Do jakich informacji, dokumentów i dowodów doszedł Prezes NIK Marian Banaś, że uznano za konieczne spacyfikowanie jego działań poprzez złamanie immunitetu przysługującego każdemu szefowi urzędu konstytucyjnego ?

Czy powodem są drobne grzeszki Mariana Banasia ( w stosunku do grzechów innych osób) którymi egzaltuje się cześć mediów ?

Czy faktycznymi powodami ataku są sprawy wielkiej wagi odkryte podczas kontroli NIK w Ministerstwie Sprawiedliwości i innych urzędach centralnych ?

Jaki cel miały tak kompleksowe rewizje w siedzibie NIK, mieszkaniach prezesa i jego rodziny oraz innych miejscach ?

Czy na taki przebieg zdarzeń miała wpływ skala ujawnionych działań na szkodę państwa oraz bezczynności odpowiedzialnych za to organów ?

Kolejny raport NIK dokumentujący odzyskiwanie przez państwo zaledwie 1 procenta majątku pochodzącego z przestępstw w okresie 2014-2018 ( pierwszy artykuł), spowodował nieoczekiwane reperkusje wobec obecnego Prezesa NIK Mariana Banasia. Raport ten pochodzi z kontroli przeprowadzonej jeszcze przez poprzednika na tym stanowisku. Taka skala i okres dokonanej kontroli obciąża wszystkie elity władzy, w szczególności POPiS-owej.

Kolejny artykuł omawia przeszukania 20 lokali należących do Mariana Banasia, w tym jego siedziby jako prezesa NIK w związku z 5 milionami złotych wypranych pieniędzy. Tylko jak to się ma do setek miliardów nie odzyskanych przez organy państwa z działalności przestępczej ?

W trzecim artykule posłanka Joanna Scheuring-Wielgus omawia „krwawą walkę na śmierć i życie” pomiędzy frakcjami Zjednoczonej Prawicy. Ten wskazywany kierunek odwraca uwagę na sprawy drugorzędne, które mają miejsce i mogą spowodować daleko idące skutki.

Polecamy zapoznanie się z komentarzami zebranymi z portali internetowych dotyczących tematyki omawianej w artykułach powyżej.

Redakcja KIP

 1. Raport NIK: Ministerstwo Sprawiedliwości odzyskuje 1 proc. mienia z przestępstw

Tylko 1 procent majątku pochodzącego z przestępstw przejmuje państwo – wskazuje w swoim raporcie Najwyższa Izba Kontroli. Jak dowiedział się reporter RMF FM, NIK krytykuje Ministerstwo Sprawiedliwości i wytyka, że nie działa spójny system ujawniania i zabezpieczania mienia z przestępstw, który zapewniałby sprawne odzyskiwanie tego majątku.

Nie wiadomo, jaka część mienia z przestępstw wraca do resortu sprawiedliwości /Mateusz Marek /PAP

Jak NIK zwraca uwagę w raporcie – nie można jednoznacznie stwierdzić, ile mienia pochodzącego z przestępstw odzyskuje wymiar sprawiedliwości. Proces odzyskiwania majątku, począwszy od zajęcia mienia do faktycznego odzyskania – nie jest objęty monitoringiem i nie jest skoordynowany między służbami.

W Polsce nie funkcjonuje spójny, kompleksowy system ujawniania i zabezpieczania mienia pochodzącego z przestępstw. Działania poszczególnych służb i instytucji są rozproszone, brakuje jednolitego systemu ewidencjonowania odzyskanego mienia, a całość tego procesu nie jest skoordynowanatak wyniki kontroli komentuje prezes NIK Marian Banaś.

Brak koordynacji służb wprowadza chaos

Według kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli, w latach 2014-2018 udało się odzyskać niecałe 3 miliardy złotych, podczas gdy zyski przestępców w tym okresie szacowano nawet na 520 miliardów złotych.

Najwyższa Izba Kontroli zwraca też uwagę, że oficjalne dane podawane przez różne instytucje obarczone są błędami. Inne dane widnieją w statystykach rocznych prokuratury, a inne w elektronicznych systemach, mających dokumentować zajęcie majątków przestępców.  

Nie wiadomo też, na ile skuteczne są zabezpieczenia majątkowe – brakuje monitoringu, który potwierdzałby jakie kwoty ostatecznie wpłynęły na rachunki Skarbu Państwa z tytułu przepadku mienia lub zwrotu korzyści majątkowej.

NIK zwraca uwagę w swoim raporcie, że “mimo istotnego znaczenia procesu odzyskiwania mienia w zwalczaniu i zapobieganiu różnym formom przestępczości, obecnie minister sprawiedliwości nie określił roli, jaką ma on odgrywać w kształtowaniu polityki karnej w tym zakresie”.

“Do tej pory nie opracowano systemowego dokumentu wyznaczającego długofalowe działania państwa w zakresie odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw. Nie sprecyzowano również celów procesu i powiązanych z nimi priorytetów, koncentrując działania na doraźnie wprowadzanych rozwiązaniach, bez zapewnienia odpowiedniej ich koordynacji” – czytamy w raporcie. Jego pełną treść znajdziecie <<< TUTAJ >>>

Kolejna kontrola w resorcie sprawiedliwości

Jeszcze w grudniu ubiegłego roku NIK opublikowała efekty audytu koordynowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości  programu “Praca dla więźniów”. Zgodnie z raportem wykryte zostały liczne nieprawidłowości w finansowaniu inwestycji i remontów realizowanych ze środków publicznych. W związku z wynikami kontroli, NIK podjął decyzję o skierowaniu 16 zawiadomień do prokuratury. Dodatkowo rozpoczął ogólnopolską kontrolę, która objęła Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz siedem innych jednostek.

Ministerstwo Sprawiedliwości w swoim stanowisku wskazało, że “formułowane przez NIK pod kierownictwem nowego prezesa Mariana Banasia zarzuty, dotyczące realizacji programu Praca dla więźniów, są bezpodstawne. Program ten był i jest prowadzony zgodnie z obowiązującym prawem, transparentnie i przy poszanowaniu środków publicznych. Jego realizacja to ogromny sukces. Obecnie pracuje aż o 13 tys. więcej więźniów niż w 2015 r.”.

NIK zapowiedział kontrole wielu instytucji

NIK zaplanował audyt m.in. w Służbie Ochrony Państwa. Dodatkowo będzie specjalna kontrola dotycząca Narodowego Banku Polskiego. Chodzi o to, czy w ostatnich pięciu latach gospodarnie zarządzał swymi finansami. Powodem kontroli są kontrowersje wokół potężnych pensji pracowników banku.

W planie kontroli jest też armia i to, czy jest w stanie szybko osiągnąć zdolność mobilizacyjną i bojową.

Poza tym NIK bierze pod lupę Narodowy Fundusz Zdrowia – chodzi m.in. o taryfikację i wycenę świadczeń zdrowotnych. Izba chce też sprawdzić, co organy administracji i służby robią, by skutecznie usunąć z dróg pijanych kierowców. 

