1 sierpnia 1944 roku – syjonistyczna zbrodnia na Polakach

Lewobrzeżną Warszawę Niemcy spalili, ale zabezpieczyli księgi hipoteczne – dlaczego?

Dlaczego żydo-reżimowa władza III Żydo-RP/Polin z takim pietyzmem fetuje najtragiczniejsze, niepotrzebne i przegrane Powstanie Warszawskie, a nie przywiązuje większej wagi do jedynych dwóch zwycięskich powstań, powstań inspirowanych wyłącznie polską myślą polityczną, Powstania Wielkopolskiego i trzech Powstań Śląskich -?

____________________

Czy żydowska inspiracja Powstania Warszawskiego nie nasuwa analogii do dzisiejszej nagonki syjonistów na Rosję?

___________________

Niniejszy tekst wyjaśniający aspekt polityczny oraz przybliżający rzeczywiste fakty związane z Powstaniem Warszawskim ukazał się 1 sierpnia 2015r. Kolejna zmiana żydo-reżimowej władzy – teraz jest to PiS, opcja nazywająca samą siebie patriotyczną „dobrą zmianą” – i jej niedawny opór przed uchwaleniem ustawy potwierdzającej historyczny fakt ukraińskiego ludobójstwa na Polakach, stworzył asumpt dla kilku istotnych refleksji poszerzających naszą świadomość historyczną i polityczną.

Światowa opinia publiczna Powstanie Warszawskie kojarzy wyłącznie z powstaniem w żydowskim getcie w 1943r. Tę wiedzę utrwalają powszechne na Zachodzie żydowskie media oraz żydowscy politycy – kanclerz NRF, W.Brandt (Żyd), w czasie pierwszej wizyty szefa niemieckiego państwa po 1945r. w Polsce, złożył kwiaty pod pomnikiem Bohaterów Getta!

Co prawda nie było wówczas pomnika Powstania Warszawskiego – odsłonięty został dopiero w 1989r. I chyba nie przypadkowo w tymże roku, ponieważ także w 1989r. nastąpiło polsko-niemieckie pojednanie przypieczętowane mszą w Krzyżowej. A więc zgodnie z żydowską polityką IIIŻydo-RP wymowa pomnika nie była już antyniemiecka tylko antyrosyjska – ponieważ według obowiązującej wykładni Armia Czerwona czekała na wykrwawienie się powstańców.

Decyzję o budowie w Warszawie pomnika Bohaterów Getta podjął Centralny Komitet Żydów w Polsce (CKŻwP) już 1945r., odsłonięto go w 1946r. CKŻwP rezydował wtedy w Lublinie – i już wtedy były to rzeczywiste, najwyższe władze w Polsce, a przecież bez mała wszystkich Żydów pochłonął holokaust (?).

W powstaniu w getcie zginęło 12 tys. Żydów – mniej więcej tyle, ile w IIIŻydo-RP ginie rocznie Polaków, łącznie w wypadkach drogowych i na skutek samobójstw. Liczba tych ostatnich systematycznie rośnie jako rezultat sukcesu polityki żydo-reżimów.

Nieznane i nieistotne dla światowej opinii Powstanie Warszawskie pochłonęło „tylko” 270 tys. ludzkich istnień – cóż więc szkodzi w trakcie obchodów rocznicowych wybuchu Powstania dorzucić w „apelu pamięci” jeszcze kilka nazwisk antypolskich Żydów, syjonistów i masonów, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem, w końcu „Powstanie Warszawskie” ma mieć wydźwięk antyrosyjski.

Żydo-reżim PiS – żydowskiej, syjonistycznej, partii z katolickim namaszczeniem –, nie dopuszcza do uchwalenia ustawy o ukraińskim ludobójstwie na grubo ponad 250 tys. Polakach, profanuje obchody Powstania Warszawskiego, w którym z rozkazu anglosaskiego żydostwa zginęło minimum 270 tys. Polaków. Takie są właśnie cele polityki Międzynarodowego Żyda: budować w Polakach nienawiść do Rosji i nie naruszać pierwszeństwa do świętości kłamstw holokustycznego mitu. Żydowski PiS wywiązuje się z tych zadań bez zarzutu.

