Kolonialny haracz całego świata na rzecz USA i UE za pomocą systemu pieniądza

Polecamy poniższą prezentacją filmową dr Zbigniewa Dylewskiego, która przedstawia  przejrzyście i zrozumiale  funkcjonowanie obecnego systemu pieniądza, opartego na DOLARZE I EURO, przy wsparciu siły militarnej krajów bogatego Zachodu, z następującymi zastrzeżeniami i uzupełnieniami, także dla komentarzy pod filmem:

 1. Twierdzenie o przeniesieniu oprocentowania z kredytów na depozyty w ujemnej skali, na którym tracą wierzycie, a nie dłużnicy, to jest niestety co najwyżej ćwierć prawdy, ponieważ:
 • po pierwsze – depozyty to są w zdecydowanej większości zaciągnięte kredyty;
 • po drugie – duża cześć depozytów pochodzi ze złodziejskiej spekulacji finansowej na rynkach finansowych, czyli m.in. z derywatów i czarnej strefy.
 1. Wskaźnik pomiaru potencjału gospodarczego w postaci PKB, jest wskaźnikiem fałszywym. Uwzględnia on bowiem m.in. bezproduktywną sferę usług, i tym samym faworyzuje USA i kraje Zachodu oraz nie bierze pod uwagę ich wielkiego deficytu budżetowego i handlowego oraz zadłużenia przekraczającego oficjalnie co najmniej dwukrotnie roczne PKB, a faktycznie to znacznie więcej. Lepszym wskaźnikiem, mniej ułomnym, jest parytet siły nabywczej waluty danego kraju. Według tego wskaźnika pomiaru, Chiny prześcignęły USA już na jesieni 2014 r., a więc potencjał produkcyjny krajów BRICS jest znacznie większy, wobec balonu propagandowego potencjału produkcyjnego krajów Zachodu, w tym USA.
 2. Uzasadnianie stagnacji gospodarki Japonii począwszy od 1995 r, i podanie zakupu derywatyw, jako przyczyny tej stagnacji jest zbyt daleko idącym uproszczeniem. Przyczyn tych jest znacznie więcej. Należy tu wymienić m.in. bańkę spekulacyjną w nieruchomościach, wielokrotną aprecjację jena japońskiego do dolara amerykańskiego i wiele innych rozwiązań narzuconych przez Zachód. I nie stoją za tym błędy rządów japońskich i ekonomistów, lecz ordynarny szantaż  polityczny Zachodu za pomocą głównie militarnego Goliata, czyli USA. Szantaż ten, gdy nie jest skuteczny, to używa instalacji HAARP do wywoływania trzęsień jak np. w 2014 roku pod największym w Japonii reaktorem atomowym jądrowym w Niigata w 2014 r., (dwa wstrząsy o sile 6,8 stopni w skali Richtera) i tsunami w Fukuszimie w 2011 r.  Japonia jest terenem sejsmicznym, jednak wstrząsy naturalne dają się odróżnić od sztucznych wywołanych technologia ludzką. Analizowanie ekonomii, która służy jedynie korporacjom, w tym głównego jej instrumentu pieniądza, bez podejścia interdyscyplinarnego, w tym zwłaszcza polityki, jest ułomne  i prowadzi do fałszywych wniosków i rozwiązań. Dominująca w edukacji i w naukach ekonomicznych ekonomia korporacyjna służy fałszowaniu i zamazywaniu rzeczywistości gospodarczej. Dlatego w uzupełnieniu do poniższej prezentacji polecamy dwie pozycje:
 • Wywiad Projektu Camelot z Benjaminem Fulfordem pt. „Ultimatum Wschodu dla Iluminatów Zachodu” opublikowany w magazynie NEXUS w nr. 5 i 6 z 2008 r.
 • Johna Perkinsa  „HITMAN. Wyznania ekonomisty od brudnej roboty”.
 1. Porównanie możliwości popełnienia przez Chiny błędu Japonii z lat 90-tych do chwili obecnej nie uwzględnia zasadniczych różnic między tymi krajami, a mianowicie tej, że Chiny mają broń jądrową w odróżnieniu od Japonii ( która oficjalnie nie posiada), są co najmniej 3 potęgą militarną i pierwszą gospodarczą w świecie.
 2. Prezydent Ronald Regan powiedział Amerykanom w czasie gdy był prezydentem tak: na każdego dolara dochodu USA, amerykanie wypracowują 12 centów, a cały świat 88 centów. Ale USA jest obecnie olbrzymem na glinianych nogach, który się rozpada, chociaż jeszcze niewiele osób to dostrzega, w tym zwłaszcza ekonomistów.
 3. Anulowanie długów w skali globalnej jest nieuchronne i poprzedzi wprowadzenie zupełnie innego systemu finansowego, który nie będzie w rękach kilkunastu rodzin banksterskich i królewskich. To jest kwestia kilku najbliższych lat !!!
 4. Na naszej stronie można znaleźć dużo artykułów na temat pieniądza i ekonomii. W najbliższym czasie opublikujemy nagrania z zorganizowanej w 2017 r. w Muzeum Niepodległości przez nasze Stowarzyszenie konferencji naukowej pt. Pieniądz jako narzędzie współpracy, rozwoju i harmonii społecznej, czy rywalizacji, wywłaszczenia, destrukcji i zniewolenia”, ponieważ znacznie wzrosła i upowszechniła się świadomość odnośnie pieniądza i ekonomii korporacyjnej.

