Ogólnoświatowy Eksperyment Szczepionkowy na ludzkich świnkach morskich

Światowy eksperyment dotyczący szczepień na ludzkich świnkach morskich

“Spróbujemy i zobaczmy.” Takie stwierdzenie spodziewamy się usłyszeć od nastolatków, zwłaszcza tych o niespokojnej naturze. Ale nie oczekujemy, że usłyszymy je od dorosłych, przynajmniej nie tam, gdzie chodzi o ich zdrowie.
Niestety, większość narodów, przygotowuje się do zastąpienia swojego nowego narodowego motta: “Wszyscy jesteśmy w tym razem” bardziej aktualną wersją: “Spróbujemy tego i zobaczmy.”

Nawet solidne, przyziemne typy, które nigdy nie próbowały niczego nowego w swoim życiu, bez uprzedniego dokładnego sprawdzenia, wkrótce podejmą się wielkiego eksperymentu – bycia ludzką świnką morską.
Jak jeszcze możemy to nazwać? Cała populacja – z wyjątkiem kilku zatwardziałych sceptyków – ma zamiar zaakceptować niesprawdzoną szczepionkę składającą się z nieznanych składników, zdolną do wywoływania długotrwałych, nieodwracalnych skutków, a wszystko to w celu “powrotu do normy”.

Czy normalność jest warta ryzyka? Wydaje się, że wielu ludzi tak uważa.

Proponowana “Nowa Normalność” nie będzie normalna.

Zanim przejdziemy dalej, powinniśmy zapytać, czy zaszczepiony świat będzie się cieszył starą normalnością?

Czy możemy rozsądnie oczekiwać, że wszystko wróci do normy?

Właściwie, to nie możemy. To pierwszy szok.

Instytucje, które kierują międzynarodowym programem szczepień Covid, jasno dały do zrozumienia, że “normalność”, która istniała w styczniu 2020 roku, zniknęła na zawsze.

Wiele wysoko postawionych osób wyraziło się jasno na ten temat. Twierdzą one, że nowe wirusy będą się stale pojawiać – czy to jako mutacje wirusowe, czy też w inny sposób – i z tego powodu państwowe regulacje dotyczące szczepionek będą standardową częścią życia na zawsze.

Oznacza to, że państwo będzie nadal nakazywać, co społeczeństwo może, a czego nie może zrobić, po prostu “powstrzymać” wirusa, który może, ale nie musi istnieć.

Kilku czołowych rzeczników zespołu “Covid response”, takich jak Anthony Fauci i Bill Gates, zasugerowało, że roczne programy szczepień mogą być konieczne dla ochrony przed przyszłym zakażeniem.

Światowe Forum Ekonomiczne – światowi liderzy i wielomiliardowi działacze, którzy spotykają się co roku w Davos w Szwajcarii – w rzeczywistości przyjęło pandemię Covid z zadowoleniem jako doskonałą okazję do znaczącej restrukturyzacji sposobu funkcjonowania światowej gospodarki. Nazywają ją Wielkim Resetem. To, co przewidują, radykalnie różni się od “normalności”, której oczekuje społeczeństwo, jeśli przyjmie szczepionkę.

Klaus Schwab, publiczna “twarz” The Great Reset

Zacznijmy od przyjęcia oficjalnej narracji

Odłożymy na chwilę na bok aspekty “konspiracyjne” i zbadamy, co ta szczepionka będzie znaczyć dla społeczeństwa, jeśli wszystko, co mówią różne rządy, jest rzeczywiście prawdą. Zasadniczo, argumenty za przyjęciem szczepionki na całym świecie są następujące:

Książka ta, autorstwa Klausa Schwaba i Thierry’ego Mallereta, została opublikowana równocześnie w kilku językach w lipcu 2020 roku. Oznacza to, że została ona napisana, zredagowana, przetłumaczona i wysłana do publikacji w maju-czerwcu,
jeśli nie wcześniej -jest to 280 stron.

Czy to możliwe, że Schwab i inni z góry wiedzieli o kryzysie Covida?

Pewnie, że nie. To by oznaczało, że “pandemia” została zaplanowana.

Choroba ta jest wysoce zakaźna i stanowi poważne, stałe zagrożenie dla zdrowia społeczeństwa, zarówno ze względu na wysoką zachorowalność, jak i wysoką śmiertelność. W krótkim czasie opracowano bezpieczne i skuteczne szczepionki, które po podaniu zdecydowanej większości ludności zapewnią wysoki poziom ochrony przed wirusem. Pozwoli to na powrót wszystkiego do normy.

Ten scenariusz, który większość ludzi jest gotowa zaakceptować, opiera się na kilku założeniach, z których wszystkie są wątpliwe:
1. 1. Choroba jest wysoce zaraźliwa.
2. 2. Choroba stanowi poważne zagrożenie dla społeczeństwa.
3. Szczepionki będą bezpieczne.
4. 4. Szczepionki będą skuteczne.
5. 5. Szczepionki przywrócą normalność.

Jak zauważyliśmy, “nowa norma” będzie bardzo różna od starej normy.

Na stronie szczepionka zainauguruje zasadniczo nowe podejście do zdrowia publicznego, które obejmie wszystkie narody, wpływając na podróże, warunki pracy oraz wiele form działalności społecznej i gospodarczej.

Ponadto, Wielki Reset będzie miał negatywny wpływ na wszystkich, zarówno tych, którzy przyjmują szczepionkę, jak i tych, którzy jej nie przyjmują. Więc, założenie nr 5 jest fałszywe.

Przyjrzymy się teraz pozostałym czterem założeniom.

Założenia są zbudowane na piasku i błędnych statystykach

Założenie nr 1 prosi nas o zaakceptowanie, że wirus jest wysoce zaraźliwy. Dla wszystkich powinno być oczywiste, że tak po prostu nie jest. Statystyki z dziesiątków krajów dowodzą niezbicie, że wirus jest w rzeczywistości mniej zaraźliwy niż grypa sezonowa.

Proszę spojrzeć na dane dotyczące śmiertelności w Danii, Finlandii, Grecji, na Węgrzech, w Norwegii i Portugalii i sprawdzić, czy można stwierdzić, kiedy w ciągu ostatnich 3 lat doszło do “pandemii”!

Założenie nr 2 jest również obalone przez oficjalne dane. Zachorowalność i śmiertelność związana z covidem jest mniejsza niż w przypadku grypy sezonowej.

Plotki, że osoby zarażone mogą odczuwać długotrwałe skutki nie są poparte żadnymi dowodami naukowymi. Krótko mówiąc, Covid – w formie, jaką widzieliśmy w 2020 roku – nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i dobrobytu społeczeństwa.

Podżeganie do paniki odegrało do tej pory ważną rolę, potęgując obawy społeczne dotyczące potencjalnego wpływu wirusa. Jedną z najskuteczniejszych taktyk odstraszania jest zarzut, że wirus zmutuje i w swoim zmutowanym stanie będzie jeszcze silniejszy i jeszcze bardziej zaraźliwy.

Ponownie, nie ma żadnych naukowych dowodów na poparcie tej opinii. Dobrze wiadomo, że ogólnie rzecz biorąc, patogeny, które mutują, stają się słabsze, a nie silniejsze. Stają się one również mniej zaraźliwe.

W stopniu, w jakim można by ją przypisać Covidowi, wzrost śmiertelności, którego kilka krajów doświadczyło na przełomie marca i kwietnia 2020 roku, był w pełni zgodny ze znanym zachowaniem się wirusów. Nie było w nim nic, co uzasadniałoby pesymistyczne spekulacje na temat jego potencjalnego wpływu w dłuższej perspektywie.

Jak stwierdziło wielu szanowanych epidemiologów, zarówno w momencie rozpoczęcia pandemii, jak i w kolejnych miesiącach reakcja polityczna była rażąco przesadzona, a biorąc pod uwagę to, co od dawna wiemy o pandemiach, nałożone ograniczenia były całkowicie nieuzasadnione.

Założenie nr 3 prosi nas o przekonanie, że szczepionki będą bezpieczne.

Nawet jeśli mielibyśmy wierzyć, że przemysł farmaceutyczny niezmiennie opracowuje szczepionki spełniające najwyższe standardy doskonałości naukowej – co, jak wiemy, jest nieprawdziwe – to i tak pozostaje nam pytanie, jak można opracować i przetestować zestaw szczepionek w ciągu zaledwie kilku miesięcy, wykorzystując jedynie niewielką liczbę osób i mieć pewność, że szczepionka jest bezpieczna?

Zazwyczaj opracowanie szczepionki wymaga kilku lat starannego przygotowania i przetestowania. Szczepionki są również intensywnie testowane na odpowiednich zwierzętach laboratoryjnych, zanim jeszcze rozpoczną się badania na ludziach, ale ten krok jest całkowicie ignorowany!

Co więcej, badania na ludziach mają obejmować wszystkie kategorie biorców, a nie tylko zdrowe osoby dorosłe. Produkty te nie były testowane na osobach powyżej 70 roku życia, kobietach w ciąży lub małych dzieciach, osobach ze standardowym przewlekłym stanem zdrowia, osobach przyjmujących długotrwałe leki, osobach z poważnymi alergiami lub osobach o słabo funkcjonującym układzie odpornościowym.

“w ich ręku zbrodnia, a ich prawica pełna jest przekupstwa..” –Psalm 26:10
szczepionki mRNA

Stoimy również przed poważnym dylematem dotyczącym długoterminowych skutków tych szczepionek. Niektóre z nich wykorzystują technologię mRNA, której skutki nie są w pełni poznane. Szczerze mówiąc specjaliści od szczepionek przyznają, że nie mogą być pewni, czy zmiany biochemiczne spowodowane działaniem mRNA nie będą miały niezamierzonych skutków. Oni tego po prostu nie wiedzą.

Jest to kwestia, która budzi poważne obawy. Nasza struktura genetyczna jest zadziwiająco złożona. Nie można po prostu majstrować przy żadnej jego części i nie mieć wpływu na wielość procesów biochemicznych.

Żaden naukowiec nie może być pewien, że wprowadzone zmiany będą tylko tymi, które chce wprowadzić, lub że zmiany, które chce wprowadzić, same nie będą miały szkodliwych skutków ubocznych.

Podejmując ryzyko związane z integralnością ich kodu genetycznego, jak również złożonych procesów, które wpływają na sposób przekazywania ich kodu dzieciom, odbiorcy tych szczepionek wyruszają w nieznane. Nie ma innego sposobu, aby to ująć.

Założenie nr 4 dotyczy skuteczności szczepionki. Przemysł farmaceutyczny nie jest w stanie potwierdzić, że szczepionki będą rzeczywiście działać.

Biorąc pod uwagę, że patogen Covid nigdy nie został wyizolowany, a jego dokładna sekwencja genetyczna ustalona, nie jest to zaskakujące. Pomaga to wyjaśnić, dlaczego opracowywanych jest kilka różnych szczepionek.

Przemysł przeprowadza eksperyment medyczny na całej populacji każdego kraju, co w praktyce oznacza eksperyment medyczny na całej ludzkości!

Tylko czas pokaże, która szczepionka jest skuteczna, jakie są jej skutki uboczne i czy jedna lub więcej z proponowanych szczepionek jest rzeczywiście szkodliwa, czy też nie.

Widzimy więc, że wszystkie pięć założeń jest zbudowanych na piasku. Jak społeczeństwo ma mieć zaufanie do programu, który nawet przy najbardziej korzystnych założeniach jest tak niepewny i obarczony ryzykiem?

Pamiętajmy, że na tym etapie nie przypisujemy złej wiary żadnemu z głównych zaangażowanych graczy – naszym rządom, Światowej Organizacji Zdrowia, przemysłowi farmaceutycznemu, CDC, akademikom medycznym, narodowej placówce medycznej czy wielu ,,cienistym” organizacjom na peryferiach, takim jak Światowe Forum Ekonomiczne czy Fundacja Billa i Melindy Gatesów. Jednak nawet jeśli nie ma wątpliwości co do motywów, wiarygodności, kompetencji, kwalifikacji czy uczciwości różnych zaangażowanych stron, wciąż znajdujemy się w niebezpiecznej sytuacji.

