Trybunał Obywatelski oskarża rząd Norwegii o zbrodnie przeciwko ludzkości

Na całym świecie rośnie opór wobec polityki korony

 Posted  by State of the Nation

24 marca 2021 greatreject.org

https://tinyurl.com/un38srky

Różni śledczy prowadzą dochodzenia, we współpracy z prawnikami i adwokatami. II Trybunał Norymbergi jest faktem. Jego akt jest przygotowywany od miesięcy.

Dzieje się to pod przewodnictwem niemieckiego prawnika dr Reiner Fuellmich, który jest obecnie złożenie pozwu zbiorowego. Co to jest pozew zbiorowy? Pozew zbiorowy, zwany również powództwem przedstawicielskim lub roszczeniem grupowym, jest formą orzecznictwa, w której duża grupa osób wspólnie wnosi roszczenie do sądu lub w której pewna grupa oskarżonych jest ścigana.

A teraz dobre wieści z Norwegii:
 • Grupa naukowców z Norwegii złożyła pozew przeciwko polityce korony.
 • Rząd norweski jest pozwany za zbrodnie przeciwko ludzkości.
 • Raport w tej sprawie został wysłany na komisariat policji w Ålesund.
 • Kopia sprawozdania jest obecnie przesyłana do Międzynarodowego Trybunału Karnego, a następnie wydawany w Internecie.
 • Poniżej możecie zobaczyć norweską wersję raportu, przesłanego na policję.
 • Możesz pobrać oficjalny dokument (w języku norweskim) [w oryginalnym artykule, połączony powyżej]

Początek raportu norweskiego

Raport policji 19/03 2021

Główny przegląd dotyczy wszystkich wymienionych tutaj w dokumencie z organizacjami bezpośrednio odpowiedzialnymi za te: Erna Solberg i Bent Høye.

Cały rząd, jak również cały Storting i FHI, CEPI, WHO, GPMB i inne organizacje z tym związane, jak również współodpowiedzialne strony wymienione w zgłoszeniu poniżej, z wyjątkiem Norymbergi. Powiadomienie jest również wysyłane z tym samym sformułowaniem Norymberga i Haga. Kopie zostaną wysłane do publicznego czytania i wysłane do znaczących organizacji, wszystkich gmin, lekarzy, lekarzy kontroli zakażeń, stowarzyszeń adwokackich i organizacji praw człowieka. Rozprzestrzeni wszystkie możliwe media społecznościowe i światową prasę.

Z perspektywy czasu nie powinno być możliwe stwierdzenie … Nie wiedziałem o tym.

Przypomina, że na podstawie podobnych dowodów w kilku innych krajach, proces rozpoczął się w Norymberdze, a proces jest obecnie zatwierdzony i aktywowany przez sąd w Norymberdze. Przypomina również, że poniższe przepisy norymberskie mają teraz ważny dodatek dla osób otrzymujących ten przegląd.

Cytat: “Mam tylko polecenie – nie jest już ważne”

Wytyczne z Norymbergi 1947

W związku z tym odbiorca niniejszego zawiadomienia nie jest chroniony przez swoich przełożonych i obowiązki, nawet do samodzielnej interwencji i zgłaszania swojej wiedzy. Żądam opinii na temat przeglądu tak szybko, jak to możliwe otrzymane.

Podkreśla:

 • Sprawdzone z własnymi danymi/ dokumentami i danymi NIPH, co w ten sposób wyraźnie
 • Uczestniczy w międzynarodowej planowanej fałszywej pandemii. (Patrz załączony dokument)
 • Naruszenie prawa międzynarodowego i praw człowieka
 • Naruszenie przez Komisję Europejską definicji praw człowieka za pomocą przepisów przymusu
 • Naruszenie norymberskich i haskich przepisów dotyczących podstawowych praw człowieka
 • Naruszenie norweskiej konstytucji w kilku punktach

Powyższe jest również zgłaszane.

Zmiana definicji pandemii, aby wywołać Lock Down.

Uwaga boczna: zadaj sobie pytanie, gdzie poszedł sezon grypowy? Kluczowym słowem jest zmiana szyfru o innej nazwie. Więc FAZa rejestracji grypy “Latarnia morska”. Wprowadzenie zmiany strony Covid 19 w liczbach.

