Globalny reset – odłączony. „Stan głęboki”

Autor: Peter Koenig
Global Research

Teoria spiskowa

Po raz pierwszy opublikowany przez GR 17 czerwca 2020 r

Wyobraź sobie, że żyjesz w świecie, o którym mówi się, że jest demokracją – i możesz nawet w to wierzyć – ale w rzeczywistości twoje życie i los są w rękach kilku ultra-bogatych, niezwykle potężnych i ultra-nieludzkich oligarchów. Mogą nazywać się Deep State, po prostu Bestią lub czymkolwiek innym niejasnym lub niemożliwym do wykrycia – to nie ma znaczenia. Są mniejsze niż 0,0001%.

Z braku lepszego wyrazu nazwijmy je na razie „jednostkami niejasnymi”. 

Te niejasne osoby, które udają, że rządzą naszym światem, nigdy nie zostały wybrane . Nie musimy ich nazywać. Dowiesz się, kim oni są i dlaczego są sławni, a niektóre z nich są całkowicie niewidoczne. Stworzyli struktury lub organizmy bez żadnego formatu prawnego. Są całkowicie poza międzynarodową legalnością. Są czołową postacią Bestii. Może jest kilka konkurujących ze sobą Bestii. Ale mają ten sam cel: nowy lub jeden porządek świata (NWO lub OWO).

Te niejasne osoby prowadzą na przykład  Światowe Forum Ekonomiczne  (WEF – reprezentujące duży przemysł, wielkie finanse i wielką sławę), grupę 7 – G7,  grupę 20 – G20 (liderzy „najsilniejszych” ekonomicznie krajów ). Istnieją również mniejsze podmioty, zwane Towarzystwem Bilderberg, Radą Stosunków Zagranicznych (CFR), Chatham House i nie tylko.

Członkowie ich wszystkich zachodzą na siebie. Nawet ten rozszerzony front razem stanowi mniej niż 0,001%. Wszystkie one zostały nałożone na siebie suwerennych rządów krajowych wybieranych i konstytucyjnymi, a ponad  THE  wielonarodowego korpusu światowej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, ONZ.

W rzeczywistości skłonili ONZ do wykonania ich rozkazu. Dyrektorzy generalni ONZ, jak również dyrekcje generalne wielu podorganizacji ONZ, są wybierani głównie przez Stany Zjednoczone, za zgodą ich europejskich wasali – zgodnie z politycznym i psychologicznym profilem kandydata. Jeśli jego lub jej „występ” jako szefa ONZ lub szefa jednej z organizacji podrzędnych ONZ zawiedzie, jego dni są liczone. Kooptowane lub stworzone przez Bestię (-y) są również: Unia Europejska, Organizacje z Bretton Woods, Bank Światowy i MFW, a także Światowa Organizacja Handlu (WTO) – i – nie popełnij błędu – Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w Hadze. Nie ma zębów. Żeby mieć pewność, że prawo jest zawsze po stronie bezprawia.

Oprócz kluczowych międzynarodowych instytucji finansowych, BŚ i MFW, istnieją tak zwane regionalne banki rozwoju i podobne instytucje finansowe, które kontrolują kraje swoich regionów.

W końcu jego gospodarka finansowa lub dłużna, która kontroluje wszystko. Zachodni neoliberalny bandytyzm stworzył system, w którym nieposłuszeństwo polityczne może być karane uciskiem ekonomicznym lub jawną kradzieżą majątku narodowego na terytoriach międzynarodowych. Wspólnym mianownikiem systemu jest (wciąż) wszechobecny dolar amerykański.

„Niewybrane osoby”

Wyższość tych niejasnych, niewybranych jednostek staje się coraz bardziej eksponowana. My, Naród, uważamy za „normalne”, że nazywają strzały, a nie to, co my nazywamy – lub kiedyś byliśmy dumni z tego, że wzywali nasze suwerenne narody i suwerennie wybrane rządy. Stali się stadem posłusznych owiec. Bestia stopniowo i po cichu przejęła władzę. Nie zauważyliśmy. To taktyka salami: odcinasz kawałek po kawałku, a kiedy salami nie ma, zdajesz sobie sprawę, że nic ci nie zostało, że twoja wolność, twoje prawa obywatelskie i prawa człowieka przepadły. Wtedy jest już za późno. Przykładem jest US Patriot Act. Został przygotowany na długo przed 11 września. Kiedy „stało się” 11 września, ustawa Patriot przeszła przez Kongres w mgnieniu oka – dla ochrony ludzi w przyszłości – ludzie wzywali to ze strachu – i – bingo,Patriot Act odebrał około 90% wolności i praw obywatelskich amerykańskiej populacji. Na dobre.

