Publiczne zapytanie do premiera M.Morawieckiego

Do antypolskiego premiera Mateusza Morawieckiego

Art.  61.  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [Prawo dostępu do informacji publicznej]
1.  Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
Art.  126.  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej]
2.  Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.
Art.  32.  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [Zasada równości; zakaz dyskryminacji]
1.  Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
2.  Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
Art.  129.  Kodeksu Karnego [Zdrada dyplomatyczna]
Kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
25.03.2021
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
Dotyczy : głosowania nad ratyfikacją umowy o zasobach własnych Unii Europejskiej.
Szanowny Panie Premierze, prosimy o niezwłoczną odpowiedź, jakie warunki prawne i finansowe dla Polski i przyszłych pokoleń Polaków spowoduje zaplanowana ratyfikacja w/w umowy o zasobach własnych Unii Europejskiej ?
mając na uwadze w szczególności wspólny dług na zasadach odpowiedzialności solidarnej do roku 2057 i powiązanie wypłat pochodzących z EU z mechanizmem praworządności, co jest już faktem, albowiem nie zawetował Pan wejścia w życie tego mechanizmu – a miał Pan na to co najmniej dwie szanse.
Wobec powyższego, proszę wskazać Panie Premierze, z jakimi konsekwencjami politycznymi, gospodarczymi i finansowymi wiąże się ratyfikacja w/w umowy?
Tym bardziej, że umowa ta została ukryta przed społeczeństwem i jest aktualnie niedostępna również na oficjalnej stronie Sejmu RP, a widocznym jest, że Pana rząd bardzo się spieszy z ratyfikacją tej umowy – i Panowie z całą pewnością znacie powód tego pośpiechu,
Panie Premierze.
Pan Premier roztacza wizje własnego zwycięstwa w negocjacjach z EU przed społeczeństwem, jakie to rekordowe środki Pan wynegocjował od UE, ale ani słowem nie powiedział Pan Premier, iż w ramach Pana zwycięskich negocjacji z EU; Polska może nie
otrzymać ani grosza z części pożyczkowej, ani też z części bezzwrotnej Funduszu Odbudowy, i tak samo nic nie otrzymać z budżetu UE na bieżący okres 2012-2027, a to w powiązaniu wszystkich wypłat, pochodzących od UE z mechanizmem praworządności, który to mechanizm, dzięki Pana bierności, jest już faktem.
Dlaczego, z jakiego powodu Panie Premierze, ukryto przed społeczeństwem treść umowy, którą polski Parlament planuje ratyfikować; dlaczego umowy tej nie ma w projektach na stronie sejmowej?
Dlaczego pan Premier nie informuje społeczeństwa o bardzo
negatywnych konsekwencjach ratyfikacji tej umowy – chociażby w powiązaniu z mechanizmem praworządności?
Pytamy – dlaczego treść tak ważnej umowy – obciążającej nas, obywateli (umowy o zasobach własnych UE) jest ukryta i niedostępna w zakładkach na stronie rządu, i tak samo jest niedostępna na stronach sejmowych ?
Panu i członkom Pana rządu zapewne nic nie grozi z tytułu ratyfikacji tej umowy – rząd się zawsze wyżywi – a nam, zwykłym obywatelom ?
Jeżeli Pan Premier nie jest w stanie udzielić nam odpowiedzi na pytania, zamieszczone w niniejszym piśmie, to bardzo prosimy o wskazanie organów/instytucji, do których możemy się zwrócić, aby taką informację otrzymać.
Z uwagi na ważność problemu i ogromne obciążenie fiskalne, jakie dla społeczeństwa niesie ratyfikacja przedmiotowej umowy, prosimy o niezwłoczną odpowiedź.
Podpisano:
Grupa Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej
P.S. Wszyscy zainteresowani Polacy, gotowi przyłączyć się do zapytania, proszeni są o kontakt z partią Polska Patriotyczna via wiernipolsce1.wordpress.com
Komentarze
WPS
//Dlaczego, z jakiego powodu Panie Premierze, ukryto przed społeczeństwem treść
umowy, którą polski Parlament planuje ratyfikować; dlaczego umowy tej nie ma w projektach//

Obywatele (Demos) zostali zapoznani z treścią i wszyscy ją zaakceptowali.

