Czy obowiązkowe maski i szczepionki przekraczają 10 punktów Kodeksu Norymberskiego?

Makia Freeman
Artykuły o wolności

W SKRÓCIE…

  • HISTORIA: Osoby prowadzące kult COVID angażują się w przymusowe eksperymenty medyczne na światowej populacji za pomocą obowiązkowych masek i (planowanych) obowiązkowych szczepionek.
  • IMPLIKACJE: Kodeks Norymberski został stworzony 74 lata temu jako etyczny wzorzec mający na celu powstrzymanie wykorzystywania poprzez niepożądane eksperymenty medyczne. Czy obowiązkowe maski i szczepionki, rzekomo uzasadnione przez COVID, przekraczają 10 punktów?

kod norymberski

Kodeks norymberski został stworzony jako etyczny punkt odniesienia dla ochrony przed eksperymentami medycznymi. Czy obowiązkowe maski i szczepionki to psują?

Obowiązkowe maski

nadal jest standardową procedurą operacyjną dla wielu hrabstw, regionów, okręgów, stanów i narodów na całym świecie, w miarę postępu kultowego programu COVID . W wielu miejscach, chociaż szczepionki COVID nie są jeszcze obowiązkowe, władze spieszą się, aby to zrobić, ustanawiając programy takie jak paszporty odporności , świadectwa szczepień oraz obowiązkowe bazy danych śledzenia, które rejestrują, kto wykonał szczepienia, a kto nie. W międzyczasie nieodłączne suwerenne prawa człowieka są ograniczone do tych, którzy zgodzą się zaszczepić. Szaleństwo i absurdalność kultu COVID jest tym bardziej widoczna, gdy zdajesz sobie sprawę, że jego obowiązkowe lub quasi-obowiązkowe zasady stoją w sprzeczności z bardzo ważnym zestawem zasad przyjętym w 1947 r.

Odwołuję się do Kodeksu Norymberskiego, zestaw 10 punktów, które powstały w wyniku niesławnych procesów norymberskich przeprowadzonych w następstwie II wojny światowej. Nie oceniam bezstronności tych procesów, ponieważ wiem, że były prowadzone głównie przez Stany Zjednoczone i aliantów (jako zwycięzców), którzy z oczywistych powodów nie wnosili oskarżeń przeciwko amerykańskim generałom, takim jak Eisenhower (który później został prezydentem USA),  za jego obozy jenieckie w Niemczech i bombardowanie dywanowe Drezna. Niemniej jednak procesy doprowadziły do ​​powstania Kodeksu Norymberskiego, w którym zapisano zasadę świadomej zgody – zasadę, która wraz z pojawieniem się oszustwa COVID jest obecnie bardzo istotna i jest nieustannie poddawana próbie. W tym artykule przyjrzymy się pokrótce każdemu z 10 punktów w świetle ograniczeń i zasad COVID.

10 punktów kodeksu

Ta strona internetowa zawiera krótką historię powstania 10 punktów Kodeksu Norymberskiego. Co ciekawe, chociaż kodeks jest międzynarodowym etycznym punktem zwrotnym, najwyraźniej nadal nie jest zapisany w amerykańskim lub niemieckim prawie krajowym. Musimy założyć, że te rządy za pośrednictwem swoich tajnych agencji, takich jak CIA, chciały zachować otwarte drzwi do przeprowadzania eksperymentów medycznych (takich jak programy broni biologicznej, takie jak uzbrojone kleszcze ) na swoich obywatelach bez technicznego łamania prawa:

„19 sierpnia 1947 r. Sędziowie amerykańskiego trybunału wojskowego w sprawie USA vs. Karl Brandt et. glin. wydał swój werdykt. Zanim ogłosili winę lub niewinność każdego oskarżonego, stanęli przed trudnym problemem eksperymentów medycznych na ludziach. Kilku niemieckich lekarzy argumentowało we własnej obronie, że ich eksperymenty niewiele różniły się od wcześniejszych amerykańskich czy niemieckich. Ponadto wykazali, że żadne prawo międzynarodowe ani nieformalne oświadczenie nie rozróżnia legalnych i nielegalnych eksperymentów na ludziach. Ten argument zaniepokoił dr. Andrew Ivy i Leo Alexander, amerykańskich lekarzy, którzy pracowali z prokuraturą podczas procesu. 17 kwietnia 1947 r. dr Alexander przedłożył memorandum do Rady ds. Zbrodni Wojennych Stanów Zjednoczonych, w którym przedstawiono sześć punktów definiujących legalne badania.Werdykt z 19 sierpnia powtórzył prawie wszystkie te punkty w części zatytułowanej „Dopuszczalne eksperymenty medyczne” i zmieniono pierwotne sześć punktów na dziesięć. Następnie dziesięć punktów stało się znane jako „Kodeks Norymberski”. Chociaż kodeks odnosił się ogólnie do argumentów obrony, zadziwiająco żadne z konkretnych ustaleń przeciwko Brandtowi i jego współoskarżonym nie wspomniało o kodzie. Tym samym moc prawna dokumentu nie była dobrze ugruntowana. Niepewne wykorzystanie kodeksu trwało przez pół wieku po procesie, kiedy zawierał on liczne międzynarodowe oświadczenia etyczne, ale nie znalazł miejsca ani w amerykańskich, ani w niemieckich kodeksach prawa krajowego. Niemniej jednak pozostaje ważnym dokumentem w dziedzinie etyki lekarskiej i jednym z najtrwalszych produktów „Procesu Lekarzy” ”.

Kod Norymberski nr 1: Dobrowolna zgoda jest niezbędna

Pierwszy punkt Kodeksu to:

„Dobrowolna zgoda podmiotu ludzkiego jest absolutnie konieczna”.

Ta kwestia była już wielokrotnie przełamywana tylko przez samo wprowadzenie obowiązkowych masek. Na przykład w Stanach Zjednoczonych maski są definiowane w kilku miejscach jako „wyroby medyczne” zgodnie z FDA (Food and Drug Administration). Pierwszy dowód znajduje się na samej stronie internetowej FDA na tej stronie, która omawia maski i jest zagnieżdżona w kategorii Urządzenia medyczne w następujący sposób:

„Strona główna / Urządzenia medyczne / Produkty i procedury medyczne / Ogólne urządzenia i materiały szpitalne / Sprzęt ochrony osobistej do kontroli zakażeń / Respiratory, maski chirurgiczne i maski na twarz N95”

Drugi dowód znajduje się w prawie: federalna ustawa o żywności, lekach i kosmetykach (ustawa FD&C), która jest prawem federalnym Stanów Zjednoczonych uchwalonym przez Kongres. To i inne przepisy federalne ustanawiają ramy prawne, w ramach których działa FDA. Ustawę FD&C Act można znaleźć w Kodeksie Stanów Zjednoczonych (USC), który zawiera wszystkie ogólne i stałe prawa Stanów Zjednoczonych, począwszy od 21 USC 301. Możesz przeczytać ją tutaj . Zajrzyj do rozdziału II Definicje (str. 3) i przewiń w dół do sekcji 201 (h):

„(H) Termin„ urządzenie ”(z wyjątkiem przypadków, gdy jest używany w punkcie (n) niniejszej sekcji oraz w sekcjach 301 (i), 403 (f), 502 (c) i 602 (c)) oznacza przyrząd, aparaturę , wdrażać, maszynę, przyrząd, implant, odczynnik in vitro lub inny podobny lub pokrewny artykuł, w tym dowolny komponent, część lub akcesorium, który jest – (1) uznany w oficjalnym National Formulary lub United States Pharmacopeia lub ich uzupełnienie, (2) przeznaczone do stosowania w diagnostyce chorób lub innych stanów lub w leczeniu, łagodzeniu, leczeniu lub zapobieganiu chorobom u ludzi lub innych zwierząt, lub (3) przeznaczone do wpływania na strukturę lub jakiekolwiek inne funkcja ciała człowieka lub innych zwierząt,i który nie osiąga swoich pierwotnych zamierzonych celów poprzez działanie chemiczne w lub na ciele człowieka lub innych zwierząt i który nie jest zależny od metabolizowania dla osiągnięcia pierwotnego zamierzonego celu. ”

Zgodnie z tą sekcją maska ​​spełnia kryteria wymagane do oznaczenia jej jako wyrób medyczny, ponieważ spełnia wymogi pkt 2, będąc aparatem przeznaczonym do zapobiegania chorobom.

Kod Norymberga nr 2: Plony Owocne wyniki nie do utrzymania w inny sposób

Drugi punkt Kodeksu to:

„Eksperyment powinien przynosić owocne rezultaty dla dobra społeczeństwa, niemożliwy do uzyskania innymi metodami lub środkami badawczymi, a nie w sposób losowy i niepotrzebny z natury”.