Powinno to być oczywiste dla wszystkich, gdy porównamy to, co robią nasze rządy z dziesięcioma punktami kodeksu norymberskiego:

Kodeks Norymberski

Kodeks Norymberski, który został ogłoszony po raz pierwszy w 1947 roku, jest uznaną częścią prawa międzynarodowego. Określa on minimalne standardy, których należy przestrzegać podczas przeprowadzania “Dopuszczalnych Eksperymentów Medycznych” – patrz nasze uwagi po każdym z dziesięciu punktów:

1. Dobrowolna zgoda podmiotu ludzkiego jest absolutnie niezbędna.
Rząd nie poinformował, że odbiorcy szczepionki w Irlandii (lub gdzie indziej) zostaną poinformowani, że są częścią eksperymentu medycznego.

2. Eksperyment powinien być taki, aby przyniósł owocne wyniki dla dobra społeczeństwa, nieuleczalny innymi metodami lub środkami badawczymi, a nie przypadkowy i niepotrzebny w swoim charakterze.
Wielu wybitnych lekarzy stwierdziło, że Covid-19 nie stanowi ryzyka, które uzasadniałoby wprowadzenie krajowego programu szczepień.

3. Doświadczenie powinno być tak zaprojektowane i oparte na wynikach doświadczeń na zwierzętach i znajomości naturalnej historii choroby lub innego badanego problemu, że oczekiwane wyniki uzasadnią przeprowadzenie doświadczenia.
Proponowane szczepionki nie były szeroko badane na odpowiednich zwierzętach. Pierwszymi uczestnikami doświadczenia są wszyscy ludzie.

4. Doświadczenie powinno być przeprowadzone w taki sposób, aby uniknąć wszelkich niepotrzebnych cierpień fizycznych i psychicznych oraz urazów.
Poprzez szeroko zakrojone podżeganie do strachu, gdzie zagrożenia stwarzane przez Covid-19 zostały znacznie wyolbrzymione, rządy celowo użyły “cierpienia psychicznego”, aby wymusić na populacji i osiągnąć wysoki poziom uczestnictwa w tym szerokim eksperymencie medycznym.

5. Żaden eksperyment nie powinien być przeprowadzany w przypadku, gdy istnieje a priori powód, aby sądzić, że dojdzie do śmierci lub uszkodzenia ciała; być może z wyjątkiem tych eksperymentów, w których lekarze eksperymentalni również służą jako ich uczestnicy.

Istnieje wiele doniesień o poważnych, niepożądanych reakcjach na niektóre ze szczepionek. Brytyjska grupa MHRA uruchomiła nawet system oprogramowania (oparty na technologii grypy ptaków), aby umożliwić jej radzenie sobie z oczekiwanym wysokim poziomem zgłaszanych działań niepożądanych.

6. Stopień ryzyka, jaki należy podjąć, nigdy nie powinien przekraczać poziomu określonego przez znaczenie humanitarne problemu, który ma zostać rozwiązany w ramach eksperymentu.
Ryzyko związane z tym ogólnokrajowym eksperymentem medycznym przekracza, o kilka rzędów wielkości, oczekiwane korzyści.

7. Należy poczynić odpowiednie przygotowania i zapewnić odpowiednie udogodnienia. aby chronić obiekt eksperymentalny przed nawet odległymi możliwościami urazów, kalectwa lub śmierci.
Przemysł farmaceutyczny, który sprawuje niemal całkowitą kontrolę nad programem szczepień, nie zdołał zmniejszyć ryzyka dla biorców, nie przeprowadzając kompleksowych badań z wykorzystaniem odpowiednich zwierząt laboratoryjnych, jak również szeroko zakrojonych badań klinicznych na ludziach. Istnieją również doniesienia, że badania na ludziach ograniczały się w dużej mierze do zdrowych dorosłych, z wyłączeniem ważnych kategorii potencjalnych biorców, takich jak osoby powyżej 70 roku życia, małe dzieci, osoby ze standardowym przewlekłym stanem zdrowia, osoby o słabo funkcjonującym układzie odpornościowym, itp.

8. Eksperyment powinien być przeprowadzany wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje naukowe. Na wszystkich etapach eksperymentu należy wymagać najwyższego poziomu umiejętności i opieki od osób, które go przeprowadzają lub angażują się w niego.
Istnieją doniesienia, że wiele osób, które podadzą szczepionkę, nie będzie miało odpowiednich kwalifikacji do oceny jej wpływu na biorcę, monitorowania jej skutków, oceny jej powagi, czy też szybkiej i skutecznej interwencji.

9. W trakcie trwania eksperymentu człowiek powinien mieć możliwość jego zakończenia, jeśli osiągnie stan fizyczny lub psychiczny, w którym kontynuacja eksperymentu wydaje mu się niemożliwa.
Rozumiemy, że osoby doświadczalne (biorcy) otrzymają informację, że jeśli szczepionka zostanie podana w dwóch ujęciach, w odstępie kilku tygodni i źle zareagują na pierwsze ujęcie, to mimo to muszą wrócić i otrzymać drugie ujęcie.

10. W trakcie trwania eksperymentu prowadzący musi być przygotowany na zakończenie eksperymentu na każdym jego etapie, jeżeli ma prawdopodobne powody, aby wierzyć, w dobrej wierze, że kontynuacja eksperymentu może doprowadzić do urazu, kalectwa lub śmierci uczestnika eksperymentu. Na tyle, na ile możemy to ustalić, żaden z zatwierdzonych przez rząd specjalistów medycznych nie zaalarmował opinii publicznej o eksperymentalnym charakterze programu. Nie poinformowano również opinii publicznej, czy istnieją procedury awaryjne na wypadek konieczności nagłego zakończenia programu.

Po wycieczce z gwizdkiem po dziesięciu punktach widzimy, że proponowany program szczepień jest rażącym naruszeniem Kodeksu Norymberskiego. Nie trzeba być prawnikiem ani lekarzem, aby to dostrzec. Fakty mówią same za siebie.
Dlaczego musimy słuchać “teoretyków spiskowych

Na tym etapie musimy zadawać dużo głębsze i bardziej poszukujące pytania.

Jeżeli kierunek działań jest tak ryzykowny jak proponowany program szczepień, to dlaczego nasze rządy idą tą drogą? To nie ma sensu.

Podobnie należy zadać sobie pytanie, dlaczego Światowa Organizacja Zdrowia, organ międzynarodowy, który jest upoważniony do ochrony przed potencjalnymi katastrofami tego rodzaju, opowiada się za takim samym kursem?

I znowu, to nie ma sensu. Co więcej, główne media w prawie każdym kraju mocno naciskają na narodowy program szczepień, praktycznie bez dyskusji na temat wielu zagrożeń z tym związanych.

Wszystko to wydaje się być zgodne z programem. Jeśli tak, to co to może być?

W tym miejscu zapraszamy naszych czytelników, aby przekroczyli most i zadali te same pytania, które politycy i główne media szkalują jako “teorię spiskową”. Wielu ludzi ma wielkie trudności z przekroczeniem tego mostu, nawet jeśli wszystkie dowody wskazują, że powinni to zrobić. Oznacza to twarde biblijne spojrzenie na to, co się dzieje, i odwagę, by przejść przez ten most.

Przystępność* Twoich słów oświeca i naucza niedoświadczonych. – Psalm 119:130

Tak, biblijny. Główne media nigdy nie użyją tego słowa, ponieważ go nienawidzą. Używając terminu “teoria spiskowa”, chcą zepchnąć społeczeństwo z toru.

Gdyby w jakimkolwiek momencie sugerowały, że sprawy światowe powinny być dokładnie zbadane przez pryzmat Słowa Bożego, straciłyby kontrolę nad narracją.

Jedyną “historią”, w którą chcą, aby opinia publiczna uwierzyła, jest ta, którą oni sami – i ich miliarderzy – zatwierdzili.

Co więc Słowo Boże mówi o wielkim światowym “kryzysie”, o którym rozmawialiśmy?

Media kazałyby nam wierzyć, że nie mówi ono nic, ale tak naprawdę mówi bardzo wiele. Mówi nam, jak to powstało, kto za tym stoi, co chcą osiągnąć sprawcy i dokąd ostatecznie to doprowadzi.

George Soros: “Racja, kto następny?”

Świnki morskie złapane w pułapkę na szczepionki. (Zbiorowy rzeczownik dla świnek morskich to “stado.”)

W następnym rozdziale założymy, że czytelnik ma małą znajomość Biblii. O ile chcielibyśmy pokazać, za pomocą licznych cytatów, jak przepowiedziano istniejący stan rzeczy, ograniczymy nasze spostrzeżenia do szerokich tematów i proroczych kamieni milowych zawartych w Słowie Bożym. Dla tych, którzy pragną krótkiego podsumowania tego, co przychodzi na ziemię, zaczerpniętego bezpośrednio z Jego Słowa, odsyłamy ich do rozdziału 24 Ewangelii Mateusza.

Po tym jak człowiek zbuntował się przeciwko Bogu, rasa ludzka podzieliła się na dwie grupy. Jedna grupa, linia Seta, dążyła do pojednania się z Bogiem. Druga, linia Kaina, była zdeterminowana, aby ustanowić królestwo na ziemi, które tylko człowiek kontrolował. Linia boska stawała się coraz mniejsza, podczas gdy linia buntowników rosła w siłę i wpływy, aż w swej chwalebnej wyobraźni i wszechogarniającej pożądliwości wciągnęła całą ludzkość – takt osiem dusz – w otchłań deprawacji. Pan postanowił ocalić ośmiu sprawiedliwych mężczyzn i kobiety, którzy pozostali i zniszczyć resztę w katastrofalnej powodzi na całym świecie.

Powodzie, ogólnoświatowa katastrofa

Niedługo po potopie, kiedy człowiek zaczął ponownie rozmnażać się na ziemi, pojawiła się kolejna buntownicza linia, mianowicie Nimroda.

Przez tę linię rozkwitła seria cywilizacji, której kulminacją było pierwsze z czterech “królestw świata” opisanych przez Boga w Księdze Daniela.

Przejęła ona kontrolę nad Babilonem około 609 r. p.n.e. i upadła do Persów – drugiego “królestwa świata” – w 539 r. p.n.e.

Grecy pojawili się w 331 r. p.n.e.

Czwarte królestwo, które wielu historyków datuje od podboju Egiptu przez Rzymian w bitwie pod Aktem w 31 r. p.n.e., oznaczało przejście od okresu hellenistycznego do rzymskiego.

Rzym w 410 r. n.e. przez najeżdżających Hunów znacznie osłabił czwarte królestwo świata na pewien czas.

Jednak rodziny arystokratyczne, które rządziły Włochami, nadal wywierały wpływ na arenie światowej poprzez handel, handel i religię rzymskokatolicką.

Zaczęły odbudowywać swoje skurczone imperium, a w roku 800 n.e. papież Leon III koronował Karola Wielkiego na “cesarza Rzymian” w starej bazylice św. Co ważne, władca ten, władca “Świętego Cesarstwa Rzymskiego”, miał swoją stolicę lub siedzibę władzy w Aachen w Niemczech.

Nie zamierzamy badać historii Europy, a jedynie pokazać, że rodziny, które założyły i utrzymywały wczesne Cesarstwo Rzymskie, do dziś sprawują władzę na arenie światowej.

Umiejętności i techniki, które są niezbędne do tajnej kontroli nad narodami, były nauczane i przekazywane przez te rodziny z pokolenia na pokolenie.

Wraz z reformacją doświadczyły one poważnego niepowodzenia, ale natychmiast uruchomiły serię wywrotowych programów mających na celu zniszczenie biblijnego chrześcijaństwa, zdominowały światowy system finansowy i narzuciły wszystkim narodom totalitarny system rządów światowych.

Te rodziny mają obsesję na punkcie władzy i kontroli. Z czasem zdobyły oszałamiające bogactwo, daleko wykraczające poza nędzne liczby podane na liście bogactw Forbesa. Niektóre z nich są bilionerami.

Poprzez skryte i wysoce strategiczne wykorzystanie tego niesamowitego bogactwa umocnili swoją władzę nad większością ludzkości.

W ciągu ostatnich mniej więcej pięćdziesięciu lat przeniknęli oni do wszystkich rządów i “kupili” je, wypełniając kluczowe stanowiska marionetkami, które chętnie składają oferty.

Dlatego też w 2020 roku udało się zamknąć cały świat, poważnie szkodząc wszystkim gospodarkom i narzucając drakoński system kontroli społecznej. Jest to system “lockstep” opisany w raporcie Rockefellera z 2010 roku .

Oni nienawidzą chrześcijaństwa

Oni czczą i służą księciu tego świata, “bogu” masonerii i Kabały.Wiedzą, że służąc mu, mogą nadal otrzymywać jego nadprzyrodzone wsparcie, rozszerzając w ten sposób swoje imperium i zwiększając swoją władzę nad ludzkością. Biblia mówi nam o tym wszystkim, drogi czytelniku, ale człowiek w swojej dumie zignorował to ostrzeżenie!

