Mark Steele: 5G może odparować ciała – wieża Grenfell!

Mark-Steele-

Jak stwierdzono, wzrost jest o 100 000 razy większy – są to fale promieniowania jonizującego, ponieważ fotony są spolaryzowane i jak laser tną stal nierdzewną. Glin, wolfram – zawarte w szczepionkach spowodują jonizację organizmu na niższych poziomach. Oznacza to, że ciała można odparować, w przypadku Grenfell Tower wszystkie dowody wskazują, że nie zostały żadne ciała, ani częściowe ciała, dlatego Straż Pożarna musiała podpisać ustawę o tajemnicy urzędowej (OSA) w związku z okrucieństwem w Grenfell Tower.

Stacje bazowe 5G zużywają do trzech i pół razy więcej energii niż infrastruktura 4G

 PDF (17 stron): 20191213 NH Commission on 5G Health Effects

KOMISJA NH DO BADANIA SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA I ZDROWIA

 Spotkania, które odbyło:

12/13/19 13.12.19

8:30-10:35am 8: 30–10: 35

LOB 202 LOB 202

 Spotkanie zwołane na zamówienie przez Rep Abramiego o 8:30.

Obecni: (10)

Rep. Patrick Abrami – mówca nominowany w izbie

Ken Wells – przewodniczący nominowanego w Izbie Reprezentantów

 Kent Chamberlin-UNH mianowany przez kanclerza

 Denise Ricciardi – mianowana publicznie przez gubernatora

Michele Roberge-DHHS – komisarz mianowanego na DHHS

 Dr Paul Heroux – profesor toksykologii, McGill University – mówca nominowany w domu

 Gary Woods – przewodniczący nominowanego w domu

 Senator Jim Gray – przewodniczący senatu

Carol Miller-NH Departament Spraw Biznesowych i Ekonomicznych

Senator Tom Sherman – przewodniczący kandydata do senatu

 Nie występuje: (4)

Frank MacMillan, Jr. MD-NH Medical Society Medycyna środowiskowa

David Juvet-Business and Industry Association

Bethanne Cooley-CTIA, stowarzyszenie branżowe dla przemysłu i producentów bezprzewodowych

Brandon Garod-AG designee, doc.  AG Ochrona konsumentów

 Program:

JA.

Zatwierdzenie protokołów z 21-21-19:

Protokół został zatwierdzony.

II.

 Ogólna dyskusja:

 Abrami: Zalecenia będą oparte na ogólnym konsensusie.

Raporty mniejszości mogą być sporządzane przez każdego, jeśli nie ma zgody.

Skupienie: rzeczy, które możemy zrobić jako państwo: od tak prostych, jak ostrzeżenia… po rozporządzenia.

 W naszym stanie dzieje się teraz wiele rzeczy. Dr Sherman i ja jesteśmy współsponsorami w mądrości rachunek za licznik umożliwiający rezygnację bez konieczności uiszczania opłaty.

Page 2 of 17 Strona 2 z 17

A. Omówienie widma elektromagnetycznego dotyczące takich terminów jak: częstotliwość, długość fali, foton,  elektronowolty itp. oraz porównanie z radia do Gamma. Częstotliwość jest odwrotnością długość.

B. Energia.  Fale radiowe to najniższe elektronowolty.  Promienie gamma są najwyższe przy 1,24MeV  punkt przerwania?  Nic z tego nie jest liniowe. Nauka mówi, że promieniowanie jonizujące, z którego wyrzucane są elektrony, atomy lub cząsteczki nie pojawiają się przed promieniowaniem UV. Jednak dowiedzieliśmy się, że tak jest  zadając obrażenia poniżej tego.  Pytanie brzmi: czy nauka nadal nie zajmuje się szkodami wykraczającymi poza „ciepło”, które?

Wydawało się z jednej prezentacji, że patrzyli na papiery poza upałem nadal chcemy, aby FCC z nami rozmawiało.  Zobaczę, co da się zrobić.

Sherman: Być może uda nam się ich zainspirować szturchnięciem jednego z naszych senatorów,  to byłbym szczęśliwy

Zrób to.

 Abrami: Kent, wziąłem to z twojej prezentacji!

B. Fotony: EMR może być reprezentowany przez dyskretne pakiety energii zwane fotonami.

 1. Zwiększenie mocy transmisji spowoduje wzrost liczby fotonów (chociaż energia w każdym fotonie pozostaje stała).

2. Energia każdego fotonu jest proporcjonalna do częstotliwości transmisji.

3. Jeśli energia fotonu jest wystarczająco duża, aby oderwać elektrony od atomów i cząsteczek, to jest zwane promieniowaniem jonizującym.

 4. Wszystkie wykresy, na które patrzę, mówią, że dzieje się to na poziomie UV.

Wells: Kiedy używasz promieniowania jonizującego i usuwasz elektron, rozbijasz substancję chemiczną wiązanie, ale możesz zerwać wiązanie chemiczne przy znacznie niższych energiach.  Dlatego widzimy. To jest również dlaczego ludzie mogą fotosyntetyzować witaminę D. Robią to przy energiach znacznie niższych niż UV.

Woods: W tej kwestii musimy pamiętać i to jest ważne. To są pojedyncze epizody. Jednak systemy biologiczne działają wspólnie.  Rozpraszają swoją podstawową energię wokół części cząsteczki. Istnieje już aktywność termiczna i czasami może powodować przerwanie wiązania bez wszystko, co pochodzi z czegokolwiek zewnętrznego. Musimy pamiętać, że to są terminy, którymi jesteśmy uczą się, ale są przeznaczone dla pojedynczych pojedyńczych bytów. Niektóre elektrony są wspólne dla systemów biologicznych i to zupełnie inny proces.  Musimy przejść od pojedynczej pozycji do kolektywu i to jest duży skok.  Oto niektóre z eksperymentów, nad którymi pracuje dr Heroux i które próbują rozwiązać ten problem  biologiczny byt zbiorowy.

 Sherman: Jeden czynnik… ..Siła transmisji: Jeśli dobrze pamiętam, mówili ludzie z branży, że każda wieża miałaby niższą moc, ponieważ byłoby ich tak wiele, czy to prawda?  Mój pytanie brzmi: jeśli zwiększysz moc, jest więcej fotonów, ale energia w fotonie jest proporcjonalna do częstotliwości. Więc kiedy zwiększysz częstotliwość do 5G, ale zmniejszysz transmisję,

Page 3 of 17 Strona 3 z 17

 moc, będziesz miał mniej fotonów, ale każdy z nich będzie miał wyższą energię.  Co to dla nas oznacza po stronie odbiorczej?

 Wells: A antena jest bliżej. Ponieważ gęstość mocy pojedynczego nadajnika 5G spada, ale liczba z nich jest znacznie większa i są znacznie bliżej.  To jak małe lampki choinkowe w całym pokoju zamiast jednego jasnego.

Sherman: Czy to oznacza, że ​​całkowita ilość ekspozycji wzrośnie?

Wells: Tak.

Sherman: Z powodu bliskości anteny?

 Wells: Tak.

 Sherman: nawet jeśli moc jest wyłączona?

 Wells: Tak.

 Sherman: Fotony będą miały większą moc i jesteś bliżej nich.