Zobacz również:

Opracowanie:

Justyna Lasota-KrawczykCzytaj więcej na https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-raport-nik-ministerstwo-sprawiedliwosci-odzyskuje-1-proc-mie,nId,4320847#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

2.   ONET: Prokuratura wiąże Mariana Banasia z wielkim praniem pieniędzy. Chodzi o nawet 5 mln złotych

W środę funkcjonariusze CBA pojawili się w ok. 20 lokalach należących do Mariana Banasia i jego rodziny. Jak informuje Onet, który dotarł do dokumentów białostockiej prokuratury, śledczy wiążą sprawę szefa NIK z wielkim praniem pieniędzy. W dokumentach pada kwota ponad 5 milionów złotych.

Zakrojone na ogromną skalę przeszukania w sprawie majątku Mariana Banasia tylko w drobnej części dotyczą słynnej kamienicy w Krakowie – czytamy w “Onecie”. Dziennikarze portalu dotarli do dokumentów  Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, z których wynika, że śledczy wiążą szefa NIK ze sprawą prania pieniędzy na ogromną skalę.

“Okazuje się, że śledztwo [ws. oświadczeń majątkowych Banasia] nie dotyczy tysięcy, a milionów złotych. Chodzi o co najmniej 5 mln zł (dla precyzji – ‘kwota nie mniejsza niż 5 milionów 50 tys. 358 zł 80 groszy’)” – piszą Andrzej Stankiewicz i Kamil Dziubka, dziennikarze Onetu.

Z prokuratorskich dokumentów wynika, że pieniądze zostały wyprane, a funkcjonariusze CBA szukali dowodów na udział prezesa NIK w całym procederze. Prokuratura podejrzewa bowiem udział Banasia w “czynnościach mogących udaremnić, lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków pieniężnych pochodzących z czynów zabronionych” za co może grozić do 10 lat więzienia. Jako źródło wypranych pieniędzy śledczy wskazali “przestępstwa skarbowe” i ukrywaną działalność gospodarcza”.

Prokuratura Regionalna w Białymstoku nie chciała udzielać odpowiedzi na pytania dziennikarzy Onetu – m.in. o to, czy czy wspomniane pranie pieniędzy ma związek z grupą wyłudzającą VAT, która działała w Ministerstwie Finansów w czasach, gdy Banaś był wiceministrem finansów i szefem Krajowej Administracji Skarbowej.

Przeszukania CBA w mieszkaniach Banasia i w NIK

Przypomnijmy, że w środę Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do 20 miejsc w związku ze sprawą Mariana Banasia, w tym do mieszkań szefa NIK, w których były jego żona i córka, a także do pokoju hotelowego, w którym przebywał jego syn, Jakub. CBA weszło również do gabinetu szefa NIK. Funkcjonariusze opuścili go w środę przed godziną 22. W czwartek funkcjonariusze CBA kontynuowali czynności w sprawie Banasia, pojawiając się w mieszkaniu syna prezesa NIK, Jakuba.

W związku z działaniami służb szef NIK zaapelował do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o niezwłoczne spotkanie. Doszło do niego w piątek w budynku Sejmu.

W grudniu Prokuratura Regionalna w Białymstoku wszczęła śledztwo w sprawie Mariana Banasia. Zawiadomienie w tej sprawie złożyło m.in. Centralne Biuro Śledczych i Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Śledztwo poprzedzone było badaniem przez CBA oświadczeń majątkowych szefa NIK składanych w latach 2015-2019. Temat kontroli oświadczeń, rozpoczętej w kwietniu 2019 roku (Banaś był wówczas szefem KAS i wiceministrem finansów), powrócił po serii medialnych publikacji podnoszących wątpliwości wokół majątku zebranego przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli, w tym krakowskiej kamienicy, w której funkcjonować miał “hotel na godziny”.

Z kolei zachodniopomorski oddział Prokuratury Krajowej prowadzi obecnie śledztwo ws. zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT, która miała działać w Ministerstwie Finansów w latach 2015-2018. Miał nią kierować jeden z najbliższych współpracowników ówczesnego wiceministra finansów.

Za: https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,25720497,onet-prokuratura-wiaze-mariana-banasia-z-wielkim-praniem-pieniedzy.html

3.    Sprawa Mariana Banasia. W obozie Zjednoczonej Prawicy zaczęła się krwawa walka na śmierć i życie”

Według Joanny Scheuring-Wielgus z Lewicy działania służb w sprawie Mariana Banasia świadczą o walce między frakcjami Zjednoczonej Prawicy o schedę po Jarosławie Kaczyńskim.

Starania ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry możemy jej zdaniem codziennie oglądać. – Jak serial na Netflixie – przekonywała polityczka.

Po spotkaniu marszałek Sejmu uznała, że wszystkie działania podejmowane przez służby wobec Banasia i Najwyższej Izby Kontroli są zgodne z prawem. Witek stwierdziła również, że jeśli prezes NIK ma co do tego wątpliwości, może zwrócić się w tej sprawie do sądu, a nawet Trybunału Konstytucyjnego.

– To jest sytuacja, której – powiem szczerze – będąc długo w polityce, nie spodziewałem się, że dożyję – komentował były minister rolnictwa, poseł PSL Marek Sawicki, który uznał, że nie wymyśliłby jej sam Sławomir Mrożek
Zbigniew Ziobro walczy o schedę po Jarosławie Kaczyńskim”

Według Joanny Scheuring-Wielgus z Lewicy działania prokuratury i służb w sprawie Banasia świadczą o walkach frakcyjnych na prawicy.  – Mamy rozgrywkę pomiędzy grupami politycznymi Zjednoczonej Prawicy. Pomiędzy Zbigniewem Ziobro, a pozostałymi uczestnikami w tej grze – mówiła w Wyborach w TOK-u polityczka.

Z taką oceną zgodziła się Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej. – To jest tak trochę, jak w stadzie: stary doświadczony basior już troszeczkę słabnie, wiec dookoła kręcą się wilczki. Jeszce nie są na tyle odważne i jeszcze ten basior jest na tyle silny, że nie można go ugryźć w ogon, już nie mówiąc o tym, żeby rzucić mu się do gardła, no ale już te wilki krążą, ci następcy krążą – przekonywała.

Zdaniem Joanny Scheuring-Wielgus to, że sprawą zajmuje się prokuratura w Białymstoku, nie jest przypadkiem. Posłanka przypomniała, że to właśnie ta jednostka umarzała śledztwa związane z byłym księdzem Jackiem Międlarem. – Mało tego, szefową tej prokuratury jest bliska znajoma pana Kamińskiego. Nie bez kozery ta prokuratura sprawdza pana Banasia. Ta walka pomiędzy tymi osobami w Prawie i Sprawiedliwości pokazuje jedno: zaczęła się naprawdę krwawa walka, na śmierć i życie, w obozie Zjednoczonej Prawicy – stwierdziła gościni TOK FM, dodając, jednak, że patrzy na to z jednej strony z zadowoleniem, ale i z przerażeniem z drugiej. – Bo jeżeli jednego dnia do szefa Najwyższej Izby Kontroli – zapomnijmy na chwilę, że jest to pan Banaś – do jego rodziny, do syna i do córki, wchodzą służby, to po prostu coś jest tutaj nie tak. To znaczy, że każdy z nas, nie tylko polityk, nie tylko szef NIK, ale każdy z nas obywateli powinien się po prostu obawiać, dlatego że Zbigniew Ziobro jest zdolny do wszystkiego – oceniła.

