DLACZEGO W NATURZE NIE MA WIRUSÓW ?

by GEORGI STANKOV wysłano 

Oszustwo COVID: pełna dokumentacja

Dr. med. Georgi Alexandrov Stankov,

 1 kwietnia 2021

www.stankovuniversallaw.com

Tłumaczenie oryginalnej publikacji w języku angielskim na język niemiecki przez autora

Spójrzmy prawdzie w oczy – cała ludzka nauka jest fałszywa, od góry do dołu. Co najstraszniejsze, była regularnie nadużywana, by zniewolić ludzkość przez byłych władców imperium Oriona / Gadów i ich ludzkich popleczników – ciemną klikę, która ciągnie za zasłonę polityków i naukowcówtutaj ).

Zostało to teraz ujawnione niezależnie od nas, w odważnym liście otwartym od arcybiskupa Viganò do Trumpa , który jest pod masowym atakiem ciemności ze strony głębokiego: kościoła i państwa ; z pewnością zagrozili mu życiem jego i jego rodziny, o czym świadczy desperacka ekspresja Melanii, gdy odwiedzali narodowe sanktuarium św. Jana Pawła II :

„Trwające dochodzenia ujawnią prawdziwą odpowiedzialność tych, którzy zarządzali kryzysem Covid nie tylko w sektorze opieki zdrowotnej, ale także w polityce, biznesie i mediach. Przekonamy się prawdopodobnie, że w tej kolosalnej operacji inżynierii społecznej są ludzie, którzy zadecydowali o losie ludzkości i roszczą sobie prawo do działania wbrew woli obywateli i ich przedstawicieli w rządach narodów ”.

Fałszywa naukabyła zawsze wykorzystywana jako naukowy listek figowy na tej toksycznej planecie, aby zniewolić ludzkość i jestem zaskoczony, jak mało ten kluczowy czynnik w historii ludzkości został uznany przez wszystkich myślicieli i naukowców na przestrzeni wieków. Teraz po raz pierwszy mamy globalne uwięzienie ludzkości z powodu epidemii oszustw koronawirusa

A naukowcy powoli zaczynają się budzić, tylko po to, by dowiedzieć się, jak słabi są społecznie i jak nieadekwatne jest ich naukowe rozumowanie, aby zawalić tę cytadelę kłamstw – współczesną naukę, z której bezkrytycznie korzystają do dziś. To jest obecny wielki dylemat w czasach ostatecznych, składający się z niekończących się osobistych konfliktów, wewnętrznych zmagań i dramatów, jak zaczynamy widzieć.

Dlaczego? Ponieważ prawie wszyscy naukowcy, nawet najbardziej krytyczni, są agnostykami i nie uważają naszych ludzkich dusz za twórców całej rzeczywistości, w której żyjemy. Zamiast tego gubią się w szczegółach technicznych tak kontrowersyjnych i nieistotnych, że cała dyskusja, którą już rozpętali przeciwko panice koronawirusa, powoduje jeszcze większe zamieszanie i gra w ręce kabały, która wciąż jest zajęta zniewoleniem ludzkości podczas łowienia głupców w mętne wody.

Proszę zauważyć, że wszystkie ideologie i doktryny społeczne, które ludzkość rozwinęła w swojej przeważnie zachodniej historii, rzekomo opierały się na niepodważalnych prawdach naukowych po religii, w tym przypadku chrześcijaństwo, walczyło z odrzuceniem ptolemejskiego systemu geocentrycznego, musiało pożegnać się z nauką.

To odejście od transcendentalnego religijnego światopoglądu średniowiecznego człowieka w okresie renesansu i oświecenia doprowadziło do pojawienia się empiryzmu i materializmu jako narzędzi wyjaśniających, jak działa świat. 

Empiryzm nauczał, że wszelka wiedza, a zwłaszcza cała wiedza naukowa, pochodzi z przypadkowej, osobistej eksploracji i doświadczenia natury przy pomocy prymitywnych narzędzi materialistycznych.

 Materializm nauczał, że cały ludzki postęp społeczny jest wynikiem wartości materialnych. Z tych dwóch doktryn wywodzi się szereg innych doktryn społecznych, których celem było zniewolenie ludzkości, co pokaże pobieżny przegląd historii.

Brytyjski empiryzm dał początek mnóstwu bardzo mrocznych pojęć w nauce, które bardziej niż cokolwiek innego zatruły ten system wiedzy ludzkiej. W końcu ten kraj jest domem dla najgorszej cabal i gadów, takich jak Rotszyldowie i królowa, i przez długi czas rządzili światem jako Imperium Brytyjskie. Darwinizm jako społeczny darwinizm był mroczną ideą, która zrodziła wiele nowych złowrogich koncepcji społecznych, z których wszystkie usprawiedliwiały nierówność, wyzysk i ludobójstwo ludzi w imię fałszywych praw natury, czego nawet fałszywa Wikipedia nie może ukryć:

Darwinizm społeczny jest jedną z kilku teorii społecznych, które pojawiły się w Wielkiej Brytanii, Ameryce Północnej i Europie Zachodniej w latach siedemdziesiątych XIX wieku, twierdząc, że stosują biologiczne koncepcje doboru naturalnego i przetrwania najlepiej przystosowanych do socjologii i polityki. Społeczni darwiniści argumentują, że silni powinni zwiększać swoje bogactwo i władzę, podczas gdy słabi powinni zmniejszać swoje bogactwo i władzę … Wiele takich poglądów podkreśla konkurencję między jednostkami w kapitalizmie laissez-faire, podczas gdy inni opowiadają się za autorytaryzmem, eugeniką, rasizmem, imperializmem, faszyzm, nazizm i walka między grupami narodowymi lub rasowymi ”.

Z tych lekcji wynikał kapitalizm, liberalizm, neoliberalizm, globalizm, a teraz „ wirusizm ” … ten ostatni jako fałszywa, złowroga idea społeczna, owinięta biologicznym listkiem figowym, jak kontrolować społeczeństwo i uwięzić wszystkich ludzi, usuwając ich lęki o przetrwanie i mylni agnostycy wierzyli, że mają tylko jedno cenne życie, które mogliby stracić w zakaźnej pandemii wywołanej przez niewidzialne, złośliwe, śmiercionośne zarazki.

Również materializm dialektyczny wyłonił się jako nauczanie w ciemnej Wielkiej Brytanii, od Marksa i Engelsa w British Library, zanim zyskał szeroką popularność i ostatecznie był w stanie stłumić połowę świata brutalną komunistyczną dyktaturą, której osobiście doświadczyłem. Była najbardziej udaną prekursorką NWO, którą Cabal wciąż bezskutecznie próbuje zainstalować na tej wznoszącej się planecie z obecną blokadą, aby zapobiec wniebowstąpieniu ludzkości i jej ewolucji w transgalaktyczną cywilizację cieszącą się wolnością, dostatkiem i błogością.

Wszystkie te nauki powstałyjako fałszywe naukowe idee w biologii, a następnie zostały rozszerzone na życie społeczne jako doktryny polityczne. Wszyscy twierdzili, że mają niepodważalne podstawy naukowe, takie jak komunizm naukowy , który za mojego młodego człowieka w Europie Wschodniej, kiedy żyłem pod tą brutalną dyktaturą, był przedmiotem obowiązkowym we wszystkich szkołach i na uniwersytetach, jak to ma nawet fałszywa Wikipedia. aby przyznać szczerze:

„ Komunizm naukowy był jednym z trzech głównych elementów marksizmu-leninizmu, nauczanego na wszystkich uniwersytetach Związku Radzieckiego i praktykowanego w odpowiednich instytucjach i wydziałach badawczych”.