//Dlaczego pan Premier nie informuje społeczeństwa o bardzo negatywnych konsekwencjach ratyfikacji tej umowy – chociażby w
powiązaniu z mechanizmem praworządności?//

Społeczeństwo polskie (Ochlos) nie jest zainteresowaną demokratyczną stroną prawną, by ją o takich poważnych sprawach informować. Demokratyczne konsekwencje ratyfikacji tej umowy dla Demos wcale nie będą negatywne.
Praworządności wśród Ochlos nie należy w to mieszać – to są odrębne kwestie.

//Pytamy – dlaczego treść tak ważnej umowy – obciążającej nas, obywateli (umowy o zasobach własnych UE) jest ukryta i niedostępna w zakładkach na stronie rządu, i tak samo jest niedostępna na stronach sejmowych//

Jak wyżej. Zainteresowane i uczestniczące strony są w wystarczających szczegółach tej umowy poinformowane.
Treści istotne dla Demos są niejawne, żeby nie burzyć porządku prawnego demokratycznego państwa prawa w III RyPy/Polin poprzez wzbudzanie niepotrzebnych niepokojów społecznych wśród rdzennych Ochlos (motłochu/Gojów).

Czy to jasne?…

WPS

Całej sprawie poświęcę wkrótce więcej miejsca, ale już teraz sygnalizuję problem:

W listopadzie ubiegłego roku, jako przedstawiciel partii Polska Patriotyczna, złożyłem niniejszy dokument:

https://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/11/19/zawiadomienie-o-podejrzeniu-popelnienia-przestepstwa-przez-m-morawieckiego/

Wiecie jak został potraktowany przez tzw. polski ” wymiar sprawiedliwości” ? Oto krótki opis:
Dosyć szybko ( ale wyczerpując do końca 14 dniowy okres odpowiedzi), bo w pierwszej dekadzie , dokładnie 9 grudnia 2020 r., otrzymałem pismo datowane na 3 grudnia 2020 z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Wydział V Organizacyjny, informujące, że moje zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, zostało przesłane do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście. Z kolei z tejże Prokuratury Warszawa Śródmieście otrzymałem awizowane na 22.12.2020 r. ( tuż przed świętami Bożego Narodzenia) , odebrane przeze mnie fizycznie 5 stycznia 2021 r. ZAWIADOMIENIE podpisane przez stażystę Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście w Warszawie, p. Janinę Sokołowską, informujące mnie o odmowie wszczęcia śledztwa na podstawie: Art. 17. § 1 pkt 8 KPK [Negatywne przesłanki procesowe] § 1.Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy: 8) sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych

Czyli premier Mateusz Morawiecki nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych !!!!

Pozdrawiam i zachęcam do wyciągnięcia wniosków
Paweł Ziemiński

@stanislav 20:45:08

„8) sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych”

Nie podlegają orzecznictwu polskich sądów obywatele obcych państw posiadający immunitet konsularny. A zatem należy wnioskować, że Morawiecki jest przedstawicielem obcego państwa i taki immunitet posiada.

Czy taka osoba może pełnić obowiązki premiera RP?

Czy cwaniaczki z prokuratury nie zastosowały wybiegu, polegającego na tym, iż Morawiecki (a także każdy z nas) posiada obywatelstwo UE -?

@stanislav 20:45:08 – Negatywne przesłanki procesowe –
wpisany tekst to za mało, przydałby się skan, zdjęcie.
WPS
@ABX 23:04:50

Zakłada komentator, że to moje fantazje?

