Kulturowa i prawno – religijna nienawiść Żydów do Polaków (1) Wstęp – Sedno

Międzynarodowy syndykat zbrodni i grabieży, którego fundamentem jest rasistowsko-faszystowsko-bolszewicka podstawa i działanie posiada postać Żyda, którego artykułuje Talmud. Talmud tworzy istotę żydostwa, a “żydostwo bez Talmudu jest niemożliwym”, tak oświadczają rabini. Ks. Stanisław Trzeciak

Żydowska policja prowadzi żydowskie dziecko na śmierć

„Nienawiść ta ukierunkowana na wszystkie narody gojów – jest niezależna od naszej woli, tkwi w naszych sercach i duszach, tkwi w naszej świadomości i nawet podświadomości. Na tego rodzaju stan pracowały tysiąclecia, znaczone pogromami i wielowiekową gehenną naszego narodu rozsypanego w diasporze. (…) Bo Żyd w Polsce nie jest – jeszcze raz powtarzam – odmianą Polaka, tylko odmianą Żyda. A żydostwo, to nie tylko język, obyczaj, religia – to charakter, styl osobowości i myślenia, poczucie wywyższonego wyodrębnienia ze społeczności ludzkiej. Ja też nie jestem obrzezany i chętnie jadam kotlet wieprzowy, ale niech kto zaczepi Żyda choćby na końcu świata – zaraz stanę po jego stronie choćby to był największy bandyta. (…) Nikt nie ma prawa narodu żydowskiego atakować ani ujawniać tajemnic jego wewnętrznej organizacji. Pamięta Pan, jak napadł Pan na polski serial telewizyjny, mieszając z błotem ten film i aktorów? Opluł Pan ten film dlatego, że pokazał on rąbek prawdy o przedwojennych polskich Żydach.” Izaak Mosze Goldberg Wałbrzych, 7.V.1981 list do Urbana

Jak ma wyglądać Polin ? Polacy będą żyć jak psy na obrzeżach żydowskich metropolii dokładnie tak jak jest to w Palestynie! To przesłanie wynika zarówno z praktyki jaką prowadzą żydzi w Izraelu jak i historycznych ich wizji np.:

“Nie-żydzi muszą być wytrzebieni, a ta resztka, która zostanie na obrzeżach żydowskich granic, będzie „żyć jak psy” (Moshe Dajan)

Na stronach Gazety Warszawskiej opublikowano zapiski Żabotyńskiego i informacje o nim, z których wynika jasno, że – wg własnych deklaracji samego żyda Żabotyńskiego – jakakolwiek koegzystencja żydów z nieżydami na miejscu osadnictwa żydowskiego nie może mieć miejsca! Nie jest zaspokojeniem, jakichkolwiek aspiracji żydowskich nawet przywództwo polityczne żydowskie w takiej mieszanej wspólnocie, a musi to być teren czysty od nieżydów.

Żydzi nieformalnie faktycznie dokonali zamachu na państwo Polskie stając się kastą uprzywilejowaną. Fakt, że praktycznie zdominowali wszelkie agendy rządowe i medialne dowodzi, że działalność ta ma charakter mafijny, czego dowodem jest chociażby ustawa z dnia 20  lutego 1997 r. o stosunku Państwa do  gmin  wyznaniowych  żydowskich  w Rzeczypospolitej    Dz.U. 1997 Nr 41 poz. 251 – Praktycznie nikomu nie znana ustawa w praktyce daje Żydom większe prawa niż Polakom, ponieważ sprowadza się do utrzymywania Żydów z podatków Polaków (szerzej na str. 6 – żydokracja) .

Wszelkie nieformalne grupy tu etniczna, które podstępem dążą do zdobycia władzy w Polsce – tutaj wręcz osiągnęły swój cel – są sprzeczne z art.13 Konstytucji „Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa”.

