13 LINII KRWI ILUMINATÓW. LINIA KRWI ROTHSCHILDÓW – część I

Finansowi czarodzieje i bogate kulty

(Liczby kryją się za niektórymi zdaniami i słowami (…)

są oczywiście odnośnikami do listy bibliograficznej na końcu artykułu)

Dwóch okolicznych hodowców koni zebrało się pewnego dnia, aby porozmawiać o interesach. Pierwszy rolnik sprzedał swojego konia drugiemu za ćwierć miliona dolarów, a następnie odkupił go za około 20 dolarów więcej. Mógł teraz reklamować swojego konia (w rzeczywistości wartego 20 dolarów), jako konia, za którego zapłacił ponad ćwierć miliona dolarów.

Możemy śmiać się z takich schematów. I być może powinniśmy śmiać się z samych siebie, że zostaliśmy oszukani, ponieważ jeśli jest jedna dziedzina w życiu, która przewyższa religijność w oszustwie i dotyka nas wszystkich, to jest to finansowa. Co jeszcze możemy z tym zrobić, jeśli nie śmiać się? Słynny poeta Lord Byron opisuje archetyp naszych dwóch rolników w 1823 roku, Kto utrzymuje świat, zarówno stary, jak i nowy, w bólu lub przyjemności? Kto sprawia, że polityka działa gładko? Odcień szlachetnej odwagi Bonapartego?

Żyd Rothschild i jego kolega chrześcijanin, Baring. Dowiesz się o innych ,,sąsiednich handlarzach końmi” również w tym rozdziale.

ROTHSCHILD MÓWI O SWOJEJ DYNASTII

Lord Rothschild w swojej książce The Shadow of a Great Man cytuje list wysłany przez Davidsona 24 czerwca 1814 roku do Nathana Rothschilda, tak długo, jak dom jest taki jak twój i tak długo, jak pracujesz razem ze swoimi braćmi, żaden dom na świecie nie będzie w stanie konkurować z tobą, wyrządzać ci krzywdę lub wykorzystywać cię, ponieważ razem możecie podjąć i wykonać więcej niż jakikolwiek dom na świecie”. (1) Bliskość braci Rothschildów jest widoczna w liście Salomana (Salmona) Rothschilda do jego brata Nathana z 28 lutego 1815 roku: “Jesteśmy jak mechanizm zegarka: każda część jest niezbędna. (2) Ta bliskość jest dalej widoczna w tym, że z 18 małżeństw zawartych przez wnuki Mayera Amschela Rothschilda 16 zostało zakontraktowanych między kuzynami.

ZWIEDZANIE NARODU, KTÓRY ZBUDOWALI ROTHSCHILDOWIE

W 1974 roku, latem po wojnie Jom Kippur, autor odwiedził Izrael i miał okazję osobiście odwiedzić wiele budynków, takich jak Kneset, który zbudowały pieniądze Rothschildów. Kneset jest izraelskim odpowiednikiem budynku Kapitolu naszego Kongresu. Jeden z Rotszyldów w swoim wygosie zostawił pieniądze na bieżące projekty budowlane w Izraelu, a Rothschildowie są uhonorowani ulicą nazwaną ich imieniem w Jerozolimie.

Mieszkańcy Niemiec i Turcji byli sobie bardzo bliscy. Pamiętam spotkanie z tureckim “Gastarbeiter” (gośćmi) w Niemczech. Czytelnik pamięta, że Turcja walczyła po stronie Niemiec w W.W. I. Kilku potężnych Żydów, w tym Rothschildowie, było odpowiedzialnych za sformułowanie traktatu narzuconego Niemcom, który zakończył W.W. I (3) Traktat dał Rothschildom niemieckie prawa kolejowe w Palestynie (która była częścią Tureckiego Imperium Osmańskiego), torując w ten sposób drogę Rothschildom do pewnego wpływu na dyktowanie polityki wobec Palestyny. Rotszyldowie zaciągnięli pożyczki dla Turcji, które wyniosły prawie sto milionów funtów. Kiedy turecki rząd upadł po W.W. Ja, ponieważ byli po przegranej stronie, Rothschildowie mieli roszczenia do Palestyny z powodu tych niespłaconych tureckich pożyczek.4 Rząd brytyjski podążał za dyktatem Rothschildów. Brytyjczycy otrzymali mandat nad Palestyną, a Rothschildowie byli w stanie poprzez swoich pełnomocników w rządzie brytyjskim stworzyć kroki, które doprowadziły do narodu Izraela. (5)

ROTSZYLDOWIE JAKO “PROROCY”

Jedna pozycja wyróżnia się, gdy osoba słucha międzynarodowych bankierów i czyta ich książki. Wierzą, że pieniądze są tym, co sprawia, że świat się kręci. Jeśli masz pieniądze, możesz zrobić wszystko. Pieniądze są “Bogiem” i są czczone i serwowane. Nawet po tym, jak te rodziny gromadzą więcej, niż można wydać, ci bhaktowie nadal sprzedają swoje dusze dla tego fałszywego, ale potężnego boga. Wielki poeta-filozof Heinrich Heine (syn bankiera) powiedział: “Pieniądze są bogiem naszych czasów, a Rothschild jest jego prorokiem”. 6 Idąc za wskazówką Rotszyldów, Heinrich Heme, Żyd, podpisał się swoim nazwiskiem, rysując Pieczęć Salomona.7 Amsel Rothschild podobno powiedział: “Daj mi kontrolę nad ekonomią kraju; i nie obchodzi mnie, kto ustanawia jej prawa. (8) Dzisiaj jego potomkowie spotykają się dwa razy dziennie w Londynie, aby dyktować światu, jaka będzie światowa cena złota. Dyktują również, co “System Rezerwy Federalnej” zrobi z finansami Ameryki.

INNY BÓG TEŻ

Według naocznych świadków, którzy byli na tyle znani, że odwiedzili jeden z brytyjskich domów Rothschildów, Rothschildowie czczą również innego boga, szatana. Ustawili dla niego miejsce przy swoim stole. (8a) Rotszyldowie są satanistami od wielu pokoleń. Rotszyldowie są ważną częścią historii Pieczęci Salomona (znanej również jako heksagram, Magen David, sześcioramienna gwiazda, Gwiazda Dawida). Pieczęć Salomona, heksagram, nie była uważana za symbol żydowski, zanim Rothschildowie zaczęli jej używać.9 Przez całe średniowiecze Pieczęć Salomona była używana przez arabskich magów, magów kabalistów, druidzkie czarownice i satanistów. Jednym z niewielu starożytnych zastosowań tego symbolu było nałodze 1,200-letniego meczetu muzułmańskiego znalezionego tam, gdzie dziś znajduje się Tel Awiw.10 W dwunastym wieku aszkenazyjski Żyd Menahem ben Duji, który myślał, że jest Mesjaszem, użył magicznego symbolu.11 Ponieważ Rothschildowie byli satanistami, przyjęli ten potężny magiczny symbol w 1822 roku dla swojego herbu.

Nazwa, którą przyjęli dla swojej rodziny, pochodzi z faktu, że w 17 wieku Mayer Amschel Bauer zaczął wieszać czerwony heksagram przed ich domem, aby go zidentyfikować. Mayer Amschel postanowił przyjąć nazwę red-schield (Rothschild w języku niemieckim) po czerwonej pieczęci Salomona, której używali. Alice Baileyw A Treatise On White Magic, str. 412, twierdzi, że Hierarchia ma specjalną grupę, którą nazywa “grupą finansową”, kontrolującą wszystko, co można przekształcić w energię i stanowiącą dyktaturę nad wszystkimi sposobami współżycienia, handlu i wymiany. Według Lucyferianki Alice Bailey, “grupa finansowa” jest najnowszą grupą kierowaną przez Hierarchię. W 1836 roku Zevi Hirsch Kalischer zwrócił się do Rothschilda i zaproponował Rothschildowi wykupienie całego Erez Israel. Minęło wiele lat, aby Rothschildowie w końcu stworzyli Izrael. Rotszyldowie byli główną siłą stojącą za stworzeniem Izraela, więc jest właściwe, aby naród ten niosł ich magiczną Pieczęć Salomona jako logo państwa.

Ultraortodoksyjni Żydzi w Izraelu nie będą służyć w armii izraelskiej, ponieważ wiedzą, że Bóg Wszechmogący nie stał za stworzeniem współczesnego Izraela, ale raczej za bogatymi, bezbożnie odstępczymi Żydami. Odmawiają służenia bezbożnych. Są mądrzejsi niż ludzie tacy jak Jerry Falwell, którzy biegają dookoła, głosząc, że Izrael jest narodem Bożym. Ludzie tacy jak Falwell są typem, do którego autor wielokrotnie nawiązuje w żydowskich dokumentach, które mówią o ich władzy w fundamentalistach. Bóg ostatecznie rządzi, pozwolił Hitlerowi dojść do władzy, Stalinowi dojść do władzy, a Rothschildom dojść do władzy. W tym samym sensie, w jakim Bóg rządzi i błogosławi Rosję Stalina, rządzi Ameryką i Izraelem. Przekręcanie pism świętych o Bogu siedzącym w władcach, a następnie stosowanie ich do błogosławienia jednego satanistycznego świeckiego narodu komunistycznego, a nie innego, jest niespójne i nieprawidłowe używanie Słowa Prawdy. Niektórzy ludzie sprzeciwiają się, że spisek władzy jest określany przez niektórych zaniepokojonych obywateli jako żydowski, a nie satanistyczny.

Ten zarzut jest słuszny – jednak czy ci przeciwnicy zrobią oczywisty następny krok i przyznają, że naród Izraela, który stworzyli Rothschildowie, jest satanistyczny, a nie żydowski? Ale kto wie dokładnie, dlaczego ludzie robią to, co robią? Jeśli zapytasz kogoś, dlaczego coś robi, da ci jedną odpowiedź dzisiaj, następną jutro i następnego dnia. Czy robi to, co robi, z prawdziwego powodu, czy z jednego powodu? Być może etykietowanie Mocy jako tylko satanistycznej lub tylko żydowskiej lub tylko masońskiej jest zaniedbaniem osobistego ludzkiego wymiaru. Ten osobisty ludzki wymiar jest bezbożny. Będąc bezbożnym, wypełnia tę pustkę, udając, że jej ludzie są bogami. To prowadzi nas z powrotem do religii gnostyckich i szatana. Większość Żydów nie zajmuje się poznawaniem okulitycznego znaczenia dla ich cennego Magen David (Gwiazda Dawida). Król Dawid nie miał nic wspólnego z heksagramem, chociaż jego syn Salomon miał, kiedy zaczął czcić Asztoret (gwiazda, znana również jako Astarte, Chiun, Kaiwan, Remphan i Saturn).12 Salomon zbudował ołtarze do Gwiazdy (Astarte, aka Asztoret).