Oni zdają się akceptować, że Lucyfer używa ich do własnych celów, mianowicie do przejęcia kontroli nad całą ziemią i oddania jej swojemu ‘synowi’, Antychrystowi. Z tego powodu nienawidzą oni chrześcijaństwa.

Mogliby oni ustanowić absolutną kontrolę polityczną nad wszystkimi narodami już dawno temu, gdyby nie fakt, że przepełnieni wiarą chrześcijanie mają dostęp do władzy, której nie mogą się sprzeciwić. Podczas gdy chrześcijanie wspólnie pozostają wierni Bogu i modlą się do Niego o Jego ochronę i wsparcie, są niepokonani.

Oni nienawidzą chrześcijańskiej modlitwy. Nienawidzą chrześcijańskiego kultu. To jest jedyna rzecz, której się boją. Dlatego też masoni, kabaliści, marksiści i jezuici, a także wiodące pokoleniowe rodziny lucyferyjskie, przez ostatnie czterysta lat lub więcej pracowały tak ciężko, by podważyć chrześcijaństwo. Wystarczy przyjrzeć się dzisiaj różnym kościołom, aby zobaczyć, jak skuteczna była ta kampania korupcyjna!

To znak mocy prawdziwie chrześcijańskiej modlitwy, że nawet po tym, jak wypełnili przywódców wszystkich kościołów chrześcijańskich własnymi agentami – podstępnymi hipokrytami, którzy czczą boga tego świata i robią wszystko, co w ich mocy, by doprowadzić swoje stada do zguby – te elitarne rodziny chcą wymazać z ziemi cały ślad prawdziwego chrześcijaństwa. Po prostu nie mogą ryzykować pozostawienia kilku świec tutaj i kilku tam.

Doszliśmy teraz do punktu, w którym Lucyferianie są w stanie wykorzystać prawa cywilne każdego kraju do zamykania swoich kościołów. W przeszłości musieli w tym celu uciekać się do zakazów religijnych i kościelnych, ale z różnym skutkiem. Dziś pełna moc prawa cywilnego jest kierowana wszędzie do osób wierzących wypełnionych wiarą. I dzieje się to na całym świecie – z założenia. To jest “lockstep” w działaniu.

Kryzys “covidowy” jest jednym z ich najbardziej podstępnych i najodważniejszych wynalazków do tej pory, pozwalającym Elitom przejść do końcowej fazy ich planu. Oni wiedzą, że nie możemy czcić Boga na warunkach szatana.

Jeśli chrześcijanie nie mogą zebrać się przed Bogiem w sposób pełen szacunku, oferując serdeczną modlitwę i uwielbienie bez obciążania bluźnierczych elementów rozpraszających uwagę, takich jak maski na twarzy, mycie rąk i “społeczny dystans”, to nie oddajemy czci w sposób biblijny, tak jak Bóg zamierzał.

To się nigdy wcześniej nie zdarzyło. Dzieci niegodziwości – potomkowie Nimroda i rodów starożytnego Rzymu – potrzebowały prawie 2000 lat, aby dojść do tego punktu. Mieli oni wiele wzlotów i upadków po drodze, ale w końcu osiągnęli ten strategiczny kamień milowy. Teraz mają oni władzę polityczną, nie tylko po to, by zamknąć nasze kościoły i załamać system finansowy, ale by wstrzyknąć wszystkim na ziemi swoją truciznę wyboru.

Czy naprawdę sądzi pan, że stracą tę szansę? Czy naprawdę sądzi pan, że ich szczepionki mają cokolwiek wspólnego z naszym zdrowiem i dobrobytem?

Księga Objawienia i proroctwo biblijne

Księga Objawienia nakreśla scenariusz wypełniony zmilitaryzowaną traumą, którą mógł obmyślić tylko totalitarny rząd świata. Czterech Jeźdźców nie pojawia się znikąd.

Potrzeba było wielu lat planowania i manipulacji, aby stworzyć sytuację, w której tak wiele śmierci i zniszczeń mogłoby zostać wyzwolonych jednocześnie. To “planowanie i manipulacja” trwa już od jakiegoś czasu, przygotowując się na tę fatalną godzinę, kiedy to, praktycznie bez ostrzeżenia, na ziemi opada wielka ciemność.

“Następnie patrzałem i ujrzałem w nocnych widzeniach: a oto czwarta bestia, okropna i przerażająca, o nadzwyczajnej sile. Miała wielkie zęby z żelaza <i miedziane pazury pożerała i kruszyła, depcąc nogami to, co pozostawało. Różniła się od wszystkich poprzednich bestii i miała dziesięć rogów..“. – Daniel 10:7

Pan w swoim miłosierdziu powiedział nam, że to się stanie. Jego Syn, Jezus z Nazaretu, poprosił, abyśmy uważali na znaki i nie dali się złapać na spaniu. Ostrzegano nas wielokrotnie, że bolesne wilki, wierni słudzy szatana, pracują razem – spiskując – aby zniszczyć kościół i oczyścić drogę do Tajemnicy Nieprawości. Ich praca posunęła się do etapu, na którym mogą teraz wdrożyć prawdziwie złowieszczy plan, obejmujący wszystkie narody, aby zatruć naszą krew farmakią lub czarnoksięstwem.

Dwanaście powodów, dla których nie należy stosować szczepionki Covid

Poniżej przedstawiamy kilka istotnych powodów, dla których nikt – chrześcijanin, poganin czy ateista – nie może oczekiwać, że ,,skorzysta” ze szczepionek oferowanych przez architektów “Nowego Porządku Świata”. Ponieważ większość z tych powodów jest zarówno poważna, jak i niepokojąca, nie staraliśmy się uporządkować ich według ważności.

1. Brak izolatu wirusowego

CDC opublikowała, zgodnie z wymogami, szczegółowy dokument określający kroki, jakie należy podjąć w celu ustalenia, czy dana osoba zawarła umowę Covid-19.
Dokument ten nosi nazwę “CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT- PCR Diagnostic Panel”. Został on wydany po raz pierwszy 4 lutego 2020 r. i został poddany pięciu rewizjom, z których ostatnia została opublikowana 1 grudnia 2020 r. (Historia jego rewizji znajduje się na s. 53 najnowszej wersji).
[Link: https://www.fda.gov/media/134922/download] Pod nagłówkiem “Przeznaczenie” na s. 3 znajduje się informacja:
Dokument ten jest formalną naukową deklaracją metody diagnostycznej, która jest stosowana w celu ustalenia, czy dana osoba posiada wirusa Covid-19, czy też nie. Każdy test w Stanach Zjednoczonych i zgodnie z konwencją w pozostałej części świata musi być zgodny z tą procedurą diagnostyczną.

Na s. 42 najnowszej zmienionej wersji, w rubryce “Właściwości użytkowe”, stwierdza się:

Należy bardzo uważnie zwrócić uwagę na podkreślone stwierdzenie, ponieważ przeczy ono wszystkiemu, co do czego opinia publiczna została przekonana w odniesieniu do

a) identyfikacji wirusa oraz

b) dokładności testu mającego na celu ustalenie, czy wirus jest obecny w próbce tkanki.

Stwierdza się w nim
“Ponieważ w czasie opracowywania testu i przeprowadzania tego badania nie były dostępne do użytku CDC ilościowo określone izolaty wirusa 2019-nCoV, testy przeznaczone do wykrywania RNA 2019-nCoV były testowane przy użyciu scharakteryzowanych zapasów RNA transkrybowanego in vitro na pełną długość (gen N; Przystąpienie do GenBank: MN908947.2) o znanym mianie (kopie RNA/μL) wszczepionym do rozcieńczalnika składającego się z zawiesiny ludzkich komórek A549 i podłoża do transportu wirusów (VTM) w celu imitowania próbki klinicznej”.

Dokument ten, w momencie jego ostatniej rewizji (1 grudnia 2020 r.), nadal nie jest w stanie potwierdzić, że wirus został wyizolowany. Zamiast pracować ze znanym izolatem oczyszczona postać wirusa – test ma na celu znalezienie w próbie testowej sekwencji genetycznych, które pasują do “scharakteryzowanych zasobów”. Są to sekwencje, które są podobne do danego typu wirusa, ale nie są to sekwencje zweryfikowane z samego wirusa.

Wrócimy później do nikczemnego pytania o to, jak ten test został zaprojektowany. Na razie chcemy tylko zwrócić uwagę, że wirus znany jako Covid-19 NIGDY nie został wyizolowany. To znaczy, że może nawet nie istnieć.

Główne media nigdy nie zwróciły uwagi na ten zdumiewający fakt. Chociaż CDC przyznała się do tego w jednej ze swoich oficjalnych publikacji, najwyraźniej już 13 lipca (jeśli nie wcześniej), wciąż nie mówi się opinii publicznej, że sekwencja genetyczna wirusa nie została w pełni zdekodowana i że z tego powodu nie można bezpiecznie opracować przyspieszonych szczepionek.

Już sam ten fakt jest wystarczającym powodem, aby nie brać szczepionki.

2. Opinia niezależnego eksperta

Opinia publiczna jest nieustannie zachęcana do ufania medycznym naukowcom, a w szczególności wirusologom, którzy doradzają światu w sprawie istnienia, zachowania i leczenia Covida-19. Międzynarodowa odpowiedź została w dużej mierze ujęta w naukowych wypowiedziach doktora Anthony’ego Fauci, jednego z najbardziej wykwalifikowanych wirusologów na świecie i dyrektora NIAID od 1984 roku.

Opinia publiczna została doprowadzona do przekonania, prawie od początku epidemii Wuhan, że w środowisku naukowym istnieje przytłaczająca zgoda co do natury Covid-19 i sposobu, w jaki jest on porównywany do poprzednich patogenów tej samej klasy.

Nie jest to jednak prawdą. Od samego początku wielu wybitnych wirusologów miało bardzo różne opinie i zdecydowanie odradzało CDC obranie kursu.

Jedną z nich była dr Sucharit Bhakdi, jeden z najczęściej cytowanych autorek na świecie w dziedzinie mikrobiologii. W latach 1990-2012 był redaktorem naczelnym czasopisma “Medical Microbiology and Immunology”, na którym zazwyczaj zasiadają tylko najbardziej szanowani specjaliści. Poniżej podajemy niektóre z wielu nagród i wyróżnień naukowych, które otrzymał w trakcie swojej kariery, wymienionych przez Wikipedię:
1979 Preis der Justus-Liebig-Universität Gießen
1980 Konstanzer Medizinischer Förderpreis
1987 Preis der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie
1988 Dr.-Friedrich-Sasse-Preis
1989 Ludwig-Schunk-Preis für Humanmedizin
1989 Robert-Koch-Förderpreis z Clausthal-Zellerfeld
1991 Nagroda Gay-Lussaca Humboldta
Nagroda Aronsona z 2001 r.
2005 H. W. Hauss Award
2005 Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz
2009 Medal Rudolfa-Schönheimera

Wraz z żoną, dr Kariną Reiss, opublikował bestsellerową książkę, Corona, Fałszywy alarm? Fakty i liczby w języku niemieckim, a później w angielskim tłumaczeniu:

Naturalnie został szkalowany przez niemieckie władze za odwagę zakwestionowania oficjalnego paradygmatu Covida. Niewielu naukowców jego pokroju odważyło się posunąć do przodu i zadać takie pytania.

W grudniu, powiedział:

To jest coś, co my – i kiedy mówię “my” – setki i tysiące ludzi, stoimy, aby powiedzieć… “Proszę was wszystkich, usiądźcie i pomyślcie o tym”. Przeczytajcie to, a potem zdecydujcie się sami. Nie wierzcie w rzeczy, które ludzie wam mówią. Pomyślcie o sobie i wyciągnijcie własne wnioski.”
Dlatego on i jego żona napisali tę książkę, aby podać fakty i liczby i pozwolić ludziom osądzać samych siebie.

Został zapytany o ilość nauki stojącej za wytycznymi CDC w sprawie społecznego dystansu i masek na twarzy. Odpowiedział, “Zero nauki.” Wszystkie argumenty, powiedział, są “absolutną bzdurą”.

Jeśli chodzi o stanowisko doktora Fauci’ego, powiedział: “Ośmielę się mu przeciwstawić gdziekolwiek na świecie, w każdej chwili.” Przypomniała mu, że dr Fauci tego samego dnia ostrzegł, że 75 procent populacji będzie musiało otrzymać szczepionkę, aby osiągnąć “odporność stadną”. Dr Bhakdi odpowiedział: “Co za bzdury… Ktoś, kto to mówi, nie ma najmniejszego pojęcia o podstawach immunologii.”

