List do Prezydenta Rosji Władimira Putina w sprawie antypolonizmu w telewizji Rossja 1

Publikujemy list polskich organizacji patriotyczno-narodowych do Prezydenta Rosji Władimira Putina w sprawie antypolonizmu w telewizji Rossja 1. Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej udziela pełnego poparcia dla treści przesłanego listu.

Redakcja KIP

***

Niech zwycięży prawda, a zło niech nie spotka się z pobłażaniem i zostanie ukarane, bez względu na swój rodowód i obywatelstwo!

W dniu dzisiejszym, tj. 23 kwietnia 2019 r. przedstawiciele polskich organizacji patriotyczno – narodowych przesłali na adres kancelarii prezydenta Federacji Rosyjskiej, Władimira W.Putina oświadczenie dotyczące jawnie antypolskich i sprzecznych z prawdą historyczną wypowiedzi jakie miały miejsce w trakcie audycji pt. ” Wieczór z W. Sołowiowem” w dniu 4 kwietnia 2019 r. na antenie ogólnorosyjskiej i mającej zasięg globalny telewizji publicznej Rossija 1. Inicjatorami oświadczenia, o którym mowa, był zarząd partii Polska Patriotyczna i zarząd stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej.

Powyższa inicjatywa została podjęta zarówno ze względów merytorycznych ( kolportowanie antypolskich kłamstw dotyczących tzw. zbrodni Polaków na Żydach i rabowaniu ich mienia podczas II wojny światowej ), jak również wobec skandalicznego milczenia polskich służb dyplomatycznych w Rosji oraz instytucji rządowych w kraju oraz ośrodka prezydenckiego pana Andrzeja Dudy.

Antypolska audycja w telewizji Rossija 1 dowodzi, że światowe rewizjonistyczne organizacje syjonistyczne oraz przestępcy związani z „przemysłem holokaust” rozpoczęli proces szkalowania i próbę wymuszenia na  Polsce i Polakach tzw. ” odszkodowań’ w atmosferze perfidnie zaplanowanej ogólnoświatowej kampanii kłamstwa na temat sprawców i ofiar II wojny światowej. Oburzająca i karygodna jest bezczynność obecnych władz polskich wobec tych działań. Można odnieś wrażenie, że obecne władze polskie, jak i wcześniejsze ekipy rządowe są wspólnikami w ty dziele poniżania i próbach kradzieży  majątku  Polaków i ogólnonarodowego majątku państwowego.

Światowe organizacje syjonistyczne oraz korporacje przemysłowe  i banki kontrolowane przez kapitał żydowski chcą cynicznie zarobić na kłamstwie i oszustwie, ale także mając za nic miliony ofiar II wojny światowej, w tym kilkunastu milionów Słowian i kilku milionów biedoty żydowskiej. Tym samym syndykat zbrodni powstały w wyniku sprzęgnięcia w jedną machinę niemieckiego, ludobójczego faszyzmu, i jego współpracowników z innych krajów,  z ludobójstwem wielkiego kapitału żydowskiego, kierującego się nienasyconą chęcią zysku oraz obłąkańczą „religijną” ideą wybraństwa – chcą ukryć swoje zbrodnie i winę oraz zamienić się z kata w ofiarę.

Nieubłaganie nadchodzi czas powrotu do rzeczywistego rozliczenia winnych nie tylko za nieprzedawniane zbrodnie ludobójstwa, ale i za zniszczenia materialne, czekające na odszkodowania  na rzecz ofiar ( w Europie były to głownie narody słowiańskie) od właścicieli światowego kapitału.

PZ

Treść oświadczenia, przesłanego prezydentowi Rosji, W. Putinowi, w dniu 23 kwietnia 2019 r. :

Łódź – Warszawa, 18 kwietnia 2019 r.

Władimir W. Putin

Prezydent

Federacji Rosyjskiej

Moskwa

Oświadczenie

przedstawicieli polskich organizacji patriotyczno-narodowych,

w związku z niepokojącymi wypowiedziami noszącymi cechy polonofobii i kłamstwa historycznego, mającymi miejsce na antenie publicznego, ogólnopaństwowego kanału telewizyjnego Rossija 1

 

Szanowny Pan Władimir Władimirowicz Putin,

zwracamy się do Pana jako polscy działacze polityczni, działacze ruchu słowiańskiego, dziennikarze i publicyści polityczni oraz jako przyjaciele Rosjan i osoby dobrze życzące Rosji pod Pana przywództwem, którzy aktywnie walczą z wszelkimi przejawami rusofobii na terenie naszego kraju, mając na uwadze dobro dwustronnych stosunków polsko- rosyjskich oraz prawdę nie tylko historyczną, ale i tę, która swój wyraz znajduje w losach i życiu członków naszych narodów i obywateli naszych państw.

Zwracamy się do Pana mając świadomość niełatwych dwustronnych stosunków rosyjsko – polskich, ale przede wszystkim mając na uwadze prawdę o najtragiczniejszym okresie w historii naszych państw i narodów, a także w historii świata, jaką była druga wojna światowa. Kierujemy się obowiązkiem pamięci o milionach ofiar, w tym kilkunastu milionach Słowian i kilku milionach Żydów, ale i obowiązkiem pamięci o rzeczywistych inicjatorach II wojny światowej i sprawcach śmierci milionów ludzi.