Redakcja KIP

BRICS czyli powtórka Japonii?

https://youtu.be/YueS7sKW0TE

Opublikowany za: Zbigniew Dylewski 30 lis 2017

Światowa dominacja w gospodarce USA i UE przekłada się na szczególną rolę dolara i euro. Każde państwo dla normalnego funkcjonowania i własnego bezpieczeństwa potrzebuje tych walut i nabywa je u ich producentów – za zapisy na kontach dostarczane są do USA i UE realne dobra. Zachód jest beneficjentem rozwoju świata, ale jak długo ten niesprawiedliwy ład będzie jeszcze trwał?

Wybrane komentarze

tom timo

Rzetelna, chłodna, ocena w pełni się zgadzam

Patryk Maciorowski

Oby więcej takich świetnych filmów !

Przemek Wareda

No ja nie rozumiem jednej rzeczy ,banki USA wchodzą na japoński rynek i sprzedają derywaty a Japończycy mówią ,nie dziękuję nie kupuję i po sprawie

bolo 1975

Pieniądz fiducjarny ma wartość taką jak kupione za ten pieniądz dobra. Ponadto banki nie tworzą pieniądza z niczego. Banki stoją jak sklep między producentem a konsumentem. Producentem jest ten kto produkuje dobra a konsumentem ten kto te dobra kupuje ale nie ma na nie pieniędzy. Dokładnie taki sam “proceder” jest w przypadku sklepów. Z jednej strony producent z drugiej konsument i pobieranie marży za pośrednictwo. To samo jest z bankami które za pośrednictwo między producentem a konsumentem pobierają marżę. Pilnowanie z jednej strony dłużnika (konsumenta) i zapisywanie wierzycielowi (producentowi). Pieniądz bez wartości powstaje wtedy kiedy dochodzi do kryzysu i dłużnicy nie są w stanie spłacać swoich długów wartość dóbr maleje a wierzyciele chcą swoich pieniędzy i wtedy dodruk pieniądza (załatanie tej dziury) powoduje że ta wydrukowana część jest bezwartościowa i nakręca inflację. Najgorszym rodzajem długu który faktycznie nie ma pokrycia w niczym jest OBLIGACJA. To tylko obietnica spłaty bez żadnego pokrycia. Niech pan o tym zrobi jakiś odcinek. Szkoda że nie mówi pan że tylko kraje o słabej walucie i wielkim długu w tym zagranicznym nie obniżają stóp % poniżej zera. Ten przywilej mają tylko kraje o silnej gospodarce, walucie lub posiadające surowce energetyczne.

Eligiusz Nowakowski

Wydaje się, że zbyt wiele wątków się zmieściło. A przez to mała spójność. Od pieniądza przez birąc po rynek instrumentów pochodnych i surowce. A po drodze ujemne stopy i cenę ropy. Proszę o głębsze potraktowanie każdego z tematów. Nawet jeżeli coś już było. No i może dziwić, że Japonia słaba w surowcach osiągnęła ten poziom rozwoju. To też jest ciekawe, że Japonia ma nadwyżkę w high tech podczas gdy bricks to surowce i produkty przemysłowe. Zbyt wiele różnic, by ująć ich w jednym filmie.