Żydzi utajnili swe struktury i członkostwo zmieniając nazwiska oraz podstępnie przypisali żydowskie w istocie partie jako polskie, widoczne to jest dopiero w głosowaniach sejmu gdzie zawsze przedkładają interes żydów nad interesem Polaków. Żydowskie rządy hojnie wydają pieniądze na podgrzewanie nienawiści rasowej w tym propagowaniem fałszu historycznego np. Jedwabne, żołnierze wyklęci czy chociażby wyimaginowanych zbrodni Polaków wobec Żydów. To przecież z pieniędzy polskiego podatnika opłacano i opłacają takich jak Lebionka, Cała, Śpiewak czy chociażby zagranicznych kłamców jak Aleksijewicz – 40 tys. złotych nagrody dla pisarki oskarżającej Polaków o współudział w Holokauście Żydów! http://prawy.pl/57141-40-tys-zlotych-nagrody-dla-pisarki-oskarzajacej-polakow-o-wspoludzial-w-holokauscie-zydow/ .

Obecnie bratanek pierwszego zbrodniarza PRL żyda Jakuba Bermana obecny senator Marek Borowski zajmuje się szczególnie gorliwie krytykowaniem ustawy w/s IPN dotyczącej przeciwstawienia się zniesławianiu Polski i narodu Polskiego, to dowód, że nie można lekceważyć powiązań rodzinnych i przynależności etnicznej. W rezultacie całe pokłosie po żydowskich zbrodniarzach czyli cała scena polityczna udająca Polaków z PIS (Prawo i Sprawiedliwość) na czele w trybie nadzwyczajnym i ekspresowo w czerwcu 2018r. zmienili ustawę w/s ochrony imienia Polski tak, że żydzi mogą nadal bezkarnie pluć na Polskę, szydzić i pomawiać nie ponosząc żadnych konsekwencji. Oczywiście już dzień po tym w całym Izraelu ze zdwojoną siłą żydostwo w każdy możliwy sposób oskarżyło Polaków o tzw. Holokaust! I tak zbrodniarze narodu Polskiego oskarżyli swe ofiary, odwracając kota ogonem. To wszystko dzieje się na naszych oczach nam Polakom się to wydaje niezrozumiałe, właśnie dlatego, że władzę w Polsce dzierży wroga Polakom etniczna mniejszość !

Menachem Begin, premier Izraela 1977-1983, laureat Pokojowej Nagrody Nobla: http://www.rense.com/general45/master.htm Nasza rasa jest Rasą Panów. Jesteśmy świętymi bogami na tej planecie. Różnimy się od niższych ras, ponieważ wywodzą się one od insektów. Faktycznie porównując je do naszej rasy, inne rasy to bestie i zwierzęta, owce w najlepszym przypadku. Inne rasy są uważane jako ludzkie odchody. Naszym przeznaczeniem jest rządzenie ponad niższymi rasami. Nasze ziemskie królestwo będzie rządzone poprzez naszych liderów za pomocą rózgi żelaznej. Masy będą lizać nasze stopy i służyć nam jako nasi niewolnicy.” http://www.rense.com/general45/master.htm http://www.usopal.pl/publicystyka/2069-przedstawiciele-qrasy-panowq-o-sobie-i-innych

Wspomniany na wstępie Begin z jego szałem nienawiści nie jest incydentem a normą ; Rabin Yitzhak Ginsburg oświadczył, “Musimy uznać, że żydowska krew i krew goja nie jest tę samą rzeczą”. (NY Times, czerwiec 6, 1989, p.5).

Prof. Ehud Sprinzak z uniwersytetu w Jerozolimie opisał Kahane i filozofię Goldstein: “Oni wierzą, że jest wolą Boga, by stosowali przemoc przeciw ‘goyim,’ (hebrajski termin dla gojów”.) (NY Codzienne Wiadomości, luty. 26, 1994, p. 5).