Kiedy Ingraham zapytał: “Więc uważasz, że szczepionka Covida nie jest konieczna?”, odpowiedział stanowczo:Uważam, że jest wręcz niebezpieczna”. I ostrzegam was, że jeśli pójdziecie tą drogą [i weźmiecie szczepionkę], pójdziecie na swoją zgubę.

W tym momencie – niespodziewanie – wywiad został nagle zakończony.

Laura Ingraham: “Więc uważasz, że szczepionka Covida nie jest konieczna?” Dr Bhakdi: “Uważam, że to bardzo niebezpieczne.”

Żaden ekspert, poza tymi, którzy popierają wszystko, co robi CDC i przemysł farmaceutyczny, nie może wypowiadać się w głównych mediach. Opinia publiczna nigdy nie może usłyszeć dobrze uzasadnionych i przekonywujących kontrargumentów.

Gdyby tak było, szybko zobaczyliby, że prawie wszystko, co mówi im CDC, to propaganda medyczna, a nie nauka. Bardziej bystrzy wśród nich zobaczyliby również, że propaganda jest częścią większego planu i że ci, którzy się jej sprzeciwiają, zostaną odsunięci na bok, w taki czy inny sposób.

3. Zwolnieni z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez ich szczepionki
Przemysł farmaceutyczny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez jego szczepionki. To nie jest fakt, że każdy rząd chce, aby jego obywatele o tym wiedzieli. Zwolnienie w większości krajów jest poparte prawem.

Jeśli firmy farmaceutyczne są tak pewne, że ich szczepionki są bezpieczne, to dlaczego nie są przygotowane do przyjęcia odpowiedzialności za szkody, jakie mogą wyrządzić?

To powinna być czerwona flaga dla każdego, kto ma odrobinę rozsądku.

Korporacyjna kultura bezpieczeństwa, poparta odpowiednią wiedzą fachową, wymaga czasu, aby ją zdobyć. Kiedy w 1986 roku firmy farmaceutyczne uzyskały zwolnienie z odpowiedzialności prawnej, nadal dysponowały pracownikami o odpowiednich kwalifikacjach.

Jednak w ciągu ostatnich około 30 lat, bez motywacji do utrzymania wysokiego standardu bezpieczeństwa, umiejętności te uległy pogorszeniu. Nacisk został znacznie przesunięty na szybki rozwój i produkcję nowych produktów.

Zdumiewające tempo, w jakim opracowano i przetestowano tak wiele szczepionek Covid-19, jest niepokojącym znakiem tej wyraźnej zmiany kulturowej w branży. Nie przeszkadzało im nawet nie testowanie tych produktów na zwierzętach. Ludzie są nowymi królikami doświadczalnymi.

4. Długa historia poważnych, niepożądanych reakcji na szczepionki

Dziesiątki niezależnych badań wykazały, że wiele składników zawartych w szczepionkach jest szkodliwych dla zdrowia ludzkiego.

Powodem, dla którego nie jest to powszechnie zrozumiałe, jest fakt, że firmy farmaceutyczne mają zduszenie nad procesem regulacyjnym i w związku z tym są w stanie bagatelizować – a nawet ignorować – toksyczność swoich produktów. Są one również w stanie finansować badania, które “udowadniają”, że ich produkty są “bezpieczne” poprzez odniesienie do norm i kryteriów, które tylko one decydują.

Nie dopuszczą też do tego, niezależnych naukowców, aby uzyskali dostęp do ich danych, w szczególności danych, które ujawniłyby pełny zakres zgłaszanych działań niepożądanych.

Ze względu na kontrolę, jaką przemysł sprawuje nad mediami, do opinii publicznej dociera bardzo niewiele informacji o szkodliwości szczepionek. Tam, gdzie przyznawane są nagrody, jest to bez przyznania się do odpowiedzialności i podlega klauzuli kneblowania lub nieujawniania.

Ponadto szczepionki Covid są modyfikowane genetycznie, a zatem zawierają zupełnie nową kategorię składników. Wielu pracowników służby zdrowia ostrzegało, że składniki te będą wywoływały nowe rodzaje działań niepożądanych.

Te potencjalnie szkodliwe skutki uboczne będą miały charakter dodatkowy w stosunku do tych już wywoływanych przez tradycyjne szczepionki.

5. Badania nad szczepionkami przeciwko covid są rażąco niewystarczające

Jak już wcześniej zauważyliśmy, badania nad szczepionkami Covid koncentrowały się głównie na zdrowych osobach dorosłych i pomijały bezpieczeństwo innych kategorii zamierzonych biorców – osób powyżej 70 roku życia, małych dzieci, kobiet w ciąży, osób ze standardowym przewlekłym stanem zdrowia, osób przyjmujących leki długoterminowe, osób z poważnymi alergiami oraz osób z niesprawnością układu odpornościowego.

Próby przeprowadzone w 2020 r. nie są w stanie przewidzieć bezpieczeństwa tych szczepionek w dłuższej perspektywie czasowej. Szczepionki, w których zastosowano technologię mRNA, nie mogą być właściwie ocenione w tak krótkim okresie czasu.

Specjaliści od szczepionek nie mogą być pewni, że zmiany biochemiczne zachodzące w technologii mRNA nie będą miały niezamierzonych skutków. Po prostu nie będą wiedzieć, dopóki ich ludzkie świnki morskie nie ustawią się w kolejce, nie oddadzą do nich strzału i one nie przejdą do historii.

Szczepionki Covida to naprawdę groteskowy eksperyment na ludzkiej populacji. Jak powiedział dr Bhakdi, są wręcz niebezpieczne.

6. mRNA i badania na zwierzętach ponad 20 lat

Liczne próby stworzenia w ciągu ostatnich 18 lat szczepionki do leczenia koronaawirusa (np. SARS) nie odniosły żadnego sukcesu. Próby te były przeprowadzane wyłącznie na zwierzętach i wielokrotnie kończyły się ciężkimi działaniami niepożądanymi. Wiele z tych zwierząt zmarło. (Naukowcy natknęli się również na nowe, dziwne zjawisko w trakcie swoich badań, które omówimy poniżej w punkcie 10).

Co niewiarygodne, szczepionki Covid nie są testowane kompleksowo na odpowiednich zwierzętach laboratoryjnych. Ten etap badań, który od ponad stu lat uważany jest za niezbędny, został całkowicie pominięty.

7. Test na obecność cowid przy użyciu PCR jest poważnie wadliwy.

Protokół z testu PCR zatwierdzony przez Światową Organizację Zdrowia opiera się na dokumencie Cormen, Drosten i inni, który został opublikowany przez Eurosurveillance 25(8) w dniu 23 stycznia 2020 r. Międzynarodowa grupa naukowców (którą nazwiemy grupą Borger- Kämmerer po dwóch autorach) poddała dokument [“Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR”] analizie punkt po punkcie i opublikowała swoje wyniki 27 listopada 2020 r.

W skład grupy Borger-Kämmerer wchodziło 22 doświadczonych naukowców z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, USA, Norwegii, Holandii, Włoch i Japonii. Akronim PCR oznacza “reakcję łańcuchową polimerazy”, technikę zwiększania objętości materiału genetycznego dostępnego do badań bez zmiany jego struktury].

Grupa stwierdziła, że praca opublikowana przez grupę Cormen-Drosten była obarczona poważnymi wadami i nie powinna była być publikowana: “Ani przedstawiony test, ani sam rękopis nie spełnia wymogów dopuszczalnej publikacji naukowej”.

Stwierdzili oni “liczne poważne wady w pracy Cormana-Drostena, których znaczenie doprowadziło do błędnej światowej diagnozy zakażeń przypisywanych SARS-CoV-2 i związanych z chorobą COVID-19”. W sumie grupa Borger-Kämmerer znalazła w papierze Cormana-Drostena coś, co nazywali “dziesięcioma śmiertelnymi problemami”. Zauważyli oni na przykład poważne braki w zakresie odpowiedzialności:

“Do tej pory autorzy nie przeprowadzili walidacji w oparciu o wyizolowane wirusy SARS-CoV-2 lub ich pełnowymiarowe RNA”.
“Określenie krytycznego obciążenia wirusowego jest informacją obowiązkową i [było] obowiązkiem [autorów] przeprowadzenia tych eksperymentów i dostarczenia kluczowych danych”.

Przyjęte podejście miało zaowocować testem, który dostarczył ogromną liczbę wyników fałszywie dodatnich:

“Jeśli ktoś jest testowany metodą PCR jako pozytywny, gdy używany jest próg 35 cykli lub wyższy (jak ma to miejsce w większości laboratoriów w Europie i USA), prawdopodobieństwo, że dana osoba jest faktycznie zakażona wynosi mniej niż 3%, [podczas gdy] prawdopodobieństwo, że dany wynik jest fałszywie pozytywny wynosi 97%”.

Komentując błędy w krokach, które zdaniem grupy Corman-Drosten były potrzebne do identyfikacji odpowiedniego patogenu, grupa Borger-Kämmerer stwierdza: “Są to poważne błędy projektowe, ponieważ test nie może rozróżnić całego wirusa od fragmentów wirusowych”.

Test nie może być stosowany jako metoda diagnostyczna dla wirusów SARS”. Nie określono również zakresu temperatur, w których można by ocenić dokładność protokołów PCR: “To bardzo poważny błąd i czyni protokół bezużytecznym jako konkretne narzędzie diagnostyczne.”

Skrytykowali również brak spójnej walidacji molekularnej produktów PCR. “Bez walidacji molekularnej nie można mieć pewności co do tożsamości wzmocnionych produktów PCR. Biorąc pod uwagę opisane wcześniej poważne błędy projektowe, amplifikowane produkty PCR mogą być czymkolwiek”. Proszę zwrócić uwagę na te słowa: “może być czymkolwiek.” Jest to niezwykłe odrzucenie testu zaprojektowanego przez grupę Corman-Dorsten, testu, który został wykorzystany do zablokowania całego świata, zniszczenia gospodarek, i zadać ogromne trudności społeczne setkom milionów ludzi.

Następnie w tym tak zwanym teście zwracają uwagę na inne niepokojące wady. Na przykład:

“Wszystkie osoby, u których test RT-PCR, opisany w pracy Cormana-Drostena, dał wynik dodatni, zakłada się, że są dodatnie na zakażenie SARS-CoV-2. Istnieją trzy poważne wady w tych założeniach. Po pierwsze, dodatni test na cząsteczki RNA opisany w pracy Cormana-Drostena nie może być utożsamiany z “zakażeniem wirusem”. Pozytywny test RT-PCR wskazuje jedynie na obecność cząsteczek wirusowego RNA. Jak wykazano …[powyżej] test Cormana-Drostena nie był przeznaczony do wykrywania wirusa o pełnej długości, a jedynie jego fragment. Doszliśmy już do wniosku, że to klasyfikuje ten test jako nieodpowiedni jako test diagnostyczny dla zakażeń wirusem SARS”.

“Test PCR w pracy Cormana-Drostena nie zawiera zatem ani unikalnej kontroli pozytywnej, ani kontroli negatywnej wykluczającej obecność innych koronaawirusów”. Jest to kolejna poważna wada konstrukcyjna, która klasyfikuje test jako nie nadający się do diagnostyki”.

Ubolewają również nad brakiem ustalenia, co jest znane jako “standardowa operacja” – “procedura” do wykorzystania przez laboratoria na całym świecie. Bez tego nie istnieje żadna wspólna miara ani norma, która umożliwiałaby porównywanie wyników publikowanych przez jedno laboratorium z wynikami publikowanymi przez inne, zarówno w tym samym kraju, jak i w innych krajach, w sposób spójny z naukowego punktu widzenia:

“Powinna być dostępna Standardowa Procedura Operacyjna (SPO), która jednoznacznie określa powyższe parametry, tak aby wszystkie laboratoria były w stanie ustanowić identyczne warunki badania. Posiadanie zweryfikowanego, uniwersalnego SPO jest niezbędne, ponieważ ułatwia porównywanie danych w obrębie i pomiędzy krajami. Bardzo ważne jest jednoznaczne określenie wszystkich parametrów startera. Zauważamy, że nie zostało to zrobione.”