Musimy zmierzyć się z rzeczywistością, że środki zaradcze COVID, takie jak obowiązkowe maski czy szczepionki, to gigantyczny eksperyment medyczny. Wiele osób cierpi z powodu niedotlenienia spowodowanego długotrwałym noszeniem maski. Niesprawdzone szczepionki stanowią największy światowy eksperyment w historii ludzkości, ponieważ zostały wprowadzone na rynek w mniej niż 12 miesięcy, kiedy to szczepionki zwykle opracowują się w 7-20 lat.

Jak omówiono w poprzednich artykułach , te tak zwane szczepionki (właściwie urządzenia mRNA) nie zostały zaprojektowane w celu zatrzymania transmisji, wywołania bezpośredniej odpowiedzi immunologicznej (jak robią to tradycyjne szczepionki) ani powstrzymania umiarkowanych do ciężkich objawów, więc ich stosunek ryzyka do korzyści jest ogromnie wysoki. Maski materiałowe wykonane z chust i szmat są całkowicie „przypadkowe i niepotrzebne z natury”. Tymczasem istnieje wiele innych sposobów na uzyskanie „owocnych rezultatów” dla społeczeństwa bez tego eksperymentu: edukacja ludzi o zasadach naturalnego zdrowia, naturalne wzmacnianie układu odpornościowego, a nawet suplementacja witaminą D (badania wykazały związek między osobami zarażonymi COVID a niedobór witaminy D ).

Kod Norymberski nr 3: Eksperymenty bazowe na wynikach doświadczeń na zwierzętach i naturalnej historii chorób

Trzeci punkt Kodeksu to:

„Eksperyment powinien być tak zaprojektowany i oparty na wynikach doświadczeń na zwierzętach oraz wiedzy o naturalnej historii choroby lub innym badanym problemie, aby przewidywane wyniki uzasadniały przeprowadzenie eksperymentu”.

Ten punkt również został złamany. Wielkie firmy farmaceutyczne pominęły próby na zwierzętach w swoim pośpiechu, aby wprowadzić swoje „szczepionki” na rynek.

Kod Norymberski nr 4: Unikaj wszelkich niepotrzebnych cierpień i kontuzji

Czwarty punkt Kodeksu to:

„Eksperyment należy przeprowadzić tak, aby uniknąć wszelkiego niepotrzebnego fizycznego i psychicznego cierpienia i obrażeń”.

Żadna z masek i „szczepionek” (które bez wątpienia powodują cierpienie, obrażenia i śmierć) nie jest konieczna z wielu powodów:

– liczba przypadków COVID i liczba zgonów od samego początku były gwałtownie zawyżone;

COVID to program przepakowywania, który zmienia klasyfikację istniejących chorób, aby stworzyć pozory nowej śmiertelnej choroby i pandemii, gdy jej nie ma. Zobacz prace takich osób jak dr Genevieve Briand ;

rzekomy nowy wirus SARS-CoV-2 nigdy nie został wyizolowany, oczyszczony i nie udowodniono, że istnieje w 100% .

Kodeks Norymberski nr 5: Nie należy przeprowadzać żadnego eksperymentu, jeśli istnieje powód, by sądzić, że dojdzie do urazu lub śmierci

Piąty punkt Kodeksu to:

„Nie należy przeprowadzać żadnego eksperymentu, jeśli istnieje a priori powód, by sądzić, że nastąpi śmierć lub kalectwo; z wyjątkiem być może tych eksperymentów, w których lekarze eksperymentalni również służą jako badani. ”

Czy istnieje a priori powód, by sądzić, że szczepionki przeciw COVID mogą spowodować obrażenia lub śmierć powodujące kalectwo? Biorąc pod uwagę przeszłość urazów wywołanych przez szczepionkę, tak jest. Około 2 tygodnie temu, 29 stycznia 2021 r., CDC zgłosiło ponad 11 000 reakcji niepożądanych na szczepionkę COVID, w tym 501 zgonów i 10748 innych obrażeń, z których niektóre rzeczywiście powodowały urazy powodujące kalectwo. Jeśli nie jesteś tchórzliwy, zobacz te klipy wideo i kompilacje ( tutaj , tutaj , tutaj i tutaj ), które pokazują okropne skutki uboczne szczepienia.

Kod Norymberski nr 6: Ryzyko nigdy nie powinno przekraczać korzyści

Szósty punkt Kodeksu to:

„Stopień ryzyka, jakie należy podjąć, nie powinien nigdy przekraczać tego, który określa humanitarne znaczenie problemu, który ma zostać rozwiązany w ramach eksperymentu”.

