że nie posiada żadnych informacji na temat oczyszczania z jakiegokolwiek “wirusa COVID-19” lub “wariantów”. https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/10/PH-England-PACKAGE-redacted.pdf
21 września 2021 r.:

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Quebec potwierdził anonimowemu wnioskodawcy, że nadal nie ma zapisu o jakimkolwiek “wirusie COVID-19” oczyszczonym z jakiejkolwiek próbki pacjenta na planecie i dostarczył protokół, który w żaden sposób nie obejmuje ani nie wykazuje obecności żadnego “wirusa”. (“Protokół zakażenia wirusem Covid-19 w komórkach VERO E6… umożliwia wykazanie zaraźliwej natury cząstek SARS CoV-2 poprzez obserwację efektu cytopatycznego… OGRANICZENIA… Efekt cytopatyczny (CPE) niekoniecznie jest związany z rozprzestrzenianiem się wirusa CoV-2, może być spowodowany obecnością innego wirusa lub być spowodowany działaniem cytotoksycznym”).

22 września 2021 r.:

Nowozelandzki Uniwersytet Otago,gdzie naukowcy twierdzili w zeszłym roku, że “wyizolowali wirusa”, po raz kolejny potwierdzili, że w rzeczywistości nie mają zapisu oczyszczania “SARS-COV-2” (w tym “wariantów”) przez kogokolwiek, gdziekolwiek:

22/23 września 2021 r.:

Ontario Provincial Police / Ministry of Solicitor General dostarczył niespójnych, irracjonalnych wymówek, aby nalegać, że “nie mogą” i “nie zaakceptują” mojej prośby FOIA za pośrednictwem poczty elektronicznej, nawet po przyznaniu, że nie mają upoważnienia do jej odrzucenia:

Policja w Toronto i policja w Hamilton również wdrażają ostatnio niewłaściwe praktyki FOIA!24 września 2021 r.:

Gubernator Wisconsin i Departament Służby Zdrowia potwierdzili Charlesowi R. Haeuserowi, że nie mają żadnych zapisów dotyczących izolacji / oczyszczania rzekomego “wirusa COVID-19” (lub dotyczących bezpieczeństwa i / lub zatwierdzania tak zwanych “szczepionek”). (DHS dostarczył załączniki dotyczące “COVID-19 Community Outreach Grant” w Wisconsin; kliknij tutaj, aby je zobaczyć lub pobrać.)

27 września 2021 r.:

Po ogłoszeniu bezprawnego mandatu dźgnięcia nożem, Uniwersytet w Ottawie przyznał, że nie ma żadnych zapisów dotyczących ponownego oczyszczenia rzekomego SARS-COV-2 przez kogokolwiek , gdziekolwiek:

27 września 2021 r.:

Szef Zvonko Horvat i policja Aylmer (Ontario, Kanada) poinformowali, że nadal nie mają żadnych zapisów o jakimkolwiek “wirusie / wariancie COVID-19” oczyszczonym z jakiejkolwiek próbki pacjenta na planecie, przez kogokolwiek, gdziekolwiek:

Dzielny mężczyzna zatrudniony jako policjant, Gabriel Proulx, wraz z Christopherem Jamesem z Warrior Calls, wydali zawiadomienie: Wtargnięcie “pod karą śmierci” wzywające komisarza policji prowincji Ontario do udowodnienia, że rzekomy wirus został nawet odizolowany / oczyszczony.OPP podlega zrywającemu czeki Ministerstwu Prokuratora Generalnego i nasiliło prześladowania Gabriela za to, że zapewnił sobie wolność spędzania czasu poza służbą w parku, wysyłając “niechciane e-maile” i korzystając ze swojej wolności mówienia o zbrodniach przeciwko ludzkości.Kompletny pakiet dowodów “żelaznej powłoki” (w tym odpowiedzi FOIA) złożony 13 września 2021 r. można znaleźć na stroniehttp://bit.ly/awcevidence. Więcej prawdy na temat sprawy można znaleźć na stronie www.awarriorcalls.com27 września 2021 r.:

Region Halton (Ontario, Kanada) poinformował wnioskodawcę, że nie ma zapisu oczyszczania “SARS-COV-2” i że wszystkie diagnozy “COVID-19” w regionie Halton opierały się na testach PCR:
29 września 2021 r.:
Metro Public Health Department, Nashville, Tennessee poinformowało, że “Nie ma takich zapisów lub to biuro nie prowadzi rejestrów reagujących na” prośbę Irucka Embry o ponowne oczyszczenie rzekomego “SARS-COV-2” lub pełne dopasowanie “sekwencji genomowych wirusa” od ofiar domniemanego wirusa w Metro Nashville i Wuhan w Chinach.

30 września 2021 r.:Departament Zdrowia Stanu Nowy Jork poinformował Williama Hustona, że nie ma żadnych zapisów wskazujących, że rzekomy “SARS-CoV-2” jest przyczyną “COVID-19”.
https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/10/NY-State-DH-no-records-Sept-30-2021.pdfPaździernik 2021:Australijski Departament Zdrowia przyznał po raz kolejny, że nie ma żadnych zapisów opisujących oczyszczenie rzekomego “wirusa COVID-19” przez kogokolwiek.

Tym razem poszli o krok dalej: wyraźnie przyznając, że mają zero rekordów, które ustanawiają istnienie “IT”.