Mam nadzieję, że moi czytelnicy zaczną dostrzegać czerwoną nić stojącą za wszystkimi doktrynami społecznymi, które ukształtowały życie społeczne na tej planecie, która zawsze była planetąwięzienną ”. Wszystkie one pojawiły się jako fałszywe idee wfałszywej nauce, a następnie rozszerzyły się na społeczeństwo, aby wykorzystać je jako teoretyczne uzasadnienie stłumienia rasy ludzkiej i ostatecznie zapobieżenia jej rozwojowi w obecnych czasach ostatecznych. To jest klucz do zrozumienia wszystkiego, co dzieje się teraz z ludzkością.

Pod tym względem nie ma różnicy między faszyzmem, nazizmem, komunizmem a obecnym fałszywym koronawirusizmem , którego jedynym celem jest zniewolenie ludzkości, czego wszyscy doświadczamy dzisiaj podczas trwającej blokady. Jednakże, ponieważ wniebowstąpienie jest zakończone, doświadczymy go tylko przez krótki czas, aby wszyscy ludzie byli świadomi tego związku przyczynowego między fałszywą nauką a ich zniewoleniem,zanim będą mogli skorzystać ze swojej wolności we wniebowstąpionym społeczeństwie, które jest wspierane przez nową filozofię nauki, która docenia prawo powszechne .

Cały ten potop fałszywych idei pojawił się zasadniczo w XIX i XX wieku, kiedy ludzkość zaczęła przygotowywać się do wniebowstąpienia.

Jednocześnie obserwujemy eksplozję nowych ezoterycznych i duchowych nauk, które rozpoczęły się wraz z założeniem Towarzystwa Teozoficznego przez Helenę Blavatsky’ , która odwiedziła nas duchowo w zeszłym roku w Diano Marina w Ligurii i bardzo wspierała nowe ośrodki uzdrawiania i studiów we Włoszech.

Towarzystwo to zostało założone w 1875 roku, jako ogólnoświatowa organizacja, której celem jest dalszy rozwój idei teozofii, jako kontynuacja wcześniejszych teozofów, zwłaszcza greckich i aleksandryjskich filozofów neoplatońskich z III wieku.

Nowa Gnoza Prawa Uniwersalnego jest logiczną naukową kontynuacją współczesnej teozofii, jak to przedstawiłem w kilku książkach, takich jak:

Teozofia obejmowała również szersze filozofie religijne, takie jak Vedanta, buddyzm Mahayany, Kabała i sufizm, które można również w pełni zintegrować z nową gnozą i nauką Prawa Uniwersalnego.

Z tego krótkiego przeglądu historycznego jasno wynika, że ​​wszystkie fałszywe idee, które ludzkość rozwinęła i wdrożyła w trakcie swojej społecznej ewolucji, zostały po raz pierwszy ustanowione w fałszywej nauce, głównie w biologii. W ten sposób przyjęli aureolę niepodważalnych prawd naukowych i zostali brutalnie zastosowani w życiu społecznym, mając ostateczny cel, jakim było doprowadzenie do całkowitego zniewolenia ludzkości.

Dlatego też wyższe sfery musiały również dopilnować, aby przeciwstawne idee prawdziwej transcendentalnej wiedzy duchowej zostały wprowadzone, aby zrównoważyć ciemne siły zła ludzkiego ucisku i utorować ludzkości drogę do pełnej wolności poprzez wniebowstąpienie.

Z tego powodu w zeszłym roku , po stworzeniu koła światła i życia, stworzyliśmy źródło wolności jako energetyczny warunek ostatecznego wyzwolenia ludzkości. Był to kamień milowy w historii wznoszącej się ludzkości, który został osobiście powitany przez wniebowstąpionego mistrza St. Germaina, z którym ściśle współpracujemy przy wszystkich naszych projektach światła , takich jakwaluta astralna .

On jest „Bogiem wolności”, jak nam niedawno powiedział, i znany jest z tego, że jest obrońcą obecnego okresu Wodnika:

Na naszej stronie crowdfundingowej o ośrodkach leczenia i studiów we Włoszech jasno stwierdziliśmy, że nie ma rozdziału między naukami przyrodniczymi a społecznymi, tak jak nie ma rozdziału między organiczną i nieorganiczną materią nieożywioną. Są to sztuczne rozdzielenia pseudonauki, zbiorów N, które powinny być na zawsze wyłączone z ludzkiej myśli . To jest osiągnięcie nowej aksjomatyki Prawa Uniwersalnego. Ponieważ jesteśmy twórcami całej naszej rzeczywistości 3D jako modelu holograficznego na poziomie duszy, kiedy jesteśmy w fizycznych naczyniach, to znaczy, kiedy wciąż jesteśmy istotami organicznymi, opartymi na węglu, wszystkie nauki przyrodnicze są biofizyką .

Dlatego wszelkie próby ciemnej kliki, by zniewolić ludzkość, muszą przedstawiać się jako nauki przyrodnicze lub nauki medyczne. Fałszowanie nauki osiągnęło nieznany wcześniej szczyt szaleństwa z obecną epidemią wirusów i stało się tak rażące, że utorowało drogę do ostatecznego demontażu kabały, jak nawet arcybiskup Viganò , który z pewnością nie ma pojęcia o prawdziwej nauce, intuicyjnie poprawnie rozpoznaje:

– I wydaje się, że Dzieci Ciemności… zdecydowały się pokazać swoje karty, że tak powiem, ujawniając teraz swoje plany. Wydają się tak pewni, że mają wszystko pod kontrolą, że porzucili ostrożność, która do tej pory przynajmniej częściowo przesłaniała ich prawdziwe intencje ”.

W rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie: ciemna kabała traci swoją moc i jest tak zdesperowana, ponieważ żadne z ohydnych lub przestępczych czynów, które zaplanowali i przeprowadzili, nie działa tak, że porzucili swój potajemny sposób manipulowania ludzkością i ich brzydka twarz na pokaz wszystkim jest widoczna, aby ludzie odwrócili się z obrzydzeniem od tych pseudo „elit”. 

To jest dialektyczna logika obecnych czasów ostatecznych, której ten agnostyczny duchowny nie może zrozumieć, ale tym bardziej my, PAT (Planetary Ascension Team), oświeconą włócznię ludzkości i jej przyszłych duchowych przywódców.

*

Zanim skończę ten artykuł, pozwolę sobie jeszcze raz wyjaśnić w kategoriach popularnonaukowych, dlaczego obecna epidemia oszustw jest całkowitym szaleństwem, toczącym się na żyznej glebie fałszywych nauk przyrodniczych, bez zagłębiania się w naukowe szczegóły, które nieuchronnie obejmują całość.

Ogólna teoria wpływa na regulację biologiczną .

Po pierwsze,

nie ma wirusów jako niezależnych wrogich organizmów, które atakują i zabijają ludzi.

Całe życie istnieje w całkowitej harmonii i synergii na polu jedności wszystkiego, co jest, zgodnie z prawem konstruktywnej ingerencji , które jest zastosowaniem prawa uniwersalnego. Jak pisałem ostatnio kilka razy, wiadomo, że wszystkie wirusy istnieją w komórkach eukariotycznych – są one zasadniczo integralną częścią komórki.

Nawet przy obecnej fałszywej definicji życia w biologii, naukowcy nie definiują wirusów jako organizmów żywych, tak jak robią to w przypadku bakterii: „ Mogą rosnąć, rozmnażać się, utrzymywać wewnętrzną homeostazę, reagować na bodźce i przeprowadzać różne procesy metaboliczne. Ponadto populacje żywych istot ewoluują w czasie. 

Nic z tego nie dotyczy wirusów, co muszą przyznać nawet pseudonauki :

„ Oni (wirusy) nie mogą wytwarzać ATP (co jest niezbędne dla każdego niezależnego metabolizmu komórkowego). Wirusy również nie mają niezbędnej maszynerii do translacji… Nie mają rybosomów i nie mogą tworzyć białek niezależnie od cząsteczek informacyjnego RNA. Z powodu tych ograniczeń wirusy mogą się namnażać tylko w żywej komórce gospodarza. Wirusy są zatem obowiązkowymi „pasożytami wewnątrzkomórkowymi”. Według ścisłej definicji życia nie żyją . 