Same uwagi końcowe wymagałyby od każdego w środowisku naukowym odrzucenia pracy Cormana-Drostena:

“Dokument Cormana-Drostena został przekazany do Eurosurveillance 21 stycznia 2020 roku i przyjęty do publikacji 22 stycznia 2020 roku. 23 stycznia 2020 roku dokument był dostępny online. 13 stycznia 2020 roku wersja 1-0 protokołu została opublikowana na oficjalnej stronie WHO, zaktualizowana 17 stycznia 2020 roku jako dokument w wersji 2-1, jeszcze zanim 23 stycznia w Eurosurveillance ukazał się dokument Corman-Drosten”... Więcej

Wow! Naprawdę trudno w to uwierzyć, ale pokazuje to głębokość oszustwa i skalibrowana za całą “pandemią Covida”.

Światowa Organizacja Zdrowia wykorzystywała już dokument Cormana-Drostena jako podstawę swojego ogólnoświatowego testu, jeszcze przed jego publikacją. Co więcej, sam dokument został zatwierdzony do publikacji przez Eurosurveillance w ciągu 24 godzin od jego przedłożenia! Jest to niespotykane.

Każda praca naukowa w dzisiejszym świecie, po przedłożeniu jej renomowanemu wydawnictwu, musi zostać poddana wzajemnej weryfikacji przez niezależnych, odpowiednio wykwalifikowanych sędziów. Może to trwać tygodnie lub miesiące. Dopiero po przejściu rygorystycznej kontroli i stwierdzeniu przez sędziów, że spełnia ona minimalne standardy naukowe, może zostać opublikowana.

Grupa Borger- Kämmerer była jeszcze bardziej zaskoczona, gdy odkryła, że dwóch członków grupy Corman-Dorsten zasiada w radzie redakcyjnej Eurosurveillance!

Gdyby tak było, papier Corman-Dorsten zostałby odrzucony. Jak wskazuje grupa Borger-Kämmerer, błędy w dokumencie są tak poważne, że każdy, kto ma podstawy w tej dziedzinie nauki, zauważyłby je dość łatwo:

“Nasz wniosek jest poparty faktem, że znaleźliśmy ogromną liczbę bardzo poważnych błędów konstrukcyjnych, które sprawiają, że test PCR jest całkowicie nieodpowiedni jako narzędzie diagnostyczne do identyfikacji wirusa SARS-CoV-2. Każdy biolog molekularny znający konstrukcję RT-PCR z łatwością zauważyłby poważne błędy występujące w pracy Cormana-Drostena przed faktycznym przeglądem”.

Grupa Borger-Kämmerer doszła do wniosku, że w świetle “wszystkich olbrzymich opisanych tu błędów projektowych protokołu PCR”, w którym praca, która ewidentnie nigdzie nie nadawała się do publikacji, została zaakceptowana i opublikowana w ciągu 24 godzin bez wzajemnej recenzji, “ramy integralności naukowej” (jak oni to określają) nie mają już żadnego znaczenia.

Czterech niemieckich turystów, którzy zostali bezprawnie internowani w swoich pokojach hotelowych w Portugalii przez 14 dni na po tym fikcyjnym teście, postanowiło wnieść sprawę do sądu. W dniu 11 listopada sąd portugalski orzekł, że test był wadliwy.

Dwóm sędziom sądu apelacyjnego w Lizbonie, którzy podtrzymali to orzeczenie, grozi teraz postępowanie dyscyplinarne.

Oczywiście sądy mogą interweniować tylko wtedy, gdy dadzą wynik, którego chce Elita.

Covid-19 jest chorobą tak śmiertelną, że trzeba ją przebadać, aby wiedzieć, czy się ją ma, przy użyciu szczepionki tak bezpiecznej, że trzeba manipulować za pomocą socjotechniki, aby zmusić do jej przyjęcia.

8. Nieetyczne składniki i modyfikacje genetyczne

Ogromne znaczenie dla wszystkich chrześcijan ma włączenie do szczepionek, w tym także szczepionek Covid, linii komórkowych pochodzących od poronionych dzieci. Nawet jeśli ilość “materiału” jest niewielka, a linia została powielona tysiące razy, faktem jest, że przemysł czerpie znaczne zyski z ciała martwego dziecka. Odbiorcy takich szczepionek są zaangażowani w tę praktykę. Jest to niezmiernie miłe dla sił ciemności.

Wiele szczepionek zawiera również linie komórkowe pochodzące z tkanki zwierzęcej. Podczas gdy my możemy jeść mięso zwierzęce, nigdy nie powinniśmy pozwolić, aby komórki zwierzęce dostały się bezpośrednio do naszego krwiobiegu.

Podczas gdy organizm na ogół jest w stanie oczyścić się z tego materiału, jeśli pozostaje on genetycznie odrębny, może nie być w stanie tego zrobić, jeśli jeden lub więcej składników szczepionki zostało genetycznie zmodyfikowanych.

Materiał zmodyfikowany genetycznie występuje w dwóch formach. Jedna z nich wchodzi w interakcję z ciałem wpływając na nasze DNA, podczas gdy ten drugi jest w stanie ingerować bezpośrednio w nasze DNA. Ze swej natury – co jest nienaturalne – wszystkie GMO nie są zgodne z naszym metabolizmem.

Ponieważ Bóg uczynił nasz organizm w pełni kompatybilnym ze wszystkimi odmianami żywności, którą dostarczył na naszą korzyść, wszelkie “dostosowania” struktury genetycznej tej żywności mogą osłabić jej kompatybilność z naszą biologią. Nawet jeśli zmiana nie jest natychmiast zauważalna, to z czasem obciąży naszą przemianę materii i osłabi naszą konstrukcję.

– eksperymenty genetyczne

Gorsze są jeszcze materiały genetycznie zmodyfikowane, które mogą wpływać na nasze DNA. Mogą one to uczynić poprzez infiltrację naszych komórek i (a) wejście do jądra komórki, w którym znajduje się nasze DNA lub (b) przyleganie do organelli wewnątrz komórki, które odgrywają bezpośrednią rolę w realizacji instrukcji udzielonych przez nasze DNA. W ten czy inny sposób zmiana tego rodzaju (o ile nam wiadomo) jest zarówno trwała, jak i nieodwracalna. Co więcej, prawie na pewno zostanie ona przekazana do następnej generacji.

Przemysł farmaceutyczny szczyci się tym, że dysponuje obecnie technologią, która pozwala mu to zrobić i że technologia ta zostanie wykorzystana przy opracowywaniu szczepionek Covid. Nie możemy mieć pewności, czy szczepionki te spowodują trwałe zmiany w naszym DNA, czy też nie, ani też w sposobie wyrażania naszego DNA na poziomie komórkowym, niemniej jednak istnieje ryzyko, że może się to zdarzyć, jeśli przyjmiemy jedną ze szczepionek Covid.

Różne organelle komórkowe

Ironią losu jest myślenie, że wielu z tych, którzy bardzo boją się zarazić wirusem Covid, i którzy będą się spieszyć z przyjęciem szczepionki, nie obawia się zbytnio trwałych uszkodzeń, jakie szczepionka mogłaby wyrządzić ich DNA.

FDA i przedstawiciele zawodów medycznych doskonale zdają sobie sprawę z poważnych skutków ubocznych, które mogą wystąpić po podaniu szczepionek. Główne media nie poinformują opinii publicznej, że podczas prezentacji FDA 22 października 2020 r. pokazano slajd z projektem wykazu “możliwych” skutków ubocznych .

Zachęcamy naszych czytelników do bardzo uważnego zapoznania się z tą listą, ponieważ, szczerze mówiąc, jest ona przerażająca. Wszystkie te “negatywne skutki uboczne” są bardzo poważne.

Niektóre z nich prowadzą do śmierci lub życia w stanie chronicznej choroby i osłabienia. Oczywiście nie możemy wiedzieć, ilu odbiorców będzie cierpieć z powodu jednego z tych “możliwych” skutków, ale sam fakt, że FDA informuje swoich pracowników, aby przewidywali negatywne skutki tej dotkliwości sugeruje, że proporcja populacji, która zostanie dotknięta, nie będzie trywialna.

Jeśli tylko jedna osoba na tysiąc cierpi z powodu jednego z tych skutków, wówczas 320.000 Amerykanów – zdrowych mężczyzn, kobiet i dzieci – zostanie zabitych lub trwale niezdolnych do pracy dzięki szczepionce.

Zwróć uwagę na cztery odniesienia w slajdzie FDA do chorób związanych z zapaleniem mieliny, niebezpiecznego zwyrodnienia powłoki mielinowej, która chroni nasze włókna nerwowe. Dr Igor Shepherd odniósł się do tego “efektu ubocznego” w swoim przemówieniu z 10 listopada 2020 r. Brytyjczycy przygotowują się również do lawiny działań niepożądanych. Zlecili firmie specjalizującej się w sztucznej inteligencji opracowanie, w trybie pilnym, oprogramowania, które umożliwi im rejestrowanie, analizowanie i krzyżowanie ogromnych ilości danych dotyczących szczepionek.

9. Nanotechnologia

Ogólnie rzecz biorąc, opinia publiczna jest niemal całkowicie nieświadoma nanotechnologii i niezwykłych postępów, jakie poczyniono w tej dziedzinie nauki w ciągu ostatnich dwudziestu lat.

Obecnie możliwe jest projektowanie i wytwarzanie malutkich konstrukcji o średnicy nie większej niż kilka milionowych części centymetra. Być może najlepszym sposobem zwizualizowania tego jest wyrażenie tego w kategoriach zwiększenia, a nie zmniejszenia rozmiaru.

Wyobraźmy sobie ziarenko piasku obok wielkiego dębu. Ziarno to odpowiada nanocząsteczce, a pień dębu odpowiada najmniejszemu naczyniu krwionośnemu w naszym organizmie. Ta analogia może być nieco przesadzona, ale daje uczciwe wyobrażenie o naprawdę zdumiewającej gamie nowych produktów i zastosowań, które umożliwia ta innowacyjna technologia.

Malutka maszyna, znana jako nanobot, może być zmontowana z zestawu specjalnie zaprojektowanych nanocząsteczek. Nanocząsteczki te już dawno przeszły etap eksperymentalny i zostały przetestowane przez wojsko. Nie wiadomo, ile z nich można wyprodukować do zastosowań praktycznych, ani jak łatwo można je zastosować w warunkach wojskowych, ale nauka idzie do przodu bardzo szybko.

Wielu krytyków Nowego Porządku Światowego jest bardzo zaniepokojonych tym, że nanocząsteczki i nanoboty mogłyby zostać użyte na ludności cywilnej, najprawdopodobniej za pomocą szczepionki. Nanocząsteczki są już dodawane ukradkiem do niektórych produktów spożywczych w celu “wzmocnienia smaku”.

Przeprowadzono również niezależne badania nad możliwymi konsekwencjami dla zdrowia ludzkiego w przypadku stopniowego dodawania bardzo prostych klas nanocząsteczek, takich jak dwutlenek tytanu, do ludzkiego łańcucha pokarmowego. Te malutkie cząsteczki służyłyby jako stałe miejsca zatrzymania w organizmie, wokół których mogłyby zbierać się komórki nowotworowe, w taki sam sposób, w jaki pył azbestowy w naszych płucach stanowi miejsce gniazdowania komórek nowotworowych.

Nasz układ odpornościowy może nie być w stanie wykryć i usunąć wszystkich tych komórek, więc może dojść do rozwoju guza. Jako metaliczne, te same nanocząsteczki pochłaniałyby również promieniowanie z nadajników 5G, tworząc zupełnie nową klasę zagrożenia dla zdrowia.

Wybitny francuski lekarz, dr Louis Fouché, ostrzegł niedawno o rzeczywistej możliwości dodania nanocząsteczek, a nawet malutkich chipów RFID, do szczepionek bez naszej wiedzy i zgody:

“Słyszeli Państwo, tak jak ja, że mówi się o wstrzyknięciu, w tym samym czasie co szczepionka, albo nanocząsteczek, albo chipów RFID, w każdym razie, sposób, aby móc wiedzieć, czy jest się zaszczepionym, czy nie: certyfikat szczepienia, który zaczyna wykazywać fluoresję, gdy podaje się go na smartfonie, i tym podobne rzeczy. Cóż, wszystkie technologie i patenty są gotowe. Nie mówiono o tym w głównych mediach…”
https://www.lifesitenews.com/news/refuse-this-vaccination- acclaimed-paris-doctor-unloads-on-covid-vaccine

Ten sam lekarz głośno ostrzegał przed zagrożeniami związanymi ze stosowaniem szczepionki Covid, powołując się na wiele powodów swojej opinii. Podkreślał w szczególności, że nie należy jej podawać dzieciom, które nie są podatne na tę chorobę i nie przenoszą jej na innych. Jego zdaniem szczepionki te zostały opracowane o wiele za szybko, nie zostały odpowiednio przetestowane i niosą ze sobą poważne ryzyko, które znacznie przewyższa wszelkie możliwe korzyści.