Następnie stwierdzili, że “naukowcy z Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory w The Peter Doherty Institute for Infection and Immunity byli pierwszymi, którzy wyizolowali SARS-CoV-2 poza Chinami“.
Być może Ministerstwo nie wie, że Instytut Petera Doherty’ego przyznał już w zeszłym roku, że izolacja / oczyszczenie “odnosi się do procesu, który wykracza poza zakres zwykłych operacji w Instytucie Doherty’ego” i że “nie jest dostępna żadna dokumentacja”.Reakcja Departamentu Zdrowia:
https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/10/AU-Department-of-Health-SARS-COV-2-v3-redacted-2021-10-11-.pdf odpowiedź Doherty’ego:
https://www.fluoridefreepeel.ca/australias-doherty-institute-claimed-to-have-isolated-the-covid-19-virus-aka-sars-cov-2-later-said-they-have-no-record-of-such/
6 października, 2021Premier Alberty Jason Kenney i jego Rada Wykonawcza nie mają żadnych zapisów o jakimkolwiek “wirusie COVID-19”, który został oczyszczony z jakiejkolwiek próbki pacjenta na planecie, przez kogokolwiek, gdziekolwiek… a tym samym nie mają żadnego dowodu na “swoje” istnienie.
https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/10/Alberta-Premier-Kenney-PACKAGE-redacted.pdf7 października 2021 r.Peterborough Police Service (Ontario Canada) potwierdziło, że nadal nie ma zapisu o jakimkolwiek “wirusie COVID-19” oczyszczonym z jakiejkolwiek próbki pacjenta na planecie, a zatem nie ma dowodu na “jego” istnienie.https://www.fluoridefreepeel.ca/fois-reveal-that-health-science-institutions-around-the-world-have-no-record-of-sars-cov-2-isolation-purification/15 października 2021 r.:Biuro Gubernatora Illinois potwierdziło wnioskodawcy, że nie znalazło żadnych badań opisujących izolację i analizę rzekomego “wirusa COVID-19” aka “SARS-COV-2”:
https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/11/Illinois-Officer-of-Governor-Oct-15-2021.jpg15 października 2021 r.:Niagara Regional Police Service (Ontario Canada) potwierdziła, że nie ma żadnych zapisów o jakimkolwiek “wirusie COVID-19” oczyszczonym z jakiejkolwiek próbki pacjenta na planecie, a zatem nie ma dowodu na “jego” istnienie.https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/10/Niagara-Police-PACKAGE-redacted.pdf
18 października 2021 r.:Szwedzki Instytut Karolinska nie był w stanie dostarczyć ani przytoczyć żadnego zapisu izolacji / oczyszczenia SARS-CoV-2 dla Johna Blaida.
Według Jana:Oto odpowiedź, której mi udzielili, przetłumaczona ze szwedzkiego: Hello John!
Rejestrator i dział komunikacji w Karolinska Institute odpowiedzieli teraz, że nie mają dostępu do tych informacji.
Obecnie biblioteka uniwersytecka nie ma możliwości wykonywania zadań wyszukiwania dla klientów zewnętrznych. Jedną z sugestii jest przeprowadzenie wyszukiwania w swobodnie dostępnej bazie danych PubMed. Jeśli masz możliwość odwiedzenia nas, możesz również skorzystać z innych baz danychhttps://kib.ki.se/om-kib/kontakt-oppettiderPubMed zawiera termin MeSH SARS-CoV-2 / izolacja i oczyszczanie, który obecnie zapewnia 5251 odniesień.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%22SARS-CoV-2%2Fisolation+and+purification%22&sort=relevance“.Karolinska odpowiedź:https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/10/Karolinska-Institute-2021-10-18-3.pdf19 października 2021 r.:Toronto Police Service potwierdziło, że nadal nie ma żadnych zapisów o jakimkolwiek “wirusie / wariancie COVID-19” oczyszczonym z jakiejkolwiek próbki pacjenta, przez kogokolwiek, w dowolnym miejscu na świecie – a tym samym zero dowodów na “jego” istnienie (po złożeniu niewłaściwych żądań kopii dokumentu tożsamości wydanego przez rząd). https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/10/Toronto-Police-Oct-19-PACKAGE-redacted.pdf19 października 2021 r.:Policja Hamilton (Ontario, Kanada) potwierdziła, że nie ma żadnych zapisów o jakimkolwiek “wirusie/wariancie COVID-19” oczyszczonym z jakiejkolwiek próbki pacjenta, przez kogokolwiek, w dowolnym miejscu na świecie – a tym samym zero dowodów na “jego” istnienie (po postawieniu licznych niewłaściwych i inwazyjnych żądań):https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/10/Hamilton-Police-PACKAGE-redacted.pdf19 października 2021 r.:East Midlands – Rada Hrabstwa Leicestershire w Wielkiej Brytanii potwierdziła wnioskodawcy, że nie ma żadnych zapisów o żadnym “wirusie / wariancie COVID-19” oczyszczonym z jakiejkolwiek próbki pacjenta, przez kogokolwiek, w dowolnym miejscu na świecie – a tym samym zero dowodów na “jego” istnienie:
https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/10/East-Midlands-Leicestershire-%E2%80%93-Mike-Sandys-SARS-CoV-2-PURIFICATION-FOI-RESPONSE-1.pdf
20 października 2021 r.:Public Health London Hammersmith i Fulham in the UK potwierdziły wnioskodawcy, że nie mają żadnych zapisów o żadnym “wirusie / wariancie COVID-19” oczyszczonym z jakiejkolwiek próbki pacjenta przez kogokolwiek, w dowolnym miejscu na świecie, i nie mają zapisu potwierdzającego związek przyczynowy między domniemanym wirusem a “COVID-19” – a tym samym zero dowodów na “jego” istnienie: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/10/London-Hammersmith-and-Fulham-PACKAGE-redacted.pdf

21 października 2021 r.:
Kanadyjska Agencja Zdrowia Publicznego potwierdziła każdemu anonimowemu zgłaszającemu, że nadal nie ma zapisu o żadnym “wirusie COVID-19” lub “wariancie” oczyszczonym z jakiejkolwiek próbki pacjenta, przez kogokolwiek, w dowolnym miejscu na świecie.
CDC TERAZ przyznaje, że NIE MAJĄ ŻADNYCH OCZYSZCZONYCH IZOLOWANYCH WIRUSÓW JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU!
Zwróciliśmy się z prośbą do Centrum Kontroli Chorób (CDC) o wszelkie dowody dotyczące JAKIEGOKOLWIEK oczyszczonego izolowanego wirusa, udowadniając ich istnienie, postępując zgodnie z “metodą naukową” Kocha i / lub rzek postulowanych dla CoV – 2 i 19, MERS, Grypa, Polio, Odra, HIV, XMRV, HTLV-1, HTLV-III / LAV, HPV, Ebola, Zika, żeby wymienić tylko kilka z tak zwanych wirusów, ujawnione na mocy ustawy o wolności informacji (FOIA).
Prośba została skierowana do dyrektora cdc / ATSDR FOIA, pana Roberta Andoh,o zlokalizowanie i dostarczenie JAKICHKOLWIEK zapisów, badań i / lub ustaleń dotyczących JAKIEGOKOLWIEK “wirusowego” oczyszczania i izolacji (przez kogokolwiek, w dowolnym miejscu i czasie na świecie) z próbki pacjenta poprzez macerację, filtrację i / lub użycie ultrawirówki lub co nazywa się “złotym standardem” do izolowania i identyfikacji patologicznego mikro lub nana organizmu. “Złoty Standard” izolowania i identyfikowania patologii wirusów lub drobnoustrojów jest określany jako Postulaty Kocha i Riversa, który został ustanowiony wiele lat temu.
Proste odpowiedzi od CDC FOIA CHIEF

