Globalista NWO i pseudo papież udowadnia, że NIE jest katolikiem

BCP: Pseudo papież wzywa Big Tech
do narzucenia totalitarnej cenzury

Franciszek Bergoglio wyrzucił się z Kościoła z powodu najpoważniejszych zbrodni i herezji przeciwko podstawowym prawdom wiary i moralności. Dlatego nie jest ważnym papieżem. Zajmuje papiestwo bezprawnie. Stara się satanizować Kościół duchem, który go dominuje. Od 17 października, poprzez tak zwany Synod Synodalny, manipulacyjnie promuje ducha autodestrukcji Kościoła w każdej diecezji, w każdej parafii i w każdym katoliku. Popełnia najpoważniejsze zbrodnie w historii Kościoła. Ten religijny zwodziciel nieustannie powtarza zdania o tolerancji i słuchaniu Ludu Bożego… Z drugiej strony, zastosował terror szczepień w samym Watykanie jako precedens dla wszystkich państw! Obecnie promuje również totalitarną cenzurę w Internecie. Udowodnił, że jest despotycznym dyktatorem, który nie toleruje najmniejszego przejawu prawdy, sprawiedliwości czy wolności. Trzech gwardzistów opuściło Watykan Bergoglio w proteście.

Cytat z prasy: “W swoim przesłaniu wideo z 16 października (pseudo) papież wezwał gigantów technologicznych – Big Tech – do przyspieszenia cenzury fałszywych wiadomości, mowy nienawiści, teorii spiskowych i manipulacji politycznych, a w imię Boga poprosił ich o zaprzestanie ich rozprzestrzeniania się”.

Komentarz: Co Bergoglio uważa za fałszywe wiadomości, mowę nienawiści, teorie spiskowe i manipulacje polityczne? Wszystko, co jest nadal prawdziwe w Internecie, jest przez niego oznaczane tymi obraźliwymi terminami. Jednak on sam bezczelnie rozpowszechnia prawdziwe fałszywe wiadomości, co ma katastrofalny wpływ! Dlaczego Bergoglio chce całkowicie stłumić głos prawdy? Ponieważ coraz więcej naukowców i lekarzy informuje o prawdziwych statystykach i tragicznym wpływie przymusowych szczepień eksperymentalnych. Eksperci ci stali się głosem sumienia ludzkości i łamią plany współczesnych satanistów, którzy wraz z Bergoglio stoją za pseudo-pandemią. Bergoglio jest apokaliptycznym fałszywym prorokiem!

W jaki sposób osoba, która promuje ludobójczy program, może być uważana za papieża? Bergoglio jest publicznym heretykiem, który zaprzecza istocie chrześcijaństwa! Głosi proszczepionkowe i proklimatystykę antygospelową (Ga 1, 8-9). Zdradził Chrystusa i Kościół i prowadzi ludzkość do samozniszczenia, nadużywając najwyższego autorytetu kościelnego. Tragedia polega na tym, że biskupi i kapłani tolerują i nie powstali w obronie fundamentów wiary i moralności, na których opiera się Kościół. Jego działalność jest skandaliczną zbrodnią, ale większość katolików nie chce tego widzieć ani słyszeć. Tolerują i wspierają jego herezje, bunt przeciwko Bogu i widoczne przejawy satanizacji. Jak można nazywać tego zawodowego kłamcę, religijnego oszusta i przestępcę tytułem “Ojca Świętego” i uznać go za Wikariusza Jezusa Chrystusa na ziemi?! To brutalna kpina i obraza naszego Zbawiciela! Poddanie się Bergoglio oznacza publiczne wyrzeczenie się Jezusa Chrystusa!

Jeden z trzech strażników, którzy opuścili Watykan, powiedział otwarcie: “Watykan […] zdradza wiernych katolików, a także oficjalną doktrynę Kościoła”.

Cytat z prasy: “W swoim przesłaniu wideo Bergoglio poprosił również wszystkie wielkie laboratoria farmaceutyczne, aby ‘zrobiły gest ludzkości i pozwoliły każdej ludzkiej istocie mieć dostęp do szczepionek'”.

Komentarz:Jak zbrodnia przeciwko ludzkości może być gestem człowieczeństwa? Strażnik, który odmówił obowiązkowych szczepień w Watykanie, powiedział: “Wierny katolik ma moralny obowiązek unikania interwencji medycznych związanych z aborcją”. Eksperymentalne szczepionki mRNA przeciwko Covidowi zawierają tkankę wyrwaną z żywego nienarodzonego dziecka, zanim zostanie zabite. Pseudo papież gwałtownie promuje eksperymentalne szczepienia, a tym samym zabijanie nienarodzonych dzieci. Ponadto, promując szczepionki mRNA, promuje zmianę w ludzkim genomie, a także stopniową chipizację połączoną z planowanym ludobójstwem. Bergoglio publicznie grzeszy przeciwko 5 przykazaniu “Nie zabijaj!”, popełniając w ten sposób zbrodnie przeciwko Bogu i ludzkości!

