Narodowy Spis Powszechny 2021. Co powinieneś wiedzieć i komentarze czytelników !!!

Publikujemy artykuł o spisie powszechnym z końca marca z ciekawymi komentarzami czytelników do dnia dzisiejszego na końcu tekstu. Nasz redakcyjny komentarz jest następujący:

1. Na bazie podejmowanych treści ustaw istnieją pełne przesłanki za uznanie tzw. Sejmu  za zorganizowaną strukturę przestępczą, sterowaną  w tle przez struktury, których celem jest eliminacja obywateli narodowości Polskiej z życia społecznego i politycznego.

Te działania są kierowane przez potomków i pociotków tych,  którzy realizowali program wyniszczania Polaków po 1945 roku,  a których potomkowie przejęli władzę w 1989 roku, po przerwie od 1956-1989, kiedy nie mieli decydującego wpływu na rządy w Polsce.

 Dowodem na to, jest kopiowanie schematów działania i programów III RZESZY. W związku z tym nie przypadkowa jest analogia w określaniu RP, jako III RP, przez tzw. jej jelity. 

2. Należy postawić PYTANIE, dla tworzących  pytania spisowe, dlaczego tworząc je, nie zamieścili pytań  z żądaniem informacji:

 • kim byli rodzice, wujkowie, dziadkowie itd., jako informacji jawnych,
 • gdzie spędzili II WŚ, i gdzie się ewakuowali w 1938, w latach 1944 -48, latach 1955 -60 i 1981-1990 itd.

Redakcja KIP

Narodowy Spis Powszechny 2021 Co powinieneś wiedzieć [PYTANIA, KTO MUSI SIĘ SPISAĆ, KARY]

31 marca 2021, 10:53

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 trwa w Polsce Narodowy Spis Powszechny. Udział w nim jest obowiązkowy. Wyjaśniamy kto się musi spisać, jak wziąć udział w spisie i na jakie pytania trzeba będzie odpowiedzieć.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – co to jest?

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. zostanie przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. Tradycyjnie, raz na 10 lat GUS pyta mieszkańców Polski „ilu nas jest”, „kim jesteśmy”, „jak żyjemy” oraz o inne istotne kwestie związane z funkcjonowaniem społeczeństwa. Wyniki spisu są niezwykle istotne w zarządzaniu państwem, ale także województwem, powiatem czy gminą. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Obowiązkową formą jest samospis internetowy.

Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego. Od 15 marca GUS uruchomił specjalną infolinie spisową: 22 279 99 99, gdzie można zasięgnąć wszelkich informacji na temat spisu.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – od kiedy?

Najbliższy spis powszechny będzie przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – kto musi się spisać?

Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny.

Nie udzielisz informacji w Narodowym Spisie Powszechnym? Grzywna może wynieść nawet 5 tysięcy złotych

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – jak można się spisać?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany następującymi metodami

obowiązkowo:

– metodą samospisu internetowego (CAWI)

uzupełniająco:

– metodą wywiadu telefonicznego (CATI)

– metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI)

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Jjeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

Metody przeprowadzenia spisu:

 1. Samospis internetowy (CAWI)

Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny, w wyznaczonym terminie. Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

 1. Spis realizowany przez rachmistrza telefonicznie lub bezpośrednio

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy, zostaną spisani jedną z dwóch innych metod:

– wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym (CATI)

– wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym (CAPI)

Obie metody, wywiad telefoniczny i bezpośredni, polegają na zebraniu danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym.

Wobec każdego respondenta jest dobierana i stosowana jedna, odpowiednia dla niego metoda. Bardzo ważne jest przy tym bezpieczeństwo danych.

Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo jest realizowany przez rachmistrza spisowego.

Wywiad bezpośredni przeprowadza rachmistrz spisowy. Rejestruje on odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:

 • urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
 •  urzędy wojewódzkie,
 • urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu będzie opublikowana w odpowiednim czasie na stronie GUS i stronie spisu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego. Obydwie metody polegają na weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu danych dotyczących osoby spisywane w formularzu spisowym.

Narodowy Spis Powszechny 2021: Jak będzie wyglądał?

Narodowy Spis Powszechny 2021 – jakie pytania?

W ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zostaną zebrane następujące dane:płeć;

 • wiek;
 • adres zamieszkania;
 • stan cywilny;
 • kraj urodzenia;
 • kraj posiadanego obywatelstwa.
 • bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo;
 • lokalizacja miejsca pracy;
 • rodzaj działalności zakładu pracy;
 • zawód wykonywany;
 • status zatrudnienia;
 • wymiar czasu pracy;
 • rodzaj źródła utrzymania osób;
 • rodzaje pobieranych świadczeń.
 • Poziom wykształcenia.
 • samoocena niepełnosprawności;
 • prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;
 • stopień niepełnosprawności;
 • grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.
 • okres zamieszkania w obecnej miejscowości;
 • miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju;
 • miejsce zamieszkania rok przed spisem;
 • fakt przebywania kiedykolwiek za granicą;
 • rok przyjazdu /powrotu do Polski;
 • miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą);
 • kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających czasowo za granicą).
 • narodowość – przynależność narodowa lub etniczna;
 • język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych;
 • wyznanie – przynależność do wyznania religijnego.
 • stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego;
 • tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania.
 • rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;
 • stan zamieszkania mieszkania;
 • własność mieszkania;
 • liczba osób w mieszkaniu;
 • powierzchnia użytkowa mieszkania;
 • liczba izb w mieszkaniu;
 • wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne;
 • rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania mieszkania;
 • tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe;
 • rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie;
 • stan zamieszkania budynku;
 • wyposażenie budynku w urządzenia techniczne;
 • powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;
 • liczba izb w budynku;
 • własność budynku;
 • liczba mieszkań w budynku;
 • rok wybudowania budynku.

RODO a spis powszechny Ponadto, zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy o NSP 2021, wykonanie tzw. „obowiązku informacyjnego”, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, następuje przez udostępnienie informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO, w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Źródło: gazetaprawna.pl

Tematy:

narodowy spis powszechny spis powszechny Narodowy spis Powszechny 2021 spis powszechny 2021

Udostępnij na Facebooku

Udostępnij na Twitterze

Zgłoś błąd na stronie

Drukuj

Zapisz się na newsletter Obserwuj na Facebooku

Wybrane Komentarze

EWA

2021-03-31 13:02:44

Dlaczego ja mam podać władzy narodowość i wyznanie, a nie wiem, jakiej narodowości i wyznania są władze??? Kto dopilnuje, że udzielone informacje będą bezpieczne? Co, jeśli ktoś będzie handlował informacjami? A przede wszystkim – co złego planuje uczynić nam władza? Wprowadzić podatek katastralny? A zatem – czekam na informacje o władzy.

 • maciej

2021-04-01 13:16:36

Mam obowiązek podać, zgodnie ze stanem faktycznym, dane osób mieszkających ze mną w domu. Formularz wymaga podania PESELI tych osób – a przecież nie mają one obowiązku podawania mi tak wrażliwej danej osobowej. Jeśli odmówią, nie będę mógł wypełnić tego formularza zgodnie z prawdą. Mamy więc nałożony na obywatela obowiązek, którego wypełnienie zależy od czynników, na które nie ma wpływu. Typowe bezprawie.

 • inter

2021-04-01 13:30:24

Co za geniusz wymyślił te pytania , przecież to jest inwigilacja.

 • Obywatel

2021-04-01 17:16:16

Chyba bezpieczniej będzie zrezygnować z udziału i zapłacić tę grzywnę.

 • krogulec44

2021-04-01 09:06:15

Jak zwykle nieudacznicy dorwali się do dzieła. . Spisałem się, a na końcu dostałem informację, że nastąpił błąd wysyłania. Teraz już aplikacja w ogóle nie działa. Swoją drogą ciekawe do czego posłużą władzy szczegółowe dane personalne obywateli. Pewnie uruchomiony zostanie narodowy program inwigilacji i dozoru.

 • Mądrala

2021-04-01 08:23:07

telefoniczne udzielanie odpowiedzi jest niebezpieczne bo nie wiemy czy to rachmistrz czy oszust niech też podadzą swoje dane w tym pesel i urząd z którego są wydelegowani, aby ich sprawdzić.

 • kicia

2021-04-01 11:26:55

A co jeśli zgodnie z obecnymi – poprawnymi politycznie trendami w środy czuję się kobietą, w piątki mężczyzną, a w soboty moja płeć jest nieokreślona? Generalnie moje jestestwo ciąży coraz bardziej ku kotu. Ten spis jest rasistowski po prostu.