Nie ma “ŻADNYCH zapisów jakiegokolwiek rodzaju” dla żadnego wirusa!Szef CDC FOIA, pan Roger Andoh udzielił prostych odpowiedzi na każdą z naszych próśb, przyznając na piśmie, że NIE MAJĄ ŻADNEGO ZAPISU, dla następujących tak zwanych fantomowych “wirusów”, w tym CoV – 2 -19, HIV, HPV, XMRV, HTMV-1, HTMV-111 / LV, Odra, Grypa, MERS, EBOLA, ZIKA i POLIO! Możesz przeczytać odpowiedzi FOIA od pana Roberta Andoh, przechodząc do następującego linku pod adresem: https://www.drrobertyoung.com/post/cdc-now-admits-no-gold-standard-for-the-isolation-for-any-virusCDC nie przyznaje żadnego oczyszczonego izolatu, mówi, że nie ma replikacji poza hostem (bez transmisji): SARS-COV-2 jest wyraźnie WYIMAGINOWANYM WIRUSEMJednak CDC nie wskazało, w jaki sposób dokładnie “wirusy są izolowane i rozmnażane”, a następnie przy użyciu nowoczesnych technik mikrobiologicznych, do których się odnosiło, i nie dostarczyło wymaganych informacji naukowych na temat takiego izolatu.To, co cdc zrobiło, to odniesienie się do różnych artykułów mówiących o wykryciu SARS-COV-2, w tym jednego z obrazami mikroskopii elektronowej chorej tkanki płucnej, a drugiego sugerującego, że SARS-COV-2 został zidentyfikowany jako źródło wybuchu zapalenia płuc w Wuhan, sytuacja rozwiązana i pozostawiona bez odpowiedzi przez CDC . (przedruk poniżej).Ten wniosek FOIA złożony w dniu 7 sierpnia 2021 r., A odpowiedzi CDC można przeczytać w całości tutaj w Muckrock. Odpowiedzi CDC FOIA OFfice zostały przesłane pocztą elektroniczną i opublikowane tam do publicznego reportażu.Sformułowanie tego wniosku początkowo było identyczne ze sformułowaniem użytym w zapytaniach do Departamentu Zdrowia Publicznego Massachusetts, zgłoszonych tutaj, oraz do Biura Gubernatora Massachusetts, zgłoszonego tutaj.

ODPOWIEDŹ CDC SIERPIEŃ 11, 2021

To, co CDC nazywa wirusem, to CZYSTA “śmieciowa nauka” i oszustwo naukowe!

Jest niewytłumaczalne, że pracownicy programu CDC twierdzą z taką pewnością, że “SARS-CoV-2 jest wirusem wywołującym chorobę koronawirusową 2019 (COVID-19)”, ale nie są w stanie udzielić bezpośredniej odpowiedzi na prośbę o informacje na temat oczyszczonego izolatu!BRAK rekordu dla nowego wirusa Phantom Marburg Plandemic!
22 października 2021 r.:Kanadyjska Agencja Zdrowia Publicznego potwierdziła, że nie ma żadnych zapisów o rzekomym “wirusie Marburg” oczyszczonym z jakiejkolwiek próbki naczelnych ludzi lub innych niż ludzie, przez kogokolwiek, gdziekolwiek na świecie:https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/10/PHAC-Marburg-PACKAGE-redacted.pdf
22 października 2021 r.:Nowozelandzki Uniwersytet Otago potwierdził, że nie ma żadnych zapisów o rzekomym “wirusie Marburg” oczyszczonym z jakiejkolwiek próbki pacjenta, przez kogokolwiek, gdziekolwiek na świecie:https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/10/University-of-Otago-Marburg-redacted-2021-10-22-.pdf
23 października 2021 r.:Asystent głównego radcy prawnego na Clemson University w Południowej Karolinie potwierdził wnioskodawcy, że Uniwersytet nie ma żadnych zapisów dotyczących oczyszczania “SARS-COV-2”, mimo że ich Wydział Inżynierii Środowiska i Nauk o Ziemi otrzymał ostatnio 900 000 USD na badanie rzekomego “wirusa”:25 października 2021 r.:https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/11/Clemson-University-2021-10-23-SARS-COV-2-v3-redacted.pdfYvonne Hobbs uzyskała o wiele więcej odpowiedzi “bez zapisów” na oczyszczenie wyimaginowanych wirusów z próbek pobranych od chorych pacjentów. Zapowiedź:Bedford Borough Council,25 października 2021 r.: brak zapisów dotyczących “SARS-COV-2”:https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/12/Bedford-Borough-Council-PACKAGE-redacted.pdf Brent Council,25 października 2021 r.: brak zapisów dotyczących “SARS-COV-2”: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/12/Brent-Council-PACKAGE-redacted.pdf26 października 2021 r.:Policja w Calgary potwierdziła, że nie ma żadnych zapisów o rzekomym “wirusie COVID-19”, który został oczyszczony z jakiejkolwiek próbki pacjenta na planecie przez kogokolwiek – a zatem nie ma DOWODÓW, że “to” w ogóle istnieje lub że jakakolwiek “covidowa” szkoda / wykroczenie / przestępstwo kiedykolwiek zostały lub mogą być popełnione przez kogokolwiek.https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/10/Calgary-Police-PACKAGE-redacted.pdf
26 października 2021 r.:Amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób po raz kolejny nie dostarczyły ani nie przytoczyły nawet 1 zapisu oczyszczania “SARS-COV-2” przez kogokolwiek, gdziekolwiek na świecie:https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/11/CDC-2021-10-23-SARS-COV-2-v3-BS-redacted.pdf
26 października 2021 r.: Public Health London Hammersmith i Fulham w Wielkiej Brytanii potwierdziły, że nie mają żadnych zapisów opisujących oczyszczanie jakiegokolwiek “wirusa Zika” z jakiejkolwiek próbki pacjenta, przez kogokolwiek, gdziekolwiek (patrz strony 4 i 5):https://13658114-f943-472d-872c-f193fc5286d4.usrfiles.com/ugd/136581_7538e240da6b4f78b8107803fd7159d7.pdf
27 października 2021 r.:Nowa brytyjska eufemistycznie nazwana Agencja Bezpieczeństwa Zdrowiapotwierdziła wnioskodawcy, że nie ma żadnych zapisów dotyczących izolacji / oczyszczenia domniemanego wirusa COVID-19. Wnioskodawca odpisał z uroczą odpowiedzią:
https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/11/UKHSA-2021-10-27-Replies-redacted.pdf
27 października 2021 r.:Policja prowincji Ontario i Ministerstwo Prokuratora Generalnego Ontario potwierdziły, że nie mają żadnych zapisów o tym, że jakikolwiek “wirus COVID-19” został oczyszczony z jakiejkolwiek próbki pacjenta, przez kogokolwiek, gdziekolwiek – a tym samym zero DOWODÓW, że “to” w ogóle istnieje lub że jakakolwiek “covidowa” szkoda / wykroczenie / przestępstwo kiedykolwiek zostały lub mogą być popełnione przez kogokolwiek. Patrz strona 22:https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/10/OPP-MinSolGen-PACKAGE-redacted.pdf
28 października 2021 r.:Ben Anderson, dyrektor ds. Zdrowia publicznego zapewnił Yvonne Hobbs, że zdrowie publiczne w Rotherham Metropolitan Borough Council nie ma żadnych zapisów opisujących oczyszczanie jakichkolwiek:
Wirus Zika, HIV, wirus Ebola, wirus polio, wirus MERS, każdy “wirus” objęty brytyjskim harmonogramem “szczepień”, w tym odra, HPV, grypa lub SARS-CoV-1, przez kogokolwiek, w dowolnym miejscu na świecie, kropka. https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/12/PH-at-Rotherham-Metropolitan-Borough-Council-PACKAGE-redacted.pdf