Wkrótce na ten i zbieżne tematy drwin tzw.” polskich instytucji” wymiaru sprawiedliwości z polskiego prawa i Polaków napisze więcej, a wtedy zamieszczę skany dokumentów.

Comments

 1. krnabrny1 says:

  Bardzo ciekawy artykuł:-)
  Wskazuje jak pewni ludzie uwielbiają kwiecień, jest nawet lista zdarzeń na przestrzeni lat, wszystkie które miały miejsce w kwietniu, na liście są również Polskie motywy.
  https://stateofthenation.co/?p=57849

  OPERACJA SUEZ SHUTDOWN: Globalny psiop z wieloma nikczemnymi ambicjami NWO
  Wysłany 26 marca 2021 r. Przez State of the Nation
  przez Globalist Cabal NWO – dlaczego?

  Kontenerowiec Evergreen blokuje cały ruch w Kanale Sueskim

  Po pierwsze, ten globalny psiop
  został zaprojektowany, aby zmusić świat do
  przyjęcia zielonego nowego ładu Bidena
  Stan Narodu

  Trwa epokowa wojna między najpotężniejszymi i najbogatszymi rodzinami iluminatów, którzy obecnie rządzą światem.
  Podobnie jak reszta ludzkości, są tacy, którzy mieszkają na szczycie piramidy potęgi świata, którzy znajdują się po przeciwnych stronach ogrodzenia.

  Na przykład niektóre z tych wielowiekowych rodzin przestępczych są beznadziejnie uzależnione od dochodów z ropy naftowej, podczas gdy inne to hardkorowi zieloni, którzy chcą przekształcić planetę w model bez węglowodorów. Chcą przywrócić Ziemi jej dawną świetność „rajskiego ogrodu”, nawet jeśli oznacza to zabicie 7 miliardów ludzi w tym procesie.

  Wojny pogodowe i katastrofy stworzone przez człowieka
  To dlatego Teksas był tak wiele razy dławiony przez lata przez tak niszczycielską wojnę pogodową, zwłaszcza geoterroryzm, którego celem było sparaliżowanie zdolności rafinacji ropy i gazu w stanie.

  TEXAGEDDON : Operacja geoterrorystyczna
  z fałszywą flagą z wieloma nikczemnymi celami NWO
  W podobny sposób wysyłana jest wiadomość do Big Oil poprzez zamknięcie Suezu, że nadszedł czas, aby odejść od ropy i gazu jako dominującego źródła energii do zasilania światowej gospodarki.

  W rzeczywistości, globalistyczna kabała New World Order jest zaludniona przez Global Warmers, którzy są zdeterminowani, aby aktywować pełną matrycę kontroli emisji dwutlenku węgla jako środek kontrolowania całej cywilizacji planetarnej za pośrednictwem planowanego Jednego Rządu Światowego .

  Nowy porządek świata : tam, gdzie geoinżynieria za pomocą Chemtrails
  spełnia globalną macierz kontroli emisji dwutlenku węgla
  Od dawna planowany globalny rząd komunistyczny jest głównym ramieniem egzekwującym kabałę NWO, która jest zdecydowana zminimalizować ślad węglowy każdego człowieka jako środek narzucenia drakońskiej totalitarnej kontroli na całym świecie.

  Ten tyrański schemat opiera się na ewidentnie fałszywym pojęciu CO2 wytwarzanego przez człowieka i jego wkładu w globalną zmianę klimatu, co jest całkowicie fałszywie przedstawionym związkiem. Tak, działalność człowieka (zwłaszcza przemysł naftowo-gazowy) generuje swój udział w CO2, ale węgiel nie jest prawdziwym problemem. Te globalne łazienkowe dobrze wiedzą, że fałszywa flaga globalna zmiana klimatu operacja jest spowodowanych przez światowy obsługi reżimu Geoinżynierii chemiczny wokół planety 24/7.

