Wszystko rozpada się w szwach … w czasie rzeczywistym!

 


„Światło słoneczne to najlepszy sposób na rozproszenie ciemności. Promienie słoneczne są w rzeczywistości wypełnionymi światłem transmisjami informacji kosmicznych, które ułatwiają duchową ewolucję każdego człowieka. Każdy foton zawiera w sobie moc najwyższej świadomości, która przyczynia się do rozwoju duszy ludzkości. To tylko jeden z powodów, dla których niebo jest tak silnie opryskiwane przez chemtrails. TPTB próbują zahamować duchowy rozwój rasy ludzkiej. Spiskują również, aby udaremnić fizyczny wzrost i naturalne leczenie każdej żywej istoty w ramach ich długoterminowej strategii wyludniania. Jednak Internet funkcjonuje również dzięki światłu, które jest pochodną światła słonecznego. Światło prawdy biegnie teraz przez kable światłowodowe przecinające planetę.W ten sposób siły światła ostatecznie pokonają siły ciemności i na dobre zakończą program Nowego Porządku Świata ”.
~ Grupa Badawcza Konwergencji Kosmicznej

Grupa Badawcza Konwergencji Kosmicznej

Wydarzenia roku 2019 (a także 2018, 2017 i 2016) potwierdziły – z całą pewnością – że elita władzy straciła kontrolę.

Każdy dzień przynosi kolejne rewelacje na temat wszechobecnej przestępczości i korupcji na najwyższych szczeblach rządu, korporacji i organizacji pozarządowych na całym świecie.

W rzeczywistości prędkość radioaktywnych ujawnień o wykroczeniach VIP na całym świecie jest tak szybka i wściekła, że ​​wydaje się, że dzieje się to dzięki celowemu projektowi.

To dlatego, że tak jest. Ale kto tak naprawdę stoi za tym okresem wielkiego OBJAWIENIA ? (Zobacz odpowiedź na końcu tego posta w formie grafiki.)

Wysoko zorganizowane spiski w celu popełnienia ludobójstwa

W rzeczywistości cała Globalna Matryca Kontroli , która sprawuje żelazną kontrolę nad królestwem Ziemi, została potajemnie i skrupulatnie połączona ze sobą przez tysiąclecia.

Podstawowym sposobem, za pomocą którego tak wiele tajnych organizacji i tajnych stowarzyszeń skrupulatnie skonstruowało tę matrycę, jest wykorzystanie starannie zaplanowanych spisków i odpowiadających im ukryć.

Tak fundamentalne znaczenie dla działania Globalnej Matrycy Kontroli jest pomyślna realizacja wielkich i małych spisków, złożonych i prostych, że Centralnej Agencji Wywiadowczej nakazano zdyskredytować samo uznanie, że teorie spiskowe mogą być prawdziwe. Następująco:


CIA stworzyła mem „Teoria spisku”, aby zamknąć Ruch Prawdy


Istnieją niezliczone spiski zainicjowane przez TPTB, które zostały zidentyfikowane i udowodnione na przestrzeni wieków. Podobnie, istnieje niezliczona liczba ukryć, które zostały ostatecznie ujawnione, jeśli nie ujawniły się jako pierwsze.

W ciągu ostatnich ponad 100 lat nastąpił dramatyczny wzrost liczby złożonych i zawiłych spisków zaprojektowanych specjalnie w celu unicestwienia różnych populacji na Ziemi. Począwszy od hiszpańskiej grypy w 1918 roku, świat doświadczył jednego spisku po drugim, każdy z wyraźnym celem zabicia wybranych grup ludzi.

Najbardziej oczywiste przykłady tych ludobójczych spisków i ich wieloletnich ukryć są wymienione poniżej. Każdy z tych morderczych spisków jest systematycznie ujawniany na całym świecie, ponieważ codzienne raporty stają się coraz częstsze i bardziej szczegółowe.