29 października 2021 r.:Włoskie Ministerstwo Zdrowia nie dostarczyło ani nie zacytowało żadnego badania/raportu dotyczącego izolacji/oczyszczenia domniemanego Sars-Cov-2 lub jakiegokolwiek domniemanego wariantu, ani strony internetowej cytującej takie, dla wnioskodawcy:https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/11/Italy-Ministry-of-Health-PACKAGE-redacted.pdf30 października 2021 r.:Rada Hrabstwa Suffolk / Zdrowie Publiczne w Anglii potwierdziła dla Yvonne Hobbs, że nie mają zapisów o oczyszczaniu “SARS-COV-2” przez kogokolwiek na planecie i nie ma żadnych zapisów dowodzących związku przyczynowego między wyimaginowanym wirusem a “covid-19”.https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/11/Suffolk-County-Council-PACKAGE-redacted.pdf
30 października 2021 r.:Rada Miasta Nottingham / Zdrowie Publiczne potwierdziły dla Yvonne Hobs, że nie mają żadnych zapisów o TYM, że KTÓRYKOLWIEK z następujących rzekomych “wirusów” został oczyszczony z próbki pacjenta przez kogokolwiek na świecie:

 • SARS-COV-1
 • Każdy koronawirus przeziębienia
 • Ebola
 • HIV
 • HPV
 • Grypa
 • Odra
 • Polio
 • Zika •
 • KAŻDY WIRUS w harmonogramie szczepień dziecięcych

Nottingham City Council Compilation pdf: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/11/Nottingham-County-Council-PACKAGE-redacted.pdf
1 listopada 2021 r.:Amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób potwierdzają, że nie mają żadnych zapisów opisujących oczyszczanie jakiegokolwiek “wirusa grypy” z próbki pacjenta, przez kogokolwiek, w dowolnym miejscu na świecie:https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/11/CDC-Nov-1-2021-influenza-PACKAGE-redacted.pdf2 listopada 2021 r.:Kanadyjska Agencja Zdrowia Publicznego potwierdziła, że nie ma żadnych zapisów opisujących oczyszczanie jakiegokolwiek “HPV” aka “wirusa brodawczaka ludzkiego” przez kogokolwiek, gdziekolwiek na świecie:https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/11/PHAC-HPV-November-2021.pdfPodpisano oświadczenie dotyczące tłumaczenia na język angielski wcześniejszej odpowiedzi z Serbii:Serbskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało Stowarzyszenie “RODZICÓW ZAGINIONYCH DZIECI SERBII”, że nie ma żadnych zapisów dotyczących izolacji domniemanego wirusa COVID-19 ani żadnych innych żądanych informacji.https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/11/Serbia-Ministry-of-Health-WITH-AFFIDAVIT-AND-TRANSLATION.pdf3 listopada 2021 r.:Amerykańskie CDC przyznało, że nie ma zapisu o oczyszczaniu “HPV” z próbki pacjenta, przez kogokolwiek, gdziekolwiek, kiedykolwiek:https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/11/CDC-HPV-Nov-3-PACKAGE-redacted.pdf3 listopada 2021 r.:Po 2 latach i nieznanej liczbie aresztowań “covid-19” itp., Śledczy z Kanadyjskiej Królewskiej Policji Konnej poszukują teraz dowodów na istnienie “wirusa”. Jednak zgodnie z ich ponurym dorobkiem FOI,będą wymagać dodatkowego czasu (str. 19). Co ciekawe, biorąc pod uwagę, że pracownicy RCMP FOI już 2 listopada potwierdzili, że RCMP nie ma niezbędnych dowodów (str. 8):
https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/11/RCMP-PACKAGE-redacted.pdf3 listopada, 2021Rada Miasta Brighton i Hove potwierdziła dla Yvonne Hobs, że nie ma żadnych zapisów o TYM, że KTÓRYKOLWIEK z następujących rzekomych “wirusów” został oczyszczony z próbki pacjenta przez kogokolwiek na świecie:

 • SARS-COV-1
 • SARS-COV-2
 • Każdy koronawirus przeziębienia
 • Ebola
 • HIV
 • HPV
 • Grypa
 • Odra
 • Polio
 • Zika •
 • KAŻDY WIRUS w harmonogramie szczepień dziecięcych