Wells: będą miały większą liczbę.  Całkowita moc systemu 5G ma pięć rzędów wielkości co jest 100 000 razy bardziej intensywne niż system 4G!

Abrami: To jest coś, na czym musimy się skupić. Kent, masz coś do dodania?

 Chamberlin: Nie. Zgadzam się z tym, co zostało powiedziane.

Heroux: Zasadniczo, tworząc wiązkę, zwiększasz kierunkowość.  Jest bardziej skoncentrowany. W starych systemach transmitują na bardzo szeroki obszar.  A więc prawdą jest, że nowy system 5G będzie mniej energii wejściowej do anteny. Ale wiązki będą znacznie bardziej skupione i telefon komórkowy będzie również mieć taką możliwość. Mówisz o bardzo wąskich belkach, które zostaną do Ciebie skierowane, kiedy używasz systemu w taki sposób, że oznacza to zwiększony poziom promieniowania z powodu tego stężenia. Antena zużywa mniej energii, ponieważ nie nadaje wszędzie.

Sherman: Właśnie powiedziałeś coś, czego nie sądzę, żebym to złożył aż do teraz.  Kiedy telefon komórkowy obsługuje 5G, czy antena emituje ten sam poziom promieniowania?

Heroux: Wyemituje ten sam rodzaj promieniowania. To zminiaturyzowana antena w chipie jest wszczepiony do telefonu, który będziesz trzymać, dzięki czemu skierujesz wiązkę światła w dowolne miejsce.

Będziesz mieć bardziej skoncentrowaną energię pochodzącą z telefonu.  Wzór promieniowania będzie zasadniczo inny.

Sherman: Czy więc z twojego telefonu będzie wychodzić promieniowanie na poziomie 5G?

Heroux: Tak.

Abrami: Ken chce porozmawiać o antenach, kiedy już przez to przejdziemy.

Page 4 of 17 Strona 4 z 17

 C. Współczynnik absorpcji właściwej: moc pochłaniana przez masę tkanki = energia jest pochłaniana przez człowieka ciało po wystawieniu na działanie pola RF / EM = waty / kilogram.  Standard telefonów komórkowych w USA to: 1,6 W / kilogram lub mniej.

 D. Standardy IEEE / ICNIRP 209 są zasadniczo takie same, jakich używa FCC. Dr Swanson powiedział, że FCC dokonuje przeglądu standardów biologicznych, a nie tylko ciepła.  Naprawdę musimy porozmawiać w tej sprawie z FCC.

Chamberlin: Myślałem, że moje pytanie do doktora Swansona było całkiem bezpośrednie.  Zapytałem go, który z nich podejść do ustanawiania standardów, czy stosowali.  Jeden, który opisał, dotyczył badań na zwierzętach zwiększając promieniowanie, aż zmieni się ich zachowanie, podziel to przez pięćdziesiąt, a otrzymasz normę. To był jeden sposób.  Powiedział też, że polegali na napisanych publikacjach, ale nie powiedział, z których korzystali?

 Powiedział oba, ale nie wydaje mi się, żebym uzyskał odpowiedź na moje pytanie. Jeśli jest to zachowanie u zwierząt, to jest zjawisk krótkoterminowych i nie rozwiązuje problemów, którymi zajmujemy się w tej komisji gdzie ludzie będą kąpani w promieniowaniu elektromagnetycznym 24×7. Jestem naprawdę niezadowolony z tego, gdzie jesteśmy, z znalezieniem tej informacji.

Abrami: Doktorze Heroux, wiem, że rozmawiałeś z nim o tym i byłeś zaangażowany.

 Heroux: Tak.  FCC nie może próbować wdrożyć krajowej normy promieniowania, nie twierdząc, że tak jest biorąc wszystko pod uwagę.  Jednak nie mają biologów w swoim personelu. Mają tradycję jest agencją przydzielającą widmo, co jest bardzo ważne dla koordynacji w kraju, ale tak jest nie biologami.  Lepszym organem, o który warto zapytać, jest IEEE.  IEEE jest pod silnym wpływem inżynierii tradycji i wzmocniłbym argument dr Woodsa. Wszystkie te rzeczy dotyczące fizyki są całkowicie prawdziwe i całkowicie aktualne. To, czego nie możemy zapomnieć, to systemy biologiczne, fakt, że myślimy a my działamy to procesy. Procesy te obejmują manipulacje ładunkami elektrycznymi w naszym ciele. Procesy zasadniczo przenoszą energię elektryczną w naszym ciele. To mogą być niestabilne procesy pod wpływem znikomo małych ilości energii.  Energia to niezwykle cenna koncepcja.  Ale inżynierowie pragnący służyć opinii publicznej nie docenili złożoności biologii aplikacje i FCC chętne do obsługi handlu.

Roberge: Zadałem dr Swansonowi również pytanie związane ze standardem FCC.  Myślałem, że pamiętam rozmowa o tym, że norma koncentruje się wyłącznie na ogrzewaniu, a nie na innych efektach biologicznych. To było moje pytanie do niego, aby zrozumieć, czy ściśle patrzą na skutki ciepła, czy też tak patrząc na inne efekty biologiczne?  Nie mam jasności co do jego odpowiedzi.  Nie jestem pewien, czy oceniano standard inne badania lub po prostu ciepło.  Pomyślałem też, że minęło trochę czasu, odkąd ustalili standardy.

Chamberlin: Chciałbym zinterpretować to, co powiedział. Dopóki jesteś poniżej poziomu jonizacji UV promieniowanie, jedynym czynnikiem jest ogrzewanie. Pojawia się pytanie, ile ogrzewania możesz tolerować.  Że to mantra przemysłu dotycząca narażenia na promieniowanie tak długo, jak długo pracuję w tej dziedzinie.  Wierzę w to jest tym, czego używają jako kryteriów.

Abrami: Ten standard nie zmienił się zbytnio w czasie, tak rozumiem.

Page 5 of 17 Strona 5 z 17

 Sherman: Przepraszam.  Nie mogłem tu być na tym spotkaniu.  Mówimy o skutkach zdrowotnych człowieka. Kąpiel 24×7 nie dotyczy tylko środowiska człowieka. Dotyczy całego środowiska. Czy ktokolwiek z was wiecie, czy są jakieś badania na roślinach lub zwierzętach i innych narażonych na to?

Chamberlin: Tak.  Istnieją badania, które pokazują, że zdrowie drzew i roślin w pobliżu wież komórkowych ulega pogorszeniu wydatnie.  Mam artykuł, który to mówi.

Ricciardi: Istnieje wiele badań i obszernych badań na temat szkód dla pszczół. Zapytałem dr Swansona, ponieważ odrzucił fakt, że szkodzi pszczołom.  Więc wręczyłem mu gabinet.  Ma ogromny wpływ na środowisko.

 Abrami: Zatrzymajmy się na tym.  Przeprowadzono badanie na pszczołach korzystających z dwunastu uli.  Połowa uli, włożyli telefony komórkowe i we wszystkich sześciu nie wróciły do ula.  Oni się zdezorientowali, a ty zastanawiasz się… dlaczego tak jest? To musi mieć coś wspólnego z ich systemem nawigacyjnym.  Zawsze myślałem, że tak czujniki, które wychwytują pole magnetyczne Ziemi.  Nagle zamierzamy zachmurzyć naturalne środowisko Ziemi pole magnetyczne o różnych częstotliwościach wytworzonych przez człowieka.

