„Polska będzie po Ural” (wywiad z b. szefem służb specjalnych). „Lot nad kukułczym gniazdem” (5.3.)

Prezentujemy trzecią część wywiadu z anonimowym, byłym szefem służb specjalnych Izraela. Po opublikowaniu wszystkich części, dokonamy analizy tego wieloczęściowego wywiadu, z podaniem intencji oraz uwarunkowań politycznych, które przyświecały jego udzieleniu.

Redakcja KIP

 1. Wybrane scenariusze globalnych mocarstw

RescueBrain:Szalom. Osią trzeciej części wywiadu jest przedstawienie (w zarysie) scenariusza rosyjskiego ujętego w kontekście europejskich oraz azjatyckich przeobrażeń. Szersze międzynarodowo-geostrategiczne tło stanowią skutki niewydolności gospodarczej, militarnej oraz politycznej ZSRR. Może jakiś przykład, jak wywiad gospodarczy korporacji dopełniał walkę spec-służb i pogłębiał kryzys u rywala.

Plan Yinona[art.’Strategia dla Izraela w latach 80’,w hebr.’Kivunim’(Kierunki)02.1982]

R.E.D.*: – (zdecydowany, męski, ale słabszy niż poprzednio głos) Dzień Dobry. Dobrze. Na początku tego roku 68-letni Kharuto Tagawa, główny inżynier japońskiej korporacji Panasonic, ujawnił, że widział raporty, z których wynikało, iż: „w 1968 roku pracownik linii montażowej w fabryce radiowej specjalnie zastępował nowe, jakościowe kondensatory w radioodbiornikach i telewizorach na wybrakowane (…) urządzenie zepsuje się wkrótce po zakupie. Za to każdego miesiąca otrzymywał on od japońskich koncernów sumę ekwiwalentną dwom jego pensjom, i kilka razy do roku importowane rzeczy drobną bytową technikę, dżinsy, toaletowy papier. To był tylko jeden z raportów pomyślnego sabotażu. A w archiwum Panasonic zachowują się ich tysiące (…) to nie jedyna firma, która wówczas współpracowała z osobami w ZSRR (…) [skłoniliśmy Rosjan] do myślenia, że oni naprawdę nie potrafią robić dobrej techniki (…) Wszystkie nowoczesne tzw. high-tech są zbudowane w oparciu o patenty, z których niektóre sięgają 1960 roku, kiedy nie mogliśmy nawet marzyć o czymś takim (…) kradliśmy te patenty, widziałem szpiegowskie mikrofilmy (…) [później] skupowaliśmy ich patenty za bezcen, kiedy ich kraj runął i nie mieli czym się żywić (…)”.

RescueBrain: – To bardzo emocjonalny przekaz. Wracając jednak do globalnej perspektywy: dezintegracji państwowości rosyjskiej oraz rozpadowi jałtańskiego porządku, obniżeniu dynamiki ekspansji gospodarczo-politycznej części państw Europy Zachodniej oraz USA – towarzyszył m.in. gwałtowny rozwój gospodarek: chińskiej, indyjskiej czy niemieckiej.

Imperium lądu versus imperium oceanu

R.E.D.: – Tak! Konsekwencją rozpadającego się porządku jałtańskiego były wydarzenia nazwane później „Jesienią Ludów” (rok 1989). W przestrzeni narastającej próżni politycznej – z jednej strony zagospodarowywały ją zjednoczone Niemcy (m.in. poprzez mechanizm akcesji do Unii Europejskiej oraz dywersyjną destrukcję – dzięki realizacji koncepcji „Europy regionów” – struktur państwowych uczestników konkurencyjnego rozwiązania), a z drugiej – próbował zaistnieć regionalny system reasekurowania niepodległości (Quadro-, Penta-, Heksagonale), którego celem było (i jest) zapobieżenie niemieckiej dominacji (stąd ma on poniekąd wymiar anty-niemiecki). W sensie geo-strategicznym – dla Niemiec II. wojna światowa trwa nadal. Póki co, nie prowadzą one bezpośrednich działań militarnych, ale trwa tzw. „walka o pokój”. Krwawe wojny w tzw. „strefach zgniotuMitteleuropy (teren b. Jugosławii, Ukraina), czy też bankructwa państw (vide: Grecja, Cypr) dobitnie pokazują, że Niemcy – dążąc do osiągnięcia swoich celów – nie cofną się przed niczym.

RescueBrain: – Wygranie „walki o pokój” zapewni zwycięzcy w przyszłości dominację na rozległych obszarach Euro-Azji (Heartland). Niemcy, a konkretnie jej spec-służby, pomogły Rosji w dokonaniu takich zmian w ekipie rządzącej, by zostały one zdominowane przez germanofilnych KGB-istów.

Granica polsko-chińska

R.E.D.: – Tak! Należy dodać, że w tradycji funkcjonowania rosyjskich elit państwowych orientacja pro-niemiecka zawsze była bardzo silna, by nie rzec: dominująca. Okres rozbiorów Polski jest dobrą tego eksplikacją. A nawet po tzw. Rewolucji Październikowej, gdy wydawałoby się, że rosyjsko-imperialne myślenie zostało zarzucone, znajdziemy wiele przykładów sowiecko-hitlerowskiej kooperacji, która ma wyraźnie anty-polski wymiar.

RescueBrain: – Tak też jest, gdy mówimy o strategicznym niemiecko-rosyjskim partnerstwie. Niemcy po cichu zawarły z Rosją (nieco zmodyfikowany pod względem delimitacji paktu Ribbentrop – Mołotow) traktat V. rozbioru Polski.

R.E.D.: – Tak! Pisała o tym prasa zachodnia, rumuńska, węgierska, ale nie polska, co pokazuje siłę pro-niemieckiego lobby w mediach. Strategiczne partnerstwo, które dobrze współgra z koncepcją „europeizacji Europy”, to fragment budowanego (od 2011) przez Niemcy oraz Rosję supermocarstwa od Lizbony po Władywostok, które ma być silniejsze od USA oraz Chin.

RescueBrain: – I tu pojawia się problem geo-strategicznych celów Rosji. Trzeba zadać też pytania o pozycję tego kraju oraz z kim może w aktualnej sytuacji się sprzymierzyć.