Paweł Jaro

momentami z Panem Z. Dylewskim się nie zgadzam, ale jedno jest pewne na dzień dzisiejszy dolar amerykański jest pieniądzem abstrakcyjnym, czyli w moim rozumieniu zbiorowo ( poprzez różne instytucje ) umawiamy się na jego wartość

Adamus1410

Temat wzrostu i upadku gospodarki Japonii i pewnego modelu pod rządami LDP jest złożony i nie da się tego sprowadzić do derywatów, a ten przypadek pokazuje, że rację ma Stanisław Tym z żartu o doganianiu światowej czołówki, gdzie trzeba pamiętać o tym, że ziemia jest okrągła i nie tylko My gonimy, ale także nas gonią. Lata 70-tych i 80-te to był cały wysyp innowacyjnych produktów z Japonii, które podbiły świat jak Walkman Sony – lata 90-te pokazały jednak, że pewne struktury firm, społeczeństwa japońskiego są mało podatne na zmiany, a jednocześnie od tego mniej więcej okresu mamy niebywały rozwój Chin, Korei Południowej więc historię gospodarczą można sprowadzić do pieniądza, ale dla mnie takim symbolem jest Samsung – pamiętam z końca PRL-u kolega miał ich magnetowid i on był co chwila w serwisie, zazdrościł wszystkim, że mają japońskie, a dziś wartość giełdowa Samsunga bije na łeb wszystkich producentów elektroniki z Japonii. Największą wartością koncernu Sony są dziś treści, zakupy w Hollywood zrobione w latach 80-tych, a niekoniecznie produkcja elektroniki.

andrzej21111

Ciekawy wykład o Chinach po polsku. Można oglądać przy szybkości 1.5x lub 2x polecam. 🙂 https://www.youtube.com/watch?v=ojNrVQGuhQo

Zbigniew Dylewski

Proszę sobie wyobrazić, że pokonują nas Polaków Mongołowie w bitwie pod Legnicą w 1241 roku, a potem Mongołowie zasiadają na polskim tronie i tracimy niepodległość … Odzyskujemy naszą niepodległość dopiero po Unii z Litwą w 1364 roku, a od bitwy pod Grunwaldem w 1410 r. do potopu szwedzkiego w 1655 r. mamy trzy wieki triumfów i chwały … Ale po potopie w 1655 roku już stale rządzą nami Szwedzi aż do 1948 roku i wtedy w 1948 roku przychodzi nasz polski surowy wpatrzony w Stalina Bierut, i przez 20 lat robi czystki … a po nim w 1970 przychodzi Gierek i od czasu Gierka aż do dziś rozwijamy się … TAK WYGLĄDA CHIŃSKA HISTORIA. I o tym nie było ani słowa, szkoda … Nie mówić o tym to znaczy nie rozumieć ani chińskiej historii ani teraźniejszości 🙂

[ Uwaga red kip. do komentarza: Rozwój Polski zaczął się od wojny, mimo kolosalnych zniszczeń wojennych, a nie od Gierka, który użył kredytów zagranicznych na niski wtedy procent, który był pułapką kredytową.  Wpadło w nią wiele krajów na świecie, ponieważ od lat osiemdziesiątych stopy procentowe poszybowały do wysokości kilkunastu procent i  kraje te znalazły się w pułapce  zadłużenia, nie do spłacenia. Wbrew kłamstwom propagandy, że w  roku 1989 zadłużenie wynosiło 26 mld zł, czy więcej, faktycznie wynosiło jedynie 3-4 miliardy, dzięki … wykupowi tego zadłużenie przez … FOZZ po cenie od kilkunastu do dwudziestu paru centów za dolar długu. Stąd atak na FOZZ, co tłumaczy zobowiązanie Leszka Balcerowicza w roku 1989/1990 wobec Klubu Londyńskiego ( wierzyciele prywatni, głównie banki) i wobec Klubu Paryskiego ( państwa wierzyciele), że będzie utrzymywał zadłużenie Polski na poziomie minimum 100 miliardów dolarów. Gierek przy zaciąganiu kredytów zagranicznych musiał podjąć szereg zobowiązań politycznych, które były warunkami zaciągnięcia tych kredytów m.in. obniżenie poziomu edukacji i upowszechnienie szczepień. ]