 • Szymon

2021-04-01 16:08:28

Mieszkam z rodzicami. Jeśli każde z nas poda, że mieszkają z nim dwie osoby, to czy będzie nas wtedy sześcioro? 🙂

 • ryszard

2021-04-01 14:23:32

Jezeli ja wypełniłem formularz a mieszkam z żoną czy zona też musi jeszcze raz wypełnic formularz

 • Remilik

2021-04-01 18:25:35

Będzie PIS miał bazę danych włącznie z tym, czy jesteś wyznawcą Boga czy nie, gdzie pracujesz a co za tym idzie ile zarabiasz, jakie masz lokum a jeżeli masz takie to a takie to skąd miałeś kasę (wyjdzie z zarobków)m czy jak byłeś poza krajem to pracowałaś i podatek opłaciłeś (US sprawdzi)…Totalna inwigilacja bez związku z jakimkolwiek spisem narodowym.

 • IQ>

2021-04-01 20:24:31

Mieszkam gdzie popadanie, w samochodzie, pod mostem, w lesie…niech mnie w d…e pocałują.

 • qwerty

2021-03-31 15:52:16

Czy wprowadzone dane będą w jakiś sposób weryfikowane? Jeżeli ktoś poda nieprawdziwe/nieprawidłowe (bez znaczenia czy umyślnie) to czy prawnie (albo i nie :)) można ponieść tego konsekwencje?

 • Nathan

2021-04-01 08:54:07

W dniu dzisiejszym, próbowałem się spisać, żeby mieć to już za sobą. Niestety aplikacja do spisu to jest chyba żart na prima aprilis. Jeżeli ktoś chce odpowiedzieć na te milion pytań to proponuję uzbroić się w cierpliwość. Niekiedy aplikacja prosi o podanie kilku pierwszych liter by wyświetlić zawężoną listę pozycji – na próżno czekać, czasami po kilku sekundach, najczęściej po kilku minutach pojawia się dopierozobacz więcej

 • gość

2021-04-02 08:08:47

Albo coś jest statystyką czyli anonimowe i służy tylko do orientacyjnych danych albo jest to inwigilacją czyli imienne i szczegółowe dane. Tu widać w pytaniach co pisowską bandę interesuje twoje wyznanie i orientacja a do tego twój majątek.

Dwie sprawy załatwione dane LGBT i podatek katastralny

 • Bolo

2021-04-05 22:29:56

Te pytania w tym spisie to pełna inwigilacja społeczeństwa , spis powinien być anonimowy ,bez podawania danych osobowych

 • gość74

2021-04-02 02:40:10

Zapoznałam się z formularzem emigranta, to jakieś kpiny. Emigrant na każde pytanie ma prawo odpowiedzieć “nie mam żadnej wiedzy na ten temat”. Ma prawo nie wiedzieć, jaka jest jego narodowość, wykształcenie, w jakim kraju się urodził i jakim językiem mówi w domu. To jakaś granda. Natomiast obywatel Polski musi podać wszelkie dane (zwolniony jest jedynie z odpowiedzi odnośnie chorób i związków z inną osobą).

 • nina

2021-04-01 14:54:22

zwykłe chamstwo ot co tośmy czasów dożyli

 • Anya

2021-04-01 10:19:45

Jeśli w formularzu podawałam dane dot. osoby, która ze mną zamieszkuje (pesel, wyznanie, zatrudnienie etc.) to czy ta osoba musi ze swojej strony zrobić formularz jeszcze raz?

 • cała prawda

2021-04-01 11:15:05

co za piękny kraj nic w nim nie działa , nic oprócz podatków. Ten spis to kolejne podatki które trzeba będzie płacić aby spłacić tą wszechdobrą unie która się tak wszystkim marzyła i która tak szczodrze obdarowuje nas pieniędzmi na budowę dróg i na ograniczenie emisji spalin . Po co to robi? . Po to żeby z Polski zrobić sobie bazę wypadową na wypoczynek a …zobacz więcej

 • Wac

2021-04-01 18:53:57

Panie Morawiecki, jak zmusić współlokatora do zgody na przekazanie swoich danych wrażliwych? kradzież danych nie wchodzi w grę, bo za to też są 2 lata więzienia siłą? pewnie tez bym miał problemy. POZOSTAJE ZGLASZANIE SPRAWY ORGANOM SCIGANIA. Pamiętajmy o numerze 999, bo właśnie do takich celów go mamy.

