Sytuacja między Rosją a Białorusią.

Blitzkrieg na Białorusi poniósł klęskę. W Rosji trwa walka rozłożona w czasie. Próba Zachodu rozerwania przyjaźni i sojuszu Rosji z Białorusią trwa.

Łukaszenko i Białorusini oraz Rosja.

 Prezydent Białorusi powiedział, że ponad dwie trzecie jego rodaków opowiada się za sojuszem z Rosją. Czyniąc to, odniósł się do wyników jeszcze niepublikowanych badań. Ta ewidentnie dobra wiadomość sprawia, że ​​trudno uwierzyć, że rok temu socjologia w tej samej sprawie była ponura, a teraz niezwykle ważne jest, aby Łukaszenka udowodnił swoją przydatność dla Rosji.

Dmitry Bavyrin.

W ostatnich szeroko zakrojonych badaniach socjologicznych: zapytano ludzi, co myślą o integracji z Rosją i Unią Europejską. Obawiam się, że pomyliłbym się o pół procenta powiedział Dmitry Bavyrin. 71,5% wypowiedziało się przede wszystkim za integracją z Rosją, mniej niż 30% z 100% respondentów – za Unią Europejską. Opublikujemy te bardzo interesujące dane, można im przyjrzeć się – obiecał Aleksander Łukaszenko, przemawiając na otwarciu Wszechbiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego (WNS).

Wszechbiałoruskie zgromadzenie odbywa się co pięć lat i trwa kilka dni, z przesłaniem prezydenta, w którym głowa państwa określa główne kierunki polityki dla Mińska. Obecnie jest to teraz braterska przyjaźń i ścisła integracja z Rosją.  Nacisk na słowo „teraz”. Rok temu było inaczej. W lutym 2020 roku opublikowano wyniki kolejnego badania socjologicznego, zgodnie z którym liczba zwolenników sojuszu z Rosją na Białorusi osiągnęła minimalne wartości około 40%. Co więcej, załamanie o 20 punktów procentowych nastąpiło w ciągu zaledwie jednego roku – 2019.

2019. Rok konfrontacji.

Był to rok konfrontacji informacyjnej między Mińskiem a Moskwą i przymilania się Łikaszenki do UE i USA grania na dwa fronty, to było apogeum tzw. polityki wielowektorowej, która jest kojarzona też z szefem MSZ Białorusi i jednym z najbardziej wpływowych ludzi na Białorusi Władimirem Makeim. „Podejście wielowektorowe” zakładało poprawę relacji z Zachodem i uzyskanie preferencji w konflikcie z Federacją Rosyjską (stąd słynne „krewetki brzeskie” i „awokado homelskie”) umizgiwanie się do Zachodu, ale mimo to to główne wsparcie białoruskiej gospodarki miało zostać dostarczone przez Rosjan.

Gospodarka narodowa republiki od kilku lat przeżywa kryzys – stare modele gospodarki przeżyły swoją użyteczność, a te nowe np. zwiazane z sektorem IT nie pokryły wszystkich potrzeb budżetu.  Aby utrzymać dotychczasowy standard życia, Białoruś potrzebowała nowych rabatów na nośniki energii, nowych kredytów i nowych korzyści handlowych, które mogła zapewnić Białorusi tylko Rosja. Sama Rosja miała wtedy ograniczoną możliwość dodatkowych pieniędzy, co jednak nie zniweczyło jej chęci pomocy braterskiemu narodowi, ale pod jednym warunkiem: Łukaszenka musiał wypełnić swoje zobowiązania      dotyczące integracji gospodarek obu krajów, na tej właśnie podstawie wcześniej dostawał ulgi i tanie pożyczki.

Jednak z kategorycznej niechęci Łukaszenko do tego, a co za tym idzie, narodził się mit, że Rosja planuje wchłonąć Białoruś i Łukaszenko publicznie głosił że nie ulega szantażowi i stoi na straży suwerenności republiki. Mit ten był aktywnie replikowany przez nie tylko zagraniczne medialne i polityczne ośrodki ale i białoruskie państwowe media, co musiało wpłynąć na poziom antyrosyjskich nastrojów w społeczeństwie. ■ Łukaszenka w sumie zatajał i wolał nie mówić o rosyjskim poparciu, jakie republika nadal otrzymywała od Federacji Rosyjskiej. Co najgorsze sprawa nie ograniczała się tylko do postaci milczenia i tworzenia mitów. Łukaszenko jak zwykle jeździł po kolektywach robotniczych i narzekał na „kije, które Moskwa wbijała w białoruskie koła” – tak Łukaszenko nazywał postawę Rosji.

Szczytem konfrontacji Łukaszenki z Moskwą była wojna handlowa , która obejmowała „mleko”, „mięso”, „ropę” i inne towary handlowe, a do tego doszła jeszcze tak zwana sprawa Wagnera. Według wstępnej wersji rozpowszechnianej przez oficjalne kręgi, to milicje z Donbasu przybyły do ​​Mińska jako rosyjscy najemnicy – w celu obalenia legalnego rządu w republice.  Wkrótce naprawdę ujawnili się ci którzy próbowali obalić rząd, ale byli to zupełnie inni ludzie. Nie z Rosji lecz siedzieli w strukturach Białorusi byli sterowani przez Zachód w ścisłej współpracy z ukraińskim SBU i reżimem w Kijowie .

■■■  Próba rozerwania przyjaźni i sojuszu Rosji z Białorusią ciągle trwa.  ■■■


Dopiero gdy Łukaszenka zdał sobie sprawę z powagi sytuacji, to natychmiast odprawił wagnerowców do Rosji, którzy byli przez ukraińskie SBU pod fałszywą flagą zwabieni na Białoruś a sami nie mieli nic wspólnego z organizacją obalenia Łukaszenki.

Gdy Łukaszenko się zorientował że jest oszukany i to przez własne służby to w panice i pilnie przywrócił normalne relacje z Moskwą.  A Rosjanie, przyjęli go z powrotem jak  marnotrawnego syna, zgadzając się  pomóc Białorusi i na pilną restrukturyzację pożyczki w wysokości 1,5 miliarda dolarów.

