Pomiędzy młotem, sierpem a kowadłem

W miarę pogłębiania się sytuacji kryzysowej na Zachodzie, wolne media coraz więcej uwagi poświęcają światowemu żydostwu, które jest sprawcą tej degrengolady.

Pomimo cenzury polegającej na bezwzględnym usuwaniu najbardziej dosadnych publikacji, części z nich udaje się przetrwać jakiś czas w wirtualnej przestrzeni.

Doskonałym źródłem informacji na powyższe tematy jest bez wątpienia najnowszy wywiad dr Johnsona (https://russia-insider.com/en/dr-matthew-johnson-joins-one-best-podcasts-discuss-russian-revolution-myth-20th-c/ri27955) zajmującego się od dwudziestu z górą lat problemami żydostwa i syjonizmu.

Johnson analizuje ich rolę w przestrzeni czasowej i geograficznej. Ich działalność bez wyjątku kończyła się albo usunięciem żydów z terytorium danego państwa (np. Hiszpania), albo jego upadkiem.   Przy czym bez względu na czas i miejsce, zarzuty gospodarzy w stosunku do plemienia żmijowego były zawsze identyczne. Najważniejsze z nich to:
Lichwa;
Handel żywym towarem (gojami);
Handel alkoholem (rozpijanie i demoralizacja pospólstwa);
Permanentne działanie na szkodę władz i struktur państwowych;
Handel narkotykami, „kulturą masową”, a w rezultacie degeneracja i otumanienie pospólstwa (WSPÓŁCZEŚNIE);
Stopniowe zawłaszczanie władzy i struktur państwowych (WSPÓŁCZEŚNIE).
Według Johnsona, żydzi byli sprawcami degeneracji i upadku Imperium Rzymskiego, Imperium Polskiego (jak profesor określa I Rzeczpospolitą), Imperium Brytyjskiego, Imperium Rosyjskiego, a obecnie Imperium Amerykańskiego i całego Zachodu w ogólności.

Przy czym dzieli on wspomniane państwa na dwie kategorie: systemy autorytarne i oligarchiczne. W uproszczeniu „system autorytarny” funkcjonuje w interesie państwa, a „system oligarchiczny” w interesie arystokracji, przemysłowców, bankierów itd. Nie ma tu znaczenia forma rządów. Imperia Polskie (patrz magnaci) i Brytyjskie, będące de jure monarchiami, w istocie rzeczy były oligarchiami, tak jak cały obecny Zachód.

Z kolei Imperium Rosyjskie było w swej naturze autorytarne, co utrudniało żydom destrukcję państwa. Dopiero I Wojna Światowa dała im niepowtarzalną szansę.

Dzięki wsparciu zachodnich bankierów i Niemiec, udało się bolszewikom przejąć władzę w Pietrogradzie , a potem w całej Rosji. Niemcy, których wojska stały prawie u wrót tego miasta, mogły bez wysiłku w przeciągu paru dób zlikwidować żydowski pucz, zwany „wielką rewolucją październikową”. Nie uczyniły tego, co doprowadziło do powstania „kraju rad”, który był de facto żydowską okupacją byłego Imperium Rosyjskiego. Żydzi w bestialski sposób mścili się na gojach w ogólności, a Rosjanach w szczególności, za rzekome „krzywdy” im wyrządzone.

W odniesieniu do współczesnej Federacji Rosyjskiej, Johnson (znający biegle język rosyjski) zauważa fakt istnienia wśród współczesnych Rosjan (nie żydów) dużego odłamu dzielącego historię Bolszewii na dwa okresy. Wczesny żydowski i późniejszy stalinowski, który to zawłaszczają sobie jaki dowód rosyjskiej imperialnej wielkości i chwały. Johnson kategorycznie się z takim paradygmatem nie zgadza, niewątpliwie słusznie twierdząc, że cały okres Bolszewii to żydowski biznes, a „zachłanność” Rosjan na blaski imperialnej chwały odbije się im czkawką, w postaci poniesienia (wcześniej czy później) odpowiedzialności za gigantyczne zbrodnie stalinizmu, których nota bene sami stanowili główne ofiary.

Johnson omawia także szczegółowo skomplikowaną strukturę plemienną i ideologiczną żydostwa, podkreślając szczególnie ich główny podział na „agnostyków” i „judeochrześcijan”, których dogmaty przestudiował szczegółowo, analizując pełne wersje Tory i Talmudu, stanowiących fundament ideologiczny jednej i drugiej grupy.

Pokrywa się to ze spostrzeżeniami kanału TRUNEWS, który rozpatruje szczegółowo sytuację światowego żydostwa, w kontekście walk wewnątrz-amerykańskich dnia dzisiejszego (https://youtu.be/-6E17KKSfTU?list=PLtfZcSCyYFN0UMH8EMn1PZeSA2oo1Q7Ki&t=3).

Autorzy odnotowują fakt całkowitego rozpadu praworządności w Stanach, spowodowany walkami wewnętrznymi konglomeratu globalnych żydowskich mafii, które na potrzeby Ameryki zwane są tam „deep state”. Głównymi frakcjami tej mafii mienią się być „judeochrześcijanie” i ateistyczni „lewicowcy”.