Tutaj mamy klasyczny przykład tego, jak ludzki język jest zaciemniony jako terminologia naukowa. Jeśli wirusy mogą się tylko rozmnażać i żyć w komórkach, dlaczego nie są postrzegane jako część komórek eukariotycznych, a zamiast tego jako obce, wrogie czynniki zabijające te same komórki, które dostarczają wszystkich narzędzi biochemicznych do ich replikacji ?

Należy pamiętać, że ta podstawowa idea jest podstawą obecnego zakazu.

Przedstawiłem w nowympanteorze Prawa Uniwersalnego liczne przykłady nadużywania języka ludzkiego w nauce do tworzenia fałszywych idei o poważnych konsekwencjach dla ludzkiego życia i postępu.

W fizyce, najbardziej precyzyjnej nauce, jaką ludzkość stworzyła do tej pory, z. B. wszelkie werbalne interpretacje równań matematycznych jako praw naturalnych i innych formuł są całkowicie błędne .

Prawidłowa abstrakcyjna matematyczna definicja masy fizycznej m jako stosunku energii dwóch układów, gdzie jeden układ jest arbitralnie definiowany jako układ odniesienia, np. B. 1 kg, był całkowicie zawoalowany w fizyce od jej początków jako mechaniki klasycznej, co udowodniłem ponad wszelką wątpliwość . (Niemiecki czytelnik może przeczytać wszystkie dowody, które przedstawiam poniżej w moim standardowym niemieckim podręczniku, tom I, o fizyce i matematyce prawa uniwersalnego ).

Przeczytaj tutaj: Masa i umysł: dlaczego masa nie istnieje – to stosunek energii i bezwymiarowa liczba (część 2)

W rezultacie fizycy wprowadzili mnóstwo niejasnych kategorii masy fizycznej, takich jak masa inercyjna i grawitacyjna , a nawet przeprowadzili bezcelowe eksperymenty, takie jak słynny eksperyment Eotvosa , aby udowodnić tę semantyczną równoważność wynikającą z terminologicznego (epistemologicznego) zamieszania w umysłach naukowców.

Rozważmy przez chwilę następujący szokujący fakt, wciąż nieznany śpiącej ludzkości, a który, jeśli zostanie ujawniony bardzo szybko, pogrąży ich w spirali niedowierzania i wstydu: Są miliardy ludzi, którzy studiują fizykę w szkołach, a uniwersytety studiowały ponieważ dyscyplina ta została założona przez Galileo Galilei około cztery wieki temu i niezmiennie zaczyna się od masy fizycznej i grawitacji w mechanice klasycznej.

Przeczytaj tutaj: Słynny eksperyment grawitacyjny Galileusza testuje prawo uniwersalne z twierdzeniem Pitagorasa

A jednak we wszystkich tych stuleciach ani jedna inteligentna osoba (wyraźnie wykluczam tutaj wszystkich tych fizyków, których umysły były tak zdrętwiałe fałszywymi dogmatami ich pseudonauki, że porzucili logiczne myślenie) nie zauważył, jak błędna jest sama definicja fizycznej Mszy. należy interpretować jako wewnętrzną właściwość materii. Do dziś uniemożliwiło to wyjaśnienie mechanizmu grawitacji, zjednoczenie grawitacji z pozostałymi trzema podstawowymi siłami w Modelu Standardowym i, co najważniejsze dla ludzkości, wprowadzenie prostych pojazdów antygrawitacyjnych, które dawno temu rozwiązały problem ludzkości. problem transportu i wszystkie wojny o powstrzymane zasoby kopalne.

Przeczytaj tutaj: Mechanizm grawitacji – wyjaśniony po raz pierwszy

Ta nieprawidłowa definicja masy fizycznej była początkowym błędem w fizyce, który był wielokrotnie powtarzany i prowadził do wielu innych poważnych błędów i celowych fałszerstw, które uniemożliwiły unifikację fizyki, a tym samym ujawniły tę dyscyplinę jako zwykłą pozorowaną naukę. Najważniejsze błędy to:

1. Fotony nie mają masy – masa, materia i fotony – Jak obliczyć masę materii z masy czasoprzestrzeni fotonów (część 3)

2. Neutrina nie mają masy – Jak obliczyć masę neutrin?

3. We wszechświecie znajduje się ciemna materia, która przypuszczalnie zawiera około 90% całkowitej teoretycznie obliczonej masy, której nie można wykryć (np. Jak zmierzono w eksperymentach). Już samo to fałszywe stwierdzenie czyni współczesną kosmologię pseudonauką:

III: Dlaczego współczesna kosmologia jest nauką pozorowaną:

4. Darmowa energia fotonowa nie istnieje i nie może być udostępniona ludziom – Darmowa energia fotonowa – Wszystkie filmy, rozszerzony skrypt

Praktycznie nie ma jednej ważnej definicji w fizyce, która nie byłaby błędna z powodu semantycznego i umysłowego zamieszania naukowców i która przyczyniłaby się do zaciemnienia tej najwyraźniej najdokładniejszej dyscypliny, na przykład:

Największy błąd nauki. Charge to synonim obszaru

Co to jest temperatura – (to jest czas absolutny f )

Dlaczego więc można się dziwić, że naukowcy kontynuowali tę ohydną tradycję w medycynie i naukach przyrodniczych, które są najbardziej zagmatwanymi kategorycznymi systemami ludzkiej wiedzy, w których praktycznie każde stwierdzenie, jakie można znaleźć w podręczniku, jest zwykłą spekulacją bez żadnych spójnych dowodów. Możesz to sprawdzić w każdym podręczniku – medycynie, farmakologii, biologii itp. Do czasu opracowania Ogólnej Teorii Regulacji Biologicznych nie istniała w ogóle żadna teoria, tylko mieszanka rozproszonych faktów – oficjalnie aż do teraz.

To wyjaśnia, jak łatwo było użyć fałszywych argumentów medycznych i biologicznych, aby zainstalować obecną blokadę pod fałszywym pretekstem i zniewolić ludzkość w stopniu, w jakim nie uwierzyłbym, że jest to możliwe w całym moim życiu, chociaż mam duże doświadczenie z dyktaturami. Strach przed obecnym wirusizmem jako utopią przyszłości NWO, całkowitym zniewoleniem ludzkości, udowadnia to bez sprzeciwu w bardzo złowieszczy sposób. To ujawnia najbardziej oczywisty fakt dla mnie i najbardziej zaciemnioną prawdę dla reszty ludzkości:

Ludzie są nieuleczalnymi tchórzami i mają mentalność niewolników . Dlatego potrzebują wniebowstąpienia i odważnego nauczyciela duchowego, który wyprowadzi ich z samookaleczonego labiryntu.

Dla kompletności zróbmy wiwisekcję aktualnej dyskusji medycznej na temat oszustwa pandemicznego, ponieważ coraz więcej lekarzy i ekspertów odważa się otworzyć usta i potępić zakaz połowicznie poprawnymi stwierdzeniami naukowymi, które są natychmiast unieważniane przez całkowicie błędne koncepcje naukowe , ponieważ jest paradygmatycznie wcielona przez Rachida Buttara , który nadal jest najlepszym przedstawicielem gildii lekarskiej.

Naukowcy swobodnie przyznają, że nawet nie wiedzą, skąd pochodzi wirus. Wprowadzili mnóstwo niejasnych hipotez, takich jak hipoteza progresywna, hipoteza regresywna, hipoteza pierwszego wirusa, a nawet wprost przyznają, że „żadna hipoteza nie może być poprawna” ( tutaj ). Z tym rodzajem fałszywej nauki mamy do czynienia. Dlatego ciemność tak dobrze radzi sobie z łowieniem głupców w tych mętnych wodach zamglonej nauki.