Patrz w szczególności rozdział 6-7 w załączonym dokumencie, w którym powyższe dane są przedstawione i sprawdzone z jasnością własnymi słowami. (Zbieranie dowodów jest ważne, aby szybko zabezpieczyć, ponieważ są one wyraźnie stale manipulowania i jest to niezbędne dla modyfikowania własnej dokumentacji).

Dodatkowe pogwałcenie praw człowieka:

Uwaga boczna: obowiązkowe szczepienia, obowiązkowe ćwiczenia zdrowotne, policja i nadużycie siły wojskowej i nadużywanie tych organów jest nielegalne dla robienia Lock Down. Plany wprowadzenia paszportów szczepień, szczepień, ponieważ swoboda przemieszczania się i zatrudnienia są ograniczone bez szczepień i paszportów szczepień. Czy jest to zatem dobrowolne?

Odnosi się do oświadczeń przemysłu farmaceutycznego w mediach. Jest to część przeglądu i pogwałcenie praw człowieka. Jest to aktywna próba dyskryminacji, ograniczenia przemieszczania się i wolności, do której każdy człowiek jest uprawniony. To znowu za zachowanie fałszywej pandemii, a także wymuszone szczepienie niebezpieczną szczepionką. Dyktatura medyczna?

Przestępstwa krajowe

Kodeks karny Rozdział 17

Nasz rząd łamie kilka ustaw w “Kodeksie karnym, rozdział 17. Ochrona niezależności Norwegii i innych podstawowych interesów narodowych “, świadomie tworząc fałszywą pandemię z jej konsekwencjami dla ludzi, zdrowia psychicznego, opieki zdrowotnej, praw człowieka i oddania suwerenności obcej władzy jako cel końcowy. (Zdrada kraju).

Załączony dokument udowadnia to z WAGĄ i solidnością. Zagraniczna organizacja władzy, że ONZ-UE-WHO i WEF są wyraźnie niektóre z sił napędowych za tym. Jest to nasz depozyt i zarówno rząd i FHI, CEPI całościowo zaangażowane i wyraźnie znane. Odnosi się do dokumentu. Inne niewspomniane ustępy, ewentualne inne naruszenia prawa międzynarodowego, prawa człowieka zapisane w czytaniu dokumentu przez prawnika policji, powinny być automatycznie dodawane jako zarzuty.

Poziom powagi wskazuje, moim zdaniem, i w oglądaniu tego materiału w miarę otrzymania, wskazuje poziom Norymbergi i Sądu Najwyższego. Policja i wojsko są wzywane do natychmiastowego działania zabezpieczania dowodów i powstrzymania wyraźnego wrogiego sprawowania władzy przez ludzi, a także Berge, na żywo! Ma to poważne konsekwencje dla suwerenności i zdrowia publicznego oraz upadku gospodarki kraju, w oparciu o udowodnioną fałszywą pandemię i blokadę. (Patrz dokument główny)

Trochę o dowodach:

Dowody są solidne i pochodzą głównie z oficjalnych źródeł, takich jak FHI i WHO, co dowodzi planowanej fałszywej pandemii z własnymi danymi liczbowymi, a także publikacjami po sobie. (Źródła). Kontekst sprawia, że dowody są na ogół solidne w oparciu o ich własne źródła i materiały. Jednocześnie dowodzi to ich zaangażowania i holistycznego planowania wśród wszystkich wymienionych powyżej podmiotów.

Rozdział 17 kodeksu karnego Ochrona niezależności Norwegii i innych podstawowych interesów narodowościowych.

§111. Naruszenie niepodległości i pokoju Norwegii.

Pozbawienie wolności do lat 15 jest zagrożone użyciem siły, gróźb lub innych bezprawnych czynów stanowi zagrożenie dla Norwegii lub części Norwegii

a) jest włączony do innego państwa;

b) podlega regule obcego państwa;

c) lub państwo, z którym Norwegia jest sojusznikiem lub w sojuszu bojowym, wojna lub działania wojenne są zadane;

d) zostały wprowadzone znaczne ograniczenia w ich zakresie prawa do samostanowienia; Lub

e) odłączenie.