Ricciardi: To jest wystawienie owadów na pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej od (2-120Ghz), opublikowane w Scientific Reports, które jest pierwszym badaniem, w którym zbadano, w jaki sposób owady, w tym Western Honey Bee absorbuje wyższe częstotliwości, które mają być używane w 4 i 5G.  Symulacja pokazała wzrost pochłanianej mocy z 3% do 370% w przypadku ekspozycji na owady.  Może to prowadzić do zmian w zachowanie, fizjologia i morfologia owadów w czasie.  Zapytałem dr Swansona, czy możesz to potwierdzić te częstotliwości są bezpieczne dla zapylaczy i jakie kwalifikacje miał z tym mówić?  Nie czuję swojego na pytanie w ogóle udzielono odpowiedzi.

 Abrami: Czuję, że to jest to, czego potrzebujemy.  Znalazłem badania pszczół na niskim poziomie, które miały wpływ liczba matek pszczół wyprodukowanych o 40% mniej więcej tak, co jest znaczące.  Pszczoły są nasze zdrowie, żywność itp. To nawigacja, która może być również biologiczna.  Nie chcę, żeby ktokolwiek z nas tak brzmiał panikarze. Chcemy, aby fakty wyszły na jaw i chcemy to zrozumieć. Ale na mojej liście myślę, że pszczoły i prawdopodobnie również ptaki migrujące są ważne.

Wells: wykonano wiele pracy nad gołębiami pocztowymi, migrującymi ptakami i pszczołami.  Używają też żelaza określ orientację pola EM. Efekt jest taki, jeśli trafisz na częstotliwość, która to zrobi poruszać się, sprawisz, że ten sens będzie zamazany lub zniwelujesz użyteczność.  Nie było wielu badań określenie, jakie są te częstotliwości. Jeśli jednak pomylisz główne zapylacze, to wszystko życie roślin jest zagrożone.

Abrami: tak… to tlen i jedzenie.

Woods: Ważne jest, abyśmy wytropili w tych badaniach, które obejmują 5G, ponieważ naszym ładunkiem jest 5G. Wiemy, że energia fotonów jest inna. Komentarz, który słyszałem, jak mówił, brzmiał: ile G czy potrzebujesz się uczyć? Musimy przestudiować 5G. Kiedy przez to przechodzimy, musimy upewnić się, że są studia obejmują 5G.  Energia jest zdecydowanie inna i o tym rozmawialiśmy. Niektóre badania nie obejmują 5G.

Page 6 of 17 Strona 6 z 17

Ricciardi: Niedawno opublikowano tegoroczne badanie dotyczące 5G we Francji i Holandii.  Mierzyli RF od małych komórki zwiększyły emisję radiową ze stacji bazowych, jednocześnie zmniejszając emisję radiową z użytkownikiem. Okazało się, że w tej dziedzinie choroba ludzi jest dobrze udokumentowana i od tego czasu nasiliła się jak został zainstalowany.  To wszystko jest mimowolną ekspozycją wiszącą przed domami ludzi. Za pomocą telefonów masz możliwość wyłączenia lub nie posiadania.  Mam problemy z wyborem, a także kwestią prywatności.

 Abrami: Zasada 1 / R2. Oznacza to, że im dalej jesteś, to zasada fizyki, o której musimy porozmawiać też.

Zagadnienia:

– Biologiczne skutki promieniowania niejonizującego.

 – Musimy się upewnić, że te badania nie zawierają błędów.

 – Musimy znaleźć badania, które są replikowane.

– Musimy zrozumieć podejście FCC do ustanawiania standardów. Czy uwzględniono skutki biologiczne, czy nie?

– Wpływ na nawigację pszczół, ptaków i innych żywych istot, np. Ingerencja w ruch na Ziemi pole magnetyczne używane do orientacji (niebiologiczne).

– Poziom energii z wież komórkowych i małych komórek na podstawie odległości. Jakie inne czynniki?

 – Działalność ustawodawcza, zarządzenia i sądy w kraju i na świecie.

– Bezpieczeństwo komunikacji radiowej.  To przerażające, co się dzieje w Chinach.  Rozpoznawanie twarzy itp. Ładna wkrótce nie będziesz potrzebować żadnych urządzeń.

– Kwestie ubezpieczenia: dlaczego firmy ubezpieczeniowe nie ubezpieczają tych rzeczy?

– Inteligentne liczniki w domach.

– Zasada ostrożności.

Doktorze Sherman, wiem, że uważa pan, że to powinno mieć tutaj zastosowanie.

– Raport końcowy będzie zawierał zalecenia dotyczące przyszłego prawodawstwa lub oparte na ostrzeżeniach dotyczących zdrowia publicznego na solidnych faktach. Dojdziemy do konsensusu.  Każdy może napisać raport mniejszości w dowolnej części nie zgadzają się.

Sherman: Jedną rzeczą do rozważenia jest przyjrzenie się całej tej częstotliwości i mocy.  Czy już jesteśmy poza bezpieczny poziom? Czy 4G nie jest bezpieczne?  Czy to, co jest teraz dostępne, jest niebezpieczne, nawet przed 5G?

Abrami: cóż, nie zamierzamy zabierać ludziom telefonów komórkowych.  To się nie wydarzy. Dla przemysłu to oznacza pieniądze.  Nie ma ostatecznych badań nad 5G, które nie mają skutków zdrowotnych. Zapytałem Swansona że.  Gdzie są badania, które mówią, że 5G będzie bezpieczne? Pokaż nam ostateczne studia.

Ricciardi: Zapytałem go, czy mówisz, że 4 i 5G nie są szkodliwe?  Powiedział tak.  Do doktora Shermana komentować, że już są niebezpieczne, Twoje telefony komórkowe mają już ostrzeżenia ukryte w telefonie nie przykładać ich do głowy lub ucha.  Ludzie naprawdę tego nie wiedzą.  To jest niebezpieczne.  Nie jesteśmy w stanie pozbyć się telefonów.  Jednym z rozwiązań, które warto rozważyć, jest prawo do znajomości prawa w punkcie sprzedaży ponieważ ludzie nadal będą je kupować, ale mogą używać ich ostrożniej, tak jak papierosy są nadal sprzedawane z ostrzeżeniem.

Page 7 of 17 Strona 7 z 17

 Sherman: O to mi chodzi.  Jeśli komisja stwierdzi, że być może przekroczyliśmy ten próg do, co może być niebezpieczne, myślę, że przejrzystość w dzieleniu się tą wiedzą jest ważna.  Również z 5G, jeden obaw jest to, że każdy zostanie ujawniony, niezależnie od tego, czy posiadasz telefon, czy nie.  Jesteśmy już na tym, wskaż 4G niezależnie od tego, czy posiadasz telefon, czy nie, i czy narażenie to jest potencjalnie toksyczne? To jest coś gdzie możemy przynajmniej zadać pytanie.

 Ricciardi: Bardzo dobrze.