Według niej Zjednoczona Prawica użyje wszystkich możliwych środków, aby nie oddać władzy, a minister sprawiedliwości-prokurator generalny na pewno nie będzie chciał oddać władzy w ZP. 

– Zbigniew Ziobro walczy o schedę po Jarosławie Kaczyńskim i możemy to oglądać każdego dnia jak serial na Netflixie. Jest to przerażające, to wszystko, co się dzieje – oceniła. Zdaniem gościni TOK FM kolejne dni mogą przynieść następne “stopnie tej układanki” i rozwój wydarzeń. – Być może wyjdą spod ziemi kolejne dziwne sytuacje – zastanawiała się.

Za: https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103087,25721125,sprawa-mariana-banasia-w-obozie-zjednoczonej-prawicy-zaczela.html

4. WYBRANE KOMENTARZE DO ZAPREZENTOWANYCH TEMATÓW

Banaś Gladiator

Nagonka i już.

 • · Darek

Czy to nie jest nekanie przez PiS? Co mają wspólnego dzieci? Pan Banaś ruszył coś co mocno śmierdzi złodziejstwo na wysokich szczeblach. Każdy spostrzegawczy to zauważy. Polsce przydała by się armia takich panów Banasiow żeby oczyścić ta stajnie.

 • · rudy kapuś

banaś zaczyna kontrolować i oczyszczać środowisko wyłudzaczy vat, a dużo interesów zlikwidował – jest niewygodny, a co wy myślicie, że służby nie wyłudzały vatu – przecież w budżecie nie ma takiej pozycji jak wydatki na służby, muszą same na siebie zarobić

 • · Bartosz

Widać , że to porządny chłop , i obowiązki traktuje poważnie . Oby , Panie Kaczyński więcej takich w PiS .

 • · emili

PiS mówi, że PO to złodzieje, a aresztuje i gania swoich. O co chodzi?

 • Witas

LITEWSKI sejm PRZECIW ROSZCZENIOM ŻYDÓW.
LITWINI służyli w ARMI HITLERA.

A w POLIN PIS klęczy przed ZYDAMI
  200 tys podpisów przeciwko ustawie 447 ( 300mld $ do zyda )! Czy Sejm je przyjmie? wRealu24!”

„Padł REKORD! 200 tys. podpisów #STOP447!
11 MAJA manifestacja STOP 447.

LITWINI byli w ARMI HITLERA i beda mieli UST.PRZECIW ROSZCZENIOM ŻYDÓW. A polin NIE!
DLATEGO PIS boi się ustawy bo pod TRYBANAŁ STANU by podlegał za ZDRADĘ

 • · św. NH

To świadczy o bezsilności PIS wobec tłustych kotów Gogo wina. Grodzi ma immunitet? Podobno jak u Banasia jego gabinety i inne nośniki i pokoje i papiery nie maja, na co czeka CBA?

 • · fan_banasia

Zmieniam zdanie. Banaś wyciągnie tyle smrodu na swoich byłych kolegów z PIS, że lepszego prezesa NIK dbającego o dobro państwa nie będzie:) Do boju Banaś!!

 • · naftalyn

….. dr Adrian Pinokio …
….. a co z aneksem ….. aborcjonisci grasuja …. banksterzy sie smieja , a 40 000 “frankowiczow” niewytrzymało i zmarło…. gynyrały POsowieckie dalej maszeruja …. kasta komuny ma sie dobrze …. cela ++++ pusta …..Wołyn płonie dalej …. a prezes ma kota w butach …a tam sowieckie onuce na czosnku typ 447 …. adrian do budy … nie na prezydenta

 • · sdfgsdgfsdg

Panie Banaś jesteśmy z panem. My prawdziwi patrioci popieramy pana. Jesteśmy przeciwni niemal każdej z partii politycznych w Polsce ponieważ są one inspirowane, lub kontrolowane przez służby specjalne, które rozgrywają je jak chcą. PO to banda zdrajców i “pożytecznych” idiotów, a PIS to nie tylko jest rozgrywana przez służby ale i sama posługuje się nimi jak stalinowcy bo oni nie szanują podstawowych praw obywatelskich i konstytucyjnych, oraz Karty Praw Podstawowych. NIECH MI KTOŚ WYMIENI JAK NIE POWINNO WYGLĄDAĆ ZACHOWANIE TAKICH SŁUŻB I TRAFI W DZIESIĄTKĘ JAK WSKAŻE TYCH BANDYTÓW. Wykorzystują wszystkie nielegalne praktyki, które sobie zalegalizowali. I myślą, że są legalne. Paranoje to niech wciskają swoim zidiociałym żonom i dzieciom.

 • · Szwejk

Od 2010 roku chinska, wietnamska i turecka mafia wyprowadza z Polski miliardy $ rocznie a ABW, CBA i prokuratura milcza…O koszernych geszeftach zydowko-rosyjskich nie wspominam !!

 • · Poganiacz osłów

Problem w tym, że  Prezes nie ma żadnego oręża na obronę Konstytucji. Immunitetu.
PiS, to dopiero ma do ukrycia KANTY, że nie boi się łamać Prawa.
Chodzi o Kolaborację 1 stopnia. Za to, kiedyś była kara śmierci.

 • No tak

To, co się dzieje obecnie w Polsce, bardziej przypomina wojnę gangów niż walkę polityczną. Jak to zwykle bywa w historii przestępczości, grupa świadomie łamiąca prawo i próbująca wymknąć się sądom, pokłóciła się i jedni zaczynają sypać drugich. Gangsterzy napadają swoje rodziny, nasyłają na siebie uzbrojonych policjantów w kominiarkach, przeszukują domy i sypią policji. “Pancerny Marian” dzięki immunitetowi, który mu został po przyjaźni z szefami partii, może funkcjonować jak świadek koronny. I sypie teraz PiS, tak jak “Masa” sypał mafię pruszkowską.

 • · Pan Banaś jest jak Terminator!

Brawo! WITEK DO KONTROLI I ZAORANIA! Następny proszę!

 • · adasko

Wybuchła wojna na “kryształowej górze”, a w “narodowej” TVP nic, albo prawie nic na ten temat. W tej dyskusji zwolenników “Dobrej Zmiany” też jakoś nie widać. W zastępstwie TVP przez półtora dnia jako najważniejszą wiadomość podaje: “kolejny świadek dał pieniądze w kopercie….”, nakłady na onkologię w porównaniu do …..”, “aresztowano na 3 miesiące”.

