Czy Francis Bergoglio jest antychrystem, czy też powinniśmy się spodziewać kogoś innego?

Czy Francis Bergoglio jest antychrystem, czy też powinniśmy się spodziewać kogoś innego? Idź i powiedz ludziom to, co słyszysz i widzisz: wielu, którzy mogli widzieć, jest ślepych, wielu, którzy byli w stanie słyszeć, jest głuchych, a wszyscy mają głoszoną fałszywą ewangelię. (por. Ga 1, 8-9; Mt 11, 2-5)

Fałszywa ewangelia w siedmiu punktach:

1)  Intronizacja demona Pachamamy

W 2019 roku Bergoglio intronizował demona Pachamamy w głównej bazylice Kościoła katolickiego. W ten sposób uczynił gest publicznej zdrady Chrystusa jako jedynego Zbawiciela, a jednocześnie gest objęcia ducha antychrysta. Swoimi zbrodniami spowodował swoją seryjną ekskomunikę z Kościoła. Całkowicie odszedł od Boga i popełnił najwyższą zdradę. Musi to być jasne dla każdego zwykłego katolika, a tym bardziej dla każdego biskupa i księdza. Jeśli nie jest to dla nich jasne, są duchowo ślepi.

Warunki obecnej zdrady wiary i przyjęcia ducha pogańskiego bałwochwalstwa zostały zapisane na Soborze Watykańskim II (1965). Papież Jan Paweł II częściowo rozszyfrował i wdrożył ten zgubny program przed opinią publiczną w Asyżu w 1986 r., A Bergoglio zakończył apostazję Vaticanum II w 2019 r.

2)  Legalizacja związków sodomickich

W 2020 roku Bergoglio opowiedział się za  legalizacją związków sodomitów . W ten sposób zaprzeczył, że sodomia jest niezwykle ciężkim grzechem, który obala klątwę i niszczy moralne podstawy społeczeństwa. Oszukał sodomitów, aby uwierzyli, że nie muszą pokutować za ten grzech. Jeśli ktoś mu wierzy, nie może zostać zbawiony bez pokuty! Bergoglio przyjął pozycję antychrysta – działa jako zbawca i dobroczyńca, ale potajemnie wciąga oszukane dusze na wieczne zniszczenie. Bergoglio bojkotuje ostrzeżenie Pisma:  „Sodoma i Gomora poddały się perwersji. Są przykładem dla tych, którzy cierpią karę wiecznego ognia ”.  (Jud 1: 7)

3)  Bożek obrzydliwości w miejscu świętym (Mt 24,15) i zamknięcie kościołów

W najważniejsze święta religijne – Wielkanoc i Boże Narodzenie – Bergoglio  zamknął kościoły  na sztucznym gruncie planu pandemicznego. Najlepsi eksperci medyczni ujawnili oszustwo i pilnie ostrzegli przed ludobójczymi szczepieniami. Gdyby Bergoglio wystąpił w obronie prawdy, nie byłoby globalnej pandemii! Bergoglio stanął jednak po stronie globalistów, którzy ogłosili pandemię w określonym celu – szczepieniu i zmniejszeniu ludzkości.

Przyjście antychrysta w tym czasie jest apokaliptycznym znakiem tamtych czasów. Najwyższy autorytet moralny jest nadużywany w celu masowej satanizacji oraz doczesnego i wiecznego zniszczenia ludzkości.

4)  Szczepionka zmienia ludzki genom

Nowa szczepionka mRNA  zmienia ludzki genom , co spowoduje unicestwienie rasy ludzkiej jako takiej. To jest zbrodnia przeciwko ludzkości i Bogu Stwórcy, wołając do nieba! Taka zbrodnia może być promowana tylko przez antychrysta! Bergoglio intensywnie promuje tę śmiertelnie niebezpieczną  szczepionkę  i deklaruje, że  musi być dla wszystkich .

5)  Zniewalająca chipizacja

Nowa szczepionka zawiera również hydrożel z organicznymi nanocząsteczkami. Jest to forma chipizacji . Chipizacja pozbawia człowieka wolnej woli i tym samym szansy na skruchę. Konsekwencją jest wieczne potępienie w jeziorze ognia. Promując tę ​​szczepionkę, Bergoglio okazuje się antychrystem. Pod płaszczykiem religijnych frazesów popełnia najpoważniejszą zbrodnię w historii ludzkości.