R.E.D.: – Tak! Pozycja Rosji jest trudna i ciągle pogarsza się, m.in. wskutek zaniechań związanych z reformowaniem gospodarki oraz mechanizmów funkcjonowania państwa. Większość strategicznych programów modernizacji technicznej, zaplanowanych na lata 2010 – 2020, została anulowana! Dlatego Putin w 2018 wykonał propagandowy manewr tzw. ucieczki do przodu, przede wszystkim by urzec własne społeczeństwo, prezentując szereg „cudownych broni” (m.in. ‘Posejdon’, d. ‘Status-6’; ‘Awangard’, d. hipersoniczny ‘Ju71’; laser ‘Piereswiet’; etc.). III. Rzesza też prezentowała „Wunderwaffe”, gdy trzeba było przekonać społeczeństwo, że przegrywaną wojnę można jeszcze wygrać.

RescueBrain: – Jakie Rosja strategiczne programy modernizacji technicznej sprzętu wojskowego zawiesiła?

R.E.D.: – W 2015 anulowano projekt strategicznego transportowca PAK-TA (Perspektiwnyj Awiacjonnyj Kompleks Transportnoj Awiacji) o udźwigu 250 ton, przeznaczonego do szybkiego transportu 5 czołgów T-14 Armata. Istotnym bowiem problemem logistycznym wojsk Federacji Rosyjskiej jest szybkie przerzucanie sił na rozległych oraz słabo skomunikowanych przestrzeniach, co czyni je trudnymi do obrony.

RescueBrain: – A w latach następnych jakie rosyjskie programy modernizacji wykreślono?

R.E.D.: – W 2016 został anulowany program strategicznego bombowca stealth PAK-DA (Perspiektywnyj Awiacjonnyj Kompleks Dalnoj Awiacji), który miał za zadanie w wyścigu technologicznym dorównać

zapowiadanym nowym bombowcom: stealth B-21 Raider oraz Xian H-20, zaś w 2017 skreślono projekt strategicznych mobilnych kompleksów rakietowych RS-24 Barguzin oraz RS-26 Rubież.

RescueBrain: – Jakie ‘ofiary’ padły w 2018 roku?

Netanjahu i Trump

R.E.D.: – W 2018 został anulowany program strategicznych atomowych okrętów podwodnych Boriej-B. Pomimo, że miały znacznie lepsze parametry taktyczno-operacyjne oraz były specjalnie wyciszone, to okazały się zbyt: a) skomplikowane w obsłudze, b) wymagające technologicznie, i c) ponad dwukrotnie droższe od poprzedników typu Boriej-A, w związku z czym – to ich budowa będzie kontynuowana. Także w 2018 zrezygnowano ze strategicznego projektu myśliwców stealth PAK-FA (Pierspiektiwnyj Awiacyonnyj Kompleks Frontowoj Awiacyi), mających oznaczenie Su-57. Oficjalnie ten program nie jest anulowany, tylko „odłożony do 2028 roku”. Według pierwotnego planu modernizacji technicznej w roku 2020 wojsko miało być wyposażone w 200 myśliwców stealth, gdy tymczasem (tj. do końca 2021) do istniejących prototypów zostanie zbudowana tzw. seria zerowa 12 sztuk – bez docelowej elektroniki systemów uzbrojenia i BMS (battlefield management system, system zarządzania polem walki) oraz bez docelowych silników.

RescueBrain: – Rosyjskie media podawały, że myśliwce Su-57 brały udział w walkach w Syrii.

R.E.D.: – To był propagandowy teatrzyk dla naiwnych. Su-57 wykonywały zadania pod silną ochroną Su-35S. Były to horyzontalne bombardowania bombami grawitacyjnymi (tj. bez własnego napędu), co odpowiada zakresowi zadań bombowca z okresu I. wojny światowej. Nie było też przeciwdziałania obrony przeciwlotniczej nieprzyjaciela. To nijak się ma do zadań dla myśliwca przewagi powietrznej 5. generacji.

RescueBrain: – A co z rosyjskimi planami budowy nowych atomowych niszczycieli rakietowych klasy ‘Lider’?

R.E.D.: – Rosja zapowiadała rozpoczęcie ich budowy w 2018 roku. Obecnie mówi się o „przeglądzie zasadności projektu po 2028”. Trwa całkowita cisza na temat budowy lotniskowca atomowego klasy 23000 Sztorm, którego budowa była zapowiadana jeszcze w lutym 2018. Zresztą, po zatonięciu jedynego doku floty północnej dla jednostek powyżej 40 tys. ton oraz spiętrzeniu bieżących remontów i modernizacji dużych jednostek floty – projekt atomowego lotniskowca utracił realne możliwości wprowadzenia do służby. Niewypałem okazały się wszystkie programy oraz plany z lat 2015 – 2017 budowy odpowiedników okrętów desantowych (helikopterowców/śmigłowcowców) typu Mistral. Onegdaj było wiele informacji o szybkiej realizacji budowy nowoczesnych okrętów desantowych klasy Lawina – teraz nikt nawet nie wspomina o nich w stadium projektów.

RescueBrain: – Jakie cięcia spotkały rosyjskie programy modernizacji sprzętu dla wojsk lądowych?

R.E.D.: – Rosja w 2018 roku anulowała projekt seryjnej produkcji czołgów T-14 Armata. Zamiast planowanych 2300 sztuk w służbie liniowej – wyprodukowano ogółem 100 sztuk serii testowej. Jest to właściwie wersja defiladowa dla podmoskiewskiej gwardyjskiej brygady, która występuje podczas defilady 9 maja na Placu Czerwonym. Do 100 sztuk serii defiladowej (tzw. seria zerowa) ograniczono produkcję ciężkiego BWP T-15 na podwoziu Armaty, podobnie skreślono kołowy KTO/BWP K-16/Bumierang (odpowiednik polskiego Rosomaka).

RescueBrain: – Co w takim razie kupuje dla wojska rosyjskie ministerstwo obrony?

R.E.D.: – Zamawia czołgi w wersji T-90 (to modyfikacja T-72), modernizuje też stare T-72 do standardu T-72B3, a zamiast Su-57 – kupuje Su-35S oraz Su-34. W miejsce bombowca stealth PAK-DA Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej podjęło decyzję o modernizacji awioniki bombowców Tu-22/95/160 do standardu M2 i M3. Rosja zdecydowała się na budowę korwet przybrzeżnych klasy Karrakurt (o wyporności 800 ton), które są przystosowane do odpalania rakiet manewrujących Kalibr-NK (o zasięgu 2200 km). Zrezygnowała natomiast z kontynuacji budowy fregat rakietowych klasy 11356M ze względu na brak turbin, które były kupowane od Ukrainy.