Bóg Saturn jest związany z Gwiazdą, ale zarówno Saturn, jak i Astarte zostały również zidentyfikowane z wieloma innymi nazwami. Saturn jest ważnym kluczem do zrozumienia długiego dziedzictwa, które ten spisek ma z powrotem do starożytności. Miasto Rzym było pierwotnie znane jako Saturnia lub Miasto Saturna. Kościół rzymskokatolicki zachowuje wiele z kultu Saturna w swoim rytuale. Saturn odnosi się również do Lucyfera.’13 W różnych słownikach okultystycznych Saturn jest związany ze złem. Saturn był ważny dla religii Mitry, a także dla druidów.

WSPÓŁMISTRZOWIE ŚWIATA – powiązania ze ŚJ, mormonami i judaizmem

Mówi się, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. W przypadku tej książki można powiedzieć, że wszystkie ścieżki badań prowadzą do Rothschildów. Charles T. Russell, w liście z 1891 roku do barona (Lorda) Rothschilda, wysłanym z Palestyny, nakreślił możliwe kierunki działań, które można podjąć w celu osiedlenia Żydów w Palestynie. Listy Russella chwaliły pieniądze Rotszylda, które zakładały żydowskie kolonie w Palestynie. Russell pisze do Rothschilda: “To, co jest tu potrzebne, obok wody i czystości, to dobry rząd, który ochroni biednych przed wygłodniałymi i bogatymi. Instytucje bankowe na solidnych podstawach i prowadzenie interesów z honorem są również bardzo potrzebne ” Russell kontynuuje: “Niech Bóg Jakuba pokieruje tobą, mój drogi panie, i wszyscy zainteresowani z tobą wyzwoleniem i dobrobytem Izraela, a błogosławieni będą ci, którzy w jakimkolwiek stopniu poddają się jako Jego słudzy w wypełnianiu Jego woli, jak przepowiedziałeś”. (14) Kiedy Kościół mormoński potrzebował finansowania pod koniec 19 wieku, udali się do Kuhn, Loeb Co.15 Aby wyjaśnić kontrolę Rothschildów nad Kuhnem, Loeb Co. oto kilka podstawowych informacji.

Metoda, której ród Rothschildów używał do zdobywania wpływów, była tą samą, którą Rodzina Królewska stosowała od wieków, małżeństwo. Dzieci, dziewczęta i chłopcy Rothschildów, mieli swoich małżonków wybranych na podstawie sojuszy, które przyniosłyby korzyści Domowi Rotszyldów, ale od czasu konsolidacji światowej władzy na ogół poślubili kuzynów w ciągu ostatnich dwóch stuleci.’16 Jacob Schiff dorastał w domu, który Rothschildowie mieli przy 148 Judengasse, Frankfurt. Jacob Schiff przybył do Stanów Zjednoczonych ze stolicą Rothschildów i przejął kontrolę nad małym żydowskim koncernem bankowym założonym przez dwóch kupców towarów suchych z Cincinnati, Abrahama Kuhna i Solomona Loeba. Ożenił się nawet z córką Solomana. W 1885 roku Loeb przeszedł na emeryturę, a Schiff prowadził Kuhn, Loeb Co. dla Rothschildów aż do 1920 roku, kiedy zmarł.17 W czasach Russella i Brighama Younga Lord Rothschild był uważany za “świeckiego przywódcę światowego żydostwa”. 18 Edmund Rothschild był przewodniczącym Żydowskiego Stowarzyszenia Kolonizacyjnego19, który był główną grupą syjonistyczną. Amselm Rothschild wskazał, że jego dziadek Amschel Mayer Rothschild nalegał w klauzuli 15 swojej woli dla swoich dzieci, “niech oni i ich potomkowie pozostaną stale wierni swojej żydowskiej wierze swoich przodków”. (20) Jednak wola była tajna i nie ma sposobu, aby dowiedzieć się, co ona mówi.

Rotszyldowie nie pozostali wierni wierze prawosławnej. Jeśli rzeczywiście to było to, co mówiła klauzula 15, to coś jest nie tak. Świat żydowski zasypał Rotszyldów pochwałami: “Rotszyldowie rządzą chrześcijańskim światem. Żadna szafka nie porusza się bez ich rady. Wyciągają rękę, z równą łatwością, od Petersburga do Wiednia, od Wiednia do Paryża, od Paryża do Londynu, od Londynu do Waszyngtonu. Baron Rothschild, głowa domu, jest prawdziwym królem Judy, księciem niewoli, Mesjaszem tak długo szukanym przez ten niezwykły lud… Lew z plemienia Judy, baron Rothschild, posiada więcej realnej siły niż Dawid – więcej mądrości niż Salomon. (21) Prieure de Sion-Starsi Sion22 odnosi się również do Rothschildów, którzy podobno służą w żydowskiej radzie Starszych Sion.23 Rothschildowie “pomogli” żydom na własny sposób. Dla tych, którzy podziwiają skąpstwo, Rothschildowie będą bardzo podziwiani. Na przykład zakres działalności charytatywnej Jamesa Rothschilda we Francji na rzecz biednych Żydów wynosił 5 franków (równowartość 1 dolara). Ich dynastia zniszczyła uczciwych Żydów wraz z chrześcijanami. Dzisiaj niewielu ośmiela się krytykować Rothschildów.

CO-MASTERS OF THE WORLD – powiązania z tajnymi stowarzyszeniami

Rotszyldowie odegrali ważną rolę w bawarskich Iluminatach(25) i wiadomo, że przynajmniej jeden z synów Amsela był jego członkiem. Jak czytelnik pamięta, Amsel umieścił swoich synów w głównych stolicach europejskich, gdzie każdy z nich założył główne domy bankowe. Dzięki własnym tajnym służbom wywiadowczym i własnej sieci informacyjnej mogli przechydzać każdy europejski rząd. (26) Duże ilości obszernej korespondencji kurierów Rothschildów przyciągnęły uwagę(27), ale nikt nigdy nie zatrzymał ich osobistej inteligencji i usług pocztowych. Po tym, jak bawarscy iluminaci zostali zdemaskowani, centralna władza okultystyczna nad europejskimi tajnymi stowarzyszeniami przeniosła się do karbonaryzmu, czyli Alta Vendita[28], kierowanego przez innego potężnego Rotszylda, Karla Rothschilda,29 syna Amschela. W 1818 roku Karl uczestniczył w tajnym dokumencie, który został wysłany do kwatery głównej masonerii z Alta Vendita. Masoni byli bardzo przygnębieni, gdy kopia tego została utracona i oferowali nagrody każdemu, kto mógł zwrócić utraconą kopię. Pierwotnie został napisany w języku włoskim. Jego tytuł tłumaczy się jako “Stałe instrukcje, czyli Praktyczny Kodeks Zasad; Przewodnik dla głów najwyższych stopni murarskich. ” (30)

Masońska książka referencyjna 10 000 słynnych masonów, vol. 4, str. 74, wskazuje, że dwaj inni synowie Amschela byli masonami, James Meyer Rothschild i jego brat Nathan Meyer Rothschild. James Rothschild w Paryżu był masonem 33 stopni szkockiego rytu, a jego brat Nathan w Londynie był członkiem Loży Emulacji. A żydowski mason Katz wskazuje, że Solomon Meir Rothschild, trzeci członek pięciu braci, został inicjowany do masonerii 14 czerwca 1809 roku. (31) Rotszyldowie stali się potężni w masonerii. Znajdujemy Saint-Simonian, okultystycznych religijnych millenialsów prekursorów komunizmu, chwalących barona de Rothschilda w swoim czasopiśmie Le Globe: “Nie ma dziś nikogo, kto lepiej reprezentuje triumf równości i pracy w XIX wieku niż M. le Baron de Rothschild … . Czy ten Żyd urodził się milionerem? Nie, urodził się biedny i gdybyś tylko wiedział, jaki geniusz, cierpliwość i ciężka praca były wymagane do zbudowania tego europejskiego gmachu zwanego Domem Rotszylda, raczej byś go podziwiał niż obrażał. Lionel de Rothschild (de został dodany przez francuskich Rothschildów) był zaangażowany w pierwszą komunistyczną Międzynarodówką. Mason Mazzini, który pomógł zapoczątkować komunizm, chwalił Rothschilda: “Rothschild mógłby być królem Francji, gdyby tego chciał”. 32

Adoiphe Cremieux, był francuskim żydowskim masonem (zobacz rozdz. 1.4 dla jego referencji). Rotszyldowie dali co najmniej £ i,000 Cremieux, aby udać się do Damaszku z Salomonem Munkiem i Sir Mosesem Montefiore, aby wygrać uwolnienie uwięzionych tam Żydów i przekonać tureckiego sułtana do uznania zarzutów o mord rytualny za fałszywe.33 Według trzech żydowskich autorów Dope, Inc. B’nai B’rith był spin-offem Zakonu Syjonu i został zorganizowany jako ,, tajny front wywiadowczy” dla Domu Rotszyldów. Jest wysoce prawdopodobne, że B’nai B’rith był używany jako przykrywka wywiadowcza Rothschildów. Rotszyldowie są również prominentni w Bilderbergers. Rotszyldowie byli blisko spokrewnieni z Radą Stosunków Zagranicznych (CFR). Chociaż wielu ludzi dzisiaj nie postrzegałoby CFR jako tajnego stowarzyszenia, pierwotnie zostało ono założone jako część tajnego stowarzyszenia i było utrzymywane w tajemnicy przez wiele lat, pomimo jego niesamowitej mocy. Carroll Quigley, profesor stosunków międzynarodowych na jezuicie Georgetown University, ujawnił Grupę Okrągłego Stołu w swojej książce Tragedia i nadzieja. (34) Rothschildowie poparli Rhodesa w utworzeniu De Beers. (35)

Później Rhodes złożył siedem woli, które ustanowiły tajne stowarzyszenie wzorowane na jezuitach i masonach, aby pomóc w sprowadzeniu Jednego Rządu Światowego skoncentrowanego na Wielkiej Brytanii i stypendiach Rhodes.36 Wewnętrzna grupa została założona w maru 1891 roku i składała się z Rhodesa, Steada, Lorda Eshera (Bretta) i 33 * Masona Alfreda Milnera. (33bb) Drugorzędny krąg “potencjalnych członków Kręgu Wtajemniczonych” składał się z Żyda Lorda Balfoura, Sir Harry’ego Johnsona, Lorda Rothschilda, Lorda Greya i innych. Początkowo lord Rothschild był częścią wewnętrznej grupy tajnego stowarzyszenia Rhode’a, ale został zastąpiony przez swojego zięcia Lorda Rosebury’ego, który nie był tak widoczny.37 Fabiańscy socjaliści zdominowali personel w Oksfordzie, kiedy zaczęli przybywać Uczeni z Rodos. Uczeni ci otrzymali następnie indoktrynację i przygotowanie do stania się częścią międzynarodowego socjalistycznego Nowego Porządku Świata. (38)

Grupa Okrągłego Stołurozwinęła się z wewnętrznego kręgu kierowniczego tajnego stowarzyszenia Rhode’a. Zewnętrzny krąg został założony po rozpoczęciu 20 wieku. Grupa Okrągłego Stołu została rozszerzona po W.W. Organizując organizację frontową Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych. Rada Stosunków Zagranicznych była amerykańską częścią tego frontu. Wewnętrzny krąg nadal kieruje zewnętrznym kręgiem i jego dwiema organizacjami frontowymi RIIA i CFR. CER z kolei utworzył szereg frontów, w tym Instytut Stosunków Pacyfiku (IPR).