Zabójstwo pogan przez żydów jest propagowane przez Talmud, mają być złożeni jako “Święte Ofiary” dla Boga (Zohar, III, 2276 i I, 38b i 39a). Śmierć pogan przez ścięcie jest szczególnie zalecane (Pesachim, 49b). http://www.rense.com/general45/master.htm https://www.youtube.com/watch?v=-EOpmew5rh0

Ayelet Shaked, znana posłanka izraelskiego parlamentu, „Matki wszystkich Palestyńczyków muszą zostać zabite” http://ruch-obywatelski.com/polityka/izraelska-poslanka-matki-wszystkich-palestynczykow-musza-zostac-zabite/

Na Purim, 25 lutego 1994 roku izraelski oficer armii Baruch Goldstein, ortodoksyjny Khazar z Brooklynu, zmasakrował 40 palestyńskich cywili, włączając dzieci, podczas gdy klęczeli na modlitwie w meczecie. Goldstein był uczniem późnego Rabina Kahane, który stwierdził, że jego obraz Arabów jako “psów” pochodzi “z Talmudu“. (Por. CBS 60 Minut, “Kahane”).

Rabin Owadia Josef, duchowy przywódca partii Szas wchodzącej w skład koalicji rządzącej Izraelem oznajmił, że „goje rodzą się po to, by służyć żydom. – „Po co goje są tak naprawdę potrzebni? – Będą pracować, będą orać, będą zbierać plony. My zaś będziemy tylko siedzieć i jeść jak panowie” – zapowiedział rabin podczas przemówienia w synagodze. Potem porównał osoby, które nie są Żydami do… zwierząt pociągowych – pisze „Rzeczpospolita”.

Zdaniem rabina, gdyby goje nie mogli służyć żydom „nie mieliby po co istnieć”. Tłumacząc zaś długowieczność ludzi pochodzenia nie-żydowskiego rabin Josef użył plastycznej metafory, porównując takich ludzi do… osłów: – „Wyobraźcie sobie, że zdechł wam osioł. Stracilibyście w ten sposób pieniądze. To jest taki sam sługa. Właśnie dlatego goj otrzymuje długie życie. By dobrze pracować dla Żyda” – mówił rabin.

Przedstawiciele “rasy panów” (parchów) prowadzą globalną kampanię antypolską, propagandę kłamstw, oszczerstw i nienawiści – takich wypowiedzi można znaleźć w przekazie medialnym tysiące pod adresem Polski i Polaków, jednak nie można zaakceptować faktu, że po 89 roku praktycznie każda władza RP jest narzędziem żydowskiej polityki szykanującej Polskę i oskarżaniem Polaków o rzekome zbrodnie i długi, chociaż jest dokładnie wprost przeciwnie !

Wydaje się Tobie, że Polska to kraj demokratyczny ? jeżeli tak myślisz, to znaczy , że masz poważny problem z rozpoznaniem rzeczywistości ale jeżeli jesteś Polakiem to po zapoznaniu się z faktami zrozumiesz, że żyjesz pod rządami ŻYDOKRACJI o tym decydują fakty a nie deklaracje.

Żydzi odważnie postulują już, że to „Polacy w Polsce winni żyć w mniejszości” jako ich niewolnicy! Jakub Czupryński na żydowskim kongresie w Berlinie w/s szerokiego powrotu żydów do Polski, odważnie oznajmił, że Polska powinna przyjąć nie 3,3 mln żydów, lecz 16 mln ponieważ to Polacy powinni znaleźć się w mniejszości ! https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/10/04/juz-nawet-nie-iiizydo-rp-tylko-polin-tego-im-sie-chce/ I robią to na bazie swej religii na każdym polu czy to edukacji własnych dzieci czy szerokiej propagandy medialnej w myśl Talmudu który dla żyda oznacza to samo co do Chrześcijan dekalog, np.;

“Życie Goja i wszystkie jego siły fizyczne należą do żyda” (A. Rohl. Die Polem. s. 20).