 • · Juda.pl

SUMLIŃSKI : Prezydent KOMOROWSKI  i  Dziwne morderstwa, agenci, rosyjskie służby i WSI !”
Dlaczego PIS nie ujawnia RAPORTU WSI.
„Aneks WSI jest ZBYT NIEBEZPIECZNY, by go ujawnić! – dr Leszek Pietrzak, członek komisji Macierewicza”
DUDA i KACZYŃSKI KRYJĄ KOMUCHÓW  z WSI.
W polin

 • Willy.

PIS oddaje ŻYDOM  zasoby naturalne o wartosci 1BILION ZŁ.
U SKOWRONSKIEGO w radiu WNET.

Braun, Berkowicz : Polska ma 1000 mld. $ pod ziemią.
PIS oddaje ŻYDOM POLSKIE ZASOBY o wartosci 1Bilion.NCzasTV”

 • · Polin

Gadowski: Banaś pokaże  Miliardowe przekręty PiSu w TVP.
GADOWSKI : Kolega KACZYNSKIEGO J.DANIELS z MOSADU  rozdaje w IZRAELU ulotki ze jest..KRÓLEM POLSKI.

Gadowski o przeszukaniach u BANASIA : „Ktoś chce zdążyć przed rozpoczęciem konroli w TVP.u KURSKIEGO.
PISiory boją sie KONTROLI w TVP.
W POLIN

 • · akuratny

Wilki skoczyły sobie do gardeł.

 • staryorginał

Banaś staje się prawdziwym niezłomnym. Czekamy kiedy IPN wyciągnie na niego kwity, jak zrobiła z Wałęsą .

 • · Brawo Panie Prezesie!

Nie odpuszczać pisowskim zamachowcom nawet na sekundę!

 • · a miało być lepiej

Rząd obwieścił wszem i wobec, że nie toleruje nikogo nad nim.

 • · Viva Polònia – Viva Cubáña –

– Polacy kochają –
– Banasia Mariana !!!

 • · Mario

No niestety Marian myślał, że PiS mu odpuści mylił się CELA + CZEKA 🙂

 • · Jagaa

Działaj Marian. Masz poparcie Polaków.

 • · Kolasa

youtube.com/watch?v=LYy5VUZxh5w APEL Do POLAKÓW !

 • · Wieśniak

Niezależność Banasia to zagrożenie dla wszystkich przekrętasów.

 • · Europejczyk
Polska to państwo oligarchów.
Urzędy to twierdze oligarchów.
Prawo w PiSlandzie jak w średniowieczu: grabierze, przemoc, samowola, obłęd religijny.
Polskę należy odgrodzić murem i wywalić z EU.
 • czy leci z nami naczelnik?

Dobra zmiana nie wsadzała do pierrdla żadnych platfusów i gumofilców przekręciarzy, operatorów karuzel, aferzystów itp o których tak opowiadali.
W zamian wsadzają swoich ludzi agent Tomek, Banaś już niedługo itd.
Robią jak rasowe komuchy –  rewolucja zjada własny ogon

 • HENRY H-4

W tym Panstwie tkwi burdel bolszewicki.

 • · PiS i PO, takie samo zło

Pisiory i ich przystawki nie przypuszczały, że Pan Banaś to nie Pan sp. Lepper, którego w wyjątkowo obrzydliwy sposób mogły bezkarnie niszczyć. Skoro pisowski beton znowu posuwa się do takich obrzydliwych metod, to jest najwyższy czas, aby Pan Prezes Banaś wszedł do Polskiej Fundacji Narodowej, Polskiej Grupy Zbrojeniowej, wybuchowego Cyrku Monty Antona, a przede wszystkim do TVKura.

 • Spostrzegawczy z Poznania

Panie Banaś weż Pan kapkę na wstrzymanie.
Przecież to woda na młyn tej antypolskiej opozycji. Pamiętam doskonale tą kilkunastodniową nagonkę na Pana. We Faktach. Jako pierwsze wiadomości.
Troszkę spokoju i rozwagi nie zawadzi. Bo przecież wiadomo, że miałeś Pan duże osiągnięcia w walce z mafiami.

 • Robespierre

Niedługo, za góra kilka tygodni, banaś pójdzie w ślady agenta Tomka, do aresztu.

 • · Robek

30.06.1934 tez tak było. Co prawda w innej dyktaturze, ale historia powtarza sie.

 • · Czas prawdy
Wendetta Kaczyńskiego będzie kosztować PIS i Dude-Jude, utratę pozycji!!!!!!
Kaczor gotowy jest nawet zrobić skok na NIK i jego rozwiązanie, żeby tylko dorwać Banasia!!!!!!
Semici kochają się mścić i robia to bez umiaru!!!!!
 • · Mokry Kapiszon

“Domaga się spotkania z Witek”.
Równie dobrze mógłby domagać się spotkania w Sejmie z panią szatniarką.
Jedna i druga może tyle samo.

 • · Janek

Walka dekady: w jednym narożniku karateka Pancerny Marian wraz z krakowskimi alfonsami, po drugiej CBA, PiS we współpracy mszczącymi się niedobitkami mafii vatowskich.

 • · norbertrabarbar

NIK powinno zwiększyć ilość kontroli w instytucjach państwowych
– w końcu uczciwi nie mają się czego obawiać, a sytuacja będzie wtedy jasna i klarowna.

 • fiu fiu

Koniec świata, praw pana Banasia broni Monika Olejnik w “Kropce nad i”. To znaczy mówi Olejnik, ja słyszę inny głos, jakby męski….Bloomberg? Tak, teraz to jest już naprawdę poważna gra,

 • jot-23
Nękanie syna nie działa? Co teraz PiS dzielcy? nie wypada się ot tak, poddać, trzeba brnąć dalej… róbcie rewizje dziadkom, wujom, wnukom …do 7-go pokolenia szykanujcie, jak za Berii
 • · emili

Banaś, trzeba było być z PO. PO uczciwych broni. PiS uczciwych wsadza. Głównie swoich.

Komentarze za: https://www.dorzeczy.pl/kraj/130272/banas-zabral-glos-ws-dzialan-cba-domaga-sie-spotkania-z-witek.html

maxthebrindle

Patrzcie jak pięknie PiS wywiązuje się ze swoich obietnic wyborczych: miał ujawnić Układ – i ujawnił, w Ministerstwie Sprawiedliwości u Ziobry. Miał pokazać jak mafie podatkowe piorą kasę z przestępstw – i pokazał, na przykładzie własnych Kryształów… Mieli nie kraść – i nie kradną, tylko biorą, bo im ‘się należy’… Adrian obiecał, że nie będzie ‘notariuszem władzy’ – i nie jest, podpisuje wszystko na rozkaz i bez zastanowienia, a przeciętny notariusz jednak myśli, co robi… Tylko udowodnienie ‘zamachu smoleńskiego’ i ściągniecie wraku Tutki jakoś im nie bardzo chce wyjść, podobnie jak wsadzenie do wiezień poprzedniej władzy, która – podobno – nie tylko kradła miliardy, ale jeszcze spiskowała z wrogami w celu mordowania polskich elit… No ale przy tylu spełnionych obietnicach te drobne wpadki można im wybaczyć…