Z punktu widzenia Big Pharma ryzyko nie przekracza korzyści. Są chronieni przed odpowiedzialnością prawną dzięki ustawie NCVIA z 1986 r. I innym przepisom przygotowawczym, takim jak ustawa o gotowości publicznej i gotowości na wypadek sytuacji nadzwyczajnych z 2005 r., która utorowała drogę dla immunitetu prawnego Big Pharma . Nie ma ryzyka, a zyski są astronomiczne. Z drugiej strony, dla przeciętnego człowieka sytuacja jest dokładnie odwrotna; nie ma korzyści z przyjmowania szczepionki innej niż szczepionka, która nie chroni przed ciężkimi objawami i która nie zatrzymuje transmisji, ale może prowadzić do poważnych i wyniszczających skutków, takich jak paraliż i śmierć.

Kodeks Norymberski nr 7: Należy przygotować się na wypadek nawet odległej możliwości urazu, niepełnosprawności lub śmierci

Siódmy punkt Kodeksu to:

„Należy poczynić odpowiednie przygotowania i zapewnić odpowiednie wyposażenie w celu ochrony podmiotu doświadczalnego przed nawet odległymi możliwościami obrażeń, kalectwa lub śmierci”.

Nie poczyniono żadnych przygotowań! Szczepionki COVID to gigantyczny światowy eksperyment na ludziach, a każdy uczestnik jest odpowiednikiem ludzkiego chomika lub świnki morskiej. Jeśli umrzesz, pech! Big Pharma z pewnością rozwinie swoje działy prawne i PR i natychmiast zakwestionuje powiązania między ich szczepieniem a twoją śmiercią. Nigdy, przenigdy nie przyznają się do związku, a nawet gdyby to zrobili, nie ma dla nich żadnych konsekwencji prawnych. Nie ma regresu.

Kod Norymberski nr 8: Eksperyment muszą być przeprowadzane przez osoby posiadające kwalifikacje naukowe

Ósmy punkt Kodeksu to:

„Eksperyment powinien być prowadzony wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach naukowych. Na wszystkich etapach eksperymentu od osób, które prowadzą lub uczestniczą w eksperymencie, należy wymagać najwyższego stopnia umiejętności i staranności ”.

Lekarze tacy jak dr Stefan Lanka i dr Tom Cowan, którzy kwestionują narrację głównego nurtu wirusologii – a mianowicie, że zaraźliwe wirusy istnieją i mogą cię zarazić – z pewnością kwestionowaliby fakt, że biurokraci zawodowi, tacy jak dr Anthony Fauci i naukowcy z Big Pharma, są naprawdę wykwalifikowani, ale nawet jeśli przyjmiesz, że tak jest, naukowcy, którzy wytwarzają szczepionki, nie są tymi, którzy je podają. Robią to zwykłe pielęgniarki i lekarze. Ilu z nich naprawdę wie, czym jest szczepionka nie będąca szczepionką, co robi, pełną listę jej składników i pełną listę jej długoterminowych skutków ubocznych? Nikt nie zna tego ostatniego, właśnie dlatego, że jest to gigantyczny eksperyment.

Tworząc nielegalne maski, politycy odgrywają rolę lekarza, stawiając się w roli ekspertów medycznych, dyktując zalecenia zdrowotne i interwencje medyczne całej populacji. Ludzie nie wyrazili zgody na polityków, którzy nie mają wykształcenia medycznego, aby działali jako ich osobiści lekarze.

Kodeks Norymberski nr 9: Każdy musi mieć wolność zakończenia eksperymentu w dowolnym momencie

Dziewiąty punkt Kodeksu to:

„W trakcie trwania eksperymentu podmiot ludzki powinien mieć możliwość zakończenia eksperymentu, jeśli osiągnął fizyczny lub psychiczny stan, w którym kontynuacja eksperymentu wydaje mu się niemożliwa”.

Czy masz prawo położyć kres szalonym kultowym eksperymentom medycznym COVID? Oczywiście, że nie! Ludzie są dyskryminowani za to, że nie noszą masek, ponieważ są pozbawieni prawa do swobodnego podróżowania, handlu i pracy. Ludziom grożą grzywny i więzienie za nie noszenie masek. Prawa ludzi są naruszane, gdy korzystają z prawa do podejmowania własnych decyzji medycznych, odmawiając szczepienia. Nie ma wolności dla podmiotu COVID, na którym przeprowadza się eksperymenty.