Heroux: Mam kilka komentarzy. Jestem w tej branży od dłuższego czasu i chcę podkreślić znaczenie tego, co się tutaj dzieje, i wpływ, jaki będziesz mieć. Nie jesteś FCC.  Nie jesteś IEEE. Nie jesteś chińskim rządem.  Ale jesteś osobą publiczną, organ, który NIE ma konfliktu interesów. Możesz twierdzić, że inżynierowie mają konflikt interesów, ponieważ popychają produkty.  Możesz twierdzić, że FCC ma konflikt interesów.  Najwyraźniej to ciało ma. Żaden.  Patrzy na dane i rzeczywistość.  Dyskusje, które prowadzimy dzisiaj, są niezwykle rzadkie, odbywają się zazwyczaj na osobności między osobami. Chociaż New Hampshire ma ograniczoną moc wdrażania przepisów i regulacji, jakie zalecisz, zostanie wysłuchane. To może mieć ogromne znaczenie wpływ na przyszłość.  Widzę tę odpowiedzialność spoczywającą na barkach tej komisji, jako ogromną….moim zdaniem na całej planecie.  Pierwszy punkt! Zakres częstotliwości 5G może być bardzo szeroki, ponieważ przemysł jest bardzo elastyczny w tym, co robi.  Trochę częstotliwości używane w 5G są niższe niż niektóre używane w obecnych systemach. Niektóre, które zostały przydzielone, są o wiele wyżej.  Jak powiedziałby Tom Wheeler, jeśli ktoś ci powie, że wie, czym jest 5G, uruchom drugi sposób, ponieważ nawet przemysł sam o tym nie wie. Jesteśmy więc zmuszeni do oceny promieniowania elektromagnetycznego jako całość.

O badaniach naukowych: Wszystkie badania naukowe są błędne.  Musiałbyś mieć nieograniczone pieniądze i czas na wyprodukowanie takiego, którego nie ma.  Słabość całego procesu polega na tym, że możesz krytykować KAŻDE badanie, komisja, która ma filozofię, może pozbyć się badań, których nie lubi.  To jest rzeczywistość jest nieunikniony.  Postawa filozoficzna ludzi oceniających naukę jest absolutnie równoznaczna. Innym problemem jest powtarzalność eksperymentów, które znasz w inżynierii lub w nauce jest wyższa niż to, co masz w biologii.  Dzieje się tak, ponieważ obiekty biologiczne są z natury niezwykle zmienna. Więc kiedy narzucasz te same standardy odtwarzalności w biologii  tak jak inżynieria czy nauka, moim zdaniem jest to bardzo nieproduktywne.

Fizycy muszą ponieść winę za bomby atomowe. Przykro mi to mówić, ale elektrotechnika będzie musiał ponosić odpowiedzialność za 5G.  W pewnym sensie to bomba atomowa elektrotechniki. Prawdopodobnie ludzie, którzy mogą to złagodzić i zarządzać, są tutaj.

Page 8 of 17 Strona 8 z 17

 Ken Wells: Prezentacja na temat złośliwych aplikacji 5G:

 Kultura bezpieczeństwa:

W tym pokoju powiedziano, że niewiele badań zostało opublikowanych na temat ich zagrożeń lub bezpieczeństwa częstotliwości.  Brałem udział w hobbystycznych wyścigach samochodowych jako kierowca, załoga pit-stopu i pracownik kącika bezpieczeństwa. Jestem przyzwyczajony do wspólnej kultury bezpieczeństwa, która pyta, jaka jest najgorsza rzecz, która może się wydarzyć?  Wtedy wy pracujcie razem, aby upewnić się, że jest to mało prawdopodobne lub niemożliwe.  Nie widzę, żeby 5G to rozwijało sposób.  Myślę, że mądrze byłoby przyjąć to samo podejście w przypadku częstotliwości radiowych o wysokiej częstotliwości.

Czy częstotliwość radiowa może wyrządzić szkody?

Istnieje broń RF nazywana „aktywnym systemem zaprzeczania”: wykorzystująca pasmo 3,25 mm lub 95 GHz 5G. Testując, był w stanie wywołać uczucie pieczenia u ludzi, do których był skierowany, w ciągu jednej dziesiątej sekundy. To był w stanie spowodować oparzenia pierwszego i drugiego stopnia w mniej niż sekundę. W jednym przypadku pacjent był hospitalizowany.

Tak więc, tak, promieniowanie RF może spowodować szkody. Mamy na to dowody z tego eksperymentu wojskowego. RF może powodować ból i obrażenia. Chciałbym zbadać, co mogłoby się stać, gdyby zamiast spółdzielni a kultura bezpieczeństwa, o której mówiłem, że oczerniany gracz zagraniczny lub krajowy chciał ścigać nikczemne użycie tego RF przeciwko ludności cywilnej. Teoretycznie może sieć 5G małych komórek, IOT a urządzenia są uzbrojone? Chyba tak.  To najgorsza rzecz, jaka może się zdarzyć, a którą musimy uniemożliwić. Fizyczne deskryptory RF.  Istnieją trzy główne, które są powszechnie używane.

1. Energia fotoniczna, którą można podzielić na kategorie pod względem częstotliwości lub długości fali.

2. Intensywność promieniowania: Jasność, jeśli chcesz.  Wyraża, ile energii dociera do obszaru w dany czas.

3. Czas ekspozycji. Standard IEEE 95.12019 jest istotny i należy się temu przyjrzeć dokumentowi.  Badania w tym zakresie opisują wielkość zwaną fluencją, która opisuje czasy natężenia pola czas, w którym jesteś na to narażony.  Oznacza to, że impulsy RF powinny być oddzielone o kilkadziesiąt sekund, aby uniknąć uszkodzeń. Nie jest to obecnie uwzględnione w standardzie, ale myślę, że musimy to zrobić. Zwróć uwagę na to.

Absorpcja: fale przenoszą energię z miejsca na miejsce.  Interakcja EMR z materią to częstotliwość zależna.  Pokazuje tę zależność na trzy sposoby.  Pierwsza to ogrzewanie.  Po drugie, jest kwantowy z ostrymi pasmami, określonymi częstotliwościami, które są silnie absorbowane przez poszczególne atomy i cząsteczki.  To nie jest tak dobrze zbadane.

Po trzecie, masz efekty anizotropowe.  Nie są one jednolite we wszystkich kierunkach.  Należą do nich takie rzeczy jak spolaryzowana emisja i absorpcja, tunelowanie i tak naprawdę nie bardzo rozumiemy dobrze biologiczną rolę . Wiemy, że są bardzo ważne.  Wiemy, że możemy je wskazać w chlorofilu i DNA.

Page 9 of 17 Strona 9 z 17

Procesy biologiczne związane z błoną, takie jak fotosynteza, fosforylacja oksydacyjna (oddychanie), zapłodnienie reprodukcyjne i procesy neurologiczne są wszystkim, o czym myślimy, że są elektroniczne zachodzą reakcje.  Jest nawet pewna teoria Rogera Penrose’a i innych badaczy, ludzki mózg może nawet wykorzystać to, co nie jest dobrze rozumiane, zwane splątaniem kwantowym. Tam może być rolą teorii chaosu.  Jak powiedział dr Herox, biorą w nich udział bardzo małe pola elektryczne skutki biologiczne.