Opłakując filipińskich rodziców i krewnych około 600 dzieci zabitych przez szczepionkę przeciwko dendze Sanofi’ego.

10. Gruntowanie patogeniczne

Wykorzystując technologię genetyczną do opracowania nowych szczepionek, naukowcy dokonali niepokojącego odkrycia. Szczepionka, która została przetestowana na fretkach – które mają funkcję górnych dróg oddechowych bardzo podobną do ludzkiej – wykazała bardzo obiecujące wyniki. Wszystkie fretki opracowały przeciwciała przeciwko wyhodowanej formie wirusa, który został użyty w szczepionce. Jednak wkrótce potem, gdy fretki miały kontakt z “dziką” formą tego samego wirusa, wszystkie zachorowały i zmarły. Ich reakcja była znacznie poważniejsza niż u fretek, które nie otrzymały szczepionki.

Zjawisko to znane jest obecnie jako “patogeniczne primowanie” lub “wzmocnienie odporności”. Wydaje się, że szczepionka “primuje” układ odpornościowy, aby energicznie zareagować na wirusa hodowlanego – tego, który został użyty w szczepionce – ale wysyła go do nadmiaru, gdy napotka dziką formę. Nie jest jasne, dlaczego tak się dzieje, ale jest to bardzo zła wiadomość dla producentów szczepionek.

Za pierwszym razem, pod koniec lat sześćdziesiątych, zainteresowani naukowcy nie zdiagnozowali prawidłowo przyczyny. Spośród 35 dzieci, które zostały zaszczepione próbną szczepionką, wszystkie stały się znacznie bardziej chore w wyniku kontaktu z dzikim wirusem niż dzieci, które nie były szczepione, a dwoje z nich zmarło. Po latach, w 2012 roku, gdy coś podobnego stało się z fretkami, zjawisko to zostało zidentyfikowane. Jednak potrzeba czasu, aby takie odkrycie przeniknęło przez środowisko naukowe. Kiedy w 2014 r. na Filipinach wypróbowano szczepionkę chroniącą przed dengą, nie wzięto pod uwagę możliwości wystąpienia patogenicznego primingu. W wyniku tego 600 dzieci zmarło po zażyciu szczepionki. (Wikipedia nosi artykuł o tym tragicznym wydarzeniu pod tytułem pozycja “Dengvaxia Controversy”).

Więc, w odpowiedzi na pytanie, “Czy szczepionki mogą zabijać?” możemy odpowiedzieć bez wahania, “Tak, mogą, i mają.” 600 zgonów to upiorne żniwo. Niestety, gdyby zamiast umierać, dzieci zostały sparaliżowane, władze medyczne mogłyby znaleźć sposób na zatuszowanie katastrofy. Powszechnie wiadomo, że poważne niepożądane zdarzenia w krajach trzeciego świata często przypisuje się czemuś innemu niż szczepionka.

Społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy ze znaczenia testowania wszystkich szczepionek na zwierzętach przed poddaniem ich testom na ludziach. Zatem kiedy mówi się im, że szczepionki Covid były testowane tylko na ludziach, a nie na zwierzętach, nie dostrzegają, że pominięto krytyczne zabezpieczenie w procesie rozwoju. Jak ostrzega obecnie wielu lekarzy, szczepionki Covid mogą powodować u wielu biorców chorobotwórcze prymowanie, którego wyniki mogą być nieprzewidywalne i potencjalnie śmiertelne.
Poglądy dwóch takich ekspertów omówimy w następnym rozdziale.

11. Zagrożenia obejmują masową sterylizację

W pilnym przedłożeniu Europejskiej Agencji Leków (1 grudnia 2020 r.) dr Wolfgang Wodarg (przewodniczący Komitetu ds. Zdrowia Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy) i dr Michael Yeadon (były szef działu badań nad układem oddechowym w firmie Pfizer) stwierdzili, że co najmniej jedna ze szczepionek Covid zawiera składniki, które wpływają na rozwój łożyska u ssaków. Obawiają się oni, że przeciwciała wytwarzane przez szczepionkę “spowodują, że zaszczepione kobiety staną się zasadniczo niepłodne”.

Oto jak to wyjaśnili:
“Oczekuje się, że szczepionki będą produkować przeciwciała przeciwko białkom kolczastym SARS-CoV-2″. Białka kolczaste zawierają jednak również białka syncytynowe – homologiczne, które są niezbędne do tworzenia łożyska u ssaków takich jak człowiek. Należy bezwzględnie wykluczyć, że szczepionka przeciwko SARS-CoV-2 mogłaby wywołać reakcję immunologiczną przeciwko syncytynie-1, ponieważ w przeciwnym razie niepłodność o nieokreślonym czasie trwania mogłaby spowodować u zaszczepionych kobiet”.

Opisują one wiele innych obaw związanych ze szczepieniami, w szczególności ryzyko patogennego primingu (które omówiliśmy na #10 powyżej), obecność glikolu polietylenowego w co najmniej jednej ze szczepionek (który może wywołać u niektórych osób silne reakcje alergiczne) oraz wiele zagrożeń związanych z krótkim czasem trwania badań na ludziach.

“Ale fretki zmarły!
“Nie martw się. Nie ma problemu. Tylko pamiętaj, że nie jesteś fretką.
“Naprawdę? Więc czym ja jestem?” “Jesteś królikiem doświadczalnym.
12. Stosowanie przymusu w celu zwiększenia przyjmowania szczepionek

Rządy stwierdziły, że pomimo ich najlepszych starań, aby przestraszyć masy, nie osiągną wysokiego poziomu absorpcji bez uciekania się do przymusu. Gdyby zagrożenie ze strony Covida było realne, a nie przesadzone, a szczepionka była bezpieczna i nie obarczona niebezpieczeństwem, to można by oczekiwać, że duża część społeczeństwa będzie się o nią domagać.

Ale wiele osób widzi, że “pandemia” jest w dużej mierze wyimaginowana i że proponowane szczepionki to skok w ciemno. Jednak jeśli szczepionka stanie się obowiązkowa, przynajmniej na początku, istniejące kieszenie oporu mogą wtopić się w zorganizowany ruch. Elita nie chce, aby do tego doszło.

Tak więc najprostszym podejściem, które zdaje się być stosowane przez większość rządów, jest uczynienie odbioru szczepionki niezbywalnym wymogiem otrzymania pewnych usług. Najczęściej wymienianą jest podróżowanie krajowymi lub międzynarodowymi liniami lotniczymi, ale rozważa się wiele innych opcji. Sklepy wielkomiejskie mogą nie przyjmować klientów, których aplikacja na smartfony nie wykazuje, że otrzymali szczepionkę. Firmy mogą wprowadzić obowiązek stosowania szczepionki dla wszystkich pracowników. Ograniczenia społeczne i ekonomiczne mogą się szybko nagromadzić do tego stopnia, że ci, którzy pozostają “niezdecydowani co do szczepionki”, mogą być zmuszeni do pozostania w domu – w formie “samoizolacji” – do końca życia.

Kajdanki covid

Te drastyczne implikacje są dowodem na to, że “pandemia” jest częścią szerszego planu restrukturyzacji społeczeństwa, że została w pewnym sensie przesadzona i że “szczepionka” jest rzeczywiście nośnikiem składników, które umożliwią architektom stojącym za nadchodzącym “Nowym Porządkiem Świata” i “La Grande Réinitialisation” znaczne rozszerzenie ich kontroli nad masami

Moglibyśmy dodać do tej listy o wiele więcej merytorycznych punktów. Na przykład systematyczna zmiana klasyfikacji zgonów dawniej przypisywanych grypie, zapaleniu płuc i zakażeniom dróg oddechowych na zgony związane z “Covidem”. Światowa Organizacja Zdrowia nie publikuje już statystyk dotyczących śmiertelności związanej z grypą. Albo celowe stosowanie oszukańczego testu do generowania “nowych przypadków” wśród osób, które nie mają i nie będą miały objawów związanych z Covidem.

Albo swobodne lekceważenie “zasady ostrożności”, która sprawia, że nieetyczne jest oferowanie towarów lub usług każdemu, kto oczekuje korzyści, które nie przeważają znacząco nad ryzykiem.

Albo tłumienie alternatywnych sposobów leczenia objawów związanych z Covidem, takich jak hydroksychlorochina, dożylne podawanie witaminy C i suplementacja cynku.

Albo systematyczna cenzura specjalistów medycznych i wybitnych naukowców, którzy kwestionują oficjalne sprawozdanie z tzw. pandemii i ostrzegają o wielkim ryzyku stwarzanym przez szczepionkę.

Albo fakt, że tak zwana pandemia została poprzedzona serią wydarzeń planistycznych, organizowanych przez takich jak Bill & Melinda Gates Foundation i Rockefeller Foundation, które pokazują, że kryzys został celowo zaprojektowany, aby umożliwić narzucenie drakońskich kontroli społecznych.

Redukcja liczby ludności i Klub Rzymski

“Głównym zaleceniem było opracowanie mikroorganizmu, który zaatakowałby system autoimmunologiczny i uniemożliwiłby rozwój [lekarstwa]. Wydano rozkaz rozwinięcia mikroorganizmu… Mikroorganizm zostałby użyty przeciwko całej populacji i zostałby wprowadzony przez szczepionkę… Leczenie zostanie podane ocalałym, gdy zostanie stwierdzone, że zmarło wystarczająco dużo osób. Lek będzie ogłoszony jako nowo opracowany, gdy w rzeczywistości istnieje od początku. Ten plan jest częścią Global 2000.”Oto Blady Koń (1991) autorstwa Williama Coopera, str.167. [Cooper omawia plan kontroli ludności świata opracowany przez Klub Rzymski na podstawie raportu The Limits of Growth (1972), który stanowił podstawę raportu Global 2000 dla prezydenta. Ten ostatni raport został zamówiony przez prezydenta Cartera w 1980 roku. Do tej pory opublikowano jedynie zredagowaną i znacznie skróconą wersję raportu].

PODSUMOWANIE

Jaki jest poziom ryzyka stwarzanego przez szczepionkę? Kto może powiedzieć? Dlatego to taka poważna sprawa! Nie ma sposobu na cofnięcie skutków szczepionki po jej podaniu.

Jak widzieliśmy, korzyści, jeśli w ogóle, są znikome. Więc dlaczego ktokolwiek z rodziców miałby ryzykować?

Dlaczego mieliby nieodwracalnie poświęcać dobro swojego dziecka branży, która stara się tylko maksymalizować swoje zyski, branży, której reputacja jest co najmniej głęboko zszargana, a której produkty wielokrotnie okazywały się szkodliwe – zarówno urazy, jak i ofiary śmiertelne -?

Jest to również branża, która nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez jej szczepionki.

Dlaczego każda osoba dorosła miałaby podejmować takie samo ryzyko? To nie ma sensu.

Cenzura w Internecie jest tak intensywna, że słychać coraz mniej ostrożnych głosów. Facebook i YouTube decydują o tym, co powinny wiedzieć masy. W Irlandii główny nurt mediów codziennie emanuje stałym przepływem propagandy pro-szczepiennej. Chwalebne szmaty tak można o nich powiedzieć , pracują ramię w ramię z krajowym nadawcami w Polsce, aby podtrzymać irracjonalny strach, który paraliżuje umysły zwykłych ludzi. Wydaje się, że sytuacja jest bardzo podobna w Europie i Ameryce. Tymczasem policja haruje i bije ludzi, którzy ośmielają się zbierać na ulicy i proszą o przywrócenie im wolności.

Na szczęście jest jeszcze kilku ekspertów, takich jak Yeadon, Wodarg i Fouché, których głosy możemy usłyszeć. Kilka tygodni temu ukazał się ważny film, w którym występuje około dwóch tuzinów specjalistów medycznych w Europie i Ameryce, którzy z całą mocą ostrzegają przed zagrożeniami, jakie niesie ze sobą szczepionka. Nazywa się on “Message from World Doctors Alliance” i można go znaleźć na stronie https://www.bitchute.com/video/aRQYQXesk8Sq/.

