PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE – BROŃ MASOWEGO RAŻENIA !!!

Ukryta ręka ukryła się wyjątkowo dobrze. Praktycznie wszyscy nadal wierzą, że wydarzenia na świecie rozwijają się w sposób przypadkowy

Lucyferiańska kabała, która nadzoruje wprowadzenie Nowego Porządku Świata, postępuje zgodnie z planem. Nie jest to plan człowieka, lecz Szatana. On chce, aby jego „namaszczony syn”, postać, którą znamy jako Antychrysta, rządził całą ziemią w jego imieniu.
Z wielkim powodzeniem dążą oni do skoncentrowania coraz większej władzy w rękach centralnie koordynowanej elity. Ostatecznym celem jest rząd światowy zdolny do sprawowania totalitarnej kontroli nad wszystkimi „narodami”. W rzeczywistości narody, tak jak je obecnie rozumiemy, przestaną istnieć. Podobnie jak wszystkie swobody, które tradycyjnie kojarzymy z demokracją i wolnorynkowym kapitalizmem.
Aby tego dokonać, muszą oni zasadniczo zmienić sposób, w jaki społeczeństwo było zorganizowane przez ostatnie trzysta lat. Będzie to obejmowało wyparcie wszystkich wartości i praktyk społecznych opartych na Biblii. Chociaż wiele z tych zmian było dotychczas stopniowych, ich ogólne tempo wzrasta i szybko zbliżamy się do punktu, w którym nastąpi katastrofalna zmiana przejściowa, a wszelkie pozostałe elementy „starego” porządku świata zostaną dokładnie oczyszczone.

Ukryta ręka

Pomimo tego wszystkiego, co się dzieje, ogół społeczeństwa nie dostrzega, że społeczeństwo jest przekształcane w ten sposób. Ukryta ręka ukryła się wyjątkowo dobrze. Praktycznie wszyscy nadal wierzą, że wydarzenia na świecie rozwijają się w sposób przypadkowy, a potrzeby i oczekiwania ludzkości będą nadal zaspokajane dzięki postępowi technicznemu, współpracy międzynarodowej i racjonalnemu podejmowaniu decyzji.
Jest to oczywiście bajka, ale jest to bajka, w którą skłonni są wierzyć nawet ludzie dobrze wykształceni i wysoce inteligentni.
W niniejszym opracowaniu pragniemy zwrócić uwagę na pewien aspekt tego planu, który powinien wstrząsnąć samozadowoleniem wszystkich, którzy cenią sobie naturalny porządek ustanowiony przez naszego wspaniałego Stwórcę. Mówimy tu o wykorzystaniu promieniowania elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości w gęsto zaludnionych obszarach w celu połączenia urządzeń cyfrowych online w jedną zintegrowaną sieć. Obejmie to technologię telefonii komórkowej, transmisję danych o dużej objętości zarówno do użytku domowego, jak i biznesowego, a także szeroki wachlarz urządzeń domowych, które będą składać się na to, co czasami nazywa się „Internetem rzeczy” (IoT).
„W dzisiejszym świecie, każdy jest narażony na dwa rodzaje EMF: (1) pola elektromagnetyczne o skrajnie niskiej częstotliwości (ELF) z urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz linii energetycznych oraz (2) promieniowanie o częstotliwości radiowej (RF) z urządzeń bezprzewodowych, takich jak telefony komórkowe i telefony bezprzewodowe, anteny i wieże komórkowe oraz wieże nadawcze…. Nie wszystko jeszcze wiadomo na ten temat, ale jasne jest, że istniejące normy bezpieczeństwa publicznego ograniczające te poziomy promieniowania w prawie każdym kraju świata wydają się być tysiące razy za łagodne.” – Raport BioInitiative 2012 r.
Nie będziemy omawiać społecznych implikacji takiej sieci ani wielu sposobów, na jakie może być ona wykorzystywana do masowej inwigilacji, propagandy i modyfikacji zachowań. Jako narzędzie kontroli społecznej, zaoferuje ona państwu totalitarnemu nieograniczony dostęp do prywatnego życia jego obywateli, do tego stopnia, że „prywatność”, tak jak kiedyś rozumieliśmy ten termin, będzie w dużej mierze pozbawiona znaczenia.
Będziemy raczej dyskutować o negatywnych skutkach zdrowotnych tej planowanej sieci, które, jak wynika z wielu prawdziwie naukowych badań, będą zarówno poważne, jak i trwałe. Dla tych, którzy nadal wierzą w bajkę, jest to część, w której Hansel i Gretel – a nie czarownica – kończą we wrzącym kotle.

Kontekst

Jak większość ludzi jest prawdopodobnie świadoma, komunikacja komórkowa wykorzystuje serię węzłów transmisyjnych zamontowanych na wieżach do przekazywania sygnału pomiędzy dwoma lokalizacjami geograficznymi. Sieć śledzi każdego użytkownika, wysyłając sygnał – co minutę lub tak – do jego telefonu komórkowego i „pytając” o jego aktualną lokalizację. Informacja ta umożliwia sieci łączenie użytkowników, którzy mogą być oddaleni od siebie o tysiące mil, poprzez wysyłanie pakietów danych głosowych do najbliższych wież komórkowych. Te z kolei są następnie przekazywane „drogą powietrzną” – za pomocą częstotliwości radiowej w widmie elektromagnetycznym – z wieży komórkowej do telefonu użytkownika. Tak więc nawet gdy nikt nie rozmawia z nikim innym, każdy telefon komórkowy jest nadal aktywnie podłączony do sieci.
Pierwsza generacja (1G) technologii telefonii komórkowej, która została wprowadzona w USA w 1983 roku, wykorzystywała sygnał analogowy. Druga generacja (2G), która pojawiła się w 1991 roku, zastąpiła go cyfrowym protokołem sygnalizacyjnym, który był znacznie bardziej wydajny (ponieważ umożliwiał szyfrowanie treści) i łatwiejszy do ulepszenia (ponieważ mógł wykorzystać ogólny postęp w technologii elektronicznej, taki jak miniaturyzacja). Ponieważ 2G przekształcała wszystkie dane wejściowe na postać cyfrową, umożliwiała również przesyłanie wiadomości tekstowych i obrazów przez sieć, czego nie mógł robić system analogowy 1G.

System 2G wykorzystywał zestaw standardów znany jako GSM. Bardziej zaawansowany zestaw standardów – IMT- 2000 – został wprowadzony komercyjnie wraz z pojawieniem się 3G w 2002 roku. Pozwoliło to telefonom komórkowym na transmisję danych wideo i komunikację przez Internet. Pasma częstotliwości radiowych, w których działała ta technologia, zostały zwiększone wraz z wprowadzeniem 3G, co pozwoliło na znacznie szybszą transmisję danych. Umożliwiło to użytkownikom przeglądanie stron internetowych za pomocą specjalnie ulepszonych telefonów komórkowych (tzw. „smart phones”).
Niektórzy czytelnicy pamiętają zapewne konsternację w wielu krajach, gdy rządy sprzedawały na aukcji nowo licencjonowane częstotliwości radiowe oferentom z najwyższą ceną. Aby wdrożyć 3G, firmy telekomunikacyjne potrzebowały oficjalnej zgody na korzystanie z wyższych częstotliwości i musiały zapłacić za ten przywilej. Ułatwiło to uporządkowaną eksploatację zasobów, które – nie bez powodu – nigdy wcześniej nie były wykorzystywane (poza wojskiem).
Obecna generacja, 4G, która po raz pierwszy została wdrożona w Szwecji w 2009 roku, została zaprojektowana w celu umożliwienia m.in. wideokonferencji, telewizji wysokiej rozdzielczości oraz usług związanych z grami. Jest ona do 20 razy szybsza niż 3G.
Obecnie trwają prace nad standardem przemysłowym dla następnej lub piątej generacji, 5G. Nowy standard oraz technologia, która leży u jego podstaw, umożliwią masową łączność między urządzeniami i znacznie wyższe prędkości przesyłu danych, a także oszczędność kosztów i energii. Jeśli standard 5G zostanie wprowadzony w życie, prędkość przesyłu danych wyniesie do 2,5 gigabajta danych na sekundę stanie się powszechne.

Mięśnie przemysłu

Przemysł robi wszystko, co może, aby przekonać opinię publiczną, że te innowacje są pozbawione szkodliwych skutków ubocznych, że ogromna poprawa łączności i transferu danych znacznie poprawi jakość naszego życia, i że żadna nowoczesna gospodarka nie może pozostać konkurencyjna, jeśli nie skorzysta z tej technologii. W pewnym sensie wyważają otwarte drzwi, ponieważ społeczeństwo, zwłaszcza młodsze pokolenie, chętnie korzysta z szerokiej gamy usług rozrywkowych, jakie mogą zapewnić 4G i 5G. Również menedżerowie biznesowi są bardziej zainteresowani nadążaniem za rozwojem technologicznym niż kwestiami pobocznymi, takimi jak ewentualne negatywne skutki zdrowotne EMR w dłuższej perspektywie, zwłaszcza gdy przemysł i regulatorzy rządowi nadal twierdzą, że ich nie ma.
Gdyby nie kilka samotnych głosów w świecie nauki, branża mogłaby dalej się rozwijać. Do tej pory nie spotkała się ona z poważnym sprzeciwem. Ilekroć ktoś twierdzi, że długotrwała ekspozycja na promieniowanie elektromagnetyczne może mieć szkodliwe skutki dla zdrowia, przemysł może szybko zalać media z silnie sformułowanych kontrprzykładów. Jego krytycy są oskarżani o mongering strachu, o prowadzenie badań niskiej jakości, a także o niewystarczające zrozumienie technologii. Przemysł finansuje również własne badania naukowe, które rzekomo obalają to, co uważa za sprzeczne i ekscentryczne zarzuty.
„Narażenia ELF i RF o bardzo niskim poziomie mogą powodować wytwarzanie przez komórki białek stresu, co oznacza, że komórka rozpoznaje narażenia ELF i RF jako szkodliwe. Jest to kolejny ważny sposób, w jaki naukowcy udokumentowali, że ekspozycje ELF i RF mogą być szkodliwe, a dzieje się to na poziomach znacznie poniżej istniejących publicznych norm bezpieczeństwa.” – Raport BioInitiative z 2012 r.
Przemysł wykorzystuje również dezinformację, aby zdezorientować opinię publiczną, często przeinaczając argumenty swoich krytyków. Jednym z najskuteczniejszych jak dotąd jest twierdzenie, że negatywne skutki zdrowotne mogą wynikać jedynie z termicznych lub grzewczych właściwości promieniowania elektromagnetycznego (EMR). Ponieważ badania wykazują, że efekt termiczny EMR wytwarzanego przez telefon komórkowy jest o wiele za mały, aby wpłynąć na ludzką tkankę, powinny one być całkiem bezpieczne. Byłoby to prawdopodobnie prawdą, gdyby jedyne efekty były termiczne, ale tak nie jest.
Będziemy teraz badać dowody, aby pokazać, że przemysł kłamie, że jest w pełni świadomy negatywnych skutków zdrowotnych długotrwałego korzystania z telefonu komórkowego, i że wie o nich od kilku dziesięcioleci. Podobnie jak przemysł tytoniowy w 1950s i 1960s, lub przemysłu farmaceutycznego w ciągu ostatnich 70 lat, przemysł telefonii komórkowej jest własnością i jest kontrolowany przez konsorcjum, którego jedynym bezpośrednim celem jest zysk-maksymalizacja. A zyski są ogromne. Te korporacyjne giganty użyją każdej sztuczki w książce, w tym obfuscation, tłumienie dowodów i jawne kłamstwa, aby utrzymać udział w rynku i ukryć szkody wyrządzone przez ich produkty.

Branżowe normy bezpieczeństwa

Normy bezpieczeństwa w branży telefonów komórkowych są ustalane przez krajowe organy regulacyjne, zazwyczaj poprzez odniesienie do zaleceń organizacji międzynarodowych, takich jak Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) oraz Komitet Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR). W krajach członkowskich Unii Europejskiej przemysł jest zgodny z przepisami zdrowotnymi, jeśli pola elektromagnetyczne nie przekraczają limitów określonych w zaleceniu Rady 1999/519/WE1.
„Co jest niezwykłe w badaniach nad DNA, genami i białkami oraz EMF jest to, że nie powinno być żadnego efektu, gdyby prawdą było, że EMF są zbyt słabe, aby powodować szkody. Naukowcy, którzy wierzą, że energia pól elektromagnetycznych jest nieistotna i mało prawdopodobne, aby spowodować szkody, mają trudności z wyjaśnieniem tych zmian, więc są skłonni po prostu je zignorować. Problem z tym poglądem polega na tym, że efekty te występują. Niemożność wyjaśnienia tych skutków nie jest dobrym powodem, by uznać je za wyimaginowane lub nieistotne.” – Raport BioInitiative 2012 r.
Podobnie jak w przypadku przemysłu farmaceutycznego, przemysł telefonii komórkowej tworzy własne zasady. Jej naukowcy lub naukowcy blisko związani z branżą decydują, co jest bezpieczne, a co nie. Praktycznie niemożliwe jest, aby niezależna agencja zgłosiła na forum publicznym uzasadnione wątpliwości naukowe dotyczące adekwatności lub wiarygodności norm przemysłowych. Recenzowane prace badawcze przygotowane przez szanowanych naukowców mogą trafić do domeny publicznej, ale nie ma gwarancji, że zostaną potraktowane poważnie, a nawet uwzględnione, zarówno przez rządy, jak i przez kluczowych graczy w przemyśle. Na dodatek, przemysł telefonii komórkowej, podobnie jak przemysł szczepionkowy, ma niezwykłą zdolność do prowadzenia lub sponsorowania badań i prób, które zawsze wydają się aby dać im odpowiedzi, których oczekują.
W rzeczywistości obecne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa opierają się wyłącznie na efektach termicznych. Całkowicie ignorują nietermiczne (ogrzewanie) skutki EMR, mimo że te ostatnie są miliony razy większe (jak zobaczymy).
Spektrum elektromagnetyczne
Zanim zajmiemy się nietermicznymi skutkami EMR, warto zapoznać się ze strukturą widma elektromagnetycznego i powodami, dla których pewne rodzaje promieniowania są znane jako szkodliwe.

