Ponowne połączenie się z naszym ogromem Umysłu ( Wszechświatem).

Wypowiedz się