■  Rzeczywiste motywy by Białoruś wypełniała podpisane porozumienia dotyczące integracji były dla Moskwy zawsze ważne i wynikały z tego, że czasy są teraz burzliwe i nie będzie można pozwolić sobie na utratę takiego sojusznika geopolitycznego, jakim jest Białoruś, ani jutro, ani za dwadzieścia lat, kiedy Łukaszenko stanie się już tylko czysto postacią historyczną.

Więc istotne jest jak najszersze przenikanie się gospodarek Białorusi i Rosji a to ma być gwarancją, że w przyszłości żaden sojusznik nie zrezygnuje z unii łączącej oba kraje, nawet gdyby naprawdę chciał. to spójność („tzw mocne łaczące spoiwo”) , za pomocą którego będzie połączona Federacja Rosyjska i Białoruś, musiałyby zostać wyrwane „ wraz z mięsem”.

=============================================

Należy zwrócić uwagę, że wszystkie te rozważania i obawy pojawiły się na długo przed latem 2020 roku, kiedy nagle stało się jasne, że poziom zmęczenia Łukaszenką na samej Białorusi jest znacznie wyższy, niż można by sobie wyobrazić.

■ Z Zachodu inspirowany białoruski „Majdan” był dla rosyjskiej polityki zagranicznej nie planowanym sukcesem. Moskwa otrzymała Łukaszenkę, przynajmniej akceptowalnego. Teraz Rosja rozmawia z nim o dalszej integracji. Łukaszenka obecnie pali wszystkie mosty z Zachodem, a wraz z tym ten irytujacy Rosję styl stania w rozkroku, który stosował niegdyś Janukowicz i doprowadził Janukowicza do utraty władzy.

Prezydent Łukaszenko w samą porę zreflektował się w obliczu ryzyka utraty władzy i poprosił Rosję o wszelką pomoc i uznał Rosję za niekwestionowanego sojusznika.

Jego obecne oświadczenie o wzroście nastrojów przyjaznych Rosji na Białorusi jest rodzajem odrobienia lekcji i wyciągnięcia prawidłowych konkluzji z wykonanej pracy. W nowych warunkach trzeba było ograniczyć ze strony Backi wszelką krytykę Moskwy, zapominając o lamentach nad gorzkim losem i niezbędnością umizgiwania się do USA i UE. I to zostało naprawdę ograniczone. Przestał on i białoruskie media chwalić Unię Europejską, którą przed próbą jego obalenia chwalił codziennie  że w pewnym momencie stało się to juz powszechne w przestrzeni informacyjnej białoruskiej republiki.

■ Ważne negocjacje między prezydentami Rosji i Białorusi odbędą się w najbliższej przyszłości w Soczi. Według białoruskich źródeł ukazują się informacje w wielu mediach, że m.in. Łukaszenka spodziewa się otrzymać kolejną pożyczkę w wysokości 3 mld dolarów. Jeszcze w tym temacie.  Najbardziej wrażliwym zagadnieniem dla Łukaszenki będzie gospodarka . Za wzrost liczby sojuszników w społeczeństwie białoruskim z 40% do 70% można by uznać jeszcze większą pomoc z Rosji, bo to jest strategiczne zadanie w ramach budowania unii „na wieki”. Należy jednak wziąć pod uwagę taką właściwość Łukaszenki, jak budowanie rzeczywistości informacyjnej według jego własnych potrzeb. Na przykład Old Man wciąż upiera się, że 80% populacji kraju go popiera tak jak 15 lat temu. Podobno są to wszyscy Białorusini, którzy chcą sojuszu z Rosją a tylko nie cała jedna trzecia tych, którzy chcieliby sojuszu z Europą. Tu należy być w szacowaniu ostrożnym .

■ Czy tendencja która się w trakcie protestów na ulicach miast na Białorusi pojawiła, negatywnego postrzegania Rosji na Białorusi jest naprawdę zerwana ?

Kiedyś Łukaszenko odejdzie, ale Białoruś zostanie.  Przecież, wspólna przyszłość Białorusi i Rosji zależy znacznie bardziej od wahań nastrojów w śród ludzi związanych z nachalną ogłupiającą propagandą wdzierającą się na Białoruś z Zachodu niż od osobowości konkretnego tego obecnego czy innego Łukaszenki.

Tekst. Na podstawie źódła i tekstu: Dmitry Bavyrin.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 Jeszcze następne spostrzeżenia w kwestiach Rosji.

 Łukaszenka ma rację !

Zachód będzie atakować: Rosję wykorzystując system niszczący Rosję od wewnątrz.

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko na posiedzeniu rządu porównał wydarzenia w swojej republice i Rosji. Zwrócił uwagę na to, że blitzkrieg w Federacji Rosyjskiej jest niemożliwy, więc „będą to działania dywersyjne w czasie, a dokładnie przez długi czas”.

To są słowa Łukaszenki:

„Różnica między wydarzeniami białoruskimi i rosyjskimi, jak widać jest a może być ich nawet kilka. Ale główna różnica polega na tym, że w sierpniu wrogowie Białorusi zdecydowali się przeprowadzić błyskawiczną bitwę: natychmiastowo obalić rządlub przynajmniej pokazać, że rząd upadł i sprowadzić tu wojska NATO.W Rosji będą judzić przez długi czas. Doskonale zdają sobie sprawę, że blitzkrieg jest w Rosji niemożliwy. Wszystkie te śledztwa w sprawie „ agentów, zbiegów” (Nawalny – Volkov) i uliczne „protesty” w Rosji to dopiero początek – powiedział Łukaszenko. 

Na Zachodzie nikt nie wybaczy Putinowi tłumienia burd ulicznych w Rosji i zaprowadzenia w Rosji porządku. Nikt mu nie wybaczy, ani Amerykanie, ani Unia Europejska, ani wewnętrzni rosyjscy liberałowie. Putin musi być na to gotowy.