D.Kosiur               2016r.

___________________________

W zamyśle syjonistycznego, anglosaskiego żydostwa, rzeczywistych inspiratorów Powstania Warszawskiego, Powstanie miało spełnić następujące cele:

– eliminacja polskiej krajowej elity kierowniczej, a więc uniemożliwienie odbudowy Państwa Polskiego po zakończeniu II wojny (Międzynarodowy Żyd był przeciwny istnieniu Państwa Polskiego zarówno po I i po II wojnie światowej – zadziwiająca to zbieżność ze stanowiskiem żydo-bolszewii, która widziała Polskę jako republikę ZSRR, a dzisiaj rządzący IIIRP potomkowie żydo-bolszewi widzą Polskę jako składową UE i NWO – ?),
– zatrzymanie Armii Czerwonej na linii Wisły, dla zyskania czasu dla armii USA i Wlk.Brytanii w przejmowaniu ważnych ośrodków produkcyjnych oraz naukowo technicznych III Rzeszy pracujących na potrzeby wojenne,
– niedopuszczenie Armii Czerwonej zbyt daleko na zachód Europy (ZSRR w kwietniu 1945r. zajął niemal dokładnie te tereny, które historycznie należały do Słowian).

Czy żydowska inspiracja Powstania Warszawskiego nie nasuwa analogii do dzisiejszej nagonki syjonistów na Rosję, do wzniecania nienawiści do Rosjan, do podżegania do wojny, kosztem ludów słowiańskich?
Historia pokazuje, że wektory polityki syjonistycznego, anglosaskiego żydostwa nie zmieniły się od kilku stuleci. W dalszym ciągu jest to sama zbrodnicza polityka podboju świata.

Już 2 i 3 sierpnia 1944r. Warszawiacy zaczęli wywieszać w oknach białe flagi – chcieli zakończenia bezsensownej, bez najmniejszych szans na sukces, walki z Niemcami.
I dzisiaj coraz więcej Polaków zdaje sobie sprawę z żydowskiej nagonki na Rosję, nagonki realizowanej na koszt Polaków i przeciw Polakom, przeciw Słowianom
Czy istniał niemiecki plan zagłady Żydów? – NIE, istniał plan deportacji Żydów z Europy.
Czy istniał niemiecki plan zagłady Słowian? – Tak. Dzisiaj ten plan podejmują anglosascy syjoniści.

Generalplan Ost, GPO

Grupa narodowa Procent przeznaczony do eliminacji lub wysiedlenia
Polacy 80-85%
Rosjanie 50-60% przeznaczonych do eliminacji oraz 15% do wysłania na zachodnią Syberię.
Białorusini 75%
Ukraińcy 65%
Litwini 85%
Łotysze 50%
Estończycy 50%
Czesi 50%
Łatgalowie 100%

 

Marcin Bajko, dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami m.st. Warszawy (zwolniony dyscyplinarnie przez aferzystów warszawskiego magistratu, którym włos z głowy nie spadnie, mimo prac sejmowej komisji d/s warszawskiej „reprywatyzacji”): Słyszę czasem opowieści, że hipoteki w Warszawie się spaliły i nie wiadomo do końca, kto był właścicielem. Nieprawda. Niemcy podczas ewakuacji skrupulatnie zapakowali i zabrali wszystkie księgi hipoteczne, Polska je odzyskała. – za: http://wyborcza.pl/magazyn/1,140955,16745522,Jak_znikaja_szkolne_boiska.html

Zastanawiające, w czyim interesie Niemcy zadbali o hipotekę wysadzanych w powietrze warszawskich nieruchomości – ?