Cytat Bergoglio: “Musimy dostosować nasze modele społeczno-ekonomiczne, aby miały ludzką twarz”.

Komentarz: Bergoglio mówi o modelach z ludzką twarzą i w rzeczywistości promuje satanizację ludzkości.

Członek Gwardii zeznaje: “To, czego doświadczamy (w Watykanie w związku z obowiązkowymi szczepieniami), nie ma w sobie nic ludzkiego, nie mówiąc już o chrześcijańskim!”

Każdy biskup, kapłan i wierzący musi zdać sobie sprawę, kim jest Bergoglio. Ten, kto uważa go za prawowitego papieża i nie chce widzieć ani słyszeć o jego zbrodniach, już publicznie wyrzekł się naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, przez taką postawę. Bergoglio toruje drogę Judaszowi, która prowadzi tych, którzy mu się podporządkowują, na wieczne zniszczenie. Bergoglio nie służy Bogu, ale publicznie służy diabłu, który jest ojcem kłamstwa i mordercą (J 8). Każdy biskup, kapłan i wierzący dzisiaj musi nazywać prawdę prawdą, zbrodnię zbrodnią, herezję herezją, a pseudo papieża pseudo papieżem! W przeciwnym razie wyrzekli się drogi prawdy i są na drodze do zatracenia!

+

Eliasz Patriarcha Bizantyjskiego Patriarchatu Katolickiego

+ Metody OSBMr + Timothy

OSBMR Sekretarz Biskupów

BCP: Co się dzieje z zachęcaniem BigTech przez Bergoglio do całkowitej cenzury?

Dziękujemy dziennikarzom, zwłaszcza południowoamerykańskim, którzy byli w stanie zdemaskować zaszyfrowane intencje zawodowego kościelnego oszusta Bergoglio w odniesieniu do jego prośby o całkowitą cenzurę. Tylko nieliczni ludzie spośród zwykłych czytelników, a jeszcze mniej katolików, wywnioskowałoby z cnotliwych zwrotów Bergoglio, o co mu chodzi.

Cytat Bergoglio: “W imię Boga proszę gigantów technologicznych (Big Tech), aby przestali nadużywać ludzkiej słabości… i zarabiać, nie martwiąc się o mowę nienawiści, uwodzenie, fałszywe wiadomości, teorie spiskowe i manipulacje polityczne”.

Komentarz: Trwa informacyjna i psychologiczna wojna między prawdą a kłamstwem. Prawdziwą intencją oświadczenia Bergoglio jest osiągnięcie całkowitej cenzury, aby upewnić się, że żadne źródło dokładnych informacji nie jest dozwolone. Jak odczytał tę intencję?

Częściowo nadużył boskiego autorytetu, a częściowo stworzył swój własny wizerunek w taki sposób, jakby upominał właścicieli wielkich firm technologicznych, aby czyścili Internet, niezależnie od zysku, i usuwali fałszywe informacje w interesie zwykłych użytkowników. W rzeczywistości dobrze ukryte w tym stwierdzeniu jest pilna sugestia absolutnej cenzury prawdy. Używając wyrażeń takich jak mowa nienawiści, uwodzenie, fałszywe wiadomości, teorie spiskowe, manipulacja polityczna, tak naprawdę nie ma na myśli kłamliwej dezinformacji, ale raczej, używając tych terminów, określa prawdziwe źródła informacji. Jest to diaboliczne opanowanie bergoglianizmu. To jest duch antychrześcijański, który sugestywnie używa słów przeciwnych, aby stłumić głos prawdy. Dlaczego to wszystko jest już oczywiste? Ponieważ Bergoglio służy systemowi kłamstw i dziś promuje głównie szczepienia, które są jednym ze środków do osiągnięcia wyludnienia. Ponadto Bergoglio opowiada się za egzekwowaniem oszukańczych blokad i innych środków związanych z domniemanymi zmianami klimatu. Ponadto, rozpoczynając w tym miesiącu Synod o Synodalności, dąży do całkowitego zniszczenia Kościoła i jego przejścia do Antykołotu New Age, czczącego diabła i demony. Jednak ukrywa to wszystko za pomocą najwznioślejszych religijnych terminów i zwrotów. Wypowiedzi Bergoglio muszą być zatem zawsze rozszyfrowywać pod kątem tego, kim jest Bergoglio i jaki jest jego prawdziwy cel. Mądry człowiek wie, że zatruty korzeń zawsze powoduje zatrucie owoców, bez względu na to, jak piękny jest. Największy heretyk i buntownik przeciwko Bogu, sługa kłamstwa i śmierci, zwodziciel zajmujący papiestwo nie prowadzi dusz na drogę prawdy i zbawienia, ale prowadzi je drogą kłamstwa do wiecznej zagłady.
Ci, którzy Mu wierzą i nie chcą usłyszeć prawdy, już potępili samych siebie.

Bizantyjski Patriarchat Katolicki

Opublikowano za: https://stateofthenation.co/?p=96367

Wypowiedz się