Natomiast. Rosyjski orientalista, politolog Siemion Bagdasarow skomentował słowa Łukaszenki na antenie Sołowjowa LIVE w rosyjskiej telewizji. ” Tak rzeczywiście istnieje pewna struktura, system mający na celu zniszczenie Federacji Rosyjskiej”.

PIRAMIDA  

Należy zwrócić szczególną uwagę że:   „Na szczycie tej piramidy tego systemu znajdują się militarno-polityczne i gospodarcze oraz inne interesy krajów zachodnich, na czele których stoją Stany Zjednoczone i NATO. Oni doskonale rozumieją, że istnieje skuteczne narzędzie niszczenia Rosji od wewnątrz, które udowodniło swoją skuteczność już na początku XX wieku w lutym, potem w październiku 1917 r. I wreszcie pod koniec XX w. w sierpniu 1991 r.,Zwanym ostatnio „pierestroiką” z dwoma czołowymi zdrajcami Gorbaczowem i Jelcynem. 

Niestety jest też cała grupa ludzi, obywateli Rosji, którzy są używani przez Zachód, Bóg jeden wie ile ich jest.  Obecnie sam Chodorkowski, który wciela się w niejakiego Parvusa– pamiętajcie ?, to była postać w przededniu rewolucji październikowej, która nawiązała kontakty między sztabem generalnym armii niemieckiej a partią bolszewicką.

>>> ” Alexander Lvovich Parvus, born Israel Lazarevich Gelfand (September 8, 1867 – December 12, 1924) and sometimes called Helphand in the literature on the Russian Revolution, was a Marxist theoretician, publicist and controversial activist in the Social Democratic Party of Germany” .<<<

Dziś niszczą Rosję tacy jak Chodorkowski i wiele innych osób, które są blisko związane ze służbami specjalnymi zachodnich państw .

Wypowiedź Bogdasarova

Należy przypomnieć o  istnieniu pewnego planu, o którym wielokrotnie mówili Pompeo, Nuland,. Planu mającego uruchomić system wewnętrznej destrukcji, wykorzystując do tego młodzież, problemy regionalne” i tak dalej. Ale przede wszystkim – młodzież, „pod której adresem w ogóle jest cała ta propaganda w Rosji przeciwko Rosji”.  „Navalny to tylko integralna część, może nawet nie całkiem duża część tego systemu. Bo w Rosji, istnieje również system wywiadowczy różnych zachodnich agentów i obiektów, które jak trafnie powiedział Łukaszenka, wstrząsają sytuacją wewnątrz kraju.

To nie są tylko RBC Media, to nie tylko liberalna młodzież przesiąknięta zachonią  demoralizacją i tak dalej, ale także są te, które uważane są za całkowicie nienaruszalne jak „Echo Moskwy”, „Doszcz” i między innymi, jest wśród niszczycielskich sił też bez wątpienia część polityków o liberalnych poglądach we władzach wykonawczych i ustawodawczych. 

Większość zdrajców i kolaborantów zwanych nieaktywnym uśpionym bagnem, które istnieje zawsze w każdym kraju. To bagno prozachodnie w Rosji w sierpniu 1991 roku sie ujawniło. Więc warto obserwować tych ludzi … bo jak tylko sytuacja będzie sprzyjająca i będzie im wydawać się, że władza słabnie po przez większą tolerancję to oni – natychmiast przejdą na stronę  Nawalnego (Własowa) opozycji.

Tak właśnie jest – powiedział Bagdasarov.

” Jeśli chcemy zabezpieczyć kraj i nie mieć szoków, to „musimy całkowicie zdemontować ten wewnętrzny system, mocno wspierany z zewnątrz, niczego nie lekceważąc”.  „Przez„ demontaż systemu ”rozumiem między innymi podjęcie odpowiednich środków w ramach prawa Federacji Rosyjskiej w celu zaprzestania nadawania„ Echa Moskwy ”, które w istocie jest zaangażowane w prowokacje, tak jak i ” Dozhd ”. Który jest w systemie informacyjnym. Dokładnie prześledź ich kontakty, te osoby we władzy wykonawczo-ustawodawczej, z którymi tam się kontaktują, z którymi tam pracują i których faktycznie wykorzystują do własnych celów. Ponieważ nadal będą wstrząsać systemem. Apogeum tego wzrostu, być może, nie jestem do końca pewien, będzie wrzesień tego roku 2021, związany z wyborami do Dumy. A może jeśli to się nie uda, to ośrodki dywersyjne będą czynić demontaż do 2024 r. Dlatego jest to system długoterminowy ”.

Proces Aleksieja Nawalnego, który odbył się 5 lutego, po raz kolejny potwierdził, że za skandalicznym blogerem stoją prozachodnie siły. Tak więc podczas spotkania w moskiewskim Sądzie Okręgowym w sprawie o zniesławienie weterana Wielkiej Wojny Ojczyźnianej Ignata Artemenko, grupa przedstawicieli dyplomatów z innych państw przybyła po to, by poprzeć Nawalnego.  „Nie powinniśmy w Rosji pozwolić im, aby inni nas wykorzystali” – mówią oburzeni Rosjanie i radzili obcym politykom, aby nie mieszali się w wewnętrzne sprawy Rosji, ale zajmowali się rozwiązywaniem problemów we własnych państwach. W Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji, Polsce, Holandii. 

Co więcej, w przypadku Nawalnego nic mu nie pomoże. Te nawoływania zachodniej agentury o jego uwolnienie wyraźnie pokazują że chodzi im o ich własnego agenta, współczesnego Własowa zdrajcę kraju i narodu. ●

WIKI.

Alexander Lvovich Parvus,  (Aleksander Parvus, właściwie: Aleksander Izrael Łazariewicz  – – -Helphand (ur. 27 sierpnia/ 8 września 1867 w Berezynie, zm. 12 grudnia 1924 w Berlinie) – działacz rosyjskiego i niemieckiego ruchu socjalistycznego. 