WSPÓŁMISTRZOWIE ŚWIATA – zarządzanie bogactwem katolików i carów oraz przejmowanie bogactwa Kościoła prawosławnego.

Na początku 19 wieku papież przybył do Rothschildów, aby pożyczyć pieniądze. Rotszyldowie byli bardzo przyjaźni z papieżem, co spowodowało, że jeden z dziennikarzy sarkastycznie powiedział: “Rothschild pocałował rękę papieża … Porządek został w końcu ponownie ustanowiony”. 39 Rotszyldom w rzeczywistości z czasem powierzono większość bogactwa Watykanu. The Jewish Ency., Vol. 2, p.497 stwierdza, ,,Jest to nieco ciekawa kontynuacja próby ustanowienia katolickiego konkurenta dla Rothschildów, że w chwili obecnej (1905) ci ostatni są strażnikami papieskiego skarbu. Badacz Eustice Mullins pisze, że Rothschildowie przejęli wszystkie operacje finansowe światowego Kościoła katolickiego w 1823 roku. (40) Dzisiaj duży biznes bankowy i finansowy Kościoła katolickiego jest rozległym systemem połączonym z Rothschildami i resztą Międzynarodowego Systemu Bankowego. Wielkie bogactwo rosyjskich carów zostało powierzone Rothschildom, 35 milionów dolarów w Banku Anglii Rotszylda i 80 milionów dolarów w paryskim banku Rothschilda. Rotszyldowie finansowali rewolucję rosyjską, która skonfiskowała ogromną część bogactwa Kościoła prawosławnego. Udało im się uniemożliwić (dzięki swojej mocy) prawowitym spadkobiercom carskiej fortuny wycofanie grosza z milionów zdeponowanych w różnych ich bankach. Mountbattanowie, którzy są spokrewnieni z Rothschildami, prowadzili bitwy sądowe, aby uniemożliwić powodom wycofanie jakiejkolwiek fortuny. Innymi słowy, pieniądze, które zainwestowali w rewolucję rosyjską, nie tylko zostały zwrócone bezpośrednio przez bolszewików w milionach dolarów złota, ale poprzez przejęcie ogromnych depozytów bogactwa carów, Rothschildowie zyskali to, co jest teraz warte ponad 50 miliardów dolarów. (41)

WSPÓŁ-MISTRZOWIE ŚWIATA – KONTROLA NAD SATANIZMEM I CZARAMI

Rozdział 2.11 podaje nazwy Rady Czarów 13, która jest pod kontrolą Rothschildów i z kolei wydaje rozkazy różnym grupom. Jedną z najczystszych form satanizmu można przypisać żydowskiej sekcie Sabbatain i jej frankistowskiemu spin-offowi. Przywódcami tego aż do Rothschildów byli:

 • Sabbatai Cwi (1626-1676)
 • Natan z Gazy (16?? -?)
 • Jakub Frank (1726-1791)

Rothschildowie

Trzy powiązania między satanizmem, złem i pieniędzmi

Pieniądze w naturalny sposób przyciągają się do zła. Na przykład, jeśli kobieta prostytuuje się, może otrzymać dużą sumę pieniędzy, ale kto zapłaci jej za zachowanie dziewictwa lub godności? Jeśli jesteś płatnym zabójcą, duża ilość pieniędzy jest twoja, jeśli zabijesz swój cel, kto ci zapłaci, jeśli nie trafisz w swój cel?

Po drugie, źli ludzie wierzą w to, że tam, gdzie jest wola, tam jest sposób i są gotowi sprzedać swoje dusze za swoje Boże pieniądze. Będą wykorzystywać zło, aby zdobyć pieniądze.

Podczas gdy większość ludzi jest całkiem świadoma tych dwóch ostatnich powiązań, trzecia mogła umknąć ich uwadze. Po trzecie, główną grupą ludzi, którzy podkręcili międzynarodową bankowość, byli sataniści od samego początku. Ci sataniści są teraz tymi, którzy rządzą Rezerwą Federalną i są odpowiedzialni za tworzenie banknotów Rezerwy Federalnej USA. Sama całkowita kontrola nad podażą amerykańskiego pieniądza papierowego prawie daje im dźwignię nad światowymi finansami, nie wspominając o tym, że kontrolują Bank Światowy. Nie jest więc przypadkiem, że kiedy ustanowią światową kontrolę finansową, zrobią wszystko, co w ich mocy, aby podzielić, podbić i zniszczyć zarówno chrześcijańską, jak i muzułmańską wiarę w Boga. Ci potężni bankierzy odnoszą się do wiary w Boga, tak jak Kain odnosił się do swojego brata Abla. To, że mogą być spokrewnieni z narodem żydowskim, nie oznacza, że leży im na sercu najlepszy interes narodu żydowskiego. Początkowo Sabbatai Zevi został odrzucony przez wielu Żydów. Jego sekta nabrała rozpędu w drugiej połowie XVII wieku w południowo-wschodniej Polsce. (42) W latach 1759-60 500 żydowskich sabatajczyków nawróciło się na chrześcijaństwo.43 W 1715 roku 109 z 415 rodzin żydowskich we Frankfurcie zajmowało się pożyczaniem pieniędzy. Reszta to kupcy różnego rodzaju. Koncepcje, których trzyma się satanizm, były naturalnym butem, który usprawiedliwiał dla wielu z tych żydowskich bankierów rodzaj zachowania, w które byli zaangażowani. (44)

KRÓTKOWSIĘŻNE

Wiele podziałów i bitew między elementami religijnymi na świecie było wspieranych i wspieranych przez bogactwo Potęgi. Niestety, wielu zostało oszukanych, myśląc, że bycie pobożnym i wiernym Bogu jest źródłem walki religijnej. W niektórych częściach świata muzułmanie, chrześcijanie i inni od wieków dobrze się dogadywuje. Napięcia religijne wyrastają do pewnego stopnia z wnętrza samych religii, ale paliwo do utrzymywania tych pożarów i rozpalania konfliktów często pochodzi z bogactwa Władzy. Oczywistym przykładem jest wojna irańsko-iracka.

WSPÓŁMISTRZOWIE ŚWIATA – KONTROLA NAD W.W. I TRAKTAT

Kiedy Niemcy upadły, agenci Rothschildów nie tylko sporządzili projekt traktatu, przygotowali ideę Ligi Narodów, ale Max Rothschild był jednym z 11 ludzi, którzy przejęli kontrolę nad Bawarią. Max Rothschild był masonem w loży nr 11 w Monachium w Niemczech.

CO-MASTERS OF THE WORLD – powiązania z MI5, Rockefellers, J.P. Morgan, CFR, et al.

Victor Rothschild, który pracował dla J.P. Morgan & Co. i był ważną częścią MI5 (British Intelligence). Victor Rothschild był także komunistą i członkiem Klubu Apostołów w Cambridge.45 Lord Rothschild był jednym z pierwszych członków grupy Okrągłego Stołu Rhode’a, która przekształciła się w CFR. To Rothschildowie sfinansowali Cecila Rhodesa, zaczynając od Afryki. Rotszyldowie mają kilku agentów, których pieniądze zaczęły i którzy nadal dobrze im służą, Morganów i Rockefellerów. Rockefellerowie byli Marrano Żydami. Oryginalny Rockefeller zarabiał na sprzedaży narkotyków (nie były one wtedy nielegalne). Po zdobyciu niewielkiego kapitału rozgałęził się w ropie. Ale to stolica Rothschildów uczyniła Rockefellerów tak potężnymi. Finansowali również działalność Edwarda Harrimana (koleje) i Andrew Carnegie Steela. (46)

WSPÓŁMISTRZOWIE ŚWIATA – Władza w chrześcijaństwie

Rotszyldowie posiadali również duże wpływy i władzę nie tylko w Tajnych Stowarzyszeniach, ale także w kościołach chrześcijaństwa. Armia Zbawienia pod sugestią Rothschildów przyjęła Czerwoną Tarczę (Roth-red Schild-shield) dla swojego logo. Jedna z historii Rothschildów zauważa: “Rothschildowie szybko wynieśli się na pozycję ogromnej władzy finansowej i wpływów politycznych. Byli niezależną siłą w życiu Europy, nie odpowiedzialną przed niczym i w dużej mierze zależną od nikogo. Popularne żarciny przedstawiały ich jako prawdziwych władców chrześcijaństwa…”[47]

Niektórzy z Rotszyldów byli zaangażowani w kampanię rozluźnienia moralności publicznej. Pierwszym sekretarzem wykonawczym Narodowego Forum Studentów był John Rothschild. To Narodowe Forum Studenckie zmieniło nazwę jak artykuły odzieżowe. Mówiąc o ubiosze, jednym z celów tej socjalistycznej grupy było promowanie publicznej nagości i wolnej miłości. Organizacja ta miała następujące grupy składowe Radcliffe Liberal Club, Union Theological Seminary Contemporary Club, Yale Liberal Club”(48), by wymienić tylko kilka. Dalszym rozwinięciem tego była Młodzieżowa Federacja Pokoju, która składała się z League of Youth of Community Church, Methodist Epworth League, NY District, Young Judea i Young People’s Fellowship of St. Phillip’s Parish49, aby wymienić tylko kilka. Amerykańscy religijni mężczyźni mają powiązania z Rothschildami, szczególnie poprzez ich różnych agentów.