Spektrum elektromagnetyczne

Widmo elektromagnetyczne jest jednym z cudów Bożego stworzenia, choć rzadko się o nim wspomina w tym kontekście. Jego właściwości są zdumiewające. Część, z którą jesteśmy najbardziej zaznajomieni, to wąski segment w środku powyższego wykresu. Promieniowanie w tej części widma postrzegamy jako światło widzialne.
Część widma po lewej stronie od światła widzialnego – promieniowanie ultrafioletowe, promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie gamma – mają wyższą częstotliwość niż światło i dlatego niosą ze sobą znacznie więcej energii. Możemy tolerować niski poziom ekspozycji na światło ultrafioletowe, ale długotrwała ekspozycja spowoduje oparzenia słoneczne, które, jeśli nie będą leczone, mogą być śmiertelne. Ilość promieniowania rentgenowskiego i gamma, którą możemy bezpiecznie przyjąć, jest niezwykle niska ze względu na intensywność energii w tych pasmach fal. (Promienie gamma i rentgenowskie są czasami nazywane promieniowaniem jonizującym, ponieważ niosą ze sobą energię wystarczającą do wybicia elektronów z atomów, a tym samym „zjonizowania” atomu).
Światło widzialne jest doskonale dopasowane do naszej fizjologii i może być absorbowane w niemal nieskończonych ilościach. Nie dotyczy to jednak długości fal po prawej stronie światła widzialnego, mimo że są one dłuższe i niosą mniej energii. Potrzebujemy ciepła dla dobrego zdrowia, ale zbyt duża jego ilość może nas zabić. Uczucie ciepła jest naszą fizjologiczną reakcją na promieniowanie podczerwone. Jest to ważny „zmysł” (podobnie jak dotyk, smak, itp.), ponieważ bez naszej zdolności do postrzegania i regulowania ilości promieniowania podczerwonego docierającego do naszego ciała, zamarzlibyśmy na śmierć lub umarlibyśmy z powodu udaru cieplnego.

Promieniowanie mikrofalowe i fale radiowe

To prowadzi nas do dwóch dłuższych pasm fal, promieniowania mikrofalowego i fal radiowych. Nie jesteśmy w stanie odbierać żadnego z nich za pomocą naszych zmysłów. Możemy wykryć ich obecność tylko wtedy, gdy ich poziom energii jest zbyt duży i powoduje szkody dla naszego organizmu. EMR z telefonów komórkowych, nawet w przedziale 5G, nie generuje tego rodzaju efektów termicznych.

Kuchenka mikrofalowa działa jak urządzenie grzewcze, nie dlatego, że mikrofale per se są generatorami ciepła, ale dlatego, że moc ustawiona w kuchence mikrofalowej może wynosić nawet 800 watów. To właśnie ta wysoka koncentracja energii elektrycznej, nawet gdy jest rozprowadzana za pomocą dłuższych fal w paśmie mikrofalowym, wywołuje efekt cieplny.
Zaletą zarówno mikrofal, jak i fal radiowych jest to, że są one bardzo przenikliwe. Światło widzialne może zostać całkowicie zablokowane przez cienką warstwę atomów (lub błonę komórkową), ale mikrofale i fale radiowe mogą przeniknąć daleko pod powierzchnię obiektu. To właśnie ta właściwość przenikania sprawia, że są one tak przydatne w telekomunikacji.
Przemysł telefonii komórkowej od dawna twierdzi, że ponieważ mikrofale generowane przy bardzo niskich poziomach energii nie mają efektu termicznego, mogą być bezpiecznie absorbowane. Nawet po wielu latach ekspozycji nie powinny pojawić się żadne zauważalne dolegliwości zdrowotne. Przeciętny telefon komórkowy nadaje na bardzo niskim poziomie mocy, około 1-2 watów, co jest znacznie poniżej poziomu potrzebnego do wywołania efektu termicznego. (Wieża komórkowa, oczywiście, jest o wiele bardziej wydajny, ponieważ musi obejmować bardzo szeroki obszar. Przy mocy tysiąca watów lub większej może spowodować realne szkody, ale tylko wtedy, gdy ktoś znajduje się „stosunkowo” blisko niej).

Nawet słabe EMR ma efekt biologiczny

Co więc może powodować negatywne skutki zdrowotne przy tych poziomach energii? Odpowiedź, która jest znana od ponad 60 lat, jest taka, że nawet słabe pola magnetyczne mogą zakłócać biochemiczne zachowanie żywych komórek, czy to ludzkich, zwierzęcych czy roślinnych, i że te zakłócenia, jeśli pozwolimy im się utrzymywać przez okres kilku lat, będą miały negatywny wpływ na zdrowie organizmu. Ponadto, ponieważ efekt jest kumulatywny, szkody spowodowane ciągłym narażeniem przez okres dłuższy niż pięć lat będą na ogół nieodwracalne.

Przyjrzymy się teraz dowodom na to i pokażemy, dlaczego coraz powszechniejsze korzystanie z telefonów komórkowych, zwłaszcza w przedziałach 4G i 5G, będzie miało poważne konsekwencje zdrowotne dla ogółu populacji wszystkich krajów uprzemysłowionych w nadchodzących latach.
Ten czynnik zdrowotny jest znany od dziesięcioleci. Poniższy cytat pochodzi z pracy zatytułowaną „Health Implications of Long-term Exposure to Electrosmog” (Skutki zdrowotne długotrwałego narażenia na elektrosmog) autorstwa dr Karla Hechta, która została opublikowana w 2012 roku. Dr Hecht został poproszony przez niemiecki organ regulacyjny o dokonanie przeglądu dużej liczby badań podłużnych, które zostały przeprowadzone w Związku Radzieckim i Niemczech Wschodnich w celu zbadania skutków zdrowotnych długotrwałego narażenia na niskie promieniowanie w miejscu pracy. Badania te, prowadzone w latach 1960-1990, były prowadzone przez naukowców, których kwalifikacje i wiedza specjalistyczna odpowiadały standardom zachodnim:
„Ponadto, te ustalenia dotyczące długoterminowych skutków pól elektromagnetycznych zostały uzyskane z szerokiego zakresu badań. Z ponad 1500 rosyjskich prac naukowych, autorzy wybrali 878 do przeglądu zleconego przez rząd. Wybrane prace były oparte na rocznych ocen zdrowia zawodowego i higieny przemysłowej prawnie wymagane dla osób zawodowo narażonych na pola elektromagnetyczne, a większość z tych ocen zostały przeprowadzone na tysiącach pracowników w długich okresach. Szczególnie interesujące było to, że przypadki zachorowań wyraźnie wzrosły, mimo że rosyjskie limity ekspozycji na pola elektromagnetyczne są o trzy rzędy wielkości niższe niż w Europie Zachodniej.”
Po dokładnym zbadaniu ponad 870 badań, które objęły ponad 3500 osób, dr Hecht odkrył, że Rosjanie byli już w pełni świadomi niekorzystnych dla zdrowia skutków długotrwałej ekspozycji w miejscu pracy na niskie poziomy EMR. Ale jak niski był „niski”? Niewiarygodnie, poziom ekspozycji w tych badaniach był ponad 1000 razy MNIEJSZY niż dopuszczalny poziom na Zachodzie.
Dr Martin Pall, emerytowany profesor biochemii i podstawowych nauk medycznych na Uniwersytecie Stanowym w Waszyngtonie, wielokrotnie zwracał uwagę na badania omawiane przez Hechta. W swoim
artykule, 5G: Wielkie ryzyko dla zdrowia w UE, USA i na świecie! Compelling Evidence for Eight Distinct Types of Great Harm Caused by Electromagnetic Field (EMF) Exposures and the Mechanism that Causes Them (2018), wydaje on jasny apel do kolegów naukowców i innych wpływowych stron, aby obudzić się na niebezpieczeństwa stwarzane przez tę technologię. Jest on szczególnie zaniepokojony planowanym wprowadzeniem 5G, które, jak twierdzi, narazi „wszystkie zaawansowane technologicznie społeczeństwa na ziemi … na wielkie ryzyko”.

„Istoty ludzkie są systemami bioelektrycznymi. Nasze serca i mózgi są regulowane przez wewnętrzne sygnały bioelektryczne. Środowiskowe ekspozycje na sztuczne EMF mogą oddziaływać na podstawowe procesy biologiczne w ludzkim ciele. W niektórych przypadkach może to powodować dyskomfort, zaburzenia snu lub utratę dobrego samopoczucia (upośledzenie funkcjonowania umysłowego i zaburzenia metabolizmu), a czasami może to być straszna choroba, taka jak rak lub choroba Alzheimera. Może to przeszkadzać w zajściu w ciążę, w donoszeniu ciąży do końca lub powodować zmiany w rozwoju mózgu, które są niekorzystne dla dziecka. Może się zdarzyć, że te narażenia odgrywają rolę w powodowaniu długotrwałych zaburzeń normalnego wzrostu i rozwoju dzieci, odwracając ich szanse na stanie się produktywnymi dorosłymi.” – Raport BioInitiative z 2012 r.
Jeśli 5G będzie działać, ostrzega, szkodliwe skutki zdrowotne EMR będą widoczne dla wszystkich za około dziesięć lat. Drastycznie wzrośnie liczba zachorowań na wszelkiego rodzaju nowotwory, a także na wiele innych schorzeń.
Osiem odrębnych rodzajów szkód, do których nawiązuje w tytule swojego artykułu, są następujące. Wszystkie są bardzo dobrze udokumentowane i wspierane przez wiele badań (patrz załącznik A):

1. EMR łamie nici DNA

EMR uderza i łamie nici DNA. Można to łatwo zaobserwować w warunkach laboratoryjnych. Podczas gdy mechanizmy obronne organizmu może przeprowadzić pewien poziom naprawy, ciągłe łamanie nici w czasie spowoduje zmiany mutacyjne i spowoduje raka. (Intensywność i czas trwania ekspozycji EMR potrzebne do tego są znacznie mniejsze niż wskaźniki, które będą powszechne w ramach 5G).

2. EMR zmniejsza płodność

Stała ekspozycja na EMR powoduje zmniejszenie płodności zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet, a także zwiększony odsetek spontanicznych aborcji, obniżony poziom estrogenu, progesteronu i testosteronu oraz obniżone libido. Wskaźnik urodzeń w krajach zachodnich drastycznie spadnie, jeśli zostanie wprowadzona 5G. Liczba plemników w krajach uprzemysłowionych jest już połowa tego, co powinno być, podczas gdy ruchliwość plemników (miara jakości) jest również zmniejszenie. Badanie reprodukcji myszy wykazało, że ekspozycja na EMR w postaci fal radiowych/mikrofal na poziomach dawek znacznie przekraczających „bezpieczne” limity dla ludzi spowodowała gwałtowny spadek płodności i ostatecznie spowodowała sterylność.

3. EMR powoduje skutki neurologiczne

Nawet przy poziomach EMR, które mieszczą się w istniejących wytycznych bezpieczeństwa, długotrwałe narażenie powoduje szeroki zakres skutków neurologicznych. Obejmują one zaburzenia snu i bezsenność, zmęczenie, bóle głowy, depresję, słabą koncentrację i zaburzenia uwagi, zaniki pamięci, zawroty głowy i zawroty głowy, pobudzenie, niepokój i drażliwość. Objawy te, choć kłopotliwe same w sobie, powodują poziom stresu, który osłabia układ odpornościowy i czyni jednostkę bardziej podatną na inne formy choroby.

4. EMR zwiększa programowaną śmierć komórek

Długotrwała ekspozycja na EMR może znacznie zwiększyć tempo zaprogramowanej śmierci komórek (znanej jako apoptoza). Jest to mechanizm, który organizm wykorzystuje do usunięcia komórki, która jest zbyt obciążona, aby funkcjonować prawidłowo. Może to być czynnikiem wpływającym na dramatyczny wzrost w ostatnich dekadach liczby zachorowań na choroby neurodegeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera i stwardnienie rozsiane. Co najmniej pięć badań na młodych szczurach wykazuje rolę EMR w wywoływaniu efektów podobnych do Alzheimera.