Kiedy zaczniesz dokładniej badać cykl replikacji wirusów w komórce, napotkasz tak wiele śmiałych stwierdzeń i relacji science fiction, że musiałbym napisać całą książkę, gdybym miał je właściwie przeanalizować. Pozwól mi od razu przedrzeć się przez tę dżunglę:

Żadne ze stwierdzeń dotyczących cyklu replikacji wirusów nie jest poprawne ani oparte na prawdziwym zrozumieniu biologicznej regulacji komórek i organizmów.

Dlaczego właściwie? Ponieważ naukowcy nie wiedzą, jak działa regulacja DNA i komórki i tylko udają, że mają jakąś wiedzę opartą na rozproszonych faktach. Tę nieznajomość nauk biologicznych udowodniłem ponad wszelką wątpliwość w mojej centralnej książce o ogólnej teorii regulacji biologicznej i oszczędzę ci tutaj szczegółów.

Jednocześnie nie mają absolutnie pojęcia, jak działa układ odpornościowy i jak jest regulowany, co szczegółowo pokazałem w tej samej książce, i dlatego śmiało polecają wszelkiego rodzaju szczepionki, jako swego rodzaju panaceum, ponieważ infekcje wirusowe, które są w Rzeczywistości, nie istnieją nawet, gdy popełniają jawne ludobójstwo ludzkości, jak jest znane Billowi Gatesowi.

Kłamstwa i oszustwa rządzącej kliki i pomocników medycznych są tak oczywiste, że wciąż nie rozumiem, dlaczego ludzie nie podnoszą swoich widelców i nie rozpoczynają rewolucjiStany Zjednoczone są u progu takiej rewolucji, ale ludzie znów toną w całkowitym zamieszaniu i nie wiedzą, z czym i z kim walczą. Dlatego żadna rewolucja nie może rozwiązać wszystkich ludzkich problemów, które wynikają wyłącznie z duchowej ignorancji ludzkości. Tylko oświecenie z wyższego wymiaru może uratować tę porzuconą ludzką rasę.

We wszystkich kategorycznych systemach wiedzy naukowej, które ludzkość rozwinęła do tej pory, piętrzą się i utworzyły tak nierozerwalny gąszcz, że nikt nie może go rozplątać. Weźmy ponownie wirusy. Wszystko, co o nich wiemy, to to, że są one ponownie wchłaniane i wydalane przez komórki w postaci pęcherzyków, które są bardzo podobne – powiedziałbym identyczne – do egzocytów i endocytów, co pokazałem w poprzednim artykule :

Pęcherzyki wydzielnicze (egzocyty), z dr. Atlasa mikroskopu elektronowego Jastrowa

200303 korona 1

Ta ilustracja ulotki dzięki uprzejmości Centers for Disease Control and Prevention (CDC) przedstawia transmisyjną mikrografię elektronową izolatu z pierwszego amerykańskiego przypadku COVID-19, wcześniej znanego jako 2019-nCoV, ze sferycznymi cząsteczkami wirusa w kolorze niebieskim (Photoshopping ), które zawierają przekroje przez genom wirusa, pokazane jako czarne kropki.

Naukowcy nie mogą wykryć wirusów w komórkach eukariotycznych, jak sami przyznają, ale tylko wtedy, gdy opuszczają komórki jako egzocyty lub wchodzą do komórek jako endocyty. Oczywiście cząsteczki te niosą ze sobą wszystkie biocząsteczki, takie jak krótkie sekwencje DNA i RNA z komórek, których biolodzy używają do klasyfikowania ich w rodziny wirusów. To jedyna rzecz, jaką mogą zrobić naukowcy zajmujący się biologią.

W tym przypadku naukowcy błędnie wyznaczyli normalne fizjologiczne pęcherzyki komórkowe jako oddzielny gatunek – „wirusy” – i wprowadzili całkowicie błędny pogląd, że wirusy są niebezpiecznymi biologicznymi patogenami, które atakują i zabijają ludzi. Nie ma to nic wspólnego z prawdziwą regulacją biologiczną i jest fałszywą nauką.

Skąd wziął się ten pomysł?: Z tak zwanych „ postulatów Kocha, które mają ustalić związek przyczynowy między drobnoustrojem a chorobą ”, chociaż nauka do dziś nie jest w stanie wyjaśnić, czym jest związek przyczynowy (zasada przyczynowości), jak W tomie szczegółowo omówiłem fizyczne i matematyczne podstawy Prawa Uniwersalnego. Istnieją cztery postulaty Kocha dotyczące patogennego związku między drobnoustrojem a chorobą, z których wszystkie zostały od tego czasu unieważnione zarówno w przypadku bakterii, jak i wirusów:

1. Mikroorganizm musi być obecny w dużych ilościach we wszystkich organizmach cierpiących na tę chorobę, ale nie może być obecny w organizmach zdrowych.

2. Mikroorganizm musi zostać wyizolowany z chorego organizmu i wyhodowany w czystej kulturze.

3. Wyhodowany mikroorganizm musi wywoływać chorobę po wprowadzeniu do zdrowego organizmu.

4. Mikroorganizm musi zostać ponownie wyizolowany ze szczepionego, chorego żywiciela i zidentyfikowany jako identyczny z pierwotnym specyficznym patogenem.

Czytamy o tym w Wikipedii w następujący sposób:

„Koch później całkowicie zrezygnował z uniwersalistycznego twierdzenia pierwszego postulatu, odkrywając bezobjawowych nosicieli cholery, a później tyfusu plamistego. Bezobjawowi lub subkliniczni nosiciele infekcji są dziś znani jako wspólna cecha wielu chorób zakaźnych, zwłaszcza chorób wirusowych, takich jak polio, opryszczka pospolita, HIV / AIDS i zapalenie wątroby typu C.

Drugi postulat można również zawiesić w przypadku niektórych mikroorganizmów lub bytów, których (obecnie) nie można hodować w czystej kulturze. Wirusy również potrzebują komórek gospodarza, aby rosnąć i rozmnażać się, a zatem nie mogą być hodowane w czystych kulturach.

Trzeci postulat określa „powinien”, a nie „musi”, ponieważ, jak pokazał sam Koch w odniesieniu do gruźlicy i cholery, nie wszystkie organizmy narażone na zakaźny patogen ulegają zakażeniu. 

Czwarty postulat Kocha nie ma również zastosowania do wirusów z różnych powodów.

Jak widać, wszystkie postulaty Kocha zostały zdemaskowane jako fałszywe, niektóre osobiście, niemniej jednak są one nadal w pełni wdrażane dla wszystkich praktycznych celów we wszystkich decyzjach medycznych i politycznych związanych z epidemiami i pandemiami, jak w przypadku Roberta Koch Institutu w Berlinie, który celowo niesłusznie poradził kanclerz Merkel w Niemczech, aby przedłużyła zakaz poprzez ciągłe zmiany wytycznych, które pierwotnie wydał ten instytut w celu zniesienia zakazu ( tutaj ).

Najważniejsze jest to, że do dziś, ponad sto lat po tym, jak Koch po raz pierwszy sformułował swoje przestarzałe kryteria patogennego związku przyczynowego między drobnoustrojem lub wirusem, a organizmem ludzkim, nie ma ważnych wytycznych dla epidemii lub pandemii, opracowanego przez naukowców punktu widzenia jak należy je traktować . Dlaczego? Ponieważ w ogóle nie ma takiego związku przyczynowego i ponieważ materia organiczna nie jest w ten sposób regulowana przez dusze i wyższe sfery.