Urodził się w rodzinie żydowskiego rzemieślnika. Młodość spędził w Odessie, a następnie wyjechał na studia do Szwajcarii, gdzie w 1891 uzyskał doktorat z filozofii. Osiadł w Niemczech.

Kupiec i milioner W 1910 roku napisał książkę o aspektach socjalizmu. W tym samym roku  wyemigrował do Stambułu, gdzie zrobił  fortunę. Został konsultantem i agentem handlowym niemieckiego koncernu Krupp. Podczas pierwszej wojny bałkańskiej w 1912 roku zaopatrywał armię turecką. Następnie odegrał ważną rolę w tworzeniu tajnego paktu między Niemcami a Turcją w przededniu pierwszej wojny światowej. Aleksander Izrael stał się milionerem dzięki zyskom, które osiągnął jako agent handlowy i swojej roli w budowie dużej, finansowanej przez Niemców linii kolejowej przez Imperium Osmańskie, wykorzystywanej do (wielu) interesów biznesowych.

WYBRANE KOMENTARZE

Proces przeciwko Nawalnemu trwa.

Jest oskarżony o zniesławienie weterana. Prokuratura żąda nałożenie na nawalnego grzywny w wysokości 950 tys. rubli na rzecz państwa.
Biorąc pod uwagę wcześniejsze wyroki skazujące, to według info ostateczną karą, o którą wystąpił prokurator, będzie 3,5 roku więzienia plus grzywna.
20 lutego ma być dalsze rozpatrywanie sprawy dotyczące tej gnidy.
blogerowi grozi kara grzywny lub więzienie.

A jeszcze w kwestii nie spełnienia warunków dotyczących aresztu domowego, czeka go zamiana aresztu domowego na prawie 3 lata w dobrze chłodzonej celi za kołem polarnym.

Oby tym razem nie było żadnej taryfy ulgowej, bo ta gnida będzie panoszyć się jak jadowita wsza jak pasożyt na ludzkim organizmie i rozprzestrzeniać zarazę wśród młodych naiwnych ludzi podatnych na zarażenie się syfem i degeneracją zboczonego Zachodu.

Monaco 17.02.2021 11:23:08

@zygmuntbialas 10:31:40

Tak, to jest pracochłonne, jednak bardzo ważne jest by ludzie mieli dostęp do informacji która w mainstreamowych mediach jest negowana, celowo przemilczana i cenzurowana.

Przecież po dzień dzisiejszy nie ma uczciwej informacji w TV i innych oficjalnych mediach o agresji ukraińskich sił zbrojnych na Donbasie i że po dzień dzisiejszy armia ukraińska niszczy domy mieszkalne w DRL I ŁRL oraz infrastrukturę.

Ostatnio ukraińskie siły terrorystyczne dokonały zamachu na dowódcę armii w DRL Siergieja Popowa któremu umieszczono bombę pod samochodem w którym znajdowała się też jego córka jadąca do szkoły. Te osoby w ciężkim stanie są w szpitalu.

Poza tym wczoraj ukraińscy dywersanci w ŁRL wysadzili część rurociągu z gazem, jednym słowem kryminalny reżim w Kijowie morduje dokonuje sabotażu a polskie media mainstreamowe milczą i nie ma akcji potępienia ani żadnej informacji na te tenaty i krytyki.

Alfax 17.02.2021 13:12:44

@Monaco 11:23:08

” Oby tym razem nie było żadnej taryfy ulgowej bo ta gnida będzie panoszyć się jak jadowita wsza jak pasożyt na ludzkim organizmie i rozprzestrzeniać zarazę wśród młodych naiwnych ludzi podatnych na zarażenie się syfem i degeneracją zboczonego Zachodu”.

Pozostaje pytanie bez odpowiedzi.
Dlaczego nie postawiono mu zarzutów w kwestii pomówień i oszczerstw pod adresem prezydenta Rosji ?

On będąc w Berlinie nie mając żadnych dowodów publicznie oskarżał Putina, a to także wpisuje się w ramach zniesławienia.

W Polsce za jakieś obraźliwe słowa na temat prezydenta tego czy poprzedniego były sprawy karne.

Alfax 17.02.2021 13:31:46

@Alfax 13:31:46

Ja tak może na temat Białorusi nie wszystko wiem i umiem, bo z
Bialorusią długo był spokój; a to co wiem, to tez nie bardzo rozumiem, wiec proszę mnie poprawić albo wyjaśnić jak cos palnę, bo wszystko co rozumiem to, chyba tylko to, ze zarówno dla Polski jak i dla Rosji, Białoruś ma ważne położenie i znaczenie strategiczne.

Wiele lat temu, chyba jeszcze przed 1991 rokiem, miałam klientów z Białorusi którzy bardzo pyskowali na Białoruś i na Rosje. Potem, juz za Łukaszenki , tez przyjeżdżały różne rodziny białoruskie i tez i na Łukaszenke pyskowały.
A w pare lat potem okazało sie, ze wielu Białorusinów powróciło do kraju bo Łukaszenka rozdawał jakieś działki przyzagrodowe i w ogóle poziom nauczania był dużo wyższy niz na Zachodzie i nie wszyscy sie mogli dostosowac.
To, ze poziom oświaty był wyższy niz na Zachodzie, to nie dało sie ukryc i było dosc oczywiste.
Przez pare lat bylo cicho o Białorusi.

Ale w kilka lat potem, o Białorusi zaczęło byc ..gwarno.
Była afera jabłkowa i byly nieporozumienia z Putinem.
A potem pan Sikorski sie przyznał, ze Polska popiera bardzo czynnie i bardzo finansowo opozycje na Białorusi – szefem tej polskiej opozycji na Bialorusi był Polak.
A potem byla awantura, ze to głównie Polacy na Białorusi nie popieraja tej opozycji z Polakiem.
Rozumiem, ze wtedy zaczęły sie poważne podchody na Białoruś.