5. EMR zwiększa stres oksydacyjny

Wykazano, że stres oksydacyjny, który odgrywa rolę w prawie wszystkich chorobach przewlekłych, znacznie wzrasta pod wpływem ekspozycji na EMR. Powstaje on, gdy liczba wolnych rodników w organizmie jest większa niż zdolność organizmu do ich neutralizacji za pomocą antyoksydantów. Wolny rodnik to cząsteczka przenosząca tlen z nierówną liczbą elektronów. Ta nierówna liczba pozwala jej łatwiej reagować z innymi cząsteczkami i wywoływać długołańcuchowe reakcje chemiczne, które nie zawsze są korzystne dla zdrowia. Dietetycy zalecają dietę bogatą w antyoksydanty, aby przeciwdziałać temu efektowi.

6. EMR wpływa na wydzielanie hormonów

Badania wykazały, że długotrwała ekspozycja na EMR wpływa na tempo wydzielania hormonów do krwiobiegu, podnosząc poziom niektórych hormonów i obniżając inne. Ponieważ hormony mają duży wpływ na wiele istotnych funkcji organizmu, wszystko, co wpływa na tempo ich wydzielania, będzie miało wpływ na cały organizm.

7. EMR zasadniczo wpływa na poszczególne komórki

Ekspozycja na EMR wpływa na ilość wapnia w naszych komórkach, powodując jego niepotrzebny wzrost. Każda komórka posiada mechanizm znany jako kanał wapniowy bramkowany napięciem, który reguluje ilość wapnia dostającego się do komórki. Kanał ten jest niezwykle wrażliwy na zmiany napięcia, również te spowodowane ekspozycją na EMR. Ponieważ efekty te można zaobserwować i zmierzyć w laboratorium, stanowią one niezbity dowód na to, że niejonizujący, nietermiczny EMR ma fundamentalny wpływ na ludzką biologię, nawet przy wskaźnikach ekspozycji i czasu trwania znacznie poniżej istniejących wytycznych bezpieczeństwa.
Niektórzy naukowcy uważają, że większość szkód powodowanych przez narażenie na EMR można przypisać sposobowi, w jaki zakłóca on kanał wapniowy bramkowany napięciem w każdej komórce naszego ciała. Ponieważ wiele roślin ma podobne kanały wapniowe do tych, które występują u ludzi i zwierząt, długotrwałe narażenie na EMR spowoduje również uszkodzenie drzew i innych form roślinności.

8. EMR znacznie zwiększa ryzyko zachorowania na raka

Liczne badania wykazują bezpośredni związek pomiędzy długotrwałą ekspozycją na EMR a wzrostem zachorowań na niektóre rodzaje raka, takie jak nerwiaki akustyczne, rak mózgu i ślinianek. Istnieje silna korelacja pomiędzy dotkniętą chorobą stroną głowy a stroną, do której zazwyczaj trzymany jest telefon komórkowy. Częstość występowania raka jest również znacznie wyższa wśród osób mieszkających w pobliżu wież telefonii komórkowej i tych, którzy obsługują radia krótkofalowe lub systemy radarowe. (System radarowy to nadajnik i odbiornik mikrofalowy. Kuchenka mikrofalowa w większości domów jest oparta na tej samej technologii).
Przed pojawieniem się technologii telefonii komórkowej, czerniaki (nowotwory skóry) były generalnie znajdowane tylko na tych częściach ciała, które były wystawione na działanie promieni słonecznych. Coraz częściej takie nowotwory są teraz znajdowane na całym ciele, jak można się spodziewać, jeśli zostały one spowodowane przez wysoką ekspozycję na EMR.
To nie są jedyne skutki zdrowotne. Istnieje wiele innych, takich jak osłabiający wpływ EMR na barierę krew-mózg, jego wpływ na poziom melatoniny (który wpływa na nasze wzorce snu), a także zwiększona częstość występowania zaćmy wśród użytkowników narażonych na długotrwałe działanie EMR. Wykazano również, że EMR powoduje niemal natychmiastowy wzrost poziomu tzw. białek szoku cieplnego. Mechanizm ten jest częścią normalnej reakcji obronnej organizmu na pewne rodzaje stresu. Fakt, że może on wywołać tę reakcję jest dowodem na to, że EMR podnosi poziom stresu w naszym organizmie, nawet jeśli możemy tego nie zauważyć.
Przemysł telefonii komórkowej jest kłamstwo
Naukowcy jak Dr Pall są bardzo zaniepokojeni postawą, że komórka-telefon przemysłu do podjęcia do kwestii bezpieczeństwa. W swoim doskonałym papierze, który gorąco polecamy, idzie do wielkich wysiłków, aby podsumować odpowiednią literaturę naukową i pokazać, jak obszerne i przekonujące jest rzeczywiście. W ten sposób pokazuje, jak to całkowicie zaprzecza wszystkiemu, co przemysł został mówiąc nam. Jeśli tak jest, to jak przemysł zareagował na te badania? Oto odpowiedź dr Pall’a:
„Istnieje 77 różnych przeglądów [w moim artykule], każdy dokumentujący istnienie jednego lub więcej z tych nietermicznych efektów EMF. Co zatem dwa raporty organizacji, na które władze UE i USA odpowiadają [ICNIRP i SCENIHR] mają do powiedzenia na temat tych niezależnych przeglądów? Odpowiedź brzmi: absolutnie nic! Żadna z nich nie używa żadnego z tych niezależnych przeglądów do oceny skutków EMF.” [podkreślenie dodane].
Stwierdza on, że wytyczne bezpieczeństwa zatwierdzone przez Komisję UE i FCC (Federalną Komisję Łączności) w USA „są całkowicie nienaukowe i nie można na nich polegać w celu ochrony naszego bezpieczeństwa.” [podkreślenie dodane].

Czy ma on rację? Niezależne badania, na które się powołuje, pokazują ponad wszelką wątpliwość, że tak. Tak samo jak badania przeprowadzone w Związku Radzieckim w latach 1960-1990. Podobnie jest z kilkoma innymi badaniami, których on nie cytuje. Podobnie jest z dużym, wartym 25 milionów dolarów badaniem przeprowadzonym przez Narodowy Program Toksykologiczny (NTP) w USA w 2016 roku, które wykazało, że długotrwała ekspozycja na EMR znacznie zwiększa ryzyko zachorowania na raka mózgu. Badanie to jest szczególnie ważne, ponieważ wykazało, że zidentyfikowane w nim uszkodzenia EMR nie mogą być przypisane efektom ogrzewania tkanek, ale były spowodowane w całości czynnikami nietermicznymi. Ponieważ wytyczne bezpieczeństwa UE i FCC odnoszą się tylko do termicznego efektu EMR, są one poważnie wadliwe i powinny zostać zmienione w trybie pilnym.
„Efekty występują przy nietermicznych lub mało intensywnych poziomach ekspozycji tysiące razy poniżej poziomów, które według agencji federalnych powinny zapewnić bezpieczeństwo społeczeństwa. W przypadku wielu nowych urządzeń działających w oparciu o technologie bezprzewodowe, urządzenia te są zwolnione z jakichkolwiek norm regulacyjnych. Istniejące normy okazały się nieodpowiednie do kontroli szkód wynikających z chronicznego narażenia o niskiej intensywności, w oparciu o rozsądną, niezależną ocenę literatury naukowej.”
– Raport BioInitiative z 2012 r.
Komentując badania NTP, O W Brawley MD, naczelny lekarz American Cancer Society stwierdził: „Przez lata zrozumienie potencjalnego ryzyka związanego z promieniowaniem telefonów komórkowych było utrudnione przez brak dobrej nauki. Ten raport [przez NTP] jest dobra nauka …[to] oznacza zmianę paradygmatu w naszym rozumieniu promieniowania i ryzyka raka. Wyniki są nieoczekiwane; nie spodziewalibyśmy się, że promieniowanie niejonizujące może powodować te nowotwory.”

Pomimo tego, co mówi dr Brawley, odkrycia nie powinny być niespodziewane! Każdy, kto śledził prace w tej dziedzinie, wiedziałby, że „dobra nauka” udowodniła już ponad wszelką wątpliwość, że długotrwała ekspozycja na EMR znacznie zwiększa ryzyko zachorowania na raka. Dr Brawley i inni tacy jak on zostali wprowadzeni w błąd przez przemysł telefonii komórkowej i jego fałszywe zapewnienia.
EMR wydaje się działać na ludzkie ciało poprzez przekazywanie naszym komórkom informacji, których nie potrzebują, których nie mogą skutecznie zignorować i które utrudniają im normalne funkcjonowanie. Jeśli pomyślimy o EMR jako o informacji, a nie energii, być może łatwiej będzie nam zrozumieć, dlaczego i jak na nas oddziałuje, dlaczego może to robić przy ekstremalnie niskich częstotliwościach i poziomach energii oraz dlaczego jego wpływ może być tak różny w zależności od osoby.

Ocena poziomu EMR w Twoim domu

Nie jest konieczny zakup drogiego urządzenia EMR, aby ocenić ilość EMR w Twoim domu. Wystarczy zaopatrzyć się w stare ręczne radio AM, dostroić je do któregoś z końców tarczy (gdzie nie ma odbioru stacji radiowych) i podkręcić głośność. Teraz przejdź się po swoim domu i sprawdź, czy nie ma w nim EMR. Im głośniejszy i bardziej intensywny jest dźwięk statyczny, tym więcej EMR wykrywa. Pomoże Ci to zidentyfikować „gorące punkty” w Twoim domu i najlepsze miejsca do odpoczynku.

Impulsowy lub modulowany EMR

Dr Pall mówi również o potrzebie prowadzenia wszystkich badań nad skutkami EMF przy użyciu impulsowych źródeł EMF, podobnych do tych używanych przez przemysł telefonii komórkowej. Impulsowe EMF są, ogólnie rzecz biorąc, bardziej biologicznie aktywne niż nieimpulsowe EMF. Przeprowadzono wiele badań, których autorzy twierdzili, że opierają się na komunikacji wi-fi, telefonii komórkowej lub bezprzewodowej, ale ponieważ nie używali impulsowych EMF, ich wyniki były w dużej mierze nieistotne. Pulsacje, do których się odnosi, wynikają z przyjęcia cyfrowej sygnalizacji z 2G. Umożliwiło to zakodowanie informacji w bardzo zwarty sposób w fali elektromagnetycznej, zmieniając w ten sposób jej „kształt”. Ta szybka zmiana w kształcie fali znacznie zwiększa jej efekt biologiczny. Ponieważ 5G będzie przenosić znacznie więcej danych, wszystkie w formie cyfrowej, liczba pulsacji EMR uderzających w ludzkie ciało w jednostce czasu również wzrośnie. Ten efekt z kolei będzie potęgowany przez wyższe częstotliwości, z których będzie korzystać 5G oraz wykładniczy wzrost liczby wież komórkowych EMR i lokalnych nadajników w sieci.

Badania podłużne w byłym Związku Radzieckim

Ponieważ niewiele badań na Zachodzie zostało przeprowadzonych w długim okresie czasu, gdzie badani byli monitorowani przez dziesięć lat lub dłużej, pełne implikacje zdrowotne długotrwałego narażenia na EMR nie są w pełni zrozumiałe. Dlatego właśnie badania cytowane przez Hechta są tak cenne. Rosjanie przeprowadzili liczne badania podłużne, które wykazały, że negatywne skutki zdrowotne, które narastają przez okres 3 lat, mogą zostać odwrócone, jeśli dana osoba zostanie usunięta ze środowiska bogatego w EMR i przeniesiona na 2 lata do pracy, która nie jest narażona na EMR jakiegokolwiek rodzaju. Pracownicy, którzy byli narażeni na EMR przez 5 lat, cierpieli z powodu niekorzystnych skutków zdrowotnych, których nie można było w pełni odwrócić, natomiast u pracowników, którzy spędzili 10 lub więcej lat w środowisku, w którym byli stale narażeni na EMR, stwierdzono znaczny wzrost poważnych chorób, w tym raka.
Jeśli do tej pory śledziłeś tę historię, zobaczysz, że 5G, jeśli zostanie wdrożone, prawdopodobnie będzie katastrofą dla zdrowia publicznego. Jednak jego prawdziwy wpływ nie będzie widoczny przez około dziesięć lat. Nie tylko doprowadzi do wyraźnej eskalacji zachorowań na wiele form poważnych chorób, ale także spowoduje nagły spadek płodności. Będzie się rodzić mniej dzieci, a te, które się urodzą, będą znacznie bardziej podatne na choroby, będą miały mniejszą witalność i będą cierpiały na szereg problemów neurologicznych, takich jak słaba uwaga, słaba pamięć i powolne uczenie się. Rodzice tych dzieci, wraz z szerszą społecznością, będą również znosić chroniczne osłabienie z powodu ich nieprzerwanej ekspozycji na biologicznie aktywne EMR, dzień po dniu, tydzień po tygodniu i rok po roku.
Według każdego obiektywnego pomiaru, 5G ma potencjał, aby poważnie uszkodzić strukturę naszego społeczeństwa.
Naturalny rezonans ziemi, znany jako rezonans Schumanna, wynosi około 8 Hz (tj. 8 cykli na sekundę). Naturalny rezonans naszego mózgu mieści się w przedziale 10-30 Hz. Z drugiej strony, pasmo fal 5G może działać z częstotliwością 28 GHz, czyli 28 000 000 000 cykli na sekundę. Irracjonalne jest wierzyć, że możemy żyć pośród tego i nie odczuwać skutków. I głupotą jest wyobrażać sobie, że te efekty będą albo neutralne, albo korzystne. Więc co nam pozostaje?