Tak jak nie ma czegoś takiego jak zaraźliwość w dzisiejszym rozumieniu, która wymaga użycia bezużytecznych masek, które tylko przeszkadzają w normalnym ludzkim oddychaniu i powodują u ludzi ciężkie choroby w krótkim czasie. Jest to bardzo podstępny pomysł z Hollywood, prowadzony przez syjonistyczną kabałę i „przepowiadający” w filmach wszystkie ohydne przestępstwa, które ci źli planują przeciwko ludzkości, aby zaszczepić w ludziach strach i aby podświadomie się poddali.

W All-That-Is nie ma antagonizmu ani wrogów między gatunkami i w obrębie gatunku, jak fałszywie głosi darwinizm. Jest to najciemniejszy ze wszystkich pomysłów zaszczepionych w ludzkim umyśle przez ciemność, aby odwrócić uwagę wcielonych ludzkich osobowości od ich wewnętrznej świadomości, że są potężnymi twórcami swoich ciał i ich rzeczywistości, a zatem całej natury, w której jesteśmy w tym holograficznym eksperymencie z naszym Wcieleniem.

Jeśli chodzi o wirusy, są to specjalne inteligentne moduły wymiany informacji i energii między komórkami eukariotycznymi w organizmie oraz między różnymi organizmami i gatunkami .

Można je również znaleźć w komórkach roślinnych, ponieważ zarówno komórki roślinne, jak i komórki eukariotyczne są regulowane według tych samych zasad energetycznych na podstawie prawa uniwersalnego, co wykazałem w nowej ogólnej teorii regulacji biologicznej. Z ich pomocą zapewniony jest uniwersalny konstruktywny wpływ i regulacja między wszystkimi organizmami i komórkami oraz w jednym i tym samym organizmie.

W ten sposób życie jest regulowane w całym multiwersie . Koniec ogłoszenia!

Wszystkie organizmy ludzkie podlegają ciągłym zmianom i adaptacjom w ramach ich regulacji, biorąc pod uwagę fakt, że komórki podlegają ciągłej wymianie, obumierają i są zastępowane nowymi komórkami, aby organizm mógł dalej żyć i dostosowywać się do stale zmieniającego się środowiska.

Obecny LBP (Proces Światła Ciała) jest tego najlepszym dowodem i wiele napisałem o wszystkich fizjologicznych i innych zmianach, przez które my, wniebowstąpieni mistrzowie ludzkości, przechodziliśmy przez wiele lat, aby przezwyciężyć węgiel organiczny. w tym roku, aby przekształcić się w krystaliczne ciało świetlne z krzemu w przejściu fazowym.

Niektórzy z moich czytelników mogą teraz zapytać: „Jak to się dzieje, że podczas sezonu grypy dziecko wychodzi chore ze szkoły i zaraża całą rodzinę? Czy to nie jest dowód na chorobę zakaźną? ”

Ani trochę. Przede wszystkim bardzo rzadko zdarza się, aby cała rodzina zachorowała na grypę w tym samym czasie. W większości przypadków jeden lub kilku członków rodziny choruje na grypę, a pozostali nie. Powszechnie wiadomo, że większość nosicieli wirusów uznawanych obecnie za patogenne ma przebiegi bezobjawowe i nie choruje.

Ponieważ ludzie są nosicielami tysięcy wirusów, a dokładniej pęcherzyków komórkowych jako egzocytów i endocytów, wiele z nich można zbadać pod kątem określonej sekwencji DNA lub RNA, ale większość testów jest niespecyficznych i daje wynik „fałszywie dodatni” w przypadku dużej liczby wirusów , jak ujawniła obecna epidemia oszustw, ale następnie rygorystycznie stłumiona przez środki masowego przekazu.

Dlatego medycyna nie ma absolutnie żadnych wiarygodnych informacji na temat rozmieszczenia podobnych egzocytów i endocytów w populacji ludzkiej, które mogą się znacznie różnić, a tym samym dają fałszywe wrażenie istnienia wielu rodzin wirusów.

Jest również wysoce nieprawdopodobne, aby takie egzocyty i endocyty były przenoszone przez unoszące się w powietrzu krople. Powiedziałbym, że jest to najgłupszy i najbardziej nieefektywny sposób rozpowszechniania tak ważnych nośników informacji komórkowej w komórkach organizmu oraz między różnymi organizmami i gatunkami i dlatego nie istnieje, ponieważ nasze dusze tylko tworzą doskonałość.

W rzeczywistości mamy do czynienia z bardzo inteligentnym programem regulacji ciała przez nasze dusze (lub elementale ciała). Tak jak regulacja kodu genetycznego jest cudem złożoności, którego naukowcy nie są w stanie pojąć, tak samo jest z przenoszeniem egzocytów i endocytów między komórkami eukariotycznymi, które niosą wybrane sekwencje DNA i RNA.

W Ogólnej Teorii Regulacji Biologicznej udowodniłem, że regulacja kodu genetycznego odbywa się na supramolekularnym elektromagnetycznym poziomie kwantowym zaangażowanych biomolekuł, który jest tak dynamiczny i złożony, że jest zawsze niezrozumiały i nieprzewidywalny dla ludzkiego umysłu. Obecnie naukowcy nie mają pojęcia o tych niezwykle złożonych procesach bioenergetycznych, takich jak składanie białek, i przedstawiają je w bardzo prymitywny, opisowy sposób, nie wyjaśniając, czym jest „niewidzialna ręka” ta wielka doskonałość na poziomie napędów kwantowych.

Sam też szybko dochodzę tutaj do granic mojej wiedzy, także ze względu na brak wiarygodnych dowodów naukowych w literaturze. Ale zawsze wychodzę od energetycznych zasad regulacji biologicznej, ponieważ są one oparte na prawie uniwersalnym, to znaczy wychodzę od pierwotnej koncepcji naszej świadomości i mogę łatwo odrzucić wszystkie nieporozumienia jako N-zbiory , podczas gdy doceniam wszechobecne, wzajemnie korzystne współistnienie wszystkich form życia w postulacie All-That-Is, w którym śmierć jako pojęcie nie istnieje, ale jest jedynie iluzją ograniczonego ludzkiego umysłu.

Na przykład podczas LBP wielokrotnie doświadczamy epizodów grypopodobnych, które mogą nawet objawiać się ostrym zapaleniem oskrzeli i płuc , jak to opisałem ponad dwie dekady temu. Takie objawy pojawiają się, gdy następuje szybkie przystosowanie się do wyższych wibracji i uwolnienie dużej gęstości z ciała. Dzieje się to najczęściej na dużych portalach promocyjnych i jednocześnie dotyka duże grupy kandydatów do awansu.

Przez lata obserwowaliśmy, publikowaliśmy i omawialiśmy liczne epizody grypy wznoszącej, w których członkowie PAT doświadczali tych samych objawów oddechowych w tym samym czasie, gdy dostosowywali się do nowych wyższych poziomów wibracji i szybko uwalniali gęste wzorce energetyczne i lęki z ciała fizycznego.

Takie energetyczne zjawiska można bardzo dobrze zinterpretować na poziomie medycznym jako „ epidemia grypy wniebowstąpienia ”. Ponieważ w przeszłości było bardzo niewielu kandydatów do wzniesienia się, nigdy nie osiągnęliśmy liczby, która była konieczna do ogłoszenia epidemii wniebowstąpienia. Teraz, wraz z masowym przebudzeniem ludzkości, miliony ludzi doświadczają obecnie objawów wniebowstąpienia, głównie układu oddechowego, który jako pierwszy został dotknięty falami wniebowstąpienia dotykającymi ludzkość i ziemię w tym roku w postaci stale narastającej fali transformacji, która jak tsunami przetacza się w kierunku planetarnego wniebowstąpienia.

Aby opisać synchroniczność pojawiania się takich objawów oddechowych, które manifestują się jawnie jako epizody grypy, nie jest potrzebne określenie „zarażenie”, ponieważ te epizody wniebowstąpienia są skoordynowane na poziomie duszy. Im więcej ludzi synchronicznie uczestniczy w takich falach wznoszenia i portalach, tym większy jest synergizm planetarnego wniebowstąpienia i tym szybciej ludzkość przejdzie do 5D.