Harry Emerson Fosdick, który był pastorem kościoła Rockefellera, był również jednym z prezesów Fundacji Rockefellera. John Foster Dulles, CFR, był prezesem zarządu Fundacji Rockefellera i poślubił Rockefellera, Janet Pomeroy Avery. Pamiętajmy, że John Foster Dulles był ważnym urzędnikiem Federalnej Rady Kościołów Chrystusa. (Patrz rozdz. 2.9) Każda droga prowadzi z powrotem do Rothschildów. Jest więcej elementów niż to, co zostało wspomniane powyżej, łączących Rothschildów z różnymi tenticles. Każda z różnych tetyk, które wysuwali zwolennicy teorii spiskowych,–Żydowie, masoni, Wspólnoty Wywiadowcze, Międzynarodowi Bankierzy, Prieure de Sion, Katolicy, Komisja Trójstronna, CFR, New Age, Kulty – każda z nich wiąże się z władzą Rotszylda.

ZAKRES WŁADZY ROTHSCHILDÓW

Według jednego ze źródeł “oszacowano, że kontrolowali połowę bogactwa świata”. (50) Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku był kontrolowany przez pięć banków, które posiadały 53% jego akcji. Te pięć banków było kontrolowanych przez Nathan M. Rothschild & Sons of London. Kontrola nad amerykańskim Fed jest w zasadzie kontrolą nad światowymi pieniędzmi. Już sam ten fakt pokazuje, jak ogromna jest moc Rothschildów. Jeśli zbada się, kto został mianowany szefem Fed i do prowadzenia go, można dalej dostrzec powiązania “Federalnego” Systemu Rezerwy z Rothschildami. Innym prywatnym przedsiębiorstwem używającym nazwy Federal, którą Rothschildowie również kierują, jest Federal Express. Każdy inny może zostać poniesieny do sądu za sprawienie, by ich firmy brzmiały tak, jakby istniał rząd, a nie Rothschildowie. Właściwe jest, aby przywłaszczyli sobie nazwę Federal, ponieważ za pośrednictwem MI6 za pośrednictwem CIA instruują rząd USA. Senatorowie są kupowani i opłacani przez swój system, jak odkrywają śledczy BCCI. Rotszyldowie byli ściśle zaangażowani w czary i Iluminatów od ich wczesnej znanej historii. Kaiser Niemiec zdaje się odnosić do nich, kiedy powiedział: “magiczne moce pieniądza dzierżone przez Pana Lukrów są mocami Czarnej Magii w jej najczłodszym wydaniu”. 51

Jeśli tylko połowa bogactwa jest kontrolowana przez Rothschildów, oznacza to, że jeśli mają być częścią światowego panowania, muszą mieć sojuszników.

SOJUSZNIKÓW

Rotszyldowie i Rockefellerowie są tylko dwiema z trzynastu kontrolujących rodzin Iluminatów. (52) Dwie rodziny żydowskie, które wydają się być wybitne, to Oppenheimowie i Oppenheimerowie. A. Oppenheim znajdował się w Kolonii. Oppenheimerowie byli pierwszymi członkami bawarskich iluminatów. Bund der Gerechten (Liga Sprawiedliwych) była frontem iluminatów prowadzonym głównie przez Żydów, którzy byli satanistami. Ten Bund finansowany częściowo przez Rotszyldów zapłacił sataniście i masonowi Karolowi Marksowi za napisanie komunistycznego Manefesto. Żyd Gumpel Oppenheim znajdował się w wewnętrznym kręgu Bundu. Jego krewny Heinrich Oppenheim był organizatorem rewolucji komunistycznej w Niemczech w 1848 roku. Oficjalne historie Partii Komunistycznej akceptują nawet Bund jako poprzednika komunizmu.

Oppenheimerowie najwyraźniej są blisko Rothschildów. J. Robert Oppenheimer z CFR został zdemaskowany jako komunista. Harry Oppenheimer, międzynarodowy bankier, jest prezesem żydowskiego monopolu diamentowego De Beers na całym świecie i przewodniczącym Anglo-American Corp. Oppenheimers można znaleźć na ważnych stanowiskach finansowych w USA. Pomagają prowadzić około 10 dużych fundacji, w tym Oppenheimer Haas Trust of NY dla opieki nad potrzebującymi dziećmi żydowskimi.

The Jewish Ency. Vol. 2, str. 496 wskazuje, że inne żydowskie rodziny “przyjęły plan Rothschilda”. Byli to Lazardowie, Sternowie, Spira i Seligmanowie. Plan Rothschildów polegał na umieszczeniu członków rodziny w 5 największych stolicach europejskich, aby koordynować ich działania. Jednym z największych niemieckich magazynów jest Stern, a Ernst Stern jest zastępcą dowódcy Banku Światowego. (53) Rodziny żydowskie, które założyły Judenloge we Frankfurcie (była to loża masońska, do której należeli Rothschildowie we Frankfurcie) obejmowały Adlerów, Speyers, Reisses, Sichels, Ellisons, Hanaus, Geisenheimers i Goldschmidts. Isaac Hildesheim, Żyd, który zmienił nazwisko na Justus Hiller, jest uznawany za założyciela tej frankfurckiej loży. Michael Hess, dyrektor reformowanej szkoły żydowskiej Philanthropin był również ważną postacią w loży, podobnie jak dr Ludwig Baruch (później Borne), który dołączył w 1808 roku. Większość z tych frankfurckich żydowskich masonów zajmowała się handlem. (54) Ci masoni w latach 1817-1842 byli przywódcami frankfurckiej społeczności żydowskiej.55 Gojowski mason we Frankfurcie Johann Christian Ehrmann zaczął ostrzegać naród niemiecki, że frankfurscy żydowscy masoni chcą światowej republiki opartej na humanizmie. W 1816 roku ukazał się z broszurą ostrzegawczą Das Judenthum in der M[aurere]y (Żydzi w masonerii). Potężnego sojusznika światowego żydostwa można zobaczyć, począwszy od ludzi takich jak Oliver Cromwell, który był uważany za masona.

Cromwell był finansowany przez Żydów i pomógł Żydom zdobyć władzę w Anglii. Cromwell był gotów pójść za Żydami, ponieważ przekonał się o brytyjskim izraelizmie. Ponieważ rdzeń spisku władzy jest żydowski, postawa tych, którzy są z nim sprzymierzeni, zależy od ich stosunku do narodu żydowskiego.

Religijna idea, że Brytyjczycy są potomkami plemion Izraela, nie umieszcza automatycznie ludzi w obozie spisku. Niektórzy Brytyjczycy-Izraelici zdają sobie sprawę, że tak zwany naród żydowski w ogóle nie ma prawa do obietnic Bożych. Z tego powodu zdają sobie sprawę, że nie jest chrześcijańskim obowiązkiem kłanianie się i drapanie przy każdym ich ruchu. Kiedy chrześcijanie mogą być aresztowani w Izraelu i wykorzystywani, a chrześcijanie nawet nie staną w obronie swojego rodzaju, możemy zobaczyć, jak bardzo idea teorii “rasy wybranej” ma nad chrześcijaństwem. Niektórzy brytyjscy Izraelici, tacy jak mormoni, stare zamożne rodziny z Nowej Anglii, takie jak zakon, niektórzy masoni i New Age oraz nie-żydowscy członkowie Priuere de Sion współpracują z Jedną Światową Potęgą. Kościół anglikański, który jest prowadzony przez masonów, jest silnie brytyjskim izraelistą.

SORTOWANIE RÓŻNYCH GRUP TOŻSAMOŚCI

W przeciwieństwie do tego, grupa grup, które są przeciwne spiskowi, jak niektóre grupy neonazistowskie, i różne Kościoły z nimi niezwiązane, są również wierzącymi w brytyjski izraelizm. Te różne grupy są czasami wrzucane do jednego worka jako ruch “Tożsamości”, co jest mylące ze względu na ich ogromne różnice. Ważne jest, aby odróżnić te grupy, które próbują podejść do rzeczy z chrześcijańskiej perspektywy i umieścić się pod autorytetem Boga, od tych, które ustawiają się pod autorytetem Nowego Porządku lub pod własnym autorytetem.

CO-MASTERS OF THE WORLD – Media

Eustice Mullins opublikował swoje badania w swojej książce Who Owns the TV Networks pokazujące, że Rothschildowie mają kontrolę nad wszystkimi trzema amerykańskimi sieciami, a także innymi aspektami przemysłu nagraniowego i środków masowego przekazu. Można dodać, że kontrolują również Reutersa. Z innych źródeł wynika, że CNN, która zaczęła się jako niezależne wyzwanie dla monopolu Jewish Network, wpadła w powtarzające się sztuczki i skończyła jako część systemu. Pieniądze z B.C.C.I., (B.C.C.I. były jednym z systemów finansowych Nowego Porządku Świata do prowadzenia brudnych interesów, takich jak kontrolowanie kongresmenów, i są zaangażowane w INSLA, skandal Iran-Contras,

Centrust i inne niedawne skandale), które splamiły tak wiele aspektów władzy publicznej w USA, również stoją za CNN. Być może nic tak nie dominuje w życiu niektórych Amerykanów jak telewizja. Amerykanie siedzą przed telewizorem i po prostu wchłaniają to, co im się wydaje. Na co dzień największym sposobem, w jaki Rothschildowie dotykają życia Amerykanów, są trzy główne sieci, które są pod kierunkiem Rothschildów. Aby to zilustrować, zbadamy, kto prowadzi sieci. Ta lista nie jest aktualna i nie próbowano jej dostarczyć. Długość pisania książki zapewnia, że niektóre materiały i tak będą datowane.

NBC

DYREKTORZY NBC POŁĄCZENIA ROTHSCHILD

INNE POŁĄCZENIA

John Brademas Reż. Rockefeller. Fdtn. chrm

Fed. Bank Rezerw w Stanie Y, który kontroluje

wszystkie inne Fed.R.Bks. Humanista Roku 1978

 

Cecily B. Selby nat. dir. Girl Scouts

(okultyzm jest teraz częścią programu to Girl Scout),

Dir. Avon Products i Loehmann s (sukienki).