Staliśmy się niewolnikami Bestii. Bestia wzywa do ożywienia lub załamania naszych gospodarek, tego, kto powinien być spętany długiem, kiedy i gdzie powinna wybuchnąć pandemia, a także warunków przetrwania pandemii, na przykład zamknięcia społecznego. A do tego wszystkiego – instrumenty, których używa Bestia, bardzo sprytnie, to malutki, malutki niewidzialny wróg, zwany wirusem, i ogromny, ale także niewidzialny potwór, zwany STRACH. To trzyma nas z dala od ulicy, z dala od spotkań z przyjaciółmi i od naszych rozrywek towarzyskich, teatru, sportu czy pikniku w parku.

Wkrótce Bestia zadecyduje, kto będzie żył, a kto umrze, dosłownie – jeśli na to pozwolimy. To może być niedaleko. Kolejna fala pandemii i ludzie mogą błagać, wrzeszczeć i wrzeszczeć o szczepionkę, dzwonek śmierci i super bonanza  Big Pharma  – i ku celom eugeników rażąco wędrujących po świecie – zobacz  to . Nadal jest czas, aby wspólnie powiedzieć NIE. Zbiorowo i solidarnie.

Weźmy najnowszy przypadek rażącej oszustwa. Dogodnie, po minięciu pierwszej fali Covid-19, przynajmniej na Globalnej Północy, gdzie zapadają najważniejsze światowe decyzje, na początku czerwca 2020 r.  Niewybrany przewodniczący WEF  Klaus Schwab ogłosił „Wielki reset”. Korzystając z zapaści gospodarczej – szoku kryzysowego, jak w „Doktrynie szoku” – pan Schwab, jeden z liderów Bestii, otwarcie ogłasza, o czym będzie rozmawiać WEF i zadecyduje o przyszłym świecie na swoim następnym Forum w Davos w styczniu 2021 r. Więcej szczegółów w tym dokumencie  .

Czy my, ludzie, zaakceptujemy program niewybranego WEF?

Skoncentruje się odpowiednio na ochronie tego, co zostało z Matki Ziemi; oczywiście w centrum znajdzie się „globalne ocieplenie” oparte na CO2. Instrumentem tej ochrony przyrody i ludzkości będzie Agenda ONZ 2030 – która jest równoznaczna z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG). Skoncentruje się na tym, jak odbudować świadomie zniszczoną gospodarkę światową, z poszanowaniem („zielonych”) zasad 17 celów zrównoważonego rozwoju.

Pamiętaj, wszystko jest połączone. Nie ma zbiegów okoliczności. Niesławna Agenda 2021, która zbiega się z tzw. Agendą 2030 (ONZ) i uzupełnia ją, zostanie należycie zainaugurowana oficjalną deklaracją WEF o Wielkim Resetowaniu w styczniu 2021 r. Podobnie rozpoczęto realizację agendy Wielkiego Resetowania w styczniu 2021 r. Styczeń 2020, wraz z rozpoczęciem pandemii koronowej – planowanej na dziesięciolecia, a najnowszymi widocznymi wydarzeniami są  Raport Rockefellera z 2010 r. Z jego „Scenariuszem Lockstep” oraz Wydarzenie 201 z 18 października w Nowym Jorku, które symulowało komputerowo pandemię koronową, pozostawiając 18 miesięcy 65 milionów zgonów i zrujnowana gospodarka, zaprogramowane zaledwie kilka tygodni przed rozpoczęciem faktycznej pandemii koronowej. Zobacz  COVID-19, żyjemy teraz według „scenariusza blokady”  to i  to .

Zamieszki wyścigowe

Zamieszki na tle rasowym, zainicjowane przez ruch  Black Lives Matter  (finansowane przez Fundację Forda i Fundację Otwartego Społeczeństwa Sorosa), po brutalnym zamachu na afroamerykańskiego  George’a Floyda  przez gang policji z Minneapolis i rozprzestrzeniające się jak ogień w Nie ma czasu do ponad 160 miast, najpierw w USA, potem w Europie – są nie tylko związane z agendą Bestii, ale były wygodnym odstępstwem od ludzkiej katastrofy pozostawionej przez Covid-19. Zobacz także  to .