 • EMERYT

2021-04-01 15:31:56

udzielałem informacji w poprzednim spisie / kilka lat temu / przez internet – bez problemu !!! tak samo będzie i teraz po co te komentarze i szczucie – kiedyś chodzili po domach rachmistrze spisowi i udzielało się im informacji – i jak do tej pory nikt mnie nie zamknął i nie wykorzystał moich danych – LUZIK MŁODZIEŻY – LUZIK.

 • Agata

2021-04-05 20:39:00

Piąty kwietnia a już ostrzegają, że oszuści mogą dzwonić i wciągać od nas dane, których narodowy spis nie wymaga. To jeszcze jakieś zostały tajne dane o nas po spisie??? Chyba tylko te, ile razy kto wstaje w nocy na siusiu…Przecież spis i pis nas obnaża zupełnie. Ciekawa jestem, czy delikwenci typu ksiądz, biskup i im podobni też mają ten obowiązek wykazania wszystkiego łącznie z orientacją …zobacz więcej

 • Tadzik

2021-04-01 15:06:22

Jaki jest sens spisywania się przez internet , skoro i tak nie macie potwierdzenia poprawnego przesłania formularza spisu przez www ?

 • Leszek

2021-04-01 14:42:53

Dokonałem samospisania ale nie wiem czy moje dane zostały zapisane, nie mam żadnego potwierdzenia a na koniec nie mogłem wyjść z aplikacji mino, że pojawiła się informacja o poprawnym wypełnieniu ankiety oraz pojawiły się różne niezrozumiałe informacje o błędach. Zastanawia mnie pytanie po co współmałżonek ma wypełniać ankietę jak te same dane umieściłem w swojej ankiecie.

 • nina

2021-04-01 14:47:27

ale nadal mamy demokrację czy może się mylę

 • lutek

2021-04-02 13:09:15

Znów gniot. Co znaczy spisać musi się każdy? Każdy osobno ma wypełnić ten formularz? Czy wystarczy jak ktoś nas wpisze w ten formularz? Już wyszły jakieś baboki, że można sprawdzić czyjś PESEL a przy okazji uzyskać nazwisko panieńskie matki a dodatkowo zablokować komuś konto i nie ma możliwości jego odblokowania bo system nie przewiduje resetu hasła.

 • Klara

2021-04-05 22:48:44

Jeszcze takiej inwigilacji to dawno nie widziałam, brak słów

 • Kaz

2021-04-02 17:29:57

Spisałem się , ale nie dostałem potwierdzenia, że to uczyniłem. Skąd mam wiedzieć, że nie dostanę kary gdy ten spis nie trafi tam gdzie powinien?

 • Lumi

2021-04-01 15:46:56

Czy jesli na stale mieszkam za granica tez musze sie spisywac?

 • cftg

2021-04-01 22:58:07

Mam wrażenie, że jakiś “misiewicz” pisał ten kwestionariusz….. szkoda…. going down,,,

 • Grzyb

2021-04-06 13:02:49

NIE DLA SPISU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! POLIN CZEKA NA TE DANE

 • Adam

2021-04-06 11:59:06

PIS chce wiedzieć wszystko Na pewno coś kombinują dlatego tyle tych pytań . Myślę że chodzi pisowcom żeby wprowadzić jakieś nowe rodzaje podatki po pisowcach można wszystkiego się spodziewać

 • Exexex

2021-04-11 02:37:11

To jest pełna tyrania i inwigilacja, a nie spis. Dyktatura za progiem. PiS cuchnie faszyzmem, ależ smród !

 • Stanisław

2021-04-02 20:50:12

Posiadam dowód osobisty z starym adresem ważny do 2024 r. sprzedałem mieszkanie. Zameldowałem się już dawno tj.2 lata temu pod innym adresem próbowałem wypełnić formularz spisowy lecz nie skutecznie nie można wpisać nowego adresu zamieszkania. A ważnego dowodu w urzędzie nie chcą wymienić. To jest po prostu błąd systemu nie posiadają nowych danych danych osobowych. Z tego powodu nie mogę spełnić wymagania spisu powszechnego.

 • skandal do kwadratu

2021-04-12 13:13:11

Ten spis to zwykły zamach na wolności obywatelskie . Ciekawe ilu Polaków odmówi podania danych osobowych i wyznawanej religii o ile jakąś wyznają? Takiej mistyfikacji przygotowanej przeciwko obywatelom w powojennej Polsce nigdy nie było. Ciekawe co robią RPO, Komitet Helsiński i inne organizacje międzynarodowe udające obrońców szarego człowieka?