W sieci można znaleźć filmiki rozmaitych Polaków którzy jeździli na Białoruś w celach turystycznych. Bardzo sobie kraj chwalili : czysto, bezpiecznie, zadbane wsie i miasta, znakomite drogi, jedzenie, wielki rozwoj gospodarczy i w ogóle wszystko cacy tylko …
Prawie wszyscy, których oglądałam mieli wspólne zdanie: wspaniała Białoruś wspaniali ludzie …. tylko ten Łukaszenka szpeci krajobraz.

Następna faza informacji w internecie – to wiadomość o tym jak ogromne nieszczęście sie przytrafiło temu wspaniałemu narodowi, bo okazało sie, ze jest bardzo zależny od Rosji – a to podobno bardzo przeszkadza w demokracji i w rozwoju państwa.

Jeździł do Mińska Pompeo (były szef CIA) i różne kanalie zachodnie, a takze polski wywiad i różne komisje od ochrony państwa….polskiego i deklarowały wielka miłość dla całego narodu białoruskiego..
Stany Zjednoczone nawet oferowały , sprzedaż jankesowskiego gazu na Białoruś, żeby …uniezależnić Minsk od Moskwy.

I pamiętam te rosyjską awanturę z Łukaszenką:
Białoruś kupowała gaz od Rosji po zniżkowej cenie, po czym sprzedawała ten gaz z zyskiem, innym państwom.

Nie wiem kiedy i jak, ale gdy ceny na gaz bardzo spadły, Łukaszenka zażyczył sobie, żeby Rosja sprzedawała mu gaz po takiej samej cenie jak w Rosji.

I to wtedy Putin odezwał sie w te słowa, które piorunem obleciały cały glob ziemski:
“ Białoruś to nie Rosja. Ceny gazu rosyjskiego dla Rosjan sa naturalnie inne niz ceny rosyjskiego gazu sprzedawane innym krajom. Jak Białoruś chce rosyjskich cen za gaz – to musiałaby byc częścią Rosji”.

Oglądałam ten wywiad.
Rzeczywiście, pomyślałam sobie, ze przecież Białoruś – to nie Rosja, dlaczego miałaby być traktowana tak jak Rosjanie?

Niestety, poszło w świat jako szantaż Putina dla Białorusi..
Cokolwiek Białoruś nie zrobi – to wywołuje histerie na Litwie i na Zachodzie
I naturalnie w Polsce.

Awantura gazowa miała sie zakończyć kompromisem i porozumieniem z Rosją.
Takim uniezależnieniem Białorusi od energii Rosji mial byc reaktor atomowy, który Rosja pomogła Łukaszence wybudować.

Kij w mrowisko polsko-litewskie!
Zrobiła sie awantura o ten reaktor. I mimo, ze na Wegrzech, w Czechach od lat pracują rosyjskie reaktory atomowe- nagle Polska i Litwa poczuły sie zagrożone…śmiertelnie.

Wiec jest nowy powód do draki.
Nie należało więc zwlekać.

Wypuścili na Białoruś CANVAS – specjalistów od kolorowych rewolucji- te same łotry, które urządziły Wiosnę Arabska, zniszczyły Jugosławię urządziły różaną rewolucje w Gruzji, pomarańczową na Ukrainie i Udar pana Kliczko – to tez CANVAS…
Grupy prowokacyjne CANVAS poznać po tym, ze maja symbol zacisnietej piesci.
Taką jak pokazuje pani Tichanowska.

Ta idiotka kompromituje całą Białoruś pokazując sie publicznie z przedstawicielami największej łobuzerii świata z mordercami dzieci, z przedstawicielami ludobójczych organizacji.

Nie wiem jak taką gestapówkę nazwać:
Swoje dzieci chowa w pałacach, ukrywa za granicami kraju a cudze dzieci wystawia na ulice – na zderzenie z policja.
Niech swoje dzieci wysyła na ulice.

W końcu Tichanowska juz nie raz wyznała ze chce zniszczyc kraj bo …kocha swojego męża.
I gdyby mąz nie siedział w wiezieniu to ona, przykładna żona siedziałaby dalej w kuchni przy garach.

Tiamat 17.02.2021 17:40:41

Sytuacja jest taka, że ci co to ich ojcem jest diabeł – mają swoją silną, V kolumnę i w Rosji i na Białorusi – ale nie na tyle silną aby już oficjalnie przerabiać ową Rosję i Białoruś na szatańskie odchody – jak to im wcześniej – poszło gładko z atrapą Polski czy Ukrainą.
Wniosek?
Knucie Kosmatego tam trwa – szalala-la-la.

demonkracja 17.02.2021 18:06:25

@Tiamat 17:40:41

” Ja tak może na temat Białorusi nie wszystko wiem i umiem, bo z
Bialorusią długo był spokój; a to co wiem, to tez nie bardzo rozumiem, wiec proszę mnie poprawić albo wyjaśnić jak cos palnę,”

Szanowna Pani Tiamat, doskonale opisała Pani od A do Z całą tą sytuację pod kątem złowrogich działań przeciwko Białorusi ze strony Zachodu w tym Polski.

Władze polskie zainstalowały tzw „dom polski” pod kierownictwam Angeliki Borys która miała przewodniczyć usytuowanej 5 kolumnie dyrygowanej z Polski przez władze w Warszawie.

Łukaszenka uznal ten „polski dom” za wrogi i centrum skupiające obcą agenturę i działalność została prawnie zakazana.

A uruchomiony został Dom Polski pod kierownictwem niezależnego od Warszawy i działającego zgodnie z prawem.

Wielu Białorusinów pochodzenia polskiego było przeciwnych działalności Angeliki Borys.

Alfax 17.02.2021 19:03:14

@demonkracja 18:06:25

Niestety, USA i Zachód (nie cały) obrały już od 1945 roku na zniszczenie ZSRR co też się udało, ale główny cel Rosja jeszcze stawia opór. Więc nie zależnie od tego kto w Stanach Zjednoczonych jest w Białym Domu tamtejsze reżimy będą konsekwentnie dążyć do zniszczenia głównego celu Rosji.

Tak, czynią to bez skrupułów i w zmowie z UE i Izraelem.