RescueBrain: – Co z rosyjskim lotniskowcem ‘Admirał Kuzniecow’, który brał udział w operacji syryjskiej?

R.E.D.: – Ten jedyny posowiecki lotniskowiec – utrzymywany we flocie rosyjskiej ze względów prestiżowych – zostanie poddany modernizacji. Nowa siłownia umożliwi mu dalsze pływanie przez co najmniej okres 10 lat. Co do operacji lotniczych w Syrii – to zakończyły się one kompromitującą utratą Su-33 oraz MiGa-29K poprzez zerwanie lin aerofiniszerów (łapaczy samolotów). To dlatego grupa lotnicza została przeniesiona na lotnisko lądowe w Syrii.

RescueBrain: – Skoro Rosja była zmuszona tyle strategicznych programów modernizacji technicznej anulować – to dlatego właśnie w tymże 2018 roku mediom przedstawiono zmodernizowane obiekty badawcze, demonstratory, projekty oraz prototypy, ogólnie: pokaz siły i technologii. Całe show zostało odebrane przez społeczeństwo rosyjskie entuzjastycznie. Gdy mówimy o sprzęcie wojskowym – o czym zwykły człowiek nie ma pojęcia?

R.E.D.: – W tym całym show szło o stworzenie wrażenia! O to władcom Kremla chodziło. Dawny hipersoniczny pocisk ‘Ju71’ przedstawiono jako operacyjny ‘Awangard’. Pojawia się pytanie o sens tego zabiegu. Przy prędkości ponad 20 Mach hiper-sonik otoczony jest zjonizowaną kulą ognia. Przez to, przy aktualnych technologiach, niemożliwe są: nawigacja, łączność, kontrola, pozycjonowanie, a samo naprowadzanie oraz nawigacja – są bezwładnościowe. Dlatego manewry przeciw antyrakietom są wykonywane „na ślepo”. Ze względu na: międzykontynentalne dystanse, dużą prędkość, niejednorodność atmosfery, ostrą trajektorię lotu, zwroty antyrakietowe – otrzymujemy niską dokładność uderzenia: jest to elipsa o szerokości kilkudziesięciu km i długości kilkuset km. Nie nadrobi tego nawet wielo-megatonowa głowica.

RescueBrain: – W telewizji ludzie widzieli…

R.E.D.: – Właśnie! Różnica polega na wiedzy! W medialnym show dla naiwnych, gdzie Putin nacisnął guzik odpalania, (przynajmniej częściowo) obserwował lot, a potem oznajmił wszystkim, że ‘Awangard’ zrealizował test z pełnym sukcesem, gdyż wykonał kontrolowane manewry i uderzył w cel. Jednak te manewry były niekontrolowane, bo realizowane na ślepo, według planu zegarowego. A co do dokładności: nie pokazano typowego celu oznaczonego telemetrycznie oraz sekwencji uderzenia w ujęciu post-klatkowym. ‘Awangard’ to kiepska broń, gdyż dokładność jej elipsy COP (center of pressure, środek/centrum ciśnienia) wynosi kilkadziesiąt na kilkaset kilometrów.

RescueBrain: – A laser ‘Piereswiet’?

R.E.D.: – To światłowodowy laser klasy C-RAM, o mocy kilkudziesięciu kW. ‘Piereswiet’ ma osiągi typowych laserów. Dysponują już nimi Niemcy, W. Brytania, Turcja, Japonia, czy Korea Płd. Tymczasem dla celów obrony przeciwrakietowej i przeciw-hipersonicznej USA oraz Chiny pracują nad nowej generacji laserami megawatowymi na tzw. wolnych elektronach. Badania podstawowe wymagają jeszcze minimum 10 lat oraz kwoty co najmniej 100 mld dolarów, co oznacza, że jest to broń zupełnie poza zasięgiem badawczo-rozwojowym oraz finansowym Rosji.

Posejdon [d. status-6]

RescueBrain: – Zauważam prawidłowość: gdy pytam się o konkretne rozwiązania technologiczne – okazuje się, że mają one istotne wady. Czy tak jest też z „Posejdonem”?

R.E.D.: – „Posejdon”, rosyjski kryptonim: ‘Status-6’, w kodzie NATO: ‘Kanion’ – to „oceaniczny system wielofunkcyjny”, bezzałogowa, autonomiczna, zrobotyzowana mini-łódź podwodna o napędzie atomowym w kształcie torpedy, to wielo-dron (rodzina dronów) zbudowany w technologii stealth. W trybie ataku w bąblu super-kawitacyjnym osiąga prędkość ponad 200 km/h. Może dostarczyć, płynąc na głębokości 1.000 metrów, 200 MT termojądrową bombę kobaltową na odległość 10 tys. km. Podmorska detonacja generuje falę tsunami o wysokości 500 metrów. Niektóre zastosowane rozwiązania technologiczne zostały wypracowane w kooperacji z niemieckimi koncernami zbrojeniowymi.

RescueBrain: – To bardzo groźna broń. W większości państw główne aglomeracje, centra produkcyjno-usługowe oraz huby portowo-transportowe są ulokowane na terenach nizinnych, np. w Chinach ciągle większość przedsiębiorstw znajduje się na pomorzu. Odpalenie „Posejdona” na Oceanie Indyjskim – wyeliminuje arabsko-irańską węglowodorową konkurencję oraz przy okazji unicestwi wszystko w strefach brzegowych Indii i Pakistanu, zaś na środku Atlantyku – poważnie zniszczy wybrzeża atlantyckie Ameryki, Europy oraz Afryki. Trzy „Posejdony” mogą zniszczyć gospodarki większości krajów!