Zastanawiające jest i to, dlaczego żydo-reżimowa władza III Żydo-RP z takim pietyzmem fetuje najtragiczniejsze, niepotrzebne i przegrane Powstanie Warszawskie, a nie przywiązuje większej wagi do jedynych dwóch zwycięskich powstań, powstań inspirowanych wyłącznie polską myślą polityczną, Powstania Wielkopolskiego i trzech Powstań Śląskich -?

Zastanawiają także indoktrynacyjne sugestie żydo-mediów wskazujące, że nie mniejszą winę za dramat powstania w Warszawie ponosi ZSRR, który nie przyszedł z militarną odsieczą walczącym powstańcom. Oczywiście spadkobiercą win ZSRR ma być dzisiejsza Rosja – przynajmniej tak chcą to zakodować w społecznym odbiorze syjonistyczni dysponenci żydo-mediów.

Powstanie Warszawskie 1944 („Polskie zrywy narodowe” – fragmenty*)

Na podstawie artykułu „Powstanie Warszawskie, czyli gloryfikacja zbrodni” – http://www.wicipolskie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=5044 . (Artykuł oparty na analizach i relacjach wojskowych.)
Powstanie Warszawskie było zbrodnią przeciwko setkom tysięcy Warszawiaków chcących przetrwać wojnę. Gdyby powstanie nie wybuchło, Warszawa nie poniosłaby ogromnych strat ludzkich i materialnych. Jednak współcześnie w mediach jesteśmy karmieni propagandą o konieczności powstania. Polscy dowódcy przewidywali tragiczne skutki powstania, ale nie pozwolono im powstrzymać jego wybuchu. Pułkownik Bruno Nadolczak twierdził, że gen. Sosnkowski wymusił na Winstonie Churchillu decyzję o wstrzymaniu powstania. Anglicy wyznaczyli samolot mający przewieźć pułkownika z rozkazem wstrzymania powstania i zrzucić go nad Polską. Jednak samolot jedynie „polatał i wrócił”. Historycy twierdzą, że rzeczywistym lobbystą na rzecz wybuchu powstania był Żyd i mason Józef Retinger (założyciel Grupy Bildrberg, współtwórca idei UE), który wraz z syjonistą i masonem Winstonem Churchillem (pochodzenie żydowskie) nalegał aby powstanie wybuchło.

Retinger kilkakrotnie przekraczał linię frontu między III Rzeszą a ZSRR i ustalał dogodne warunki dla trwania Powstania Warszawskiego – dla zniszczenia sił polskich.

Tak, więc powstanie nie leżało w zamyśle polskich patriotów, ale elementów antynarodowych, antypolskich. Zależało na nim głównie elitom brytyjskim i sowieckim, czyli żydo-bolszewickim.
Brytyjczycy oszczędzając krew Anglosasów prowadzili wojnę kosztem innych krajów europejskich. W pierwszym etapie wojny była to znienawidzona przez Żydów Polska, a potem ZSRR, który już w latach 1930. zaczął eliminować żydo-bolszewię z najwyższych stanowisk państwowych. „Anglosasi” zadawali straty Niemcom kosztem walczących powstańców. Sowieci dzięki walkom w Warszawie pozbyli się wielu tysięcy przyszłych potencjalnych przeciwników politycznych słuchających rozkazów z Londynu.

Wybuch walk w Warszawie poprzedziło przybycie z Włoch do Warszawy niemieckiej elitarnej dywizji „Hermann Göring”. Tylko prowizorycznym atakom rosyjskim „zawdzięczamy”, że powstanie nie zostało przez Niemców zmieciono w ciągu kilku dni.
Powstanie Warszawskie nie leżało w narodowym interesie polskim. Było również zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby nie zakończyło się sukcesem Polaków.
Na miesiąc przed rozpoczęciem powstania opróżniono magazyny broni i amunicji należące do powstańców. Stąd postrzegane jest jako kryminalne przestępstwo nastawione na wymordowanie wielu tysięcy polskich patriotów w walce z brutalnymi „jednostkami niemieckimi”.**

