Władza nad niewolnikami korporacji Watykańskiej, od Babilonu, poprzez Rzym, do czasów współczesnych, dzięki prawu, religii i nauce.

FREEDOM from GOVERNMENT – How to Reclaim Your Power (3:32)

Królestwo pomysłów

Dawno temu było miasto o nazwie Rzym. Przez pięć wieków było republiką, było prowadzone przez dobrych ludzi i było pięknie. Pewnego dnia stało się królestwem pomysłów, gdy przybyła do niego rodzina znikąd. Były to, rodzina Juliana z Juliuszem Cezarem i jego adoptowanym bratankiem Augustem, następnie rodzina Piso, która była Flawiuszami.

Nadszedł dzień w którym krew wypełniła ulice Rzymu, także Tacyt wspomina go jako dzień grozy. Tytus zburzył świątynię w Jerozolimie i umieścił łuk w Rzymie. W oczach jego syna Wespazjana (Titus Flavius Vespasianus) był bogiem i Euzebiusz , Św. Augustyn i Hieronim dali podstawy w światowej fikcji razem z Konstantynem Wielkim. Oszustwo i imperializm stało się porządkiem dziennym, a w jego wyniku nastąpiły grabieże ziemi, inkwizycja, krucjaty i podbijanie ludzi .

Nauczanie kłamstwa o historycznym Chrystusie dało oparcie trzem strukturom, które stały się trzema największymi fikcjami: było to prawo, religia i nauka. Tylko niektóre jednostki na ziemi będą miały nad nimi kontrolę, a teraz aspekt prawny musi być rozpatrywany przez nas.
Filozofowie i mędrcy zmarli, miejsca w których przechowywano wiedzę spalono … i elita rodzin prowadziła Rzymski świat pozorów …. tak , że żyjemy w królestwie idei, z Rzymu , który wyszedł z Chaldei i Babilonu .

Rzym miał wiele do zaoferowania.

Dbali o innowierców. Zbudowali Koloseum, dali głupim masom chleb i igrzyska.

Dali nam swoje maksymy i ich architekturę.

Dali wszystkim Julio-Gregoriański kalendarz, ale dobrzy ludzie zdali sobie sprawę, że Rzym chce przejąć świat, a świat stawia im opór.

Bolszewicy sprawili, że Rosja przyjęła ich kalendarz, a Anglia była zmuszona przyjąć go w 1751 i rósł , a cały świat ustawił swoje zegary do niego.

Dali nam alfabet, pojawił się na klawiaturach komputerów na całym świecie, nawet w tak daleko jak w Japonii z ich Kanji, Katakana i Hiragana: mieli ROMAJI.

Dali nam język łaciński, stosowany w głównych językach świata – angielskim i hiszpańskim, w francuskim, portugalskim, włoskim, holenderskim i niemieckim.

Dali nam system gospodarczy zwany kapitalizmem.

Dali nam fikcyjny Judeo-Chrześcijański system religijny, który nie jest ani żydowskim, ani chrześcijańskim z trzydziestoma tysiącami denominacji Chrześcijaństwa/Christianity, wszystkie zarejestrowane jako firmy/osoby prawne.

Dali nam system polityczny, chrześcijańską demokracje, która jest samosądem.

Dali nam podrobioną naukę.

Dali nam Prawo otwartego Morza (High Seas), które jest jednolitym kodeksem handlowym (Uniform Commercial Code) lub Prawem Kanonicznym (Canon Law) lub Prawem Morskim (Maritime Law), zwane również prawem Rzymskim (Roman Law).

Obecnie zachodni świat działa na podstawie praw Watykanu, który jest Boskim biznesem [GOD business <guns, oils, drugs>( broń , ropa, narkotyki)].
Watykan stał się największą korporacją na ziemi z wieloma odnogami, oferującymi najbardziej dochodowe usługi: wojny , handel ludźmi , podbijanie państw, tworzenie fikcyjnych walut, Rezerw Federalnych, podatki, morderstwa, grabieże, indoktrynacja i leczenie nas.

Byli razem w łóżku z banksterami i Rothschildami. Amschel Rothschild pojechał całować papieża w Neapolu i dbał o pieniądze Watykanu od 1823.

Bankierzy, Klub Rzymski, Jezuici, Kawalerzy Maltańscy, Komisja Trójstronna, Bilderbergowie i Rada Stosunków Zagranicznych(CFR), wszystkie są odnogami Watykanu. To wszystko jest sfałszowane.

Ile ludzi zginęło od ciemnego kapłaństwa i kultu Rzymu, z Biblią w lewej ręce i mieczem w prawej. Używali okropnych metod tortur jak pieczenie jąder w gorącym oleju i wkładanie w oczy ofiary gorącego pogrzebacza, po duchowe tortury w dzisiejszych sądach.

Kierowali inkwizycją, jak również rynkiem, kontrolują czarny rynek i inne ciemne interesy. Robią wiele nie dobrych i perwersyjnych rzeczy, inkwizycja wciąż żyje i ma się dobrze, żyje w sądach, kalendarzu, języku, gospodarce, religii, polityce , fałszywej nauce, w prawie, fałszywych pieniędzy, podatkach, fałszywej historii, Big Pharma’ie, narkotykach i wojnie.

Powiedzieli nam, że służą Chrystusowi, który okazuje się być anty-Chrystem. Watykan jest Babilonem Wielkim, Matka nierządnica wszystkich jej małych kurewskich protestanckich organizacji włączonych i siedzących pod jej zakrwawioną spódnicą.

Wszystkie te korporacje płacą ogromne kwoty do katolickiego Watykanu. Aby zaangażować nas w wojny musieli zaaranżować problemy. Oni wymyślają rzeczy, które w innym przypadku by nie istniały jak terroryzm przez CIA i MOSSAD.

Szefem CEO [Chief Executive Officer] Watykańskiej korporacji jest papież i kardynałowie. Byli czarnymi magami. Ci czarownicy ustanowili system własności wszystkich nieruchomości i dusz, które istnieją na ziemi dzięki Bullom Papieskim i Powiernictwu(Trust).
Co jest na nich napisane idzie w świat. Pieczętują te bulle, rzucają czar na nie i umieszczają w swoich skarbcach.

Człowieku, Poznaj siebie

Rodzimy się na świecie wolni i suwerenni. Gdzie popełniliśmy błąd?

Moment, w którym rodzą się te agencje i ustawiają się w kolejce po nasz podpis i rejestracje aby oddać naszą suwerenność. Przez tysiące lat Rzym czynił niewolników z rodzaju ludzkiego.

Nadszedł czas, aby uwolnić się na zawsze od wynalazków najpotężniejszego imperium jakiego kiedykolwiek poznał świat.

Najwspanialszymi dokumentami w historii są Angielska Wielka Karta Swobód (Magna Carta) i amerykańska Konstytucja, są prawdziwymi zapisami, ponieważ ludzie byli ich sygnatariuszami. Ludzie ustanowili te Powiernictwa(Trust) i zgodzili się na nie.

Ale Watykan utworzył własne powiernictwa (Trust), które zostały podpisane przez papieży w zaciszu własnego miejsca zamieszkania, z wyłączeniem wszystkich innych – w tajemnicy, innymi słowy, bez naszej zgody.

Nie zgodziliśmy się na nie. Historia może być niejasna, ale ogólny obraz jest taki, że te rody stały od tysięcy lat za różnymi korporacjami, które przekształciły się w czasie. Wracając do czasu Echnaton’a i Hyksosów w Egipcie i dalej prześledzić z powrotem do Babilonu.

Rzym jest nowszy. Książka o tytule Synagoga Szatana obnaża grono ludzi, którzy NIE są Żydami, ale syjonistycznymi Chazarami prowadzącymi świat i Rzym. Oni porwali dobre imię Żydów, które faktycznie oznacza intelektualnych mędrców z każdego kraju (Rozdział Dz 2). Nie są rasą.

Watykan jest produktem Echnaton’a, Hyksosów, Juliana, Flawiusza i Konstantyna. Jest to pracująca ręka w rękawicy bankierów i religii.

Oni zawsze prześladują tych kilku światłych, prawdziwych naukowców oraz nakłaniają ludzi do pamiętać, kim są i odzyskać swoją władzę oraz ludzi, którzy pamiętają kim oni są i odbierają ich władzę.