Przemek Wareda

Nie mam pojęcia o ekonomii , ale sądzę ,że jak w życiu ,także w finansach jest sytuacja przyczynowo -skutkowa ,chodzi mi tutaj szczególnie o Japonię która moim zdaniem przespała lata 89-95 gdzie można było zrobić ogromną furorę w Europie Wschodniej w inwestycjach , a robili tylko w upłynnianiu towarów szczególnie elektronika. Poczuli się tak mocni że, aż przedobrzyli. Pamiętam jak jeździłem do Austrii po roku 2000 i w Czechach oglądałem przy autostradzie ogromne fabryki japońskie ,jedna ciągła się ok 4 km miała produkować żarówki. Byłem pełen podziwu ,a znajomi którzy jeździli co tydzień tą trasą mówili…chłopie to już tak stoi parę lat ,zaczyna zarastać pokrzywami ,bankrut przed otwarciem!!! Także Japonii jedynie szkoda mi ze względów Tsunami. Gdyby byli naprawdę sprytni ,to dzisiaj w Polsce ,Czechach na Węgrzech i krajach bałtyckich wszystko byłoby japońskie ,a przykład z Czech pokazuje że obudzili się z inwestycjami o co najmniej 10 lat za późno ,a mieli podane wszystko jak na złotej tacy. Szczerze mówiąc to czarno widzę Japonię z kilku powodów …1 to Chiny które nie popuszczą ,2 to położenie geograficzne Japonii i opłacalność eksportu ,3 to klęski które nawiedziły kraj w 2011 , i w związku z tym droga energetyka. Jest takie powiedzenie ,że każdy ma w życiu dane swoje 5 minut ,sądzę ,że Japonia już miała. Wałęsa pamiętam jak mówił ,że zrobi z Polski drugą Japonię:)) widocznie to był jakiś przekaz dla Japończyków ,którzy to grzecznie zignorowali.:)) Wniosek z tego nasuwa się sam że….. wariatów czasem się słucha:)))))

Mariusz Dziechciarski

Brics już bez B nowy prezydent to przyjaciel US is Raela.

Michał K

Dzień dobry Panie Zbigniewie. Mam prośbę nagrywa Pan super materiały ale czy mógłby Pan nagrać program o Polskim długu i czy istnieje szansa z niego wyjść. Niemcy i parę innych krajów w ue mają nadwyżkę, ale czemu nie my?

[ Od red. kip.: W tym systemie finansowym, zabezpieczonym siłą militarna Zachodu, w tym głównie USA nie ma szans żadnych wyjścia z zadłużenia, o czym m.in. w komentarzu wyżej. Natomiast to się zmienia i kwestia kilku lat, że nastąpi globalne anulowanie długów i wdrożenie nowego zdecentralizowanego systemu finansowego, po zniszczeniu dotychczasowego zarządzanego przez kilkanaście rodzin banksterskich i królewskich]

Adolf Hitler

Najnowsze dane: USA-21.410 Chiny-15.544 Indie-3.155 Brazylia-2.257 Rosja-1.754 RPA-387 Łącznie:23.097

Rafal Gorzkulla

Czy może Pan zrobić film jak powinna się podnieść Japonia ? Co powinna zrobić by wrócić na szczyt ? Ps. Ten film obecny jest super