zd46

Acha, czyli nie było uszczelnienia VAT, a Banaś dał “wyprane pieniadze”. Wobec tego, jak nazwać “działalność gospodarczą” M. Morawieckiego polegającą na sprzedaży cześci 15 hektarów ziemi pokościelnej BARDZO TANIO a następnie odkupienie BARDZO DROGO od tej samej osoby? Czy to “pralnia ręczna czy pralnia chemiczna”? Dlaczego CBA tam nie draży? Może nie zdąży, a sprawa się PRZEDAWNI, jak to w PiSie.
W Polsce jest taka
Ziobrowsko-prokuratorska
Praktyka,
Kaczyńskiemu i SP, nic nie grozi,
Bożka Kaczyńskiego
Żadne prawo, ustawa
Choć utyka, nie tyka,
A każde draństwo
Się przedawnia,
I Prawu wymyka
zd46 14.05.2018

mederith

Maniek, pierz ile wlezie, a potem kontrola za kontrola dla wszystkich, którzy cię oczerniali.
Myślisz panie Maniek, ze premier nie “pierze”? Ile tylko może. Nawet jego szef postawi swoje własne dziewictwo za premiera, ale nigdy mu nie wierz…dwulicowy człowieczek.
Każdy u koryta pierze ile wlezie, aby potem nie musiał PRAC… i, aby wszystko na starość miał czyste, przejrzyste i klarowne.

cracken001

????? PIEC melonow??? TO maja byc “fiwelkie piniondze”??? Jaja sobie ktos robi??/ JAK to sie ma do MILIARDOW plugawego karalucha, czy chocby niemal STU milionow premierka m krzywym ryjem? W porównianiu z PRAWDZIWYMI przekrętasami z PiS dy,to Maniek jest CIENIASEM

julietwhiskey

5 banieczek to nie są bardzo duże pieniążki…

Wizard Marco

Jestem dziwnie pewny, że gdyby Banaś nie zerwał się z łańcucha to żadnego przeszukania by nie było. Nie byłoby też mowy o żadnych zarzutach i innych takich. Wciąż byłby kryształowy.

7rybek

Widać, że to jedna wielka mafia, która potrafi tylko nękać polskich przedsiębiorców, a dobrze żyje w gangsterskim świadku.

maritimeeng

Jutro Banaś obudzi się w łóżku z obciętym łbem końskim…

6nine9

Pisowski kryształ. Kolejny. Coś czuję ze mają jeszcze całą kolekcję takich kryształów.

arkasza

Ładnie się tam bawicie “władzuniu”. Psi penis wam wszystkim na grób! TFU!

Pustelnik z lasku Bielańskiego

Czyli wychodzi na to, że byliśmy wszyscy systematycznie okradani i to na potężną skalę, i to przez ludzi postawionych na stanowiskach, którzy to niby mieli nas chronić i wyjaśniać wszelkie nieprawidłowości.

alexcomp

A przecież wg byłej premierki PIS jest lepszy, bo “wystarczy nie kraść”. Co prawda za chwilę twierdziła, że “te pieniądze po prostu im się należały” więc może i pancerniakowi się należały. Wypędźmy dojną zmianę PIS od koryta. Pierwszy krok możemy zrobić w maju dając odpór PISowi w wyborach prezydenckich. WyPAD 2020.

dyskootantka

Wygląda na to, że miał wyprać i się podzielić, ale się nie podzielił. A prawi i sprawiedliwi nie darują.

Andrzej Kuc

E tam drobne 5 mln. To pikuś przy kwotach kradzionych przez pis

pogromca_mrowek

Pisowski były minister finansów i szef KAS (zaatakowany tylko dlatego że zdradził Corleone).
Ciekawe co robią inni ministrowie PiS… chociaż w sumie to nietrudno się domyślić…

carrasius

Marian, zrób z nimi to, co Prezydent z Konstytucją.

ola-blue

Wojna pisiej mafii o państwowe koryto. Z miliardami na kaczą propagandę, żeby Polacy uwierzyli w “troskę” PiSu o zwykłego obywatela, z przekupstwem milionów nierobów za pińcet plus, ze szczuciem jednych na drugich, bo łatwiej się rządzi. Otwórzmy oczy i WyPAD 2020!!!

poster012

Kaczor nieudacznik już nie panuje nad kliką swoich bezczelnych złodziei

zgryz3

Jeśli przymiotnik “wielkie” (pieniądze) był użyty przez pisowatą prokuraturę, nie przez onet, to tylko potwierdza, że pisowaci mocnymi, propagandowymi słowami dla nazwania małego g.ó.w.i.e.n.k.a chcą infantylnie – boć to nie orły intelektu – przykryć wielkie pisowate gów…łajdactwo.

maxthebrindle

Jak to jest – rok sprawdzania przed mianowaniem na najwyższe stanowiska w kraju, i nic, kryształ. A teraz nagle zarzut za zarzutem. Służby Szczurka dały zatem odwłoka albo wtedy, albo teraz, innej opcji nie ma. Tak czy inaczej Szczurek do dymisji… w normalnym kraju. No ale to jest PiSSSR, wiec od normy daleko.

do100jnik

czyżby pani krysia z cba przyszła do banasia z kilkoma reklamówkami, bo biorąć pod uwagę pisie działalności w rodzaju dwóch wież i kamienicy na srebrnej to tak w ogóle wygląda co najwyżej na małą przepierkę

felekstankiewicz

coś tu nie pasuje. Gdyby nie publikacje dziennikarzy, to nadal byłby kryształowy, a ponieważ, zamierza skontrolować tv pis, służbę zdrowia, to dostał partyjne otrzeżenie, cos jakby głowę konia, do pościeli

dyskootantka

Pojadą po wszystkim do Torunia, pobujają się modlitewnie z Rydzykiem, a ciemny lud dalej będzie myślał, że “wystarczy nie kraść” jak to ogłaszała Becie. Obudzą się za parę lat, jak pismafia obedrze naród ze wszystkiego i zwieje do Trumpa, jak Berczyński.

honorny

Banaś ewidentnie wszedł w obszar działania sycą od SKOK-ów – jak mu tam było? Biernacki? W każdym bądź razie, panie Banaś, zysk z działalności przestępczej należy dzielić z capo di tutti capi. Inaczej ma się kłopoty.

tojamyszka

Chcieliście Prawa i Sprawiedliwości to macie i prawo i sprawiedliwość po polsku . Już wiem dlaczego działacze w/w partii nie mówią o mnie Polka tylko Opozycja. Ja do tych Polaków nie należę i słusznie i bardzo dobrze . Ja jestem mordą , kanalią gorszego sortu i bardzo dobrze, bo jestem w doskonałym towarzystwie .

stachkaz1947

DUDA musi zostać PREZYDENTEM bo kto obroni ten PiSi CHLEW.
Jeszcze 5 lat i nie będzie co zbierać- ONI sami oddadzą władzę i wypieprzą tam gdzie są ich konta bankowe.
I pocałujta w dupę wójta.