Swego czasu w Rzymie niewolnicy byli pracownikami, z czasem to się zmieniło. Afrykanie byli wysłani statkami do Ameryki do pracy na plantacjach. Niewolnictwo jest wciąż żywe wśród nas. Chyłkiem i ukradkiem, my ruchomy majątek, zostaliśmy sprzedani w Rzymską niewole.

W XIV i XV wieku Watykan ustanowił Powiernictwo o nazwie Cestui Que Vie Trusts, że corporatized free spirit, dzięki bulli papieskiej. Bulla jest zrobiona po części z krwi dziecka. Oznacza to prawdziwe ludzkie dziecko. (Kiedy Królowa udzieliła jej królewskiej zgody przepisać Zjednoczone Królestwo (UK) na Traktat Lizboński podpisała kozią skórę, która została opieczętowana oprawiona w niebieską skórę i wysłana do Rzymu. Dokumenty zostaną zakwaterowane w Rzymie.)

To nie może być po prostu napisane na papierze, to nie daje takiego samego życia. Jest zrobione na pergaminie lub podniebieniu miękkim (velum), skórze żywego stworzenia. To nadaje temu życie i robi oprawę zaklęcia.

Bulla papieska która utworzyła pierwsze powiernictwo jaki kiedykolwiek zostało utworzone, było przez papieża Bonifacy VIII w 1302 stworzył Ekspress Trust. To było Unum Sanctum. Trzy późniejsze powiernictwa czerpały swoją moc z tego. Mówi ona „cały świat i wszystkie dusze razem wzięte są nasze/‘the entire world and all the souls in it are ours’”(należą do Kościoła Katolickiego).

Powiernictwo oznacza zaufać. To co zdarzyło się, gdy Krzyżowcy odjechali ze swoich pałaców i pojechali do Jerozolimy to powierzyli zaufanemu przyjacielowi pilnowanie ich majątku i przekazanie mu w zaufaniu do czasu ich powrotu. Zaufany przyjaciel został Powiernikiem (Trustee) i kończyli roszczeniem pretensji do własności nazywało się to Claim of Right.

Krzyżowcy nie mieli wsparcia ze strony sądów i nie mogli odzyskać swoich własności z powrotem. To było Unum Sanctum . Zapieczętowali, rzucili czar i umieścili ją w swoim skarbcu.

Masz może Bullę papieską, w której przeklęty jest cały świat cały, a do tego rości prawo do jego posiadania? Robisz tego rodzaju gówna? Nie? Oni robią.

Pytają nas oto aby się zarejestrować kiedy się rodzimy, nasi informatorzy, rodzice powiadamiają rząd, że zostaliśmy zrodzeni: rząd rejestruje nas i daje nam numer. Ten numer podąża za nami do końca naszego życia. Lub trwa do 75 roku życia, jeśli żyjesz dłużej. Bez powiadamiania nas rząd wykorzystuje go do tworzenia powiernictwa, do którego stajemy się przynależni.
Rejestracja: „regis” oznacza Króla, któremu złożyłeś swoje przewodnictwo oraz zawarłeś z nim umowę/kontrakt.

Kiedy „narody” „wymagają” od mieszkańców kraju „w imieniu prawa”, aby zarejestrować swoje dzieci, po rejestracji, numer w akcie urodzenia jest numerem na trzech kontach (powiernictwach/Trust) Cestui Que Vie. „Cestui” to po łacinie liczba „sześć”, są trzy takie Powiernictwa Cestui Que Vie założone na nas: dlatego 666, Znak Bestii, zwierzę.

Wszyscy składamy się węgla, wszyscy ludzie, zwierzęta , rośliny, wszystkie żywe stworzenia. Atom węgla, składa się z sześciu protonów, sześciu elektronów i sześciu neutronów. Biblia mówi o liczbie człowieka: ” Liczba ta, to Sześćset sześćdziesiąt sześć”.

„Cestui Que Vie” to nazwa Twojego zniewolenia. Nie znamy znaczenia naszych aktów urodzenia. Mamy zaległości, a potworne rządy pojawiły się dookoła. A teraz sądy handlują naszym fikcyjnym imieniem, kiedy wysyłają nam wezwania do swoich placówek oferując nam usługi orzekania.

 Ale w prawie nieruchomości (Law of Land , to jest prawie powszechnym Common Law), sędzia nie ma jurysdykcji. I przychodzi przebudzenie, Platon nazywał to anamnezą, czas w którym przypomnimy sobie kim jesteśmy.

Wiadomość zaczyna rozprzestrzeniać się na całym świecie: byliśmy naprawdę suwerenami cały czas i nie potrzebujemy ich usług i musisz o tym wiedzieć. Musimy wiedzieć, że nie potrzebujemy zawierać umów z tymi prywatnymi korporacjami/firmami. Wiadomość ta rozprzestrzenia się. Ludzie mają dość.

Na różne sposoby i na różnych poziomach zaczynają łapać o co chodzi, wiele wolnych ludzi na ziemi mówi, że nie potrzebuje ich rzeczy ani ich usług. Zaczynają rozumieć jako, że jako suwereni nie potrzebują od nich żadnej zgody.

Aby przywrócić sprawiedliwość i prawo na świecie musimy odzyskać naszą władzę przez odzyskanie naszej pozycji. W rzeczywistości jesteś jedynym beneficjentem i udziałowcem swojej zarejestrowanej korporacji/firmy: Twój zarejestrowany akt urodzenia.

Jesteś generalnym wykonawcą. Możesz powiedzieć do sędziego: „Jestem Generalnym Wykonawcą/Realizatorem na tym koncie. Z czyjego upoważnienia używasz tej nazwy jako osobistej identyfikacji? Zamierzam powołać powiernika, a Ty rozstrzygniesz tą sprawę. Do widzenia”.

Następnie wydostań się stamtąd. Trzeba powiedzieć, że nie zgadzasz się na ich jurysdykcje i że jesteś jedynym beneficjentem i udziałowcem swojej korporacji/firmy. Zrozum, kim jesteś.

Dusze zaginione w morzu

Powiernictwa uzurpują sobie prawo do wszystkich nieruchomości na planecie, do wszystkich osób (bydła) i wszystkich ich dusz. „Stolica Apostolska/Holy See” ratuje dusze zagubione na morzu, więc administrują według Prawa Morskiego (Maritime Law).

Są to trzy Fundacje:
1) ROMANUS PONTIFEX utworzony przez papieża Mikołaja V w 1455. Jest to pierwszy zapis w testamencie – Akt, Wola i Korona (Deed, Will and Crown) na ziemi. Pozbawia Cię wszystkich Twoich nieruchomości, własności ziemskich i tytułów do nieruchomości. W tym systemie nie jesteś właścicielem swoich tytułów, nigdy nie będziesz. Nie masz nic. To co masz to prawo użytkowania. To jest to co oznacza tytuł.
2) Następnie AETERNI REGIS utworzony w 1481, przez papieża Sykstusa IV. Znaczy „Wieczna Korona/Eternal Crown”. Ten zabiera Twoje osobiste rzeczy i sprawia, że jesteś niewolnikiem. Commonwealth Wspólnota pojawiła się tutaj. W Incipit Bulli Papieskiej, mówiącej: „Na wieczną pamiątkę”.
3) CONVOCATION, trzecie powiernictwo, utworzone w 1531 roku, które rości Twoją duszę.

Wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w Kościele katolickim, poprzez Akt Urodzenia. To rytuał. Ten rytuał był czyniony w szpitalach, ponieważ od około około 1870 do 1931 ze względu na Abrahama Lincolna i banksterów, szpitale były obiektami wojskowymi.

Urodziłeś się w oddziale: w ich oczach jesteś podopiecznym państwa. Chyba, że obalisz ten stan rzeczy i wtedy oni odejdą od tego. To trio powiernictw odpowiadają Tiarze (Tiara), którą papież nosi od czasów papieża Bonifacego w 1302.