Kompilacja Brighton and Hove pdf: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/11/Brighton-10-responses-PACKAGE-redacted.pdf3 listopada 2021 r.:Ministerstwo Zdrowia Ontario potwierdziło, że nie ma dowodów na to, że rzekomy “wariant Delta” został wyizolowany przez kogokolwiek w dowolnym miejscu, nie ma zapisów pokazujących podział zgonów “covidowych” lub hospitalizacji w zależności od statusu zastrzyku itp., itp. (I nie, Public Health Ontario nie ma żadnych zapisów dotyczących izolacji / oczyszczania “wirusa”.)
https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/11/Ontario-Min-Health-Delta-PACKAGE-redacted.pdf8 listopada 2021 r.:Australijska Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation – CSIRO (“Australijska Narodowa Agencja Badań Naukowych”) poinformowała wnioskodawcę, że“poszukiwania zostały przeprowadzone przez Australijskie Centrum gotowości na Choroby i konsultacje z nim podjęte … i innych odpowiednich pracowników”,ale“pomimo szeroko zakrojonych poszukiwań, CSIRO nie było w stanie zidentyfikować żadnego dokumentu” istotnego dla oczyszczenia jakichkolwiek“marburgwirusów” z jakiejkolwiek próbki pacjenta, przez kogokolwiek, gdziekolwiek, kiedykolwiek: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/11/AUST-CSIRO-Marburg-2021-11-08-Redacted.pdf

9 listopada 2021 r.:

Nowozelandzka policja potwierdziła wnioskodawcy, że nie posiada żadnych zapisów (dowodów) opisujących izolację/oczyszczenie rzekomego “Sars-Cov-2”lub jakiegokolwiek rzekomego wariantu:

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/11/NZ-Police-2021-11-09-SARS-COV-2-v3-redacted.pdf9 listopada 2021 r.:

Nowozelandzki Uniwersytet w Auckland nie dostarczył ani nie zacytował nawet 1 zapisu opisującego oczyszczenie jakiegokolwiek “wirusa Marburga” z jakiejkolwiek próbki pacjenta, przez kogokolwiek, gdziekolwiek, kiedykolwiek:

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/11/NZ-Auckland-University-Marburg-2021-11-09-Redacted.pdf

9 listopada 2021 r.:

Nowozelandzki Instytut Nauk i Badań środowiskowych (ESR) przyznał, że nie ma żadnych zapisów opisujących oczyszczanie jakiegokolwiek “wirusa Marburga” z próbki pacjenta przez kogokolwiek na planecie, kiedykolwiek… i wydawał się kwestionować definicję “oczyszczania” wnioskodawcy: “oddzielenie rzekomego wirusa od wszystkiego innego w próbce pacjenta, zgodnie ze standardowymi praktykami laboratoryjnymi dotyczącymi oczyszczania innych bardzo małych rzeczy“.

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/11/NZ-ESR-Marburg-2021-11-09-Redacted.pdf

10 listopada 2021 r.:

Dr Kevin Smith i University Health Network (mój były pracodawca w Ontario w Kanadzie, obejmujący szpitale Toronto General i Toronto Western, Princess Margaret Cancer Centre, Toronto Rehabilitation Institute i Michener Institute of Education) potwierdzili, że nie byli w stanie zlokalizować żadnych zapisów dotyczących izolacji / oczyszczenia rzekomego “wirusa COVID-19”. z dowolnej próbki pacjenta, przez kogokolwiek na planecie, gdziekolwiek, kiedykolwiek … pomimo tego, że jest “krajowym i międzynarodowym źródłem odkryć, edukacji i opieki nad pacjentem … największy szpitalny program badawczy w Kanadzie, z głównymi badaniami w… choroby zakaźne”:

https://www.fluoridefreepeel.ca/university-health-network-has-no-record-of-covid-19-virus-isolation-purification-by-anyone-anywhere-ever/10 listopada 2021 r.:

Po raz kolejny Health Canada (stempel wszystkich produktów “covidowych” i badań klinicznych w Kanadzie) przyznał, że nie ma żadnych zapisów o oczyszczaniu “SARS-COV-2” z próbki pacjenta, przez kogokolwiek na planecie, kropka, i dostarczyła kulawych, bezsensownych wymówek.

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/11/Health-Canada-Nov102021-PACKAGE-Michel.pdf

Piątek 12 listopada 2021 r.:

Sault Ste. Marie (Ontario, Kanada) Police Service: grupa około 50 osób dostarczyła komunikat alarmowy wyjaśniający (z FOI itp. jako dowodem potwierdzającym), że kroki wymagane do udowodnienia istnienia rzekomego “wirusa COVID-19” NIGDY nie zostały wykonane, od 5 osób, w tym mężczyzny, który służy jako konstabl w policji prowincji Ontario – “tak pomóż nam Boże pod karą śmierci”.

Zobacz @ 44:45: https://www.bitchute.com/video/qIG2rTFXv0jB /15 listopada 2021 r.:

CDC przyznało, że nie ma żadnych zapisów o jakimkolwiek “HIV” oczyszczonym z jakiejkolwiek próbki pacjenta, przez kogokolwiek, jakąkolwiek metodą, gdziekolwiek na świecie.

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/11/CDC-HIV-Nov-2021-PACKAGE-redacted.pdf

16 listopada 2021 r.:

Główny lekarz ds. Zdrowia Alberty dr Deena Hinshaw i Ministerstwo Zdrowia Alberty wyrazili to w 100% jasno: nie mają żadnych zapisów opisujących oczyszczanie “SARS-COV-2”, z jakiejkolwiek próbki pacjenta na planecie, przez kogokolwiek, kropka, ale brakuje im integralności, aby powiedzieć to wyraźnie. Zamiast tego przez 3 miesiące ignorowali prośbę FOI, a następnie irracjonalnie próbowali przekazać pieniądze Alberta Health Services, a teraz wielokrotnie jako ja powtarzają te same pytania w kółko i wskazują, że nie są zdolni do matematyki w szkole podstawowej.

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/11/Alberta-Ministry-of-Health-PACKAGE-redacted.pdf

17 listopada 2021 r.:

Kanadyjska Królewska Policja Konna udzieliła formalnej odpowiedzi “brak zapisów” (strona 22):

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/11/RCMP-PACKAGE-redacted.pdf

19 listopada 2021 r.:

Rada Miasta Tauranga w Nowej Zelandii poinformowała wnioskodawcę, że nie ma żadnych zapisów opisujących oczyszczanie jakichkolwiek “SARS-COV-2” lub “wariantów” z jakiejkolwiek próbki pacjenta, przez kogokolwiek, gdziekolwiek… jednak pobierają 24-godzinne próbki kompozytów ściekowych, wysyłają je do ESR w celu bezsensownej “analizy” i “testów” (które nie mają złotego standardu, a zatem są niemożliwe do zatwierdzenia), które są następnie przekazywane do Ministerstwa Zdrowia.

