List do szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego o korupcyjnych powiązaniach naukowych promotorów niezbadanych szczepień

Publikujemy list – doniesienie do szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego o powiązaniach finansowych, naukowych zdeklarowanych zwolenników szczepień niezbadanymi szczepionkami na Covid-19. List ten został podpisany przez sygnatariuszy pierwszego z zamieszczonych przed dwoma dniami listów do prezydenta i rządu, który został wystosowany z datą 30 listopada 2020 r.

Redakcja KIP

 

STOWARZYSZENIE „WOLNE WYBORY”

ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

Warszawa, dnia 22 grudnia 2020

Pan Andrzej Stróżny, Szef CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Al. Ujazdowskie 9

00-583 Warszawa

Szanowny Panie,

Chciałbym zwrócić uwagę CBA o lobbingu jaki prowadzą koncerny farmaceutyczne, w szczególności Pfizer w celu sprzedaży szczepionek na SARS-CoV-2.

Znaczna część znanych profesorów nauk medycznych która wypowiada się publiczne nie temat szczepionek i je promuje, a także doradza Panu Premierowi otrzymuje lub otrzymywała wynagrodzenia od zagranicznych firm farmaceutycznych, w tym Pfizer.

Tego rodzaju konflikt interesów u rządowych ekspertów medycznych jest niedopuszczalny i zagraża interesom Państwa Polskiego.

W realnej ocenie bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek jakie mają być obecnie masowo podawane ludziom w Polsce należy wziąć pod uwagę lobbing, a także kryminalną przeszłość Pfizera: wykorzystywanie niczego nieświadomych ludzi do badań klinicznych np. w NRD i Nigerii, https://www.theguardian.com/world/2007/jun/05/health.healthandwellbeing1, bezprawne rozszerzenie indykacji do stosowania swoich leków i narażanie przez to pacjentów na utratę zdrowia, https://www.theguardian.com/business/2009/sep/02/pfizer-drugs-us-criminal-fine.

Lista spraw sądowych wytaczanych Pfizerowi jest długa https://www.drugwatch.com/manufacturers/pfizer/. W 2009 otrzymał największą w historii karę za oszustwo, wynoszącą 2,9 miliardów dolarów.

Te fakty powinny skłonić rząd RP do wielkiej ostrożności przy ocenie materiałów oraz informacji otrzymywanych przez tą firmę, szczególnie, że umowy na zakup szczepionek mRNA zwalniają ją z odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody na zdrowiu.

W piśmie jakie otrzymaliśmy ostatnio od Ministra Zdrowia dr Andrzeja Niedzielskiego w odpowiedzi na nasz Apel w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 zawarta jest informacja, że „najważniejszy etap badań klinicznych oceniających bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki prowadzony jest z udziałem licznych grup od 30 000 do 60 000 uczestników”.

Tymczasem, biorąc pod uwagę opisane w „New England Journal of Medicine” badania firmy Pfizer, skuteczność szczepionki została oceniona na grupie zaledwie 170 symptomatycznych osób wybranych spośród 43 448 uczestników badań. W tejże grupie 8 osób, które otrzymały szczepionkę oraz 162 osób, które otrzymały placebo rozwinęło symptomy COVID-19, co posłużyło Pfizerowi do określenia skuteczności szczepionki na 95% (162/170).

Pomijając już sprawę wiarygodności tej metody do wyciągnięcia tak daleko idącego wniosku, nie wzięto pod uwagę błędu statystycznego, ani też elementu subiektywności związanej z oceną objawów choroby, takich jak np. ból gardła, utrata smaku czy kaszel. Na podstawie tak małej próbki jak 170 osób i badania obarczonego błędem statystycznym i dużą subiektywnością, zdecydowano, że szczepionka jest skuteczna dla miliardów ludzi na świecie.

Pismo Pana Ministra Zdrowia chwali odpowiedź jaką na nasz Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na SARS-CoV-2 wystosowali członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Wydaje się, że ten i wcześniejsze ataki prasowe „zakaźników” na nasz Apel nie wynikają ani ze specjalnej wiedzy naukowej atakujących (COVID-19 znany jest dopiero od roku), ani z troski o zdrowie Polaków, ani z przestrzegania zasad deontologii lekarskiej.