  Innymi słowy, to nieprzerwane rozpylanie aerozoli chemtrail, wraz z innymi technologiami geoinżynierii wytwarzającymi parę wodną, ​​są odpowiedzialne za wszystkie modyfikacje pogody i zmiany klimatu od czasów II wojny światowej.

  KLUCZOWE PUNKTY:

  Para wodna zajmuje pierwsze miejsce na liście gazów cieplarnianych w atmosferze. Ziemia nieustannie wytwarza parę wodną, ​​która wyparowuje, a następnie unosi się do atmosfery. Chmury, mgła i zamglenie są częścią pary wodnej, a głównym produktem ubocznym spalania paliw kopalnych jest para. Para wodna stanowi do 70 procent całkowitego efektu cieplarnianego.
  (Źródło: Lista 5 największych gazów cieplarnianych )

  Naprawdę ważne jest, aby zrozumieć, że para wodna jest gazem cieplarnianym numer 1. Pod względem całkowitej objętości i całkowitego efektu, który bezpośrednio wpływa na obecne globalne trendy zmian klimatycznych, para wodna znacznie przewyższa CO2. Co ważniejsze, rzeczywisty procent CO2 wytworzonego przez człowieka, znanego również jako węgiel antropogeniczny, to ułamek tego, co jest wytwarzane przez biosferę bez rasy ludzkiej .
  (Źródło: Geoinżynieria jest główną przyczyną globalnych zmian klimatycznych, a nie CO2 )

  Niemniej jednak globaliści chcą, aby wszyscy fałszywie wierzyli, że tylko ludzka działalność jest odpowiedzialna za zmiany klimatyczne związane z geoinżynierią, zwłaszcza za obecny paradygmat ropy i gazu. Naprawdę nastąpiło spowodowane przez człowieka globalne ocieplenie, ponieważ para wodna jest produkowana w ogromnych ilościach na całym świecie w ramach operacji geoinżynierii chemicznej, ale The Powers That Be (TPTB) zaniedbują informowanie nas o tym potwornym oszustwie.

  Kanał Sueski Psyop
  Podobnie jak fałszywy wyciek ropy naftowej BP Gulf z 2010 roku został zaprojektowany w Zatoce Meksykańskiej, aby odstraszyć cały świat od ropy i gazu, teraz mamy zamknięcie Kanału Sueskiego spowodowane przez gigantyczny kontenerowiec, który został celowo ustawiony w celu zamknięcia ropy naftowej ruch cystern. Zobacz: Zobacz, jak Kryzys Zamknięcia Kanału Sueskiego staje się już jak wyciek ropy w Zatoce Perskiej przez BP.

  Podobnie jak w przypadku wycieku ropy z GOM, zobacz, jak długo TPTB ciągnie ten porywający dramat wiosną, starając się podważyć i zakwestionować całe przedsięwzięcie Big Oil … jako sposób na wciągnięcie każdego narodu w pióro „Zielonego Nowego Ładu” ”Zgodność.

  Wyciek ropy w Zatoce Perskiej : Obama zorganizował swój własny 11 września, którego nikt nie podejrzewał
  Tak, produkty ropopochodne ostatecznie okażą się zmorą ludzkiej egzystencji, ale jedynym sposobem przejścia na prawdziwą, a nie fałszywą globalistyczną zieloną energię jest dobrowolna zgoda i niewymuszona współpraca światowej wspólnoty narodów, a nie dyktat przyszłego despotycznego rządu jednego świata .

  KLUCZOWE ZAGADNIENIA: Podobnie jak w przypadku wielu wojen i konfliktów zbrojnych, bombardowań i masowych strzelanin, katastrof spowodowanych przez człowieka i katastrof środowiskowych, okres od 20 marca do końca kwietnia jest, jak można się spodziewać, porwany przez rządzącą kabałę w celu zainicjowania tych wysoce celowych kataklizmów (patrz skrócona lista poniżej). Jest ku temu wiele powodów, z których najmniej znany to przekierowanie radosnych i pełnych nadziei energii związanych ze Wiosną w strach i lęk, które są generowane przez ich wrogie intrygi i złośliwe spiski. Główną bronią Cabal przeciwko ludzkości od niepamiętnych czasów jest STRACH. Wiedzą, że strach sparaliżuje istotę ludzką szybciej niż Strychnine… i dlatego nieustannie wymyślają nieszczęścia, aby wywołać masowy strach, aby uniemożliwić 99% zatrzymanie 1% za ich wielotysięczne zbrodnie przeciwko ludzkości.