Te różnorodne spiski przeprowadzone w celu zabicia ogromnych połaci ludzkości są znane wielu, ale nadal są odrzucane jako zamierzone. Gdyby ludzie wiedzieli, jak celowe były te ludobójcze plany, zbuntowaliby się gwałtownie przeciwko każdemu bezbożnemu systemowi, który jest za to odpowiedzialny.


Covid-19 pandemia
Szczepionki
Weather Warfare
4G, 5G, 6G
Chemtrails
GMO
Fukushima
Fałszywe flagi, Black Ops i Psyops
Fluoryzacja wody
Aspartam
Kanały korzeniowe, wypełnienia rtęciowe i implanty zębów
Wyciek ropy BP Gulf
Niebieskie ekrany
Internet przedmiotów
Junk Space Junk spadają na Ziemię
Biosludge
Czarnobyl
Pojazdy autonomiczne
Robotyka fabryczna
Mierniki SMART
AI, zwłaszcza Autonomous Superintelligence
Promieniowanie jonizujące w środowisku
Cell Towers
Gwen Towers
Wieże mikrofalowe
Geoinżynieryjne trzęsienia ziemi, osuwiska błotne i wulkanizm
Sztuczne burze ogniowe, roje tornad i huragany
Bioinżynieryjne epidemie i pandemie
Broń wykorzystująca zubożony uran
Wojna i plotki o wojnie
itp. itp. itp.

Czy możesz uwierzyć, że powyższa lista to tylko ułamek sposobów, w jakie Moce, które są (TPTB) próbują nas zabić, po tym, jak zachorują i zranią, obezwładnią i zranią, okaleczą i skrzywdzą?!?! Innymi słowy, istnieje wiele innych obszarów wyludnienia, niewymienionych powyżej, opisanych w poniższym linku.


Ekstremalne niebezpieczeństwa i eskalacja ryzyka, przed którym stoi dziś ludzkość

I nie zapominajmy o wielu spiskach dotyczących wyludnienia, które tak daleko znajdują się pod radarem, o których wie tylko nieliczni TPTB. Nie chcesz nawet o nich wiedzieć.

Cóż, co powiesz na jeden ultra-sklasyfikowany czarny projekt trwający w tej chwili: a co, jeśli technokracja naukowa wykorzystuje wysoce zaawansowaną technologię fal skalarnych Tesli do manipulowania aktywnością słoneczną? I że Słońce nie lubi być obiektem tych niezwykle niebezpiecznych i ryzykownych eksperymentów ?!  Gdzie to się dzieje?

Każda ciemna chmura ma srebrną podszewkę.

A im ciemniejsza i większa chmura, tym jaśniejsza jest srebrna podszewka, tak?

Doprawdy nigdy nie było tak pilne, aby zmienić tę trwającą i nieuleczalną katastrofę w niesamowitą okazję.

Ponieważ dokładnie tam jesteśmy jako rasa ludzkości… jako cywilizacja planetarna… i jako społeczność narodów… w wyścigu na dno, kiedy wspólnie stawiamy czoła nieustającym atakom ze wszystkich stron. Ostatecznie każdy z tych ataków na naszą osobistą suwerenność musi wkrótce zostać pokonany i przezwyciężony.


PUNKT KLUCZOWY: We wschodnich tradycjach duchowych, a także zgodnie z ogólną filozofią Wschodu, za najważniejszy obowiązek mężczyzny uważa się ochronę żony i rodziny. Cała cywilizacja wschodnia (i jej liczne kultury) opiera się na tej świętej i niezmiennej zasadzie „dharmy”, która jest definiowana zarówno jako „obowiązek”, jak i „prawość”. W całej zachodniej cywilizacji zysk był zdecydowanie znacznie powyżej ochrony. Ten niezwykle wadliwy system wartości jest teraz agresywnie utrwalany na nasze ryzyko. Obecne wdrażanie 5G na całej planecie stanowi kulminację tego niezwykle niepewnego stanu rzeczy. Zobacz 5G ROLL-OUT: Trwająca sytuacja kryzysowa w kraju, która wymaga natychmiastowego wyłączenia przez naród amerykański


Powrót do ciemnej chmury i nadciągającej burzy, która jest geoinżynieryjna na całym świecie jako zmiana klimatu .