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/12/Tauranga-City-Council-SARS-COV-2-v3-redacted-2021-11-19-.pdf

30 listopada 2021 r.:

~ 60 osób dostarczonych do Sudbury, Ontario (Kanada) Policja:Emergency Communication: “so help us God under penalty of death” kroki wymagane do udowodnienia istnienia rzekomego “wirusa COVID-19” nigdy nie zostały wykonane,

dowody potwierdzające:zbieranie FOI itp.,

– wymóg kontrdowodu, dochodzenia, działania,

– >500 podpisów pomocniczych;

Szczegóły tutaj:https://www.bitchute.com/video/CjqOPG2bdCU4/ i https://awarriorcalls.com/

Film o dostawie:https://www.bitchute.com/video/BadqW7nLqsmP/

2 grudnia 2021 r.:

Nowozelandzki Instytut Nauk i Badań nad Środowiskiem (ESR) stwierdził, że nie posiada żadnych informacji dotyczących oczyszczania jakichkolwiek “wyrzuconych cząstek szczepionki COVID-19” z jakiejkolwiek próbki pacjenta, przez kogokolwiek na świecie, kiedykolwiek:

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-02-ESR-Shedding-Redacted.pdf

3 grudnia 2021 r.:

Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) i Agencja ds. Substancji Toksycznych i Rejestru Chorób (ATSDR) również przyznały, że nie mają żadnych zapisów, autorstwa kogokolwiek, gdziekolwiek, kiedykolwiek, opisujących kontrolowany eksperyment z wykorzystaniem oczyszczonych prątków gruźlicy i pokazujących, że powoduje on gruźlicę i spełnia postulaty Kocha:

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/12/CDC-tuberculosis-PACKAGE-redacted.pd

6 grudnia 2021 r.:

Kanadyjska Agencja Zdrowia Publicznego przyznała, że nie ma żadnych zapisów opisujących oczyszczanie jakiegokolwiek “wirusa ospyprawdziwej ” z jakiejkolwiek próbki pacjenta, przez kogokolwiek na świecie, gdziekolwiek, kiedykolwiek

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/12/PHAC-smallpox-PACKAGE-redacted.pdf

“Wirusy nie istnieją, a wirusologia nie jest nauką, jest religią” – Robert O. Young MSc., DSc., PhD., Naturopathic Practitioner

8 grudnia 2021 r.:

Ministerstwo Zdrowia Nowej Zelandii potwierdziło mojemu koledze Michaelowi w NZ, że nie mają żadnych zapisów o jakimkolwiek “wirusie polio” oczyszczonym z jakiejkolwiek próbki pacjenta na planecie, przez kogokolwiek, gdziekolwiek, ani żadnych podstaw do wierzenia, że jakakolwiek inna agencja podlegająca ustawodawstwu FOI ma również taki zapis:

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-08-NZ-MoH-Polio-Redacted.pdf

9 grudnia 2021 r.:

Wystarczy 10 krótkich miesięcy, aby Departament Zdrowia Stanu Nowy Jork dostarczył Williamowi Hustonowi bezsensowną listę wyimaginowanych wariantów “SARS-COV-2” w odpowiedzi na prośbę o zapisy wskazujące, że “wirus” został wyizolowany. 3 krótkie miesiące to wszystko, czego potrzebowali, aby zakończyć “staranne wyszukiwanie” rekordów odpowiadających na moją prośbę o oczyszczenie:

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/12/NYS-Dept-Health-WH-CM-PACKAGE-redacted.pdf

10 grudnia 2021 r.:

Amerykański Departament Pracy / Administracja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) przyznał, że nie ma żadnych zapisów opisujących oczyszczanie jakiegokolwiek “wirusa COVID-19” (aka “SARS-COV-2”,w tym wszelkich rzekomych “wariantów”) z jakiejkolwiek próbki pacjenta na planecie, przez kogokolwiek, kiedykolwiek:

https://www.bitchute.com/video/K9SZ2AjeLY0W/https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/12/OSHA-PACKAGE-redacted.pdf

13 grudnia 2021 r.:

Nowozelandzkie Siły Obronne potwierdziły Michaelowi S. w NZ, że nie mają żadnego zapisu opisującego oczyszczanie “SARS-COV-2” z jakiejkolwiek próbki pacjenta na planecie, przez kogokolwiek, kiedykolwiek:

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/12/NZ-Defence-Force-SARS-COV-2-v3-Redacted-2021-12-13-.pdf

13 grudnia 2021 r.:

Nowozelandzki instytut badawczy Korony, Instytut Nauk o Środowisku i Badań (ESR),potwierdził Michaelowi S., że nie ma żadnych zapisów o jakimkolwiek “wirusie polio” oczyszczonym z jakiejkolwiek próbki pacjenta na planecie, przez kogokolwiek, gdziekolwiek, kiedykolwiek:

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/12/2021-08-26-ESR-poliovirus-Redacted.pdf

20 grudnia 2021 r.:

Urzędnicy brytyjskiego rządu stoją w obliczu dochodzenia policyjnego w sprawie szczepionek COVID

Dr Sam White i członkowie jego zespołu prawnego odwiedzili posterunki policji Charing Cross i Hammersmith w Londynie w poniedziałek, 20 grudnia, w swoich ostatnich wysiłkach, aby ujawnić to, co według nich jest poważnymi problemami bezpieczeństwa dotyczącymi szczepionek COVID. Oskarżają również brytyjskie agencje rządowe o świadome ukrywanie informacji przed brytyjską opinią publiczną. PJH Law przedstawił zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa zawierające “znaczące i niepodważalne dowody”, które zostało zaakceptowane przez policję metropolitalną. W rezultacie wydano numer referencyjny przestępstwa dla “Niewłaściwego postępowania w urzędzie publicznym”, a wyznaczony funkcjonariusz i departament policji zostali przydzieleni do radzenia sobie z tym.

https://www.theepochtimes.com/uk-government-officials-face-police-investigation-over-covid-vaccines_4171032.html Na dzień dzisiejszy policja metropolitalna została również poinformowana o ogólnoświatowej zbiórce FOI dotyczącej oczyszczenia “wirusa”:

https://drive.google.com/file/d/12Xr2cwaoLTe8mzLEYHrZbGOscMmSBwlt/view

20 grudnia 2021 r.:

Kanadyjska Agencja Zdrowia Publicznego potwierdziła, że nie ma żadnych zapisów o jakimkolwiek rzekomym “wirusie” jakiegokolwiek rodzaju, który został oczyszczony z jakiejkolwiek próbki pobranej od jakiegokolwiek chorego człowieka na Ziemiprzez kogokolwiek, kiedykolwiek, okres. Oczywiście winny jest temu wnioskodawca. “Twoja prośba spowodowała “Brak rekordów” ze względu na sposób, w jaki sformułowałeś swoje żądanie”.

