Polak, Słowianin zwalcza żydowski szowinizm

Uwaga! na żydowskie strony internetowe i na żydowskie organizacje

Niszcz syjonizm i żydowski szowinizm! – są zagrożeniem dla ludzi, pokoju i świata

Oto przykład jednej z takich stron internetowych i legalnie działającej organizacji, sponsorowanej m.in. przez żydowską organizację terrorystyczną Jewish Defense League, czyli Żydowską Ligę Obrony, która również działa w Polsce oficjalnie i legalnie. Wśród żydowskich członków OR było i jest wielu takich, którzy wobec Polski i Polaków dopuścili się jawnych przestępstw i zdrady.

O JDL można czytać tu: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/06/10/iiirp-syjonizm-tak-polski-nacjonalizm-nie/

Oto na co sobie pozwala wobec Polaków żydowska syjonistyczna banda oraz wysługujące się jej instytucje IIIRP:

za: http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/310

SPOŁECZEŃSTWO NA RZECZ TOLERANCJI

ANTYSEMICKA STRONA INTERNETOWA

Antysemicka strona internetowa
  Strona internetowa, a właściwie rozbudowany blog https://wiernipolsce1.wordpress.com szkaluje społeczność żydowską,      przypisując jej różnorodne działania. Aktywność rządu polskiego, instytucji unijnych, rządu ukraińskiego oraz różnorodna inna aktywność społeczna jest opisywana jako działalność Żydów, przy tym opisy mają charakter pejoratywny, często nasycony nienawiścią, pogardą wobec społeczności żydowskiej.

PODJĘTE INTERWENCJE

26.03.2015

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz umarza dochodzenie bez podania przyczyny.

25.03.2015

Prokuratura Rejonowa Warszawa- Żoliborz zawiadamia o umorzeniu dochodzenia bez podania przyczyny.

05.02.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.
Żydowskie władze Warszawy nie dopuściły do rejestracji Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej. Natomiast legalnie i oficjalnie działa żydowska Krytyka Polityczna.
Na zdjęciu Jan Kapela, redaktor żydowskiej Krytyki Politycznej
Zarówno w tej i w kilku późniejszych jeszcze sprawach w wyniku denuncjacji żydowskich szowinistów byłem przesłuchiwany przez policję.
Jednak do wyjątkowo bezczelnych prób zastraszenia mnie i Stowarzyszenia WPS przez prokuratorską szumowinę, wysługującą się żydowskiemu szowiniście z OR, niejakiemu Markowi Gumkowskiemu, doszło w 2018r.
Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wręczył Odznakę Honorową RPO „za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” (!!!) Stowarzyszeniu przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita…
(na pierwszym planie M.Gumkowski, po prawej A.Bodnar)
Prokuratorska szumowina dopuściła się wobec mnie kolejno: szantażu, rewizji w domu, zaboru sprzętu komputerowego i znieważenia – stawiając zarzut propagowania faszyzmu i usiłowała wszcząć przeciw nam sądową sprawę. Ta syjonistyczna banda musiała jednak odstąpić od swych zamiarów widząc perfidny fałsz i absurdalność własnych zarzutów, których próba dowodzenia mogłaby skompromitować ich samych – bo o działania faszystowskie, dokładnie syjo-faszystowskie można, a nawet należałoby, oskarżać właśnie prokuratorską szumowinę. Za ten karygodny wyczyn syjonistycznej bandy i niby instytucji strzegących prawa w państwie IIIRP nikt do dzisiaj nas nie przeprosił. Informowaliśmy o tym Czytelników *.
Nie przypadkowo przypominam o tych zdarzeniach właśnie teraz, w trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej, a właściwie syjonistycznej hucpy wyborczej. Może wyzwoli to u Czytelników refleksję, że w systemie żydowskiego reżimu, a jest nim niewątpliwie IIIRP, żaden kandydat na prezydenta, czy do sejmu i senatu, prezentujący narodowy polski punkt widzenia, troskę o polski interes narodowy, nie może liczyć na najmniejszy sukces wyborczy.
Prawa człowieka i obywatela w demokracjach Zachodu na przykładzie bandyckiego żydowskiego reżimu IIIRP
Żydowski KOR swoją oficjalną działalność sprzeciwiającą się polityce władz PRL rozpoczął w 1976r. Władze PRL nie tylko tolerowały istnienie tej żydowskiej, antypolskiej i antypaństwowej, organizacji sponsorowanej przez CIA i wspomaganej przez władze żydo-katolickiego Kościoła** w Polsce, ale – co musi budzić zdziwienie przynajmniej dzisiaj -, spełniały także jej żądania.
Tymczasem narodowe, polskie Stowarzyszenie Wierni Polsce Suwerennej założone w 2009r., a więc już w „demokratycznej”, „szanującej” prawa człowieka, IIIRP nie uzyskało sądowej rejestracji***. Sąd Okręgowy w Warszawie realizując wytyczne żydowskiego reżimu odmówił nam rejestracji.
Z podobną odmową spotkała się partia „Zmiana”, której zjazd założycielski odbył się w 2015r. Mało tego, przewodniczący tej partii, były poseł Samoobrony, Mateusz Piskorski, był więziony przez bandyckie władze żydowskiego reżimu IIIRP przez trzy lata bez postawienia jakichkolwiek zarzutów i bez wyrokurzecz bez precedensu w dziejach PRL po 1956r., a więc po tym, gdy Żydzi utracili w PRL władzę, bo gdy ją posiadali podobne praktyki, a więc więzienie bez wyroku, mordy na Polakach, były na porządku dziennym.
.
Żydowski KOR był akuszerem żydowskiej NSZZ Solidarność. Na zdjęciu od lewej Z.Bujak (jedna z ikon Solidarności, najdłużej się ukrywał po 13.12.1981r., aż do 1986r.), M.Gumkowski, P.Sawicka, była prezes żydowskiej OR, w czasie rozdanie nagród XIX edycji konkursu im. J.J. Lipskiego w w Pałacu Staszica – 2014r. Inicjatorem tego konkursu był Z.Bujak. Z kolei J.J.Lipski, mason, należał do żydowskiego Klubu Krzywego Koła, był mentorem J. i L. Kaczyńskich. – Oto, co sobie zgotowaliśmy popierając żydowską Solidarność.
Niszcz syjonizm i żydowski szowinizm! – są zagrożeniem dla ludzi, pokoju i świata
Dariusz Kosiur
______________
.

Wypowiedz się