Mam nadzieję, że to wyjaśnia całkowitą iluzję, jaką ludzkość stworzyła na temat tak zwanych epidemii i groźby rozprzestrzeniania się zaraźliwych chorób wirusowych i bakteryjnych, które uzasadniają obecną idiotyczną blokadę. Jest to kolejny celowo fałszywy pomysł używany przez mroczną kabałę, aby przestraszyć masy i narzucić im scenariusze spadku częstotliwości, w których muszą wejść w bardzo długi i makabryczny cykl wcielenia masowego odkupienia karmy, zanim osiądą na ostatecznym wzniesieniu w eonach. Czas się zakwalifikować.

Jak widać, wszystkie zjawiska, które obserwujemy w życiu, są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie zależne. Każdy atom i cząstka elementarna w tym multiwersie ma nieskończoną świadomość i istnieje w doskonałej harmonii ze wszystkimi innymi cząstkami i systemami w multiwersie. Ludzki umysł myślący liniowo nie może pojąć tej doskonałej i pięknej harmonii i synergii między wszystkimi systemami i poziomami wszystkiego, co istnieje i tworzy tak potworne pomysły, jak obecna blokada, która ma ocalić życie, zabijając więcej ludzi niż jakakolwiek inna zaraźliwa choroba ( np. choroba bakteryjna) teoretycznie wystarczyłoby.

Jednak doszło do miejscowych zabójstw ludzi za pomocą innych śmiercionośnych środków, aby przestraszyć ludzkość, a sprawcami są podziemne gady i ich ludzcy poplecznicy w polityce i tajnych służbach, tak jak to było w Bergamo we Włoszech, a także w Nowym Jorku, przypadki na początku epidemii. 

Dlatego Amerykanie i Trump oskarżają teraz Chińczyków o mroczne spiski, aby odwrócić uwagę od ich zbrodni we własnym kraju, a Trump jest ofiarą tego spisku i musi grać razem, jeśli ma przeżyć.

Wiele trujących gazów wywołuje objawy ze strony układu oddechowego i bardzo łatwo jest je lokalnie rozprowadzić w odpowiednich ilościach wśród wybranej populacji i spowodować masowe zgony na dowolnych terenach podmiejskich, wiejskich czy w domach spokojnej starości, aby zrobić matematykę!

W przeszłości osławiony Deros, podziemny humanoidalny gatunek ET należący do Unholy Six of Dark Forces z Imperium Oriona / Reptili, pojawił się jako przerażający „Faceci w czerni” i zarażał populację zarazą. Rozpraszali fiolki Yersinia pestis w okolicy, a następnie umieszczali krzyże na drzwiach domów, które były skażone.

Stąd nazwa „ czarna śmierć – co nie ma nic wspólnego z rzekomym czarnym kolorem tej choroby, ale z mężczyznami w czerni, którzy ją rozprzestrzeniali. Termin ten istnieje w prawie każdym języku i kraju, w którym wystąpiła choroba. Istnieje wiele przekazów historycznych, które potwierdzają ten fakt, chociaż historycy próbowali je fałszować i ukrywać w oficjalnej historiografii. Nawet Hollywood wykorzystało ten zły, mroczny motyw w swoich filmach science fiction, jak zwykle zmieniając oryginalną prawdę.

Od średniowiecza nic się nie zmieniło w okrucieństwie i podstępności ciemnych sił z Imperium Oriona / Gadów – zasadniczo wielkich brzydkich gadów i gadzich zmiennokształtnych, jako ludzkich elit, które szantażują wszystkich polityków śmiercią  aby zainstalowali obecne zamknięcie. Ich celem zawsze było zdziesiątkowanie ludzkości, aby lepiej kontrolować masy. Te potwory zostały usunięte ze wszystkich wznoszących się linii czasu przed zmianą świadomości , której w pełni spodziewam się przed przesileniem letnim.

Przesunięcie już się rozpoczęło i przed przesileniem w dużej mierze będzie postępować czystka mas na wszystkich wznoszących się liniach czasu. Gadzi zmiennokształtni nie radzą sobie z masywnym światłem i nowymi wibracjami, które pochodzą z centralnego słońca i po prostu się rozpuszczają. 

Ale ich ludzcy lokaje nadal będą rządzić ziemią, zanim oni również zostaną wyeliminowani, najpierw pozbawieni władzy, a następnie zejdą do niższych linii czasu, gdy nastąpi zmiana.

Dopiero wtedy mogą naprawdę zacząć się objawienia dla uśpionych mas. Zacznie się od ujawnienia prawdy stojącej za obecnym zamknięciem, ponieważ zawiera ona wszystkie ważne elementy złudzenia i prawdy, z których ludzkość musi się zapoznać przed rozpoczęciem przygotowań do Wzniesienia.

Ten artykuł, zainspirowany St. Germainem i innymi wniebowstąpionymi mistrzami, jest pierwszym bodźcem do nadchodzących objawień i teoretycznego programu, jak podejść do prawdy w jasny, logiczny, aksjomatyczny i holistyczny sposób.

Przede wszystkim obejmuje to ujawnienie celowego fałszowania nauki humanistycznej , która udaje, że ma monopol na prawdę, będąc wykorzystywaną jako złowroga nauka społeczna do wykorzenienia ludzkości. Z wyjątkiem PAT, żaden z innych lightworkers, którzy reprezentują oświeconą mniejszość ludzkości i oczekują jakiegoś objawienia w obecnych czasach ostatecznych, nie jest przygotowany na doświadczenie największych objawień w nauce, ponieważ sami nie mają pojęcia o nauce i woleli ją od lat na odrzucać, tak jak prawo powszechne.

Dlatego wielu z tych samozwańczych guru kieruje się w stronę wielkiego osobistego, mentalnego i emocjonalnegokatharsistakże, gdy wkrótce zdają sobie sprawę, jak niedostatecznie są przygotowani na zmianę i jak głupio tracą czas na zastępcze tematy związane z iluzją miłości i światła. To gorzkie objawienie również należy powiedzieć w tym miejscu – jest ono początkiem wszystkich objawień.

Potem przyjdą rewelacje o oszustwach i kłamstwach w polityce, ekonomii i religiach, a wreszcie osobiste uświadomienie sobie, że wszyscy ludzie są odpowiedzialni za te kłamstwa, ponieważ zaakceptowali je bezkrytycznie i tchórzliwie, a nawet czuli się z nimi dobrze przez większość czasu.

Ludzie muszą zdać sobie sprawę, że jeśli podzielą ludzkość na sprawców i ofiary i zobaczą siebie jako ofiary, nie mają szans na wzniesienie się. Wszyscy ludzie są jednocześnie sprawcami i ofiarami. 

Kiedy wzniesiemy się w nadchodzących dniach i nadejdzie czas objawień, żaden kamień nie zostanie nie odwrócony. Wszystkie kłamstwa i złudzenia muszą wyjść na jaw – osobiste, najbardziej intymne oszustwa oraz zbiorowe, najgłębsze ukryte kłamstwa i okrucieństwa.

Cała ta rzeczywistość jest jedną wielką iluzją stworzoną przez liczne umyślne i podstępne kłamstwa, z których wszystkie ostatecznie prowadzą do śmierci ludzkiego ciała. Dlatego pierwszą i najważniejszą prawdą musi być uznanie naszej nieśmiertelności jako istot ludzkich, dusz i bytów wielowymiarowych – że ludzie mogą wznieść się i pokonać fizyczną śmierć .

Ten gnostycki wgląd usunie wszystkie obecne lęki egzystencjalne ludzi, w których są uwięzieni, zwłaszcza w obecnym kryminalnym zamknięciu.