Odpowiedzialni za ten czyn winni być osądzeni, a nie kreowani na bohaterów. Czym innym jest zaplanowana i przemyślana walka, determinowana brakiem innej alternatywy, a czym innym jest nieprzemyślany zryw, pchający nieuzbrojonych ludzi do walki z wielekroć silniejszym wrogiem mającym do dyspozycji militarne zaplecze.
Pomoc powstaniu nie leżała w interesie sowieckim. ZSRR nie chciał mieć na tyłach swojej armii wrogich oddziałów AK podlegających żydo-sanacyjnemu rządowi londyńskiemu. Z wojskowego punktu widzenia niezrozumiałe jest także, że nie wyciągnięto wniosków z akcji „Burza” we Lwowie.

_________________________________

*„Polskie zrywy narodowe” – Piotr Marek, Dariusz Kosiur – http://rzeczpospolitapolska.wordpress.com/2014/08/01/polskie-zrywy-narodowe/

** Internetowe źródła potwierdzające informację:

– odpowiedzi na drugie pytanie – http://wiadomosci.onet.pl/mysmy-nie-walczyli-i-nie-gineli-dla-siebie-wywiad-z-powstancem-warszawskim-janem/11ry0f

– trzeci akapit – http://www.histmag.org/Zdaniem-warszawskiego-dziecka-8215

Dariusz Kosiur

https://www.youtube.com/watch?v=LH2r98PP3lE

Rocznice sierpniowe

             UWAGA Powstanie Warszawskie – Rytualny ubój Słowian Ofiary całopalne

https://youtu.be/WLbzS48nJjI

Ten film został usunięty z powodu naruszania warunków korzystania z usługi You Tube

‪usa, niemcy, plan zagłady słowian, powstanie warszawskie, rosja, ue, usa

WYBRANE KOMENTARZE

Pełna zgoda i 5*

Józef Retinger do dziś jest wielki nieobecnym w polskiej historii – tak jak nie ma rzetelnej biografii prof. Geremka.

MacGregor 01.08.2019 14:29:29

@Husky 14:47:40

Aleś ty żałosny. Niczym złodziej wrzeszczący “łapać złodzieja”. Do prawdziwej historii przejdzie zdradzieckie działanie PiSdzielców.
A Stalin był Gruzinem i jednak z czasem z Żydami się rozprawiał.

Wican 01.08.2019 15:23:42

@MacGregor 14:29:29

Geremka, Kuronia. Ja wiem, że ten drugi miał na koncie przynajmniej jedno morderstwo i gwałt. Ale informatora swojego nie sprzedam. Ta osoba pracowała w IPN za Kieresa. Już nie pracuje, bo tam nie można badać wszystkiego. Niektóre źródła są niedostępne. I tak jest wciąż. Ciekawe rzeczy można w prywatnych rozmowach usłyszeć od Łukasza Kamińskiego (z tym nie wiąże mnie obietnica milczenia, ale szczegółów też nie podam.
Widziałeś jaka nagonka była na Cenckiewicza czy Zyzaka, gdy tylko opisali różne aspekty życiorysu Wałęsy. A Wałęsa to zero, nie to co Geremek, czy nawet Kuroń i Michnik

Wican 01.08.2019 15:27:43

@Wican 15:27:43

“Ja wiem, że ten drugi miał na koncie przynajmniej jedno morderstwo i gwałt” – wcale mnie to nie dziwi, wszak Kuroń był stalinowcem z krwi i kości, a stalinowcy nie takie rzeczy potrafili robić dla sprawy.