Husb. James Cole, pres. Bowdoin College

Peter G. Peterson frmr szef Kuhn-Loeb Ex-Sec. handlu

Robert Cizek reż. First City Bancorp reż. RCA, prezes Cooper Industries

Thomas O. Paine Pres. z Northrup – duży kontrakter obrony.

Dir. of Strategic dir of Inst. of Studies, różne

amunicja assoc.

 

Donald Smiley reż. kilku firm Morgana reż. Ralston-Purina,

Irving Trust, Metro-Life i U.S. Steel oraz chrm Macy Co.

 

David C. Jones Pres. Consolidated Contr., reż. U.S. Steel, Kemper

Ubezpieczony.

 

Thornton Bradshaw, reż. Aspen Inst. of Humanistic Studies, Atlantic-Richfield reż. Rock. Bros. Fundusz

Oil, Champion Paper Co., prezes RCA

Brandon Tartikoff (szef NBC entertainment) Żydowski

CBS

Harold Brown, Żyd. ex-Sec. Sił Powietrznych i ex-Sec. obrony. Np. reż. Trilat. Com.
Roswell Gilpatric, reż. Fed. Res. Bk.NY. Kuhn Loeb firma C.S.& M
Henry B. Schnacht, reż. Chase Manhattan, reż. AT&T, chnmn Cummins CFR, Brookings Inst

Engine Co., Komitet ds. Rozwoju Gospodarczego

Michel C. Bergerac, chrmn. Revlon • Dir. Producentów
James D. Wolfensohn frmr.hd. J. Henry Schröder Bank

Walter Cronkite

Newton D. Minow reż. Rand Corp

Franklin A. Thomas, szef Ford Found.

Marietta Tree, reż. Winston Churchill Found., reż. Salomon Bro., Foundation & dir., reż. U.S. Trust, dziadek fdr. Groton, hsbd w Br. Intell., assoc. w/ Ditchlcy

 

HISTORIA ROTSZYLDA AUTORSTWA ŻYDOWSKIEGO PISARZA ZWIĄZANEGO Z ROTHSCHILDAMI

Żydowska pisarka Anka Muhlstcin napisała książkę Baron James The Rise of the French Rothschilds. Wolę parafrazować i robić krótkie cytaty z jej książki, ponieważ staram się udokumentować czytelnikowi sposób myślenia i historię Thc Rothschildów. Anka Muhlstein nie ma nic przeciwko Rothschildom, więc czytelnikowi łatwiej będzie zaakceptować to, co shc mówi o nich niż ode mnie. Nie mogę wymagać od czytelnika przeczytania jej książki, ale mogę spróbować podsumować niektóre z odpowiednich myśli. Inne książki również odnoszą się do wielu rzeczy, które robi Anka, ale znowu, jeśli napiszę artykuł z przypisami, nie będzie to niosło ciężaru, jak moja parafraza. Czytelnikowi zaleca się przeczytanie książki z pierwszej ręki, jeśli ma czas i jest zainteresowany szczegółami życia Jamesa. Żydzi w 18 wieku byli ograniczeni do życia w gettach. Mayer Amschel Rothschild mieszkał we frankfurckim getcie. (str. 22)

Żydzi byli represjonowani przez obcych. (s. 23) Żyli w geograficznie odizolowanych i samodzielnych społecznościach (s. 24). Społeczności żydowskie w Europie stosowali tajny system przekaźników między wszystkimi gettami. Hebrajskie znaki były jednym skutecznym kodem. (str. 24) Z powodu prześladowań i represji, społeczności żydowskie były bardzo zwarte i wysoce zorganizowane. (str. 23) Byli głęboko wrogo nastawieni do ludu chrześcijańskiego. Chrześcijanie ograniczyli swoim ludziom możliwość pożyczania pieniędzy z odsetkami, więc pożyczanie pieniędzy na odsetki stało się żydowskim przedsięwzięciem. Niemieccy książęta Thurn i Taxis w 16 wieku zainicjowali usługę pocztową. Mayer Amschel pożyczył im pieniądze. (str. 21) “Z pewnością oni [Rothschildowie] odkryli swobodę, na jaką Thurn i Taxis pozwolili sobie w rozpieczętowywaniu listów, prawdopodobnie ujawniając ich zawartość i zgodnie z własnymi interesami, opóźniając lub przyspieszając dostawę. ” (str. 22) Kiedy Mayer Amschel przynosił zyski, zatrudniał chrześcijan, ale generalnie jego interesy i bankowość były prowadzone przez jego bliską rodzinę. Na przykład Mayer Amschel wynajął młodą chrześcijankę, aby napisała dla niego listy. (str. 25) Mayer Amschel Rothschild i jego rodzina byli całym sercem Żydami. (str. 27)

Mayer Amschel Rothschild wybrał żonę swoich synów dla zysków biznesowych, które żony przyniosły rodzinie. Najstarszy syn nie był z tego zadowolony (w rzeczywistości był zgorzkniały, ponieważ odmówiono mu małżeństwa z kobietą, którą kochał), ale podporządkował się wyborowi ojca. (str. 26) Wszystkie córki Amschela wyszła za mąż za bankierów – w Wormacji, Sichelu i Beyfusa. (str. 26) Mayer miał dziesięcioro dzieci i wszystkie były zatrudnione w rodzinnym biznesie. (str. 25) Żydzi byli uczeni od dzieciństwa, że chrześcijanie są winni wszystkich swoich nieszczęść i że chrześcijan należy się bać i nienawidzić. (str. 24) Mayer Amschel miał tajne, podziemne przejścia. (str. 22) Jego powóz był przeczesany miodem z tajnymi szufladami. (str. 27) Wojna napoleońska bardzo pomogła biznesowi Rothschildów. (str. 27) Rothschild nawet przechytrzył Napoleona – ponieważ Rothschildowie mieli tak dobre kontakty. (str. 38) Rotszyldowie przemycili podczas angielskiego bloku napoleońskiej Europy i zatęczyli miliony. (str. 33)

“Rotszyldowie stale zmieniali kurs w tym okresie, zawsze manewrując, aby uniknąć jakiegokolwiek zaangażowania politycznego. ” (str. 34)

Jedną z rzeczy, które założył Mayer Amschel, było rozproszenie swoich 5 synów do głównych stolic Europy. Anka przypisuje szacunek żydowskiego pożyczania pieniędzy pomocy, zamiast pomagać kupcom i przedsiębiorcom. [Zobacz rozdz. 3.2 – pogląd tego Autora jest taki, że kupcy pożyczali przez wieki, zanim zainteresowanie stało się akceptowalne przez społeczeństwo w 19 wieku. Było to w dużej mierze spowodowane tym, kto był właścicielem i kontrolował główne gazety w 19 wieku – Żydów i masonów – co doprowadziło społeczeństwo do zmiany.] Obowiązek spłaty pożyczki i zapłaty odsetek stał się mniej uciążliwy dla ludzi, których sprawy rozkwitły w wyniku pożyczonych pieniędzy. Żydowski pożyczkodawca przestał być krwiopijcą; często rzeczywiście stawał się współpracownikiem kredytobiorcy”. (str. 31) [Biblia mówi, że pożyczkobiorca jest niewolnikiem pożyczkodawcy, co nie jest pożądanym stowarzyszeniem.]

Biznes finansowania Monarchów był lukratywny. Rotszyldowie rozwinęli kilka cech w getcie, które sprawiły, że ich rodzinie trudno było powstrzymać. “Wielkim darem, jaki frankfurckie getto obdarzyło go [Jamesa Rothschilda], była zdolność adaptacji, cecha dopasowana do siły napędowej jego ambicji, jego niesamowita energia, ogromna siła koncentracji i determinacja, aby wyrównać [z chrześcijanami]. James postanowił zrobić swoje miejsce na świecie”. (str. 40) Pięciu braci Rothschildów, każdy w pięciu głównych stolicach europejskich, założyło swój własny prywatny system kurierski, który był szybszy niż zwykła poczta. (str. 47) Rotszyldowie mieli wiadomości, czy to polityczne, czy ekonomiczne szybciej niż ktokolwiek inny, w tym monarchowie. “Tak więc Rotszyldowie mieli wiadomości przed kimkolwiek innym, w tym ministrami [rządem]; rozumieli też, jak z tego korzystać”. (str. 47) [Trochę podobne do tego, jak można zarabiać pieniądze na znajomości przyszłości.] Korespondencja nomalna Rotszyldów do siebie była w kodzie. (str. 46)

Ich świat był światem finansów, polityki i tajemnicy. W okresie antynapoleońskim Rothschildowie zwiększyli swoje bogactwo dziesięciokrotnie. (str. 47) “… James. Cieszył się ponadto solidną jak skała siłą i stabilnością, zbudowaną przez jego rodzinę, która jednocześnie zamknęła się mocno jak pięść, zjednoczona wzajemną ufnością i niewidzialnym murem tajemnicy, ale szeroko otwarta na świat zewnętrzny. Spójność Rotszyldów była taka, że usunięcie jednego lub więcej z nich nie pozostawiło żadnej luki w ich wspólnej obronie.

Rotszyldowie prowadzili szpiegostwo z własnymi służbami wywiadowczymi i inne wątpliwe działania wywrotowe, ale żadna z nich nie mogła być śledzona. “Ilekroć Mayer Amschel i jego synowie byli bliscy złapania, jakaś wysoko postawiona osoba wkraczała i zatrzymywała dochodzenie”. (str. 36)

Zarabiali pieniądze, wykonując technicznie nielegalną działalność. Pierwotna duża suma pieniędzy polegała na zabraniu dużej sumy elektora Hesji i zamiast inwestowania jej w obligacje rządowe zgodnie z zaleceniami – wykorzystaniu jej na inwestycje o wyższych zyskach i zapewnieniu wyborcy zwrotu z obligacji rządowych. Anka pisze: “Elektor nigdy nie był mądrzejszy, ale nawet gdyby był, nie mógłby narzekać na nieposłuszeństwo”. (str. 34) Podsumowując, mafijna bliskość rodziny Rothschildów, wraz z ich taktyką umiejscowienia się we wszystkich głównych stolicach, wraz z ich własnymi szybkimi tajnymi osobistymi wiadomościami / wywiadem / pocztą, dała im kontakty i moc manipulowania wszelkiego rodzaju możliwościami biznesowymi.