Marek Strzecki

Widać więc dowodnie jaka zbrodnią było narzucenie światu dolara jako walutę wiodącą. Świat płaci Ameryce trybut i haracz w jednym co sprawia wrażenie, że USA podbiła świat i go zniewoliła przy pomocy dolara . Rosja mimo, że wyszła z wojny zwycięsko, tracąc największą liczbę ludności ze wszystkich krajów biorących w niej udział. Widzimy więc, że w sensie finansowym Rosja nie zyskała nic, a Stany Zjednoczone wszystko. Kurestwo tego stanu rzeczy jest nie do przegapienia. Autor mówi, że długi nie muszą być spłacane. Mnie się wydaje, że to oczywista nieprawda. Przecież wcześniej czy później opornego spotkają sankcje gospodarcze, szantaż, wykluczenie z różnych organizacji gospodarczych jak IWF, Bank Światowy, WTO i dany kraj nie płacący długów jest załatwiony. A jeśli i to nie poskutkuje, to do akcji wejdzie stalowa pieść czyli NATO./ i jeśli ktoś myśli że tego nie zrobi to jest po prostu naiwniakiem/Derywaty to przecież jedno wielkie kryminalne oszustwo. I proszę nie mówić że wszyscy zyskujemy na derywatach, bo to kolejna pana bzdura. Zyskują tylko najwięksi gracze, i to ci którzy dysponują super szybką infrastrukturą jak NASDAG. Inni mogą tylko stracić. A już wiązanie papierów wartościowych z tymi bez najmniejszej wartości w jeden rzekomo wartościowy produkt sprzedawany na dodatek a najwyższą adnotacją Trippel A/czyli najwyższą/ wystawioną przez skorumpowaną agencję ratingową jako produkt całkowicie wartościowy to rodzaj zbrodni podmywający demokrację. Polecam gorąco film o Goldmanie Sachsie, bodaj Nowi władcy świata, gdzie co nieco faktów pada. I szanowny panie Dylewski cała prawda o derywatach choć wyszła całkowicie na jaw już w 2008 roku, uderzy świat dopiero za moment, bo kolejna potworna bańka finansowa i prawdziwy Armagedon już puka do drzwi. I nikt nie będzie mówił sprawdzam, bo nastąpi reakcja łańcuchowa. Z tego co wiem szef FED ostatnio wezwał 6 szefów największych AMERYKAŃSKICH BANKÓW ABY wiedzieć jak lecą interesy po czym powołał specjalną grupę mającą zapobiec najgorszemu. Wypada odczekać, ale każdy nie idiota, który wie że od czasu 2008 roku nie tylko nie zrobiono absolutnie nic aby dokonać rzeczywistej sanacji w centrum finansowej kabały Wall Street i London City, ale jeszcze dodatkowo bandzior Obama założył w USA 5 rajów podatkowych w tym największy w świecie w stanie Delaware dla oszustów podatkowych WIE DOSKONALE, ZE TO WALNIE ze skutkiem tak jak powiedział Warren Buffet broni powszechnego zniszczenia.

Maciek Xaier

Nie zgodę się z twierdzeniem, iż dolar jest tylko zapisem ponieważ możemy za niego kupić dobra, ziemie i inne produkty w USA czyli oni dają nam zapis na koncie, który uprawnia nas do odebrania w produktach i usługach na terenie USA.

Mariusz Dziechciarski

Teoretycznie tak, a w praktyce drukarki pracują i jakby wszyscy się z dolarami i długami w usa do nich zgłosili to by stany poszły w pizdu. Dlatego walka by CNY czy inne euro nie stało się światową walutą

TRANSMISSIONNO15

Najbardziej rozpowszechnionym towarem eksportowym USA jest inflacja…Dlatego grzech lichwy jest religią i świat składa ręce modląc się do świętego PKB. Ludzi już nie ma, są tylko konsumenci. Człowiek z jego człowieczeństwem to wróg konsumenta, dlatego musi być zniszczony…

TRANSMISSIONNO15

Porządek (USA vs Chiny) i dobrobyt (z Chin) się kończy a inflacja (i zanieczyszczenia) zostaje. Wpierw należy odpowiedzieć na pytanie kto korzysta z porządku i dobrobytu oraz co to jest. I oczywiście jaką ofiarę na ołtarzu trzeba za to złożyć.

Zbigniew Dylewski

Ostatnio niektóre moje wykłady są usuwane z YouTube, pomimo że zamieszczam w każdym z nich duże ilości danych dla poparcia moich tez. To też jest rodzaj “porządku” jaki jest zaprowadzany w naszym państwie. Wkracza cicha cenzura … Myślę, że nie ma takiego porządku, który by wszystkim odpowiadał, coś trzeba wybrać.