Do dziś na wspomnienie jego dziurawych dżinsowych portek w telewizji mam odruch wymiotny

“Widziałeś jaka nagonka była na Cenckiewicza czy Zyzaka, gdy tylko opisali różne aspekty życiorysu Wałęsy. A Wałęsa to zero, nie to co Geremek, czy nawet Kuroń i Michnik”
– nie pomyślałem o tym, a to w sumie oczywiste; inna rzecz, że legenda TW Bolka to był zwornik tego całego parchatego układu (by dojść do prawdy o “michnikuremku”, trzeba było najpierw obalić haggadę Wałęsy)

MacGregor 01.08.2019 16:08:35

@MacGregor 16:08:35

Kuroń “rozkułaczał” polską wieś. A w III RP cieszył się opinią swojskiego faceta i był bardzo popularny. Przy tym uchodził za uczciwego, a też szkodził Polsce przy transformacji
Jednak wiele “legend” upada: np. Bolek, Frasyniuk. Ale służby wciąż wyciągają nowe “króliki z kapelusza”

Wican 01.08.2019 16:40:50

@Husky 16:46:23

Poczytaj sobie o różnicach między faszyzmem, a narodowym socjalizmem. Trochę faszystowski jest PiS (i to nie jest zarzut z mojej strony, tylko stwierdzenie.
I nie próbuj się syjonisto uwiarygadniać, niby to oskarżając o coś żydów. Jecie im z ręki, a w zasadzie zbieracie z podłogi jak coś wam rzucą.

Wican 01.08.2019 16:50:51

@ Autor

//– zatrzymanie Armii Czerwonej na linii Wisły, dla zyskania czasu dla armii USA i Wlk.Brytanii w przejmowaniu ważnych ośrodków produkcyjnych oraz naukowo technicznych III Rzeszy pracujących na potrzeby wojenne,//

Armia Czerwona NIE ZATRZYMAŁA się na linii Wisły, tylko ją przekroczyła. Utworzyła przyczółki warecko-manguszewski i sandomierski, o których UTRZYMANIE toczyły się zacięte walki. Równolegle miał Pan dochodzenie do Narwi i ujścia Bugonarwi do Wisły. Przez cały czas trwania Powstania Warszawskiego Armia Czerwona walczyła. Pauza operacyjna zaczęła się w X.1944 – i była konieczna dla podciągnięcia tyłów, dokonania uzupełnień sprzętu i stanów osobowych, budowy lotnisk polowych itp. “drobiazgów”. Odsyłam do lektury pełnej wersji tekstu http://www.magnum-x.pl/artykul/zatrzymanyfront

Powstanie faktycznie z przyczyn politycznych opóźniło zdobycie przez Armię Czerwoną o ok. 30 dni tylko jednego skrawka Europy – Pragi. Tej warszawskiej. Poza tym – praktycznie nie miało wpływu na aktywność Armii Czerwonej.

//– niedopuszczenie Armii Czerwonej zbyt daleko na zachód Europy (ZSRR w kwietniu 1945r. zajął niemal dokładnie te tereny, które historycznie należały do Słowian).//

Strefy operacyjne były ustalone już w Teheranie, więc o czym tu rozmawiać? Przykładowo USA i Anglia nie przekroczyły linii Łaby, choć mogły. Nie zrobiły tego, bo taka była umowa ze Stalinem.

Proszę przestać dawać się nabierać na oklepane brednie, kolportowane przez m. in. Szeremietiewa ( https://www.dws.org.pl/viewtopic.php?f=20&t=132813#p1652480 ).

Światowid 01.08.2019 16:52:16

@Światowid 16:52:16

P.S.

Polecam moją notatkę na temat Powstania:

Powstanie Warszawskie – zbrodniczy zamysł dowództwa AK
https://swiatowid.neon24.pl/post/149996,powstanie-warszawskie-zbrodniczy-zamysl-dowodztwa-ak

Światowid 01.08.2019 17:30:42

@ Autor

“Na miesiąc przed rozpoczęciem powstania opróżniono magazyny broni i amunicji należące do powstańców. Stąd postrzegane jest jako kryminalne przestępstwo nastawione na wymordowanie wielu tysięcy polskich patriotów w walce z brutalnymi „jednostkami niemieckimi”.**”

Tak mi przeszło przez myśl, że ta broń mogła być zabrana nie po to, żeby osłabić szanse Powstańców, ale może żeby PW w ogóle nie wybuchło…

Ale to tylko taka moja wątpliwość.