R.E.D.: – Państwom położonym nad Bałtykiem raczej to nie grozi. Jednak kraje żyjące z morskiego handlu, posiadające globalną infrastrukturę portową – mogą się czuć poważnie zagrożone. To nie tylko USA, W. Brytania, Benelux, Korea Płd., Japonia, ale i Indie oraz Chiny, których udział w handlu światowym jest w 90% oparty na transporcie morskim. Oznacza to faktyczną (choć nie podpisaną) współpracę wielu flot, włącznie z najpotężniejszymi: USA oraz chińską – w blokowaniu rosyjskich baz oraz całkowitej kontroli, by drony (lub ich nośniki – okręty podwodne, samoloty szturmowe, itd.) nie zauważone nie wypłynęły w rejs.

RescueBrain: – Czy dobrze zrozumiałem? Rosjanie publikując informacje o „Posejdonachkatastrofalnie sami sobie zaszkodzili, gdyż stworzyli anty-rosyjską koalicję państw, których gospodarki są oparte na morskim transporcie?! To jakby wydanie wyroku śmierci na Rosję! Jej rządzący bowiem lubią zdradziecko napadać i wbijać walczącym nóż w plecy: tak było z Polską 17.09.1939! Pekin może więc, by zapobiec podobnej sytuacji w razie militarnego konfliktu amerykańsko-chińskiego, dokonać prewencyjnego ataku na Rosję! Tak się kończy awanturnicze „wymachiwanie przez ruskiego niedźwiedzia atomową pałką”! Rosja zadowolona z terrorystycznego efektu ignoruje długofalowe skutki swojej polityki, które znajdują wyraz z kolejnych anty-rosyjskich koalicjach.

R.E.D.: – Dokładnie tak! To kardynalny, strategiczny błąd Kremla! Rosja podpadła też Chinom poprzez politykę „ściany ognia oraz destabilizacji” od Syrii po Skandynawię, co bardzo utrudnia rozwijanie lądowej części Jedwabnego Szlaku. Zaś dążenie (razem z Niemcami) do utworzenia super-mocarstwa od Władywostoku po Lizbonę – silniejszego od USA oraz Chin! – to polityczny death blow w stosunki Kremla z Pekinem. M.in. stąd oficjalna dezaprobata Chin wobec rosyjskiej aneksji Krymu w 2014 roku.

RescueBrain: – Jakie są chińskie strategiczne plany rozwoju technologii militarnych? Wygląda na to, że – tak jak kiedyś Amerykanie – chcą „zazbroić” przeciwnika na śmierć! W takiej sytuacji same działania militarne mogą okazać się zbędne.

R.E.D.: – Dokładnie tak! Xi Jinping zaplanował trzy etapowy wyścig technologiczny, którego cezury wyznaczono na: 20202025 oraz 2035 rok. To dla każdego z wielkich graczy stanowi długookresowe wyzwania związane z planowaniem wydatków budżetowych oraz planami badawczymi rozwoju strategicznych broni (Chiny – 2020: 480 nowych laboratoriów; 2025: 700 laboratoriów badawczych; itd.). W latach 30. XXI wieku mają wejść nowe bronie generacji systemu RMA (Revolution in Military Affairs, rewolucji w sprawach wojskowych), które zdeklasują dotychczas używany sprzęt rosyjski. Obecna przewaga ekonomiczna Chin względem Rosji jest oceniana jak 10 do 1, i dalej szybko rośnie. W 2035 przewaga technologiczna Chin względem Rosji prognozowana jest jak 20 do 1, a po tym roku – nawet jak 40 – 50 do 1 (masowa produkcja sprzętu systemu nowej generacji RMA dla broni, elektroniki, siecio-centrycznego dowodzenia, łączności, etc.). Chiny (w Wielkim Podziemnym Murze – kompleksie podziemnych tuneli) dysponują co najmniej 10 tys. głowic atomowych (o mocy 400 kT), gdy Rosja ma ich 8 tys. – nie ma jednak odpowiedniej ilości sprzętu, by je przenieść.

RescueBrain: – Jakie jest znaczenie tak ustawionych kamieni milowych (milestone) tej rywalizacji?

R.E.D.: – To oznacza wzrost potencjału militarnego na danym etapie. Do następnej fazy wyścigu technologicznego przechodzą tylko ci gracze, których na to stać i mają odpowiedni potencjał. Oznacza to istotne zmiany w tzw. globalnym układzie sił. Rosja w tym morderczym wyścigu technologii będzie największym przegranym i zostanie zdegradowana do niższej ligi. Chiny w 2025 planują mieć w służbie liniowej 200 myśliwców stealth. Ich zaawansowanie wskazuje, że tak się stanie, gdy w przypadku Rosji już wiadomo, że tak nie będzie. Dla rywalizacji chińsko-amerykańskiej istotny jest rok 2035. Wtedy to Chiny mają pod względem militarnym wyprzedzić USA. Amerykanie jako słabsi – nie będą w stanie przeszkodzić nowemu hegemonowi w uporządkowaniu na swój sposób azjatyckiego podwórka. Himalaje osłonią Indie, jednak na pół bezludne przestrzenie Syberii staną się łatwym łupem dla Chińczyków. Wtedy chiński rdzeń ludnościowo-przemysłowy będzie chroniony przez rozległy obszar Syberii, a zajęcie Arktyki otworzy przyszły możliwy kierunek ataku na Amerykę.

RescueBrain: – Jakie są konsekwencje zawarcia paktu Putin – Netanjahu?!

R.E.D.: – To, z punktu widzenia długookresowych interesów, kolejny gigantyczny błąd Kremla. Otwiera on bowiem Izraelowi strategiczną przestrzeń do wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie! Od II. połowy XX wieku Izrael (najczęściej rękami USA) realizuje koncepcję tzw. Wielkiego Izraela od Eufratu po Nil. Oznacza to systematyczne niszczenie wszystkich islamskich pretendentów do hegemonii w szeroko rozumianym regionie Bliskiego Wschodu. Większość krajów Zatoki Perskiej szybko to pojęła, grzecznie współpracuje ze służbami izraelskimi, a nawet jest gotowa pośredniczyć w przehandlowaniu Jerozolimy. I tu informacja o jeszcze jednym problemie dla Kremla: od pewnego czasu trwają tajne izraelsko-chińskie rozmowy. Omawiane są m.in. kwestie współpracy, delimitacji domen oraz granic. Chińczycy oczekują akceptacji dla swoich roszczeń co do Syberii i, w konsekwencji, Arktyki. Chcą granicy na Uralu. Zaś na Kremlu zdają się ignorować ważny dla żydów cel: zniszczenie chrześcijaństwa, a więc i prawosławia.