Mamy umowę z tymi powiernictwami od momentu kiedy nasze urodzenie zostało zarejestrowane. Jesteśmy beneficjentami tych powiernictw, a rząd jest powiernikiem. To dlatego mogą przyjść i zabrać Ci Twój dom, odebrać Ci Twoje dzieci, mogą przetrzymywać Cię w więzieniu, jak towar w magazynie. Jesteś towarem a oni uzurpują sobie prawo własności do świata i robią, bo nikt nie zakwestionował ich i ich Bulli oraz Powiernictw.

Te powiernictwa Cestui Que Vie mają zastosowanie na całym świecie, za pośrednictwem ONZ, przez Rothschildów, poprzez Konwencje Genewskie i wszystkimi konwencjami, które mówią, że stajemy się „wolni”. Papież Bonifacy pierwszy nosił podwójną koronę.

Potrójna Korona, która się pojawiła to Tiara, która stoi za trzema Powiernictwami, kradnie nasze nieruchomości, własność i duszę.

Możesz uwolnić się od tego zniewolenia, jeśli nauczysz się jak zawalić te Powiernictwa. Powiedz im, że nie potrzebujesz ich usług; mamy już dość.

 Jako, że nie posiadamy naszych nieruchomości/ziemi i musimy płacić podatki od nieruchomości do królestwa/państwa?! Weź akt własności (title Real Estate): słowo „real/prawidziwy” nie oznacza „Royal/królewski? W języku hiszpańskim (Latin) tak. „Familia Real” znaczy Royal Family/Rodzina Królewska. Angielskie słowo „real/prawdziwy” znaczy autentyczny, nie oznacza tego samego w języku hiszpańskim. To niewolnictwo .

Ludność została ogłupiona, a co dziennie będą nowe podatki. Zarejestruj swój samochód, zwierzęta, to i tamto. Gdy idziesz do sądu korzystasz z Prawa Powierniczego. Gdy idziesz do sądu jesteś zagubiony na morzu, nie rozumiesz, co się dzieje, nie rozumiesz żargonu, i dlaczego przegrywasz – i nie znajdujesz tam sprawiedliwości. To okrutne , okrutne.

Ktoś idzie do sądu z adwokatem reprezentującym go, aby udowodnić, że on lub ona jest podopiecznym państwa – a prawnik pracuje na konta Cestui Que Vie. Prokurator jest Clerk , tak samo jest z sędzią. Osoba jest zaginiona, więc potrzebuje konta Cestui Que Vie i kogoś by mu pomóc w zarządzaniu jego sprawami, które są jego skradzionym majątkiem.

Aeterni Regis przejmuje nieruchomość która została nam ukradziona. Akt urodzenia w Commonwealth w Australi, który jest zarejestrowany w Security and and Stock Exchange Commission w Nowym Jorku czyni Cię akcjonariuszem. Twój akt urodzenia jest wart 15 milionów dolarów.

Oni okradli nas z naszego prawdziwego bogactwa. Cały system działa na podstawie domniemania Twojego zagubienia na morzu – niekompetencja . Więc oni administrują Twoim powiernictwem dotąd, dopóki nie napiszesz do Prokuratora Generalnego (Attorney General) i powiesz mu, że przybyłeś i będziesz Generalnym Realizatorem (you have come of age and that you are going to be the General Executor). To wsadza Cię w siedzenie kierowcy, a nie ich.

Dlaczego mają Stolicę Apostolską/Holy See? Aby dbać o sprawy Pana na ziemi, ponieważ Konstantyn morderca założył Kościół św Piotra i system podatkowy, na podstawie apostoła Piotra, któremu klucze do królestwa były dane z powrotem w 325 roku przez „Jezusa”. Wsadzili w usta Jezusa, te słynne słowa: „Daj Cezarowi to co do Cezara należy”. Więc płacisz pensje Piotrowi, wspierasz stolice apostolską/papal see.

Bóg nie dał Piotrowi skały, by uzasadnić płacenie podatków. Prawo które dał nam Bóg to była miłość i pokój, a nie Prawo Pełnego Morza/ Law of High Seas, z którego wynika, że zgubiłeś się na morzu i jesteś niekompetentnych podopiecznym państwa, ponieważ urodziłeś się w wojskowej jednostce , ten szpital prowadzony jest przez Knights Hospitallier.

Obraz Kolumba?/The Columbia Picture

W 1481 zostało utworzone powiernictwo (Trust), Aeterni Regis. Było to około jedenaście lat przed tym, jak Krzysztof Kolumb wyruszył z trzema statkami pełnymi Konkwistadorów, gdy „odkrył Amerykę”, czyli podbił ziemię, która nie należała do nich.
Wyruszając w podróż dostali błogosławieństwo Rzymu i Kościoła Katolickiego.

Gdy powrócił w 1493 roku, podpisał Traktat z Tesadillos, co sprawiło, że on i jego rodzina zyskali cały Nowy Świat. Elity i Watykan podzielili go między sobą, Elitarne rodziny mają we władzy Watykan.
Imię „Krzysztof” oznacza zwiastujący Chrystusa – Kolumb jest Gołębiem Pokoju.

W więzieniu z pigułkami.

Elita wprowadziła taki typ systemu:

Uprzywilejowane Międzynarodowe Rządowe Więzienie – Majątkowy Państwowy System Prywatnego Międzynarodowego Prawa Ustawodawczego (Privileged International Government Prison Estate National System Private International Legislative Law).

Jesteśmy świniami w zagrodzie (PIG PENS), karmionymi pigułkami (PILLS). PIG włada wszystkimi przemysłowcami, elitarnymi rodzinami i monarchiami administracyjnymi PENS i PILLS. Możesz posłuchać ostatniego zapisu audio Franka O’Collinsa, lub Deana Clifforda na http://www.talkshoe.com

Otrzymując grzywnę za odmowę pokazania prawa jazdy, lub dostając wezwanie do sądu, przyciągają cię w odpowiednie miejsce, np. poprzez pozwanie twojej korporacji. Jesteś jedynym spadkobiercą i udziałowcem w tym – twój majątek (powierniczy). Musisz odeprzeć ich zarzuty, żebyś nie dostał mandatu/poszedł do więzienia. Musisz im dać do zrozumienia w porę, powiedzmy: „Zjawiłem się tu wyjątkowo, by mieć możliwość zakończenia tej sprawy przeciwko mojemu przedsiębiorstwu. Kto na tej sali narusza prawa pewnej grupy firm?”

Czemu Mormoni mają nazwiska wszystkich ludzi, waluty i góry w Utah? Nie mają do nich prawa. Są aroganccy jak monarchie z błękitną krwią. To oni dają ci prawo jazdy, pomimo tego, że podróżowanie jest naszym niezbywalnym prawem. Nie powinno być ono nadane poprzez licencję lub paszport.

Kto powiedział, że nie mamy prawa podróżować? Jakkolwiek, słowa na paszporcie, które mówią za Jej Królewską Mość Księżną Elżbietę II gwarantują ci swobodny przejazd bez zezwolenia, lub przeszkody. Po co by ci one były, gdybyś był wolny?

Jej piracka rodzina jest najbardziej zbrodnicza, tuż obok Rothschildów. Giorgio Vasari w zatoce Neapolu namalował obraz Watykanu z armią 200 okrętów wojującym przeciwko Turkom.

Co robi Papież pośród 200 okrętów wojennych?

Co on robi na zdjęciu błogosławiąc armię?

Na pewno nie chciałby, żebyś widział te zdjęcia. Idą przelewać krew dla Boga. Piraci głębokich wód i oficerowie inkwizycji, którzy torturowali nas, gdy już zaczęliśmy myśleć, że odeszli.

Powołanie do Mafii.

W 325 roku Cesarz Konstantyn Wielki wydał dokument dla Papieża Sylwestra, mówiąc, że Piotr był jednym z apostołów Jezusa i że to on dał Jezusowi królestwo na ziemi, nad którym on zbudował swą skałę. Ponieważ skała Piotra była w Rzymie, Rzym rościł sobie prawo do kontraktu z ludzkością, by oni mogli kierować jego sprawami. To dotyczyło również żądania opłacania podatków; twierdzili oni, że to również obarcza ciężarem podstawowe dofinansowania Konstantyna, które były dokumentem fikcyjnym.