Kod Norymberski nr 10: Naukowiec musi w każdej chwili zakończyć eksperyment, jeśli istnieje prawdopodobna przyczyna, która doprowadzi do urazu lub śmierci

Dziesiąty punkt Kodeksu to:

„W trakcie trwania eksperymentu naukowiec kierujący musi być przygotowany do zakończenia eksperymentu na dowolnym etapie, jeśli ma prawdopodobne powody, by wierzyć, że w dobrej wierze, lepszych umiejętnościach i starannej ocenie wymaga od niego kontynuacji eksperyment może spowodować obrażenia, kalectwo lub śmierć podmiotu eksperymentalnego. ”

Ten punkt zawiera wyrażenie „prawdopodobna przyczyna”, które jest prawdopodobnie dobrze znane wielu ludziom, zwłaszcza Amerykanom, ponieważ jest zapisane w czwartej poprawce do konstytucji Stanów Zjednoczonych, która chroni ludzi przed rewizjami i konfiskatami, chyba że policja ma nakaz oparty na prawdopodobieństwie spowodowania, że osoba ta popełniła przestępstwo.

Prawdopodobna przyczyna jest prawnie uznawana za wyższą normę niż „uzasadnione przekonanie” lub „uzasadnione podejrzenie”, które są sformułowaniami używanymi w innych jurysdykcjach. Niezależnie od tego, czy uważasz, że jakakolwiek firma Big Pharma KIEDYKOLWIEK dobrowolnie wstrzymała wprowadzanie szczepionek z powodu swoich „doskonałych umiejętności i ostrożnej oceny”, że mogą szkodzić ludziom? Nie ma mowy! Zyski są zbyt wielkie, a ich linia obrony jest taka, że ​​niektórzy ludzie mogą zostać zranieni lub zabici przez szczepionki, ale wszystko to dla „większego dobra” ochrony społeczeństwa. Jak powiedział Martin Luther King: Wolność nigdy nie jest dobrowolnie przekazywana przez ciemięzcę; musi tego żądać uciskany ”.

Wniosek

Społeczeństwo się teraz cofa. Ze strachu rezygnujemy z wywalczonych praw i wolności. Zbiorowo, zapominamy, że już dawno ustalono podstawowych praw człowieka, takich jak cielesnej autonomii , suwerenności medycznej i świadomej, dobrowolnej zgody . Kodeks norymberski jest surowym przypomnieniem, że przeszliśmy przez to wszystko już wcześniej i przeszliśmy przez to, aby skrystalizować wyciągnięte wnioski. Musimy pamiętać, kim jesteśmy i powstrzymać ten szalony eksperyment medyczny z COVID – zanim będzie za późno.

*****

Makia Freeman jest redaktorką alternatywnych mediów / niezależnego serwisu informacyjnego  The Freedom Articles , autorką książki Cancer: The Lies, the Truth and the Solutions oraz starszym badaczem w ToolsForFreedom.com . Makia jest na  Steemit i Parler .

Źródła:

* https://thefreedomarticles.com/covid-cult-and-the-10-stages-of-genocide/

* https://thefreedomarticles.com/not-a-vaccine-mrna-covid-vaccine-chemical-pathogen-device/

* https://www.ushmm.org/information/exhibitions/online-exhibitions/special-focus/doctors-trial/nuremberg-code

* https://thefreedomarticles.com/bioweapons-bioterrorism-lyme-disease-weaponized-ticks/

* https://www.ushmm.org/information/exhibitions/online-exhibitions/special-focus/doctors-trial/nuremberg-code#Permiable

* https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/n95-respirators-surgical-masks-and-face-masks

* https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/us/us200en.pdf

* https://academic.oup.com/jcem/advance-article/doi/10.1210/clinem/dgaa733/5934827

* https://www.bitchute.com/video/3ihv9O0UBS4B

* https://thefreedomarticles.com/10-reasons-sars-cov-2-imaginary-digital-theoretical-virus/

* https://childrenshealthdefense.org/defender/deaths-injuries-following-covid-vaccine-cdc/

* https://www.bitchute.com/video/9KCxyj9zQ4N8

* https://www.bitchute.com/video/gofAFCyTH5qg

* https://www.bitchute.com/video/KpF6oEZ9TX36

* https://www.bitchute.com/video/kUNk3lTOn2po

* https://thefreedomarticles.com/9-simulations-drills-laws-prepared-for-the-coronavirus/

* https://thefreedomarticles.com/deep-down-virus-rabbit-hole-question-everything/

___
https://thefreedomarticles.com/do-mandatory-masks-vaccines-break-10-points-nuremburg-code/

Wypowiedz się