  https://stateofthenation.co/wp-content/uploads/2021/03/Screen-Shot-2016-04-12-at-9.11.13-AM.png
  Źródło: 20 marca do 30 kwietnia: Dlaczego początek wiosny jest zawsze WIELKIM miesiącem dla psot iluminatów?

  Oczywiście ten przejrzysty sueski psyop osiąga kilka celów, ponieważ TPTB zawsze ma kilka nikczemnych celów, gdy urzekające dramaty tej wielkości są wystawiane do globalnej konsumpcji.

  Na przykład bankierzy chcą w najbliższej przyszłości zawalić Globalny System Ekonomiczno-Finansowy . Zamknięcie Suezu to długa droga do osiągnięcia tego celu, ponieważ nic innego nie może zrobić tak szybko. Wyłącz transport energii, a zwolnisz każdą fabrykę na Ziemi. A teraz dzieje się to w samym środku wyniszczającej gospodarkę CORONAhoax .

  Za tym oczywistym sabotażem głównego szlaku żeglugowego na Bliskim Wschodzie stoją inne cele:

  Podobnie jak niekończąca się czarna operacja BP Gulf Oil Spill, ten psyop Suez Stuck Container Ship będzie trwać pozornie w nieskończoność… dopóki misja NWO nie zostanie wypełniona dla globalistów.
  Masywny statek towarowy zostaje zaklinowany w Kanale Sueskim tylko po to, aby zamknąć cały ruch dzięki wyjątkowo celowemu projektowi (wideo)
  Suez Canal Supply Chain Bottleneck było oczywiste skonfigurowany do Dalsze Destroy gospodarce światowej
  OPEC się śmieje! Przemieszczenie ogromnego kontenerowca, który zamknął Kanał Sueski, zajmie „tygodnie”
  OGROMNY spisek na ustalanie cen zamyka Kanał Sueski, aby podnieść ceny ropy
  Wszystko wskazuje na spisek OPEC mający na celu zamknięcie ważnego szlaku żeglugowego Kanału Sueskiego , aby usprawiedliwić podnoszenie cen benzyny. (Wideo)
  Czy „sankcjonowany” import ropy z Iranu do Chin również był celem „OPERATION SUEZ SHUTDOWN”?
  Ach, hah! Celowe zamknięcie Kanału Sueskiego, wszystko o papierze toaletowym I DUŻO WIĘCEJ!
  Zielony nowy ład
  Jest konkretny powód, dla którego nazwano ten ogromny statek towarowy:

  ZIMOZIELONY

  Zwróć uwagę na nazwę masywnego, zakleszczonego statku towarowego – EVERGREEN !

  Czy sprawcy globaliści mogliby uczynić to bardziej oczywistym? Tak się składa, że ​​nazwa EVERGREEN pojawia się na burcie jednego z największych kontenerowców na świecie, który w jakiś sposób utknął na najbardziej ruchliwym szlaku żeglugi ropy naftowej na Ziemi?!?!

  Globalistyczni sprawcy zrobią wszystko, co w ich mocy, aby wpędzić duże i małe kraje na padok „Zielonego Nowego Ładu”. Nawet jeśli oznacza to upadek globalnej gospodarki, ta niepoprawna klika psychopatów psychopatów z przestępczością zmierza do przekształcenia świata w raj dla ich przyjemności i więzienia z naszego zniewolenia.