 • 1. Lord Rothschild. Cień wielkiego człowieka. Londyn: 1982, s.6.
 • 2. Wilson, Derek. Rothschild Bogactwo i potęga dynastii. NY: Charles Schribner’s Sons, s. 101. Źródło cytatu podanego w książce.
 • 3. Armstrong, George. Rothschild Money Trust. PRZEDruk CPA z 1940 r. wyd., s. 66-88. Również w tym duchu czytaj Mullins, Eustice. Porządek Świata. str. 31-33 i inne źródła też.
 • 4. Darms, Anton. Złudzenie brytyjsko-izraelskiego. N.Y.: Loizeaux Brothers, s. 186-187.
 • 5. Darms, op. cit., a także istnieje wiele innych relacji o tym, jak Izrael został założony z brytyjską pomocą, i trzeba po prostu zobaczyć, kto to zrobił i ich powiązania z Rothschildami.
 • 6. Jak cytowano w Sampson, Anthony. Pożyczkodawcy. Middlesex, Eng.: Penguin Books, Ltd., 1985, s.37.
 • 7. Encyklopedia Judaica, s. 696.
 • 8. Mohr, Gordon. Ukryta moc stojąca za masonerią. Burnsville, MN: Weisman Pub., 1990, s. 154.
 • 8a. Różni wysocy rangą sataniści, których moc Boża wyciągnęła z satanizmu, powiedzieli, że byli naocznymi świadkami szatana pojawiającego się u Rotszyldów. To, czego byli świadkami, kiedy szatan pojawił się u Rotszyldów, to to, że szatan pojawił się jako niezwykle piękny człowiek, z wyjątkiem tego, że jego kopyta były rozszczepiane. Nosił czarny smoking, aby grać i grać w karty (wygrane były ofiarami seksualnymi) i biały smoking, gdy przychodził tylko na towarzyskość.
 • 9. Doskonale zbadaną książką chrześcijańskiego dziennikarza żydowskiego pochodzenia jest Sześcioramienna gwiazda O.J. Grahama. New Puritan Library, 1984. Ta książka obejmuje satanistyczną / magiczną historię Pieczęci Salomona przed jej współczesnym żydowskim użyciem. Książka pokazuje, że symbol ten nie był symbolem żydowskim do niedawna.
 • 10. Goldberg, M. Hirsch. Żydowski związek. NY: Stein & Day, 1976, s. 197.
 • 11. Koestler, Artur. Trzynaste plemię. NY: Random House, 1976, s. 136-137.
 • 12. O gwieździe szatana mowa jest w Dziejach Apostolskich 7:43, w Amos 5:25-26. “Tarcza niesiona przez króla Dawida (…) tradycyjnie uważano, że jest wygrawerowany albo imieniem Boga, albo Menorą, albo Psalmem 67”. Siegel, Richard i Carl Rheins. “Metamofosy drzewa; 10 żydowskich symboli i ich znaczenia”, Żydowski Almanach 44. Nowy Jork: Bantam Books, 1980, s. 515.
 • 13. Hall, Manly P., 33°. Masońska, hermetyczna, kabalistyczna i różokrzyżowa filozofia symboliczna. l7ed., L.A., CA: The Philosophical Research Soc., 1971, s. CXLV.
 • 14. WT grudzień 1891, s. 170-71 Zobacz także WTR s. 1342. List C.T. Russella został wysłany przez niego z Palestyny w sierpniu 1891 roku do Rothschilda.
 • 15. Taylor, Samuel W. Rocky Mountain Empire Współcześni Święci. NY: Macmillan Pub. Co., Inc., 1978, s. 66.
 • 16. Przeczytaj Wilson, Derek. Rothschild, Bogactwo i potęga dynastii. NY: Charles Scribner’s Sons, 1988.
 • 17. Mullins, Porządek świata, s. 11.
 • 18. Wilson, op.cit., s. 338-339.
 • 19. tamże, s. 338
 • 20. Panowanie domu Rothschildów, s. 405.
 • 21. Muhlstein, Anka. Baron James, Powstanie francuskich Rothschildów. NY: The Vendome Press, (n.d.-c.1980) .
 • 22. Baigent, Leigh, Lincoln. Święta Krew, Święty Graal. Strony 190-199.
 • 23. Różne odniesienia. Na przykład Armstrong, The Rothschild Trust, str. 196, “To jest obecny cel Jeroboama Rothschilda i jego tajnych mędrców Syjonu”.
 • 24. Wilson, Derek. op. cit., s. 45.
 • 25. William Still pisze: “W 1782 roku siedziba oświeconej masonerii została przeniesiona do Frankfurtu, twierdzy niemieckich finansów i kontrolowana przez Rothschildów”. Mimo to, Nowy Porządek Świata, s. 82.
 • 26. Muhlstein, Anka. Baron James, Powstanie francuskich Rothschildów. “str. 47. Opisuje, w jaki sposób ich prywatny system kurierski był szybszy niż zwykła poczta.
 • 27. Corti, hrabia Egon Cezar. (tłumaczenie z niemieckiego przez B.& B. Lunn). Powstanie Domu Rotszyldów. Boston: Western Is., 1972, s. 278 por. s. 386-389.
 • 28. Miller, Edith Star. Teokracja okultystyczna. chap on Carbonarism, str. 427-438 to początek nauki jego znaczenia.
 • 29. Mullins, op.cit., s. 2.
 • 30. di Gargano, Michał. Irlandzcy i angielscy masoni i ich zagraniczni bracia, 1878, s. 62.
 • 31. Bruell, Geschichte, s. 24, cytowany przez Katza, Jacoba. Żydzi i masoni w Europie 1723-1939. (przeł. L. Oschry) Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1970, s. 61, 248
 • 32. Mullins, op.cit., s. 3.
 • 33. Muhlstein, op.cit., s. 125
 • 34. Książka Carrolla Quigleya była bardzo pouczająca na temat Nowego Porządku Świata, z wyjątkiem tego, że pomija Kościół katolicki i udział jezuitów, w czasie, gdy ich udział dramatycznie wzrastał. Innymi słowy, książkę Quigleya należy traktować z przymrużeniem oka, błędem byłoby sądzić, że jest nieomylna lub bezstronna.
 • 35. Le Sueur, Gorden (poufny sekretarz Rhode). Cecil Rhodes Człowiek i jego dzieło. Londyn: John Murray, 1913, s. 10.
 • 36. Aydelotte, Frank (co-fndr CFR i Amer. Sec. do Rhodes Trustees). Stypendia American Rhodes. “Wzorem dla tego proponowanego tajnego stowarzyszenia było Towarzystwo Jezusowe, choć wspomina on również o masonach”.
 • 37. Allen, Gary. Gwardia pałacowa Nixona. Boston: Western Islands, 1971, s. 9. por. Quigley. Tragedia i nadzieja.
 • 38. Martin, Róża. Autostrada Fabiana. Boston: Wyspy Zachodnie, 1966.
 • 39. Wilson, Derek. Rothschild Bogactwo i potęga dynastii, s. 101. Źródło cytatu podane jest w książce.
 • 40. Mullins, Eustice. Klątwa Kanaanu, s. 125.
 • 41. Mullins, Eustice. Porządek świata, s. 5.
 • 42. Friesel, Evyatar. Atlas współczesnej historii Żydów. Oxford: Oxford University Press, 1990.
 • 43. tamże.
 • 44. Mohr, op.cit. s. 118.
 • 45. Przeczytaj Mullins, The World Order.
 • 46. Jeszcze, op.cit. s. 136 cytując Griffina, op.cit. s. 37. Zobacz także Mullins, op.cit., s. 11.
 • 47. Wilson, op.cit., s. 92.
 • 48. broszura opublikowana przez The American Defense Society Inc., 154 Nassau St., NY.
 • 49. Bojownik pokojowy. NY: Fundacja Nowej Historii.
 • 50. Griffin, Des. Zejście w niewolę. S. Pasadena, CA: Emissary Publications, 1980, s. 52.
 • 51. Anglia pod piętą Żyda. Londyn, 1918, s. 60-2.
 • 52. Poufny wywiad z tymi, którzy niedawno byli w hierarchii iluminatów.
 • 53. Smith, Gary. Kraina ZOG. Portland, OR: VuePoint, 1989, s.58.
 • 54. Katz, Jakub. Żydzi i masoni w Europie 1723-1939. Cambridge, Mass. Harvard University Press, 1970, s. 60.
 • 55. tamże, s. 92.

GDZIE NAZIZM PASUJE DO PLANÓW SZATANA?

Pozwólcie, że krótko podsumuję, jaki był plan. I kiedy czytacie te plany, które wam przekazuję z moich intensywnych badań nad satanizmem na wysokim poziomie, zobaczcie, czy nie widzicie ironii w szatańskich planach. Jakże ironiczne jest to, że w całym pokręconym myśleniu i rozumowaniu czołowych satanistów, dlaczego muszą robić rzeczy, zaskakujące jest, że nie chwytają się tego, że ten plan szatana ma osiągnąć objawiony plan Boga. Jakże zaślepia nas pycha! (Ze względu na zwięzłość zrezygnuję z mojej normalnej metody dokumentowania wszystkiego; Sugeruję, aby przeczytać moją książkę Be Wise As Serpents w celu uzyskania dokumentacji i napisać do mnie dalsze pytania. W przeciwnym razie ten artykuł byłby sposobem na nieporęczny dla biuletynu.) “Genialny” plan podany szczegółowo Iluminatom polegał na stworzeniu tezy i jej przeciwieństwa zwanego antytezą. Proces powtarzałby się aż do pożądanego rezultatu.

Z bitwy między nimi wyłoniłaby się synteza . Z bitwy chaosu wyjdzie nowy porządek przypominający nam masoński slogan “Porządek z chaosu”. Gdyby teza była jak młotek, a antyteza jak kowadło, to, co zostało złapane pomiędzy, zostałoby złamane lub przekształcone . Trzy wojny światowe umożliwiłyby wykonanie planu. Młot zostałby zbudowany, a następnie otrzymałby ojczyznę, bezpieczną bazę w Rosji. To jest to, co nazywamy komunizmem. Pierwsze kowadło powstałoby z chaosu gospodarczego w Niemczech. Nazywałoby się to Narodowym Socjalizmem. To kowadło zostałoby zniszczone podczas II wojny światowej, ale zastąpiłoby je inne kowadło zwane demokracją. Pierwsze dwie wojny światowe osiągnęły dokładnie to, co miały osiągnąć. Z pierwszej wojny światowej wyszło:

(1) Bezpieczna szatańska dyktatura w Rosji, bezpieczna baza do prowadzenia dalszej światowej działalności wywrotowej.