Do dziś dzień wymuszają pieniądze, utrzymując ‚usługi’ takie jak Mafia, która przychodzi pukając w twoje drzwi, jak Mafia we Włoszech, która zabiła wielu ludzi, którzy się im przeciwstawili. Będziemy cię ochraniać, jednakże, gdy nie przyjmiesz naszej oferty, mamy paru ludzi, którzy cię pobiją.

Czterdzieści lat po Konstantynie, Cesarz Julian powiedział:
„Ci Chrześcijanie – to podrzynacze gardeł”.

Klasyczna Włoska Mafia idzie wprost do Watykanu. To, co zostało pokazane w filmie „Ojciec Chrzestny” było prawdą, nie fikcją. Lecz przynajmniej mamy sprawiedliwych szefów Mafijnych we Włoszech, którzy respektują granice innych ojców chrzestnych po drugiej stronie miasta.

Kardynałowie Watykanu są czarnoksiężnikami, którzy nie pożądają większości, oni chcą wszystkiego. Płacimy podatki Rzymowi i szalonym elitom Chazarskiej-Weneckiej-Czarnej Arystokracji, takim jak rodziny Saxe-Coburg Gothas, którzy są Windsorami, bankierami i maklerami. Ludzie w mundurach- policjanci, szeryfi, żołnierze, komornicy mogą dobijać się do drzwi z wezwaniem do sądu na przesłuchanie, sakrament pokuty i odpust – są oni służącymi Królestwa Rzymskiego.

Podatek Dochodowy został wdrożony mniej więcej w 1914 roku, lub krótko po Pierwszej Wojnie Światowej. Po wprowadzeniu w życie Banku Rezerw Federalnych, Woodrow Wilson wprowadził podatek jako tymczasowy sposób zarobku pieniędzy dla Ameryki na broń (do tak zwanej obrony). Ci biedni żołnierze umarli w walce dla korporacji.

Ten tymczasowy zarobek nadal zbiera żniwa. Chodzimy do pracy i czasem połowa naszego wysiłku idzie na podatek dla Rzymu. Jednakże ludzie myślą, że te pieniądze są przekazywane do Skarbu Państwa. Cóż, to system Rezerwy Federalnej, który włada Międzynarodowym Funduszem Walutowym i efektywnie zarządza wszystkimi krajami świata, oprócz Libii, Iraku, Korei Północnej, Wenezueli, Sudanu – czyli krajów, gdzie wschód ma swoich najemników z Haliburton i Blackwater. Ci biedni chłopcy są uczeni, by walczyć już od przedszkola.

Każdy jest nauczony, że musi dorosnąć, zdobyć prace, służyć i płacić podatki, być wyedukowanym w systemie Rzymskim – iść i walczyć za swój „kraj” gdy nadchodzi czas by „wypełnić swój obowiązek”. Ci chłopcy nie mają czasu by myśleć, aby rozumieć o co chodzi.

Ogromnie bogate, potężne rodziny pociągają za sznurki tych bezbronnych ludzi i werbują ich by szli zabijać dla Halliburtona i Blackwater w Iraku, by szkolić ludzi na policjantów i oficerów, szeryfów i komorników, sędziów i urzędników w ich obrzydliwym systemie, który upadnie, gdy tylko skończy się źródło pieniędzy. Nie trzeba obawiać się upadku ekonomii. Dla stabilności wystarczy nam Rezerwa Federalna. Była ona fundamentem wszystkich oszukańczych, złych uczynków na tej planecie.

Anglojęzyczne słowo „moc” (power) ma swoje korzenie w Rzymie. Fałszowało ono system antycznych tajemniczych szkół, które nie zawsze były złe. Ludzie ślubowali milczenie z powodu ochrony pięknej prawdy.

Podrabianie, którego dokonali  ci ludzie z elity przyczyniło się do powstania Skull and Bones, Masonerii i Templariuszy, a także niezliczonej liczby innych organizacji – wszystkie one mają początek w Watykanie. Nie używali oni przysięgi milczenia, a dyskrecji. To jest ogromna różnica.

Elitarne rodziny, które kontrolują Watykańską korporacje apostoła Piotra to zwykli psychopaci. Rozdział w książce „Babilońscy Bankierzy” nazwany Monoteizm, Wojsko, Pieniądze i Monarchie, pokazuje jak te intrygi współpracują ze sobą.

Watykan i Jezuici siedzą na szczycie piramidy i kontrolują nas za sceną, razem z Królami i królewskimi psychopatami, którzy myślą, że mają boskie prawo do rządzenia innymi. Jednakże Królowa służy Papieżowi. Pod nią są czołgi umysłów i światowa kontrola finansów, światowa kontrola zasobów, kontrola populacji i my – zmanipulowani, wykrwawieni słudzy na końcu.
Gdy idziemy do pracy, jesteśmy opodatkowani i płacimy jego połowę rządowi, Watykan jest najbardziej potężną jednostką na tej planecie, za wyjątkiem w „Temple Bar”.

Temple Bar

Temple Bar (kościelna nazwa ) jest najświętszą z najświętszym świątyń, która znajduje się na bezimiennej ziemi o powierzchni mili kwadratowej w City of London, jedyna kraina na ziemi bez tytułu i jedyny kawałek ziemi na planecie Ziemia, który jest ponad i powyżej Watykanu. To jedyne miejsce na ziemi, do którego Watykan nie rości sobie praw jako swojej własności. Została przyznana Zakonowi Templariuszy. Temple Bar prowadzi to przedstawienie. Prowadzą ten amok. Kim oni są?

Są to prywatne gildie zarządzające systemem prawnym w naszych sądach. (Kapłani Ba – al’a. ) Jest to miejsce, gdzie wszelkiego rodzaju przestępstwa są wymyślane i podawane  masom proletariatu. W tym miejscu znajduje się „Zewnętrzna i Środkowa Świątynia”. Jest równoległa do Jerozolimy – jest w niej środkowa i zewnętrzna Świątynia, która jest ” Najświętszą z Najświętszych”.

Środkowa Świątynia przyznana City of London jest Nowym Jeruzalem. Jest oparta na systemie niewolnictwa przywiezionym z Jerozolimy przez Templariuszy. W zewnętrznej świątyni goje/goim pobieraja nauki ezoterycznych religii, spreparowane historie, że Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem, jaki kiedykolwiek był, który utrzymuje masy niewiedzy i niewoli zewnętrznej świątyni.
Chociaż mają macki na całym świecie, trzy małe miasta sterowane przez Rzymskie korporacje prowadzą to przedstawienie:

Washington DC jest mechanizmem wojennym ;
City of London zajmuje się finansami całej planety przez Bank Anglii i RezerweFederalną ;
Watykan zajmuje się naszymi duszami, zatruwaniem umysłów i propagandą naukową.
Mają tytuły Cestui QueVie kont, dla całej Ameryki.

Opublikowany 20 Maj 2016 Autor f6862

Tytuł oryginalny: Rome WAS built in a day
Tłumaczenie: QueenOfTheDamned,

CDN

Źródło: spreadingtheword-now.blogspot.co.uk

Opublikowano za: https://f6862.wordpress.com/2016/05/20/rzym-byl-budowany-w-jeden-dzien/

Prawdziwy fundament Watykanu

Poniższy artykuł jest o Kościele katolickim , ale jest ciekawy wątek o dzieciach i projekcie ,,Paperclip” co jest ,jeszcze jednym elementem układanki (dzieci indian też mają ciekawe DNA), tak ,że ogólnie od tematu postu daleko nie odbiega;

Prawdziwy fundament Watykanu

Opublikowano: 24.06.2012

Jeszcze nie tak dawno podczas uroczystości obchodzonego przez Kościół katolicki Dnia Przebaczenia Jan Paweł II poprosił o przebaczenie wszystkich win, jakich dopuścili się członkowie Kościoła rzymskokatolickiego wobec różnych ludzi. Jednak jak ktoś słusznie zauważył poprzestano tylko na tym, przez co nagłośniona swego czasu wypowiedź pozostała zwykłym frazesem.