Jasiek 01.08.2019 17:57:28

@Światowid 16:52:16

“Armia Czerwona NIE ZATRZYMAŁA się na linii Wisły, tylko ją przekroczyła. (…)”

To wszystko prawda i szłaby dalej, gdyby nie Powstanie Warszawskie, które z przyczyn taktyczno-wojskowych oraz politycznych wymusiło powstrzymanie marszu na Zachód. Ominięcie walczącej Warszawy przez Armię Czerwoną spowodowałoby wydłużenie linii frontu.

“Strefy operacyjne były ustalone już w Teheranie (…).”
Także prawda, ale nic nie stało na przeszkodzie zajęciu terenu i potem wycofaniu wojsk do przewidzianych wcześniej stref operacyjnych (przypadek Austrii), jednak przedtem Armia Czerwona mogła skorzystać z prawa do wojennych łupów.

Rzeczpospolita 01.08.2019 20:04:43

@Rzeczpospolita 20:04:43

Napisałem: “powstrzymanie marszu” – bliższe prawdy byłoby określenie: spowolnienie marszu.

Rzeczpospolita 01.08.2019 20:25:32

@Rzeczpospolita 20:04:43

//To wszystko prawda i szłaby dalej, gdyby nie Powstanie Warszawskie, które z przyczyn taktyczno-wojskowych oraz politycznych wymusiło powstrzymanie marszu na Zachód. Ominięcie walczącej Warszawy przez Armię Czerwoną spowodowałoby wydłużenie linii frontu. //

Pan w ogóle nie przeczytał tego, co do Pana napisałem powyżej ( https://wps-neon24-pl.neon24.pl/post/150004,1-sierpnia-1944-roku-syjonistyczna-zbrodnia-na-polakach#comment_1570468 ). A jeśli przeczytał – to zignorował i to co napisałem i to, co napisano w linkowanych tekstach i dyskusjach.

Powtórzę:
1. Powstanie Warszawskie miało wpływ WYŁĄCZNIE NA TERMIN ZDOBYCIA PRAGI. Tej warszawskiej, a nie czeskiej. Termin przesunął się mniej więcej o 30 dni. I to był CAŁY wpływ PW na działania Armii na terenie współczesnej Polski.
2. Armia Czerwona nie mogła iść dalej, bo żadna armia nie może w nieskończoność nacierać, z powodu LOGISTYKI. Po ofensywie zajmuje się rubież dogodną do obrony (np linię rzeki lub pasmo górskie) i podciąga linie kolejowe, a następnie tworzy się magazyny paliw, amunicji i żywności, lotniska polowe etc., po to by móc dokonać kolejnej ofensywy. Ponadto trzeba uzupełnić straty w sprzęcie i ludziach. Dlatego od października 1944 do 12 stycznia 1945 na “polskim” teatrze działań wojennych trwała PAUZA OPERACYJNA.
3. ZWRACAM UWAGĘ – PAUZA OPERACYJNA ZACZĘŁA SIĘ MNIEJ WIĘCEJ WRAZ Z UPADKIEM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO, więc pisanie, że Powstanie Warszawskie miało jakikolwiek wpływ na termin rozpoczęcia PAUZY OPERACYJNEJ to WYPISYWANIE BREDNI. Jeśli kogoś, wbrew przytoczonym powyżej FAKTOM nadal nobilituje powielanie bredni Szeremietiewa ( https://www.dws.org.pl/viewtopic.php?f=20&t=132813#p1652480 ), to już nie moja wina.

//”Strefy operacyjne były ustalone już w Teheranie (…).”
Także prawda, ale nic nie stało na przeszkodzie zajęciu terenu i potem wycofaniu wojsk do przewidzianych wcześniej stref operacyjnych (przypadek Austrii), jednak przedtem Armia Czerwona mogła skorzystać z prawa do wojennych łupów.//
4. Nawet UTRZYMANIE PRZYCZÓŁKÓW (baranowsko-sandomierskiego i warecko-manguszewskiego) przyszło Armii Czerwonej Z TRUDEM. A Pan tu opowiada niestworzone rzeczy o kontynuowaniu natarcia na Berlin … Proszę zapoznać się z linkowaną dyskusją o tezach Szeremietiewa, które Pan bezkrytycznie powtarza ( https://www.dws.org.pl/viewtopic.php?f=20&t=132813#p1652480 ).