Powodem przedkładanego przez nas stanowiska jest audycja nadana w dniu 4 kwietnia 2019 r. na kanale ogólnorosyjskiej, publicznej telewizji o zasięgu globalnym, o nazwie Rossija 1, oglądanej przez kilkadziesiąt milionów osób na wszystkich kontynentach.

W cyklicznej audycji „Wieczór z Władimirem Sołowiowem”, prowadzonej przez bardzo znanego i wielokrotnie nagradzanego dziennikarza i komentatora politycznego,Władimira R. Sołowiowa, prowadzący audycję, komentując i bilansując wydarzenia II wojny światowej, wypowiedział się w sposób następujący, cyt. : „ …większość Żydów była zabita nie przez niemieckich nazistów a przez Polaków!” ( 1:54:06 – 1:54:12). Z ust prowadzącego padły też następujące słowa: „ …to wy kanalie ( Polacy – z kontekstu, red.) mordowaliście, prześladowaliście i odbieraliście majątki ( Żydom – z kontekstu, red.)” ( 1:52:06 – 1:52:12),

na podstawie: https://www.youtube.com/watch?v=QjsngXmM0YY

Cytowane wyżej, skandaliczne i kłamliwe słowa, jakie padły publicznie pod adresem Polaków, z ust opiniotwórczego dziennikarza, który niejednokrotnie przeprowadzał wywiady z Prezydentem Rosji, skłaniają nas do następujących stwierdzeń:

1)Badania historyczne okresu II wojny światowej, prowadzone zarówno w Rosji, jak i na świecie, pomimo, że weryfikowane i urealniane są dane ilościowe, nie dają podstaw do zasadniczej rewizji poglądów na temat głównych sprawców i ofiar zbrodni wojennych i zbrodni ludobójstwa.

2)Wyroki wydane przez Trybunał Norymberski, w wyniku m.in.oskarżeń i materiałów dowodowych przedstawiciela ZSRR, należy uznać cały czas za obowiązujące oraz uzasadnione i należy wykluczyć pomyłkę, co do sprawców i ofiar.

3)Powszechnie znane i udokumentowane są fakty, że Polacy jako jedyny naród okupowany przez III Rzeszę nie podjął zorganizowanej kolaboracji z niemieckimi faszystami, że Polacy dobrowolnie nie brali udziału w zbrojnych oddziałach hitlerowskich w wojnie z ZSRR, że Polacy zapłacili tysiącami ofiar ludzkich za pomoc Żydom, będąc sami narodem eksterminowanym przez niemieckich faszystów, że przedstawicielom narodu polskiego ratującym życie swoich współobywateli narodowości żydowskiej postawiono najliczniejsze, swoiste pomniki człowieczeństwa w postaci niemal 7000 drzewek w Yad Vashem.

Poddawanie wszystkich wyżej wymienionych faktów swego rodzaju rewizji na antenie publicznej telewizji państwowej musi budzić zdziwienie i niepokój, ale musi też skłaniać do wniosku, że są siły światowe zainteresowane przedstawianiem kłamliwej wersji historii oraz rozpalaniem zarówno polonofobii, jak i rusofobii.

4)Zarówno w Polsce, jak i w Rosji cały czas są obecne, a ostatnio nawet bardzo aktywne siły, mające szerokie wpływy w mediach publicznych, które wpisują się w ten fenomen, który nazywany jest mianem „ holocaust industry” ( w tej sprawie por. chociażby wyrok Sądu Najwyższego FR https://www.kommersant.ru/doc/3814489 ). Siły te usiłują stwarzać wrażenie, że reprezentują nie tylko oficjalne stanowisko władz państwowych, ale i powszechną opinię społeczeństw i narodów.

Szanowny Panie Prezydencie,

powyższe stanowisko formułujemy bez żadnej ukrytej intencji, a jedynie w celu dania świadectwa prawdzie i przeciwdziałania rewizji wydarzeń historycznych, która miałaby służyć interesom wpływowych sił politycznych i finansowych współczesnego świata, które były zakulisowymi, a także rzeczywistymi twórcami ideologii nazizmu, koncepcji nadczłowieka i idei wybraństwa, i które zagładę Słowian i biedoty żydowskiej uznawały za warunek ich nieograniczonego panowania nad światem.

Organizacje podpisane pod niniejszym Oświadczeniem – a także wiele innych polskich organizacji patriotyczno-narodowych oraz liczni Polacy niebędący członkami żadnych organizacji, a jedynie ludźmi miłującymi prawdę i pokojowe współistnienie narodów – od lat działamy na rzecz ujawnienia całej prawdy o wydarzeniach historycznych XX wieku. Czynimy to, często naprawiając błędy oficjalnej dyplomacji polskiej, aby m.in. służyć pojednaniu Rosjan i Polaków, dwóch narodów słowiańskich, na których cywilizacyjnym podglebiu, wyrosły dwie wielkie chrześcijańskie kultury i państwowości.