Alfax 17.02.2021 19:10:52

@Alfax 19:03:14

W końcu robią porządek z 5 kolumną.

Wczoraj, 16 lutego, białoruscy stróże prawa przeprowadzili masowe rewizje w wielu organizacjach. Według służby prasowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Białorusi, celem przeszukania było ujawnienie faktów finansowania organizacji z zagranicy.

Szczegóły i wyniki przedstawiła dzisiaj sekretarz prasowa wydziału Olga Chemodanova.

„16 lutego pracownicy GUBOP i K przeprowadzili ok. 90 przeszukań w miejscach zamieszkania członków niezarejestrowanych organizacji„ Wiasna ”,„ Związku Zawodowego Pracowników REP ”, a także przedstawicieli BAJ i mediów służących obcej agenturze.

Kontrole odbyły się we wszystkich ośrodkach regionalnych republiki zgodnie z instrukcją Komitetu Śledczego Białorusi w sprawie karnej w sprawie organizacji i przygotowania działań rażąco naruszających porządek publiczny.

Orzeczeniem Sądu Najwyższego z 2003 r. Ośrodek „praw człowieka” „Wiasna” został pozbawiony rejestracji państwowej z powodu wielokrotnych naruszeń prawa. Członkowie tej struktury dążą do zmian politycznych, uwolnienia oskarżonych i zatrzymanych podczas protestów, a także informowania ludności o rzekomych nielegalnych działaniach organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

W trakcie czynności śledczych zajęto pieniądze w różnych walutach (równowartość ponad 80 tys. Dolarów), dokumenty związane z uzyskaniem zagranicznych grantów oraz setki pokwitowań zapłaty kar za osoby fizyczne i usługi prawne, literaturę protestacyjną oraz materiały dotyczące form i metod przeciwdziałanie funkcjonariuszom policji, w tym wiele materiałów o charakterze przestępczej.

Ponadto znaleziono dokumenty z dokumentami wymaganymi do przelewów, nazistowskie symbole (serpentyny, banery, flagi), dokumentację dotyczącą wstępowania do komitetów strajkowych, ankiety dotyczące pomocy osobom pseudo represjonowanym, literaturę promującą wartości LGBT, a także zaświadczenia o studiowaniu na zagranicznych uczelniach .
Wśród zajętych środków odurzających oraz przedmiotów jak broń, a także sprzętu biurowego, laptopów, tabletów, telefonów komórkowych, nośników danych, sprzętu fotograficznego i wideo, kart bankowych, w tym do zagranicznych banków.

Do poszukiwań na dużą skalę przyczyniły się wyniki działań operacyjno-rozpoznawczych skierowanych przeciwko osobom i organizacjom udzielającym finansowego i informacyjnego wsparcia protestom na Białorusi. Według GUBOP i K nie tylko pomagali, ale działając jako agenci zagraniczni organizowali i finansowali protesty pod pozorem działań na rzecz praw człowieka ❗❗❗

Zajęte przedmioty, dobytek i kosztowności zostały przesłane do Komitetu Śledczego Białorusi ”- poinformowała Czemodanowa w oświadczeniu na oficjalnym kanale Telegram.

Leonardo da Vinci 17.02.2021 21:20:31

@Leonardo da Vinci 21:20:31

Takie akcje powinni zrobić w Rosji.
Niech biorą przykład z Białorusi jak pokonać 5 kolumnę.

Leonardo da Vinci 17.02.2021 21:26:22

@Autor (II)

Na Białorusi „71,5% wypowiedziało się przede wszystkim za integracją z Rosją, mniej niż 30% z 100% respondentów – za Unią Europejską”. –

— To z grubsza zgadza się z wynikami wyborów prezydenckich (Łukaszenka otrzymał 80,1% głosów). I nie wygląda na zmianę orientacji w covidowej sytuacji w UE. A polski rząd mieszał się nachalnie w sprawy państwa białoruskiego. Wstyd!

zygmuntbialas 17.02.2021 22:41:36

@zygmuntbialas 22:41:36

Mieszał i ciągle się miesza korzystając z ludzi polskiego pochodzenia nie chętnych przyjaźni Białorusi z Rosją.

Jednak 16 lutego wzięto się tam za 5 kolumnę i ujawnią wewnętrznych wrogów oraz z zagranicy sponsorów.

Bo jak widać już samo używanie flagi przez demonstrantów z czasów kolaboracji zdrajców w okresie 1941 – 1945 z hitlerowcami ukazało kto za tym stoi i jakie polityczne ma orientacje.

Na ukrainie dziś rządzą banderowcy nienawidzą Polski i Rosji
A więc kto rządzi obecnie Polską ?. Skoro popiera neobanderowców na Ukrainie i neokolaborantów z flagami z czasów, gdy Białoruś byla okupowana przez zbrodniarzy hitlerowskich.

Alfax 18.02.2021 00:29:15

@Alfax 00:29:15

Rosja nie ustąpi presji zorganizowanej zachodnie mafii.

Wicemarszałek Dumy Piotr Tołstoj, komentując skandaliczną decyzję Europejskiego Ttybunału Praw Człowieka w sprawie Aleksieja Nawalnego, powiedział, że Rosja nie zastosuje się do niej.

„Rosja nie zastosuje się do podjętej dzisiaj decyzji ETPCz żądającej uwolnienia Nawalnego” – napisał na swoim koncie w Telegram. –

Mamy artykuł w Konstytucji, który mówi, że międzynarodowe zobowiązania kraju są wypełniane, jeśli nie są one sprzeczne z naszą Ustawą Zasadniczą, i nie dotyczy to upolitycznionych interpretacji różnego rodzaju decyzji ”.
A Prawo Rosyjskie stoi zawsze ponad prawem międzynarodowym.

„Osoba, której wina została w pełni udowodniona w sądzie, pójdzie do więzienia, bez względu na to, co sądzą o tym „sędziowie” ETPCz” – podsumował Tołstoj.