TRANSMISSIONNO15

Tak nie ma porządku który wszystkim odpowiada ( kwestia kto wybiera a kto dostaje). Cenię dyskusję i wymianę wszelkich poglądów (przy zachowaniu pewnego poziomu). Niestety cenzura nie śpi, a Pan porusza niewygodne tematy.

Zbigniew Dylewski

i niestety, otrzymuję ostrzeżenia z YT 🙂

Wesley Young

dobrobyt w usa jest coraz słabszy od 40 lat ….. ja jestem 22 lata w usa i widzę co się dzieje ,… w rodzinie musza pracować w usa 2 osoby , mąż i żona , żeby utrzymać gospodarstwo domowe ,40 lat temu wystarczyło że mąż pracował w rodzinie i był w stanie utrzymać rodzinę i spłacać dom na kredyt 10 letni ,…… teraz mąż i zona pracuje i musi spłacać kredyt 30 letni na dom …..tak wygląda współczesny amerykański dobrobyt przeciętnej rodziny amerykańskiej

Zbigniew Dylewski

Stany Zjednoczone są jednym z najbardziej zróżnicowanych krajów na świecie. 50% społeczeństwa ma tylko 1% majątku. Ameryka jest mitem, ale ten mit jest pielęgnowany przez media 🙂

TRANSMISSIONNO15

Kiedyś (jako dzieciak) tak bardzo kochałem amerykańskie filmy, wszystko było tam takie magiczne. Policjanci z Miami to był niesamowity serial i po latach co ciekawe nic nie stracił (choć dostrzegam już “pewne zabiegi propagandowe”).Teraz nieco inaczej patrzę na świat. Chociaż dalej lubię amerykańską motoryzację z jej przesadą ale i odwagą.

Zbigniew Dylewski

Kultura Zachodu ma wiele ciemnych kart w historii i wiele ułomności współcześnie.

Lee

Zbigniew Dylewski trzeba zawsze wybierać pokój. Sytuacja Polski jest nieciekawa ale walczmy o pokój a nie wojnę.

KuntaKinte

Bardzo dobrze wytłumaczone. Interesuje mnie ten wieczny dług państwa. Mam wrażenie, że to państwo decyduje o wielkości bazy monetarnej w zależności od …. no właśnie czego?

Zbigniew Dylewski

Jeśli pisząc dług państwa ma Pan na myśli dług publiczny to jest on sumą deficytów budżetowych. Wydajemy więcej z budżetu niż wynoszą wpływy do niego. Na pokrycie tej różnicy sprzedajemy papiery wartościowe o różnym oprocentowaniu. Później te papiery musimy skupić i sprzedajemy nowe itd itd. Nie wolno nam pokrywać deficytów budżetowych przez zaciąganie zobowiązań w banku centralnym (Konstytucja, Art.220, ust.2). Sytuacja się jednak zmienia, kiedy mówimy o dolarze i euro, są to waluty międzynarodowe (szczególnie dolar). Zapotrzebowanie na dolar występuje na całym świecie. Za każdy sprzedany dolar Amerykanie otrzymują REALNE dobra (towary, usługi). USA robi zapisy na kontach, a za to otrzymuje realne dobra. Jest to korzystne dla sprzedającego (USA), a także dla kupującego. Więc nie ma powodu, dla którego należałoby to zmienić 🙂

TRANSMISSIONNO15

Jest powód – logika. Taki system nie ma prawa bytu. Sadam Hussajn uznał, że nie jest to korzystne i woli w euro sprzedawać ropę. W nagrodę dostał ołowiany list z trupią czaszką. Jeżeli zabijanie i wojna są korzystne dla obu stron to jest to bezbłędny system. Ten system opiera się na sile przemocy i manipulacji, jeżeli one stopnieją zacznie się losowanie kolejnego pretendenta tzn. Death and destruction and don’t forget the chaos

Marcin Nowicki

Dla mnie BRICS to glownie suma arytmetyczna gospodarek tych poszczegolnych krajow (abstrahujac od tego ze Chiny kupuja kogo i co sie da). Mnie mowi logika, ze zamiast BRICS nalezy sumowac Niemcy+Rosje+Chiny jako gospodarki uzupelniajace sie i mocno wspolpracujace i przeciwstawic np. Trojcy USA+W.Bryt.+Indie (wybiegam w przyszlosc). BRICS mialy kreowac wspolna walute, ale to sie nie stanie. Czym jest wiec BRICS? Esperanto?