To prawda: nawet masywna i nieubłagana pokrywa z chmury chemicznej, która spowija całą planetę, wskazuje nam drogę naprzód, jeśli tylko możemy wspólnie zobaczyć srebrną podszewkę.

Najpierw jednak konieczne jest, aby masa krytyczna mieszkańców Ziemi obudziła się na otaczającą nas twardą prawdę i ponurą rzeczywistość. Jest to absolutnie niezbędne, aby ocalić zarówno ludzkość, jak i biosferę. Społeczeństwo jako całość po prostu nie może odpowiedzieć na to, co jest nieznane lub źle zrozumiane. Im większa zbiorowa ignorancja i / lub nieporozumienia, tym większe nieszczęścia, które spadną na ludzkość.


PUNKT KLUCZOWY: Bez względu na to, co wydarzy się w przyszłości, Matka Ziemia jest w stanie w pełni się chronić. WIELKA nieznana tutaj jest to, do czego może być zmuszona, aby ocalić własną skórę. Dlatego to ludzkość musi ocalić się przed technologiczną tyranią – TECHNOCRACY – która od dawna opanowała światową społeczność narodów. I zrobić to szybko, zanim siły Matki Natury zostaną naprawdę uwolnione!


Upadek swobodny

Co prowadzi nas do upadku planety, który ma miejsce na naszych oczach.

Nie tylko sama biosfera podlega rozpadowi ekosystemów wodnych, lądowych i atmosferycznych oraz środowisk regionalnych na całym świecie, ale gatunki wymierają w bezprecedensowym tempie.

Ponieważ załamanie to następuje w błyskawicznym tempie, odpowiadająca mu Globalna Matryca Kontroli również rozpada się w biały dzień.

Niezrównoważona kultura spisków i tuszowania

Sama liczba i głębia ukrywania się rozpadających się, gdy to piszemy, praktycznie uniemożliwia TPTB ich utrzymanie, a tym bardziej zarządzanie nowymi tuszami.

Ta stale nasilająca się dynamika sprawia, że ​​ich życie staje się nieszczęśliwe… a każdy dzień staje się dla nich coraz bardziej nieszczęśliwy.

Na przykład, czy wiesz, jak niesamowicie trudno jest teraz stale ukrywać sam spisek smugi chemicznej?

Utrzymanie tego pojedynczego kłamstwa wymaga herkulesowego wysiłku.

Internet służy do informowania i edukowania ludzi na całym świecie o wysoce toksycznej geoinżynierii chemicznej, która ma miejsce na ich niebie – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

To tylko jedno OGROMNE kłamstwo, że TPTB są wymagane, aby przetrwać KAŻDY FRYGNALNY DZIEŃ SWOJEGO ŻYCIA.

Teraz dodaj do tego epickie kłamstwo przejrzyste kłamstwo, że „szczepionki są bezpieczne” .

O ile trudniejsza stała się ich codzienna praca polegająca na wspieraniu tych dwóch głównych ukryć dotyczących chemtrails i szczepionek.

I pamiętajcie, że te zatuszowania – oba – nie podlegają negocjacjom; muszą być utrzymywane przez całe życie, jeśli chodzi o TPTB. Są zbyt mocno zainwestowani, aby zrobić inaczej.

Teraz dodajmy do tego monumentalnego zadania konieczność utrwalenia ich kłamstwa „5G jest całkowicie bezpieczne” .

Co zrobi elita władzy, gdy ludzie zaczną spadać jak muchy na każdym kontynencie……… ale tylko tam, gdzie 5G jest w pełni sprawne?

Jak, proszę powiedz, TPTB ukryje tę nieuniknioną katastrofę?

Potem jest ich ostatnia i największa operacja fałszywej flagi i psyop właśnie przeprowadzone w Christchurch w Nowej Zelandii w idy marcowe .