Wyjaśnia to fakt „odstrzeliwania” sobie nawzajem wysoko postawionych osobistości funkcjonujących w ramach tych dwu gangów. Próby usunięcia Trumpa z Białego Domu, oraz niespodziewane oskarżenie premiera Izraela Netanjahu o korupcję, to przykłady „odstrzału” postaci z „religijnej mafii”, a oskarżenia o korupcję Joe Bidena, ekwiwalentnym aktem dosięgających „lewicowców”.

Przy czym wszystko wskazuje na to, że w walce o władzę nad światem, przewagę mają „lewicowcy”. Świadczy o tym fakt wejścia do walki wyborczej w USA „lewicowca” Bloomberga, mającego ogromne szanse pokonania „judeochrześcijanina” Trumpa w wyborach 2020.

Świadczą o tym również wielkie postępy w neobolszewizacji Federacji Rosyjskiej, a zwłaszcza pierwsze „salwy” rosyjskojęzycznej, żydowskiej „telewizji publicznej” RTR (http://rtr-planeta.com/), która w ostatnią niedzielę po raz pierwszy zaatakowała Rosyjską Cerkiew Prawosławną z powodu jej „zacofania”, wyrażającego się opozycją wobec „nowoczesnych metod produkcji dzieci”, takich jak „surogatne matierinstwo”.

W takiej sytuacji, „judeochrześcijański” reżim w Warszawie wysługujący się bezpośrednio Waszyngtonowi, może okazać się pomiędzy przysłowiowym młotem a kowadłem albo dokładniej młotem, sierpem i kowadłem!

https://wordpress.com/view/drnowopolskipolskapanorama.home.blog

WYBRANE KOMENTARZE

Do ulubionych zajęć żydostwa degenerujących społeczeństwa należałoby dodać także sutenerstwo/stręczycielstwo/kuplerstwo – choć może ono być częścią handlu żywym towarem, a także – współcześnie – przemysł pornograficzny, który zniszczył niejedno życie i niejedną rodzinę.

Lotna 02.12.2019 16:23:01

„My, Żydzi, jesteśmy niszczycielami i pozostaniemy nimi.”
„My, Żydzi, jesteśmy niszczycielami i pozostaniemy nimi. Nic, co możesz zrobić, nie spełni naszych wymagań i potrzeb. Na zawsze pozostaniemy niszczycielami, ponieważ chcemy mieć świat dla siebie.”

„Na świecie są dwie siły życiowe: żydowska i nie-żydowska, nasza i twoja … Nie wierzę, że ta pierwotna różnica między nie-Żydem a Żydem jest możliwa do pogodzenia. Ty i my możemy dojść do porozumienia, ale nigdy do pojednania. Zawsze będzie złość między nami, dopóki będziemy w bliskim kontakcie. Albowiem natura, konstytucja i wizja dzielą nas na zawsze.”

— Maurice Samuel, You Gentiles, New York, 1924

http://arjanek.neon24.pl/post/151880,maurice-samuel-my-zydzi-jestesmy-niszczycielami

Arjanek 02.12.2019 16:38:20

Bardzo prawdziwy tekst.

Podobnie postrzegam mafię żydowską.
Trzeba się pozbyć wpływów z tej mafii i tej „demokratycznej” i tej „republikańskiej”.
Trzeba wprowadzić demokrację bez żydowskiej dominacji.
.. bo demokracja „po żydowsku” to czysta dyktatura.

Trzeba zmierzać do demokracji Narodowej gdzie udział we władzach jest proporcjonalny to liczebności populacji danego Narodu.
Mniejszość nie może rządzić większością bo to jest dyktatura.

Tekst bardzo podbudowuje ludzi, którzy dobrze oceniają to co widzą dookoła.
Taka jest po prostu prawda.

Oscar 02.12.2019 17:44:04

Póki nie zapanuje powszechna

świadomość wśród ludzi, że Ziemię zamieszkują – oni – czyli ludzie stworzeni przez Boga i dzieci Złego wrogo nastawieni do Boga i wszystkiego co boskie – więc i ludzi – dopóty będzie tak – jak jest. Wystarczy tylko być odpornym na podjudzanie, kłamstwo, demoralizację, pokusy, etc – a czarcie plemię stanie się bezsilne.
Wniosek?
Jeżeli na Ziemi nie byłoby czarciego pomiotu – to jaki sens miałby szlaban na Raj dla Adama i Ewy?

demonkracja 02.12.2019 19:00:30

Nie zapominajmy że Żydzi to nie tylko destrukcja

ale wkład w budowę naszej Polskiej kultury, wzbogacili nasz język w wiele przydatnych słów, bez których trudno było by opisywać rzeczywistość III RP. Zawdzięczamy im zaczerpnięte z jidysz takie słowa jak: bajzel, machlojka, sitwa, szachrować, szwindel, szaber, melina … i jak tu nie być wdzięcznym …

Drab61 02.12.2019 20:44:42

Tak 5*

Są jeszcze na szczęście ogniska oporu, a znajdujące się w Azji. tam 5 kolumna żydowska nie ma nic do gadania. Są chociażby ze względów na wygląd z łatwością rozpoznawalni. Więc media jak TV RADIO PRASA zarządzane są przez Chińczyków, Japończyków, Hindusów czy Wietnamczyków. A jest ich razem ponad 3 miliardy wolnych od żydowskiej propagandy.

Monaco 03.12.2019 00:37:04

Opublikowano za: https://drnowopolskiblog.neon24.pl/post/151882,pomiedzy-mlotem-sierpem-a-kowadlem

Wypowiedz się