 • 4R5T

2021-04-01 23:00:54

Jest pytanie o przyszłość w czasie przeszłym!!!! ” SKANDAL …..

 • piotr3737

2021-04-02 09:06:44

Na stronie GUS jest zakładka LOTERIA i chyba na tym to polega

 • Piotr

2021-04-14 10:57:08

Zdałem sobie sprawę że jesteśmy niewolnikami i sprowadza się nas do roli bydląt , które oddały wolność rządzącym warchołom. Pozbawia się nas podstawowych wolności i praw samo decydowania o sobie i dzieciach. Nawet już zabiegi na ciele , w przyszłości będą z nakazu. I kolczykowanie. Łamane są prawa samostanowienia istoty o sobie, gwałt na duszy i ciele. Wolni są tylko o-b-a-j-t-k-i i m-o-r-a-w-i-e-c-k-i-e klasy rządzącejzobacz więcej

 • Kwa Kwa

2021-04-11 02:44:38

A co z ilością żarówek w mieszkaniu, piwnicy i na strychu ? A dlaczego nie trzeba podawać ilości prezerwatyw i skarpet, które przypadają na głowę w gospodarstwie domowym ? No i żonine majtki oraz rajstopy. Ile ma – to nie jest ważne ? No i pieniądze: ile, gdzie, w jakim banku i ile pod materacem. Na ilu sąsiadów byś doniósł i dlaczego ! Adresy kontakty …zobacz więcej

 • anonim

2021-04-07 13:55:06

“Samospis jest możliwy przez 14 dni od pierwszego zalogowania. Wszystkie osoby dodane na formularzu i prawidłowo spisane są zwolnione z obowiązku samospisu.” – To jest informacja przed rozpoczeciem spisu na stronie GUS dla wszystkich pytajacy czy ja musze, jak ktos juz wpisal mnie u siebie.

 • ZETKO-83.

2021-04-08 20:05:58

P.T. Szanowni Państwo! Chcę, ale nie mogę – spełnić obowiązku spisowego na moim PC z Windows 95. Jako stypendysta ZUS-u, dla tej jednej czynności nie zmienię sprzętu na nowy, bo i tak mnie na to nie stać. Co robić?

 • aga

2021-04-11 12:58:05

Co z RODO ? Do tej pory wszystkie informacje o nas są wykorzystywane przez różne instytucje. Powinnyśmy zebrać pozew zbiorowy o wykorzystywaniu naszych danych, nawet w stosunku do Państwa.!!!

 • taka unia

2021-04-12 17:13:16

W 1.04.2021 r. rozpoczyna się spis powszechny w Polsce . Raz na 10 lat odbywa się on we wszystkich państwach Europy . W państwach Unii Europejskiej oczywiście , na podstawie przepisów Parlamentu Europejskiego. Chcieliście Unii , to ją macie. Ha ha ha…

 • Piotrek

2021-04-08 17:34:39

może pytania są nadmiernie ingerujące w życie, ale to nie zły PiS wymyślił sobie spis. “Zgodnie z zaleceniami ONZ, przygotowanymi wspólnie z Unią Europejską, spisy ludności i mieszkań powinny odbywać się co 10 lat…..”

 • cde

2021-04-14 05:45:25

podawanie pesel i danych cudzych osób?, danych budynku cudzego /np najem/ danych wrażliwych bo objętych szerszą grupą zainteresowanych właścicieli, wspólnot, etc to wprost bandytyzm prawny jeśli idzie o metody /przez internet tel/ bo tylko licencjonowany i uprawniony rachmistrz osobiście musiał by to robić i podać cel jakiemu to ma służyć, inaczej może to być anarchia /spisujące może żądać oświadczenia rachmistrza, spis powinien też być przełożony …zobacz więcej

 • j-23

2021-04-06 18:48:20

Widzę, że wszystkim włączyły się komplikatory. Brak zajęcia, wrodzona oporność ? Czort wie. Użalajcie się nad rządem dalej i komplikujcie, bo tym żyjecie.

 • AnnaR

2021-04-06 20:44:18

Obowiązkiem spisowym będą objęte: osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania.” Mam polskie obywatelstwo, nie mam meldunku, mieszkam za granica. Muszę też zrobić ten wpis?

 • Obywatel.

2021-04-14 12:09:03

Rząd jak zwykle chce nas Polaków inwigilować ,jak to jest na Białorusi ,Rosji i Turcji iw Korei Północnej,a czy też trzeba będzie podać ile razy uprawiam seks ,czy to z żoną ,czy inną osobą płci przeciwnej lub tej samej ,i na koniec,czy rządu ,partii pisowców , solidarnej polski i porozumienia w tej pandemii ,coś się nie poj****o.?!