RescueBrain: – Znam taki wierszyk: „Mówił mi raz stary góral, że będzie Polska aż po Ural, Za Uralem będą Chiny, Was nie będzie, ruskie syny”. Faktycznie: dla Rosjan, z punktu widzenia ich krótkookresowych interesów: przede wszystkim cen węglowodorów, wojna oraz zniszczenie islamskiej konkurencji – to raj kosmicznych cen ropy i gazu.

R.E.D.: – Jednak np. dla Chin to przede wszystkim dezintegracja komunikacji z portami „Sznura Pereł” na Oceanie Indyjskim oraz przerwanie dostaw strategicznego surowca. Na skutek tego kształtuje się koalicyjny system, w którym Chiny (około 1,4 mld ludzi) wchodzą w kooperację z państwami muzułmańskimi (co najmniej 1,5 mld ludzi) i „osłaniają” od wschodu Pakistan przed Indiami. Do atomowego potencjału Pakistanu już ciążą Afganistan, Iran i, delikatnie – Irak. W ten sposób Chiny zyskują nową odnogę trasy Jedwabnego Szlaku prowadzącą nad Morze Arabskie. Indie już są przez chińskie korporacje solidnie gospodarczo spenetrowane. Zaś świat islamski to podwojenie rynku zbytu dla produktów chińskiej gospodarki.

RescueBrain: – Co z rosyjskimi planami eksploatacji bogactw Arktyki?

R.E.D.: – Rosję czeka mało przyjemna sytuacja, gdyż w latach 30. XXI wieku zapowiada się ostra rywalizacja US Navy oraz atomowej floty chińskiej o dominację właśnie w regionie Arktyki. Zmarginalizuje to rosyjską flotę i de facto zablokuje ją w portach. Tego też będą oczekiwali pozostali uczestnicy morskiej komunikacji, gdyż ograniczy to niebezpieczeństwo użycia „Posejdonów”.

RescueBrain: – Jakie są dalsze konsekwencje przymierza chińsko-muzułmańskiego?

R.E.D.: – Realizowany przez muzułmańską Indonezję (czwarty najludniejszy kraj świata z 260 mln populacją) pro-chiński zwrot rozwiązuje problem Cieśniny Malakka, zapewnia też dostęp Chinom do Indo-pacyfiku oraz ułatwia blokadę Australii. Na dodatek przerywa blokujący kordon tzw. „pierwszego łańcucha wysp” tworzony przez pro-amerykańsko zorientowane: Japonię, Tajwan i Filipiny. Pozyskanie przez Chiny Manili pogłębiło by tylko ten proces.

RescueBrain: – Jak w tej sytuacji zachowują się Indie?

R.E.D.: – Nieodpowiedzialna polityka Rosji oraz zagrożenie, jakie niosą „Posejdony” dla morskiego transportu – skłoniły Indie do strategicznego pro-amerykańskiego zwrotu przeciwko Chinom (tu znowu Rosja wyświadczyła Chinom ‘niedźwiedzią przysługę’), Pakistanowi oraz Rosji. Polityka tego kraju istotnie ograniczyła pole manewru Rosji, która próbowała kreować się na kraj „kluczowy/obrotowy” (pivotal), gotowy do współpracy z (prawie) każdym. Zwrot Indii (1,5 mld ludzi) utworzył anty-chińską koalicję (w sumie: 2,3 mld ludzi) z Bharat Ganaradźja jako jej azjatyckim rdzeniem. Są też bezpośrednie konsekwencje. Indie odstąpiły od finansowania prac nad rosyjskim myśliwcem 5. generacji. Spowodowało to anulowanie produkcji Su-57, gdyż braki finansowe nie pozwoliły na zakup – chciano to uczynić poprzez Indie – odpowiednich technologii oraz elektroniki. Stąd Indie powróciły do kupowania sprzętu wojskowego na Zachodzie – nie wyrzekając się jego nabywania w Rosji, gdyż w ten sposób próbują zbalansować wpływy Waszyngtonu relacjami z konkurencyjnymi względem USA państwami.

RescueBrain: – Dlaczego Indie odwlekały z upublicznieniem nowej strategicznej doktryny, w optyce której głównym wrogiem New Delhi są Chiny (a nie Pakistan)?

R.E.D.: – To dobre pytanie. Indie wyczekały z tym do momentu podpisania kontraktu na zakup sprzętu wojskowego od Rosji (m.in. S-400). Ujawnienie umowy oraz nowej strategii Indii usytuowało Kreml w bardzo niezręcznym kontekście: Rosja wspiera strategicznego wroga Chin za tymczasowe korzyści finansowe! Dodatkowym smaczkiem tej sytuacji była informacja o udanych testach oraz pierwszym rejsie indyjskiego podwodnego okrętu z napędem nuklearnym INS „Arihant”, nosiciela atomowych pocisków balistycznych. Indie wykorzystały Rosję, by krok po kroku zastąpić ją w amerykańskiej polityce strategicznego balansowania Chin na azjatyckim kontynencie. Oznacza to, że Rosja przestała w tej roli być potrzebna USA.

RescueBrain: – Mam wrażenie, że mamy do czynienia z co najmniej podwójnym układem koalicji.

R.E.D.: – Właśnie tak! Rosja (Heartland) dzięki swojej ryzykownej, konfrontacyjnej polityce (m.in. „Posejdony”) sama zmontowała sobie dwie duże anty-rosyjskie koalicje: azjatycką (anty-chińską) oraz państw morskich (Rimland; tu też są Chiny!). Już od II. połowy 2019 roku identyfikacja przez linie kontrolne modułowych dronów – sonarów RMA (Radar Modular Assembly) parametrów „Posejdona” skutkować będzie w czasie rzeczywistym wykonaniem rozkazu zniszczeniem zagrożenia za wszelką cenę. Jednocześnie postawi to strategiczne siły wszystkich atomowych państw w stan najwyższego alarmu.

RescueBrain: – Co chce Rosja osiągnąć taką polityką?