Na stronie trzeciej wykonałem pomiary z wieży komórkowej. Tak się złożyło, że wędrowałem i otrzymałem odczyty wieży 4G Verizon.  Dr Swanson powiedział nam, że ilość mocy jest trudna do określenia. Producent powiedział, że było to tylko około dziesięciu lub dwudziestu watów. Nie jestem pewien, w co powinniśmy wierzyć. Od jest tak wiele różnic, że musimy być w stanie umieścić duży pasek bezpieczeństwa błędów na tych wartościach.  Jestem najbardziej zaniepokojony rozmieszczeniem tych małych anten komórkowych, które przypominają układ fazowy. Tablica fazowana to sposób, w jaki nowoczesny radar wyznacza kierunek.  Pamiętaj, że stare oscylowały anteny.  Tablica fazowana nic się nie porusza, ale w celu zmiany charakterystyki anteny sterować wiązką.  Układ sprzętowy dla obszarów anten 5g o małych komórkach spełnia wymagania dla szeregowego fazowania w odległości około stu metrów w całym mieście. Kiedy ta antena jest już zbudowana, oszukany operator korzystający z oprogramowania może załadować do macierzy, aby zmienić jej funkcję z łagodnej komunikacji na pełną funkcję sterowalnej macierzy o dużej mocy, aby zakłócać komunikację lub faktycznie być używana w podobny sposób jak to wojskowe urządzenie. Foster i inni mówią w IEEE 95.1 „Zastosowanie wielu sterowalnych wiązek z podstawy 5G, stacje wprowadzą nowe kwestie do oceny zgodności z przyszłym ryzykiem narażenia na fale radiowe ”, co moim zdaniem jest dość mało powiedziane.

Nie sądzę, abyśmy my lub FCC mogli skutecznie regulować częstotliwości robocze lub poziomy mocy by taką tablicę, ponieważ dzisiejsze cechy sprzętu są całkowicie przekształcone w oprogramowanie.  Wystarczy wziąć pod uwagę oszustwo VW „Dieselgate”, aby zobaczyć, jak można wykorzystać oprogramowanie aby ukryć lub ujawnić głęboko osadzone nikczemne możliwości sprzętu.  Ponieważ regulacji fali nie można wykonać z tą tablicą, wdrażanie etapowej macierzy musi być zablokowane przez sterowanie, jaki rodzaj fizycznej anteny można zbudować.

Moglibyśmy kontynuować naszą obecną ścieżkę umożliwiania złośliwym zagranicznym podmiotom sprzedawania nam sprzętu 5G lub nawet komponenty, które wchodzą do tych rzeczy.  Jak trudno byłoby zdalnemu operatorowi z domeny internetu, aby przełączyć sprzęt z jego łagodnej komunikacji do innej roli?  Ta rola może działać na innej częstotliwości w celach szpiegowskich i inwigilacyjnych lub w celu zwiększenia mocy jako broni i odmawiania nam naszego konstytucyjnego prawa do zgromadzeń. Byłoby łatwo, gdyby ta złośliwa zdolność została wbudowana w sprzęt, który kupujemy jako koń trojański.  Jest w tym kiedyś dobra wiadomość: atmosfera dość mocno osłabia sygnał.

Na ostatniej stronie znajduje się widmo.  W paśmie mm tak naprawdę jest tylko kilka okien.  Wojskowa aplikacja wybiera największy z trzech pików między 1-10 mm przy 3,75 mm, a te również są te same pasma, których chcesz używać do komunikacji. Siły Powietrzne rozpoczęły prace nad „Active Denial” System ”w 2000 r. Używał 3,25 mm (95 GHz) RF jako urządzenia do kontroli tłumu, którego zasięg był„ większy niż konwencjonalna broń ręczna ”(3 km).  Podczas testów może spowodować „natychmiastowe uczucie pieczenia” w ciągu 1 sek

Page 10 of 17 Strona 10 z 17

wraz z oparzeniami pęcherzowymi pierwszego i drugiego stopnia u ludzi w przypadku ekspozycji o mniejszej wartości niż 10 sekund.  Jeden przypadek wymagał dwudniowej hospitalizacji. Został przetestowany jako mobilna ciężarówka o mocy 30 MW zamontował system „negacji obszaru” w Afganistanie w 2007 roku. Czy złośliwy gracz (zagraniczny lub krajowy cyber-napastnik) ścigać nikczemne użycie RFR przeciwko naszej ludności cywilnej? Wszystko to sugeruje kilka drogi, które moglibyśmy rozważyć.

Zapobiegaj wdrażaniu szyku antenowego, który może być używany jako układ fazowany.  Należy zbudować nadajniki przy użyciu amerykańskich dostawców komponentów MIL-SPEC, przy takim samym poziomie bezpieczeństwa i nadzoru jak w innych systemach uzbrojenia.  Czy ktokolwiek w USA kiedykolwiek martwi się o swoje prawa konstytucyjne? ucisk ze strony własnego rządu?

 Abrami: Musimy tutaj zakończyć.  Będziemy musieli zająć się Twoimi głównymi punktami.

IV: dr Tim Schoechle: National Institute for Science, Law and Public Policy prezentacja:

Schoechle: Inżynier informatyki i komunikacji od 45 lat na wydziale Uniwersytetu Kolorado przez kilka lat wcześniej.  Przemawiam teraz w imieniu National Institute of Science, oraz think tank zajmujący się polityką publiczną w Waszyngtonie, który zajmuje się również kwestiami zdrowia i bezpieczeństwa, telekomunikacji i energetyki.

Celem tego artykułu jest przedstawienie przeglądu aktualnej technologii oraz zarówno technologii, jak i kwestie polityki w telekomunikacji, w tym internetu, przewodowego i bezprzewodowego.

1934 Ustawa Telecom ustanowiła FCC, która regulowała usługi radiowe i telefoniczne.

 1986 The Bell Monopoly (AT&T) został rozwiązany.

 Ustawa telekomunikacyjna z 1996 r. Znowelizowała ustawę z 1934 r.  Łączność przewodowa została objęta tytułem II (wspólny operator), pozostawiając bezprzewodową i kablową zasadniczo nieuregulowaną. Wprowadzenie technologii bezprzewodowej drugiej i trzeciej generacji. To, co się z tego rozwinęło, to reinkarnacja Bell Monopoly, która rozpoczęła się około 2000 roku co zaowocowało dzisiejszym duopolem Verizon i AT&T.  To nie jest Bell AT&T. Główną kwestią jest tutaj: ogromne subsydiowanie kosztów sieci bezprzewodowej poprzez przekierowanie światłowodu na obsługę sieci komórkowej.  Jednym z godnych uwagi punktów jest rezygnacja Verizon z FIOS, który był sprzedawany w 2000 roku.

Abrami: Mówisz, że jest dwóch głównych graczy, ale co z T-Mobile?

Schoechle: Cable jest trzecim graczem. To sprawia, że ​​jest to bardziej skomplikowane, ponieważ jest to usługa przewodowa i bezprzewodowya.  To naprawdę trio-poli.  Reszta jest znacznie mniejsza.

Page 11 of 17 Strona 11 z 17

Abrami: Porozmawiaj o przepływie pieniędzy i przekierowaniu dotacji.  Mówisz o opłacie za linie stacjonarne, które miały być wykorzystywane do infrastruktury światłowodowej?

 Schoechle: „Book of Broken Promises” to 600-stronicowa książka, która szczegółowo opisuje, jak to się dzieje odbyła się dywersja. Obowiązkiem było unowocześnienie infrastruktury przewodowej z tych opłat za pieniądze podatnika na rachunku telefonicznym. Te pieniądze zostały obciążone kablem i wykorzystane bezprzewodowy. To około 500 miliardów dolarów.  Zasadniczo sprawił, że bezprzewodowy wyglądał o wiele bardziej opłacalne, niż byłoby inaczej.