(2) Szatańska rodzina Rotszyldów uzyskała częściową kontrolę nad Palestyną, przygotowując drogę szatanowi do rządzenia pewnego dnia z Jerozolimy.

(3) Broń masowego rażenia i terroru.

(4) Liga Narodów.

Z II wojny światowej wyszła

(1) Rozszerzenie ich bezpiecznej bazy w Rosji w światową potęgę.

(2) pełna kontrola nad Palestyną przez Rotszyldów.

(3) siły powietrzne, w tym pociski dalekiego zasięgu, odrzutowce, tajne latające spodki i potężne okręty podwodne, wszystkie przedmioty, których jednostki nie mogły wyprodukować. Ci, którzy kontrolują produkcję, kontrolowaliby zatem wszystkie powietrzne i morskie drogi ziemi.

(4) Zimna wojna i era terroru, aby przekonać ludzi o potrzebie Szatana Jednego Porządku Świata.

(5) Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Z trzeciej wojny światowej wyłoniłby się nowy system religijny. Trzecia wojna światowa musiałaby być dostosowana do biblijnego Armagedonu, szatan powiedział swoim najwyższym niewolnikom, ponieważ – jeśli przypominałaby Armagedon, to ludzie uwierzyliby, że jest Mesjaszem, kiedy przyjdzie po jej zakończeniu. Musiałoby to być straszne, aby mógł wkroczyć i wyprowadzić cudowny porządek ze świata pobitego w chaos przez najgorszą wojnę w historii. Znowu byłby to “porządek z chaosu”, jak wielokrotnie głoszą dokumenty masońskie. Trzecia wojna światowa nastąpi w okresie siedmiu lat ucisku, począwszy od 1992 roku i trwając do 1999 roku. Tak jak II wojna światowa wyłoniła się z wielkiego ogólnoświatowego kryzysu.

Szatan powiedział swoim wyznawcom, że ucisk z lat 1992-99 powtórzy na większą skalę plagi egipskie, ponieważ zniszczy zemstę za to, co bóg (i Mojżesz) uczynił Egiptowi, oddając światu w większym stopniu to, co stało się ze starożytnym Egiptem. Dla demonicznego kontrolowanego umysłu sensowne jest niszczenie takiej zemsty, zwłaszcza gdy końcowym rezultatem jest zbawienie świata przez Nosiciela Światła, Gwiazdę Poranną, znaną również jako Lucyfer. Dla większości z nas idea takiego bólu i zniszczenia wydaje się demonicznym szaleństwem – i tak jest.

U podstaw Systemu Jednego Świata leży satanizm. Ukrywa się za frontami takimi jak żydowskie finanse, socjalizm, aryjskość, brytyjski izraelizm, syjonizm i masoneria, które są narzędziami do nakłonienia szerokich mas do służenia Planowi. “Spisek” mający na celu stworzenie Systemu Jednego Świata pozyskał pomoc prawie wszystkich. Dzieje się tak dlatego, że większość systemów religijnych na szczycie jest kontrolowana przez satanistów, którzy wiedzą, co robią i kierują wysiłkami religijnymi ludzi. (Przeczytaj badania w Be Wise As Serpents, aby zapoznać się z dokumentacją na ten temat.) Nazizm był pogańskim gnostyckim systemem religijnym, którego arcykapłan Hitler wiedział, co robi w związku z misją szatana. (Więcej na ten temat w dalszej części.) Naród żydowski (1 używa tego terminu w najszerszym znaczeniu) jest używany.

W rzeczywistości lojalność satanistycznej hierarchii nie jest w najmniejszym stopniu związana z judaizmem, chociaż wydaje się, że na początku plany są takie, aby stworzyć przywódcę religijnego, który będzie miał pozorne referencje żydowskiego mesjasza. Jakie to smutne, ponieważ działania Rotszyldów i innych satanistycznych “żydowskich” linii krwi podczas II wojny światowej pokazują, że ich pierwsza lojalność nie jest wobec Starego Testamentu, a nawet nie wobec ortodoksyjnego judaizmu, ale jest wyłącznie wobec szatana. W pewnym momencie w przyszłości ortodoksyjni Żydzi i konserwatywni Żydzi przekonają się, że ten Mesjasz, który już żyje, czekając na odegranie swojej roli, da im tylko tymczasową ulgę. Są zabierane na przejażdżkę, a następnie zostaną porzucone przez dyktaturę Nowego Porządku Świata.

Constance Cumbey słusznie zauważa, że ruch New Age przypomina nazizm dokładnie do T . Dla tych uczniów, którzy chcą uzyskać szczegół po szczególe równolegle, przejdź do stron od 114 do 120 w The Hidden Dangers Of The Rainbow.

W 1952 roku James Larratt Battersby w Anglii opublikował Świętą Księgę Adolfa Hitlera dla Niemieckiego Kościoła Światowego w Europie. Z wyjątkiem niektórych z jego proniemieckich pomysłów, oczywiście wrzuconych, aby książka pozyskała przychylność zamierzonej publiczności, książka jest dokładnym opisem tego, co stanie się w ciągu najbliższych 50 lat, aby wprowadzić Nowy Porządek Świata. Powodem, dla którego niektóre prognozy proniemieckich idei nie są ważne, jest to, że hierarchia satanistyczna również nie troszczy się o naród niemiecki, z wyjątkiem wykorzystania ich pomocy w ich planach. Święta Księga Adolfa Hitlera Batterby’ego została mu dana “w duchu”. Według Battersby’ego książka została napisana po to, aby “Bóg otworzył oczy pogan na Prawdę i zaniósł swoją Świętą Ewangelię aż po krańce ziemi”.

Książka jest doskonałym streszczeniem tego, co szatan zaplanował w 1952 roku i od tego czasu w dużym stopniu zrealizował. Rotszyldowie (i inne czołowe rodziny satanistyczne w mniejszym stopniu) sfinansowali żydowskiego masona i poświęcili satanistę o imieniu Karol Marks do napisania jego Das Kapital. Sataniści kontrolujący kluczowe grupy masońskie (wraz z kilkoma innymi grupami, które kontrolowali) zapoczątkowali komunizm. Pierwotny pomysł pochodził od szatana i został przekazany na Święto Bestii w drobiazgowych szczegółach tym, którzy są najwyżsi w hierarchii satanistycznej. Albert Pike i Guiseppe Mazzini byli dwoma mężczyznami na strategicznych stanowiskach kontrolnych, którzy zostali wpuszczeni do planów.

Po stworzeniu międzynarodowego socjalizmu (komunizmu) powstała tymczasowa antyteza zwana narodowym socjalizmem (nazizmem). Proces tworzenia narodowego socjalizmu polegał na ponownym zwróceniu się do lóż masońskich i innych ezoterycznych tajnych stowarzyszeń, aby to zrobić. Dlatego tajne ezoteryczne gnostyckie i satanistyczne stowarzyszenia wraz z Iluminatami pomogły stworzyć “Thule Gesellshaft” (w języku angielskim Thule Society). Adolf Hitler był pewnego rodzaju członkiem tego okultystycznego Towarzystwa Thule, wraz z wieloma innymi mężczyznami, którzy później zaczęli przewodzić nazistowskim przywódcom, takim jak Rudolf Hess. Towarzystwo Thule używało masońskiego / hinduskiego symbolu swastyki, którego partia nazistowska używała również jako swojego symbolu. Innymi słowy, babką partii nazistowskiej były loże masońskie w Niemczech.

Vril była kolejną tajną grupą okultystyczną, do której należało wielu nazistowskich przywódców. Hitler był także członkiem Towarzystwa Teozoficznego, które ma silne powiązania satanistyczne i masońskie. Zarówno Bailey, jak i Hitler studiowali u Tybetańczyków, Hindusów, okultystów i czarnych magów. Obaj studiowali także gnostyków i każdy większy pogański / okultystyczny system religijny. Przykładem tego, jak cenna była swastyka dla masonów, zanim Hitler zrujnował jej wizerunek, jest cytat z Josepha Fort Newtona, pastora baptystów i wysokiego rangą masona: “Drugi z tych tomów zawiera również esej. . . Thomas Carr, z listą lóż i studium ich historii, zwyczajów i emblematów – zwłaszcza swastyki . Mówi się teraz, że spekulatywni masoni dołączają do …, szukając więcej światła na to, co nazywa się Zaginionymi Symbolami Masonerii. Po promowaniu i używaniu swastyki przez lata masoni przestali jej używać po Hitlerze.

Święta Księga Hitlera dostarcza odpowiedzi na pytanie, dlaczego Towarzystwo Teozoficzne tak ciężko pracowało, aby zniszczyć Imperium Brytyjskie. Na początku zawsze było dla mnie zdumione, dlaczego prezesi Towarzystwa Teozoficznego, którzy łączyli się z hierarchią satanistyczną, chcieli zrujnować Imperium Brytyjskie. Powodem, dla którego wydawało się to dziwne, jest to, że ojczyzną satanizmu i czarów jest Wielka Brytania. Centrum tajnej władzy politycznej znajduje się geograficznie w Anglii. Co więcej, jednym z największych i najpotężniejszych tajnych frontów satanizmu jest brytyjczyk-izraelizm. Powodem, dla którego Imperium Brytyjskie zostało zniszczone, było to, że szatan już przed 1870 r. ustalił, że kroki w obec rządu światowego obejmą utworzenie około 9 lub 10 bloków kontynentalnych. Unia Europy w jeden kraj (lub blok) nie mogła zostać zrealizowana, podczas gdy Wielka Brytania skupiała się głównie na swoim imperium. Wielka Brytania, dopóki miała imperium, nigdy nie chciałaby przyłączyć się do Europy. W rzeczywistości wszystkie narody europejskie musiałyby zostać przekonane do rezygnacji ze swoich kolonii, dlatego światowe mocarstwo zaangażowało wszystkich, których udało im się zdobyć, aby pomóc w walce z Portugalią w Angoli w najnowszej historii, wszystkich, w tym duże kontrolowane przez masonów wyznania chrześcijańskie, które przekazały miliony dolarów ncc i ŚRK, które to pieniądze zostały następnie przekazane partyzantom na zakup broni i amunicji.