Dzieci są szczególnie narażone na działanie 5G

Obserwacje te nie biorą pod uwagę implikacji dla ludzkiego genomu, jakie niesie ze sobą długotrwała ekspozycja na EMR w środowisku 5G. Rak wynika z uszkodzenia naszego DNA. Wiele z tych uszkodzeń mutacyjnych może być korygowanych na przestrzeni pokoleń, gdzie zdrowe geny z co najmniej jednego z rodziców jest przekazywane dziecku. Nie jest tak jednak w przypadku DNA w naszych mitochondriach. Ponieważ jest ono przekazywane tylko przez linię żeńską w każdym pokoleniu, nadal gromadzi mutacje. (Mitochondria w naszych komórkach są „generatorami mocy”, przetwarzającymi glukozę na energię. Są one już obecne w komórce jajowej w momencie zapłodnienia, więc DNA ojca nie ma na nie wpływu). Genom ludzki jest tak zdumiewającym tworem, że może normalnie funkcjonować nawet wtedy, gdy jest obciążony wieloma mutacjami. Ma on jednak swoje granice. Nasze komórki mitochondrialne będą źle funkcjonować lub wyłączą się, jeśli nagromadzi się w nich zbyt wiele mutacji. Ponieważ już teraz są one dalekie od doskonałości, niektórzy naukowcy uważają, że mogą być szczególnie narażone w środowisku 5G. Prawdopodobnie będziemy świadkami wielkiego wzrostu liczby spontanicznych aborcji w rezultacie.
Przemysł telefonii komórkowej jest całkowicie obojętny na konsekwencje zdrowotne swoich produktów, nawet jeśli chodzi o dzieci. Weźmy na przykład normę, którą stosuje do pomiaru bezpiecznych limitów narażenia. Są one ustalone przez odniesienie do dorosłego mężczyzny o wzroście 6’2″ ważącego 220 funtów! Tak więc, nawet jeśli „limit” jest naukowo uzasadniony (a nie jest), nie może on w żaden sposób zabezpieczyć dziecka.
Nauka” stosowana przez ten przemysł jest cyniczna w skrajności. Rozważmy, na przykład, zjawisko penetracji EMR. Promieniowanie elektromagnetyczne ma tym większy wpływ na zdrowie, im dalej sięga w głąb ciała. Poziom ekspozycji, który przeniknąłby około cala lub dwa do głowy dorosłego mężczyzny, przeszedłby przez głowę dziecka. Dziecko otrzymałoby dawkę promieniowania, która w praktyce byłaby 5-10 razy większa niż w przypadku dorosłego mężczyzny.

Radzieckie badania nad narażeniem zawodowym na EMR wykazały również, że osoby młodsze są bardziej wrażliwe na EMR niż dorośli. Niewyobrażalne jest, że branża telefonii komórkowej nie była tego świadoma.

Rozwijające się mózgi są bardziej wrażliwe na EMR

Kolejną istotną różnicą między dorosłymi a dziećmi jest tempo ich rozwoju. Uszkodzona komórka w mózgu osoby dorosłej może po prostu wyłączyć się i pozostawić swoje komórki siostrom, aby wykonywały jej funkcje. Jednak w mózgu dziecka, gdzie wiele komórek musi współpracować, aby stworzyć nową lub ulepszoną funkcję, brak uszkodzonej komórki może mieć szersze reperkusje. Rozwijający się mózg jest znacznie bardziej wrażliwy na wstrząsy biologiczne niż ten, który jest już w pełni rozwinięty.
Potencjalne szkody dla dziecka w łonie matki są jeszcze większe. Większość matek pracuje dziś poza domem, w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, często w środowiskach, w których są stale narażone na EMR. Wiele z nich korzysta z telefonów komórkowych i smartfonów, laptopów, tabletów i stacji roboczych. Każda z tych matek jest wyjątkowa. Maleńkie dziecko w jej wnętrzu jest narażone na promieniowanie, które jest tysiące razy większe niż w przypadku jakiegokolwiek innego nienarodzonego dziecka w historii. W przypadku 5G poziom narażenia na promieniowanie drastycznie wzrośnie. Jeśli mielibyśmy myśleć o powszechnym używaniu telefonów komórkowych jako o ogromnym eksperymencie społecznym, to ten aspekt eksperymentu z pewnością należy zakwalifikować jako najbardziej pozbawiony skrupułów i groteskowy.
Musimy pamiętać, że fale mózgowe są same w sobie formą EMR. Nie wykorzystują one spektrum energii, które jest unikalne dla człowieka, ale działają zgodnie z tymi samymi zasadami elektromagnetycznymi, które występują wszędzie w przyrodzie. Jeśli ziemskie pole magnetyczne, choć słabe, może poruszać igłą kompasu, to dlaczego niektórzy naukowcy – powiązani z przemysłem – nadal twierdzą, że EMR z telefonów komórkowych nie może wpływać na mózg? Mózg dziecka, ponieważ wciąż się rozwija, jest jeszcze bardziej wrażliwy na te efekty, bardzo możliwe, że w znacznie większym stopniu, niż „dobra” nauka zdołała jeszcze ustalić. Sieć 5G stanowiłaby alarmujące naruszenie praw naszych dzieci. Przemysł byłby winny wdrożenia potwornie nieprzemyślanej metody generowania ogromnych zysków, a przy okazji niszczenia społeczeństwa.

Czym się różni 5G?

Następna generacja technologii telefonii komórkowej znacznie zwiększy prędkość i pojemność krajowych i międzynarodowych sieci, w których użytkownicy będą mogli „cieszyć się” zawsze włączonymi, transmitowanymi na żywo grami wirtualnej rzeczywistości (jeśli zechcą), podłączyć wszystkie swoje urządzenia domowe do „inteligentnego” centralnego organizatora (jeśli zechcą) i oglądać nieskończoną liczbę filmów o kotach w wysokiej rozdzielczości na YouTube (jeśli zechcą). Wszystkie te całkowicie zbędne „usługi” będą możliwe dzięki ogromnemu rozszerzeniu spektrum EMR, które będzie teraz wykorzystywane przez przemysł. Rządy będą nawet licencjonować widmo fal milimetrowych, które wykorzystuje ekstremalnie wysokie częstotliwości 24GHz i więcej. W sumie około 11 GHz nowych częstotliwości zostanie dodanych do szerokiego zakresu długości fal EMR, które są już dostępne.
5G będzie wiązało się z wykładniczym wzrostem liczby wież komórkowych i nadajników
Nowy system będzie wiązał się z wykładniczym wzrostem wież komórkowych i nadajników. Jest to aspekt 5G, który zdaniem wielu naukowców jest naprawdę niepokojący. Ponieważ wyższe częstotliwości mają znacznie mniejszą długość fali, będą pokrywać znacznie mniejszy obszar geograficzny. Istniejące sieci wież komórkowych w miastach całej Ameryki będą musiały zostać gruntownie zmodernizowane, aby zapewnić, że żaden użytkownik telefonu komórkowego nie będzie znajdował się dalej niż kilkaset stóp od nadajnika. W związku z tym nie będzie można poruszać się po dużym mieście, nie będąc stale skąpanym w promieniowaniu mikrofalowym o wysokiej częstotliwości. Dotyczyć to będzie każdego, niezależnie od tego, czy korzysta z telefonu komórkowego, czy nie. Nawet dzieci w łonie matki będą temu poddawane, już od momentu poczęcia.

Jeśli 5G brzmi jak coś, co szatan zaplanował dla ludzkości, to jesteś na dobrej drodze.

Jest to tak oburzające naruszenie naszych swobód obywatelskich, że trudno zrozumieć, jak coś takiego może być uznane za akceptowalne. Kto to zatwierdził? Dlaczego na żadnym etapie nie konsultowano się z opinią publiczną? Dlaczego całkowicie zignorowano dobrą naukę? I dlaczego cały naród jest poddawany monstrualnemu eksperymentowi społecznemu, który prawie na pewno będzie miał tragiczne, nieodwracalne konsekwencje?

Aby odpowiedzieć na te pytania, musimy spojrzeć na szerszą perspektywę, uznać, że Nowy Porządek Świata zakorzeni się tylko wtedy, gdy istniejący zostanie podważony i zniszczony. Zanim będzie można go obalić militarnie, Stany Zjednoczone muszą najpierw zostać osłabione na wielu poziomach – duchowym, moralnym, ekonomicznym i edukacyjnym, a także, co najważniejsze, w swojej zdolności do utrzymania prężnej bazy przemysłowej i energicznej, produktywnej siły roboczej. Prawie połowa amerykańskiej bazy przemysłowej została już „przeniesiona” do Azji, zwłaszcza do Chin, które są cienko zakamuflowanym wrogiem marksistów. A ukradkowe wypatroszenie siły roboczej jest już w toku, wraz z GMO, szczepionkami, chemtrails, glifosatem i wieloma innymi substancjami zanieczyszczającymi środowisko. 5G może okazać się bardziej niszczycielskie niż którekolwiek z nich.

Zadaj sobie pytanie: Jaki procent amerykańskich dzieci urodzonych w 2030 roku będzie zdrowych fizycznie i neurologicznie? Ile z nich osiągnie wiek 10 lat bez przeszkód w postaci przewlekłej astmy, problemów z mową, słabej koncentracji, opóźnień w nauce, słabych umiejętności rozumowania, problemów behawioralnych, silnych alergii, zaburzeń trawienia, niskiego poziomu energii lub nawracających ataków złego samopoczucia, nie wspominając o jakiejś formie autyzmu lub upośledzenia fizycznego? Każde dziecko bombardowane promieniowaniem 5G od godziny jego poczęcia będzie miało wielkie szczęście, że uniknie tego pola minowego.

I pamiętajmy, że mówimy tu tylko o dzieciach, które się urodzą, a nie o tych nieszczęsnych, które poronią w czasie ciąży z powodu skutków promieniowania. Nawet sam wskaźnik ciąż spadnie, ponieważ 5G zbiera obfite żniwo w płodności. Jako narzędzie ukrytej eugeniki, ta nieszczęsna technologia jest trudna do pobicia.
Odnosząc się do FCC i jej zatwierdzenia anten 5G, dr Pall powiedział: „W świecie, w którym szokujące zachowania stały się coraz mniej szokujące, uważam ich poglądy za autentycznie szokujące. Sytuacja w Stanach Zjednoczonych to masowe szaleństwo”.

Phased Arrays

Jest jeszcze jedna cecha 5G, która jest głęboko niepokojąca. Jest to jego wykorzystanie anten wysokiej częstotliwości i wież komórkowych do tworzenia tego, co jest znane jako phased arrays. Wydaje się, że niewielu naukowców, nawet tych, którzy są naprawdę zaniepokojeni konsekwencjami zdrowotnymi EMR i 5G, zastanowiło się nad tym złowrogim zjawiskiem.

Układ fazowany

Aby zrozumieć, jak to działa, musimy zbadać specyficzną drogę, jaką przebywa wiązka EMR, będą odbierane przez telefon komórkowy. Krótkie fale EMR 5G, jak już zauważyliśmy, pokrywają jedynie niewielki dystans i, ogólnie rzecz biorąc, podążają wąską ścieżką. Oznacza to, że są one znacznie bardziej podatne na przeszkody przez przedmioty codziennego użytku stojące na ich drodze. 5G będzie obejść ten problem (dosłownie) wysyłając kilka wiązek do telefonu komórkowego z różnych kierunków w tym samym czasie, wszystkie niosąc tę samą wiadomość. To znacznie wzmacnia sygnał EMR odbierany przez telefon komórkowy i zapewnia wysoką jakość odbioru. Jak mówi Wikipedia: „W antenie macierzowej, prąd o częstotliwości radiowej z nadajnika jest doprowadzany do poszczególnych anten z prawidłowym stosunkiem fazowym tak, że fale radiowe z oddzielnych anten sumują się w celu zwiększenia promieniowania w pożądanym kierunku” (Wikpedia).
Rozległa sieć nadajników na słupach i latarniach w sąsiedztwie lub bloku miejskim pozwoli na dotarcie tych wielu wiązek do telefonu komórkowego, bez względu na to, gdzie się znajdujesz. Koordynacja nadajników EMR w ten sposób jest znany jako phased array.

W ciągu dnia wiele razy zdarzy się, że ktoś stanie w centralnym punkcie kilku wiązek 5G, w biurze, na parkingu, w centrum handlowym lub gdziekolwiek indziej. Osoba ta może nawet nie być użytkownikiem telefonu komórkowego. Za każdym razem otrzyma on impuls 5G EMR z układu fazowanego, który znacznie przekracza zatwierdzone limity bezpieczeństwa (które, jak już wykazaliśmy, są rażąco nieodpowiednie). Te momenty ekspozycji o wysokiej intensywności będą w stanie spowodować trwałe, aczkolwiek zlokalizowane, uszkodzenia na poziomie komórkowym. Jeśli dokładnie ta sama część naszego mózgu, powiedzmy, otrzymuje wiele „uderzeń” w okresie kilku miesięcy, guz może utworzyć, który w końcu nas zabije.
Anteny wewnątrz istniejących smartfonów emitują około 1-2 watów energii EMR. Jednak smartfony 5G będą miały 16 lub więcej maleńkich anten, aby umożliwić im odbieranie wielokierunkowych wiązek. Tak więc, zamiast pochłaniać 1-2 watów energii EMR, użytkownik telefonu komórkowego może pochłaniać 20 lub więcej watów, z których większość będzie przenikać przez tę samą stronę głowy. To jest szalone, ale nikt w branży lub w rządzie wydaje się dbać.
Wiadomo również, że kiedy impuls wysokiej energii EMR wnika do ludzkiego ciała, tworzy małe ładunki elektryczne, które są wystarczająco silne, aby działać jak maleńkie anteny, które wysyłają impuls jeszcze dalej w głąb ciała. To znacznie zwiększy rakotwórcze działanie 5G.