Światowid 01.08.2019 21:39:32

Szmul Krakowski ogłosił w gazecie Michnika, że powstanie wywołano w celu zagłady żydów ukrywających się w Warszawie.

W ówczesnej sytuacji przy ciągłych zapewnieniach Hitlera o zagładzie ludności Warszawy jedyną szansą uchronienia ludności przed zagładą w czasie prawie półrocznego postoju frontu na kierunku berlińskim na Wiśle bylo powstanie pod dowództwem AK i uzyskanie przywrócenia praw Konwencji Haskiej i Genewskiej powstańcom i ludności w warunkach kapitulacji. Było to zupełnie nieprawdopodobne ale właśnie tak się stało.
Do zagłady w czasie dwudziestostopniowych mrozów wystarczyło zarządzenie o ewakuacji na pola pod Pruszkowem pod nadzorem Ukraińców lub “etnicznych Litwinów” i po zdominowaniu przez funkcyjnych i folksdojczów jak ludność gett.
Front był zatrzymany by dać aliantom czas na opanowanie ich stref wplywów przed miejscowymi komunistami tak żeby nie była potrzebna wojna o Palestynę do rozpoczęcia aliji kandydatów na nowohebrajczykow przez bermanowski polski demolud.

telewidzacy 01.08.2019 22:04:50

@Rzeczpospolita 20:04:43

“To wszystko prawda i szłaby dalej, gdyby nie Powstanie Warszawskie”

Zapomina Pan o wielkiej ofensywie na Balkanach gdzie zostały przerzucone siły Armiii Czerwonej.

Pedant 01.08.2019 22:11:08

@Światowid 21:39:32

“ZWRACAM UWAGĘ – PAUZA OPERACYJNA ZACZĘŁA SIĘ MNIEJ WIĘCEJ WRAZ Z UPADKIEM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO”

Zgoda, ale z tego wynika także, że mniej więcej od sierpnia 44r. do momentu upadku Powstania front wschodni na środkowym odcinku Wisły ograniczył swoje działania bojowe – dlaczego? Czy nie z powodu trwania walk w Warszawie?

Rzeczpospolita 02.08.2019 10:09:50

@Rzeczpospolita 10:09:50

Nie wykluczałbym także, że decyzja dowództwa Armii Czerwonej dotycząca wyboru terminu prac logistycznych mogła mieć związek z działaniami J. Rettingera lobbującego u Niemców i u Rosjan na rzecz wybuchu powstania w Warszawie.

Rzeczpospolita 02.08.2019 12:03:36

@Rzeczpospolita 10:09:50

//Zgoda, ale z tego wynika także, że mniej więcej od sierpnia 44r. do momentu upadku Powstania front wschodni na środkowym odcinku Wisły ograniczył swoje działania bojowe – dlaczego? Czy nie z powodu trwania walk w Warszawie?//

Po raz kolejny – PW’44 miało wpływ na aktywność Armii Czerwonej WYŁĄCZNIE jeśli chodzi o TERMIN ZAJĘCIA PRAGI. Przesunięty o 30 dni, bez jakiejkolwiek szkody dla pozostałych działań Armii Czerwonej na polskim teatrze działań.

Światowid 02.08.2019 12:52:58

@Rzeczpospolita 10:09:50

“Zgoda, ale z tego wynika także, że mniej więcej od sierpnia 44r. do momentu upadku Powstania front wschodni na środkowym odcinku Wisły ograniczył swoje działania bojowe – dlaczego? Czy nie z powodu trwania walk w Warszawie?”

Nie, nie z tego powodu. Trzeba używać map większych niż mapa Polski. Wojna światowa toczyła się na wielu frontach.