 • po zawodówce

2021-04-04 16:32:53

Czytając te komentarze widać jakie niedouczone (niestety) mamy społeczeństwo, które ma problem z wypełnieniem prostego formularza.

 • Uwaga

2021-04-07 12:39:08

Odpowiedź o wyznanie jest nieobowiązkowa. Można wybrać, że nie chce się odpowiedzieć na pytanie.

 • Rozumny nie pisowiec

2021-04-21 08:52:09

Dlaczego nie ma w ty spisie danych o długość penisa, numer butów itd. Przecież to woła o pomstę. Podejrzewam, że nawet Kononowicz z Bareją by nie wymyślili takich pytań. Kiedy zbudowano budynek, ile lokali ma budynek? Jak jest powierzcchnia użytkowa? Słowem napisanie pracy magisterskiej o moim życiu i warunkach zamieszkania.

 • dziura w weryfikacji

2021-04-22 11:23:47

krok1: poczekaj na telefon rachmistrza krok2: uzyskaj jego dane weryfikacyjne (imię, nazwisko, nr legitymacji) krok3: zadzwoń do wybranej osoby i zweryfikuj się danymi rachmistrza krok4: zdobądź informacje, które Ciebie interesowały o wybranej osobie

 • z.lacki

2021-04-15 23:48:55

wypełniłem całą ankietę spisową na 2021r.na początku kwietnia br. Jak sprawdzić, czy moje wypełnienie ankiety zostało odnotowane w GUS, bo nie otrzymałem żadnego potwierdzenia

 • Piotr

2021-04-14 11:32:36

Jestem za spisem. Wreszcie ustali się ilość lokali o-b-a-j-t-k-a , wszystkich ukrytych po rodzinach. Będę czekał na podsumowanie – czy są jeszcze jakieś wolne lokale u Developerów na najbliższe lata ..;)

 • mój nick

2021-04-22 19:15:32

a co ich to obchodzi niech zajmą się sobą złodzieje, okradli polaków ile się dało jeszcze im mało-precz z komuchami!!!

 • Marcin

2021-04-10 13:50:56

Czy ktoś wie ile będzie wynosić ta grzywna?

2021-04-16 19:09:10

Podawać półprawdę i spławić pajaców

 • Obywatel RP

2021-04-20 15:31:33

To już nie jest spis ludności, te pytania dodatkowe dodano do spisu ludności i zrobiono z tego coś co jest absurdem. Jakiego wyznania jestem, co to ma wspólnego ze spisem ludności? Spis ludności to spis ludności a nie jakiej jesteś denominacji. Wyposażenie budynku w urządzenia techniczne, takie pytania? Spis ludności do imię, nazwisko, adres i ile masz dzieci. Wszystko inne to obywatelski obowiązek obywatela UE.zobacz więcej Tylko że unią teraz rządzi lewica, dlatego rodzi się pytanie co oni kombinują? Na pewno nic dobrego. Takiej unii którą rządzi lewica to ja już nie chcę, mam dosyć!

 • f shuvtadigra

2021-04-15 00:05:19

emeryci tez jak nie maja kompa ani telefonu …niezdolni do samodzielnej egzystencji ,,,to farsa wybory pokaza gdzie jest ich miejsce..

 • marekzOpola

2021-04-07 18:20:08

fajna dziewczyne widzialem dzisiaj , az potem pojechalem samochodem do lasu i tam sie zonanizowalem… wyobrazalem sobie ze tryskam na jej twarz.

 • zniesmaczony

2021-04-22 10:32:09

Ludzie brakuje jeszcze kilku pytań np, ile razy chodzisz do vc

 • Aśka

2021-04-26 18:50:08

Nie rozumiem, RODO obowiązuje a ja mam podać tyle danych o sobie.

 • Sonia

2021-04-26 21:53:37

Te kary za niespisanie sie sa tak samo zgodne z prawem jak nakaz noszenia maseczek…

 • Arx

2021-04-26 14:30:48

Jeszcze nigdy nie było to obowiązkowe dla wszystkich – za 10 lat będą kazali podawać obowiązkowo numery PIN do kart. Co za pełna inwigilacja, wbrew zapisom Konstytucji wyłudzają bezczelnie od nas dane aby na każdego jakiegoś haka znaleźć i kase zerżnąć gdzie się da!!! I ja kiedyś na nich głosowałem: PiS PO JEDNO ZŁO!