Greenland – Iceland – United Kingdom Gap

R.E.D.: – Tu trzeba wrócić do meandrów politycznych oraz błędów USA i amerykańskiej zdrady (symboliczna data: 17.09.2009): oddania Polski (oraz Ukrainy) tandemowi niemiecko-rosyjskiemu. Rosja zaoferowała USA współpracę przeciwko Chinom. W zmian za to USA wycofały z Europy wojska pancerne US Army, zdjęły blokadę przejścia GIUK (Greenland – Iceland – United Kingdom Gap) oraz rozwiązały II Flotę US Navy. Kreml nie ogłosił jednak sojuszu z USA, upokorzył Amerykanów w Syrii w 2013 roku i zaczął z Niemcami budować konkurencyjne mocarstwo. Chiny – kontrując – podpisały 20.12.2011 strategiczny pakt o współpracy i przyjaźni z Polską, w 2012 założyły w Europie Środkowo-Wschodniej grupę 16 + 1, a w 2013 ogłosiły powstanie Nowego Jedwabnego Szlaku, by integrować region Europy Środkowo-Wschodniej wokół chińskich wpływów. Dodam, że Chiny są zainteresowane istnieniem (niezbyt silnej) Unii Europejskiej lub jakiegoś jej ekwiwalentu pod np. przywództwem Polski. USA też na politykę Rosji zareagowały. CIA zainwestowało 5 mld $ w ukraiński Majdan i 1/100 tego w wyborcze zwycięstwo PiS w 2015 roku w Polsce. Wojska pancerne US Army wróciły do Europy, wznowiono blokadę GIUK oraz reaktywowano II Flotę US Navy.

RescueBrain: – Rozumiem, że przede wszystkim na tym zyskały Chiny!

R.E.D.: – Tak! Po pierwsze: cenny czas, który wykorzystały by się gospodarczo oraz militarnie wzmocnić. Amerykanie mieli jeszcze przez pewien czas nadzieję, że skruszona Rosja wróci do roli anty-chińskiego dywersanta. To kluczowe pole zajęły jednak Indie wchodząc do anty-chińskiej koalicji (USA, Indie, Japonia, Australia, Nowa Zelandia, Korea Płd., Wietnam, Tajwan), która de facto izoluje Rosję. Kreml, jako niepewny sojusznik, zapewne zostanie przez Chiny wyeliminowany, a jego terytorium w większości zostanie przez nie zajęte. Chiny już opanowały dotychczasowe strefy buforowe (Mongolia, Kazachstan) i – pod względem geo-fizycznym – już od południa (poprzez granicę lądową) okrążają Rosję.

RescueBrain: – Czym jeszcze Rosja podpadła innym państwom?

R.E.D.: – Rosja zbudowała jeszcze jedną globalną anty-rosyjską koalicję. Groziła bowiem zbombardowaniem – i wywołaniem w ten sposób erupcjisuper-wulkanu Yellowstone. To zniszczyłoby Amerykę Północną oraz Środkową, spowodowałoby też śmierć większości ludzkiej populacji (od 2/3 do ¾). Te plany spotkały się ze zdecydowaną dezaprobatą.

RescueBrain: – Jaki los czeka Rosję?

R.E.D.: – „Posejdony” w rosyjskim ręku – to środek brutalnego nacisku na Chiny. Tsunami zniszczyłoby chiński przemysł wraz z aglomeracjami. Podobny los spotkałby chińską flotę na płytkich, szelfowych morzach. Za to US Navy na oceanicznych głębiach – wyszłaby obronną ręką. Jednak wdrożenie nowych technologii systemu RAM zdeklasuje rosyjski sprzęt. Czego może oczekiwać Rosja? W przypadku zdetonowania „Posejdona” – wspólnego uderzenia odwetowego wszystkich atomowych państw morskich precyzyjnymi rakietowymi ładunkami jądrowymi o mocy rzędu od 10 do 100 kT. To zmiecie Moskwę i całą Rosję, a sumaryczne promieniowanie będzie mniejsze niż przy zdetonowanej w latach 60. XX wieku 58 MTCar-bombie”.

RescueBrain: – Te rozważania wywołują duże wrażenie. Dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia wkrótce! !להתראות בקרוב (Lehitraot be-karow!). Tą wypowiedzią kończymy kolejną część wywiadu z byłym szefem służb specjalnych.

RescueBrain, (2019.05.15, 17:18).

* Nazwisko i imię rozmówcy zastrzeżone do wiadomości Redakcji.

Przeczytaj poprzednie części wywiadu:

„Właśnie teraz macie szansę”
„Anschluss Polski” (wywiad z b. szefem służb specjalnych). „Lot nad kukułczym gniazdem” (5.2)

Opublikowano za:  https://wprawo.pl/2019/05/16/polska-bedzie-po-ural-wywiad-z-b-szefem-sluzb-specjalnych-lot-nad-kukulczym-gniazdem-5-3/

Comments

 1. krnabrny1 says:

  Tak, dzisiaj miły Pan R.E.D. rozpuścił nieco więcej języka. Bardzo stara nam się powiedzieć że Rosja jest zdradziecka i słaba, mamy ją znielubić, nie napomknął jednak za bardzo o tym, że U.S.A i Izrael nie mają się dużo lepiej…ciekawe.

  Nawet wspomniał o Jedwabnym Szlaku za co mu chwała, narazie jednak jego mowa nie sugeruje, że jest BYŁYM pracownikiem Mosadu:-) ….zobaczymy co będzie dalej, czekam z niecierpliwością na zapowiedzianą recenzję KIP.

  Ja od siebie dodam tylko, że jak już nie raz, próbowałem artykułować to na tym portalu, Jedwabny Szlak (one way, one pass) to powód większości spraw jakie dzieją się tutaj w Polsce i na świecie, włącznie z żydowskimi roszczeniami, trzeba łączyć punkty, teraz macie dowód że nie tylko ja tak myślę. Zapomnijcie o roszczeniach, zapomnijcie o problemach kościoła i członkach duchownych, zapomnijcie o wyborach…PAMIĘTAJCIE O TYM KTO MILCZY O JEDWABNYM SZLAKU.. po tym poznacie „podstawionych aktorów” na scenie.

  To ważna gra dla Polski, TRĄBCIE NA DACHACH!!!