Zbigniew Dylewski

Dla USA póki co nie ma alternatywy. BRIC/BRICS może nią być. Współpraca BRICS pogłębia się, trzeba odczekać.

Marcin Nowicki

BRICS (zgaduje) to zbiór (wybór) państw , które mają 1) potężne zasoby naturalne 2) nie są pod kontrola USA. Kiedyś tą alternatywą miały być państwa OPEC. Myślę, że wiara w państwa BRICS polega na tym, że będą miały korzystną dla siebie politykę gospodarowania tymi surowcami. Taka współpraca się jeszcze nie zdarzyła w historii. I miedzy takie państwa łatwo włożyć klin, bo ich inne interesy są często rozbieżne, a w dodatku we wszystkich jest olbrzymia korupcja.

Katarzyna Kochanowska

Nie będzie żadnej powtórki . Chiny są za mądre . Mówi Pan o technologii , może Pan powie kto wystrzelił i zestrzelił swoją satelitę nad Arktyką . Więc Chiny są technicznie ogarnięte nawet VW się przejechał -hahahahaah

Zbigniew Dylewski

Chiny to jest taki polski Gierek po 40 latach rozwoju, nic specjalnie mądrego … ale spokojnie, poczekamy, zobaczymy 🙂

Domurad Jaroslaw

Skończy się wojną jak zawsze. Osobiście mam dość światowego bandyty nazwanego USA wysysającego cały świat. Niestety mam również świadomość że ktokolwiek zajmie miejsce USA czy to Chiny czy Rosja to będzie golił świat dokładnie w ten sam sposób.

Opublikowano za: https://www.youtube.com/watch?v=YueS7sKW0TE

Comments

 1. krnabrny1 says:

  Prawie celnie…jak już wiemy Amerykanie to również dojna krowa, która została już doszczętnie wydojona. Nie ma co wieszać na nich psów za zaistniałą sytuację bo tak naprawdę oni tyle mogli w tej sytuacji ile my w sprawie 5G w Polsce.

  Oni tyle wiedzą o amerykańskich akcjach wojskowych mających ratować uciskanych ludzi co my o ilości zabitych Żydów w holokauście.

  Ale to już niedługo potrwa, sam jestem ciekaw co się wydarzy:-)

 2. krnabrny1 says:

  Swoją drogą, jestem ciekawy,, jak oni to rozwiążą. Przeciętny Amerykanin jest przekonany że Ameryka to potęga, nawet jeśli ma teraz kłopoty to będzie potężna….ja osobiście nie widzę takiej opcji, wygląda to całkiem fatalnie na dzień dzisiejszy.
  Na dodatek Pan Trump nie pali się do powiedzenia tego Amerykanom, reszta liderów też jakoś znikła nagle w Ameryce, pochowali głowy w piasek.

  To jest naprawdę duży problem, tym bardziej że szykuje się u nich bardzo nieurodzajny rok. Jak postąpi przeciętny Amerykanin kiedy dowie się tego czego nie wie?

 3. marcin says:

  Może i cały świat płaci haracz Stanom Zjednoczonym i Niemcom (UE to eufemizm), ale one nie są na szczycie tej hierarchii. Stany Zjednoczone i Niemcy też płacą haracz, w tym za pomocą systemu monetarnego. O takiej właśnie organizacji świata prorokował przed tysiącami lat obłąkany prorok Izajasz.