Siły polityczne stojące za 5G

Dla przemysłu, którego obroty szacuje się na 17 bilionów dolarów, łatwo jest kupić czołowych polityków i renomowanych ekspertów. Doświadczenie pokazuje, że niewielki, ale znaczący odsetek naukowców jest skłonny przeprowadzić „legalne” badanie – takie, które jest zgodne z przyjętymi standardami i protokołami naukowymi – ale które z pewnością przyniesie mylące lub mylące wyniki. Dzieje się tak cały czas. Te recenzowane prace umożliwiają wielkim korporacjom twierdzenie, że rzekome zagrożenia dla zdrowia (ze strony telefonów komórkowych, szczepionek, GMO lub czegokolwiek innego) są przesadzone, że wyniki eksperymentów są niejednoznaczne, że nie udzielono jeszcze odpowiedzi na kluczowe pytania i że potrzebne są dalsze badania. W międzyczasie mogą nadal wykonywać swój zawód z taką samą pogardą dla bezpieczeństwa publicznego.

Organizacją, od której większość Amerykanów oczekiwałaby, że będzie podnosić kwestie zdrowotnych implikacji EMR jest Agencja Ochrony Środowiska (EPA). Jednak przemysł telefonii komórkowej skutecznie lobbował w latach 90. w celu ograniczenia zakresu, w jakim EPA może badać nietermiczne skutki EMR. Inne odpowiednie agencje również milczą. Ani CDC, ani NIH (National Institutes of Health) nie ostrzegły społeczeństwa przed poważnymi zagrożeniami związanymi z 5G.
Inną kluczową organizacją jest FCC (Federalna Komisja Łączności). Poprzednim szefem FCC był Thomas Wheeler (2014-2017), były lobbysta przemysłu kablowego i bezprzewodowego oraz zbieracz funduszy dla Obamy podczas jego kampanii w 2008 roku. Jak ten człowiek miał kwalifikacje do zajmowania tego stanowiska i wykorzystania go do narzucenia 5G Amerykanom? Wkrótce po objęciu urzędu wydał oświadczenie, w którym twierdził, że ponad 10 000 badań przeprowadzonych w ciągu 40 lat nie wykazało żadnych dowodów na powiązanie telefonów komórkowych z zagrożeniami dla zdrowia. Okazało się, że badania, o których mowa, odnosiły się głównie do kuchenek mikrofalowych!
Podczas gdy wielu doświadczonych naukowców kontaktuje się z politykami wyższego szczebla, aby ostrzec przed zagrożeniami stwarzanymi przez 5G, w tym grupowe listy do Komisji UE, ONZ i WHO, nie otrzymują oni żadnych znaczących informacji zwrotnych. Wszystko wskazuje na to, że zarówno USA, jak i UE będą naciskać na wdrożenie 5G a media głównego nurtu nie opublikują niczego, co mogłoby ostrzec opinię publiczną przed powagą tego, co się dzieje.

Wpływ EMR na zwierzęta i rośliny

Długotrwała ekspozycja na EMR jest tak samo szkodliwa dla zwierząt i roślin, jak dla ludzi. Niektóre badania sugerują, że może być jeszcze bardziej szkodliwe dla niektórych gatunków, takich jak pszczoły, których zdolności nawigacyjne są dokładnie mylone przez EMR, lub owady, których delikatne błony lub systemy nerwowe mogą być uszkodzone przez EMR w niektórych częstotliwościach. Nawet zwierzęta domowe w naszym domu będą tak samo narażone na działanie 5G jak my. Oprócz zwiększonego ryzyka wystąpienia nowotworów, zaćmy i innych zauważalnych dolegliwości fizycznych, mogą one doświadczać niepokoju, którego ich właściciele nie są w stanie leczyć, a nawet rozpoznać.
Chcielibyśmy powiedzieć o wiele więcej na ten temat, ale jest tylko tyle, co możemy pokryć w dokumencie takim jak ten. Konsekwencje są ogromne. Na przykład, upadek populacji pszczół miodnych będzie miał przerażające konsekwencje dla rolnictwa, zaopatrzenia w żywność i przetrwania wielu odmian drzew i roślin.

WNIOSKI

Masterminds stojący za Nowym Porządkiem Świata nie pozwolą, aby cokolwiek stanęło na drodze do realizacji ich planów. Są oni bezwzględni w każdym znaczeniu tego słowa, ale są również niezwykle zręczni w ukrywaniu swoich prawdziwych intencji. Od ponad 60 lat wiedzą, co 5G zrobi z ludzkością i zadali sobie wiele trudu, aby ukryć przed opinią publiczną wszelkie informacje naukowe, które mogłyby ujawnić, co czeka nas w przyszłości. Być może jedynym skutecznym ostrzeżeniem, które prześlizgnęło się przez ich mur milczenia, było The Zapping of America: Microwaves, Their Deadly Risk, and the Cover-up, autorstwa Paula Brodeura, dziennikarza śledczego, opublikowana w 1977 roku.
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat Departament Obrony ściśle współpracował z przemysłem elektronicznym w celu opracowania szeregu broni opartych na EMR. Dlatego też ma dostęp do bogactwa danych, których nie ujawnia, danych, które wyczerpująco pokazują zakres efektów, jakie EMR o różnych częstotliwościach i natężeniu może generować, gdy jest skierowany na ludzkie ciało. Czołowi ludzie w wojsku USA już wiedzą, że 5G będzie szkodliwe i że po 5-6 latach jego skutki będą nieodwracalne.
Jedną z najbardziej znanych broni EMR opracowanych przez wojsko USA jest Active Denial System. Oto jak opisuje go Wikipedia: „Active Denial System (ADS) jest nieśmiercionośną, ukierunkowaną bronią energetyczną opracowaną przez wojsko amerykańskie, przeznaczoną do zaprzeczania obszarom, ochrony perymetrycznej i kontroli tłumu. Nieformalnie, broń ta jest również nazywana promieniem cieplnym, ponieważ działa poprzez ogrzewanie powierzchni celów, takich jak skóra docelowych obiektów ludzkich… ADS działa poprzez wystrzelenie w kierunku celu silnej wiązki fal o częstotliwości 95 GHz, co odpowiada długości fali 3,2 mm.” Zauważ, że Wikipedia nie wspomina, że „wiązka” to EMR. Zauważ też, że 5G działa w tym samym spektrum milimetrowym co ADS.

Tuszowanie, do którego Paul Brodeur odnosił się w 1977 roku, trwa już od dziesięcioleci. Wielu naukowców, którzy pracowali w tej dziedzinie i rozumieją zagrożenia, od dawna zauważa, że oficjalna dokumentacja i raporty przygotowywane przez wojsko w różnych krajach, zwłaszcza członków NATO, nigdy nie odnoszą się do nietermicznych efektów EMR.
Raport Karla Hechta, do którego już się odnosiliśmy, został zamówiony w 1996 roku przez oficjalny organ rządowy, Niemiecką Federalną Agencję Telekomunikacji (obecnie znaną jako Federalna Agencja Sieci). Agencja ta chciała wiedzieć, co odkryły radzieckie badania nad długotrwałym narażeniem na EMR. Kiedy Hecht złożył swój raport, zawierający alarmujące rewelacje, został on po cichu odesłany do archiwum agencji i nigdy nie został upubliczniony. Hecht był bardzo zaskoczony taką postawą. Później, gdy dowiedział się, że jego kontrakt nie zabrania mu ujawnienia raportu, udostępnił go innym naukowcom.
Wiadomo również, że przez wiele lat rosyjskie wojsko emitowało promieniowanie elektromagnetyczne na ambasadę amerykańską w Moskwie, pozornie w celu przetestowania jego działania na żywo. Wielu pracowników ambasady zachorowało, a kilku zmarło na raka.
Badania wojskowe nad wykorzystaniem EMR wykazują, że niektóre częstotliwości wywołują określone skutki neurologiczne. Na przykład, EMR o określonej częstotliwości może spowodować, że osoba usłyszy głosy poprzez stymulację nerwów słuchowych – na odległość. Jeśli ofiara nie wie, że zakodowana wiązka EMR jest skierowana na nią, może myśleć, że ma halucynacje lub otrzymuje wiadomości z nadprzyrodzonego źródła. Inne częstotliwości wywołują u ofiary skrajny strach lub silne rozdrażnienie. Broń oparta na tych zasadach byłaby bardzo skuteczna na polu walki. Mogłyby być również używane w cywilu do kontrolowania tłumu lub podburzania do działania. gniewny tłum, aby zachowywał się w określony sposób.

Słowo Boże opisuje niegodziwców

Nieprzyjaciel jest właśnie tym – nieprzyjacielem! Jest on również przeciwnikiem i wielkim zwodzicielem. Ci, którzy mu służą i podążają za nim, są głęboko przesiąknięci tymi samymi destrukcyjnymi cechami. On jest kłamcą i mordercą, podobnie jak jego naśladowcy. Zapominamy o tym na naszą zgubę.
Masterminds stojący za Nowym Porządkiem Świata są pokoleniowymi Lucyferianami. Gardzą oni chrześcijaństwem i wartościami. Dla nich „nowy” porządek świata to taki, w którym wierzenia i wartości starożytnego Babilonu całkowicie dominują i kontrolują wszystkie aspekty ludzkiej działalności. Ponieważ przywiązują oni dużą wagę do symboli i nazw, często oznaczają swoje dzieła czymś, co ogłasza ich sekretną przynależność. Możemy to zobaczyć w ich programie 5G, który oczywiście odgrywa ważną rolę w ich planie stworzenia totalitarnego systemu kontroli.

Antena, która będzie najbardziej widoczna we wprowadzaniu 5G, to antena wyprodukowana przez firmę o nazwie Artemis:
W mitologii greckiej, Artemis była boginią i siostrą bliźniaczką Apolla. Rzymianie znali ją jako Dianę – łowczynię.

Znana feministyczna badaczka, profesor Ginette Paris, opublikowała w 1992 roku książkę – The Sacrament of Abortion – która ukazała światu prawdziwe znaczenie Artemidy dla tych, którzy wprowadzają Nowy Porządek Świata. Jej książka była tak kontrowersyjna, tak jawnie lucyferyczna, że została później wznowiona pod nowym tytułem „Psychologia aborcji” w 2007 roku. We wstępie mówi ona: „Wartości, które jakieś 2000 lat temu mogły wydawać się konieczne, może nawet odkupieńcze, teraz wydają się coraz bardziej nieodpowiedzialne, a ja postaram się pokazać, że są one nieskończenie bardziej okrutne niż aborcja.”
Widzimy tu, nie tylko odrzucenie biblijnej prawdy, ale przedstawienie chrześcijaństwa jako czegoś niebezpiecznego, ruchu, którego czas minął i którego dalsze istnienie nie będzie już tolerowane.
Poniższe cytaty z jej książki dają wgląd w ciemną pogańską mentalność stojącą za Nowym Porządkiem Świata. Ujawniają one również jej zaskakujące przekonanie, że mordowanie dzieci jest w jakiś sposób konieczne dla zdrowia i dobrobytu Kosmosu:
„W całej tej książce czerpałam inspirację z obrazu przewodniego, Artemidy z greckiej mitologii (znanej Rzymianom jako Diana, Łowczyni). Jest ona nieokiełznaną Boginią…” (p.1)
…starożytna bogini Artemida zaprasza nas do wyobrażenia sobie nowego podziału władzy życia i śmierci pomiędzy mężczyzn i kobiety…” (p.26-27)
Artemida miała reputację lubiącej krwawe ofiary, w tym ofiary z ludzi, od najwcześniejszych zapisów religijnej historii Grecji, praktyki, która nadała pogaństwu tak złą sławę… aborcja jest rodzajem ofiary…” (p.34)