 2. krnabrny1 says:

  PS> Aha , te mapki które pokazujecie są BARDZO PROWOKACYJNE i nie uczciwe, Rosjanie są na swojej ziemi, nie zapominajcie o tym, bo inni zapomną czyja jest ta na której WY żyjecie:-)

  • Klub Inteligencji Polskiej says:

   To są mapki z tekstem wywiadu skopiowanym z podanej strony wraz z mapami i innymi ilustracjami bez naszego udziału. Z kolei to co Pan napisał w poprzednim komentarzu odnoszącym się do tego wywiadu – podzielamy. Zgodnie z zapowiedzią zrobimy końcową analizę tego kilkuczęściowego wywiadu. Pośrednia odpowiedź na Pana zastrzeżenie jest zawarta w komentarzu do Pana wpisu przy liście Kościuszki do Czartoryskiego.

   • krnabrny1 says:

    Wiem, napisałem to pro forma, żeby moje stanowisko było znane, a z tego co widzę również i Wasze:) Te mapki szczególnie zdradziły Pana R.E.D., albo im mniej płacą albo starość robi swoje, wygląda jak by typowa żydowska finezja przebiegłości została stępiona przez coś. Stają się powierzchowni, nierzetelni w kłamstwie i przewidywalni…może to panika robi swoje, nie wiem?

 3. krnabrny1 says:

  PPS> O najważniejszym zapomniałem dodać, dzisiejsza część powinna nam powiedzieć UŁÓŻCIE DOBRE STOSUNKI Z ROSJĄ. To nam powiedział Pan R.E.D. w sumie nie dziwię się, kto spojrzy na trasę to zobaczy że jak Polska porozumie się z Rosją to większość trasy tego szlaku będzie w tej koalicji, Pan R.E.D zdradził nam właśnie dzisiejszymi komentarzami że oni tego sie NAJBARDZIEJ BOJĄ. Wcześniej jest tylko Kazachstan jeśli i oni weszli by w układ wiecie co to oznacza dla USA i Izraela?….. Zakład odosobnienia:-))))

 4. krnabrny1 says:

  Przepraszam że to wkleję ale nie mogę się oprzeć, uważam że to najlepsza istniejąca analiza żydostwa i najkrótsza jaką znam, jakoś mi pasuje do tej sytuacji:-))

  Żydzi
  Julian Tuwim

  Czarni, chytrzy, brodaci,
  Z obłąkanymi oczyma,
  W których jest wieczny lęk,
  W których jest wieków spuścizna,
  Ludzie,
  Którzy nie wiedzą, co znaczy ojczyzna,
  Bo żyją wszędy,
  Tragiczni, nerwowi ludzie,
  Przybłędy.

  Szwargocą, wiecznie szwargocą
  Wymachując długimi rękoma,
  Opowiadają sobie jakieś trwożne rzeczy
  I uśmiechają się chytrze,
  Tajnie posiedli najskrytsze
  Z miliarda czarnych, pokracznych literek
  Ci chorzy obłąkańcy,
  Wybrany Ród człowieczy!
  Pomazańcy!
  Pogładzą mokre brody
  I znowu radzą, radzą…
  – Tego na bok odprowadzą,
  Tego wołają na stronę,
  Trzęsą się… oczy strwożone
  Rzucą szybko przed siebie,
  Czy ktoś nie słyszy…

  Wieki wyryły im na twarzach
  Bolesny grymas cierpienia,
  Bo noszą w duszy wspomnienia
  O murach Jerozolimy,
  O jakimś czarnym pogrzebie,
  O rykach na cmentarzach…
  …Jakaś szatańska Msza,
  Jakieś ukryte zbrodnie
  (…pod oknami… w piątki… przechodnie…
  Goje… zajrzą do okien… Sza! Sza-a-a!)

 5. krnabrny1 says:

  Jeszcze jedno w sprawie Waszej analizy. Dziwna sprawa, w pierszych częściach Pan R.E.D. nas straszył, używał kija, teraz podbija nas wielkomocarstwowymi mapkami, to marchewka….ale wyczuwam dziwną zmianę narracji pomiędzy 2 a 3 częścią …i to wspomnienie o Jedwabnym Szlaku, zupełnie wyrwane z kontekstu…. Zastanawiam się czy oni nie czytają tego co jest tutaj pisane i nie dostosowują do tego swojej narracji??:-) To się okaże, ale narazie to sugestia, muszę się skonsultować z Panem Putinem:-))))

 6. krnabrny1 says:

  Trochę dodatkowych danych do Waszej analizy:-)
  Otóż sprawa wyjaśniła się dlaczego Pan R.E.D. mówi to co mówi. Otóż chodzi mu o tak zwany Scenariusz Sacharowa, szczegóły w filmie, dostępny of lat 18 więc po zalogowaniu ale warto choćby dla niego utwożyć konto
  https://www.youtube.com/watch?v=oMv2oyL9A24

  Generalnie facet już dawno temu wymyślił pomysł zdetonowania wielkiej bomby atomowej pod wodą, co wytwarza olbrzymie tsunami, wysokość fali do 1200
  metrów! Zabawne bo człowiek daje przykład Izraela, gdyby podrzucić u wybrzeży Izraela taką bombę to wsyztsko zostanie zniszczone, ale kraje arabskie nie zostaną dotknięte bo tam są góry …. nie sądzę aby ten przykład dał PRZYPADKOWO. Wspominał również że Ameryka i Chiny mają ten sam problem bo ich ośrodki gospodarcze znajdują się głownie wzdłuż wybrzeży.

 7. krnabrny1 says:

  Nie mogę się oprzeć aby nie napisać tego. Film który wkleiłem w linku wcześniej przedstawia wywiad z Panem Igorem Ostrecowem. Muszę powiedzieć że niezwykle rzadko można zobaczy tak DOSKONAŁEGO NEGOCJATORA jakim jest Pan Igor.

  Patrzcie dokładnie na tą rozmowę.
  Pan Igor zaczyna od opowieści o scenariuszu Sacharowa, podkreśla że choć Berja został zamordowany a Sacharow uznany za wariata to PLAN POZOSTAŁ W PAMIĘCI OBU STRON!:)

  Potem Pan Igor PODKREŚLA że nie chcemy wojny, tylko żyć w pokoju, i stawia warunki negocjacji, WYCOFAJCIE SWOJE WOJSKA SPOD NASZYCH GRANIC

  Potem mówi o testowaniu w laboratorium ale zaraz przeskakuje twierdząc że „taka fala docierała od wybrzeży do centrum U.S.A. ..TUTAJ POWIEDZIAŁ Co SIĘ STANIE JAK AMERYKANIE SIĘ NIE WYCOFAJĄ!!!