Momentalnie powstały artykuły podające te informacje jakoby było to spotkanie szurów, a w ogóle to to wszystko jest kłamstwo i manipulacja :

https://konkret24.tvn24.pl/swiat,109/87-tysiecy-pielegniarek-nie-chce-szczepionki-uwaga-na-film-pelen-falszywych-informacji,1042433.html

Zanim zamkniemy, krótko podsumujemy główne powody, dla których, naszym zdaniem, nikt nie powinien brać tej szczepionki:

– Pandemia” jest bardzo przesadzona i szczepionki nie są potrzebne.
-Po raz pierwszy w opracowaniu szczepionki zastosowano technologię mRNA.
– Szczepionki te nie zostały poddane żadnym próbom na zwierzętach.
– Próby na ludziach są wysoce selektywne.
– Próby na ludziach są o wiele za krótkie.
– Wirus nigdy nie był izolowany, więc szczepionki są w dużej mierze domysłem.
– Według FDA szczepionki Covid wywołają wiele poważnych skutków ubocznych, w tym drgawki, drgawki, narkolepsję, poronienia, choroby demielinizacyjne, reakcje alergiczne i anafilaktyczne, udar mózgu, zespół zapalny u dzieci, zespół Guillaina-Barrégo, zator żylny i chorobę autoimmunologiczną.

Według innych ekspertów medycznych szczepionki te mogą również powodować masową sterylizację i gruntowanie patogeniczne. Mogą one również wprowadzać stałe zmiany w naszym DNA lub zmieniać sposób jego wyrażania.
– Firmy farmaceutyczne są zwolnione z wszelkiej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez ich szczepionki.
– Szczepionki są promowane jako jedyna skuteczna forma leczenia, gdy wiemy, że istnieją alternatywne – i nieskończenie bezpieczniejsze – formy leczenia.
– Szczepionki mogą być stosowane do insynuacji do naszego organizmu produktów i substancji, które służą szerszemu celowi, w tym nanocząsteczek i chipów RFID.
– Wiele instytucji zaangażowanych w promowanie ogólnoświatowego programu szczepień jest prowadzonych przez mężczyzn i kobiety, którzy postrzegają eugenikę jako etyczny sposób na powstrzymanie lub zmniejszenie liczby ludności na świecie. Co więcej, te same instytucje, które zdecydowanie popierają aborcję (w tym aborcję okołoporodową), eutanazję, płynność płci oraz homoseksualizm, również zdecydowanie popierają program szczepień Covid.

Jak już zauważyliśmy, powodzie były jedynym czasem w historii, kiedy cała ludzkość stanęła w obliczu wyginięcia. Był to sąd Boży. Jednak Bóg, w swoim miłosierdziu, zachował osiem dusz i pozwolił im przetrwać i uzupełnić świat.

W swojej oburzającej dumie, Szatan lubi wierzyć, że może zrobić wszystko, co robi Bóg. Wraz z nadejściem ogólnoświatowego programu szczepień Covid !

Szatan wreszcie, po upływie około czterech i pół tysiąca lat, zdołał opanować sytuację podobną do powodzi. Niektórzy mylnie uważają, że osiągnął on ten punkt wraz z rozwojem bomby termojądrowej w latach 60. i nagromadzeniem ogromnych arsenałów tej broni zarówno w USA jak i w ZSRR. Ale to była iluzja. Wybuchowe urządzenia nuklearne nie istnieją.

Niestety, szczepionki istnieją. Świat dopiero teraz dociera do ciemnego i niebezpiecznego miejsca, w które omyłkowo uwierzył, że wkroczył podczas zimnej wojny. Opad” z tych szczepionek, jeśli zostaną zaprojektowane w złowieszczym celu, będzie niewiarygodnie destrukcyjny.

To jest ten moment, na który wróg czekał. Byłoby bardzo głupio zakładać, że po prostu ziewnie i wypuści cię na wolność.
________________________

Opublikowano za: https://d3konspiracja.neon24.pl/post/159846,ogolnoswiatowy-eksperyment-szczepionkowy

Od Redakcji KIP: Potwierdzeniem wielu tez tego artykułu zawiera nagranie Janusza zagórskiego w NTV na poniższym linku bezpośrednio na stronie NTV.

Szczepionki – Wyciek ważnych dokumentów. Dlaczego opóźniają dostawy

 

Comments

 1. krnabrny1 says:

  No i proszę, kolejny artykuł, który zaczyna omawiać stan faktyczny, my już co prawda dawno wydedukowaliśmy o co w tym chodzi, ale przyjemnie jest kiedy widać ,że inni też zaczynają rozumieć sens tej gry.

  W innym temacie natomiast.
  Pojawił się właśnie artykuł na Jerusalem Post. Zadziwiające, ale jest o nowym Polskim ministrze edukacji!:-)))

  Poczytajcie sobie, poznacie odmienne punkty widzenia, żydzi właśnie próbują budować kolejną kontrolowaną opozycję, zwracam uwagę na te słowa: „Jego nominacja do Ministerstwa Edukacji ilustruje klimat akceptacji dla skrajnie prawicowego nacjonalizmu w dzisiejszej Polsce”

  Czy Żydów można wyleczyć z tej wielowiekowej choroby , którą przekazują sobie z pokolenia na pokolenie? Stanowczo napiszę NIE.
  Można im pomagać, natomiast tylko oni sami są w stanie z tego wyjść, w takich sprawach nie ma innej drogi, nie pomoże farmakologia, psychoterapia, argumenty czy cokolwiek innego, ponieważ jest to stan umysłu w jakim przebywają te istoty, przebywają w nim jednak nie z powodu tego ,że NIE MOGĄ SIĘ WYDOSTAĆ…ale z powodu takiego, że NIE CHCĄ SIĘ WYDOSTAĆ. Dlatego właśnie wszelkie konwencjonalne próby pomocy skończą się fiaskiem.

  TŁUMACZENIE WŁASNE:

  https://www.jpost.com/diaspora/new-poland-deputy-education-minister-was-member-of-far-right-parties-656852

  Nowy polski wiceminister edukacji był członkiem partii skrajnie prawicowych
  Tomasz Rzymkowski skomentował „potężne lobby żydowskie” i określił swoje ustawodawstwo jako „całkowity zakaz rozmów z przemysłem Holokaustu”.
  Przez Jeremy SHARON 27 STYCZNIA 2021

  Nowo mianowany wiceminister edukacji Polski Tomasz Rzymkowski był wcześniej członkiem skrajnie prawicowych partii politycznych i mówił o „potężnym lobby żydowskim” wywierającym nacisk na rządy europejskie, aby „odzyskały bogactwo”.
  Rzymkowski, który jest obecnie członkiem rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość, populistycznej organizacji nacjonalistycznej, był wcześniej posłem z ramienia Ruchu Nacjonalistycznego (RN), będącego połączeniem skrajnie prawicowych i prawicowych elementów populistycznych.

  W ubiegłym tygodniu premier Polski Mateusz Morawiecki powołał Rzymkowskiego na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz pełnomocnika rządu ds. Kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego.
  Rzymkowski przedstawił szereg problematycznych komentarzy na temat Żydów, Holokaustu i innych mniejszości w Polsce.

  Był prominentnym przeciwnikiem zwrotu mienia polskich Żydów, którzy zostali pozbawieni mienia po Holokauście przez reżim komunistyczny w Polsce po drugiej wojnie światowej.

  W 2018 r., Na tle amerykańskiego ustawodawstwa dotyczącego monitorowania postępów krajów europejskich w zapewnianiu zwrotu mienia Żydom, zwłaszcza mienia bezdzietnego, Rzymkowski powiedział, że „potężne lobby żydowskie w USA w coraz większym stopniu wykorzystuje instrumenty polityczne do wywierania presji na kraje europejskie, aby je odzyskać. ”

  Rzymkowski kontynuował: „Mamy do czynienia z próbą nacisku politycznego i próbą zdobycia środków, które nie są im w żaden sposób należne”.

  W maju 2019 r. Wyjechał do Stanów Zjednoczonych i zorganizował jednoosobowy protest przed Białym Domem, gdzie „przedstawił” swój projekt Sejmowi RP, sprzeciwiając się wszelkim restytucjom pozbawionego dziedzictwa żydowskiego mienia.

  Mienie bezdzietne to majątek, do którego nie ma już ważnego indywidualnego pretendenta, głównie ze względu na fakt, że właściciele i ich rodziny zostali zamordowani podczas Holokaustu.

  Deklaracja Terezińska z 2009 r., Której Polska jest sygnatariuszem, zaleca krajom europejskim przeznaczenie pieniędzy z majątku bezdzietnego na pomoc finansową ocalałym z Holokaustu i edukację o Holokauście.

  Po powrocie do Polski Rzymkowski określił swoją nową ustawę jako „całkowity zakaz rozmawiania z przemysłem holokaustu”.

  Wygłosił także obraźliwe uwagi wobec homoseksualistów, w zeszłym roku zamieścił w mediach społecznościowych kreskówkę porównującą małżeństwa homoseksualne z mężczyzną i kozą.

  Rzymkowski jako wiceminister edukacji będzie m.in. sprawował nadzór nad programami szkolnymi, egzaminami i zamawianowaniem podręczników.
  „Rzymkowski słynie z wyjątkowo wrogich wypowiedzi na temat mniejszości, w tym Żydów” – powiedział dr Rafał Pankowski, profesor nadzwyczajny w Collegium Civitas i współzałożyciel Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”.

  „Jego nominacja do Ministerstwa Edukacji ilustruje klimat akceptacji dla skrajnie prawicowego nacjonalizmu w dzisiejszej Polsce” – powiedział. „Naprawdę martwię się o przyszłość polskiego systemu edukacji”.

 2. krnabrny1 says:

  A tutaj kilka ostatnich komentarzy zwykłego Amerykanina, jego własnym okiem, na to co się dzieje za oceanem:

  “Chiny odrzuciły amerykański eksport rolny
  Nie ma wyjaśnienia, dlaczego w tym powiązanym raporcie spekulują tylko, że Chiny chcą sprzedawać swój własny eksport. Problem polega jednak na tym, że Chiny mają obecnie ogromne niedobory żywności, więc amerykańskie rolnictwo byłoby mile widziane (można by przypuszczać).
  Dlaczego więc mieliby odrzucać amerykański eksport rolny, płacąc przewoźnikom więcej, niż warte są towary, aby przywrócić puste kontenery? A jeśli Chiny nie są zainteresowane amerykańskimi GMO? To nie jest coś, o czym CNBC by nie wspomniało, nawet gdyby o tym wiedzieli.

  Jednak pozytywnym aspektem jest to, że przynajmniej, niezależnie od GMO, żywność pozostanie w USA, co utrudniłoby głodzenie się wszystkich.”

  ___________________

  Dziwne wydarzenia tutaj.

  Powiedzmy tylko, że nie ma nic oczekującego, co zatrzyma aktualizacje tej strony i nie mam myśli samobójczych. Komuniści ZAWSZE dokonują czystki. I wydarzyło się kilka dziwnych rzeczy, które zmusiły mnie do ograniczenia ekspozycji i bacznego oka. Wystarczająco powiedziane?

  Własny gabinet Bidena nie wie, co robi

  Byli oszołomieni, gdy dowiedzieli się, że usunął zarządzenie Trumpa, aby chronić amerykańską sieć energetyczną przed Chinami. A przynajmniej tak mówi MSM. Dodatkowo było wideo, na którym Kamala podpowiadała mu, że nawet nie wie, co podpisuje. Prawdopodobnie nawet nie wie, że usunął zabezpieczenia z sieci energetycznej w USA. To TEAM KAMALA, w grze dla jednego gracza.

 3. krnabrny1 says:

  Na zakończenie dodam, że znów zmienia się układ sił. Ludzie zupełnie zamilkli.
  Pan Stankov nic nie napisał od kilku dni, na innych portalach ,które znam z uczciwych komentarzy również milczą. Wiele witryn ,które jeszcze niedawno mówiły do rzeczy, zaczynają mówić OD RZECZY…lub wycofują się pisząc o sprawach neutralnych bez związku z obecną sytuacją.

  Zobaczymy kochani co z tego wyniknie!:-))

  Ja osobiście odczuwam to tak, jakby jakąś tkaniną, która jest naszą rzeczywistością targały właśnie rozmaite siły ciągnąc ją to w jedną, a to w drugą stronę.
  Tkanina narazie to wytrzymuje:-))))

 4. krnabrny1 says:

  KOMORY TACHIONOWE.

  Od tak dawna jak można sięgnąć świadomością, ludzie w swej historii starali się znaleść pewne miejsca. Nazywano je rozmaicie, czasami miejscami mocy, czasami świętymi górami, a czasami po prostu sanktuarium.