Armia Czerwona była przerzucana przez Karpaty oraz starała się wyprzeć Niemców z krajów bałtyckich.

Widzę, że Panu się nad większą mapą nie zastanawiał, ale postaram się to wytłumaczyć.

Otóż były dwa niebezpieczeństwa, pierwsze niemiecki atak od pólnocy (Rosjanie dobrze pamietali manewr oskrzydlający, który zadał klęskę wojskom bolszewickim 24 lat wcześniej, wtedy od południa).

Drugi problem, który przyczynił się do klęski wojsk rosyjskich w czasie pierwszej wojny światowej, to była trudność w przebiciu się przez Karpaty na południe.

Dlatego dwa zadania miały priorytet. Pierwszym likwidacja niemieckiego nawisu na północy. Drugim jak najszybsze zajęcie Rumunii, Węgier, Bułgarii i Serbii.

Trzecim zadaniem było solidne przygotowanie nowej ostatecznej ofensywy na Berlin, która miała zakończyć wojnę.

Po pomyślnym wykonaniu pierwszych dwóch zadań wykonano trzecie, co umożliwiło zwycięską ofensywę na początku 1945 roku.

Ewentualna płytka operacja zajęcia Warszawy w sierpniu/wrześniu 1944, (zresztą ryzykowną i nie wpisująca się w ogólny plan) została uniemożliwiona przez zwycięską kontrofensywe kilku niemieckich dywizji pancernych.

2 Pancerna Armia Gwardyjska została rozbita pod Radzyminem, Wołominem itd … (Polscy historycy mają tendencję do umniejszania radzieckiej porażki, zapewne po to aby móc obwiniać Stalina o nieużycie rozgromionej armii do zajęcia Warszawy.)

“30 lipca 1944 roku rozpoczęła się pod Wołominem największa na ziemiach polskich bitwa wojsk pancernych. Znana jako bitwa pancerna na przedpolach Warszawy lub bitwa pancerna pod Radzyminem jak i Bitwa pancerna pod Okuniewem (z uwagi na linię frontu biegnącą od Okuniewa przez Kobyłkę, Wołomin i Radzymin). W niektórych opracowaniach określana jest jako trzecią co do wielkość w II wojnie światowej, po Kursku i Falaise. W bitwie po obu stronach wzięło udział około 1000 czołgów – ponad połowa została zniszczona w walce. Brały w niej udział jednostki 3 Korpusu Pancernego, 8 Gwardyjskiego Korpusu Pancernego i 16. Korpusu Pancernego z radzieckiej 2 Armii Pancernej nacierającej od strony Lublina przez Dęblin oraz kilku dywizji pancernych wojsk niemieckich, a mianowicie:1 Dywizji Spadochronowo-pancernej „Herman Goering”, 5 Dywizji Pancernej SS „Wiking”, 3 Dywizji Pancernej SS „Totenkopf „ oraz 4 i 19 Dywizji Pancernej. Walki rozgrywające się na przedpolach Warszawy były ostatnim impulsem do podjęcia decyzji o rozpoczęciu powstania warszawskiego (również i na Pradze, lecz fakt ten jest od lat pomijany milczeniem).
Straty sowieckie były duże, jednak nie na tyle, aby zatrzymać ofensywę 1 Frontu Białoruskiego [sic]. Jednak 2 sierpnia Stalin wydał rozkaz zatrzymania ofensywy pod Warszawą. ”

Teoretycznie Stalin mógł nakazać desperacki atak ale mogło to się okazać śmiertelną pomyłka. Jednak wielu przyjęło odwrotny aksjomat jako dogmat i jak to bywa z taką dedukcją otrzymują wnioski pasujące do ich wierzeń.

Pedant 02.08.2019 13:51:49

Opublikowano za: http://wps-neon24-pl.neon24.pl/post/150004,1-sierpnia-1944-roku-syjonistyczna-zbrodnia-na-polakach

Wypowiedz się