Czy terrorysta i ludobójca może być przyjacielem Polski, jak uważają elity rządzące ?

7 1 N A K B Y

Podczas Nakby okupacja izraelska wysiedliła 950 000 palestyńskich obywateli ze swoich wiosek i miast.
1) I zajęła 774 palestyńskich wiosek, miast i całkowicie zniszczyła 531 z nich.
2) I dopuściła się 70 masakr przeciwko palestyńskim obywatelom, co spowodowało śmierć ponad 15 000 Palestyńczyków.
71 lat czystek etnicznych przeciwko Narodowi Palestyńskiemu:
3) Liczba zarejestrowanych uchodźców w roku 2018 wynosiła 6,02 mln palestyńskich uchodźców.
4) 28,4 % uchodźców mieszka obecnie w 58 obozach dla uchodźców Agencji ONZ ds. Pomocy i Pracy dla Uchodźców Palestyńskich na Bliskim Wschodzie (UNRWA).
5) Obozy dla uchodźców są rozdzielone w następujący sposób:
  • 10 obozów w Jordanii,
  • 9 obozów w Syrii,
  • 12 obozów w Libanie,
  • 19 obozów na Zachodnim Brzegu,
  • 8 obozów w Strefie Gazy.

Za: https://trybuna.info/

Wypowiedz się