Z tego powodu zmiana rozpocznie się wraz z wniebowstąpieniem wybranych osób, które ukończyły LBP i są gotowe służyć jako wniebowstąpieni mistrzowie i duchowi przewodnicy oraz uzdrowiciele ludzkości. To jest nasza misja i misja PAT i jesteśmy na to gotowi.

Więcej informacji na temat oszustwa związanego z koronawirusem:

Od Redakcji KIP:

W uzupełnieniu do tego bardzo ważnego, także od strony filozoficznej tekstu Georgi Stankowa, przypominamy „złote myśli” filozofa i genialnego polskiego uczonego księdza prof. KUL Włodzimierza Sedlaka twórcy nowej dziedziny wiedzy BIOELEKTRONIKI:

Sposób postrzegania świata i sensu istnienia przez księdza, profesora KUL, filozofa i uczonego Włodzimierza Sedlaka[1]

Fanatyzmowi lub częściej dogmatyzmowi religijnemu towarzyszy niestety fanatyzm i dogmatyzm naukowy, podczas kiedy nie dogmatyczne podejście do religii i do nauki, zwłaszcza w oparciu o fizykę kwantową, biologię molekularną i genetykę wskazuje, że między nimi są niewielkie różnice lub nie ma ich wcale, czyli, że można połączyć to co racjonalne i materialne, z tym co duchowe. Że jest to możliwe daje dowód nieżyjący od 1993 r., genialny polski uczony, filozof, ksiądz prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Włodzimierz Sedlak, człowiek o niezwykłej sile charakteru i prawości, nonkonformista, twórca bioelektroniki, który zszedł w swoich badaniach na poziom subatomowy ( znacznie poniżej atomów, elektronów, protonów itp.) elementarnych niezniszczalnych cząstek energii – fotonów, tachionów itp. Uchodził za wybitnego uczonego zarówno w USA, jak i ZSRR, który 8 razy nominował go do nagrody Nobla (Sic!!!). Lecz nie dostał dlatego, że po pierwsze był Polakiem, a po drugie była księdzem, a po trzecie – Komitet Noblowski nadaje nagrody „swoim” i politycznie użytecznym.

Jego myśli zawarte w książce K. Dymela, Tako rzecze Sedlak, KAW, Lublin 1990 r. i artykule: Czy życie jest Światłem ? w tygodniku Nieznany Świat nr 2 i3 /2005 są następujące:

 • Ja nie znam granicznych miedz, których nie mógłby przekraczać śmiertelny… Czym jestem, że mogę sięgać do krańców wszystkiego ? (motto do książki)
 • „Boga zawsze kalibrujemy według siebie, dostrzegamy go zgodnie z własną mądrością i głupotą własną, odpowiednio do naszej ludzkiej perspektywy i horyzontów ludzkich”.( s. 31)
 • Świat moich myśli raz po raz przekracza Wszechświat. Nakrywam go kloszem mojego poznania i sięgam Nieskończoności… Musiałem złapać oddech Nieskończoności, musiałem połknąć tego bakcyla, bo tylko w ten sposób mogłem pojąć Boga, przyrodę, człowieka, no i zrozumieć siebie samego… Z perspektywy lat mogę powiedzieć jedno: tutaj, gdzie jestem, nie ma grobów. Dotąd nie dotarł nikt z żywych. To świat niewyobrażalny. (s.7)
 • Moja najpierwsza maksyma życiowa brzmi: jeśli gra – to o najwyższą stawkę, jeśli ryzyko – to zupełne, jeśli szaleństwo – to absolutne. (s.7)
 • Chcemy być blisko ognia, bo instynktownie garniemy się do światła. Ludzkość intuicyjnie wiedziała o tym od niepamiętnych czasów, kojarząc bóstwo z blaskiem, a życie ze światłem. Moje życie jest światłem, czyjeś życie jest światłem, ale światłością jest też Bóg. W Ewangelii według Jana Jezus mówi: „Jam jest światłość świata”, a w jednym z psalmów czytamy: „W Tobie jest źródło życia i Twojej światłości oglądamy światło”. (s.8)
 • Tylko doświadczając wewnętrznego światła można wyjść poza swą zwierzęcą naturę. Dlatego tak usilnie należy dążyć, by je odkryć w sobie… Światło stań się we mnie, przeze mnie, dla mnie, przez innych we mnie lub przeze mnie w innych. Światło jest jedną z największych tajemnic naszego życia… Zdaje się że zaczynam to rozumieć…  (s.8)
 • Niczego nie zawdzięczam, ani gimnazjum, ani dwom dyplomom uniwersyteckim, wydziału matematyczno przyrodniczego, niczego nie zawdzięczam swoim profesorom, niczego nie zawdzięczam nikomu. Literatury nie było i nie ma, znawców też, a jednak wszystkich trzeba przekonać, sam nie będąc do końca przekonanym…(s.10)
 • Jestem zwolennikiem otwartego Wszechświata i otwartego myślenia. Mój rozum nigdy nie zaakceptuje żadnych limitów., których nie mógłbym przekroczyć, żadnego nienaruszalnego tabu. Ja muszę wywlekać sprawy nietykalne, one są najciekawsze. (s.11)
 • EURYPIDES mówił: powinno się płakać nad człowiekiem, który przyszedł na świat i w ten sposób wydany został na pastwę nieszczęść. Natomiast z radosnym śpiewem należałoby towarzyszyć zmarłemu, który już więcej nie będzie cierpiał. (s.18)
 • Iluż wokół starców, często w młodym wieku. Oni znaleźli się u celu i niczego już nie wchłoną, niczego nie zrozumieją… To egzystencja rośliny ludzkiej, która odbywa ostatnią wegetacyjną fazę. Jej życie pozbawione jest wszelkich zainteresowań i radości. Gdyby choć potrafiła się cieszyć tym, co kiedyś zrobiła…(s.20)
 • I w życiu człowieka może się zdarzyć, że wartość wypracowana w chwili ostatniej, już u schyłku jego, okaże się największa.(s.20)
 • Kostucha przez stulecia miała przerażać, budzić grozę, mobilizować do wieczności. A przecież wielu ludzi głęboko wierzących, niekoniecznie mistyków, niemal z radością czeka na jej przyjście. Jest to najważniejsze przeżycie w ich historii ziemskiej, ostatni etap w drodze do Boga!.. To sytuacja rozbitka na wzburzonym oceanie; po rozpaczliwej walce z zimnem, głodem, pragnieniem, i morskimi drapieżnikami dopływa w końcu do zacisznego portu. Jaki więc sens dryfować dalej? (s. 21)
 • Spotkałem wielu ludzi , szczególnie na wsi, którzy w obliczu ostateczności swojej zachowali godność. Po prostu pytali: „Muszę ?”- a widząc potwierdzenie odpowiadali — „Zgoda !” – i odchodzili spokojnie, bez szamotania, walki, szału. (s.21)
 • Umarli wiedzą jedno: lepiej jest żyć … po śmierci ziemskiej. (s. 21)
 • Największą sztuką jest mówić mądrze, ale realnie, mówić jedynie to, co w wykonaniu okaże się prawdziwe. (s.55)
 • Spostrzeganie i myślenie ludzkich grup niewiele różni się od reakcji stada kur na podwórku. Wszędzie widzą bezużyteczne detale i drobiazgi, a ożywiają się na widok jakiegoś nasionka. Wówczas rzucają się naprzód, by wydziobać, zanim je świnia zje. (s. 60)
 • „Bóg rozkazuje aniołom, aby szczególną troską otaczali człowieka powołanego”. Jego samego zapewnia też: „ Będą cię nosić aniołowie, abyś o kamień nie obraził nogi swojej”. (sam Sedlak miał w swoim życiu 36 przypadków, po których powinien nie być żywym – przypomnienie autora)
 • Najpierw trzeba być myślącym, a potem uczonym. (s. 64)
 • Wielu uczonym wydaje się, że są u wrót nieomylności poznawczej, a są to tylko epizody, które tworzą niepotrzebny nikomu tuman informacji. Mityczny Olimp mózgów, geniusze dwuwymiarowego świata twierdzą, że innego świata nie ma. To należy do poezji i bajkopisarstwa. Ci uczeni są jak bębenki tybetańskie: cięgiem gadają bzdury, cięgiem eksplodują zawiścią, cięgiem wybijają ten sam rytm… (s.64)
 • Każde dobro czynione przez człowieka nigdy nie ginie; ono wzrasta, dając sumę dobra świata ludzkiego… Ale i każda podłość prowadzi do wzrostu zła globalnego. (s.65)
 • Życie w całkowitym spokoju, bez jakichkolwiek przeszkód i trudności, oznaczałoby, nadzwyczaj szybką degenerację człowieka. Nasza inwencja eksploduje zazwyczaj w sytuacjach przegranych, a wysiłek jest najlepszym segregatorem na mędrców i idiotów; mędrzec łamie przeszkody, idiota łamie siebie… Człowiek z natury musi być czynny, twórczy, bez względu na to, czy posługuje się nową generacją komputerów, czy też obsiewa dziesięć akrów pola. (s.68)
 • Jeśli dawniej wiedzę przyrodniczą i religię stawiano na dwóch przeciwległych krańcach, to dziś krzyżują się one w gigantycznych promieniu ludzkiego poznania. Zaczynamy wreszcie pojmować, że między światem rzeczywistym, a niematerialnym jest nieskończona ilość przejść. (s. 71)
 • Co za radość, zachwyt, ulga! Oto jestem w nowym, odległym, submolekularnym świecie. Jestem pierwszym człowiekiem, który stąpa po tajemniczej, nieznanej planecie. Jest wyłącznie moja ! Przez długi czas będę jej jedynym mieszkańcem i użytkownikiem.(s.73)
 • Najlepszym szlifierzem jest czas… Ludzie – kryształy stają się mniej więcej podobni, gdy ich życie dotrze, wygładzi kanty, wygasi dynamikę, obciąży chorobami i niedołęstwem. Zanim do tego dojdzie, natura ludzka w swych istotnych zarysach jest tak samo ambitna, fiołkowata, zarozumiała, pusta. Człowiek podskakuje a brak mu oliwy w kostkach… Zresztą jest reguła, że im więcej człowiek wie, tym staje się mniejszy w swojej wyobraźni, a głębszy i większy w swojej myśli. (s. 85)
 • Jeśli bioelektronika jest taka jak ja ją widzę, to stanowi absolutny przewrót w nauce. Tylko ja jedynie wiem, co to jest życie, co to jest śmierć, co to jest niezniszczalność materii, co to jest człowiek, co to jest szansa życia wiecznego… Boję się jedynie by moja wiedza nie okazała się tragiczna dla świata; sztuka zabijania zawsze była większa od sztuki leczenia. Lecz jeśli tym razem zwycięży rozsadek, to bioelektronika ze swoimi kwantowymi podstawami daje niesamowitą szansę zrozumienia życia i ratowania życia. (s.102)
 • Materia, podobnie jak energia jest nieśmiertelna. Toteż i ciało ludzkie nie ulega unicestwieniu, nie zmierza do zera egzystencji, bo nie może stać się energetycznym zerem, czyli niczym. Materia związków ciała ludzkiego ma w sobie potencjalną nieśmiertelność! (s. 126)
 • Powiadają, że mam umrzeć. Ale to nie koniec mojej egzystencji. To dalszy ciąg spirali. Mijam akustyczną strefę, staję się ponaddźwiękowym jestestwem. Przejście do tej strefy dokonuje się skokiem, zwanym śmiercią. Ale tam jest moje dalsze życie, rozwój, wzbogacenie świadomości. (s.128)
 • Tylko Jezus głosił: „Ty zmodyfikuj siebie ! Odpowiadasz za to swoim szczęściem, swoim nieszczęściem i swoim zbawieniem, jeśli wierzysz. Twoje „ja” może stać się źródłem twojej radości i twojej siły. Od ciebie zależy jak wypełnisz swój czas”. (s. 168)
 • Umysły lękliwe nie dochodzą do niczego. One nie odkrywają nowych światów i nie staja w zawody z nieznanym. Lękliwe umysły uważają, że Bóg zakreślił człowiekowi granice poznania. A ja? Ja nie znam granicznych miedz, których nie mógłby przekraczać śmiertelny. Ja nie wiem, gdzie się kończą ludzkie możliwości i zaczyna boskie działanie… (s. 170)
 • Jak bardzo trzeba ogłupić ludzi, aby uwierzyli, że jeden obraz, jakiś niezrozumiały dla nikogo bohomaz, namalowany przez sztucznie wylansowanego malarza, jest dla człowieka więcej wart niż dziesięć tysięcy dobrych krów (biorąc pod uwagę ceny), podczas gdy faktycznie jedna dobra krowa jest więcej warta dla ludzi niż setki obrazów!.
 • Długość przeżytego czasu nie odmierza się latami, lecz faktami. Świat naprawdę zaczyna się od człowieka i ma taki wymiar, jaki mu człowiek nada. Życie nie jest mniejszym nauczycielem niż uniwersytet.
 • Bóg brzydzi się bezgrzesznym draństwem, słodziutkim świństwem, pełną wdzięku podłością, zimną bez czucia krzywdą drugiego człowieka, zakłamaniem, pokorną pychą, kochającą nienawiścią, zamszową czy jedwabną niesprawiedliwością.
 • Myśli potrafią istnieć po śmierci fizycznej człowieka i przechodzić do jego kolejnego wcielenia. (NŚ)
 • Jego teoria – bioelektronika zakłada, że życie i świadomość na poziomie kwantowym mają identyczną naturę – elektromagnetyczną. Tym co niejako zszywa chemiczne reakcje metabolizmu i elektryczne własności związków organicznych są kwanty światła. (NŚ)
 • Życie jest falą elektromagnetyczną, która powstaje w środowisku przewodników białkowych. (NŚ)
 • Badając życie zabijamy je jak szkolny anatom. Zabijamy elektromagnetyczny szew życia, dławimy kwantowe wołanie życia w naszych barbarzyńskich metodach analitycznych. Z oglądania trupa pragniemy poznać prawdę o życiu. (NŚ)
 • Światło raz jeden zostało złapane w potrzask organicznych reakcji chemicznych i daremnie się tam trzepoce od miliardów lat (…) przywykłe do wolności światło, czujące się najlepiej w nieograniczonej pustce zwanej próżnią, zostało skazane na utrzymanie stanu zwanego życiem. (NŚ)
 • Fotony stanowią podstawę życia, przy czym życie definiuje się tu jako zdolność do komunikacji, tworzenia oraz wykorzystywania podstaw informacyjnych. (ŃŚ)
 • Pole bioenergetyczne istot żywych jest fizycznym przejawem niefizycznych pól. (NŚ)
 • Myślimy, że składamy się z ciała i kości, ale w rzeczywistości jesteśmy zbiorem obdarzonych inteligencją pól elektromagnetycznych (int.)

Jeszcze kilka wieków wstecz W. Sedlak byłby napewno sądzony za głoszenie herezji, i spalony na stosie, tak jak Giordano Bruno – włoski filozof i poeta . U Sedlaka doznania mistyczne i naukowe tworzą jedną uzupełniającą prawdę. Jego fenomen bierze się i stąd, że  przywraca utraconą harmonię między racjonalną stroną ludzkiej natury, a jej duchowym kształtem.

opracował kl

[1]Na podstawie ksiązki K. Dymela, Tako rzecze Sedlak, KAW, Lublin 1990 r. i artykułu: „Czy życie jest Światłem ?” w tygodniku Nieznany Świat nr 2 i3 /2005:

Wypowiedz się