Cóż, w ciągu 24 godzin od tej szokującej masowej strzelaniny, takie zdjęcia zostały już opublikowane w całym Internecie.


Masakra w meczecie w Nowej Zelandii: atak terrorystyczny z fałszywą flagą, operacja Gladio Black i CIA Global Psyop (aktualizacja)

Były nawet podobne incydenty masowych wypadków, które zostały ujawnione w momencie, w którym miały miejsce. Jak to jest w przypadku MO, które zostało wysadzone w powietrze – NA ZAWSZE!

Należy pamiętać, że gdyby Mockingbird Media CIA nie działał już na pełnych obrotach przez kilka dziesięcioleci, ten proces zarządzania ukrywaniem byłby całkowicie niemożliwy do opanowania.

Teraz, gdy Alt Media żyje i ma się dobrze, współpracując z Piątą Staną, ludobójcy nie są po prostu w stanie utrzymać przykrywki każdego spisku i tuszowania, które pojawia się pozornie co godzinę.

Żadnego zatrzymania upadku

Więc to jest to, gdzie naprawdę jesteśmy.

TPTB nie może już dłużej utrzymywać różnych wytworzonych iluzji, które pozwoliły im zachować całkowitą kontrolę i kontrolę nad tym, co było właściwie planetą więzienną.

Czas, zasoby, wysiłek, intrygi i pieniądze niezbędne do prowadzenia niezliczonych spisków, a następnie ich ukrycia, są teraz zbyt duże do wydania, szczególnie w przypadku szybko malejących przychodów.

Nie tylko ich fatalnie wadliwy model się psuje, ale ich nowsze wątki i schematy są tak absurdalne i farsowe, że czynią z TPTB pośmiewisko.

Dlatego każdy dzień przynosi milionom więcej okazji do przebudzenia się w obliczu sponsorowanych przez państwo zbrodni przeciwko ludzkości, a także zatwierdzonych przez rząd programów raniących i zabijających.

Wraz ze wzrostem liczby przebudzonych dusz, w niezbyt odległej przyszłości nadejdzie czas, kiedy TPTB nie będzie miało dokąd pójść, tylko na szubienicę.

Pochodnie i widły

Istnieje określony punkt spustowy, który spowoduje ogromną zmianę świadomości potrzebną do obalenia obecnego reżimu, który tyranicznie wyprowadza świat z cienia. A to jest to:

Kiedy osoby zajmujące stanowiska rządowe i kierownictwo korporacji zdają sobie sprawę, że mogą bardziej obawiać się ludzi, którym służą, niż ich opiekunów z Deep State, którzy ich kontrolują, wszystko zmienia się w ciągu dnia i nocy.

Innymi słowy, kiedy ludność masowo zapala pochodnie i podnosi widły – po drodze do ratusza – ci, którzy zdradzili obywateli, przewrócą się w mgnieniu oka. W tym momencie będą wiedzieć, że My, Lud, możemy być DUŻO bardziej niebezpieczni i śmiercionośni niż nawet ich ukradkowi panowie w rządzie Cienia. Vigilante Sprawiedliwość może być również znacznie bardziej przerażająca, gdy jest zdana na łaskę niekontrolowanego tłumu.

Na przykład, co zrobią sprawcy neokonserwatystów, którzy przeprowadzili 11 września, kiedy ich zdrada zostanie ujawniona? Gdzie pójdą po ochronę, gdy zostaną zidentyfikowani jako zimni zdrajcy Republiki Amerykańskiej?

Te same pytania można zadać w przypadku dyrektorów Wielkiej Farmacji, którzy narzucili niebezpieczny i śmiertelny program superszczepień niczego nie podejrzewającym rodzicom i dzieciom.

I jak wojsko USA zareaguje na oskarżenia o rozpylanie trujących smug chemicznych na amerykańskim niebie przez wiele lat?

Jest też FCC, która już rozpoczęła wdrażanie 5G bez żadnych testów pod kątem zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. Dokąd pójdą ci komisarze, kiedy ludzie będą żądać odpowiedzi?