Nie zrobiono bowiem nic więcej w tej sprawie. Kościół rzymskokatolicki nie zaniechał praktyk sprzecznych z Pismem Świętym, ani też nie rozliczył z różnych poważnych przestępstw tych w swojej społeczności, którzy się tego dopuścili

Przykładem może być ujawniona zbrodnia dokonana na dzieciach indiańskich na terenach Kanady. Udokumentowana śmierć ok. 50 tys. indiańskich dzieci w szkołach z internatem prowadzonych przez katolickich duchownych i zakonnice w tym kraju nie wzbudziła u hierarchów kościoła właściwej reakcji włącznie z obecnym Benedyktem XVI.

Choć pod wpływem ujawnionych faktów wyraził on swoje ubolewanie „z powodu niegodnego postępowania niektórych członków Kościoła”, które spowodowało cierpienia „niektórych miejscowych dzieci wdrożonych do kanadyjskiego systemu szkół z internatem”, to jednak poprzestał na tym, a przeprosiny brzmiały jak próba umniejszenia problemu i zamknięcia sprawy.

Rząd kanadyjski po dokładnym zbadaniu faktów oficjalnie przeprosił za ludobójstwo i nadużycia popełnione wobec rdzennych mieszkańców tego kraju. IHRAAM (Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Praw Człowieka Mniejszości Amerykańskiej) zrzeszone w ONZ, które powołało specjalny trybunał do zbadania tej zbrodni, wyraźnie wskazało, że choć rząd Kanady i Kościół katolicki oraz Zjednoczony Kościół Kanady są winne współudziału w ludobójstwie, to większą odpowiedzialność za zbrodnie ponoszą instytucje religijne.

W Kanadzie w drugiej połowie XX w. istniało ponad 130 specjalnych szkół z internatem w większości katolickich. W ciągu ponad 100 lat przez tego rodzaju szkoły przewinęło się ok. 150 tys. dzieci indiańskich. Ostatnie siedem szkół działało jeszcze w 1993 r., mimo że ta metoda asymilacji nie przyniosła pożądanych rezultatów. Zabójstwa uczniów w tych szkołach udokumentowano i udowodniono w większości na podstawie zeznań naocznych świadków.

Opowiadali oni jak ich koledzy byli bici i kopani na śmierć, wyrzucani przez okno, spychani ze schodów, znikali w niewyjaśnionych okolicznościach, odbierali sobie życie lub topili się albo zamarzali na śmierć podczas ucieczki. Duży odsetek dzieci umierał na gruźlicę z powodu braku odpowiedniej opieki medycznej, niedożywienia i wycieńczającej pracy.

„Lista nadużyć wobec dzieci, stwierdzonych przez doktora Rolanda Chrisjohna, obejmuje: przemoc fizyczną i napaści na tle seksualnym, w tym przymuszanie do współżycia ze zwierzchnikami i opiekunami (mężczyznami i kobietami), kontakty oralno-genitalne lub wymuszanie masturbacji, przymusowe rewizje mające na celu dotykanie organów płciowych dzieci, wywoływanie poronień lub przymuszanie do aborcji dziewcząt, które zaszły w ciążę z wychowawcami w sutannach, oraz sterylizację dorastających dziewcząt indiańskich. I dalej: wbijanie dzieciom rozmawiającym w dialektach indiańskich igieł w język i pozostawianie ich przez długi czas, aby raniły jamę ustną, nakłuwanie ostrymi narzędziami innych narządów, oparzenia wrzątkiem lub rozgrzanymi przedmiotami, przywiązywanie do łóżek, stosowanie elektrowstrząsów, bicie do utraty świadomości powodujące poważne obrażenia – w tym złamania rąk, nóg, żeber, kości czaszki, pękanie błony bębenkowej. Chore dzieci zmuszano do jedzenia własnych wymiocin. W ramach kary wystawiano uczniów na śnieg i deszcz, czasami na tak długo, że dostawali zapalenia płuc lub odmrożeń. Cierpiącym nie zapewniano opieki zdrowotnej. Karą za nieposłuszeństwo było golenie głowy. Aż nie chce się wierzyć, że robili to duchowni i siostry zakonne…” [1]

W 1946 r. dzieci indiańskie ze szkół z internatem – za zgodą władz kościelnych i rządowych – zaczęto wykorzystywać do eksperymentów medycznych prowadzonych przez CIA, w ramach tajnej operacji „Paperclip” („Spinacz”). Po zakończeniu II wojny światowej amerykańskie służby specjalne przerzuciły do USA nazistowskich naukowców (z których większość powinna być skazana za zbrodnie przeciwko ludzkości), by kontynuowali badania nad rozwojem broni biologicznej i chemicznej. Eksperymenty na dzieciach trwały do 1970 r.!

Odrażające zbrodnie na dzieciach w Kanadzie popełniane przez kler to nie jedyny przypadek tego typu. Zaczęło się to już nieco wcześniej.

Powszechnie znana jest historia dziecięcej krucjaty 1212 r. ale niewiele osób zna dokładny jej przebieg a to z tego względu, że Watykan zawsze zacierał wszystkie niechlubne fakty, które dopomogłyby ludziom w przejrzeniu na oczy. Ta historia jest tego znamiennym przykładem.

Krucjata została zapoczątkowana we Francji i w Niemczech z inicjatywy papieża Innocentego III wskutek czego dziesiątki tysięcy tzw. pueri – chłopców w wieku ok. 10-16 lat wyruszyło na krucjatę by odzyskać z rąk muzułmanów „krzyż święty.” Jak podaje Steven Runciman w swoim trzytomowym dziele „Dzieje wypraw krzyżowych (PIW, W-wa 1987, t. 3 str. 142) „Po udzieleniu błogosławieństwa przez przychylnych im księży i odepchnięciu na bok stroskanych rodziców zastępy dziecięce ruszyły na południe.”

Jednej grupie przewodził Stefan z Cloyes, który twierdził, że mu się objawił Jezus, gdy pasł owce i wręczył mu osobiście list zachęcający do krucjaty. Z listem tym udał się do Filipa Augusta króla Francji, by zabiegać o poparcie, ale najwidoczniej ten będąc jeszcze przy zdrowych zmysłach odprawił go z niczym. Gdy przybyli do Marsylii okazało się, że morze się przed nimi nie rozstąpiło, jak tego oczekiwali. Po kilku dniach dwóch kupców marsylskich Hugon Forreus i Wilhelm Porcus ofiarowało się oddać dzieciom statki i za darmo ku chwale Bożej przetransportować je do Palestyny. Kupcy wynajęli siedem statków, które z dziećmi na pokładzie wyruszyły w morze. Druga grupa została zorganizowana na terenie Niemiec przez Mikołaja z Kolonii, który podobnie jak Stefan powoływał się na wizje i uważał, że dzieci lepiej od dorosłych spełnią dzieło Boże, a morza się przed nimi rozstąpią, by mogli przejść przez nie suchą nogą. Jedna część z nich dotarła do Genui, druga część dotarła do morza w Ankonie, ale nigdzie morze się nie rozstąpiło przed nimi. Wiele dzieci wymarło po drodze z głodu i wycieńczenia przechodząc przez przełęcze szwajcarskich gór, inni srodze zawiedzeni ruszyli w drogę powrotną.

Według byłego jezuity Alberto Rivera wtajemniczonego w różne tajne sprawy Watykanu istniała potajemna transakcja, która określiła dalszy los dzieci. „Okazało się, że gdy dzieci były już zaokrętowane, sprzedano je w niewolę muzułmanom. Dlaczego? Dzieci te były ochrzczone. Papież zakładał, że kiedy dorosną zbuntują się przeciwko muzułmanom i wezmą udział w następnych wyprawach krzyżowych, które doprowadzą do zdobycia Jerozolimy”.

O tajnej umowie wspomina też Runciman. Na str. 144-145 pisze: „Po kilku dniach zerwał się gwałtowny sztorm i dwa statki rozbiły się u wybrzeży wyspy San Pietro położonej na południowy-zachód od Sardynii, wszyscy pasażerowie utonęli. Pięć statków, które oparły się huraganowi, otoczyła wkrótce eskadra saraceńska z Afryki i pielgrzymi dowiedzieli się, że znaleźli się w tym miejscu zgodnie z wcześniej zwartą umową, i że zostaną sprzedani w niewolę”.