Są one raczej podyktowane uzurpowaniem sobie monopolu na wiedzę o SARS-CoV-2 i Covid-19, jak i być może uzależnieniem finansowym od firm farmaceutycznych. Znaczna część członków Zarządu Głównego PTEiLCZ otrzymywała bowiem różne formy gratyfikacji (konsultacje, wykłady sponsorowane, fundusze badawcze) od takich korporacji medycznych, jak jak AbbVie, Allergan, Bayer, EISAI, Gilead, Intercept i Pfizer. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jgh.15337

W takim wypadku, jakim jest doradzanie rządowi RP, nie może być jednak konfliktu interesów. Przyjmowanie gratyfikacji finansowych od zagranicznych korporacji powinno wykluczyć daną osobę z funkcji doradcy medycznego. Zbadanie tej sprawy polecamy uwadze CBA.

Z wyrazami szacunku,

(-) dr hab. Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz

Profesor Uniwersytetu Opolskiego w Instytucie Nauk o Polityce

Przewodniczący Stowarzyszenia „Wolne Wybory”

Sygnatariusze Apelu naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 30 listopada 2020 r.

Załączniki:
  1. Potencjalny konflikt interesów u doradców medycznych rządu RP.

ZAŁĄCZNIK

POTENCJALNY KONFLIKT INTERESÓW U DORADCÓW MEDYCZNYCH RZĄDU RP

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

Prof. dr hab. Robert Flisiak – prezes – konsultacje i fundusze na badania od AbbVie, Gilead, Merck i Roche.

Prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska – wiceprezes – konsultacje od AbbVie, Gilead, Merck, and Roche oraz fundusze na badania od AbbVie, Gilead, and Roche

Prof. dr hab. Krzysztof Tomasiewicz – wiceprezes – konsultacje od AbbVie, Alfa Wasserman, BMS, Gilead, Janssen, Merck, and Roche oraz fundusze na badania od AbbVie, BMS, Gilead, Janssen, Merck, and Roche.

Prof. dr hab. Michał Garlicki – konsultacje od AbbVie, Bristol‐Myers Squibb, Gilead, GlaxoSmithKline, Janssen, Roche, Sanofi Pasteur oraz fundusze na badania od Amgen, Janssen, and Pfizer.

Prof. dr hab. Waldemar Halota – wykłady sponsorowane od Roche, Janssen, MSD, AbbVie and Gilead; konsultacje od AbbVie, BMS, Gilead, Janssen, Merck, Roche oraz fundusze na badania od AbbVie, Gilead, and Roche

Prof. dr hab. Anna Piekarska – konsultacje od AbbVie, Gilead, Merck i Roche.

Prof. dr hab. Krzysztof Simon – konsulatacje i wykłady sponsorowane od AbbVie, Gilead i Merck, konsultacje od.Alfa‐Wassermann, Novartis, Lilly, and Bayer oraz fundusze na badania od AbbVie, Allergan, Bayer, EISAI, Gilead, Intercept, and Pfizer.

Dr hab. Jerzy Jaroszewicz – konsultacje od AbbVie, Gilead, and Roche and jest rzecznikiem dla AbbVie, Alfasigma, MSD, Gilead i PRO.MED. CS

Dr hab. Dorota Zarębska-Michaluk – konsultacje i wykłady sponsorowane od received consultancy od AbbVie, Gilead, and Merck.

Dr hab. Dorota Kozielewicz – wykłady sponsorowane od from Roche i Janssen.

Dr med. Agnieszka Czauż-Andrzejuk – fundusze na badania od AbbVie and Merck.

Dr med. Alicja Kalinowska otrzymała granty od Novartis i wykłady sponsorowane i konsultacje od Biogen, Bayer, Novartis, Roche, Merck, Teva, CSL Behring, Shire, and Sanofi-Genzyme.