  PUNKT KLUCZOWY: Narodowe losy Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii i Współczesnego Państwa Izrael są ze sobą ściśle powiązane – całkiem NIEZWYKŁE. Ten wysoce dysfunkcyjny i autodestrukcyjny trójkąt najwyraźniej przypieczętował los Republiki Amerykańskiej. Dlatego idąc naprzód, duchowe rozwiązanie wielu nieszczęść Ameryki może być tylko pod całkowicie zdradliwą administracją Bidena i komunistyczną Partią Demokratyczną. Przekonanie, że jest inaczej w tak późnym czasie, jest bardzo niepewnym miejscem, w którym można znaleźć się w tym kluczowym momencie w historii ludzkości. Zobacz: Wielki ucisk trzeciego tysiąclecia

  Wniosek
  Po prostu nie ma możliwości powstrzymania kabały NWO przed wdrożeniem WIELKIEGO ZEROWANIA . Zobacz: Fałszywy „WIELKI RESET” i koniec cywilizacji, jaką znamy

  Bez względu na przytłaczające koszty ludzkiego bólu i cierpienia, osiągną swój cel. Dlatego oni narzucił się nadzwyczaj niebezpieczny i śmiercionośny Covid Super Agendy szczepień na wszystkich kontynentach. Wiedzą, że przewlekle chora i / lub ciężko ubezwłasnowolniona populacja nie może oprzeć się ich planowi całkowitej dominacji nad światem. Zobacz: GLOBALNA PSYOP SZCZEPIONKA COVID PRZEZNACZONA W CELU ZWODZENIA LUDZKOŚCI W TRANSHUMANIZM I GORZEJ

  To, że trzecia dekada XXI wieku zaczęła się od WIELKIEGO SCAMDEMII nie jest przypadkiem ani zrządzeniem losu. W styczniu 2020 roku rozpoczęła się seria niszczących społeczeństwo przedsięwzięć, z których każde ma na celu stworzenie warunków niezbędnych dla Ordo ab Chao . Jedynie z powodu całkowitego konfliktu i wszechobecnego chaosu Ciemna Strona może kiedykolwiek wyprodukować zgodę niezbędną do wykucia ich Nowego Porządku Świata – naprawdę, grubego „Nieładu”.

  Plan działania
  Oprzyj się ich tyranii Covidów i odeprzyj ich WIELKI ZRESETOWANIE , jakby nie było jutra……… ponieważ jeśli ludzki kolektyw się nie uda, nie będzie jutra! Co ważniejsze, módlcie się tak, jakby od tego zależało wasze życie, ponieważ przyszłość nigdy nie była tak pełna uniwersalnych niebezpieczeństw wszelkiego rodzaju i rodzaju.

  Cytat Roku
  Biorąc pod uwagę szybko postępujące ludobójstwo ludzkości i masowe niszczenie biopsfery: „Jedyne wyjście to wejście ”.

  Stan Narodu
  26 marca 2021 r

  __________________________________

  Aby uzupełnić temat o bieżące zdarzenia dodam, że w czasie gdy kanał został zapchany, w Egipcie doszło do zderzenia pociągów, 30 ofiar i 80 rannych.
  Co więcej, jak donosi zwykłī Amerykanin, właśnie największa autostrada w Chinach równie została „zatkana”….. ZGADNIJCIE PRZEZ CO?;-)

  MOCKERY: JEST TO NAJBARDZIEJ WAŻNA GOSPODARCZO AUTOSTRADA W CHINACH I SPÓJRZ NA TO – CO SIĘ STAŁO DZIŚ

  http://www.voterig.com/forrealevergreen.jpg

 2. watrowski888 says:

  Nie ma już żadnej rozmowy z członkami największej w Polsce (?) zorganizowanej grupy przestępczej mającej czelność nazywania się polskim rządem! Trzeba zorganizować konspirację, sporządzić podziemne prawo polskie, powołać sądy polowe i wykonywać kary śmierci na zdrajcach i ludobójcach narodu polskiego!

Wypowiedz się