Wszystkich pasażerów zabrano do Bidżaji na wybrzeżu Algierskim, gdzie ich sprzedano i już nigdy nie odzyskali wolności. Pozostałych kupił w Aleksandrii tamtejszy namiestnik Al Kamil ibn Al-Adila, aby wykorzystać do pracy w swoich posiadłościach. Wśród ok. 700 osób szczęście mieli ci, którzy umieli czytać i pisać, gdyż namiestnik interesował się kulturą zachodu. Jeden z nich ksiądz, zatrudniony został jako tłumacz i po wielu latach udało mu się powrócić do Francji. Być może należał do tych księży, którzy trzymając w rękach krzyż i cytując Psalm 8:3 zachęcali dzieci, by podążały za nimi na krucjatę.

Głównie jednak odpowiedzialny za krucjatę papież Innocenty III (1198-1216) był władcą absolutnym, który obrał sobie tytuł „zastępcy Chrystusa” (Vicarius Christi) i uważał cynicznie, że jemu oddany jest nie tylko cały Kościół, ale cały okrąg ziemski. Ingerował w każdą sprawę, a królowie Europy uznawali jego lenno i płacili mu daniny i świętopietrze zgadzając się na bezpośrednią ingerencję w sprawy państwowe. Żaden jego poprzednik nie szafował tak bezwzględnie klątwą i interdyktem. On to uznał, że Magna Charta jest nieważna, bo głosiła suwerenność narodową.

On też zakazując tłumaczenia Biblii na język francuski wydał polecenie zorganizowania wyprawy krzyżowej przeciw Waldensom, przez co utopił południową Francję w morzu krwi oraz powołał zakon dominikanów i franciszkanów do zwalczania wszystkich poglądów sprzecznych z przyjętą doktryną kościoła.

Z jego rozkazu użyto floty weneckiej, na której przewiezieni krzyżowcy za papieską aprobatą zdobyli i splądrowali znienawidzony przez papiestwo Konstantynopol, a mieszkańcom urządzili okrutną, krwawą rzeź.

On też zwołał do Rzymu największy sobór średniowiecza zwany IV soborem laterańskim w 1215 r. na którym potępiono waldensów, uchwalono 70 kanonów stanowiących zręby nowego prawa kościelnego regulującego życie jego poddanych, w tym płacenie dziesięciny przez Żydów zmuszanych odtąd do noszenia wyróżniającego ich znaku rozpoznawczego z kawałka żółtego lub czerwonego materiału lub kapelusza o określonym kolorze.

Zyskał więc przydomek „drugiego założyciela Państwa Kościelnego” uważając, że ma władzę nad każdym człowiekiem. Był władcą bezwzględnym, nie znoszącym jakiegokolwiek sprzeciwu. Twierdzenie więc niektórych historyków, że papież nie pochwalał krucjaty dziecięcej, a nawet był jej przeciwny należy włożyć między bajki. Tak wyglądał kolejny skandaliczny proceder pod zwierzchnictwem Watykanu.

Nie ma w tym jednak nic szczególnego, jeśli się weźmie pod uwagę niewolnictwo i niewolniczą pracę dzieci niewolników – kolejny skandaliczny proceder aprobowany przez Watykan. Dzieci były nie tylko wykorzystywane do takiej nieludzkiej pracy, stanowiły też cenny nabytek Watykanu, zwłaszcza te pochodzące z gwałtów na żydowskich bezbronnych kobietach, bo dzieci te można było wychować po katolicku i zwrócić przeciw ojczyźnie zgwałconych np. przez krzyżowców matek.

Gdy się jeszcze weźmie pod uwagę różne afery pedofilskie w kościele i wykorzystywanie dzieci do różnych niecnych celów – to sprawa zaczyna nabierać bardzo wyraźnego kształtu. Wynika z tego, że gdy Watykanowi grozi kompletna degradacja, to wtedy by nieco uspokoić opinię publiczną od czasu do czasu, wyraża ubolewanie, że niektórzy członkowie kościoła zachowali się niegodnie.

Warto tutaj sięgnąć do historii, aby dowiedzieć się jak bardzo Watykan był „postępowy”- w tych sprawach. Np. wychowany po katolicku cezar Justynian uznawał niewolników za ludzi pozbawionych czci oraz rozciągnął władzę pańską nawet na życie religijne niewolnika.

Teologowie Kościoła rzymskokatolickiego, uważali niewolę za jeden ze skutków grzechu pierworodnego nie kwestionując jej prawnego charakteru.

Wydano zakaz wyzwalania niewolników stanowiących własność Kościoła, a nawet na perspektywę szczęśliwego życia pozagrobowego mogli liczyć tylko niewolnicy posłuszni i ulegli swoim panom. W ten sposób Kościół stał się podporą ustroju opartego na niewolnictwie.

Od czasów pontyfikatu Leona I (440-461) obowiązywał zakaz obejmowania stanowisk w kościele przez niewolników. Gelazy I (492-496) wydał zakaz wyświęcania niewolników.

W roku 665 na dziewiątym soborze w Toledo wydano postanowienie, które stało się źródłem dopływu niewolników dla Kościoła. Według kanonu 10: ”kto tedy, od biskupa po subdiakona, płodzi synów w małżeństwie zasługującym na potępienie, z kobietą wolną lub niewolnicą, ten powinien podlegać karze kanonicznej; dzieci z takiego haniebnego związku nie tylko nie powinny otrzymać spadku po rodzicach, lecz na zawsze, jako niewolnicy, stanowić własność Kościoła, którego kapłanami byli ich ojcowie, gdyż ci spłodzili ich w nagannych okolicznościach”.

Tak więc ewidentnie niewolnicy stanowili też własność Kościoła rzymskokatolickiego. W okresie wypraw krzyżowych pilnie poszukiwano uzasadnienia niewolnictwa. Stąd też znany teolog Tomasz z Akwinu (1225-1274) nie tylko popierał odnowione rzymskie prawo niewolnicze, ale próbował je usprawiedliwić na podstawie tradycji Kościoła rzymskokatolickiego. Ogromny zysk z niewolnictwa czerpały t.zw. kraje chrześcijańskie, które rzecz jasna i z tego procederu zasilały skarbiec papieski.

Jeszcze w XV wieku widziano niewolników saraceńskich na dworze rzymskim, a Paweł III potwierdził w 1548 r. prawo do ich posiadania. Przywóz niewolników murzyńskich do Portugalii zaczął się w 1442, a w 1454 został usankcjonowany przez papieża Mikołaja V (1447-1455).

Uważany powszechnie za „renesansowego papieża” w istocie był ojcem chrzestnym nowożytnego, kolonialnego handlu niewolnikami, autorem dwóch fundamentalnych bulli sakralizujących kolonializm katolicki i polowanie na niewolników wśród ludów niewyznających religii papieży.

W bulli Illius qui skierowanej do króla Portugalii Alfonsa V 19 grudnia 1442 r. papież przyznał pełne odpuszczenie grzechów każdemu, kto by wziął udział w wojnie przeciw Saracenom, a w bulli Dum Diversas z 18 czerwca 1452 r. rozszerzył przywileje dla tych, którzy wezmą udział w podboju, walce i ujarzmieniu pogan i innych niewiernych.

W bulli tej skierowanej do króla Portugalii papież napisał m.in.:

„Wasza Królewska Mość, w najświętszym zamiarze, poprzez naszą apostolską władzę wyrażoną w tym akcie, udzielamy ci pełną i swobodną moc inwazji, podboju, walki, ujarzmiania Saracenów, pogan i innych niewiernych oraz innych wrogów Chrystusa (…) a także kiełznania tych osób w wieczystą niewolę; ich królestwa, księstwa, pałace oraz inne dobra możesz przejmować na własność swoją i swoich następców, królów Portugalii. (…) dla chwały Bożego imienia i wywyższenia wiary tudzież dla zbawienia swojej duszy, mając Boga przed oczyma, możesz poprzez te przedsięwzięcia zwiększyć potęgę swojej cnoty, zyskać może także wiara katolicka, dzięki Waszej Królewskiej Mości, przeciwko wrogom Chrystusa, odzyska swoją chwałę, a ty zyskasz pełniejszą koronę chwały wieczystej, dla której musisz podjąć walkę w krainach, które Bóg przyobiecał tym, którzy Go kochają (…) tym zaś, którzy nie chcą osobiście towarzyszyć w twojej wyprawie, ale wyślą pomoc stosowną do swoich możliwości lub powinności (…) przyznajemy odpuszczenie wszystkich grzechów, przestępstw, występków i ekscesów, które wyznają ze skruszonym sercem — tak często, ilekroć zdarzy się wam podjąć wojnę przeciwko wymienionym niewiernym (…) Jeśli jednak zdarzy się, że ty lub ktokolwiek kto walczy z tobą przeciwko Saracenom lub innym niewiernym, odejdzie z tego świata, przywracamy was mocą tego listu do czystej niewinności, którą posiadaliście tuż po chrzcie”.