Drukiem tłustym zaznaczono nazwiska doradców medycznych Pana Premiera Rządu RP

Zródła:

  • https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jgh.14936
  • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4778152/
  • https://pdfs.semanticscholar.org/2aea/ca5cfdc3e6caf83b0e3756afdb27e8e71613.pdf
  • Declaration of conflict of interest: Dorota Zarębska‐Michaluk and Krzysztof Simon received consultancy and sponsored lectures from AbbVie, Gilead, and Merck. Jerzy Jaroszewicz received consultancy from AbbVie, Gilead, and Roche and is a speaker for AbbVie, Alfasigma, MSD, Gilead, and PRO.MED. CS. Krzysztof Simon received consultancy from AbbVie, Gilead, Merck, Alfa‐Wassermann, Novartis, Lilly, and Bayer and also acquired research funding from AbbVie, Allergan, Bayer, EISAI, Gilead, Intercept, and Pfizer. Krzysztof Tomasiewicz received consultancy from AbbVie, Alfa Wasserman, BMS, Gilead, Janssen, Merck, and Roche and research funding from AbbVie, BMS, Gilead, Janssen, Merck, and Roche. Aleksander Garlicki received consultancy from AbbVie, Bristol‐Myers Squibb, Gilead, GlaxoSmithKline, Janssen, Roche, and Sanofi Pasteur and research funding from Amgen, Janssen, and Pfizer. Ewa Janczewska received consultancy from AbbVie, Gilead and research funding from AbbVie, Allergan, Gilead, Janssen, Merck, and Roche. Dorota Dybowska received sponsored lecture from Roche. Waldemar Halota received consultancy from AbbVie, BMS, Gilead, Janssen, Merck, Roche and also acquired research funding from AbbVie, Gilead, and Roche. Małgorzata Pawłowska received consultancy from AbbVie, Gilead, Merck, and Roche and acquired research funding from AbbVie, Gilead, and Roche. Włodzimierz Mazur received consultancy from AbbVie, Gilead, Merck and research funding from AbbVie, Gilead, and Janssen. Agnieszka Czauż‐Andrzejuk received research funding from AbbVie and Merck. Hanna Berak received consultancy from Gilead and sponsored lectures from Abbvie, Gilead, and MSD. Łukasz Socha received consultancy from BMS. Jakub Klapaczyński received sponsored lectures from Gilead. Anna Piekarska received consultancy from AbbVie, Gilead, Merck, and Roche. Olga Tronina received consultancy from AbbVie. Robert Flisiak received consultancy and research funding from AbbVie, Gilead, Merck, and Roche. Teresa Belica‐Wdowik received consultancy from Gilead and research funding and consultancy from AbbVie. Olga Tronina received consultancy from AbbVie. Iwona Buczyńska, Beata Lorenc, Magdalena Tudrujek‐Zdunek, Marek Sitko, Paweł Pabjan, Andrzej Horban, Maria Blaszkowska, Beata Dobracka, Zbigniew Deroń, Jolanta Białkowska‐Warzecha, and Łukasz Laurans declare no conflict of interest.
  • Conflict of interest: Dorota Kozielewicz has received a speaker honorarium from Roche and Janssen. Waldemar Halota has received a speaker honorarium from Roche, Janssen, MSD, AbbVie and Gilead. Magdalena Wietlicka-Piszcz has nothing to declare.
  • Conflicts of interest: Alicja Kalinowska received grant funding from Novartis and received compensation for speaking and consulting services from Biogen, Bayer, Novartis, Roche, Merck, Teva, CSL Behring, Shire, and Sanofi-Genzyme; Alina Kułakowska received compensation for speaking and consulting services from Biogen, Bayer, Novartis, Roche, Merck, Teva, and Sanofi-Genzyme; Monika Adamczyk-Sowa received compensation for speaking and consulting services from Biogen, Bayer, Novartis, Roche, Merck, Teva and Sanofi-Genzyme; Bronislawa Pietrzak, Krzysztof Czajkowski and Piotr Radziszewski have no conflict of interest to declare; Katarzyna Kurowska received compensation for speaking and consulting services from Biogen, Bayer, Novartis, Roche, Merck, Teva, and Sanofi-Genzyme; Konrad Rejdak received compensation for speaking and consulting services from Biogen, Bayer, Novartis, Roche, Merck, Teva, and Sanofi-Genzyme; Halina Bartosik-Psujek received compensation for speaking and consulting services from Biogen, Bayer, Novartis, Roche, Merck, Teva, CSL Behring, and Sanofi-Genzyme.

Wypowiedz się