  Poszukiwano takich miejsc ponieważ wierzono ,że one właśnie pozwalają uzyskać energię, pozwalają uzyskać uzdrowienie lub choćby spokój i wytchnienie.

  I tak dla przykładu, Indianie w Ameryce zawsze poszukiwali rozmaitych dziur w ziemi. Uważali, że znajdując odpowiednie zagłębienie, najlepiej naturalnie utworzone, potrafią się przedostać do świata podziemi lub jak kto woli do światów alternatywnych. W każdym razie byli przekonani, że dzięki nim są w stanie osiągnąć GŁĘBSZY WGLĄD W SIEBiE oraz w “RZECZYWISTOŚĆ”, napisałem to słowo w cudzysłowie ponieważ oni wiedzieli ,że rzeczywistość we współczesnym rozumieniu tego słowa nie istnieje.

  Inną metodę stosowali szamani syberyjscy. To działo się wcześniej, w epoce zwanej teraz megalitem. Od tamtego czasu zachowało się na Syberii bardzo wiele miejsc które wybudowano dokładnie w takim samym celu. Były to zwykle naturalne groty, osłonięte kamieniami z niewielkim otworem, tak jak na zdjęciach poniżej.

  https://www.ringingcedarsofrussia.org/theearth/nov18/dolmen-01.jpg

  https://russiangeography.com/sites/default/files/field/image/328005_original.jpg

  Takie właśnie miejsca pozwalały ludziom uzyskać połączenia z innymi światami.

  Oczywiście szczytowym osiągnięciem takiego rodzaju jest Piramida.

  Tutaj typowy przykład piramidy Cheopsa w Gizie
  https://ocdn.eu/images/pulscms/MjI7MDA_/f8164d06a0b3a6dd2396a893707e1f41.jpeg

  Tutaj z kolei mamy piramidy usytuowane w Chinach.
  Trzeba Wam wiedzieć bowiem, że Egipskie piramidy to niewielki procent piramid występujących na Ziemi i wcale nie najbardziej spektakularny. W Chinach dla przykładu, znajdują się przynajmniej dziesiątki tak okazałych budowli jak te w Gizie.
  Są od lat bardzo skrupulatnie obsadzane drzewami, tak aby nie dało się ich odróżnić od normalnego wzniesienia.

  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQJ9mVpCi1NBgxZuInErZ6wmb1pMObk4U6q7w&usqp=CAU

  https://hiddenincatours.com/wp-content/uploads/2014/06/chinese-pyramids-4333.jpg

  https://i.pinimg.com/originals/a4/c9/d1/a4c9d1ba2e1f8a6cc66e09b9b84b54fc.jpg

  Najbliżej nas znajduje się taka budowla w Bośni.

  https://images.ctfassets.net/cnu0m8re1exe/tW2fc6k54j7sXoWUds3HW/e4fd570fd7c85e32c56a8cd2640017c6/pyramids.jpg?w=650&h=433&fit=fill

  To oczywiście były już poważne agregaty, urządzenia o wielorakim zastosowaniu.
  Natomiast w każdym z przypadku rzuca się w oczy jedno. Te budowle w swej konstrukcji przypominają BUNKRY!
  Niezwykła ilość budulca w postaci kamienia, ścisłe dopasowanie elementów i wielowarstwowa konstrukcja są charakterystyczne dla każdej z nich.

  Jednakże każda z tych piramid pełniła dokładnie taką samą funkcję jak zagłębienia, jaskinie czy też te megalityczne “norki” w Syberii.

  Ich celem była IZOLACJA!!

  Tutaj trochę techniki. Patrząc na świat materii można go z grubsza podzielić na dwa rodzaje. Świat ten składa się z PRZEWODNIKÓW oraz IZOLATORÓW.

  Nie mam tutaj na myśli tylko prądu elektrycznego. Odnoszę się do całej materii i wszelkich sił oraz energii występujących na tym świecie. Właśnie dzięki kombinacji przewodników i izolatorów można uzyskać dostęp do energii w jakiejkolwiek postaci.

  Dla przykładu.

  Powietrze jest doskonałym przewodnikiem energii wiatru. Ktoś kiedyś wpadł na pomysł ,że dzięki zastosowaniu IZOLATORA, można by tą energię wykorzystać….i tak wziął kawałek płótna nałożył na kijek i zrobił pierwszy ŻAGIEL..który de facto jest IZOLATOREM.:-)

  Inny człowiek, pewnego razu postanowił ujarzmić siłę PARY. Wziął zatem kociołek, zagotował wodę i myślał….aż w końcu wymyślił ,że ODIZOLUJE parę w kotle zwiększając jej ciśnienie. Tak właśnie ODIZOLOWAŁ ciśnienie w kotle od ciśnienia zewnętrznego…UJARZMIŁ ENERGIĘ PARY.

  Jeszcze inny człowiek spoglądał kiedyś na pioruny. Przeczuwał w nich olbrzymią moc, nieopisane wręcz zasoby energii, ale jak ją ujarzmić?
  Przecież piorun jest nieuchwytny, nie da się przewidzieć gdzie uderzy, nie da się przesłać energii i nie da się jej zmagazynować.

  Pierwszym krokiem do ujarzmienia mocy energii elektrycznej było wynalezienie piorunochronu. Ludzie odkryli PRZEWODNIK PRĄDU, zaraz później odkryto IZOLATORY i to pozwoliło na UJARZMIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ oraz manipulacje nią.

  Trzeba Wam wiedzieć ,że wiele się mówi o energii magnetycznej. Mamy naturalne magnesy które z nieznanych powodów wciąż emitują pole magnetyczne…BEZ ZASILANIA….istne Perpetum mobile. Gdyby udało by się ujarzmić pole magnetyczne skończyły by się wszelkie problemy energetyczne ludzkości!
  Na przeszkodzie jednak stoi to, że energia magnetyczna NIE POSIADA IZOLATORA!

  Jest to taka energia która przenika wszystko, może z czymś reagować lub nie reagować, ale przenika wszystko i NIE MA JEJ JAK UJARZMIĆ.

  Mamy kupę przewodników….i ani jednego IZOLATORA:-)

  Zatem jak widzicie, WSZYSTKO na tym świecie opiera się na PRZEWODNIKACH i IZOLATORACH…..również LUDZKIE CIAŁO oraz system energetyczny każdej istoty…a także energia GRAWITACJI.

  Ten przydługi wstęp był niestety konieczny dla zrozumienia tego PO CO budować komorę tachionową orz po to aby wskazać sens jej budowy, dzięki temu każdy może wybudować komorę jaka mu się spodoba, niesiony intuicją wyzwoli swoje twórcze możliwości ponieważ….. ZNA ZASADĘ:-)))

  Przechodzimy zatem do sedna…JAK ZBUDOWAĆ KOMORĘ?

  Najprostszy sposób jaki znam to:
  1. Znajdź dużo pudełek aby uzyskać z niej tekturę falistą, buduj z tej tektury konstrukcję wedle własnego pomysłu, może być okrągła, może być prostokątna, może być w poziomie, ale może być i w pionie.

  2. Kup folię aluminiową i obłóż nią szczelnie całą konstrukcję z tektury, najlepiej obwijając całość dwukrotnie.

  3. Pamiętaj ,że ma Ci być w środku wygodnie i komfortowo!

  I to cała tajemnica:-)))

  OPCJE.

  Dla tych którzy chcą więcej proponuję zbudować taką komorę z kilku warstw. To znaczy Tektura-folia-tektura-foliatektura-folia. Kto tego nie rozumie niech poczyta o działaniu dwóch rodzajów urządzeń zwanych TRANSFORMATOR oraz AKUMULATOR. Już na wstępie zauważycie że oba urządzenia zbudowane są właśnie w ten sposób, to znaczy składają się z wielowarstwowego ułożenia przewodników i izolatorów w sposób naprzemienny. Kto nie wie do czego służą te urządzenia , niech poczyta a zrozumie czemu i nam przydadzą się takie właściwości.
  Kto zbuduje taką konstrukcję, najlepiej niech warstwy przewodzące uziemni, to znaczy podepnie drucikiem do kaloryfera lub wbije w ziemie pręt metalowy lub miedziany.

  Inną opcją jest zastosowanie warstw przewodzących z folii MOSIĘŻNEJ.
  Można takie dostać na allegro, natomiast to nieco droższa zabawa niż z aluminium, natomiast efekty znacznie lepsze.

  Już zapewne wszyscy zrozumieli działanie takich komór. Ich istotą jest IZOLACJA oraz w dodatkowych opcjach, KONCENTRACJA lub UKIERUNKOWANIE energii.

  Ważną informacją dodatkową jest to co już wcześniej napisałem, ale tutaj powtórzyć jest koniecznością. Istotą tej zabawy nie jest izolacja tylko od powszechnie znanych energii typu elektro-magnetycznego.

  Ciało ludzkie o czym uczyli już buddyści ma rozmaite systemy zasilania. Tutaj również można wyróżnić dwa ich typy, jeden z nich to POZIOMY SYSTEM, a drugi to PIONOWY SYTEM.

  Tutaj widać zasilnie POZIOME:

  https://zrodlozmian.pl/wp-content/uploads/2019/07/czakry-kamienie_szlachetne-243×300.jpg

  A tutaj zasilanie PIONOWE:

  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTBt1FU1-mGYeyGnGu96j7zvQgEE8Sb9VvXqQ&usqp=CAU

  W rzeczywistości wygląda to tak, że ludzie, którzy mijają się na ulicy używają swoich systemów POZIOMYCH, czyli te tak zwane czakry wysyłają i pobierają transmisje energii, pomiędzy poszczególnymi ludźmi i w rezultacie tworzy to system połączeń, które mają układ POZIOMY.

  W zasadzie większość ludzi tak przeżywa całe swoje życie, komunikuje się poprzez czakry i odbiera świat poprzez czakry. Jak podoba nam się jakaś dziewczyna, to działa czakra pierwsza w poziomie do czakry pierwszej dziewczyny.
  Jak rozmawiamy z kimś używając intelektu, to z czakry 7 przelatuje poziomo struga informacji do czakry 7 naszego rozmówcy.
  Jeśli chcemy użyć naszej siły woli to wyskakuje strumień energii z naszej czakry gardła, a jak kochamy to z czakry serca….PROSTE!!!:-))))

  Jednakże, żyjąc tak zupełnie nie używamy naszych PIONOWYCH POŁĄCZEŃ, w związku z tym , jak wszystko inne co jest nie używane…ZANIKAJĄ!!!
  Jak one zanikają, to my przestajemy je CZUĆ, a jak ich nie czujemy to myślimy, że one NIE ISTNIEJĄ…. i tak pętla się zamyka, po co ćwiczyć coś czego nie mam??? ABSURD!:-)

  I tutaj właśnie wkraczają nasze komory. Takie komory w swej głównej funkcji pozwalają ZMNIEJSZYĆ ODDZIAŁYWANIE ENERGII POZIOMYCH, a celem tego zabiegu jest WŁĄCZENIE ZASILANIA PIONOWEGO…no i przede wszystkim ODCZUCIA, że ono faktycznie istnieje!:-)

  Zatem, tak jak widzicie, komora to narzędzie izolacyjne, ale tylko narzędzie, głównym aktorem w tym przedstawieniu jesteście WY SAMI!!
  To wszystko ma służyć temu abyście SIEBIE POZNALI, zrozumieli i nauczyli się niejako STEROWANIA SWOIMI WŁASNYMI ENERGIAMI.
  Trzeba abyście wszystko to najpierw poczuli!…a jak poczujecie to zrozumiecie ,że możliwości tego są w zasadzie nieograniczone.

  W pewnym momencie uda Wam się zaobserwować ,że komora nie jest Wam do niczego już potrzeba, ponieważ takie same efekty jesteście stanie uzyskać bez jakichkolwiek dodatkowych narzędzi, komora to tylko na wstęp, jak boczne kółeczka w dziecięcym rowerku!:-)))

  Ja na przykład nie potrzebuję już komór, jestem w stanie zbudować taką komorę na poziomie energetycznym, mogę w niej przebywać cały czas!

  Myślicie ,że to niemożliwe?
  Ja też tak myślałem, myślałem, że to moja wyobraźnia tylko….. DOPÓKI NIE ZNALAZŁEM DOWODU! i to jakiego fajnego!

  Ale o tym następnym razem!

  Życzę przyjemnej zabawy z komorami i pamiętajcie, że najstarsi Wasi przodkowie….ROBILI TO SAMO!:-)))))

Wypowiedz się