Towarzystwo Teozoficzne jest głównie winne niezależności Indii od Wielkiej Brytanii. Po pierwsze, Towarzystwu Teozoficznemu udało się zmienić brytyjską politykę tak, że Brytyjczycy stali się niepopularni. Następnie teozoficzny prezydent Besant, który opublikował największą angielską gazetę, ostro skrytykował brytyjskie rządy w swoich gazetach i ostatecznie został aresztowany. Gandhi i inni indyjscy przywódcy byli zaangażowani w to, że Besant został prezydentem Indyjskiej Partii Kongresowej. I ta partia polityczna nadal rządzi indyjską polityką. Teozof Mahatma Gandhi, idąc w ślady teozoficznej prezydent Annie Besant, poprowadził naród indyjski przeciwko rządom brytyjskim.

Ale ostateczny cios dla Imperium Brytyjskiego zadał inny teozof – Adolf Hitler. Powszechnie wiadomo, że potężne ciosy ataków Osi w W.W. II zadały śmiertelny cios Imperium Brytyjskiemu, a przynajmniej tak nam powiedziano. Prawda jest taka, że elita chciała, aby Imperium umarło i pociągnęła za wszelkie sznurki, aby przekonać brytyjską opinię publiczną i rdzennych tubylców, że Imperium było zbyt słabe po W. W . II, aby uratować imperium i zapobiec niepodległości jej koloniom. Ludziom trudno jest pojąć, że Iluminaci kontrolowali Rosję, Wielką Brytanię, Niemcy i Francję podczas II wojny światowej, ale tak się stało. Churchill, Roosevelt i Stalin byli masonami. DeGaulle z Francji był ściśle związany z kilkoma grupami ezoterycznymi, a Priere de Sion i masoni Wielkiego Wschodu pomogli mu do władzy w 50. Churchill był syjonistą i pro-fabiańskim socjalistą. Stalin był szafanym satanistą. Roosevelt był syjonistą, prokomunistycznym i socjalistą. Zarówno Churchill, jak i Roosevelt pochodzili z ważnych elitarnych linii krwi. Najwyraźniej Stalin był nieco niezależny, ale w zasadzie zrobił to, czego od niego oczekiwano. Jak wskazuje poprzedni akapit, ludzie na świecie nie byli gotowi na rząd światowy, a większość nawet na zjednoczoną Europę. W.W. II został przeprowadzony w celu dostosowania myślenia ludzi do dążenia do jedności europejskiej. Szatan już rządził światem poprzez swój tajny łańcuch dowodzenia, ale chciał otwarcie rządzić sercami świata i być publicznie okrzyknięty władcą i zbawicielem.

Kim był Hitler? Ojciec Hitlera był potomkiem tajnego programu hodowlanego Rothschilda, który zapłodnił jego babcię. Z dostępnych szczegółów wynika, że Hitler był przygotowywany do swojej roli, początkowo nie zdając sobie sprawy ze swojego dziedzictwa. Wygląda na to, że Hitler dowiedział się o swojej “żydowskiej linii krwi” po przejęciu Niemiec. Hitler miał romanse z wieloma pięknymi kobietami. Chociaż Hitler był bardzo surowy w swoich praktykach religijnych New Age, takich jak bycie wegetarianinem, nie obejmowało to świętowania.

Uprawiał seks wbrew oszustwom establishmentu. Nasienie Hitlera (potężna pokoleniowa okultystyczna linia krwi Rothschildów) było ukryte w linii krwi Askenazim, której przynajmniej część przybyła do USA. W rzeczywistości pokoleniowa moc okultystyczna Hitlera również została przekazana. Najprawdopodobniej zrobiono to poprzez wbicie noża w jego serce, a osoba, która otrzymała jego okultystyczną moc, następnie przełknęła swój ostatni oddech pocałunkiem śmierci, aby otrzymać swoją okultystyczną moc . Mówię wam, że potomstwo Hitlera żyje i ma się dobrze, a jego przerażający duch antychrysta został komuś przekazany i nie jest martwy. Pozwólcie, że przypomnę wam niektóre z własnych proroctw Hitlera na temat jego samego i jego celów. “W czasie najwyższego niebezpieczeństwa muszę umrzeć śmiercią męczeńską za lud.

Ale po mojej śmierci przyjdzie coś naprawdę wielkiego, przytłaczające objawienie dla świata mojej misji. Świat miał być świadkiem Jego boskości. Dalej: “Mój duch powstanie z grobu, a świat zobaczy, że miałem rację”. Von Ribbentropowi 30 kwietnia 1945 roku powiedziano to samo: “Zobaczysz, że mój duch powstanie z grobu”. Narodowy socjalizm “jest nawet czymś więcej niż religią; jest to wola czynienia ludzkości na nowo”. “Cała twórcza energia przejdzie do nowego człowieka.” Hitler twierdził, że jest prawdziwym spełnieniem socjalizmu Marksa. “Jestem nie tylko zdobywcą, ale także wykonawcą marksizmu, tej jego części, która jest istotna i uzasadniona, pozbawiona żydowsko-talmudycznego dogmatu”. W istocie, mówi, że jakakolwiek okleina żydowskości, jaką miał szatański plan Marksa, nie zgadzał się z nią i zniszczyłby tę okleinę. Tego typu stwierdzenia ujawniają, że istotą przesłania różnych elitarnych ludzi, takich jak Hitler, jest ten sam szatański plan, jeśli zostanie pozbawiony ich różnie zdobionych cykalein .

Hitler jest postrzegany przez swoich dzisiejszych naśladowców jako Mesjasz, Duch Święty, umęczony Zbawiciel swojego ludu. Bluźniercka Święta Księga Adolfa Hitlera stwierdza: “Wszyscy witajcie Chrystusa Bożego i Wybranego, Adolfa Hitlera… Pan Panów i Król Królów, Wieczny Adolf Hitler”. Takie bluźnierstwo . Ojcze wybacz im, że nie wiedzą, co robią. Demoniczny Duch Hitlera i potomkowie Hitlera żyją do dziś. (Nawiasem mówiąc, niektórzy potomkowie Rotszylda, tacy jak Hitler, przyszli do Chrystusa jako ich Pana i Zbawiciela!) Czy ta potężna okultystyczna gałąź Rotszyldów zostanie ponownie użyta przez Nowy Porządek Świata? W każdym razie jasne jest, że antychrystowski duch Hitlera otrzyma mnóstwo demonicznej pomocy. Demoniczne siły, które objawiły się w narodowym socjalizmie i międzynarodowym socjalizmie (znanym również jako komunizm), demonizowały znaczną część Europy.

Do tego, że Europa oficjalnie przedstawia się jako bestia z Wenus na znaczku upamiętniającym drugie wybory do Parlamentu Europejskiego, a także jako te same siły, które próbowały zbudować wieżę Babel na oficjalnym plakacie. Nie tylko te same demony, które przewodziły przywódcom komunistycznym i nazistowskim przywódcom, działają w europie, ale istnieją armie demonów depczących wszystko, co ma wartość moralną w Europie. Można bez wątpienia powiedzieć, że człowiek, który rządzi Jednym Rządem Światowym, będzie czerpał swoją moc z demonicznego nadprzyrodzonego źródła. Według Objawienia Bóg będzie miał anioła otwierającego klucz do otchłani i rojące się hordy demonicznych duchów zstępują na ziemię. Mój wniosek jest taki, że szatan ma tak wielu antychrystów, że osobista moc okultystyczna Hitlera nie jest konieczna do sukcesu Nowego Porządku Świata.

Rzadko lubię komentować czasy końcowe z Pisma Świętego, ponieważ czuję, że większość ludzi jest całkowicie zdezorientowana co do jasnych nauk, które daje Pismo Święte. 2 Tezy. 2:3 i inne wersety z Pisma Świętego jasno dają do zrozumienia, że chrześcijanie muszą być świadkami wielkiego odstępstwa i objawienia Antychrysta przed powrotem Chrystusa. Możemy żyć codziennie tak, jakby to był nasz ostatni, ale Pismo Święte jasno mówi, że Apostołowie nie żyli każdego dnia tak, jakby Jezus mógł powrócić tego dnia. Wiedzieli, że pewne rzeczy muszą się najpierw wydarzyć. Kościół przeżywa udręki od Pięćdziesiątnicy. Kościół przejdzie przez “wielki ucisk” zgodnie ze Słowem Bożym.

Będziemy, jeśli będziemy tą wierną resztką, zostaniemy oszczędzeni od gniewu Bożego, ale nie zostaniemy oszczędzeni od ucisku szatana, który obejmie męczeństwo. Przywódcy New Age są w pełni gotowi do współpracy z tym “oczyszczeniem” z ziemi nas, uciążliwych uczniów Prawdy. Pod tym względem ich myślenie będzie przypominało nazistowskie racjonalizacje, że ludzie muszą spłacić swój karmiczny dług i skorzystają na zabiciu. Jakże prawdę można stanąć na głowie! Plany są już opracowane, jak wykorzystać linie kolejowe do przeniesienia dużych grup ludności cywilnej do obozów pracy. Kiedy porównamy nazistowskie Niemcy z dzisiejszymi planami Nowego Porządku Świata, nazistowskie Niemcy mogą być postrzegane jako podstawowy model tego, co harmonogram szatana zawiera dla nas w ciągu najbliższych kilku lat.

Aby zilustrować, że pogańska religia nazizmu jest przykładem dla satanistów i New Age’owców, zastanówmy się nad podróżą Antona LaVeya (głowy widzialnego Kościoła Szatana) do świętego zamku inicjacyjnego Czarnego Zakonu Hitlera SS . SS najwyraźniej przywiozło Świętego Graala do Niemiec i ukryło go przed końcem wojny. 2 maja 1945 r. wybrana grupa oficerów SS, wtajemniczonych w wyższe tajemnice nazistowskiej religii pogańskiej, ukryła Graala w lodowcu Schleigeiss u podnóża 3000-metrowej góry Hochfeiler. Poszukiwacze w okolicy zostali znalezieni ścięti i okaleczyni. Obszar ten jest nadal strzeżony przez Czarny Zakon w oczekiwaniu na dzień, w którym Graal może zostać objawiony światu . Spekulowano, że 1995 może być datą, ale to czysta spekulacja . Ważną rzeczą dla nas jest to, aby zacząć doświadczać Królestwa Bożego już teraz. Przygotujmy się na Nowy Porządek Świata Boga Wszechmogącego, gdy sataniści uruchamiają swój fałszywy Nowy Porządek Świata.

Opublikowano za: 13 LINII KRWI ILUMINATÓW – LINIA KRWI ROTHSCHILDÓW (lovethetruth.com)

Wypowiedz się