Uwaga specjalna: Odebranie władzy i zadeklarowanie suwerenności nigdy nie było tak ważne dla wszystkich ludzi na świecie. Oznacza to, że nikt – żaden rząd, żadna korporacja, żaden podmiot pod słońcem – nie ma prawa ani mocy, aby ich skrzywdzić. Powyższa lista głębokich ataków wyraźnie wskazuje, że wielokrotne naruszenia naszej osobistej suwerenności mają miejsce w tym samym czasie przez całe nasze życie. A jednak bardzo niewielu kiedykolwiek nakreśliło linię (linie), której nigdy nie należy przekraczać. Ponieważ w jedności jest wielka siła, jedyną drogą naprzód jest wierne objęcie jak największej liczby osób:

„Gdzie idziemy jeden, idziemy wszyscy”.


Dobre wieści

Podobnie jak wielu innych ludzi, zajmujemy się tym od dawna. Nigdy nie było tak oczywiste, że rzeczy rozpadają się w szwach – WSZĘDZIE!

Z każdym mijającym dniem widać, że w każdej sferze życia jest naprawdę gorąco. To tak, jakby ziarna zniszczenia zasiane na samym początku rewolucji przemysłowej wyrosły i wyrosły na wielkie drzewa, które porastają Ziemię.

Chociaż prawdą jest, że przed świtem zawsze jest najciemniej, pierwsze promienie są w jakiś sposób dostrzegalne we mgle tak wielkiej wojny i wytworzonego chaosu.

Mając to kluczowe zrozumienie, nigdy nie było tak ważne, aby prawdziwi wojownicy wśród nas byli zdecydowani i silni. Chociaż łatwo jest stracić nadzieję w obliczu niekończących się przeciwności i przeszkód pozornie nie do pokonania, razem możemy przezwyciężyć.

Najważniejsze jest to: Nasza ludzkość jest obecnie świadkiem samego końca epokowej wojny między siłami światła a siłami ciemności.

W rzeczywistości ciemna strona już przegrała; po prostu jeszcze tego nie wiedzą. Właśnie dlatego widzimy tak wiele desperackich posunięć i manewrów na globalnej geopolitycznej szachownicy. Spróbują nawet tego: globalny reset ekonomiczny zaczyna się od inżynieryjnej katastrofy, zanim spróbują tego: jedyną pozostałą opcją dla kabały globalistów NWO jest: III wojna światowa .

Niestety dla nich jest całkiem prawdopodobne, że TPTB nie podda się bez walki. Nigdy od początku wieku nie znajdowali się w pozycji takiej słabości. Oznacza to, że przez ponad 5000 lat obecnej Kali Yugi (znanej również jako epoka żelaza) TPTB stanowczo kieruje tą płaszczyzną istnienia.

Jednak to wszystko ma się zmienić……… ale te długo oczekiwane zmiany nastąpią tylko w czasie Boga, a nie człowieka.

Dlatego najlepsze, co większość z nas może zrobić, to popierać boski plan tak czy inaczej. Modlitwa i pozytywne intencje to doskonały sposób na wsparcie tej największej sprawy trzeciego tysiąclecia.

Aha, a tak przy okazji, dla każdego, kto nie wierzy, że koniec jest bliski, może to dobry czas, aby przeczytać tę małą pobudkę: Wzywamy wszystkich Lightworkers! Zbliża się Dzień Rozrachunku.

Wniosek

Gdyby nie udało się osiągnąć masy krytycznej dusz w celu dostatecznego podniesienia świadomości zbiorowej, aby przyspieszyć obowiązkową zmianę, każdy mieszkaniec Ziemi powinien spodziewać się MOMENTU PHOENIX : Nieuniknione wydarzenie globalne jest blisko .

Grupa Badań nad Konwergencją Kosmiczną
4 marca 2021 r

Opublikowano za: https://stateofthenation.co/?p=54918

Wypowiedz się