Dzięki tej bulli zaczął kwitnąć portugalski interes niewolniczy w zdobytych terytoriach afrykańskich i azjatyckich. Głównym doradcą króla Portugalii był wielki mistrz Zakonu Rycerzy Chrystusa – Henryk Żeglarz, który opowiadał się za polityką podbojów morskich zachodniego wybrzeża Afryki, by pozyskiwać stamtąd niewolników i złoto.

Jeszcze do poprzednika Mikołaja V papieża Eugeniusza IV skierowana była prośba o przyznanie najazdom portugalskim na zachodnie wybrzeże Afryki statusu świętej krucjaty. Korzystna więc bulla dawała Portugalii monopol na polowanie na niewolników, a naruszającym to mogła grozić ekskomunika papieska.

Z czasem, gdy prawa człowieka zaczęły być bardziej respektowane, i coraz bardziej mnożyły się głosy protestu przeciw niewolnictwu, papiestwo nie chciało pozostać w tyle za protestantami, ale handel niewolnictwem został zakazany dopiero przez papieża Grzegorza XVI (1831-1846).

Czy jednak wtedy całkowicie zniknął? Fakty wydają się temu przeczyć.

Jedną z form niewolnictwa była praca w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. Nikt nie jest w stanie zaprzeczyć, że papiestwo popierając faszyzm i hitleryzm było za to współodpowiedzialne. Ewidentne dokumenty świadczą o tym niezbicie. Wielu z tych zbrodniarzy Watykan osłaniał nawet po klęsce III Rzeszy hitlerowskiej przerzucając ich do Ameryki Południowej.

A jak sprawa wygląda współcześnie? Co z innymi formami znęcania się nad dziećmi?

Są dziesiątki tysięcy dzieci z Ameryki, Europy i Australii dotkniętych przez różne nadużycia kleru katolickiego.[2] Tylko pomiędzy 1950 a 2002 r w samych USA o molestowanie nieletnich było oskarżonych około 4127 księży, a odszkodowania dla ofiar dotkniętych tego typu przestępstwem sięgnęły 2 miliardy dolarów.

20 maja 2009 roku opinią publiczną wstrząsnął Raport Ryana, obrazujący skalę przestępstw seksualnych duchownych na nieletnich w Irlandii. Prace komisji sędziego Seana Ryana trwały dziesięć lat. W tym czasie przeanalizowano dokumenty i przesłuchano świadków na temat około 250 instytucji wychowawczych, prowadzonych przez kościół katolicki. W liczącym 2600 stron raporcie komisja, opierając się na poznanych materiałach, dotyczących 30 tysięcy dzieci, które przewinęły się przez szkoły i przytułki kościelne, zarzuca członkom tych instytucji nie tylko molestowanie i terror psychiczny, ale także zbiorowe gwałty, bicie i sadystyczne znęcanie się nad swymi podopiecznymi. Szczegóły zeznań wielu świadków są po prostu wstrząsające.

Podobne wstrząsające raporty napłynęły z Australii, Ameryki Południowej, Afryki i z różnych krajów Europejskich wskazując na przerażający zasięg pedofilii u księży katolickich i wykorzystywania seksualnego ich ofiar. Tuszowanie tych przestępstw seksualnych przez hierarchów kościoła w latach 1950-1990 było dosyć częstym zjawiskiem.

Zazwyczaj przypadki molestowania seksualnego dzieci przez księży były ukrywane przed wymiarem sprawiedliwości przez instytucje kościelne i hierarchów kościoła, aby uniknąć skandalu. Winnych księży przenoszono szybko do innych parafii, tak że za swoje czyny nie ponosili żadnej odpowiedzialności karnej.

Przez długi czas obowiązywał w Kościele rzymskokatolickim dokument “Crimen sollicitationis” podpisany przez Jana XXIII przewidujący automatyczną ekskomunikę dla osób, które publicznie ujawniłyby przestępstwo seksualne duchownego katolickiego.

Ilość jednak przestępstw na tym tle wzrosła do takiej liczby, że dzięki mediom mającym szeroki zasięg społeczny gorsząca sprawa stała się powszechnie znana. W tej sytuacji nawet Benedykt XVI zmuszony został do zajęcia stanowiska w tej sprawie, ale poza typowym ubolewaniem oraz niekończącymi się dyskusjami co począć z tym zjawiskiem nic w zasadzie większego nie zrobiono w tej sprawie.

Zniewalanie dzieci i znęcanie się nad nimi to jeszcze nie wszystko. Nie można tu nie wspomnieć o religijnych rzeźnikach jakimi byli chorwaccy ustasze. Ta faszystowska organizacja stworzona przez Ante Pavelića odpowiedzialnego za ludobójstwo na prawosławnych Serbach, na Żydach i Cyganach dopuszczała się masowych mordów poprzez stosowanie takich metod jak wyłupywanie oczu, odcinanie kończyn, wyrywanie z ciała jelit i innych organów. Podcinali oni gardła swoim ofiarom specjalnymi nożami, rozbijali głowy specjalnymi młotkami i prętami. Wiele osób spalono żywcem. Bito na oślep w głowy i tułowia, a także tymi prętami gwałcono kobiety rozpruwając łona i brzuchy po ich normalnym wielokrotnym zgwałceniu. Chorych i starych zabijano kilkoma uderzeniami żelaznych młotków, a wszystko za to, że były prawosławne, żydowskie lub cygańskie, za to, że nie chciały przymusowo się ochrzcić i przejść na katolicyzm.

TAKIMI też METODAMI faszystowscy ustasze MORDOWALI DZIECI na oczach rodziców, a dopiero potem samych rodziców. Za wiedzą i zgodą Watykanu, jego legata – Josipa Ramiry Marconego oraz arcybiskupa Zagrzebia – Stepinaca, będącego od roku 1942 duszpasterzem armii ustaszów, rozpoczęło się przymusowe nawracanie na katolicyzm prawosławnej ludności serbskiej. W bluźnierczy i haniebny sposób akcję tę nazwano „Dziełem Bożym”.

Katoliccy zakonnicy lub księża kierowali prawie połową spośród 22 wielkich chorwackich obozów koncentracyjnych. Dnia 16 lutego 1942 londyńskie radio BBC informowało: „Do najgorszych okrucieństw dochodzi w diecezji arcybiskupa Zagrzebia (Stepinaca). Bratnia krew płynie tam strumieniami. Prawosławnych siłą nawraca się na katolicyzm i nie słychać głosu oburzenia ze strony hierarchy”.

Od roku 1941 Ante Pavelić i Pius XII regularnie składali sobie świadectwa uprzejmości.[3] Życzliwość Watykanu wobec ludobójców trwała nawet po zakończeniu II wojnie światowej o czym świadczy udzielanie schronienia tym mordercom. W latach 1990. powstała organizacja odwołująca się do faszystowskiego ruchu ustaszy. Miało to związek z rozpadem Jugosławii, a następnie z wojną domową, która tam wybuchła. USA i Watykan miał cel by wspierać nacjonalizm chorwacki i doprowadzić do skłócenia narodów Jugosławii i by doprowadzić do upadku socjalizmu na tym terytorium. Sam papież wyraził się później, że Chorwacja jest szańcem zachodniego chrześcijaństwa.

Jeszcze zanim wybuchła wojna nacjonaliści chorwaccy wzywali do krwawej rozprawy z ludnością serbską. Wojna domowa w Bośni i Hercegowinie w latach 1991- 1995 to w dużej mierze dzieło odrodzonych ustaszy, a więc powtórka z historii. Po obu stronach konfliktu doszło do ogromnego rozlewu krwi choć tym razem wojna miała bardziej charakter terytorialny, a nie religijny.

