Dlaczego Prezydent, Premier, Sejm, Senat, ZUS, Urząd Skarbowy, Policja, Wojsko, służby zarejestrowane są jako firmy?

Portale do sprawdzania rejestracji firmy:

https://www.bisnode.de/upik 

https://www.bisnode.pl

1 – Jednostki budżetowe

Kancelaria Prezydenta – firma:

https://www.bisnode.pl/firma/?id=1855770&nazwa=KANCELARIA_PREZYDENTA_RZECZYPOSPOLITEJ_POLSKIEJ

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – firma:

https://www.bisnode.pl/firma/?id=851402&nazwa=KANCELARIA_PREZESA_RADY_MINISTR%C3%93W

Kancelaria Senatu – firma:

https://www.bisnode.pl/firma/?id=2289748&nazwa=KANCELARIA_SENATU_RZECZYPOSPOLITEJ_POLSKIEJ

Kancelaria Sejm – firma:

https://www.bisnode.pl/firma/?id=1855768&nazwa=KANCELARIA_SEJMU

https://www.bisnode.de/upik/?search=sejm&comid=&Country=PL&Address=&City=

Urząd skarbowy – firma:

https://www.bisnode.pl/wyniki-wyszukiwania/?nazwa=urz%C4%85d+skarbowy

Policja – firma:

https://www.bisnode.pl/firma/?id=731132&nazwa=KOMENDA_STO%C5%81ECZNA_POLICJI

Ministerstwo Obrony – firma:

https://www.bisnode.pl/firma/?id=1811723&nazwa=MINISTERSTWO_OBRONY_NARODOWEJ

ZUS – firma:

https://www.bisnode.pl/firma/?id=1073698&nazwa=ZAK%C5%81AD_UBEZPIECZE%C5%83_SPO%C5%81ECZNYCH

Trybunał Konstytucyjny – firma:

https://www.bisnode.pl/firma/?id=6205203&nazwa=TRYBUNA%C5%81_KONSTYTUCYJNY

Sąd Najwyższy – firma:

https://www.bisnode.pl/firma/?id=939157&nazwa=S%C4%84D_NAJWY%C5%BBSZY

Rzecznik Praw Obywatelskich – firma:

https://www.bisnode.pl/firma/?id=2262434&nazwa=BIURO_RZECZNIKA_PRAW_OBYWATELSKICH

Rzecznik Praw Dziecka – firma:

https://www.bisnode.pl/firma/?id=2295635&nazwa=BIURO_RZECZNIKA_PRAW_DZIECKA

Najwyższa Izba Kontroli – firma:

https://www.bisnode.pl/firma/?id=1855692&nazwa=NAJWY%C5%BBSZA_IZBA_KONTROLI

Ministerstwo Finansów – firma:

https://www.bisnode.pl/firma/?id=1855719&nazwa=MINISTERSTWO_FINANS%C3%93W

Ministerstwo Zdrowia – firma:

https://www.bisnode.pl/firma/?id=1855715&nazwa=MINISTERSTWO_ZDROWIA

Służby specjalne

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – firma:

https://www.bisnode.pl/wyniki-wyszukiwania/?nazwa=Agencja+Bezpiecze%C5%84stwa+Wewn%C4%99trznego.

Agencja Wywiadu – firma:

https://www.bisnode.pl/wyniki-wyszukiwania/?nazwa=Agencja+Wywiadu

Centralne Biuro Antykorupcyjne – firma:

https://www.bisnode.pl/firma/?id=2457242&nazwa=CENTRALNE_BIURO_ANTYKORUPCYJNE

Służba Kontrwywiadu Wojskowego – firma:

https://www.bisnode.pl/firma/?id=7575584&nazwa=S%C5%81U%C5%BBBA_KONTRWYWIADU_WOJSKOWEGO

Służba Wywiadu Wojskowego – firma:

https://www.bisnode.pl/firma/?id=7575575&nazwa=S%C5%81U%C5%BBBA_WYWIADU_WOJSKOWEGO

Partie polityczne

PiS – firma:

https://www.bisnode.pl/firma/?id=2143822&nazwa=PRAWO_I_SPRAWIEDLIWO%C5%9A%C4%86

PO – firma:

https://www.bisnode.pl/wyniki-wyszukiwania/?nazwa=Platforma+obywatelska

Kukiz15 – wykreślony:

https://www.bisnode.pl/firma/?id=13153129&nazwa=KLUB_POSELSKI_KUKIZ_15

Konfederacja – firma:

https://www.bisnode.pl/wyniki-wyszukiwania/?nazwa=Konfederacja+Wolno%C5%9B%C4%87+i+Niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87

Co to jest PKD?

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) – umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci

2 – Zarejestrowania firmy POLAND REPUBLIC OF w rejestrze Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BPLA22

http://prorogeopolityka.pl/post/ministerstwo-potwierdza-polska-zarejestrowana-w-nowym-jorku-jako-poland-republic-of

3 – Mateusz Morawiecki: jesteśmy „krajem posiadanym przez kogoś z zagranicy”:

http://prorogeopolityka.pl/post/mateusz-morawiecki-jestesmy-krajem-posiadanym-przez-kogos-z-zagranicy

https://akademiageopolityki.pl/strefa-klienta/strony/1873

Robert Brzoza

Opublikowano za: https://prorogeopolityka.pl/post/dlaczego-prezydent-premier-sejm-senat-zus-urzad-skarbowy-policja-wojsko-sluzby-zarejestrowane-sa-jako-firmy

Ministerstwo potwierdza: Polska zarejestrowana w Nowym Jorku jako: „POLAND REPUBLIC OF”

12.09.2020 16:58:21
Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło informację, że Polska figuruje w rejestrze Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych, jako podmiot zarejestrowany przez polskie Ministerstwo Finansów, pod nazwą: POLAND REPUBLIC OF:

 

„Uprzejmie informuję, że dokumentacja znajdująca się na stronie Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych (U.S. Securities Exchange Commission, „SEC”) to dokumentacja złożona przez Ministra Finansów…,” pisze Maciej Lang Podsekretarz stanu MSZ w liście skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Zapraszam na cały film, w którym przedstawiam materiały źródłowe:

 

Robert Brzoza

źródła:

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Odpowiedź MSZ%2C 21.05 2020.pdf  

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/polska-zarejestrowana-jako-firma-w-usa-msz-wyjasnia-rpo

https://akademiageopolityki.pl/strona/Dwadziescia-Wykladow-Wideo/349

http://prorogeopolityka.pl/post/mateusz-morawiecki-jestesmy-krajem-posiadanym-przez-kogos-z-zagranicy

Wypowiedz się