  Następnie Pan Igor wskazuje NIEDOWIARKOM że technicznie jest to BARDZO PROSTE.. ZNACZY SIĘ CHCE ŻEBY DO WSZYSTKICh DOTARŁO ŻE To REALNE ZAGROŻENIE

  Krótka opowieść o „białym statku u wybrzeży U.S.A.” to wyjaśnienie że jak by co NIKT SIĘ NAWET NIE ZORIENTUJE. Dodatkowo Pan Igor przypomina że to działa bo w 2004 było tsunami i był to właśnie test.
  W tym samym czasie dziennikarz który jest negocjatorem U.S.A. zaczyna się trochę bać. „Tak? Interesujące rzeczy Pan opowiada”:-))))

  I teraz NAJLEPSZA część.
  Pan Igor mówi „że wszystkie Państwa świata są zainteresowane USUNIĘCIEM U.S.A. „Likwidacja społeczno-ekonomicznego systemu USA”. Pan Igor nie dość że „zawiązuje” koalicję mówiąc „niemiec nie sprzecił mi się” to na dodatek mówi w domyśle „JAK COŚ TAKIEGO SIĘ STANIE TO NIE ZNAJDZIECIE WINNEGO!:-))

  I piękny tekst „Cała Europa potajemnie o tum marzy!! Byobraźmy sobie jakie korzyści wynikały by dla całego świata…” ON TUTAJ KUPUJE EUROPE i ŚWIAT PROPONUJĄC NIŻSZE CENY GAZU I ROPY JEŚLI NIE BĘDĄ SIĘ SPRZECIWIAĆ!!!!
  ___TUTAj COŚ WYCIĘTE…CIEKAWE CO????____

  Ale zaraz potem już otwarty MANIFEST. „U.S.A. wpadną w kryzys”
  Dziennikarz dopytuje się czym grozi mu Pan Igor, czy będą to kwestie energetyczne, gospodarcze, chce wiedzieć na ile odważnie postąpi Pan Igor… a Pan Igor okazuje determinacje i mówi „Daj Boże żeby tylko to …..USA zostanie ZGŁADZONE!!”
  Dziennikarz wątpi
  Na to Pan Igor wyjaśnia mu że nie mają co liczyć na Chińczyków bo już tam byli i rozmawiali z nimi i DOGADALI SIĘ, oni TEŻ MAJĄ FABRYKI NA WYBRZEŻU!!!!”:-)))) Na dodatek OD RAZU PRZESKAKUJE NA TEMAT KOREI, CO ZNACZY ŻE Z NIMI TEŻ JUŻ SIE DOGADALI!!!:-))

  Dziennikarz wciąż wątpi i mięknie i przystępuje do ATAKU.
  Powołuje się na jakiegoś Pana Rumiancewa ktory twierdzi że w Ameryce Południowej są kraje które posiadają bombę atomową.
  TO KOLEJNA CZESC NEGOCJACJI. U.S.A poprzed dziennikarza mówią.
  JAK TO ZROBICIE TO OSKARŻYMY JAKIŚ KRAJ W AMERYCE POŁUDNIOWEJ I ZAJMIEMY JĄ MILITARNIE, BEDZIEMY MIEC OBIE AMERYKI I CO ZROBICIE WÓWCZAS?

  I tutaj Pan Igor BŁYSKA GENIUSZEM! „Niech Pan zrozumie wszystkie Państwa które mają elektownie atomowe mogą zrobić taką bombę…to banalnie proste”
  Wiecie co to znaczy. PAN IGOR MÓWI ŻE KOLEDZY NIE DACIE RADY ZRZUCIĆ WINY NA TE KRAJE BO TO MOŻE BYĆ KAŻDY!!:-)

  Po czym aby dobić dziennikarza, opowiada jakie to proste podając „przepis”
  PODPOWIADA Co ZROBIC INNYM KRAJOM!!!!

  Pan dziennikarz wpada w PANIKĘ to widac!!!:-)

  ..dalej zobaczcie w tym kontekście resztę bo WARTO, ale mnie już rączki bolą od pisania. Tam jest ciekawy moment z Izraelem, dziennikarz próbuje wskazać że mają przyjaciół, ale Pan Igor JEST SPRYTNY, W 2 zdaniach powiedział że IZRAEL można zniszczyc nawet małym pierdnięciem, ALE JEDNOCZEŚNIE, zapewnił Arabów że im nic nie grozi….wspominając o górach:-))

  TO JEST CUD NEGOCJACJI!!!!!

 8. krnabrny1 says:

  Krótko mówiąc w jednym małym wywiadzie Rosja poinformowała cały świat, że mają już dość USA i Izraela i są w stanie ich zniszczyć, na dodatek dali znać, że reszta świata raczej nie będzie im w tym przeszkadzać bo najważniejsze umowy zostały już zawarte. Zapewniono również że kraje z „koalicji” NIE UCIERPIĄ w razie ataku i mogą liczyć na TANIĄ ENERGIĘ!!

  Odwiedziny Pana R.E.D. stają się coraz jaśniejsze:-)))))

 9. krnabrny1 says:

  Generalnie to duży znak że jak coś ma się wydarzyć to raczej wcześniej niż później.
  Kto wie, może ten „biały statek” JUŻ BYL W AMERYCE!????

 10. krnabrny1 says:

  Co tutaj jest ciekawego. Cała sytuacja przedstawiona przez Pana Igora jest KOPIĄ!! wydarzeń z zatopienia Atlantydy!! Pomijając czy są one rzeczywiste czy nie, podobieństwo jest UDERZAJĄCE! Na dodatek jak się czytało sumeryjskie opowieści o Enkim i Enlilu to podobieństwo zdarzeń jest JESZCZE WIĘKSZE!!!!! ….Powtórz NIE WAŻNE CZY CZY TE WCZEŚNIEJSZE HISTORIE BYŁY PRAWDZIWE CZY NIE….. WAŻNE JEST PYTANIE SKĄD TAKIE PODOBIEŃSTWO!!!??

Trackbacks

 1. Kazvodstroy.Ru

  „Polska będzie po Ural” (wywiad z b. szefem służb specjalnych). „Lot nad kukułczym gniazdem” (5.3.)

Wypowiedz się