Kierowcy: potrzeba więcej telefonów komórkowych, a teraz jego 5G.  Chodzi o sprzedaż sprzętu.  Tam jest spowolnienie sprzedaży telefonów komórkowych. Filozofia branży polega na planowanej dezaktualizacji. Nowa dotacja to TWOJE publiczne prawa pierwszeństwa.  To przejęcie lokalnych praw własności i praw w sposób, który daje telekomunikacji dotację z tytułu prawa do własności publicznej.  Ponad dwadzieścia stanów przyjęło ustawodawstwo odbierające prawa miejscowościom zainspirowane, jeśli nie napisane przez Amerykanów Legislative Exchange Council (ALEC). Został napisany, aby odebrać kontrolę nad stanami i miejscowościami decydując się na ten sprzęt. FCC jest agencją przejętą, której obecnie przewodniczy prawnik Verizon, prezes Agit Pai.  I nic dziwnego, że spełnia swoje zadanie.

Kapitalizm nadzoru: w ciągu ostatnich dwudziestu lat nastąpiła transformacja, która rozpoczęła się w 2000 do modelu biznesowego nadzoru.  Jest to naprawdę ważne, jeśli chcesz zrozumieć branża telekomunikacyjna, w szczególności branża IT.

Od sprzedaży produktów i usług przeszedł do nowego modelu handlu danymi osobowymi. Ogon merdając psem.  Dane są ważniejsze niż to, co robi sprzęt.  To zostało opracowane przez Google i udoskonalony w 2010 roku. Został przyjęty przez Facebooka, Microsoft, Amazon i teraz Verizon, AT&T i cała branża IT.  Jest książka zatytułowana „The Age of Surveillance Capitalism” Shoshanna Zuboff z Harvard University.  Napisała monumentalny utwór, który szczegółowo opisuje, jak to zrobić, to się stało i implikacje społeczne.  Musisz to zrozumieć, aby zrozumieć, dlaczego technologia informacyjna zmierzała tam, gdzie jest dzisiaj. Sprzedaje dane, sprzedaje zachowania i reklamy głównie.  To także sprzedaż modyfikacji zachowania, co, jak wiemy, ma implikacje polityczne. Sprzedawanie, kontrola nad ludźmi jest tam, gdzie to zmierza.

Urządzenia i sieci bezprzewodowe są złożone i zastrzeżone. Porównam przewodowe i bezprzewodowe.  Bezprzewodowy jest nieuregulowany.  Postępował szybko.  Jest niezwykle złożony i zmienia się cały czas.  Sieci przewodowe, które są miedziane lub światłowodowe, są prostymi, stabilnymi technologiami i są otwarte. To, co masz, to generacja technologii bezprzewodowej, która jest przeznaczona głównie do zbierania danych o Tobie. Sieci przewodowe, zwłaszcza światłowodowe, są znacznie bezpieczniejsze niż bezprzewodowe.

Page 12 of 17 Strona 12 z 17

Niektóre z zagrożeń branży bezprzewodowej:

– Utrata praw społeczności, praw majątkowych i drogowych dla prywatnych korzyści korporacyjnych.

 -Utrata dochodów, która z tego wynika, jest w istocie wymuszonym subsydiowaniem twojej społeczności bezprzewodowo, dając im rzeczy, za które musieliby zapłacić.

– Gdyby 5G nie było dotowane za pośrednictwem tego formularza, nie byłoby to wykonalne.

-Utrata wspólnotowych regulacji środowiskowych jest czynnikiem krytycznym. Jest dużo środowiskowych implikacji dla tej technologii.

– Ryzyko naruszenia prywatności oraz nadzoru korporacyjnego i rządowego.

-Ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Ogromna literatura na ten temat tłumiona przez przemysł lub ignorowana przez władze federalne regulatory.

-Uszkodzenia środowiska ptaków, pszczół, owadów, roślin, zwierząt, drzew, itp. Szczególnie fale mm.

-Limity FCC są przestarzałe i nie mają wiedzy na temat zdrowia i zamieść to pod dywan. Co mogą zrobić państwa?

– Dajmy każdemu błonnik.  Światłowód powinien być pierwszym priorytetem.  Włókno to podstawowe narzędzie, takie jak kanalizacja,woda, drogi itp. Sieć bezprzewodowa to „usługa dodatkowa”. Włókno powinno być własnością i powinno być kontrolowane przez gmina. Nie należy tego sprywatyzować. Dostęp światłowodowy jest lepszy niż bezprzewodowy w każdym szacunek oprócz mobilności. Fed nie ma polityki w tej sprawie i lokalnych firm energetycznych i wiejskich firmy elektryczne stosują światłowody. Zapewnia szybkość, stabilność i lepszą prywatność, bezpieczeństwo w warunki pogodowe, niezawodność i taniej.

– Dostęp do internetu to konieczność we współczesnym życiu. Nie możesz dzisiaj obsługiwać rządu bez osoby mające dostęp do internetu.

– Bezprzewodowa sieć komórkowa to również strach energetyczny.

– Światłowód wspólnotowy zmniejszyłby zapotrzebowanie na bezprzewodowe sieci komórkowe.

– Włącz błonnik społeczności.

– Integracja energii rozproszonej. Światłowód będzie potrzebny do energii słonecznej / magazynowania i przyszłości sieci elektryczne.

– Włącz lokalną kontrolę komórkowych urządzeń bezprzewodowych: Inicjatywa w Kolorado uchyla przepisy ALEX uchwalona w 2017 r., która wyprzedza lokalne przepisy.

– Kalifornia właśnie uchwaliła CCPA (Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów). Spójrz na to.

– Należy wspierać badania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa pól elektromagnetycznych.

– Egzekwowanie przepisów ochrony środowiska. Sąd apelacyjny właśnie uchylił część decyzji. Nakaz FCC na podstawie niewykonania NEPA, ustawy o ochronie środowiska.

– Egzekwowanie prawa ochrony konkurencji i zbycie. Ostatnią rzeczą, którą powinniśmy zrobić, jest zezwolenie na połączenie między T- Mobilny i Sprint. Piętnaście AG ze stanów złożyło oddzielny pozew, kwestionując to połączenie.

Strona 13 z 17

– Przeczytaj „Księgę złamanych obietnic” i zrób coś z tym. Trwa postępowanie 10 th dzielnica w Waszyngtonie w styczniu w tym dochodzeniu.

– Wspieraj Green New Deal: 1 / dystrybucja mikro sieci słonecznej i 2 / inteligentna sieć światłowodowa i optyczna światłowód w całym kraju. FCC zrzekła się odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo publiczne, podobnie jak inne agencje regulacyjne. FAA nie zdołała uregulować kwestii, która doprowadziłaby do klęski, która mogłaby zatopić Boeinga.

Kalifornijski PUC nie regulował PG&E, jednego z największych przedsiębiorstw użyteczności publicznej w kraju i jest w stanie upadłości głównie z powodu awarii regulatorów.