andmas

Pan Banaś wie że nie jest kryształowy, ale również wie, że decydenci PIS są jeszcze bardziej kryształowi … , po odsunięciu od władzy PIS niezależna Prokuratura będzie miała dużo pracy, budowanie miejsc dla odbycia kary ruszy pełną parą …

zelenyles

PIS-owska prokuratura ma partyjny rozkaz zamknąć albo może zneutralizować działania Banasia i prokuratura wszelkimi metodami to robi ,,,, wstrętne to i obrzydliwe

Fan Fan Czarny tulipan

Maniek kolesie chcą cię “utopić”, pokaż im środkowego palca. Ujawnij afery, sam i tak za przekręty będziesz siedział, ale możesz liczyć na zmniejszenie wyroku.

kwantax

tylko 5 melonów? Pikuś. Pewnie chodzi o to aby przykryć wyprowadzone 15 melonów . Ciekawe na co poszły.

felekstankiewicz

To nie jest szukanie jakiś bzdurnych paru milionów…….taśmy…….taśmy z wesołego domku Pana MARIANA to główny cel przeszukań

js08836

To wszystko ściema. dokumenty o nieprawidłowościach w podatkach szukali nawet w aucie Banasia ? Szukali u córki ? Tylko naiwny uwierzy w te brednie. Ziobro wysłał psy gończe w poszukiwaniu dowodów na haki Banasia na, to szemrane towarzystwo począwszy od Kaczyńskiego. Gdyby znaleźli spali by spokojnie. Ale nie śpią, i to ich gnębi.

olal.bana.gw

Manius, czas uderzyć w kainka i skontrolować podkomisje swironia i skrywanie dowodów bratobójstwa. Do boju Manius. Wojna to wojna, uj z miłosierdziem katolickim, nawet dzizas nie brał jencow. Amen. Pan z Toba.

raz1dwa2trzy3

Państwo ze zużytego papieru toaletowego.

prokuraturarejonowa

Prokuratura Ziobry może sobie wiązać Kryształa z czym tak chce, bo Kryształ wiąże Ziobrę i jego Ptysi z takimi wałami przy programie praca dla więźniów, że jak raport ujrzy światło dzienne, to Ziobro będzie musiał sam się zamknąć w pierdlu.

cmochall

CBA wie o praniu, ale teraz szuka dowodów. Coś nie tak z Nasza praworządnością. Na takiej zasadzie w stosunku do każdej osoby można prowadzić postepowanie.

1utek

Niejasna (być może kryminalna) przeszłość pana Banasia miała być dla partii PiS atutem. Oto mamy na czele NIK człowieka, na którego rządząca partia ma haki. Pisowska władza mogłaby spać spokojne, nie obawiając się kontroli. Dzięki dziennikarzom TVN spaliło na panewce.
Na szczęście PiS nie opanował JESZCZE wolnych mediów, Planują “wziąć media za twarz” ale dopiero po wyborach prezydenta.

terazjakinick

No Marian, teraz Twój ruch 🙂

Złożył do Prokuratora Generalnego zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Ministra Sprawiedliwości. 🙂

333a3

PiSowscy złodzieje dali 3 mln zł z publicznych pieniędzy na komisje Maciarewicza

oljerzy64

Zaczyna się wojna między pisowcami, trolle chcą odwrócić kota ogonem ,ale wszyscy widzieli kto gratulował Banasiowi jak to wybrali

gokle

Miliony? Chodzi o miliony? Miliony to duże pieniądze? Ja mam miliony. Napiszcie miliardy. Uwierzę.

szumarek

Teraz? Co te służby robiły zanim został wybrany?

piramidopolopirynowicz

Niemożliwe, kryształowy pisowczyk złodziej i bandzior?

tedjx

I kiedy PiS w Sejmie protestował przeciwko wyborowi Banasia na prezesa NIK, zwracając uwagę na jego wątpliwe interesy finansowe, totalna opozycja wyłączała im mikrofon.

vounsky

5 mln? przy tym co odwalają, to chyba przepierka skarpet…

krystos

Czyżby trafili w końcu na mafię vatowską?!

stachkaz1947

Rękę podniesioną na KACZYZM odrąbiemy u samej d…y.
Marszałek zapewniła mu IMMUNITET???Fajny immunitet.

pocomiwaszekonto

Prał czy nie prał, tylko on wie. Największe jego zaniechanie to, że podniósł rękę na władzę ludową. A oni tę rękę właśnie odrąbują.
5 baniek? Dla PiS to drobniaki, meble na jedno piętro w srebrnej wieży.

gibbonzlodzi

“Wystarczy nie kraść”. O praniu nie było mowy.

wilenski11

zero państwową kasę traktuje jak prywatną, zresztą jak cała pisiorowa złodziejska zmiana, banaś bierz się za ten pisiorowy chlew

konfuziussagt

Dla głównych PiS-gangsterów za grabież miliardów i zamach na WSZYSTKO,
należy się na dzień dobry dożywocie, a potem się zobaczy.

jednooki.pirat

5 milionów zginęło z CBA, 5 milionów wyprał NIK. Na miejscu pisiorów zrobiłbym nowy banknot 5 milionowy. Łatwiej mogliby mówić – tu zniknął tylko 1 banknot, na nagrody dla urzędników w tym miesiącu tylko 10 banknotów, radny został uniewinniony, bo zabrał tylko jeden banknot, czyli niska społeczna szkodliwość czynu. Da się? Da

art_102

5 milionów złotych, to tyle ile w ciagu trzech miesięcy idzie z naszych podatków na 20. ochroniarzy prezes – o rządowych limuzynach, cateringu, 24h obsłudze itp., – nie wspominając.
O co więc ten dym, hm?

wroclawianka9

Z szacunkiem dla każdej złotówki, ale za Pisu ta sumka nie robi już wrażenia. Teraz modne są pralnie miliardowe, od SKOKów, przez Getbacki, po TVnarodową. Capo Banaś chciał ich zlustrować na tysiące milionów, to byłby news.

alderamin

wszystko było ok dopóki pancerny marian się nie zbuntował. nagle maja wiedzę o 5 bankach hehe. mam nadzieje za marian pójdzie z kontra i ujawni ile już przytulił Ziobro i inni złodzieje u władzy

zd46

M. Morawieckiego polegającą na sprzedaży części 15 hektarów ziemi pokościelnej BARDZO TANIO a następnie odkupienie BARDZO DROGO od tej samej osoby? Czy to “pralnia ręczna czy pralnia chemiczna”? Dlaczego CBA tam nie drazy? Może nie zdąży, a sprawa się PRZEDAWNI, jak to w PiSie.

kuma1

Prokuratura działa tak jak w latach 44-56 . Kaczystowska ideologia ma swoje wzorce z wschodu i zachodu .

tow.anton.maciorow

A to taki dobry piSSesman był i różaniec nosił i stary kamrat syna rajmunda.

janko56

Co to za suma, 5 melonów to pani basia z cba na wekend w reklamówce z biedronki wynosiła .

kumunikat

Banaś, jesteś gangusem i alfonsem, ale to w tej sytuacji drobiazg.
Jesteś również chwilowo nietykalny.
Jedziesz z tymi megaqrwami, pachołkami TW Balbiny, czyli Putina, na maksa!