„Tylko żydzi są ludźmi, nie-żydzi nie są ludźmi, tylko bydłem” (Goyim –ludzkie bydło) – (Kerithuth 6b s. 78, Jebhammoth 61a)

„Nie-żydów stworzono by służyli Żydom jako niewolnicy” – (Midrasch Talpioth 225)

“Tam gdzie silni są żydzi, nie wolno pozostawić żadnego bałwochwalcy. . .” Ibid (X,7)

Polskojęzycznego żyda można poznać np. po tym, że obraża Polaków, Polskę i Polonię, chwali Izrael i inne państwa, używa obcego Polakom słowa “diaspora” oraz boi się endeków i Słowian (polonofobia i rusofobia), takim przykładem flagowym są dziennikarze Gazety Wyborczej czy sam Urban, Gross i im podobni nie licząc setek posłów ziejących nienawiścią do Polaków, wystarczy jedno słowo „Żyd” – to jak uderzyć w stół a nożyce się odezwą.

Dlaczego na świecie jest nagonka na Polskę ? skąd nazwa “polskie obozy ” Żydzi ubzdurali sobie, że Polskę ograbią – nie wyszło w Sądzie USA – Wyrok Sądu Najwyższego USA 23 Marca 2006 roku – Sygnatura Docket Act 02-78-44 oddalił roszczenia Żydów, wyrok ten odrzucił raz na zawsze wszelkie roszczenia żydów wobec Polski. Wyrok jest prawomocny.

Mimo tego wyroku, przestępcza grupa działająca pod wodzą Singera próbowała wyłudzić pieniądze od Polski. Przedstawiłem ich działalność do Sądu Najwyższego USA z prośbą o przywołanie ich do porządku prawa i w konsekwencji ludzie ci zostali usunięci ze Światowego Kongresu Żydowskiego. http://www.usopal.pl/publicystyka/3663-kolejna-proba-wyudzenia-z-polski-65-miliardow

Sąd Najwyższy USA odrzucił tym bandytom ich bezzasadne urojone roszczenia więc dzierżąc media całego świata wypowiedzieli wojnę Polsce i Polakom w której dopomaga im żydowska zakamuflowana V kolumna w rządach Polski – siejąc jadem i podsycając nienawiść do Polaków bzdurami typu Polacy to naziści albo antysemici ! STOP żydowskiej NIENAWIŚCI do POLAKÓW !!!

https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/wedlug-premiera-izraela-adolf-hitler-nie-chcial-zaglady-zydow

I co do zasady, Żyda nic nie łączy z religią Mojżeszową ponieważ kategorycznie ją odrzucili a wyznają religię talmudyczną, Talmud jest właściwie normą życia i podstawą etyki żydowskiej, bo żydzi wyznają religię talmudyczną, a nie Mojżeszową. “Baczniejszą uwagę zwracaj na słowa uczonych w Piśmie niż na słowa Zakonu (Tory). W Torze są przykazania i zakazy, kto zaś przestępuje słowa uczonych w Piśmie zasługuje na śmierć” Erubin 21b. A uczeni w piśmie wyrażają pogląd, że Żyd ma obowiązek;

“Każdy kto przelewa krew bezbożnego jest przyjmowany przez Boga tak jak ten kto składa Bogu ofiarę”. Ialkut Simoni (245c. n. 772)

“Odbierz życie Kliphoth i zabij ich, i sprawisz taką samą przyjemność Bogu jak być ofiarował mu kadzidło”. Sepher Or Israel (177b)

Autor: Miro-Sław Rod-Perun, Poznań 05.2018

Część wstępna całego opracowania powyższego Autora została opublikowana na linku: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2020/02/kulturowa-i-prawno-religijna-nienawisc-zydow-do-polakow-0-inspiracja-do-napisania-i-spis-tresci/

Comments

 1. krnabrny1 says:

  Takie artykuły zdają się obecnie już “trącić myszką”. To co można tu przeczytać to już nie program, a raczej myślenie życzeniowe, które niewiele ma wspólnego z rzeczywistością dnia dzisiejszego. Tym bardziej że to co tu czytamy to była “wizja” rabinatu, a nie żydów, a może izraelczyków, jako całości.

  Na dzień dzisiejszy Izrael to państwo rozerwane, zarówno społecznie jak i ekonomicznie, z niestabilnym rządem oraz walką o władzę.
  Skorumpowany premier stara się bardziej o to aby go nie zabito wraz z rodziną przez swoich rodaków, niż o dobro narodowe. Próby odwrócenia biegu spraw i znalezienie znów kozła ofiarnego w postaci Iranu, Iraku czy Palestyny lub COVID już im nie wychodzą.