Innym przykładem przechwytywania regulacyjnego i drzwi obrotowych jest teraz, gdy mamy porażkę FCC zbadać promieniowanie telefonów komórkowych, bezpieczeństwo i ich przestarzałe limity promieniowania, które lecą w obliczu badania programu NIH Toxicology Program, które pokazuje, że telefony komórkowe mogą powodować raka.

Abrami: Wzmocniłeś wiele rzeczy, o których mówiliśmy w tej komisji. Czy wiesz, co się dzieje w Chinach i ich wdrażaniu 5G?

Schoechle: Przesłałem artykuł „Co to jest 5g i dlaczego nas to obchodzi?” W nim odnosi się do Chin. To finansowe kierowca w Chinach i część państwa nadzorującego. Potrzeba kapitalizmu nadzoru, a kapitaliści to rząd.

Abrami: Więc powinniśmy się martwić o chipy i rzeczy pochodzące z Chin?

Schoechle: To nie tylko Chiny. Korea jest również głównym producentem. Zasłynęli dzięki LG, telewizja, która cię obserwuje. Te telewizory wysyłają informacje do Google i Facebooka oraz kto wie, gdzie jeszcze w internecie. Nawet nie wiesz, że to się dzieje.

Sherman: Czy jest ktoś w legislaturze w Kolorado, z kim pracowałeś i kto to zrobił tłumaczenie części swojej pracy na ustawodawstwo lub rachunki?

Schoechle: Przychodzi na to lider większości. Napisałem 20-stronicowy raport zatytułowany „Reclaiming local kontrola urządzeń bezprzewodowych w sieci komórkowej ”. Po prostu usiadłem z członkiem Izby i przeszedłem przez to szczegółowo. Poszukujemy sponsora do tego rachunku. Jesteśmy teraz w przerwie. Mogę ci dać więcej szczegółów, jeśli chcesz się ze mną skontaktować.

Sherman: Byłoby świetnie. Jestem przewodniczącą Senatu ds. Zdrowia i Opieki Społecznej. Staramy się nie wymyślać na nowo Koło. Jeśli istnieje prawodawstwo uchwalone lub w toku, które wydaje się działać w systemie w Kolorado, które może być odpowiednie tutaj, w New Hampshire, chcielibyśmy się temu przyjrzeć.

Schoechle: Jeśli prześlesz mi swoje dane kontaktowe, postaram się to ułatwić. Duży nacisk w Kolorado. Ostatnia sesja to duże zmiany w polityce energetycznej. Energia elektryczna, ropa naftowa i gaz stały się głównym tematem politycznym debaty w Kolorado i poczyniliśmy w tym zakresie postęp. Telekomunikacja będzie w naszej następnej sesji.

Strona 14 z 17

Heroux: W swoim raporcie w sekcji 3.3.3 str. 34, mówisz, że większość z tych źródeł nigdy się nie wyłącza i nie może być wyłączone. Myślę, że mówisz to w kontekście IOT. Czy zgodziłbyś się, aby sprzęt się włączył, a urządzenia te pozwoliłyby osobie wyeliminować promieniowanie i wyeliminować przesyłanie informacji, jeśli użytkownik chce? Czy uważasz, że możliwe jest wdrożenie lub ustanowienie prawa dla takiego urządzenia, które by to zrobiło  przywrócić prawo do prywatności i zarządzać narażeniem na promieniowanie?

Schoechle: To dobre pytanie. Trend w branży elektroniki użytkowej ma się rozwijać w produkty, które się nie wyłączają. Wyglądają, jakby się wyłączały i myślisz, że je wyłączyłeś, ale nadal są na. Jest to problem z energetycznego punktu widzenia i danych. Myślę, kim jesteś sugerowanie byłoby dobrym pomysłem i musielibyśmy przyjrzeć się, jak polityka wpłynie na przemysł elektroniki użytkowej.

Heroux: Mógłbyś tak zaprojektować, że przełącznik wyłącza tylko transmisję. Uniemożliwisz to wysyłasz dane i eliminujesz promieniowanie. Można też powiedzieć, że fakt, że jest wyłączony, nie wyłącza innych funkcji urządzenia. To kwestia inżynierii. Wszyscy polegamy na inżynierii.

Ten typ przełącznika może znacznie przyczynić się do ochrony prywatności i umożliwienia Electro-wrażliwi ludzie, aby przetrwać. Jak można to narzucić? Czy potrzebujemy IEEE, aby to promować? Czy potrzebujemy rząd chiński ma to promować? Jak można to osiągnąć? Znasz dobrze branżę. Jeśli cel polega na przywróceniu takiej mocy jednostce, jaka jest droga do osiągnięcia tego?

Schoechle: To wspaniałe pytanie. Muszę o tym pomyśleć. To nie jest takie proste. Szczególnie, w przypadku danych w chmurze cały model biznesowy tych produktów przechwytuje te dane. Prosisz o to zmienić model biznesowy dla całej branży. Całkowicie się z tobą zgadzam. Będziemy musieli pomyśleć bardzo ostrożnie, ale myślę, że jest ścieżka. Może IEEE, ale organizacja dzwoniła.

Bardziej prawdopodobne jest stowarzyszenie Consumer Technology Association (CTA). Jestem w komitecie ds. Bezpieczeństwa cybernetycznego i tak dalej byłby do tego dobry punkt skupienia. Piszemy nowy standard dla produktów konsumenckich. CTA2088. My mają również międzynarodową komisję, która nad tym pracuje. Istnieje koncepcja bramy mieszkalnej dla to również. Moglibyśmy zająć się tym za pomocą standardów i przynajmniej uczynić taką opcję, którą ludzie mogliby Kupić.

Heroux: Odkąd zdałem sobie sprawę, że prawdopodobnie jesteś najlepszą osobą, która może to zrobić, zakładam, że możemy liczyć na waszą współpracę w celu dalszego rozwoju tego pomysłu, być może we współpracy z Komitetem w jakiejś formie lub inny.

Schoechle: Absolutnie tak!

Miller: Chciałbym zbadać twoje stwierdzenie na temat włączenia błonnika społeczności. Powiedziałeś również, że społeczność światłowód zmniejszyłby potrzebę korzystania z bezprzewodowej sieci komórkowej. Nie jestem pewien, czy zgadzam się z tym stwierdzeniem, skoro nam się to podoba być mobilnym, a światłowód nie jest mobilny. Inną kwestią jest to, dlaczego mówisz, że są własnością i obsługiwane przez gminy?

Strona 15 z 17

Schoechle: No cóż, ponieważ w gminie istnieje polityczny proces zarządzania nią. Jeśli to jest dostarczane przez Century Link lub Verizon, nawet jeśli jest to światłowód, nie masz żadnej kontroli ani zapewnień dotyczących sieci neutralność lub jeśli będzie sprawiedliwie rozłożona w społeczności. Nie masz tej kontroli. To nie jest coś, co powinno być kontrolowane prywatnie.

Miller: Kontynuujesz stwierdzenie, że spółdzielcze przedsiębiorstwo energetyczne jest pod pewnymi względami lepszym modelem dla inteligentnej sieci co umożliwiłoby światłowód w założeniu. To też nie jest kontrolowane przez społeczność. To jest kontrolowane przez członków poprzez statut, ale nie przez sieć kontrolowaną przez społeczność. Więc nie jestem pewien, co to znaczy, całkowicie kontrolowany przez gminę? A może współpracowałeś z kołem elektrycznym, aby rozproszyć światłowód? Czy możesz rozwinąć to?