Nikczemny plan Bestii dotyczący wdrożenia tego, co naprawdę kryje się za Agendą ONZ 2030, jest mało słyszanym  Agendą ID2020 . Zobacz  Pandemia koronawirusa COVID-19: prawdziwe zagrożenie to „Agenda ID2020” .  Została stworzona i sfinansowana przez guru szczepień Billa Gatesa, podobnie jak GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunizations), stowarzyszenie Big Pharma – zaangażowane w tworzenie szczepionek koronowych i które finansuje wraz z Fundacją Billa i Melindy Gatesów (BMGF) większą część budżetu WHO.

Wielki reset, ogłoszony przez Klausa Schwaba z WEF  , jest rzekomo realizowany przez Agendę ID2020. To więcej niż na pierwszy rzut oka. Agenda ID2020 jest nawet zakotwiczona w celach zrównoważonego rozwoju, ponieważ SDG 16.9  „do 2030 r. Zapewni wszystkim legalną [cyfrową] tożsamość, w tym bezpłatną rejestrację urodzeń” . To doskonale wpisuje się w ogólny cel 16 celu zrównoważonego rozwojuPromowanie pokojowych i integracyjnych społeczeństw na rzecz zrównoważonego rozwoju, zapewnianie wszystkim dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz tworzenie skutecznych, odpowiedzialnych i integracyjnych instytucji na wszystkich poziomach ”.

Zgodnie z oficjalną ścieżką Agendy ONZ 2030, zmierzającej do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, “ wdrażająca ” Agenda ID2020 – która jest obecnie testowana na dzieciach w wieku szkolnym w Bangladeszu – zapewni zdigitalizowane identyfikatory, prawdopodobnie w postaci wszczepionych nanoczipów, wraz z programami obowiązkowych szczepień. , będzie promować cyfryzację pieniędzy i wprowadzenie 5G – co byłoby potrzebne do przesyłania i monitorowania danych osobowych na nanoczipach oraz do kontrolowania ludności. Agenda ID2020 najprawdopodobniej obejmie także „programy” – poprzez szczepienia? – znacznego zmniejszenia liczby ludności na świecie. Eugenika jest ważnym elementem kontroli przyszłej światowej populacji w ramach NOW / OWO – patrz także  Georgia Guidestones , tajemniczo zbudowana w 1980 roku.

Elita rządząca wykorzystała blokadę jako instrument do realizacji tego programu. Jego wdrożenie naturalnie spotkałoby się z masowymi protestami, zorganizowanymi i finansowanymi w taki sam sposób, jak protesty i demonstracje BLM. Mogą nie być pokojowe – i mogą nie być planowane jako pokojowe. Ponieważ aby kontrolować populację w USA i Europie, gdzie spodziewana byłaby większość niepokojów społecznych, wymagana jest całkowita militaryzacja ludzi. To jest w trakcie przygotowań.

W swoim eseju  „The Big Plantation” John Steppling relacjonuje z artykułu NYT, że a

„Co najmniej 93 763 karabiny maszynowe, 180 718 nabojów magazynków, setki tłumików i nieznana liczba granatników zostało dostarczonych do stanowych i lokalnych oddziałów policji w USA od 2006 r. Oprócz tego co najmniej 533 samoloty i helikoptery oraz 432 MRAP-y – wysokie na 9 stóp, 30-tonowe pojazdy opancerzone odporne na miny zasadzki z wieżyczkami i ponad 44 900 elementami noktowizora, regularnie używane podczas nocnych nalotów w Afganistanie i Iraku. ”

Dodaje, że ta militaryzacja wpisuje się w szerszy trend. Od późnych lat 90. około 89 procent departamentów policji w Stanach Zjednoczonych obsługujących populacje powyżej 50 000 osób miało PPU (Police Paramilitary Unit), prawie dwukrotnie więcej niż w połowie lat 80. Nazywa tę zmilitaryzowaną policję nowym gestapo.

Jeszcze przed Covid około 15% do 20% populacji żyło na granicy ubóstwa lub poniżej niej w Stanach Zjednoczonych. Unicestwienie gospodarcze po zamknięciu COVID co najmniej podwoi ten odsetek – i proporcjonalnie zwiększy ryzyko burz cywilnych i starć z władzami – co jeszcze bardziej wzmocni argumentację przemawiającą za zmilitaryzowanymi siłami policyjnymi.