  Iz 60, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=532

  Chwała odnowionej Jerozolimy
  (…)
  3 I pójdą narody do twojego światła,
  królowie do blasku twojego wschodu.
  4 Podnieś oczy wokoło i popatrz:
  Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie.
  Twoi synowie przychodzą z daleka,
  na rękach niesione twe córki.
  5 Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz,
  a serce twe zadrży i rozszerzy się,
  bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie,
  zasoby narodów przyjdą ku tobie.
  6 Zaleje cię mnogość wielbłądów –
  dromadery z Madianu i z Efy.
  Wszyscy oni przybędą ze Saby,
  zaofiarują złoto i kadzidło,
  nucąc radośnie hymny na cześć Pana.
  7 Wszystkie stada Kedaru zbiorą się przy tobie,
  barany Nebajotu staną na twe usługi:
  podążą, by je przyjęto na moim ołtarzu,
  tak iż uświetnię dom mojej chwały.
  8 Kto to są ci, co lecą jak chmury
  i jak gołębie do okien swego gołębnika?
  9 O tak, to statki zbierają się dla Mnie,
  a okręty Tarszisz w pierwszym szeregu,
  ażeby przywieźć twych synów z daleka,
  ich srebro i złoto wraz z nimi,
  przez wzgląd na imię Pana, Boga twego,
  przez wzgląd na Świętego Izraelowego,
  tego, który ciebie uświetnia.
  10 Cudzoziemcy odbudują twe mury,
  a ich królowie będą ci służyli.
  Bo uderzyłem cię w moim gniewie,
  lecz w mojej łasce okazałem ci litość.
  11 Twe bramy zawsze stać będą otworem,
  nie zamkną się we dnie ni w nocy,
  by wpuszczać do środka bogactwo narodów
  i królów ich, którzy je prowadzą.
  12 Bo naród i królestwo, które by ci nie służyły, wyginą,
  i poganie zostaną całkiem wygładzeni.
  13 Chluba Libanu przyjdzie do ciebie:
  razem cyprysy, wiązy i bukszpan,
  aby upiększyć moje miejsce święte.
  I wsławię miejsce, gdzie stoją me nogi.
  14 I pójdą do ciebie z pokłonem
  synowie twoich ciemięzców,
  i padną do twoich stóp wszyscy,
  co tobą wzgardzili.
  I nazwą cię “Miastem Pana”,
  “Syjonem Świętego Izraelowego”.
  15 Za to, iż byłoś opuszczone,
  znienawidzone i bez przechodniów,
  uczynię cię wieczystą chlubą,
  rozradowaniem wszystkich pokoleń.
  16 Ssać będziesz mleko narodów
  i piersi królewskie ssać będziesz.
  I uznasz, że Ja jestem Pan, twój Zbawca,
  i Wszechmocny Jakuba – twój Odkupiciel.
  17 Sprowadzę złoto zamiast miedzi,
  a srebro – na miejsce żelaza,
  sprowadzę brąz zamiast drzewa,
  a żelazo – na miejsce kamieni.
  Ustanowię pokój twoim zwierzchnikiem,
  a sprawiedliwość twą władzą.
  (…)

  Rozdział 61
  5 Staną obcokrajowcy, by paść waszą trzodę,
  cudzoziemcy będą u was orać i uprawiać winnice.
  6 Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana,
  mienić was będą sługami Boga naszego.
  Zużyjecie bogactwo narodów,
  dobrobyt ich sobie przywłaszczycie.
  7 Ponieważ hańba ich była zdwojona,
  poniżenie i zniewagi były ich udziałem,
  przeto w swej ziemi odziedziczą wszystko w dwójnasób
  i zażywać będą wiecznego szczęścia.

 4. krnabrny1 says:

  He he “obłąkany prorok Izajasz” 🙂 Ciekawa sprawa, kiedyś przerowadziłem test, oglądałem amerykańskie filmy, nie uwierzycie, ale w tych filmach osoba bedąca postrzegana za wariata ZAWSZE MA RACJĘ…niezwykłe.:-)

  Ale to też racja Pana Marcina, mamy wiele informacji już w tej chwili że “Żydzi’ to jedynie zaprogramowana nacja służąca ziemskim interesom, istotom ,które obecnie nie chcą się mieszać personalnie w ziemskie sprawy. Jak już pisałem Sumerowie swoje nam przekazali, Gnostycy też nam w tym pomogli, wnioski niech sobie każdy sam wyciągnie, ale są jakby tu powiedzieć? JEDNOZNACZNE:-)

 5. krnabrny1 says:

  Jedyne pytanie jakie zadaje sobie teraz wielu ludzi to KIEDY POZNAMY CZARODZIEJA?;-)

Wypowiedz się