  Niestety polityka Izraela wobec sąsiadów jaką nieraz opisywałem również nie prowadzi do stabilności tego kraju. Obecnie sytuacja zdaje się odwracać, to Izraelczycy zaczynają się obawiać o status quo swojego kraju, a nie Palestyńczcy.
  Wszystko oczywiście zaczęło się od 3 dniowego bombardowania Izraela które pamiętamy. To właśnie wtedy Izrael stracił impet, przerazili się. Odwetem miała być już zapięta na ostatni guzik aneksja Palestyny, ale to też skończyło się jedynie na planach…ten kraj już nie ma na to siły targany wewnętrznymi i zewnętrznymi konfliktami zmierza prostą drogą do autodestrukcji.

  Na tym tle, dnia dzisiejszego zawarte treści w artykule można traktować już tylko jako próbę odwrócenia uwagi od tego co się zmieniło lub próbę udawania że nic się nie dzieje, przypomina mi to słowa Trumpa “Make America great again!”

  Jak wiecie dość szczegółowo śledzę zdarzenia w opisywanym kraju i moje słowa nie są bez oparcia, dla przykładu wklejam niedawny artykuł z Jerusalem Post.

  https://www.jpost.com/israel-news/politicians-cry-out-against-anarchism-after-attack-on-tel-aviv-protesters-636749

  TŁUMACZENIE WŁASNE:
  Rivlin ostrzega: Morderstwo Netanjahu lub protestującego nie jest już fantazją.

  Ostrożność pojawia się po zaatakowaniu protestujących w Tel Awiwie;
  Lapid: Krew protestujących jest na rękach Netanjahu

  Zabójstwo premiera i zabicie demonstranta podczas protestu nie są już wyobrażone, ostrzegł w środę prezydent Reuven Rivlin , po tym, jak protestujący zostali brutalnie zaatakowani w Tel Awiwie noc wcześniej przez skrajnie prawicowych działaczy.

  „Chcę jasno powiedzieć, biorąc pod uwagę gwałtowne wydarzenia ostatniego dnia: zabójstwo demonstranta, który protestuje w państwie Izrael, czy zabójstwo izraelskiego premiera, nie są scenariuszami wyimaginowanymi” – powiedział Rivlin. „Boże, pomóż naszej demokracji, jeśli ludzie zaczną się nawzajem zabijać”.

  Zaatakowani protestujący zebrali się we wtorek wieczorem naprzeciwko siedziby ministra bezpieczeństwa publicznego Amira Ohany, który w ostatnich dniach próbował powstrzymać niemal codzienne demonstracje przed rezydencją premiera w Jerozolimie. Ich napisy brzmiały: „Ohana – mamy prawo protestować!” i „Nie będę milczeć, gdy zmieni się mój kraj”.

  Następnie protestujący ruszyli w kierunku centrum miasta. Kiedy minęli Dizengoff Center i ruszyli na wschód w kierunku Tel Aviv Cinematheque, grupa skrajnie prawicowych demonstrantów przebiegła przez tłum, atakując demonstrantów na różne sposoby.

  Jonah Clarfield, protestujący i naoczny świadek ataku we wtorek wieczorem, powiedział The Jerusalem Post : „Widziałem atak krzesłem, a później widziałem, jak ktoś został uderzony kamieniem w głowę: nie rzucony, ale staranowany w jego głowę.

  „Upadł, zaczął krwawić. Część demonstrantów ścigała napastników; inni protestujący przyszli udzielić pomocy medycznej osobom, które odniosły obrażenia – powiedział.
  Peace Now, organizacja pozarządowa promująca dwupaństwowe rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego, udostępniła post na Twitterze, twierdząc, że napastnicy byli częścią skrajnie prawicowej grupy La Familia, która była znana jako brutalna w poprzednich konfliktach z powodu do różnic politycznych.