§112. Poważne naruszenie niepodległości i pokoju w Norwegii

Poważne naruszenie niepodległości i pokoju w Norwegii zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 21. Przy podejmowaniu decyzji, czy naruszenie jest poważne, szczególny nacisk zostanie położony na to, czy

a) miało to szczególnie poważne konsekwencje dla Norwegii;

b) została przeprowadzona w drodze zorganizowanych działań zbrojnych, wyzysku w obawie przed interwencją obcego państwa lub groźby tego,

c) sprawca jest członkiem rządu, Storting lub Sądu Najwyższego, lub należy do najwyższego cywilnego lub wojskowego przywództwa kraju,

d) czyn spowodował utratę lub niebezpieczeństwo oraz utratę życia.

Jest to wspomniane w przeglądzie.

Uwaga: konsekwencje dla zdrowia psychicznego: samobójstwo miało miejsce podczas fałszywej pandemii i spowodowało blokadę.

§113. Naruszenie norweskiej konstytucji.

Każdy, kto za pomocą siły, gróźb lub w jakikolwiek inny niezgodny z prawem sposób zagraża konstytucji Norwegii, zostaje zmieniony, zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 15.

§114. Poważne naruszenie norweskiej konstytucji

Poważne naruszenie norweskiej konstytucji zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 21. Przy podejmowaniu decyzji, czy naruszenie jest poważne, szczególny nacisk zostanie położony na sprawy wymienione w art. Wreszcie, ze względu na udowodnioną fałszywą pandemię,  prowadzącą do samobójstwa, zgonów medycznych z powodu szczepionki Astra Zenika (skrzep krwi). Odnosi się do ostatniego akapitu nośnika. Twierdził, że następujący akapit został złamany. Wszystkie powyższe w przeglądzie dokumentów, osoby i organizacje, a także zarządzanie organizacją, są zgłaszane do podporządkowanego akapitu prawa:

Ustawa o ofercie.

Umyślne zabójstwo na podstawie kodeksu karnego § 233, akapit drugi, ma karę pozbawienia wolności 21 lat.

Koniec komentarza:

Kiedy otrzymałem ten dokument, a teraz z dużo poważniejszą aktualizacją, jak przeczytałem, nie mam innego wyboru, jak przekazać go i przejrzeć. Moją motywacją do zgłaszania jest ratowanie życia i zdrowia osób najbardziej dotkniętych tą historią (Dzieci). Również w wyniku tego, że ktoś się boi lub boi się upokorzenia.

Nie zakładam, że przegląd zostanie złożony przez innych. Dlatego czuję się zmuszony do odejścia, na ten krok, pomimo ogromnego ryzyka osobistego, ponieważ obowiązkiem moim i innych jest ratowanie życia. W związku z tym przedłożony przegląd. Zachęta dla wszystkich w Norwegii. Proszę przedstawić niezależne dochodzenie policyjne na podstawie tych dowodów w przesłanych dokumentach. Teraz to stoi i spada na każdego z was, który odważy się również stanąć z przodu wziąć odpowiedzialność i przedstawić recenzję siebie. Jest to szczególnie prawdziwe dla was urzędników. Wyobraź sobie dokładnie, komu naprawdę służysz, czy mianowicie ludziom! I jakie będą teraz konsekwencje dla tych z nich bliskich i drogich! Odwróć się póki czas!

Wreszcie. “Zadbaj o swoje stado”

Szczerze

Kenneth Otterlei

6260 Stette Skodje.

Koniec raportu norweskiego

Poważny akt oskarżenia!

Drugi dodany dokument,

COVID19 Planowana pandemia i zbrodnia przeciwko ludzkości, można pobrać [z oryginalnego artykułu, połączone powyżej.]

Jest to 53-stronicowy raport badawczy pochodzący z Norwegii.

Odwiedź holenderskie źródło: CommonSenseTV

___
https://goldenageofgaia.com/2021/03/30/government-of-norway-indicted-for-crimes-against-humanity/

Wypowiedz się