Kiedyś, w państwie wolnym od kaczych, putinowskich sqrwysynów dostaniesz mniejszy wyrok.

W obecnej sytuacji my, normalni, uczciwi Polacy musimy niestety zdecydować się na współpracę z byłym chłopcem z ferajny (czytaj gangsterem) i alfonsem Banasiem, w celu zlikwidowania P I S d z i e ls kie j megamafii.
Mafii, przy której Camorra to banda przedszkolaków, którzy mogą kury sz cz a .ć prowadzać.

zd46

PiS uruchamia ciagle nowe „pralnie pieniędzy” a kiedy mają do podjęcia setki miliardów, do budżetu, od przestępców, to potrafią to zrobić tylko w 1% o czym wypowiedział się NIK, „zdolne bestie tylko bez talentu”.

1/Agent Tomek walnął w “kacze dup..o” ziobrotura wrzuciła zarzut: “pranie pieniedzy”. 2/Banaś kopnął w “kaczy kuper”, ziobrokura a właściwie kaczytura wrzuciła zarzut: “pranie pieniedzy”, bo to najłatwiej PODRZUCIĆ WALIZKĘ PIENIĘDZY M. Kamińskiego w czasie “oszukańczego przeszukania”.

3/Mateusz, sprzedaje pokościelną ziemię tanio by odkupić od tej samej osoby, tą samą ziemię, BARDZO DROGO ,”filantrop z pralni chemicznej czy szop pracz”, ale CBA goni “wyimaginowane króliczki” a nie widzi innego „pracza z PiSiczki”? PiS, CBA, ZZ, a co z GetBack i mateuszowym zamieszaniem w tej sprawie, gdzie ponad 2 miliardy, czy w partyjnej kasie, czy w skarbcach PiSu, czyli “Srebrna”,Fundacje i Instytuty Lecha? Każdy z “pisprzestępców” modli sie do prezesa JarKacz: ” pod twoją obronę i ochronę uciekamy się masz zbawco”!

kris0104

w tej całej sytuacji to pan Zbyszek najbardziej korzysta gromadząc wiedze niezbędna do walki o władze

stachkaz1947

A CAPO tutti di cappi siedzi i głaszcze kota pod włos i zawija te g…..w sreberka.

realistas

Niedługo okaże się, że to wielokrotny morderca. Wszystko zależy od tego jak mocno będzie deptał odciski.

Iza Hancza

Bardzo przepraszam, ale słyszałam źe w CBA zginęły jakieś miliony, czy może znalazły się w NIK? To mamy szczęście, bo w końcu trafiły po dobry adres! A już myślałam, że mi z emerytury pociągną. A wy w TVP nie wpuszczajcie nikogo obcego, bo wam zabiorą tytułem wsparcia to, co dopiero dostaliście, to akurat też parę milionów? O przepraszam pomyliłam miliony z miliardami, ale wybaczcie ja kończę studia w Wikipedii i mam zamiar robić karierę w mediach … to dużo powiedziane, to tylko na instaramie zostane modelką XXXL. DO ZOBACZENIA!

Pawel Niemiec

Oj tam oj tam, należy przymknąć na to oko, ważne, że partia działa dla dobra narodu i ogółu społeczeństwa. Za Tuska dzieci umierały z głodu w szkołach, a teraz ? Niema biedy w tym kraju !!!!

antykancelista73

no qr wa jaki kaczy kryształ………….

ps11111ps

Banaś! Tylko sobie nie maż, że Twoja wojna z Yaro i resztą tej mafii oczyści Cię w oczach przeciętnego wyborcy opozycji. NIE. My nadal wiemy że jesteś złodziej i oszust. Ale w tej chwili pełnisz zaszczytną rolę pożytecznego idioty, który walcząc o przeżycie wkopuje innych idiotów. Jak już ich wszystkich wkopiesz to sam też popłyniesz, bo niezła szuja z ciebie.

spinetta

A ile wyprowadzono z CBA? Bo źródła podają 5, 10 lub nawet 15 milionów.

mer-llink

Marian! Marian! Marian!
Nie daj się!
Siedź w fotelu. Albo nawet się do niego przykuj.
Pamiętaj: jak tylko stracisz immunitet, prokuratorzy wezmą się za ciebie (zreszta słusznie).
Trzymaj się stołka zębami! Pardon: trzym się!

Im dłużej trwa ta love story PiS-Banaś, tym bardziej pewne, że Duda Andrzej przegra wybory.
I tego PiS panicznie się boi. Wywrze na Banasia taką presję, że aż strachchchch…

P.S. A sprawa Banasia do załatwienia najprościej: “nieznani sprawcy”, opona albo wybuch gazu, ew. aktyw robotniczy “Solidarności” przyjdzie o 6 rano dowiedzieć się, czemu pan Banaś sypie kijem piach w szprychy Dobrej Zmiany.

arbor_1

cytuję “zachodniopomorski oddział Prokuratury Krajowej prowadzi obecnie śledztwo ws. zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT, która miała działać w Ministerstwie Finansów w latach 2015-2018” i przypominam, że w latach 2016-2018 ministrem finansów był obecny premier Morawiecki. Morawiecki zasłynął aferą z dziwnie tanim zakupem ziemi od kościoła. Morawiecki, zapewne na wypadek wpadki, przepisał majątek na żonę i dlatego PIS robi wszystko, aby rodziny(żony) polityków nie musiały składać oświadczeń majątkowych. Jeżeli “popłynie” Banaś, zatonie też Morawiecki.

saammm

Pięć milionów to ogromna kwota??? Wielu PiSowców ma więcej rocznego przychodu, pytanie czy niektóre odprawy nie są większe…PiS chyba wybrał taką kwotę, żeby pokazać , jaki jest pryncypialny i swoich pogoni nawet za niezbyt duże przekręty, a z drugiej strony, żeby go w razie potrzeby mogli łatwo otrzepać z zarzutów i przyjąć z powrotem na łono partii…

cmietek

Dla nich dzień bez złodziejstwa to dzień stracony

pollion1

wynika, że pieniądze zostały wyprane, ale nie wyprasowane praczka z PIS się przestraszyła bo były haki w pralni

student_zebrak

wielkim praniem czy praniem wielkich pieniędzy?
5 mln to sa wielkie pieniądze? Ile zajumali pisiaki, komisja smoleńska…..skoki….srebrna…art-b….czego sie pis nie dotknął, to afera

cep_0

Czy ktoś pamięta sprawę B BLIDY.
Przestępczyni siedząca w areszcie “przypomniała”” sobie czyli zaczęła NADAWAĆ na B Blidę.
Blidę zamordował jakichś DUCH, bo na broni nie znaleziono odcisków palców, dłoni denatki w czasie próby jej aresztowania, natomiast “SYGNALISTKA” chyba nie poszła do ciupy za DAWANIE łapówek.
OBECNIE :
ktoś siedzi w ciupie za PRZEKRĘTY czyli może zostać “SYGNALISTĄ”, czyli “NIEPOŻĄDANY” pójdzie do gleby, a “sygnalista” na wolność.

lesnojeziorska

Niech ktoś przedstawi przekaz dnia z Nowogrodzkiej, bo coś brakuje tu szefermacherów :D.

hd52

Wielkie pieniądze?, no sory niemałe lud duże ale nie wielkie.

pio.no

Na moje to pis służby albo ustaliły, że Banaś trzyma haki gdzieś “przy sobie”, albo ustaliły, że ma kwity tylko na tych, na kogo trzeba w  pisowskiej wojnie frakcji. Przekręty finansowe są albo nie, ale mają pomniejsze znaczenie

flying_ben

Bonzowie tej mafii nie tyle wyprali i jeszcze wypiorą… a głupi ludzie i tak znów ich wybiorą.