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2022/01/PHAC-

ANY-virus-PACKAGE-redacted.pdf

20 grudnia 2021 r.:

Kanadyjska Rada ds. Przeglądu Cen Opatentowanych Leków potwierdziła, że nie ma żadnych zapisów opisujących oczyszczanie “SARS-COV-2” z jakiejkolwiek próbki pobranej od jakiegokolwiek chorego człowieka, przez kogokolwiek, gdziekolwiek:

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2022/01/Canada-PMPRB-PACKAGE-redacted.pdf

21 grudnia 2021 r.:

University of Waterloo (Ontario, Kanada) próbuje zdmuchnąć prośbę FOI o:

1) zapisy opisujące oczyszczanie “SARS-COV-2” z dowolnej próbki pacjenta na Ziemi (którą kilka innych uczelni, na mocy tego samego ustawodawstwa, już przyznało, że nie posiada – zgodnie z wymogami prawa) a jeśli to się nie uda…

2) 1 opublikowane badanie, które w opinii profesora Michaela“tak jest wirus”Palmera,udowodniło istnienie “wirusa” w Wuhan.

(Dla przypomnienia, w 2020 roku mieliśmy dość obszerną wymianę e-maili z profesorem Palmerem na temat “izolacji wirusa”, w której nalegał, że “wirus” został wykazany, ale cytował zero badań naukowych wykazujących takie i bronił interpretacji efektów cytopatycznych w hodowlach komórkowych jako “izolacji wirusa” (“potwierdzonej” pcR, oczywiście). Kiedy profesor Palmer został zakwestionowany, przytoczył rażąco oszukańcze badanie “izolacji” i oszukańcze badanie rozwoju! Waterloo FOI:

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2022/01/U-of-Waterloo-PACKAGE-redacted.pdf

29 grudnia 2021 r.:

Biuro burmistrza Nowego Jorku, znane również jako biuro Billa de Blasio, nalegało, że będą potrzebować dodatkowego czasu, w szczególności do 16 marca 2022 r., Aby odpowiedzieć na prośbę o wszelkie zapisy opisujące oczyszczenie rzekomego “SARS-COV-2” przez kogokolwiek, z dowolnej próbki pacjenta na Ziemi:

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2022/01/NYC-Mayors-Office-PACKAGE-redacted.pdf

29 grudnia 2021 r.

Przyjaciel i ja dostarczyliśmy list otwarty / komunikat awaryjny (oświadczenie o faktach, pakiet dowodów, zawiadomienie:

Naruszenie i odpowiedzialność oraz zaprzestanie działalności) policji regionalnej Peel (Ontario, Kanada). Komunikat jest skierowany do kobiety, która działa jako “Solicitor General” i każdego mężczyzny i kobiety, którzy działają jako członkowie korporacji służb policyjnych na ziemi znanej jako Ontario. Moi koledzy (w tym nauczyciel prawa zwyczajowego Christopher James z A Warrior Calls)i ja stwierdziliśmy “… tak nam dopomóż Bóg pod karą śmierci”… “rządy i instytucje zdrowia / nauki na całym świecie wykazały, że nie są w stanie udowodnić istnienia rzekomego “SARS-COV-2” (lub jakiegokolwiek rzekomego “wariantu”)“. Więcej szczegółów na temat tego i poprzednich takich zgłoszeń oraz szablon tutaj:

https://www.fluoridefreepeel.ca/emergency-communication-to-all-ontario-police/POWIĄZANE FILMY ITP.:

Nie ma “NIE MA WIRUSA” i dlatego nie ma “ŻADNEJ SZCZEPIONKI”!

Jaka jest więc “PRAWDZIWA INTENCJA” dla KAŻDEGO CZŁOWIEKA na całym świecie, aby był VAXX’ed?

Duńscy urzędnicy ds. Zdrowia stali się oburzeni i defensywni podczas konferencji prasowej, gdy zapytano ich o odpowiedzi FOIA z ich własnych instytucji wskazujących, że nie mają żadnego dowodu na “wirusa”:
Wywiad z dr Judy Mikovitz i dr Robertem O. Youngiem, “COVID, VACCINES, & VIRUS SCAMS [MIRROR]” w dniu 26 sierpnia 2021 r.:

https://www.bitchute.com/video/enXan7cRIPf8

Wywiad z dr. Robertem O. Youngiem z 27 sierpnia 2021 r. na temat

https://www.bitchute.com/video/Z2sAH0Woz38r/

Del BigTree przeprowadza wywiad z dr. Robertem O. Youngiem 14 września 2021 r.:

https://www.bitchute.com/video/MdiHhDQwwT63/

Wywiad Stew Peters z dr. Robertem O. Youngiem, “The Germ Theory is Wrong”, 21 września 2021 r.:

https://www.bitchute.com/video/btNZ0fJsduk7/

Wywiad dr Roberta O. Younga na temat “OGROMNEJ SZKODY WYNIKAJĄCEJ Z KRYSTALIZACJI KOMÓREK KRWI / ZATRUCIA GRAFENEM PO SZCZEPIENIU” w dniu 21 października 2021 r.:

https://www.bitchute.com/video/PRBfJ6U9EZvM

Ramalo D NEWS REPORT | 1 | PAŹ 14, 2021 | CZTERY PASOŻYTY ZNALEZIONE W SZCZEPIONKACH PFIZER I MODERNA COVID-19

https://www.bitchute.com/video/hCJIEuU4H2zO/

Wywiad z dr. Kevinem Corbettem 25 października 2021 r. – z Oracle Films

“W pokoju jest wiele słoni w odniesieniu do oficjalnej narracji Covid-19. Być może największą ze wszystkich jest niepewność związana z istnieniem SARS-CoV-2.https://www.oraclefilms.com/kevincorbettlist dr Stefana Lanki do ustępującego niemieckiego ministra zdrowia, Jensa Spahna,“wzywający nie tylko do natychmiastowego zakończenia wszystkich środków związanych z koronawirusem, ale także do zniesienia obowiązkowych szczepień przeciwko odrze”:

https://projekt-immanuel.de/en/downloads-en/webinarium Vaccine Choice Canada z udziałem Sally Fallon Morell, dr Toma Cowana i dr Andrew Kaufmana:

https://www.bitchute.com/video/3lplgZxuGY4O/Gdzie są dowody na istnienie “SARS-CoV-2” (“wirusa Covid”)? Dr Kevin Corbett i Christine Massey

Odpowiedzi na ustawę FOI i dokumenty sądowe ze 125 instytucji (i liczą!) w 20 krajach:

Każda instytucja nie przytoczyła ani jednego zapisu dotyczącego oczyszczenia wyimaginowanego “wirusa” z jakiejkolwiek próbki pacjenta, przez kogokolwiek, gdziekolwiek, ani dowodu “jego” istnienia.

Poniższa odpowiedź FOIA pochodzi z Narodowego Instytutu Zdrowia Stanów Zjednoczonych Ameryki w dniu 21 lutego 2021 r. na naszą prośbę w dniu 7 grudnia 2020 r.!

Co to jest “IT”?

“IT” to tak zwany “wirus”! KAŻDY WIRUS! “IT” nie istnieje, a wirusologia nie jest nauką!. “Wirusologia” jest mroczną religią – “Lucyferiański Kościół Wirusologii Demonów w Dniach Ostatnich”, że “my, ludzie” musimy wykazać się “ślepym zaufaniem” i uwierzyć lub zostać zniszczonym!

WOJNA z LUDEM!

Szeryf Mack

Wywiad z szeryfem Mackiem i dr. Robertem O. Youngiem, “CZY TRACIMY NASZE DANE PRZEZ BOGA PRAWA CZŁOWIEKA?” 19 lub października 2021 r.:

https://cspoa.org/war-on-the-people/?utm_content=13082925&utm_medium=Email&utm_name=Id&utm_source=Actionetics&utm_term=Email

Wojna została wypowiedziana narodowi amerykańskiemu, a nasz rząd jest Napastnikiem. Niedawno uczestniczyłem w dyskusji panelowej i rozmawialiśmy o pokojowych, skutecznych rozwiązaniach, aby chronić Ciebie i Twoją rodzinę.

W tym segmencie przywołałem stany i hrabstwa, które na dzień dzisiejszy mają szeryfów i lokalnych urzędników broniących Konstytucji w swoich lokalnych społecznościach.

Posłuchaj, czy twój stan / hrabstwo jest wymienione. Jeśli nie, musisz porozmawiać ze swoim szeryfem, a może nawet zapisać go na moje szkolenie szeryfa, aby przynieść wolność i sprawiedliwość w swoim rodzinnym mieście

Dowiedz się więcej i pomóż przywrócić wolność dzięki CSPOA Posse w http://CSPOA.org/join

Na cały wywiad kliknij poniżej:

https://rumble.com/vny3ja-your-body-your-life-and-your-choice.html

TAŚMY GRAFENOWE, SIECI NANO, EFEKTY PEM I PRAWDZIWA PRZYCZYNA CHOROBY

https://www.bitchute.com/video/0wrX2Mwfrx4Z/

Odwołania:

[1] https://www.drrobertyoung.com/post/cdc-now-admits-no-gold-standard-for-the-isolation-for-any-virus

[2]Newsbreak 136 | Informacje ratujące życie: Dr Young omawia uszkodzenia szczepionek i potężne protokoły detoksykacjihttps://everydayconcerned.net/2021/08/30/massachusetts-department-of-health-reports-no-responsive-documents-to-foia-request-for-information-on-purified-isolate-of-professed-sars-cov-2-covid-19-virus-delta-variant-forming-basis-for-all/

[3]https://www.drrobertyoung.com/post/lies-more-lies-and-damn-lies-from-those-we-are-mandated-to-trust

[4]https://www.drrobertyoung.com/post/scientific-study-finds-mrna-alters-your-dna-they-told-you-it-was-impossible-they-lied

[5]https://www.drrobertyoung.com/post/newsbreak-136-life-saving-info-dr-young-discusses-vaccine-damage-and-powerful-detox-protocols

[6]https://www.drrobertyoung.com/post/a-naturopathic-approach-to-covid-19

[7]https://www.drrobertyoung.com/post/the-significance-of-the-d-dimer-blood-test-in-covid-19-disease

[8]https://www.drrobertyoung.com/post/newsbreak-135-breaking-immense-harm-from-crystallizing-blood-cells-graphene-poisoning-post-vaccine

[9]https://www.drrobertyoung.com/post/the-healing-properties-of-a-smectite-montmorillonite-terra-phirma-clay

[10]https://www.drrobertyoung.com/post/dismantling-the-viral-theory

[11]https://www.drrobertyoung.com/blog/search/germs

[12]https://www.drrobertyoung.com/blog/search/viruses

Aby przeczytać, obejrzeć i dowiedzieć się więcej, przejdź do: www.drrobertyoung.com
Kliknij poniżej, aby dołączyć do ruchu wolnościowego: https://cspoa.org/join

PRZECZYTAJ OPUBLIKOWANY RECENZOWANY ARTYKUŁ DR ROBERTA O. YOUNGA, CZĘŚĆ 1, 2 I 3!

CZĘŚĆ 2: https://medcraveonline.com/IJVV/second-thoughts-concerning-viruses-vaccines-and-the-hivaids-hypothesis—part-2.html

CZĘŚĆ 3: https://medcraveonline.com/IJVV/second-thoughts-concerning-viruses-vaccines-and-the-hivaids-hypothesis—part-3-hivaids-and-the-monomorphic-disease-model.html

Opublikowano za: https://www.drrobertyoung.com/post/lies-more-lies-and-damn-lies-from-those-we-are-mandated-to-trust

Wypowiedz się