„Ona (Artemida) jest pogańską boginią, a jednak jest uosobieniem wartości absolutnych, czystości za wszelką cenę, cechy, która prowadzi nieuchronnie do męczeństwa.” (p.43)
„Nasza kultura potrzebuje nowych rytuałów, a także prawa, aby przywrócić aborcji jej sakralny wymiar, który jest zarówno straszny, jak i konieczny.” (p.92)
„Aborcja jako ofiara dla Artemidy. Aborcja jako sakrament – aby dar życia pozostał czysty.” (p.107)
Niezwykłe jest znalezienie zbioru cytatów jednego autora, które tak doskonale wyrażają głębię zła kryjącego się za Nowym Porządkiem Świata, jego psychopatyczny brak szacunku dla ludzkiego życia, czy jego hurtowe zaangażowanie w plan szatana wobec ludzkości.
Ponieważ Artemida jest boginią ofiar z ludzi, możemy zrozumieć, dlaczego Iluminaci chcieliby powiązać jej imię z 5G.
Ta sama firma wybrała również niesławny symbol yoni jako swoje logo. Istnieje mroczna ironia w wyborze symbolu płodności dla technologii, która potajemnie ma na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych. płodność.
Jest tak, jak przepowiedziało Słowo Boże:
„Albowiem między ludem moim znajdują się ludzie niegodziwi: czyhają, jak ten, co zastawia sidła; zastawiają sidła,
łapią ludzi.” (Jeremiasza 5:26)
„Tak, oni wybrali swoje własne drogi, a ich dusza rozkoszuje się w ich obrzydliwościach.”
(Izajasz 66:3)
Iluminaci i ich akolici są rzeczywiście bardzo zajęci, zastawiają sidła, czyhają, łapią ludzi w pułapkę i rozkoszują się swoimi obrzydliwościami. Jak mówi Biblia, wybrali oni swoje własne drogi i odrzucili drogi Boże.
Biblia wskazuje również na istnienie zorganizowanego zła, zdrady, która wylęgła się w rodzinie lub grupie rodzin (słowo „domy” w Księdze Jeremiasza 5:27 odnosi się do dynastii rodzinnych, a nie do ich siedzib):
„Jak klatka pełna jest ptaków, tak ich domy pełne są podstępu: dlatego stali się wielcy i wzbogacili się”.
(Jeremiasza 5:27)
„I śmierć będzie wybrana raczej niż życie przez wszystkie resztki tych, którzy pozostaną z tego złego rodu…”
(Jeremiasza 8:3)

Dzieci Boże nie powinny obawiać się dzieci niegodziwości. Dla wszystkich ich sprytu i ich technologii, dla wszystkich ich ogromnego bogactwa, rzekomej wiedzy i intelektualnej wyższości, oni zmierzają do sądu i hurtowego zniszczenia:
„…nie mają zrozumienia: są mądrzy w czynieniu zła, ale w czynieniu dobra nie mają wiedzy.”
(Jeremiasza 4:22)
Żyją celebrując śmierć i będą w pełni zbierać ciemne żniwo, które zasiali.
Są całkowicie przekonani, że zwycięstwo jest w zasięgu ich ręki, ale PAN pośle swego Syna w czasie, który sam wybierze. Cóż to będzie za wspaniały dzień! Chrystus całkowicie zniszczy tę niegodziwą kabałę i niezliczone miliony tych, którzy wzgardzili poselstwem Ewangelii i wybrali zamiast tego drogę Babilonu.
Na zakończenie chcielibyśmy zauważyć, że Izajasz odniósł się do dzieła zniszczenia, którego dokona Chrystus. Jego dobór słów jest intrygujący:
„I zniszczy na tej górze oblicze zakrycia rzuconego nad wszystkimi ludźmi, i zasłonę rozpostartą nad wszystkimi narodami”.
(Izajasza 25:7)
Chociaż jest bardzo prawdopodobne, że odnosi się to do wszechogarniającej sieci ciemności i oszustwa, którą szatan roztoczył nad całą ziemią, może to również odnosić się w szerszym znaczeniu do ogromnej elektronicznej tablicy, którą nieprzyjaciel buduje, aby kontrolować umysły ludzi.
_______________________

DODATEK A

Niezależne badania naukowe, które pokazują, że długotrwałe narażenie na promieniowanie elektromagnetyczne może powodować poważne skutki dla zdrowia
Uwaga: Ta sama praca może pojawić się w więcej niż jednej rubryce.
EMR rozbija nici DNA
1. Glaser ZR, PhD. 1971 Naval Medical Research Institute Research Report, czerwiec 1971. Bibliography of Reported Biological Phenomena („Effects”) and Clinical Manifestations Attributed to Microwave and Radio-Frequency Radiation. Raport nr 2 poprawiony.
2. Goldsmith JR. 1997 Epidemiologic evidence relevant to radar (microwave) effects. Environ Health Perspect 105(Suppl 6):1579-1587.
3. Yakymenko I, Sidorik EP, Tsybulin AS. 1999 [Zmiany metaboliczne w komórkach pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego systemów komunikacji komórkowej]. Ukr Biokhim Zh (1999), 2011 Mar-Apr:20-28.
4. Aitken RJ, De Iuliis GN. 2007 Origins and consequences of DNA damage in male germ cells. Reprod Biomed Online 14:727-733.
5. Hardell, L., Sage, C. 2008. Biologiczne skutki ekspozycji na pole elektromagnetyczne i publiczne normy ekspozycji. Biomed. Pharmacother. 62, 104-109.
6. Hazout A, Menezo Y, Madelenat P, Yazbeck C, Selva J, Cohen-Bacrie P. 2008 [Przyczyny i implikacje kliniczne uszkodzeń DNA plemników]. Gynecol Obstet Fertil ;36:1109-1117.
7. Phillips JL, Singh NP, Lai H. 2009 Pola elektromagnetyczne i uszkodzenia DNA. Pathophysiology 16:79- 88.
8. Ruediger HW. 2009 Genotoksyczne działanie pól elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej. Patofizjologia. 16:89-102.
9. Makker K, Varghese A, Desai NR, Mouradi R, Agarwal A. 2009 Cell phones: modern man’s nemesis? Reprod Biomed Online 18:148-157.
10. Yakymenko I, Sidorik E. 2010 Ryzyko kancerogenezy ze strony promieniowania elektromagnetycznego i urządzeń telefonii komórkowej. Exp Oncol 32:729-736.
11. Yakymenko I, Sidorik EP, Tsybulin AS. 2011 [Zmiany metaboliczne w komórkach pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego systemów komunikacji komórkowej]. Ukr Biokhim Zh (1999). 2011 Mar-Apr;83(2):20-28.
12. Gye MC, Park CJ. 2012 Wpływ ekspozycji na pole elektromagnetyczne na układ rozrodczy. Clin
Exp Reprod Med 39:1-9.
13. Pall, ML. 2013. Pola elektromagnetyczne działają poprzez aktywację napięciowych kanałów wapniowych w celu
wytwarzają korzystne lub niekorzystne efekty. J Cell Mol Med 17:958-965. doi: 10.1111/jcmm.12088.
14. Pall, M. L. 2015 Dowody naukowe zaprzeczają ustaleniom i założeniom kanadyjskiego panelu ds. bezpieczeństwa
Panel 6: mikrofale działają poprzez aktywację napięciowo bramkowanego kanału wapniowego w celu wywołania oddziaływań biologicznych na poziomach nietermicznych, wspierając zmianę paradygmatu działania pola elektromagnetycznego mikrofalowego/niskotemperaturowego. Rev. Environ. Health 3, 99-116. doi: 10.1515/reveh-2015-0001.
15. Houston BJ, Nixon B, King BV, De Iuliis GN, Aitken RJ. 2016 The effects of radiofrequency electromagnetic radiation on sperm function. Reproduction 152:R263-R276.
16. Batista Napotnik T, Rebersek M, Vernier PT, Mali B, Miklavcic D. 2016 Effects of high voltage nanosecond electric pulses on eukaryotic cells (in vitro): A systematic review. Bioelectrochemistry. 2016 Aug;110:1-12. doi: 10.1016/j.bioelechem.2016.02.011.
31

17. Asghari A, Khaki AA, Rajabzadeh A, Khaki A. 2016 A review on Electromagnetic fields (EMFs) and the reproductive system. Electron Physician. 2016 Jul 25;8(7):2655-2662. doi: 10.19082/2655.
18. Pall ML. 2018 Jak nowotwory mogą być powodowane przez ekspozycje na pole elektromagnetyczne (EMF) o częstotliwości mikrofalowej: Aktywacja EMF kanałów wapniowych bramkowanych napięciem (VGCCs) może powodować raka, w tym promocję guza, inwazję tkanek i przerzuty poprzez 15 mechanizmów. Rozdział 7 w Mobile Communications and Public Health, Marko Markov, Ed., CRC press, str. 167-188.
19. Pall ML. 2018 Wi-Fi – istotne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Environ Res 164:404-416.
EMR zmniejsza płodność
20. Glaser ZR, PhD. 1971 Naval Medical Research Institute Research Report, czerwiec 1971. Bibliography of Reported Biological Phenomena („Effects”) and Clinical Manifestations Attributed to Microwave and Radio-Frequency Radiation. Report No. 2 Revised.
21. Tolgskaya MS, Gordon ZV. 1973. Pathological Effects of Radio Waves, Translated from Russian by B Haigh. Consultants Bureau, New York/London, 146 stron.
22. Goldsmith JR. 1997 Epidemiological evidence relevant to radar (microwave) effects. Environ Health Perspect 105(Suppl 6):1579-1587.
23. Aitken RJ, De Iuliis GN. 2007 Origins and consequences of DNA damage in male germ cells. Reprod Biomed Online 14:727-733.
24. Hazout A, Menezo Y, Madelenat P, Yazbeck C, Selva J, Cohen-Bacrie P. 2008 [Przyczyny i implikacje kliniczne uszkodzeń DNA plemników]. Gynecol Obstet Fertil ;36:1109-1117.
25. Makker K, Varghese A, Desai NR, Mouradi R, Agarwal A. 2009 Cell phones: modern man’s nemesis? Reprod Biomed Online 18:148-157.
26. Kang N, Shang XJ, Huang YF. 2010 [Wpływ promieniowania telefonów komórkowych na męską reprodukcję]. Zhonghua Nan Ke Xue 16:1027-1030.
27. Gye MC, Park CJ. 2012 Effect of electromagnetic field exposure on the reproductive system [Wpływ ekspozycji na pole elektromagnetyczne na układ rozrodczy]. Clin

Exp Reprod Med 39:1-9.
28. La Vignera S, Condorelli RA, Vicari E, D’Agata R, Calogero AE. 2012 Effects of the exposure to mobile phones on male reproduction: a review of the literature. J Androl 33:350-356.
29. Carpenter DO. 2013 Choroby człowieka wynikające z ekspozycji na pola elektromagnetyczne. Rev Environ Health 2013;28:159-172.
30. Nazlroglu M, Yuksel M, Kose SA, Ozkaya MO. 2013 Recent reports of Wi-Fi and mobile phone- induced radiation on oxidative stress and reproductive signaling pathways in females and males. J Membr Biol 246:869-875.
31. Adams JA, Galloway TS, Mondal D, Esteves SC, Mathews F. 2014 Effect of mobile telephones on sperm quality: a systematic review and meta-analysis. Environ Int 70:106-112.
32. Liu K, Li Y, Zhang G, Liu J, Cao J, Ao L, Zhang S. 2014 Association between mobile phone use and semen quality: a systematic review and meta-analysis. Andrologia 2:491-501.
33. K Sri N. 2015 Mobile phone radiation: physiological & pathophysiologcal considerations. Indian J Physiol Pharmacol 59:125-135.
34. Houston BJ, Nixon B, King BV, De Iuliis GN, Aitken RJ. 2016 The effects of radiofrequency electromagnetic radiation on sperm function. Reproduction 152:R263-R276.
35. Pall ML. 2018 Wi-Fi – istotne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Environ Res 164:404-416.
32

EMR powoduje skutki neurologiczne
36. Marha K. 1966 Biological Effects of High-Frequency Electromagnetic Fields (tłumaczenie). ATD Report 66-92. July 13, 1966 (ATD Work Assignment No. 78, Task 11).
37. Glaser ZR, PhD. 1971 Naval Medical Research Institute Research Report, czerwiec 1971. Bibliography of Reported Biological Phenomena („Effects”) and Clinical Manifestations Attributed to Microwave and Radio-Frequency Radiation. Report No. 2 Revised
38. Tolgskaya MS, Gordon ZV. 1973. Pathological Effects of Radio Waves, Translated from Russian by by Haigh. Consultants Bureau, New York/London, 146 stron.
39. Bise W. 1978 Low power radio-frequency and microwave effects on human electroencephalogram and behavior. Physiol Chem Phys 10:387-398.
40. Raines, J. K. 1981. Electromagnetic Field Interactions with the Human Body: Observed Effects and Theories. Greenbelt, Maryland: National Aeronautics and Space Administration 1981; 116 s.
41. Frey AH. 1993 Interakcje pola elektromagnetycznego z systemami biologicznymi. FASEB J 7:272-281.
42. Lai H. 1994 Neurologiczne skutki promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej. In: Advances in
Electromagnetic Fields in Living Systems, Vol. 1, J.C. Lin, Ed., Plenum Press, New York, pp. 2788.
43. Grigoriev IuG. 1996 [Rola modulacji w biologicznych skutkach promieniowania elektromagnetycznego].
Radiats Biol Radioecol 36:659-670.
44. Lai, H 1998 Neurologiczne skutki działania promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej [Neurological effects of radiofrequency electromagnetic radiation]
45. Aitken RJ, De Iuliis GN. 2007 Origins and consequences of DNA damage in male germ cells.
Reprod Biomed Online 14:727-733.
46. Hardell, L., Sage, C. 2008. Biologiczne skutki ekspozycji na pole elektromagnetyczne i publiczne
standardy ekspozycji. Biomed. Pharmacother. 62, 104-109.
47. Makker K, Varghese A, Desai NR, Mouradi R, Agarwal A. 2009 Telefony komórkowe: nemezis współczesnego człowieka?
nemezis? Reprod Biomed Online 18:148-157.
48. Khurana VG, Hardell L, Everaert J, Bortkiewicz A, Carlberg M, Ahonen M. 2010 Epidemiological
evidence for a health risk from mobile phone base stations. Int J Occup Environ Health 16:263-267.
49. Levitt, B. B., Lai, H. 2010. Biological effects from exposure to electromagnetic radiation emitted by cell tower base stations and other antenna arrays. Environ. Rev. 18, 369-395
50. Cieśla DO. 2013 Choroby człowieka wynikające z ekspozycji na pola elektromagnetyczne. Rev Environ Health 2013;28:159-172.
51. Politański P, Bortkiewicz A, Zmyslony M. 2016 [Wpływ radio- i mikrofal emitowanych przez urządzenia komunikacji bezprzewodowej na funkcje układu nerwowego wybrane elementy]. Med Pr 67:411-421.
52. Pall ML. 2016 Pola elektromagnetyczne (EMF) o częstotliwości mikrofalowej wywołują rozległe efekty neuropsychiatryczne, w tym depresję. J Chem Neuroanat 75(Pt B):43-51. doi: 10.1016/j.jchemneu.2015.08.001.
53. Hecht, Karl. 2016 Health Implications of Long-Term Exposures to Electrosmog. Broszura 6 z serii broszur Inicjatywy Kompetencji na rzecz Ochrony Ludzkości, Środowiska i Demokracji
54. Sangun O, Dundar B, Comlekci S, Buyukgebiz A. 2016 The Effects of Electromagnetic Field on the Endocrine System in Children and Adolescents. Pediatr Endocrinol Rev 13:531-545.
55. Belyaev I, Dean A, Eger H, Hubmann G, Jandrisovits R, Kern M, Kundi M, Moshammer H, Lercher P, Muller K, Oberfeld G, Ohnsorge P, Pelzmann P, Scheingraber C, Thill R. 2016 EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related problemy zdrowotne i choroby. Rev Environ Health DOI 10.1515/reveh-2016-0011.
33