Komentarze za: https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,25720497,onet-prokuratura-wiaze-mariana-banasia-z-wielkim-praniem-pieniedzy.html

zgreeed50 IP dzisiaj 10:14

jeszcze ra tu napisze …dla mnie Marian jest czysty …facet jest autorem zachamowania zlodziejstwa podatku Vat …a co jest najlepsze rozjechal slynny 3 urzad skarbowy w Warszawie gdzie robiono najwieksze waly na dzisiatki jak nie setki milionow !!! i za to go nienawidza jak “psa” a i pewnie cos po ostatnch kontrolach znalazl !!! 

obatel IP dzisiaj 09:47

Szukali kwitów z kontroli NIK w prokuraturze krajowej, a przeszukania mieszkań Banasia i jego dzieci było tylko przykrywką. Mam nadzieję, że kwity z kontroli udało się Banasiowi zabezpieczyć

anon09999 IP dzisiaj 09:01

ABW szulała umowy czynsz na 8 tys złotych. Chyba nas czytelników macie za kompletnych idiotów. Popaprańce w słuzbie PIS.

https://zapodaj.net/images/f47db11a03239.jpg IP dzisiaj 08:46

Z dziejów Gazety Polskiej: Człowiek Roku 2007 (Mariusz Kamiński) aresztował Człowieka Roku 2009 (Tomasza Kaczmarka) Ciąg dalszy nastąpi.

No cóż IP dzisiaj 08:46

Żeby tylko każdy z tych polityków miał niedopłacone tyle podatku.
Większa strata dla podatnika to niespłacany kredyt w wysokości miliarda dolarów jaki dostali od PISu zydzi na Ukrainie przed objęciem władzy. Może żeby nie ujawniali wybryków pisowskich polityków w burdelach na Podkarpaciu.

Krystyna IP dzisiaj 08:25

A wszyscy myśleli, że teczki Balbiny-ubeckiego konfidenta, syna komunistycznej cenzorki i AKowca, którego komuniści nagrodzili ciepłą posadką i podarowali dom, podczas kiedy innych mordowali. Dziwna historia, ale ludzie są głupi i wszystko im można wcisnąć, jak mawia Kurski, beneficjent dwóch miliardów.

Bartosz IP dzisiaj 08:02

Zastanawiam się tylko czy jest ktoś , kto w to uwierzy . Człowiek , bez jak mniemam , zarzutów prokuratorskich ( by , postawić zarzuty należy pozbawić petenta immunitetu ) , z immunitetem zostaje , praktycznie bezprawnie napadnięty przez służby . Grubymi nićmi to szyte .

Łoś (Liwiec) IP dzisiaj 07:39

Cha cha cha!
Mafia w rozsypce. PiSuar nie umie żyć bez swarów, podjazdów i nienawiści we własnym gangu.
Zresztą jest to kalka 1:1 z 2007, gdy przez to samo stracili władzę. Tylko wtedy naród zmądrzał juz po 2 latach, a teraz trzeba było 5, z powodu znieczulenia rozdawnictwem.
Każdy dzień dłużej Banasia w NIK, Lichockiej w Sejmie, a Tomka w więzieniu – to 3 dni krócej “rządów” PiS! Plus coraz wyraźniej rysująca się klapa Maliniaka w maju.
Kto wierzący, niech się o to modli. kto jak ja – ateista, niech trzyma kciuki.
Koniec koszmaru już blisko. 

Waw.. IP dzisiaj 07:36

GADOWSKI :Czy BANAŚ pokaze jak PIS kryje  SZWINDLE ŻYDÓW w POLSCE.

M. Banaś i NIK skontroluje NBP  „zarządzanie majątkiem i finansami J.KURSKIEGO i TVP. 

Cezar IP dzisiaj 07:32

Czy PiS, walcząc z Banasiem, stanęło po stronie mafii vatowskich? 

Mogli poprosic Mariana i by okazał . IP dzisiaj 07:12

Nie do wiary . Takie bzdety i akcja zakrojona na skalę rozpracowania Mafii Sycylijskiej . 8 tys. zł , podczas gdy same SKOKI to 10 miliardów złotych . Oczywiście SKOKAMI nikt się nie zajmie . Przepraszam , sławny syndyk zamiata sprawy pod dywan. Ale mamy Państwo . 

rychu IP dzisiaj 07:10

To szukał mossad a nie CBA

Al’Capone IP dzisiaj 07:09

Jak nie można niczego znaleźć to trzeba dopieprzyć się do podatków

nawet kłamać trzeba umieć pisiorki IP dzisiaj 07:08

I z takiego błahego powodu urządzono niekonstytucyjny najazd na NIK? Macie ludzi za durni?

A https://dorzeczy.pl/obserwator-mediow/130328/rz-wiadomo-czego-cba-szukalo-u-banasia.html

Program wyborczy Dudy IP dzisiaj 21:53

Proszę Państwa,

CENY ROSNĄ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bretiks IP dzisiaj 21:24

PiSowcy, budujcie swoje wilcze doły, kopcie fosę, stawiajcie palisady; szykujcie swoje proce i łuki!

Oto nadchodzi opancerzony rycerz NIK Marian Banaś; jego płytowa zbroja wytrzyma wasze śmieszne strzały i kamyki!

Obywatel IP dzisiaj 20:48

W mojej opinii w Polsce od czasów Prezydenta Lecha Wałęsy wciąż mamy do czynienia z falandyzacją prawa. Osobiście jestem zdania, że immunitet chroni nie tylko osobę chronioną immunitetem, ale również wszystkie jego rzeczy. Wydaje mi się, że w przypadku immunitetów dyplomatów, nikomu nie przyjdzie do głowy by dokonać przeszukań ich rzeczy osobistych nie mówiąc o przeszukaniu placówek dyplomatycznych, dlaczego tu jest inaczej tego nie rozumiem. 

Cezar IP dzisiaj 20:06

Mała podpowiedź dla pana Mariana – kontrola NIK w Podkomisji Smoleńskiej i Polskiej Fundacji Narodowej.

Komentarze za: https://ziemkiewicz.dorzeczy.pl/kraj/130409/pierwszy-komentarz-nik-po-spotkaniu-z-elzbieta-witek-nie-wykluczamy-innych-krokow-prawnych.html

Wypowiedz się