  La Familia ogłosiła na Facebooku swoim członkom, że po zakończeniu Tisha Be’av w czwartek wieczorem na Pierwszej Stacji w Jerozolimie zbiorą się, wysyłając do protestujących wiadomość: „Lewicowi łachmany, uwaga: zasady gra się zmienia od teraz ”.
  W odpowiedzi lider opozycji Yair Lapid powiedział, że przemoc i krew przelana w Tel Awiwie są w rękach premiera Benjamina Netanjahu i jego emisariuszy.
  „Kto sieje podżeganie, otrzyma krew” – powiedział. „Wzywanie protestujących do rozprzestrzeniania chorób i podżeganie do protestujących cywilów prowadzi Izrael do wojny domowej”.
  Netanjahu powiedział w odpowiedzi, że Lapid, podobnie jak były premier Ehud Barak, „zachęca grupy anarchistów, których celem jest naruszenie porządku publicznego i podważenie podstaw izraelskiego społeczeństwa”. Potępiając ataki w Tel Awiwie, Netanjahu powiedział, że nie ma wystarczającego potępienia przemocy ze strony lewicowych demonstrantów i gróźb skierowanych przeciwko niemu.
  Minister sprawiedliwości Avi Nissenkorn (niebiesko-biały) napisał na Twitterze, że „ci, którzy zaatakowali protestujących [we wtorek], są prawdziwymi anarchistami”.
  „Dzieląca nienawiść rozpadła się i nadal kruszy lud Izraela, którego prawdziwą siłą jest jedność” – powiedział zastępca premiera Benny Gantz. „Nikt nie uciszy protestów w Izraelu, dopóki tu jesteśmy”.
  Oprócz swojego ostrzeżenia Rivlin wezwał do ochłodzenia namiętności wśród cywilów ze wszystkich stron politycznego podziału, a także policji, która w niektórych przypadkach była niebezpiecznie brutalna w kontaktach z demonstrantami.
  Rivlin zadzwonił na kilka godzin przed początkiem Tisha Be’av, upamiętniającej zniszczenie Pierwszej i Drugiej Świątyni, o której mówi się, że jest to kara nałożona za brak grzeczności między Żydami.
  Powtarzając demokratyczne prawo do sprzeciwu i demonstracji, Rivlin potępił wszelkie formy przemocy i wezwał policję do bardzo poważnego potraktowania wszelkich gróźb skierowanych przeciwko premierowi lub demonstrantom.
  Ostrzegł, że żadne zagrożenie, niezależnie od tego, skąd się bierze, nie powinno być lekceważone. „Od tego zależy nasze istnienie”.
  Ohana pochwalił policję za ich działania przeciwko napastnikom podczas protestów w poście na Twitterze, pomimo relacji naocznych świadków, którzy twierdzili, że nie interweniowali. „Pomimo wszystkich kontrowersji nie ma i nie będzie zezwolenia na przemoc, a każdy przypadek będzie rozpatrywany z pełną surowością” – powiedział. „Bezpieczeństwo, ochrona i wolność wszystkich obywateli Izraela, niezależnie od poglądów politycznych, jest najwyższym priorytetem – i będzie ściśle strzeżone przez izraelską policję. Dość przemocy, żadnych wyjątków! ”
  Protestujący Clarfield wyjaśnił, że policja – która stacjonowała z boku i była gotowa do interwencji, gdyby doszło do „zamieszek i zamieszek publicznych” – nie działała, gdy napastnicy przeciskali się przez tłum.
  – Żaden policjant nie przyszedł z pomocą – powiedział Clarfield. „Niektórzy ludzie udali się do policjantów i powiedzieli:„ Spójrzcie, co się dzieje – protestujący są atakowani ”. Kazano im zadzwonić pod numer 100 ”- policyjna infolinia.
  „Policja prowadzi dochodzenie w sprawie lokalnego incydentu, który wydarzył się w Tel Awiwie podczas protestu, kiedy doszło do walki między dwiema grupami” – powiedział w wywiadzie rzecznik policji . Rzecznik odniósł się do rzekomego ataku jako do walki, która wybuchła między demonstrantami a tymi, którzy przyszli i zaatakowali, mówiąc, że „policja zatrzymała jednego mężczyznę na miejscu zdarzenia”.
  W środę wieczorem, jedna z osób aresztowanych pod zarzutem ataku na protestujących w Tel Awiwie została zwolniona przez policję „na restrykcyjnych warunkach” – twierdzi Walla! Aktualności. Pozostali dwaj podejrzani staną w czwartek przed Sądem Miejskim w Tel Awiwie na rozprawie mającej na celu przedłużenie ich aresztowania.
  „Nie zmieniamy naszego kierunku”, były generał brygady IDF. i aktywista Ein Matsav, Asaf Agmon, powiedział w wywiadzie dla Postu po ataku na demonstrantów w Tel Awiwie. „Robimy pełen szacunku, prawny protest. Będziemy kontynuować i zintensyfikować nacisk na to, w co wierzymy.
  „Istnieją organizacje takie jak La Familia… które wzywają ludzi, aby nas bili i straszyli” – kontynuuje Agmon. „Nie odniesie sukcesu. Wzywamy policję, aby wykonała swoją pracę. Muszą nas chronić, tak jak chronią premiera. Muszą powstrzymać każdego, kto chce nas skrzywdzić ”.
  „Z żadnego powodu nie ma miejsca na przemoc” – powiedział Netanjahu w odpowiedzi na atak. „Nie ma również miejsca na podburzanie i groźby morderstwa, jawne i dorozumiane, przeciwko mnie i mojej rodzinie, w tym haniebną groźbę ukrzyżowania dzisiaj w Tel Awiwie”.
  Premier zmienił wtedy nagle tematy, mówiąc zamiast tego o aktach przemocy protestujących. „Kiedy policjant jest ciężko bity przez protestujących przed rezydencją premiera i wymaga operacji, lub gdy codziennie publikowane są groźby morderstwa przeciwko mnie i mojej rodzinie … media i wiele osób publicznych decyduje się to zignorować . ”
  W środę wieczorem protestujący ponownie przybyli na Balfour Street, tym razem, aby przeczytać megillah dla Tisha Be’av. Ulice milczały, gdy setki siedziały na ziemi i słuchały w zachwycie.
  Tobias Siegal i Daniel Nisinman przyczynili się do powstania tego raportu.