56. Zhang J, Sumich A, Wang GY. 2017 Acute effects of radiofrequency electromagnetic field emitted by mobile phone on brain function. Bioelectromagnetics 38:329-338. doi: 10.1002/bem.22052.
57. Lai H. 2018. A Summary of Recent Literature (2007-2017) on Neurological
Effects of Radio Frequency Radiation. Rozdział 8 w Mobile Communications and Public Health, Marko Markov, Ed., CRC press, s. 189-224.
58. Pall ML. 2018 Wi-Fi jest istotnym zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego. Environ Res 164:404-416.
EMR zwiększa programowaną śmierć komórek
59. Glaser ZR, PhD. 1971 Naval Medical Research Institute Research Report, czerwiec 1971. Bibliography of Reported Biological Phenomena („Effects”) and Clinical Manifestations Attributed to Microwave and Radio-Frequency Radiation. Report No. 2 Revised.
60. Tolgskaya MS, Gordon ZV. 1973. Pathological Effects of Radio Waves, Translated from Russian by B Haigh. Consultants Bureau, New York/London, 146 stron.
61. Raines, J. K. 1981. Electromagnetic Field Interactions with the Human Body: Observed Effects and Theories. Greenbelt, Maryland: National Aeronautics and Space Administration 1981; 116 s.
62. Hardell L, Sage C. 2008. Biologiczne skutki ekspozycji na pole elektromagnetyczne i publiczne normy ekspozycji. Biomed. Pharmacother. 62:104-109. doi: 10.1016/j.biopha.2007.12.004.
63. Makker K, Varghese A, Desai NR, Mouradi R, Agarwal A. 2009 Cell phones: modern man’s nemesis? Reprod Biomed Online 18:148-157.
64. Levitt, B. B., Lai, H. 2010. Biological effects from exposure to electromagnetic radiation emitted by cell tower base stations and other antenna arrays. Environ. Rev. 18, 369-395
65. Yakymenko I, Sidorik E. 2010 Ryzyko kancerogenezy związane z promieniowaniem elektromagnetycznym i urządzeniami telefonii komórkowej. Exp Oncol 32:729-736.
66. Yakimenko IL, Sidorik EP, Tsybulin AS. 2011 [Zmiany metaboliczne w komórkach pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego systemów komunikacji komórkowej]. Ukr Biokhim Zh (1999). 2011 Mar-Apr;83(2):20-28.
67. Pall, ML. 2013. Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects. J Cell Mol Med 17:958-965. doi: 10.1111/jcmm.12088.
68. Pall ML. 2016 Pola elektromagnetyczne (EMF) o częstotliwości mikrofalowej wywołują rozległe efekty neuropsychiatryczne, w tym depresję. J Chem Neuroanat 75(Pt B):43-51. doi: 10.1016/j.jchemneu.2015.08.001.
69. Batista Napotnik T, Rebersek M, Vernier PT, Mali B, Miklavcic D. 2016 Effects of high voltage nanosecond electric pulses on eukaryotic cells (in vitro): A systematic review. Bioelectrochemistry. 2016 Aug;110:1-12. doi: 10.1016/j.bioelechem.2016.02.011.
70. Asghari A, Khaki AA, Rajabzadeh A, Khaki A. 2016 A review on Electromagnetic fields (EMFs) and the reproductive system. Electron Physician. 2016 Jul 25;8(7):2655-2662. doi: 10.19082/2655.
71. Pall ML. 2018 Wi-Fi – istotne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Environ Res 164:404-416.
EMR zwiększa stres oksydacyjny
72. Raines, J. K. 1981. Electromagnetic Field Interactions with the Human Body: Observed Effects and Theories. Greenbelt, Maryland: National Aeronautics and Space Administration 1981; 116 s.
73. Hardell, L., Sage, C. 2008. Biologiczne skutki ekspozycji na pole elektromagnetyczne i publiczne normy ekspozycji. Biomed. Pharmacother. 62, 104-109.
74. Hazout A, Menezo Y, Madelenat P, Yazbeck C, Selva J, Cohen-Bacrie P. 2008 [Przyczyny i implikacje kliniczne uszkodzeń DNA plemników]. Gynecol Obstet Fertil ;36:1109-1117
34

75. Makker K, Varghese A, Desai NR, Mouradi R, Agarwal A. 2009 Cell phones: modern man’s nemesis? Reprod Biomed Online 18:148-157.
76. Desai NR, Kesari KK, Agarwal A. 2009 Pathophysiology of cell phone radiation: oxidative stress and carcinogenesis with focus on the male reproductive system. Reproduct Biol Endocrinol 7:114.
77. Yakymenko I, Sidorik E. 2010 Ryzyko kancerogenezy związane z promieniowaniem elektromagnetycznym i urządzeniami telefonii komórkowej. Exp Oncol 32:729-736.
78. Yakimenko I, Sidorik EP, Tsybulin AS. 2011 [Zmiany metaboliczne w komórkach pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego systemów komunikacji komórkowej]. Ukr Biokhim Zh (1999). 2011 Mar-Apr;83(2):20-28.
79. Consales, C., Merla, C., Marino, C., et al. 2012. Electromagnetic fields, oxidative stress, and neurodegeneration. Int. J. Cell Biol. 2012: 683897.
80. LaVignera i wsp. 2012 La Vignera S, Condorelli RA, Vicari E, D’Agata R, Calogero AE. 2012 Effects of the exposure to mobile phones on male reproduction: a review of the literature. J Androl 33:350-356.
81. Pall, ML. 2013. Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects. J Cell Mol Med 17:958-965. doi: 10.1111/jcmm.12088.
82. Nazlroglu M, Yuksel M, Kose SA, Ozkaya MO. 2013 Recent reports of Wi-Fi and mobile phone- induced radiation on oxidative stress and reproductive signaling pathways in females and males. J Membr Biol 246:869-875.
83. Pall, M. L. 2015. Dowody naukowe zaprzeczają ustaleniom i założeniom Canadian Safety Panel 6: mikrofale działają poprzez aktywację napięciowo bramkowanego kanału wapniowego w celu wywołania oddziaływań biologicznych na poziomach nietermicznych, wspierając zmianę paradygmatu działania pola elektromagnetycznego mikrofalowego/niższej częstotliwości. Rev. Environ. Health 3, 99-116.
84. Yakimenko I, Tsybulin O, Sidorik E, Henshel D, Kyrylenko O, Kysylenko S. 2015 Oksydacyjne mechanizmy biologicznego działania promieniowania o niskiej intensywności o częstotliwości radiowej. Electromagnetic Biol Med: Early Online 1-16. ISSN: 1536-8378.
85. Houston BJ, Nixon B, King BV, De Iuliis GN, Aitken RJ. 2016 The effects of radiofrequency electromagnetic radiation on sperm function. Reproduction 152:R263-R276.
86. Dasdag S, Akdag MZ. 2016 The link between radiofrequencies emitted from wireless technologies and oxidative stress. J Chem Neuroanat 75(Pt B):85-93.
87. Wang H, Zhang X. 2017 Pola magnetyczne i reaktywne formy tlenu. Int J Mol Sci. 2017 Oct 18;18(10). pii: E2175. doi: 10.3390/ijms18102175.
88. Pall ML. 2018 Wi-Fi – istotne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Environ Res 164:404-416.
EMR wpływa na wydzielanie hormonów
89. Glaser ZR, PhD. 1971 Naval Medical Research Institute Research Report, czerwiec 1971. Bibliography of Reported Biological Phenomena („Effects”) and Clinical Manifestations Attributed to Microwave and Radio-Frequency Radiation. Report No. 2 Revised.
90. Tolgskaya MS, Gordon ZV. 1973. Pathological Effects of Radio Waves, Translated from Russian by B Haigh. Consultants Bureau, New York/London, 146 stron.
91. Raines, J. K. 1981. Electromagnetic Field Interactions with the Human Body: Observed Effects and Theories. Greenbelt, Maryland: National Aeronautics and Space Administration 1981; 116 s.
92. Hardell, L., Sage, C. 2008. Biologiczne skutki ekspozycji na pole elektromagnetyczne i publiczne normy ekspozycji. Biomed. Pharmacother. 62, 104-109.
93. Makker K, Varghese A, Desai NR, Mouradi R, Agarwal A. 2009 Telefony komórkowe: nemezis współczesnego człowieka? Reprod Biomed Online 18:148-157.
35

94. Gye MC, Park CJ. 2012 Wpływ ekspozycji na pole elektromagnetyczne na układ rozrodczy. Clin Exp Reprod Med 39:1-9.
95. Pall, M. L. 2015. Scientific evidence contradicts findings and assumptions of Canadian Safety Panel 6: microwaves act through voltage-gated calcium channel activation to induce biological impacts at non-thermal levels, supporting a paradigm shift for microwave/lower frequency electromagnetic field action. Rev. Environ. Health 3, 99-116.
96. Sangun O, Dundar B, Comlekci S, Buyukgebiz A. 2016 The Effects of Electromagnetic Field on the Endocrine System in Children and Adolescents. Pediatr Endocrinol Rev 13:531-545.
97. Hecht, Karl. 2016 Health Implications of Long-Term Exposures to Electrosmog. Broszura 6 z serii broszur Inicjatywy Kompetencji na rzecz Ochrony Ludzkości, Środowiska i Demokracji.
98. Asghari A, Khaki AA, Rajabzadeh A, Khaki A. 2016 A review on Electromagnetic fields (EMFs) and the reproductive system. Electron Physician. 2016 Jul 25;8(7):2655-2662. doi: 10.19082/2655.
99. Pall ML. 2018 Wi-Fi – istotne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Environ Res 164:404-416.
EMR zasadniczo wpływa na poszczególne komórki
100. Adey WR. 1988 Błony komórkowe: środowisko elektromagnetyczne i promocja nowotworów. Neurochem Res.13:671-677.
101. Walleczek, J. 1992. Electromagnetic field effects on cells of the immune system: the role of calcium signaling. FASEB J. 6, 3177-3185.
102. Adey, WR. 1993 Biological effects of electromagnetic fields. J Cell Biochem 51:410-416.
103. Frey AH. 1993 Interakcje pola elektromagnetycznego z układami biologicznymi. FASEB J 7:272-281.
104. Yakimenko IL, Sidorik EP, Tsybulin AS. 1999 [Metaboliczne zmiany w komórkach pod wpływem elektromagnetycznego
promieniowania systemów komunikacji komórkowej]. Ukr Biokhim Zh (1999), 2011 Mar-Apr:20-28.
105. Gye MC, Park CJ. 2012 Effect of electromagnetic field exposure on the reproductive system [Wpływ ekspozycji na pole elektromagnetyczne na układ rozrodczy]. Clin