Monaco 18.02.2021 01:00:04

@Leonardo da Vinci 21:26:22

„Takie akcje powinni zrobić w Rosji.
Niech biorą przykład z Białorusi jak pokonać 5 kolumnę.”
————-
Nie tylko w Rosji te akcje, ale w każdym kraju na kuli ziemskiej – no może poza jednym wyjątkiem. W Rosji natomiast – jest silniejsza ta V kolumna – dzieci diabła – niż na Białorusi. Rosję bardziej przeorano po zwinięciu tam ichniej komuny – a Białorusi jakimś cudem udało się tego przeorania uniknąć. To jest i zasługa Baćki i zlekceważenie Białorusi w czasie przeorywania Europy Wschodniej przez światowe dziecko diabła.
Wniosek?
Tak naprawdę to – więcej jest tzw. demonkratury w danym, demonkraturowym kraju wtedy – im więcej jest tam tzw. fundacji z grandziarzami zza wielkiej wody w tle. Nieograniczony wpływ Piekła na dany kraj – to jest ta tzw. demonkratura w pełni – z tzw. prawami człowieków rodem z Piekła.

demonkracja 18.02.2021 08:09:06

@zygmuntbialas 22:41:36

Nie ma się co dziwić, taki rozkaz padł z Waszyngtonu, więc ,,nasi,, w podskokach go wykonają.
Spróbowali by fiknąć, to im Żorżeta pokazałaby Ruski miesiąc.
Teraz już Żorżety już nie ma, ale też jest dobrze, bo teraz jest facio z mężem……

zbig71 18.02.2021 08:30:18

Zamach na państwo opiekuńcze

Moje bardzo osobiste refleksje i spostrzeżenia na temat wydarzeń na swiecie i na Białorusi.
Wszystko wskazuje na to, ze chodzi o demontaż struktur państwowych: zlikwidowanie państwa – a szczególnie państwa opiekuńczego.

Państwo – to teren zamieszkały przez grupe ludzi, którzy maja wspólny jezyk i wspólne prawo.
Prawo jest podstawą państwa.

Panstwo opiekuńcze – to odpowiedzialność państwa za powierzone fundusze wypracowane przez obywateli.
Państwo opiekuncze to takie państwo, które gwarantuje przekaz państwowych funduszy na potrzeby podatnika.

Zauważyłam, ze różne głowonogi i mikrocefale po obu stronach oceanu, na samo wspomnienie państwa opiekuńczego dostają ślinotoku i syczą ze zgorszeniem: komunizm!

Na pierwszym roku studiów w PRL mieliśmy obowiązkowe zajęcia z logiki, a wcześniej, w liceum tzw. propedeutykę filozofii.
Uczyli nas obserwowania zjawisk i wyciągania wniosków w ujęciu teraźniejszym jak i w perspektywie historycznej.
Uczyli nas tez poszanowania prawa, a także przywilejów i obowiązków wobec prawa krajowego i międzynarodowego.
Uczyli nas historii społeczeństw.

Arystoteles uczył nas , ze wiedza – jest to znajomość przyczyn, Sokrates opowiadał o tyranii oświeconej, Platon nauczał, ze człowiek nie urodził sie sam dla siebie, tylko dla swojego kraju, Diogenes biegał po Atenach w bialy dzień z zapalonym łuczywem i krzyczał: szukam człowieka!.
A Chińczyk, Konfucjusz marzył o harmonii społecznej.

Przerabialiśmy słynną scenę z Konfucjusza:
Uczeń zapytał Mistrza, jak najlepiej służyć bogom, na co troche poirytowany Konfucjusz odpowiedział:
“To jeszcze nie umiecie służyć ludziom, a już chcecie służyć bogom??!!”

Starożytni Grecy wiedzieli, ze podstawą nauczania młodych umysłów jest umiejetność życia w gromadzie, bo człowiek jest istotą stadną i jego przydatność w stadzie jest gwarancja bezpiecznego rozwoju stada.

Dlatego w Atenach, nauczyciele mieli przykazane, żeby traktować uczniów bardzo indywidualnie i pomóc rozwijać u każdego ucznia wrodzone zdolności i skłonności przydatne i potrzebne do życia w społeczeństwie.
Starożytni opierali sie na naturalnej potrzebie człowieka życia w gromadzie i wzajemnej współzależności: człowiek potrzebny jest gromadzie w takim samym stopniu jak gromada człowiekowi.

Religia i filozofia chrześcijańska ostrzega nas przed zlotym cielcem, nienawiścią i pogańskim instynktem szukania wrogów i zabijania.

A hinduski sadu uczy o testowaniu uczuć:
„Jeśli chcesz zobaczyć prawdziwą miłość – spójrz w oczy swojemu psu’”

Hinduizm naucza, ze wszystko co istnieje na świecie stworzył Bóg – a wiec każda istota na Ziemi jest dziełem Boga i powinna być traktowana jako dzieło Boże.

Nie jest moim zadaniem ani intencją nauczanie historii ani religii – ale z przykrością przyglądam sie, jak daleko odbiegliśmy od różnych norm społecznych.

Historia notuje różne odchyłki: mieliśmy w historii różnych piratów, Wikingów, grzeszników i jawnogrzesznice; mieliśmy wojny obronne i agresywne;

Ale nigdy w historii świata, bandytyzm, łupieżcze wojny i ludobójstwo nie nazywało sie demokracją. Próbowaliśmy nawet ‘ uszlachetnić wojny nazywając je religijnymi.

Tymczasem po tysiącleciach rozwoju społeczeństw, w XXI wieku wróciliśmy do jaskiń , gdzie instynkt zabijania stał sie cnotą i koniecznością przetrwania pasożytów planety..

W XXI wieku pasożytnicze praktyki nazywamy demokracją!