Chiński Crypto RMB

Żaden z tych scenariuszy nie zostanie oczywiście przedstawiony opinii publicznej przez WEF w styczniu 2021 r. Są to decyzje podejmowane za zamkniętymi drzwiami przez kluczowych aktorów Bestii. Jednak ten wspaniały plan  Wielkiego Resetu  nie musi się wydarzyć. Na świecie jest co najmniej połowa ludności, a niektóre z najpotężniejszych gospodarczo i militarnie krajów – jak Chiny i Rosja – są temu przeciwne. „Reset” może tak, ale nie w zachodnich kategoriach. W rzeczywistości resetowanie rodzajów ma już miejsce w Chinach, które mają zamiar wprowadzić nową kryptowalutę opartą na blockchain, wspieraną przez Ludowy Bank Chin,  krypto RMB lub juana . To nie tylko twarda waluta oparta na solidnej gospodarce, ale także wspierana przez złoto.

Podczas gdy prezydent Trump wciąż trwoni Chiny za nieuczciwy handel, niewłaściwe zarządzanie ukrytą pandemią, za kradzież praw własności – Chiny walczą bez końca – że Chiny zależą od USA i że USA zerwą więzi handlowe z Chinami – lub całkowicie zerwą więzi, Chiny sprawdza blef Trumpa. Chiny po cichu zmieniają orientację na kraje ASEAN oraz Japonię (tak, Japonię!) I Koreę Południową, gdzie handel stanowi już dziś około 15% całego handlu Chin i oczekuje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat podwoi się.

Pomimo blokady i zakłóceń w handlu, ogólny chiński eksport wzrósł w kwietniu o 3,2% (w stosunku do kwietnia 2019 r.). Tym ogólnym wynikom w chińskim eksporcie towarzyszył jednak dramatyczny spadek w handlu między USA a Chinami.  Eksport Chin do USA zmniejszył się w kwietniu o 7,9%  (w stosunku do kwietnia 2019 r.).

Oczywiste jest, że ogromna większość  przemysłu w USA nie mogłaby przetrwać bez chińskich łańcuchów dostaw.  Zachodnie uzależnienie od chińskich środków medycznych jest szczególnie silne. Nie mówiąc już o chińskiej zależności konsumentów w USA. W 2019 r.całkowita konsumpcja w USA, około 70% PKB, wyniosła 13,3 bln USD, z czego spora kwota jest bezpośrednio importowana z Chin lub zależna od składników z Chin.

Mistrzowie WEF stają przed prawdziwym dylematem. Ich plan zależy w dużej mierze od dominacji dolara, która nadal pozwalałaby na wycofywanie sankcji i konfiskatę aktywów z krajów sprzeciwiających się rządom USA; hegemonię dolara, która pozwoli na narzucenie elementów schematu Wielkiego Resetu, jak opisano powyżej.

Obecnie dolar jest pieniądzem fiducjarnym, pieniądzem dłużnym stworzonym z powietrza. Nie ma żadnego wsparcia. Dlatego jego wartość jako waluty rezerwowej coraz bardziej spada, szczególnie w porównaniu z nowym krypto-juanem z Chin. Aby konkurować z chińskim juanem, rząd Stanów Zjednoczonych musiałby odejść od swojego schematu monetarnego Ponziego, oddzielając się od ustawy o Rezerwie Federalnej z 1913 r. I wydrukować własne pieniądze (kryptowalutowe) oparte na gospodarce amerykańskiej i być może na złocie – nie fiat FED-money, jak ma to miejsce dzisiaj. Oznaczałoby to zerwanie ponad 100-letnich więzi z FED należącym do klanu Rothschild and Co. i stworzenie prawdziwego banku centralnego należącego do ludzi. Nie niemożliwe, ale wysoce nieprawdopodobne. Tutaj mogą zderzyć się dwie Bestie, ponieważ w grę wchodzi światowa potęga.