 • MarCh

2021-04-24 18:00:42

Droga Redakcjo. Piszecie: “Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 trwa w Polsce Narodowy Spis Powszechny……..” W Ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. Dz. U. z 2019 r. jest: Art. 1. 2. Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r., według stanu na …zobacz więcej

 • Ja

2021-04-14 13:10:26

W wykazie zbieranych danych nie ma imienia (imion) osoby je udostępniającej. Formularza nie widziałem. To może jednak jest to spis anonimowy?

2021-04-26 19:00:04

Inwigilacja w czystej postsci

 • lipiecicis

2021-04-27 19:28:22

A jak się spisać skoro wchodząc na strony GUS mam “The service is unavailable”. Czy ten rząd może coś zrobić dobrze od początku do końca ???

 • ja

2021-05-02 23:34:55

Anonimowy? Pesel, imię, nazwisko i adres?

 • lipiecicis

2021-04-27 19:30:28

The service is unavailable, The service is unavailable to gdzie mam się spisać, jeżeli wchodząc na strony GUS mam co chwilę “The service is unavailable”.

 • Zastraszanie

2021-04-28 16:41:11

wychodzi im wzorcowo.

 • Kamat

2021-04-28 11:50:07

Po samospisaniu nie ma możliwości otrzymania potwierdzenia. Po telefonie do Urzędu Statystycznego, otrzymałem info, że nikt mi takiego potwierdzenia nie przekaże. w rezultacie, mogę się spisac i jednoczesnie być ukarany za brak spisu. Paranoja, Państwo prawa, Zart.

 • FookmiFookyu

2021-05-01 14:41:13

Czy ja, jako osoba na stałe mieszkająca za granicą, posiadająca zameldowanie w Polsce i innym kraju europejskim, muszę się spisać? Dziesięć lat temu nie wiedziałem nawet że było coś takiego. Podkreślam, że w Polsce mam tylko meldunek, żadnych innych spraw czy interesów. Pozdrawiam

 • zeze

2021-05-05 14:48:12

Tylko nie podawajcie, że telewizor macie

 • majka

2021-05-05 19:17:03

tak szczegolowe pytania to chyba przesada, dlaczego ja mam sie tlumaczyc o pobytach za franica i kiedy ,wlasnosc mieszkania no przerazajace chyba zle mi sie to kojarzy i nie czuje sie z tym dobrze bo nie wiem po co kumu takie dane, czekam na odpowiedz niech mi ktos wytlumaczy po co komus taka wiedza

 • dziekuje nie

2021-05-04 19:17:18

Pis powszechny

 • Amitaba

2021-05-04 19:33:12

GUS ma możliwość pobrania danych z różnych instytucji oraz z rejestru pesel. W dobie informatyzacji jest to metoda szybsza, bezpieczniejsza i tańsza niż zatrudnianie tysięcy rachmistrzów którzy składają przyrzeczenie (ha! ha!) o zachowaniu tajemnicy. Gdybym był przestępcą zgłosiłbym się na rachmistrza i wykorzystał pozyskane informacje w niecnym celu na dodatek takiego czynu nikt by mi nie udowodnił. Przyjęta przez GUS metoda spisowa umożliwia podszywanie się …zobacz więce

jPrzyjęta przez GUS metoda spisowa umożliwia podszywanie się pod rachmistrzów co będzie problemem zwłaszcza dla osób starszych Nie podważając samej idei spisu uważam tę formę za nieekonomiczną i szkodliwą a pełnia tychże szkód będzie trudna do ogarnięcia zwiń

 • Na poważnie

2021-04-27 01:24:20

Czy dobrze rozumiem zasady gry?

 1. W pierwszej kolejności jest to spis mieszkań. Jeśli spod danego adresu nikt się nie spisze w określonym terminie, z właścicielem lokalu skontaktuje się urzędnik. Jeśli wszystkie adresy III RP będą już spisane, ale nie wszystkie PESELe będą spisane, nikt nie będzie ścigał “martwych dusz”.
 2. Podawanie numeru PESEL ma służyć temu, aby nikt nie spisał się dwa razy.
 • HAHA