Exp Reprod Med 39:1-9.
106. Pall, ML. 2013. Pola elektromagnetyczne działają poprzez aktywację napięciowych kanałów wapniowych w celu
Produkować korzystne lub niekorzystne efekty. J Cell Mol Med 17:958-965. doi: 10.1111/jcmm.12088.
107. Pall ML. 2014 Electromagnetic field activation of voltage-gated calcium channels: role in
efekty terapeutyczne. Electromagn Biol Med. 2014 Apr 8 doi: 10.3109/15368378.2014.906447.
108. Pall ML. 2015a How to approach the challenge of minimizing non-thermal health effects of microwave radiation from electrical devices. International Journal of Innovative Research in
Engineering & Management (IJIREM) ISSN: 2350-0557, Volume-2, Issue -5, September 2015; 71-.
76.
109. Pall, M. L. 2015 Dowody naukowe przeczą ustaleniom i założeniom Canadian Safety
Panel 6: mikrofale działają poprzez aktywację napięciowo bramkowanych kanałów wapniowych w celu wywołania oddziaływań biologicznych na poziomach nietermicznych, wspierając zmianę paradygmatu działania pola elektromagnetycznego mikrofalowego/niskiej częstotliwości. Rev. Environ. Health 3, 99-116. doi: 10.1515/reveh-2015-0001.
110. Pall ML. 2016 Pola elektromagnetyczne działają podobnie u roślin jak u zwierząt: Probable activation of calcium channels via their voltage sensor. Curr Chem Biol 10: 74-82.
111. Pall ML. 2016 Pola elektromagnetyczne (EMF) o częstotliwości mikrofalowej wywołują rozległe efekty neuropsychiatryczne, w tym depresję. J Chem Neuroanat 75(Pt B):43-51. doi: 10.1016/j.jchemneu.2015.08.001.
112. Batista Napotnik T, Rebersek M, Vernier PT, Mali B, Miklavcic D. 2016 Effects of high voltage nanosecond electric pulses on eukaryotic cells (in vitro): A systematic review. Bioelectrochemistry. 2016 Aug;110:1-12. doi: 10.1016/j.bioelechem.2016.02.011.
36

113. Asghari A, Khaki AA, Rajabzadeh A, Khaki A. 2016 A review on Electromagnetic fields (EMFs) and the reproductive system. Electron Physician. 2016 Jul 25;8(7):2655-2662. doi: 10.19082/2655.
EMR znacznie zwiększa ryzyko zachorowania na raka
114. Dwyer, M. J., Leeper, D. B. 1978 A Current Literature Report on the Carcinogenic Properties of Ionizing and Nonionizing Radiation. Publikacja DHEW (NIOSH) 78-134, marzec 1978.
115. Marino AA, Morris DH. 1985 Chronic electromagnetic stressors in the environment. A risk factor in human cancer. J environ sci health C3:189-219.
116. Adey WR. 1988 Błony komórkowe: środowisko elektromagnetyczne i promocja nowotworów. Neurochem Res.13:671-677.
117. Adey WR. 1990 Joint actions of environmental nonionizing electromagnetic fields and chemical pollution in cancer promotion. Environ Health Perspect 86:297-305.
118. Frey AH. 1993 Electromagnetic field interactions with biological systems. FASEB J 7:272281.
119. Goldsmith JR. 1995 Epidemiological evidence of radiofrequency radiation (microwave) effects on health in military, broadcasting and occupational settings. Int J Occup Environ Health 1:47-57.
120. Goldsmith JR. 1997 Epidemiologic evidence relevant to radar (microwave) effects. Env Health Perspect 105(Suppl 6):1579-1587.
121. Kundi M, Kild K, Hardell L, Mattsson M. 2004 Mobile telephones and cancer – a review of the epidemiological evidence. J Toxicol Env Health, Part B 7:351-384.
122. Kundi M. 2004 Używanie telefonów komórkowych a nowotwory. Occup Env Med 61:560-570.
123. Behari J, Paulraj R. 2007 Biomarkery indukowanego pola elektromagnetycznego i nowotworów. Indian J Exp Biol 45:77-85.
124. Hardell L, Carlberg M, Soderqvist F, Hansson Mild K. 2008 Meta-analiza długotrwałego używania telefonów komórkowych i związku z guzami mózgu. Int J Oncol 32:1097-1103.
125. Khurana VG, Teo C, Kundi M, Hardell L, Carlberg M. 2009 Cell phones and brain tumors: a review including the long-term epidemiologic data. Surg Neurol 72:205-214.
126. Desai NR, Kesari KK, Agarwal A. 2009 Pathophysiology of cell phone radiation: oxidative stress and carcinogenesis with focus on the male reproductive system. Reproduct Biol Endocrinol 7:114.
127. Davanipour Z, Sobel E. 2009 Długotrwała ekspozycja na pola magnetyczne a ryzyko choroby Alzheimera i raka piersi: Dalsze badania biologiczne. Pathophysiology 16:149-156.
128. Yakymenko I, Sidorik E. 2010 Ryzyko kancerogenezy ze strony promieniowania elektromagnetycznego i urządzeń telefonii komórkowej. Exp Oncol 32:729-736.
129. Giuliani L, Soffriti M (Eds). 2010 Non-thermal Effects and Mechanisms of Interaction between Electromagnetic Fields and Living Matter, Ramazzini Institute Eur. J. Oncol. Library Volume 5, National Institute for the Study and Control of Cancer and Environmental Diseases „Bernardino Ramazzini” Bologna, Italy 2010, 400 stron monografii.
130. Khurana, V. G., Hardell, L., Everaert, J., Bortkiewicz, A., Carlberg, M., Ahonen, M. 2010 Epidemiological evidence for a health risk from mobile phone base stations. Int. J. Occup. Environ. Health 16, 263-267.
131. Carpenter DO. 2010 Electromagnetic fields and cancer: the cost of doing nothing. Rev Environb Zdrowie 25:75-80.
132. Yakymenko, I., Sidorik, E., Kyrylenko, S., Chekhun, V. 2011. Long-term exposure to microwave radiation provokes cancer growth: evidences from radars and mobile communication systems. Exp. Oncol. 33(2), 62-70.
133. Biointiative Working Group, David Carpenter i Cindy Sage (eds). 2012 Bioinitiative 2012: A rationale for biologically-based exposure standards for electromagnetic radiation.
37

134. Ledoigt G, Belpomme D. 2013 Cancer induction molecular pathways and HF-EMF irradiation. Adv Biol Chem 3:177-186.
135. Hardell L, Carlberg M. 2013 Using the Hill viewpoints from 1965 for evaluating strengths of evidence of the risk for brain tumors associated with use of mobile and cordless phones. Rev Environ Health 28:97-106. doi: 10.1515/reveh-2013-0006.
136. Hardell L, Carlberg M, Hansson Mild K. 2013 Używanie telefonów komórkowych i bezprzewodowych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na glejaka i nerwiaka akustycznego. Pathophysiology 2013;20(2):85110.
137. Davis DL, Kesari S, Soskolne CL, Miller AB, Stein Y. 2013 Swedish review strengthens grounds for concluding that radiation from cellular and cordless phones is a probable human carcinogen. Pathophysiology 20:123-129.
138. Morgan LL, Miller AB, Sasco A, Davis DL. 2015 Mobile phone radiation causes brain tumors and should be classified as a probable human carcinogen (2A). Int J Oncol 46(5): 1865-1871.
139. Mahdavi M, Yekta R, Tackallou SH. 2015 Pozytywna korelacja pomiędzy polami elektromagnetycznymi ELF i RF na ryzyko wystąpienia nowotworów. J Paramed Sci 6(3), ISSN 2008-4978.
140. Carlberg M, Hardell L. 2017 Evaluation of Mobile Phone and Cordless Phone Use and Glioma Risk Using the Bradford Hill Viewpoints from 1965 on Association or Causation. BioMed Res Int 2017, Article ID 9218486.
141. Bortkiewicz A, Gadzicka E, Szymczak W. 2017 Mobile phone use and risk for intracranial tumors and salivary gland tumors – A meta-analysis. Int J Occup Med Environ Health 30:27-43.
142. Bielsa-Fernandez P, Rodriguez-Martin B. 2017 [Związek między promieniowaniem z telefonów komórkowych a ryzykiem nowotworów u dorosłych]. Gac Sanit. 2017 Apr 12. pii: S0213-9111(17)30083-3. doi: 10.1016/j.gaceta.2016.10.014. Epub ahead of print]
143. Alegria-Loyola MA, Galnares-Olalde JA, Mercado M. 2017 [Tumors of the central nervous system]. Rev Med Inst Mex Seguro Soc 55:330-334.
144. Prasad M, Kathuria P, Nair P, Kumar A, Prasad K. 2017 [Mobile phone use and risk of brain tumours: a systematic review of association between study quality, source of funding, and research outcomes]. Neurol Sci. 2017 Feb 17. doi: 10.1007/s10072-017-2850-8. [Epub ahead of print].
145. Miller A. 2017 Referencje dotyczące promieniowania telefonów komórkowych i raka.
146. Hardell L. 2017 World Health Organization, radiofrequency radiation and health – a hard nut to crack (Review). Int J Oncol 51:405-413.
147. Pall ML. 2018 Jak nowotwory mogą być powodowane przez ekspozycje na pole elektromagnetyczne (EMF) o częstotliwości mikrofalowej: Aktywacja przez EMF kanałów wapniowych bramkowanych napięciem (VGCCs) może powodować nowotwory, w tym promocję guza, inwazję tkanek i przerzuty poprzez 15 mechanizmów. Rozdział 7 w: Mobile Communications and Public Health, Marko Markov, Ed., CRC Press, s. 167-188.
Dlaczego 5G będzie jeszcze bardziej niebezpieczne niż 4G z powodu zwiększonej pulsacji
148. Osipov YuA, 1965 [Higiena pracy i wpływ pól elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej na pracowników]. Leningrad Meditsina Publishing House, 220 pp.
149. Pollack H, Healer J. 1967 Review of Information on Hazards to Personnel from High-Frequency Electromagnetic Radiation [Przegląd informacji o zagrożeniach dla personelu promieniowaniem elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości]. Institute for Defense Analyses; Research and Engineering Support Division. IDA/HQ 67-6211, Seria B, maj 1967.
150. Creighton MO, Larsen LE, Stewart-DeHaan PJ, Jacobi JH, Sanwal M, Baskerville JC, Bassen HE, Brown

DO, Trevithick JR. 1987 In vitro studies of microwave-induced cataract. II. Comparison of damage observed for continuous wave and pulsed microwaves. Exp Eye Res 45:357-373.
151. Grigoriev IuG. 1996 [Rola modulacji w biologicznych skutkach promieniowania elektromagnetycznego]. Radiats Biol Radioecol 36:659-670.
38

152. Belyaev I. 2005 Non-thermal biological effects of microwaves [Nietermiczne efekty biologiczne mikrofal]. Microwave Rev 11:13-29.
153. Belyaev I. 2005 Non-thermal biological effects of microwaves: current knowledge, further
dalsze perspektywy i pilne potrzeby. Electromagn Biol Med 24(3):375-403.
154. Markov MS. 2007 Terapia pulsującym polem elektromagnetycznym: historia, stan wiedzy i przyszłość. The
Environmentalist 27:465-475.
155. Van Boxem K, Huntoon M, Van Zundert J, Patijn J, van Kleef M, Joosten EA. 2014 Pulsed
radiofrequency: a review of the basic science as applied to the pathophysiology of radicular pain:
wezwanie do przekładu klinicznego. Reg Anesth Pain Med. 2014 Mar-Apr;39(2):149-59.
156. Belyaev, I. 2015. Biofizyczne mechanizmy nietermicznych efektów mikrofalowych. In: Electromagnetic Fields in Biology and Medicine, Marko S. Markov, ed, CRC Press, New York, pp 49-67.
157. Pall, M. L. 2015 Dowody naukowe zaprzeczają ustaleniom i założeniom Canadian Safety Panel 6: mikrofale działają poprzez aktywację kanałów wapniowych bramkowanych napięciem w celu wywołania oddziaływań biologicznych na poziomach nietermicznych, wspierając zmianę paradygmatu dla działania pola elektromagnetycznego mikrofalowego/niskiej częstotliwości. Rev. Environ. Health 3, 99-116. doi: 10.1515/reveh-2015-0001.
158. Panagopoulos DJ, Johansson O, Carlo GL. 2015 Real versus simulated mobile phone exposures in experimental studies. BioMed. Res. Int. 2015, art. ID 607053, 8 stron. doi: 10.1155/2015/607053.
159. Batista Napotnik T, Rebersek M, Vernier PT, Mali B, Miklavcic D. 2016 Effects of high voltage nanosecond electric pulses on eukaryotic cells (in vitro): A systematic review. Bioelectrochemistry.

Opublikowano za: https://d3konspiracja.neon24.pl/post/161720,promieniowanie-elektromagnetyczne

Comments

 1. piechota says:

  Klub inteligencji polskiej a nie podany autor artykułu! Proszę podać autora artykułu!

 2. piechota says:

  Chyba jeszcze na początku XX wieku albo w XIX wieku w wielu miejscach, szczególnie na wsiach widok człowieka jadącego na rowerze wywoływał w ludziach skojarzenia z diabelstwem, podobnie elektryfikacja i pierwsze urządzenia elektryczne w gospodarstwach u wielu ludzi budziło lęk i skojarzenia z diabłem. Czy to co obserwujemy obecnie na progu nadchodzącej nowej rewolucji technicznej, nie jest przypadkiem podobną atawistyczną reakcją wielu ludzi?

  • Klub Inteligencji Polskiej says:

   Jak się zagłębi Pan w tą szeroką problematykę, (a wiele artykułów na ten temat jest na naszej stronie) i spojrzy przez pryzmat planów globalnych satanistów, i nadrzędnych na nimi, to Pan zrozumie, że ich intencje nie zmierzają do przysłowiowego „użycia noża do krajania chleba, lecz do mordowania”, co zapowiadają w swoich planach od kilkudziesięciu lat np. w postaci słynnego monumentu w Georgii stanie USA…

Wypowiedz się