6)  Ostateczny cel – ludobójstwo ludzkości

Ostatecznym celem przymusowych szczepień jest  ludobójstwo ludzkości . Gates przyznał:  „Jeśli wykonamy dobrą robotę ze szczepionkami, zmniejszymy populację o 10-15%  (na pierwszym etapie) ”.  Oznacza to ludobójstwo miliarda ludzi. Bergoglio promuje to ludobójstwo w dokumentach watykańskich pod hasłem  „szczepionka dla wszystkich” . Cynicznie bojkotuje prawdziwych ekspertów medycyny, którzy ostrzegają przed szczepieniami. Ślepo promuje linię globalistów redukujących populację. Jest jednym duchem z satanistami. To jest znak polityki antychrysta.

7)  Kulminacja apostazji Watykanu

Przed Bożym Narodzeniem Watykan Bergoglio  zawarł globalny sojusz  (pakt)  z Rotszyldem, Rockefellerem i tak zwanymi  „The Guardians” . Ich aktywa wynoszą 10,5 biliona dolarów. Ich celem jest wymuszenie Wielkiego Resetowania i redukcja ludzkości.

Sam Sobór Watykański II wyznaczył jasny program – zmianę ducha – z jego aggiornamento. Poprzez aggiornamento Duch Boży został stopniowo zastąpiony przez ducha świata. Dlatego w 1983 roku Jan Paweł II mógł otworzyć masonom drzwi do zajmowania kluczowych stanowisk w Kościele, kiedy zniósł karę ekskomuniki wobec masonów w nowym Kodeksie. W dniu 8 grudnia 2020 roku Francis Bergoglio dopełnił jedności Watykanu z elitą masońską, dołączając do Rady Kapitalizmu Włączającego.

Cytat z komunikatu prasowego:  „Nowe partnerstwo wskazuje na pilną potrzebę połączenia moralnych i rynkowych imperatywów w celu zreformowania kapitalizmu w potężną siłę dla dobra ludzkości”.

Komentarz:  Dobro ludzkości  oznacza, że ​​nikt nie będzie mógł kupować ani sprzedawać, z wyjątkiem tego, który ma znamię bestii… Czy to właśnie oznaczają imperatywy moralne i rynkowe? Systematyczne niszczenie prywatnych przedsiębiorców, na które pozwala absurdalna kwarantanna, jest prawdopodobnie także środkiem do osiągnięcia  dobra ludzkości . Sztuczna pandemia ma stworzyć potrzebę obowiązkowych szczepień. Gates otwarcie deklaruje, że szczepienia pomogą zredukować populację, czyli ludzkość. Bergoglio nadużywa władzy kościelnej, aby „moralnie” chronić to planowane ludobójstwo. Taką rzecz może uczynić tylko antychryst.

Cytat:  „Komunikat prasowy The Guardians określa ten raport na swojej stronie internetowej jako„ historyczny ”, dodając, że„ The Guardians są inspirowani moralnym imperatywem wszystkich wyznań ”.

Komentarz: Powołanie Rady było już planowane na Światowym Forum w Rzymie w 2016 roku z udziałem Bergoglio. 8 grudnia 2020 r. Watykan Bergoglio dołącza do paktu tzw.  Rady na rzecz Kapitalizmu Włączającego . To naprawdę historyczne, a przede wszystkim kolejne tragiczne wydarzenie dla Kościoła. Kierowana przez Rotszyldów i Rockefellerów, tworzy globalny sojusz ekonomiczny i duchowy z elitami oddanymi księciu tego świata – diabłu. Podobno Bergoglio przyjął stanowisko ich duchowego i „moralnego” przywódcy. Czy to była intronizacja antychrysta?

Jeśli chodzi o  „inspirację moralnym imperatywem wszystkich (pogańskich) wyznań”,  trzeba sobie uświadomić: poganin nie jest ateistą, ale czcicielem diabła i demonów. Na tym opiera się pogańska antymoralność. Z drugiej strony moralność chrześcijańska opiera się na miłości Boga i bliźniego.

Watykan Bergoglio realizuje w ten sposób program jedności ducha ze wszystkimi kultami pogańskimi, które czczą demony. Dokumenty o Amazonii i geście intronizacji demona Pachamamy (2019) były publicznym znakiem satanizacji Watykanu. W dniu 8 grudnia 2020 roku Watykan Bergoglio oficjalnie połączył się z rządem światowego cienia, aby zrealizować  plan dechrystianizacji i satanizacji ludzkości . Ta symbioza jest naprawdę dziełem antychrysta. Historyczność tego wydarzenia polega również na przeniesieniu Kościoła katolickiego do szatańskiego anty-kościoła New Age.