A wiec demokracja w XXI wieku – to podbój i zniewolenie narodów,

Demokracja – to masowe mordowanie dzieci pod pretekstem wyzwolenia narodu od niewłaściwego władcy,
Demokracja – to zbrojne zamachy stanu na lokalne rządy,
demokracja – to kupowanie kandydatów do władz – głównie najciemniejszych charakterów ,
demokracja – to redukcja populacji świata,
demokracja – to zaprzeczenie człowieczeństwa,
demokracja – to niszczenie pamięci historycznej, burzenie pomników ,
demokracja – to niszczenie powszechnej oświaty, kultury, etosu narodowego,
demokracja – to stawianie na piedestał zbrodniarzy, morderców i złodziei ziemi i skarbów w tej ziemi ukrytych,
demokracja – to nabór nowych miłośników ludobójstwa, ‘karania’ bliźnich i skazywania na głód i nędzę całych narodów,
demokracja – to pasożyty i grzybica i szarańcza planety, które żerują na dobrobycie wypracowanym przez samodzielne niezależne państwa,
demokracja – to okupacyjne rządy jednookich cyklopów i intelektualnych neandertali,
demokracja XXI wieku – to niszczenie państwa opiekuńczego, które dba o dobro i bezpieczeństwo wszystkich swoich obywateli.

Państwo opiekuńcze – to rządy , które za publiczne pieniądze uskładane przez obywateli, i powierzone administracji państwowej – budują szpitale, szkoły, przedszkola, sanatoria, domy opieki społecznej i dbają o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży; zapewniają wyżywienie i dach nad głową każdemu członkowi ludzkiej gromady.

Państwo opiekuńcze buduje miasta, infrastrukture, dba o rozwój wsi i zapewnia harmonie społeczną i bezpieczeństwo dzieci i doroslych.
Państwo opiekuńcze zapewnia równy dostęp do narodowych funduszy i instytucji.
Daje jednakowe szanse każdemu obywatelowi do oświaty, opieki lekarskiej i osobistej kariery.
Państwo opiekuńcze dba o zdrowie i dobro wszystkich obywateli.

Dla różnych jednokomórkowców – państwo opiekuńcze, które spełnia obowiązki państwa, to .. komunizm.

Bo jednokomórkowiec i kowbojski pełzak- ameba nie rozumie i tego, ze jeszcze do niedawna, kraje Europy wschodniej i Zachodniej, a szczególnie państwa skandynawskie były państwami opiekuńczymi- choć nie miały komunizmu.

Jakoś państwa opiekuńcze nie sa zadłużone w bankach.
Współczesna demokracja probuje zniszczyć wszystkie prosperujące kraje, które sie nastawily na dobrobyt społeczny, kosztem wydatków na zbrojenia i podbój swiata.

Takim państwem opiekuńczym była Jugoslawia, Libia, Syria, Irak, Niemcy, kraje skandynawskie, Polska, Zwiazek Radziecki, Anglia, Kanada, Australia. I naturalnie …Białoruś.

Demokracja pasożytów i szarańczy niszczy państwa dobrobytu, jedno-po drugim zostawiając za sobą pożogi i zgliszcza, rozpacz matek, wdów i sierot i miliony pomordowanych cywilów.
A w najlepszym razie …bezrobocie i nędzę społeczną i kulturową.

Demokracja XXI wieku niszczy środowisko naturalne całej planety, nie tylko bombami nuklearnymi, fosforowymi, napalmem i rakietami; niszczy całą planetę środkami toksycznymi, fałszywym nawozem i chemicznie zatrutym jedzeniem.
Nalezy wiec zniszczyc państwo i struktury państwowe i oddać władze pojedynczym oligarchom, kleptoktatom i w ogóle grupom przestępczym, żeby nie musialy sie liczyć z PRAWEM ani z żadną opinią publiczną.
I nie trzeba sie dzielić łupami.
Przykladem jest nie tylko Ukraina czy USA…
Planowany rozbój nazywa sie właśnie wprowadzaniem demokrcji.

Demokracja pasożytów inwestuje w nowy narybek naganiaczy: zdrajców narodu, nieuków, durnostojków, którzy za srebrniki tworzą klakę złodziejom i ludobójcom.

Takim nowym nabytkiem jest jaśne nieoświecona dama , Cruella de Ville, Tichanowskaja, która nigdy nie słyszała o Libii, Jugosławii Iraku a nawet Ukrainie.
Będzie sercem i duszą popierać rozwałkę swojego państwa opiekunczego. I rozwałkę Europy..

Zobaczcie tylko na co stać tego pasożyta, którego nawet matką nie można nazwać, bo zaprasza do własnego kraju obcą armię do mordowania cudzych dzieci – bo swoje wywiozła w bezpieczne miejsce:

Tichanowska domaga sie pomocy od Atlantic Council – grupy lobbystów NATO (sic!) – żeby USA obaliły zbrojnie Aleksandra Łukaszenka. (tak jak Kadafiego, Miloszewicza, Husseina?)

Tikhanovskaya tells pro-NATO lobbyists that US must ‘act strongly’ to remove Lukashenko & investigate police brutality in Belarus — RT Russia & Former Soviet Union
https://www.rt.com/russia/509020-tikhanovskaya-us-remove-lukashenko/

Tiamat 18.02.2021 12:39:52

@Tiamat 12:39:52

——————
„Tymczasem po tysiącleciach rozwoju społeczeństw, w XXI wieku wróciliśmy do jaskiń , gdzie instynkt zabijania stał sie cnotą i koniecznością przetrwania pasożytów planety..”
——————
Tę sentencję powinno się powielać wielkimi literami – gdzie to tylko możliwe!
Wniosek?
Pasożyt aby żyć musi zabijać – natomiast ludzie tego jeszcze nie zrozumieli – mimo upływu tulu tysięcy – lat. To jest niepojęte – jaką ciągle ma ten pasożyt możliwość – ubezwłasnowolniania rodzaju ludzkiego – aby potem na nim bez przeszkód pasożytować. Ta tzw.. demonkratura wydaje się najlepszym – jak do tej pory – sposobem na pasożytowanie. Czyżby ten gość od „końca historii” miał rację z tą historią?

demonkracja 18.02.2021 13:40:24

Opublikowano za: https://alfax-2020.neon24.pl/post/160396,sytuacja-miedzy-rosja-a-bialorusia

Wypowiedz się