2021-05-07 20:22:49

chciałam zapytać o rzekomą loterię z nagrodami dla osób biorących udział w spisie . Rozumem że przedstawicielami loterii nie są wyłącznie organy państwowe ale także firmy ( np można wygrać samochód ) , Z czyjej puli pieniędzy wypłacane są karty podarunkowe . mOWA TU O BEZPIECZEŃSTWIE DANYCH SPISU , jeżeli odbywa się dodatkowo loteria oznacza to że dane te są przekazywane , przynajmniej jakaś część …zobacz więcej

 • Zenon

2021-05-28 00:51:49

Najbezpieczniej się spisać telefonicznie przez rachmistrza. Strona internetowa na której dokonuje setki spisów jest łakomym kąskiem dla hakerów, bo nim administrator się zorientuje to może minąć 1-2 dni. Rachmistrz wprowadza dane na specjalnym terminalu który jest połączony specjalnym kanałem (innym niż strony www w internecie) bezpośrednio z serwerem GUS. Zhakowanie takiego terminalu rachmistrza mozliwe tylko po fizycznym jego przejęciu przez hakera. Rachmistrz musi jeżeli go …zobacz więcej

 • selena

2021-05-06 10:48:16

upłynął termin 14 dni od przerwania spisu…co teraz?

 • Soa

2021-05-24 19:54:36

Jestem zbulwersowana tym spisem, tak jak i większość obywateli, Najbardziej boję się ,że moje dane mogą stać się nie zabezpieczone odpowiednio i mogą wycieknąć,

 • Co oni odwalają?

2021-05-20 19:01:56

Złodzieje przestańcie nas okradać, mieszkam z teściami i oni mi nie chcą dać peselu, to co mam ja zrobić? Jeśli otrzymam karę, przez was, to pojadę do was i coś złego wam zrąbie, jak się wkurzę to to wam zrobię że się przeliczycie, bo to co robicie jest cholernie psychicznie chore. Spis owszem ale nie  na takich jajach.

 • Zenon

2021-05-28 00:41:11

A jak myślicie z czego się utrzymuje przez 10 lat (co 10 lat są spisy powsz.) instytucja zwana GUS, mieszcząca się zaledwie w dwóch budynkach w Warszawie. Ano z takich opornych którzy nie chcą się spisać a później są karani.

GUS za odmowę spisu (a może zapisać to w notatce służbowej rachmistrz jeżeli dana osoba usilnie unika się spisania czy to przez telefon czy bezpośrednio) od razu wystawia grzywnę w wysokości 5ooo zł. Można się odwołać do Sądu ale przed sądem można tylko się obronić np. ciężką chorobą czy ubóstwem.

Jeżeli dana osoba nie spełnia tych kryteriów, jak z automatu jest karana bez litości. Do zwrotu tych 400 mln zł które Państwo wyda na spis wystarczy, że tylko 80 000 respondentów odmówi spisu. Średnio (a coś wiem) nie spisuje się około 2-3% respondentów czyli załóżmy niech to będzie 2% czyli około 600 000 dorosłych obywateli w Polsce nie spisze się.

 Załóżmy, że 100 tys. z tych 600 tys. obroni się przed karą.

Ale pozostaje 0,5 mln a to nam daje 2,5 miliarda zł w grzywnach. Po odliczeniu kosztów zostaje 2,1 mld zł na czysto dla GUS czyli Państwa. Jak widać nie opłaca się nie spisywać maluczkim (chyba, że jest się wybitnie bogatym) bo przez to dorabiamy biurokratów. Czyli spisywać się i dać zarobić rachmistrzom, często wcześniej bezrobotnym a nie nadymać się swoimi wątpliwymi prawami w tej mater

 • MHT

2021-05-21 22:37:24

Ten spis, to podanie na tacy wszystkiego, co Nas dotyczy ! Znając perfidność i bezpardonowść władzy, może ona te informacje wykorzystać przeciwko Nam. Urzędy Skarbowe najlepszym odbiorca takich informacji !!! Zamordyzm i pełna kontrola nad społeczeństwem.

 • stach

2021-05-20 09:50:27

STACH–to nie SPIS- to SPOWIEDŹ

 • Asia

2021-05-30 21:12:36

Skąd mam wiedzieć i dlaczego ja mam odpowiadać na pytanie liczba izb w budynku i liczba mieszkań w budynku? mam latać po bloku i liczyć? takie dane powinna chyba spółdzielnia mieszkaniowa przekazywać.

Opublikowano za: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8132458,narodowy-spis-powszechny-2021-co-powinienes-wiedziec-pytania-kto-musi-sie-spisac-kary.html

Wypowiedz się