Cytat:  „Rada Kapitalizmu Włączającego jest ruchem światowych liderów biznesu i sektora publicznego…”

Komentarz: Jakie miejsce zajmuje Bergoglio w tej elitarnej grupie? Plan tych strażników – „Strażników” – polega na podporządkowaniu Watykanu, a poprzez Watykan całego Kościoła katolickiego i wszystkich narodów chrześcijańskich ich programowi – satanizacji. Bergoglio odgrywa w tym kluczową i niezastąpioną rolę.

Idź i powiedz ludziom to, co słyszysz i widzisz: wielu, którzy mogli widzieć, jest ślepych, wielu, którzy byli w stanie słyszeć, jest głuchych, a wszyscy mają głoszoną fałszywą ewangelię. (por. Ga 1, 8-9) Czy Franciszek Bergoglio jest antychrystem, czy też powinniśmy oczekiwać kogoś innego?

+ Eliasz

Patriarcha Bizantyjskiego Patriarchatu Katolickiego

+ Methodius OSBMr + Timothy OSBMr

Sekretarze biskupi

26 grudnia 2020 r

———————————————————————————

Odpowiedź dla Kongregacji Nauki Wiary

dotyczących  szczepionek przeciwko Covid-19

Kongregacja przygotowała prezent bożonarodzeniowy, tym razem w obronie planu Heroda. Zacytujmy z orędzia Kongregacji z 21 grudnia 2020 r .:

Odniesienie„… szczepionki przeciwko Covid-19…, ta Kongregacja pragnie przedstawić kilka wskazówek dla wyjaśnienia tej sprawy”.

Odpowiedź : Jak to się dzieje, że Kongregacja Nauki Wiary nie chciała  udzielić pewnych wskazówek wyjaśniających sprawę  intronizacji demona Pachamama w głównej bazylice? Był to ciężki grzech bałwochwalstwa i odstępstwa, a to dotyczy istoty wiary! Ale teraz ta Kongregacja pragnie  dać kilka wskazówek dla wyjaśnienia szczepień. W rzeczywistości Bergoglio i jego Kongregacja notorycznie bojkotują wyjaśnienia udzielane przez najlepszych ekspertów w dziedzinie wirusologii i immunologii, którzy są prześladowani za prawdę i odrzucają szczepienia. Kongregacja pomieszała swoje uprawnienia. Czy Kongregacja Nauki Wiary powinna de facto aprobować satanizm przejawiający się w usuwaniu tkanki nienarodzonych dzieci i wstrzykiwaniu tych komórek do ludzkich ciał? To już nie jest Kongregacja Nauki Wiary, ale raczej Kongregacja ds. Satanizacji Kościoła!

Cytat„Podstawowym powodem rozważenia użycia tych szczepionek za moralnie legalne jest to, że rodzaj współpracy ze złem w przeprowadzanej aborcji jest odległy ze strony osób stosujących szczepionki będące rezultatem”.

Odpowiedź : Manipulacyjne stwierdzenie Kongregacji o  „odległym rodzaju współdziałania ze złem w przeprowadzaniu aborcji”  jest naganne. W rzeczywistości cała ta manipulacja jest niczym innym jak obroną firmy Pfizer i innych firm, które są zaangażowane, zdalnie lub nie, w zbrodnię zabijania nienarodzonych dzieci. Debata na temat aborcji ma na celu tylko odwrócenie uwagi i niepozorne promowanie śmiertelnie niebezpiecznej szczepionki dla wszystkich w ramach planu Billa Gatesa. Szczepionka zostanie użyta do wyludnienia, czyli ludobójstwa ludzkości. Covid-19 to zwykłe przykrywanie.

Cytat„W rzeczywistości  legalne  stosowanie takich szczepionek  w żaden sposób nie oznacza, że ​​istnieje moralne poparcie  dla stosowania linii komórkowych pochodzących z abortowanych płodów”.

Odpowiedź : Zgromadzenie robi z ludzi totalnych głupców. Jeśli legalność nie oznacza poparcia, to co oznacza legalność?

Watykan Bergoglio prowokacyjnie ogłosił, że na początku 2021 roku pracownicy Watykanu otrzymają szczepionkę od firmy Pfizer. To podwójna zbrodnia – po pierwsze promowanie ludobójczych szczepień, a po drugie manipulacja w celu masowego samobójstwa, którego dokonuje się za pomocą szczepionek. Gates ujawnił:  „Jeśli wykonamy dobrą robotę ze szczepionkami, zmniejszymy populację o 10-15%”,  czyli dokonamy ludobójstwa miliarda ludzi w pierwszym etapie. Bergoglio i wyżej wspomniana Kongregacja są współwinni tej zbrodni.