W międzyczasie Chiny, ze swoją filozofią niekończącego się tworzenia, kontynuowałyby niepowstrzymanie naprzód ze swoim gigantycznym planem rozwoju społeczno-gospodarczego XXI  wieku, Inicjatywą Pasa i Szlaku, łączącą świat i mostem z infrastrukturą dla transportu lądowego i morskiego, dzięki wspólnym badaniom i projekty przemysłowe, wymiany kulturalne – i nie mniej ważne, międzynarodowy handel z cechami „win-win”, równość dla wszystkich partnerów – ku wielobiegunowemu światu, ku światu ze wspólną przyszłością dla ludzkości.

Dziś już ponad 120 krajów jest stowarzyszonych z BRI – a pole jest szeroko otwarte dla innych do przyłączenia się – oraz do przeciwstawiania się, demaskowania i odłączania Wielkiego Resetowania Zachodu.

*

Uwaga dla czytelników: kliknij przyciski udostępniania powyżej lub poniżej. Prześlij ten artykuł do swoich list e-mailowych. Crosspost na swoim blogu, forach internetowych. itp.

Peter Koenig  jest ekonomistą i analitykiem geopolitycznym. Jest także specjalistą ds. Zasobów wodnych i środowiska. Przez ponad 30 lat pracował w Banku Światowym i Światowej Organizacji Zdrowia na całym świecie w dziedzinie środowiska i wody. Wykłada na uniwersytetach w USA, Europie i Ameryce Południowej. Regularnie pisze dla Global Research; ICH; New Eastern Outlook (NEO); RT; Przeciwprądy, Sputnik; PressTV; XXI wiek; Greanville Post; Defend Democracy Press; Blog Saker, i inne strony internetowe. Jest autorem  Implosion – ekonomicznego thrillera o wojnie, niszczeniu środowiska i chciwości korporacyjnej  – fikcji opartej na faktach i 30-letnim doświadczeniu Banku Światowego na całym świecie. Jest także współautorem Porządek świata i rewolucja! – Eseje Ruchu Oporu . Jest pracownikiem naukowym Centrum Badań nad Globalizacją.

___
Opublikowano za: https://www.globalresearch.ca/global-reset-unplugged/5716178

Comments

 1. krnabrny1 says:

  Zwykły Amerykanin:

  “Nadciągające poczucie zagłady.

  Coś się zmienia w sferze duchowej (przynajmniej na tyle, na ile mogę to sobie wyobrazić). Początkowo byłem mniej zestresowany po zakończeniu kradzieży samochodu, ale stres został zastąpiony czymś innym.
  Nie siedzę tutaj szczęśliwy, że jestem od tego wszystkiego bezpieczny (właściwie może nie jestem, wygląda na to, że ustawiany jest hit, ale próbuję to zmylić) – zamiast tego jestem bardzo zaniepokojony tym, co jest na horyzoncie – najwyraźniej lewica urządza ludobójstwo. Należy jednak pamiętać, że Chiny odmówiły importu żywności ze Stanów Zjednoczonych, więc jeśli żywność „znika”, to bolszewicy powtarzają Ukrainę. W Meksyku nie będzie ludobójstwa, ale jeśli o mnie chodzi, komuniści zawsze sprzątają.

  Nie muszą nawet odcinać istniejących zapasów żywności, wystarczy, że Monsanto, która jest bardzo złą firmą, wyprodukuje w tym roku jedną partię nasion dla Stanów Zjednoczonych, które nic nie produkują. Niech rolnicy wykonają wszystkie prace związane z sadzeniem i uprawą plonu, tylko po to, aby nic nie przyniosło. Tak bardzo martwię się o wszystkich, nieustannie mierzę, analizuję i planuję, co należy zrobić, aby przeciwdziałać lewicy, która każdego dnia wznosi się na nowy poziom przerażenia. I to dotyczy.

  Nawiasem mówiąc, jeśli uda im się odciąć witrynę lub ta strona jest nadal online, podczas gdy wszyscy inni są nieobecni i nie ma wystarczającego ruchu, aby wskazać, że to się stało, spróbuję wyskoczyć między godziną 900 a 1100 i krótko fala między 16 a 20 MHz. Jeśli pojawię się na falach krótkich przy niższej częstotliwości, będzie to spowodowane tym, że nie mogłem dostać komponentów do wyższych częstotliwości za grosze. Wszelkie nadajniki będą budowane w domu dla orzeszków ziemnych i będą miały moc ponad 5000 watów. Tylko fala nieba, celowo wykonana tylko dla jonosfery.

  Muszę zacząć myśleć w ten sposób, najwyraźniej kurtyna opada.”

Wypowiedz się