Ale lekcja z historii nie na wiele się zdała. Dnia 3 października 1998 roku Jan Paweł II beatyfikował swojego faszystowskiego kardynała Aloj Stepinaca podczas wizyty w Mariji Bistricy narażając się na powszechną krytykę całego cywilizowanego świata ze względu na wyniesienie na piedestał zbrodniarza. Ta kontrowersyjna beatyfikacja wzbudza nawet dzisiaj u wielu katolików słuszne oburzenie.

W tym miejscu ktoś mógłby słusznie spytać o co w tym wszystkim chodzi?

Na jakim fundamencie stoi cały Watykan?

Czy jest to naprawdę fundament Apostołów, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus? Ef.2:20

Zgromadzone fakty i biblijne i historyczne zdecydowanie temu przeczą. Jezus wyraźnie powiedział, że każde drzewo poznaje się po owocach. Stąd dobre drzewo nie może rodzić złych owoców ! – Ewangelia Mateusza 7:17-20

Jezus nie potrzebuje też żadnych zastępców, gdyż jest duchem obecny pośród swoich naśladowców o czym sam zaświadcza: „Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich” Ewangelia Mateusza 18:20.

Tymczasem papieski tytuł Vicarius Filii Dei, czyli Zastępca Syna Bożego, lub też Vicarius Christii wskazuje, że zastępuje on Chrystusa. W przypadku papiestwa wniosek jest oczywisty, bowiem papieże bluźnierczo wypowiadali się w imieniu Chrystusa i w dodatku mówili rzeczy niezgodne ze Słowem Bożym. Ich postępowanie było też niejednokrotnie całkowicie sprzeczne z tym czego nauczał Jezus. – por. Ewangelia Mateusza 23: 8-11.

Watykan nie naucza wcale prawdy o Bogu Hebrajczyków, o Bogu Biblii, lecz wypaczył Słowo Boże przez swoje teologiczno-filozoficzne doktryny trynitarne, przez swoje doktryny chrystologiczne i maryjne. I tak jak w pewnym okresie wypaczony kult Chrystusa zastąpił kult Boga, tak obecnie całkowicie niebiblijny kult Marii wypiera nawet kult Chrystusa. A w wielu obrzędach katolickich można odnaleźć elementy czysto pogańskie.

Co więc tam się dzieje?

Jakiż to fundament, na którym stoi Watykan?

Autor: Benjamin Szot
Nadesłano do “Wolnych Mediów”

Opublikowano za; http://davidicke.pl/forum/zaginiecia-dzieci-na-masowa-skale-t11545.html

Comments

 1. krnabrny1 says:

  Znów nieco schizofreniczna kompozycja artykułów.
  Jeden mówi że Jezus to fikcja, a drugi powołuje się na jego słowa, nadając mu miano autentyczności.

  To typowy problem obecnych ludzi czy Jezus był czy też go nie było?
  Odpowiedź jest prosta i zaskakująca. Był i go nie było.

  Sprawa polega na tym że ta istota zwana Jezus, opisywana w biblii, nie jest prawdziwa. Jest to zlepek wielu charakterów, cech i typów osoby.
  Śledząc jego cytaty łatwo zorientować się co nosi znamiona prawdy, a co jest sfałszowane.
  Zatem jeśli mówimy o Jezusie z biblii to istota która raz mówi rzeczy prawdziwe a innym razem staje się propagandystą.
  W takim ujęciu postać biblijnego Jezusa nie jest prawdziwa.

  Ale jak pisałem wcześniej istnieją zapiski z Nag Hammadi. To teksty gnostyckie, znacznie wcześniejsze nawet od starego testamentu i pochodzące sprzed narodzin Jezusa.

  Tam jednak, również występuje ktoś o imieniu Jezus, a jego żywot jest podobny do Jezusa z biblii.
  Wiem na pewno również że gnostycki Jezus z zapisków z Nag Hammadi tak naprawdę w tekstach oznaczany jest jako RC lub XRC. Imię Jezus pojawia się tam tylko dlatego że katoliccy tłumacze tak właśnie zinterpretowali te skróty literowe.

  Każdy psycholog powiem Wam że ten Jezus XRC, jest o wiele bardziej wiarygodną postacią, nie wygląda już jak zlepek rozmaitych postaw, ale jak konkretna osobowość, przedstawiająca się podobnie jak Jezus biblijny jako istota która przybyła na Ziemie głosić pewną nowinę, podobnie jak Jezus biblijny, posiadała swoich uczniów ,a wśród nich była kobieta.

  Mając do dyspozycji dwa źródła opisu, a nie tylko jedno biblijne, łatwo już rozpoznać skąd pochodzi skomponowana w biblii postać Jezusa. Wyraźnie widać że jego protoplastą był Jezus XRC.

  Oczywiście cała sprawa się wyjaśnia kiedy czytamy zapiski z Nag Hammadi i to co Jezus XRC chciał nam obwieścić.
  Okazuje się że przybył on na Ziemie jako istota wcielona w ludzkie ciało aby nauczać.
  Odpowiada uczniom na wiele pytań. Wspomina tam właśnie o Archontach, kiedy to uczniowie proszą go o radę jak sobie z nimi radzić, ponieważ rozplenili się po całym świecie, a Jerozolima jest ich pełna. Na pytanie jednego z uczniów skąd oni się wogóle wzięli na Ziemi, Jezus XRC wskazuje na niebo i mówi “z kosmosu”.

  Dowiadujemy się również że dostają się na naszą Ziemie jako fizyczne istoty poprzez łona kobiet. Jest to wyraźnie pokazane kiedy jeden z ucznów daje sugestię że ..”może pozabijamy ich wszystkich?”…na co Jezus XRC odpowiada: “Co z tego że ich zabijecie jak oni znów się narodzą?”

  Tyle w telegraficznym skrócie aby rozwiać mgłę schizofrenii:)

 2. krnabrny1 says:

  Teraz idąc dalej, łatwo się zorientować że dostajemy klucz do rozwiązania zagadki biblii. Wszystkie jej ukryte motywy i intencje stają się dla czytelnika wyraźne i jasne.

  Wystarczy zrobić jedno, należy rozbić dogmat boga i syna bożego jako monolit i jedność. Kiedy to zrobicie, to znaczy zadacie sobie pytanie czy Jezus był naprawdę synem Jehowy?

  Wówczas zaczniecie analizować treść i zauważycie że obie postacie są CAŁKOWICIE SOBIE OBCE, CO WIĘCEJ ZDAJĄ SIĘ ZWALCZAĆ W BIBLII!!!!

  Wydaje Wam się to nieprawdopodobne ale treść biblii jest jaka jest.
  Aby zatem pójść jeszcze dalej należy zrobić analizę porównawczą tych postaci.

  Wówczas okaże się że Jahwe zgadza się z Jezusem jedynie w postaci DEKLARACJI!!
  Czyli tych 10 przykazań, gdzie jego program zdaje się być zbieżny z programem Jezusa. Jednakże na tym koniec podobieństw.

  Ponieważ kiedy spojrzymy na DZIAŁANIA Jahwe, okaże się że nie mają nic wspólnego ani z jego deklaracjami ani z Jezusem, ponieważ historia Jahwe to historia podbojów, rzezi, grabieży i władzy.

  Każdy kto choć słyszał pewne historie z biblii ale jej nie czytał zorientuje się że Jahwe albo chce podbijać jakieś królestwa zasobne W ZŁOTO..i wyrznąć ich mieszkańców, albo nakazuje okraść Egipcjan z ich srebrnych naczyń i złota, albo też znów zalewa wojska goniące złodziei w toniach morza. Innym razem znów ten sam Jahwe który deklarował NIE ZABIJAJ, tworzy nam olbrzymi potop. Z tego piekła ratuje natomiast tylko jedną rodzinę Noego i trochę zwierząt, wygląda to co najmniej protekcjonalnie.

  Można by tak długo, moją intencją jednak jest przekazać Wam klucz do rozwiązania zagadki biblii którą jest odpowiedź na pytanie Po co i czemu miała służyć biblia, oraz kto i jaką rolę w niej odgrwał.?

Wypowiedz się