 2. krnabrny1 says:

  Nie odpowiedziałem jeszcze w jednej kwestii, nie będzie eksodusu Żydów do Polski.
  Fakt były takie plany, chciano jak to zrozumiałem zrobić coś takiego w połączeniu z Ukrainą.
  Jest już na to za późno, wszelkie plany w tym temacie już dawno się posypały, obecnie jeszcze tego nie widać, politycy również udają że nic się nie zmieniło w tym temacie, ale to już się stało.

  Proponuję każdemu Polakowi, dać sobie spokój z Żydami, Torą, Talmudem , Jahwe i zająć się swoim własnym życiem. Żydowska histeria ma to do siebie że oni strasznie narzucają swój sposób patrzenia na świat…ale czy to oznacza że musimy ich całe życie słuchać?

  Wydaje się że NIE MUSIMY. Ja osobiście słucham tylko tych co mają coś do powiedzenia, resztę ignoruję, ponieważ ludzie zbyt krótko żyją aby dodatkowo zawracać sobie głowę wiecznymi pretensjami jakiejś nacji na temat tego czy jest ktoś antysemitą czy nie jest, ilu żydów zginęło 80 lat temu w obozach, milion czy 6 milionów? Tym bardziej że samych Żydów obchodzi to tylko ze względów ekonomicznych, IM ZWISA ILU ŻYDÓW ZABITO W OŚWIĘCIMIU! …sami to przyznają, ci bardziej arogantccy,

 3. krnabrny1 says:

  A i jeszcze jedno, Żydzi nigdy nie nienawidzą nikogo ze względów religijnych, oni nienawidzą TYLKO TYCH Z KTÓRYMI NIE MOGĄ SOBIE PORADZIĆ!
  Typowe narcystyczne zachowanie.

Wypowiedz się