Schoechle: Mój pierwszy wybór to miejska energia elektryczna i miejski światłowód razem. Uważam, że jest idealny model jak Longmont w stanie Kolorado. Zrobili jedno i drugie. Mają najbardziej zaawansowane włókno systemu w kraju. To jest preferowane. Ale Ameryka to bardzo zróżnicowany kraj. Wiejskie elektryczne stowarzyszenia nazywane są spółdzielniami. Możliwe jest przechodzenie przez klatki w sposób demokratyczny, w przeciwieństwie do szeregowej korporacji. Są jak potwór Frankensteina, wymykają się spod kontroli i praktycznie nie da się ich opanować.

Przyglądamy się nowej technologii standardowego kabla Ethernet z drutu miedzianego Cat5 lub Cat6. To może nieść dane na krótkie odległości z tą samą prędkością co światłowód. Może również dostarczać prąd stały. Możesz podłączyć telefony, komputery do złącza USB w całym domu, więc nie masz nawet bezprzewodowego w swoim domu. To nadchodzi… standardowe złącze USB USB3 typ C coś takiego. To będzie nowe standard bo to nowe okablowanie wewnętrzne w samochodach będzie gigabitową siecią Ethernet.

Miller: To nie dotyczy dostępu mobilnego. Ludzie chcą być mobilni.

Schoechle: Mówię, że zmniejszy to zależność od telefonów komórkowych. Teraz, jeśli Verizon postawiła na swoim, ty miałbyś tylko dostęp mobilny, niezależnie od tego, czy chcesz być mobilny, czy nie. Jeśli masz błonnik, będziesz go mieć szybsza lepsza obsługa, a kiedy jesteś mobilny, masz telefon komórkowy. Mam telefon komórkowy i jest stary telefon z klapką. Jeśli chcę robić dane, używam laptopa podłączonego w domu. Nie mam zamiaru tego robić w samochodzie jeżdżącym po okolicy. Ludzie potrzebują wyboru.

Sherman: Nie jestem pewien, czy ludzie byliby tak przywiązani do swoich telefonów, gdyby byli świadomi wpływu na zdrowie i środowisko. Gdybyś miał wziąć tę nową technologię USB, zrobiłbyś to możesz przejść do trybu samolotowego w telefonie i nadal mieć pełny dostęp do telefonu? Czy włącznik / wyłącznik wyłączył antenę? Jak tryb samolotowy dla telewizji lub maszyna CPAP, która jest teraz również bezprzewodowy? Czy koncepcja możliwości wyłączenia wszystkich urządzeń byłaby tym, o czym jesteśmy rozmawiać ?

Schoechle: Tak. Jest to analogiczne do trybu samolotowego. Tryb samolotowy ma na celu zapobieganie promieniowaniu z powodu zakłóceń z systemami samolotu. Obecnie wiele telefonów komórkowych ma funkcję dzwonienia przez Wi-Fi, więc nie używasz połączenia komórkowe, ale korzystasz z dostępu światłowodowego lub czegokolwiek innego, więc nie używasz komórkowej sieci bezprzewodowej. Oczywiście operatorom komórkowym się to nie podoba, ale wszystkie telefony teraz działają w ten sposób. Możesz podłączyć telefon, gdy wejdziesz do domu i wyłączysz antenę komórkową, ale nadal będziesz mieć dostęp do telefonu.

Strona 16 z 17

Ricciardi: Miasto, w którym mieszkam, oferuje rozrywkę światłowodami. Musielibyśmy umieścić to na naszej karcie do głosowania na ludzi do głosowania. Mam dwa pytania: słyszałem różne rzeczy. Jeśli włożymy światłowód, czy tak aby ułatwić 5G dotarcie do naszego obszaru? Czy to dałoby im segway do przyczepiania się?

Schoechle: To bardzo dobre pytanie. Wielu moich kolegów i ja mamy na ten temat argumenty. Trochę powiedzmy, że zamierzasz włączyć strony 5G, wprowadzając światłowód. Cóż, dlatego tak musi być demokratycznie kontrolowane przez ludzi w społeczności.

Ricciardi: Ale rozumiem, że FCC może po prostu pozwolić im przyjść i wprowadzić 5G. Ty jako gmina nie będzie miała nic do powiedzenia. W takim przypadku po prostu ułatwilibyśmy im to.

Schoechle: Nie mogą zmusić cię do używania ich włókna. Orzeczenie FCC dotyczy tylko lokalizacji, a nie wykorzystania włókna.

Ricciardi: Och, więc może pomóc ci trzymać się z daleka od 5G.

Schoechle: Nie chodzi o to, czy będzie błonnik, czy nie. Problem polega na tym, kto będzie właścicielem tego i kontroluje to. To jest problem. Jeśli to umieścisz, kontrolujesz to. Jeśli Verizon to umieści, zdecyduje, w jaki sposób zostanie użyty. To nie powstrzymuje ich przed wprowadzeniem 5G, ale muszą wprowadzić własne. Oni ich nie rozumieją dotacja od nas.

Ricciardi: W stanie New Hampshire, nasze media są publiczne. Istnieje prawo NH które przyjrzałem się. Szukałem w tej sprawie zarządzenia. To jest czynnik w naszym stanie. To jest trochę trudne do pokonania.

Schoechle: Tak. Wiele z tych praw zostało napisanych w ten sposób i należy je zmienić. To niefortunne. Celem powinno być sterowanie lokalne.

Heroux: Mam komentarz dotyczący mobilności. Potrzebujemy mobilności. Branża telefonii komórkowej niewiele zapłaciła o dbałość o ograniczenie narażenia użytkowników. Są ludzie, którzy zawodowo potrzebują korzystać z komórki. Nie mają nawet wyboru. Innymi słowy, uznaję prawo ludzi do akceptacji na ekspozycję EMR , jeśli chcą. Jednak są ludzie, którzy nie mają wyboru, aby korzystać z urządzeń, które są w sklepie. Możliwe jest zmniejszenie narażenia osoby o współczynnik około stu, jeśli ty dołożysz odpowiednich starań inżynieryjnych, aby to zrobić. Możesz mieć dokładnie te same usługi, które masz teraz ale Twoje ryzyko zmniejszyłoby się stokrotnie dzięki zaprojektowaniu anteny i dostosowaniom oprogramowania telefonu. Nie będzie jednak utraty funkcjonalności, a ogromna oraniczenie wpływu biologicznego. Przemysł w przeszłości tego nie robił. Trzeba to powiedzieć.

Schoechle: Całkowicie się zgadzam. To bardzo dobra uwaga.

Abrami: Oto problem. 5G to koncepcja, która oznacza coś innego dla każdego telefonu firm. Wszyscy opracowują własną wersję 5G, co utrudnia śledzenie. Jedna rzecz dla komisja ta będzie potencjalnie i zdecydowanie kwestią polityczną dotyczącą kwestii zdrowia te małe komórki na wysokości słupów telefonicznych przed domami ludzi. To staje się prawdziwym włamaniem.

Niezależnie od tego, co mówi nauka, wiele osób powie: nie chcę tego. Znamy już.

Strona 17 z 17

Opublikowano za: https://phibetaiota.net/2020/09/mark-steele-5g-can-vaporize-bodies-grenfell-tower/

Wypowiedz się