Cytowanie„Moralny obowiązek unikania takiej biernej współpracy materialnej (w aborcji) nie jest obowiązkowy, jeśli istnieje poważne niebezpieczeństwo… w tym przypadku pandemiczne rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, który powoduje Covid-19”.

Odpowiedź: Covid-19, jak dowodzi wielu lekarzy, można łatwo i skutecznie leczyć prostymi lekami, zwłaszcza witaminami D i C. Wiadomo już, że Covid-19 nie stanowi żadnego poważnego zagrożenia. Ponadto nałożona szczepionka nie jest przeznaczona do leczenia Covid. Jego ukrytym celem jest zmiana ludzkiego genomu, rozdrobnienie populacji i zmniejszenie jej liczby. Kongregacja powinna pilnie ostrzec przed nową szczepionką, grożąc sankcjami! Kongregacja postępuje dokładnie odwrotnie. W ten sposób zdradza Chrystusa, drwi z Boga Stwórcy, popełnia grzech przeciwko Duchowi Świętemu i zbrodnię przeciwko ludzkości. Swoim zwodniczym dokumentem Kongregacja kryminalnie i masowo wpływa na opinię publiczną. Zdradzieccy hierarchowie na całym świecie będą odwoływać się do jego fałszywych argumentów, oszukiwać ludzi, stępiać ich sumienia,i doprowadzić ich do masowego ludobójstwa poprzez szczepienia. Skorumpowani Judaszowie w Kościele powtarzają teraz jak mantrę: „Roma locuta…”. Dlatego cała wina za planowaną ogólnoświatową katastrofę szczepień spada na arcyheretycznego Bergoglio i zbór odstępców!

Kongregacja Nauki Wiary jest dziś w zgodzie z WHO, finansowaną przez Gatesa i Gatesa, NWO, elitami i fałszywymi mediami głównego nurtu.

Cytat„… moralność szczepień zależy nie tylko od obowiązku ochrony własnego zdrowia, ale także od obowiązku dążenia do dobra wspólnego. … Ci, którzy z powodów sumienia odrzucają szczepionki wyprodukowane z linii komórkowych pochodzących z abortowanych płodów, muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, aby… nie stać się nośnikami zakażenia. ”

Odpowiedź : Kongregacja sugeruje, że szczepienie jest jedynym możliwym rozwiązaniem sztucznego problemu. To jest rażąca manipulacja. Kongregacja całkowicie ignoruje wiedzę medyczną o wirusach i ich mutacjach. Szczepionki nie są cudownym lekarstwem na wirusy. Wręcz przeciwnie, ze względu na mutację wirusa są nieskuteczne, a ponadto śmiertelnie niebezpieczne dla ludzi. Grożenie tym, którzy odmawiają poddania się dyktaturze szczepień, aby nie stali się pojazdami do przenoszenia czynnika zakaźnego, jest utopijnym żądaniem, ponieważ każdy łapie wirusa zimą, to normalne. Deklaracja Kongregacji jest całkowicie niepoważna i nie ma nic wspólnego z prawdziwymi ekspertami w dziedzinie wirusologii.

Wniosek: prawdziwi eksperci medyczni ostrzegają, że:

1) nowa szczepionka zawiera zmodyfikowany RNA, który zmienia ludzki genom, co jest zbrodnią przeciwko rasie ludzkiej i Bogu jako Stwórcy człowieka;

2) nowa szczepionka zawiera hydrożel z organicznymi nanocząsteczkami, które są już formą odprysków, przed którymi Pismo Święte ostrzega mówiąc o karze w jeziorze ognia. Osoba pozbawiona wolnej woli nie jest w stanie okazać skruchy niezbędnej do zbawienia nawet w godzinie śmierci.

Krótko mówiąc: szczepienie Covid-19 nie ma na celu ochrony zdrowia; to jest duże oszustwo. Będzie to głównie wykorzystywane do tzw. Redukcji populacji, czyli odłupywania i zagłady rasy ludzkiej.

+ Eliasz

Patriarcha Bizantyjskiego Patriarchatu Katolickiego

+ Methodius OSBMr + Timothy OSBMr

Sekretarze biskupi

23 grudnia 2020 r

Bizantyjski Patriarchat Katolicki (BCP) to wspólnota mnichów, księży i ​​biskupów mieszkających w klasztorach. BCP jest kierowany przez patriarchy Eliasza z dwoma sekretarzami biskupami, + Tymoteuszem i + Metodym. BCP powstało z potrzeby obrony podstawowych prawd chrześcijańskich przed herezjami i apostazją. Nie uznaje pseudo papieża Bergoglio i nie jest mu podporządkowana.

Opublikowano za: https://stateofthenation.co/?p=45192

Wypowiedz się