Nie możemy jednak pozostawać obojętni wobec prób falsyfikacji historii, wobec kłamstw historycznych noszących znamiona prowokacji politycznej, wobec cynicznych działań zmierzających do zamiany ofiar zbrodni w zbrodniarzy, co czyni się nie tylko z pobudek politycznych, ale także dla niskich celów materialnych korzyści i imperialistycznych ambicji.

Wierzymy, że zjawisku rusofobii w Polsce, z którą prowadzimy trudną walkę na co dzień, nie będzie towarzyszyć polonofobia niektórych przedstawicieli mediów rosyjskich, uderzająca w słuszne racje Polski i wzięta z arsenału propagandy zachodniej równie antypolskiej co rusofobicznej.

Panie Prezydencie,

niech zwycięży prawda, a zło niech nie spotka się z pobłażaniem i zostanie ukarane, bez względu na swój rodowód i obywatelstwo!

Z wyrazami szacunku:

 1. Paweł Ziemiński, przewodniczący partii Polska Patriotyczna, z siedzibą w Łodzi; prezes stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, z siedzibą w Warszawie; członek prezydium Związku Wszechsłowiańskiego, z siedzibą w Moskwie
 2. Dariusz Kosiur, wiceprzewodniczący partii Polska Patriotyczna, wiceprezes stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, publicysta polityczny
 3. Nabil Malazi,wiceprzewodniczący partii Polska Patriotyczna, prezes Klubu Syryjskiego w Polsce
 4. Zdzisław Jankowski,poseł na Sejm RP, członek prezydium Rady Krajowej partii Polska Patriotyczna
 5. Andrzej Skorski, członek zarządu stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, filmowiec-dokumentalista, operator filmowy
 6. Mieczysław Łysy,przewodniczący Związku Polaków na Białorusi, z siedzibą Mińsk-Białoruś
 7. prof. Anna Raźny, emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 8. Adam Śmiech,niezależny publicysta narodowo-demokratyczny
 9. Wiesław Lewicki, prezes partii Normalny Kraj, z siedzibą w Warszawie
 10. 10.Dorota Maksymowicz-Czapkowska, wiceprezes partii Normalny Kraj, przewodnicząca stowarzyszenia Nasz Polski Dom
 1. Dominik Kowalski, prezes stowarzyszenia Projekt Normalny Kraj
 2. Krzysztof Tołwiński, poseł na Sejm RP, rolnik, prezes Federacji Gospodarstw Rodzinnych
 3. Jerzy Truchlewski, Kongres Polski Suwerennej
 4. Zbigniew Okrasiński, członek prezydium Rady Krajowej partii Polska Patriotyczna
 5. Robert Oleszczak,Partia Wolności, członek zarządu
 6. kpt. Michał Jarzyński, dysydent, komandos, kontrwywiadowca
 7. Andrzej Szubert, niezależny publicysta, bloger https://opolczykpl.wordpress.com/
 8. Eugeniusz Zinkiewicz, publicysta, bloger, Gdańsk
 9. Miłosz Sobolewski, informatyk, kolekcjoner, Warszawa
 10. Krzysztof Kornatowski, obrońca Praw Człowieka, Gdańsk
 11. Jacek M. Kwiatkowski, obrońca Słowiańszczyzy, Sulisławice
 12. Marzena Zawodzińska, Stowarzyszenie Spadkowbierców Polskich Kombatantów II WŚ, publicystka „Jednodniówka Narodowa”
 13. Piotr Kolczyński, publicysta „ Jednodniówka Narodowa”
 14. Arkadiusz Suder, przedsiębiorca, Warszawa
 15. Paweł Samoń, technik mechanik, współpracownik stowarzyszeia Wierni Polsce Suwerennej
 16. Ela Honorata Wysoczanska Pietrusiewicz-Bretland, pisarka, międzynarodowa działaczkaspołeczno-ekonomiczna i kulturowo-polityczna, Belgia
 17. Edward J.B.Bretland, student politechniki, elektroniki i budowy rakiet, muzyk i game desiger,Belgia
 18. Theodore J.J.Ruigrok van der Werven, ( SFA) Wyższa Szkoła Lotnicza w Brukseli

Лодзь – Варшава, 18 апреля 2019 г.

Президенту Российской Федерации

Путину Владимиру Владимировичу

 Москва, Россия 

Заявление

представителей польских патриотических и национальных организаций, в связи с тревожными высказываниями, несущими черты полонофобии и исторической лжи, распространяемыми в эфире общегосударственного телеканала Россия 1

Уважаемый Владимир Владимирович!

К Вам обращаются польские политические деятели, активисты славянского движения, журналисты и политические публицисты и все, кто  желает благополучия России под Вашим руководством, а также как друзья Россиян, которые активно борются с любыми проявлениями русофобии на территории нашей страны, с целью благополучия двусторонних  польско – российских отношений и во имя правды не только исторической, но и той, которая находит своё отражение в судьбе и жизни наших народов и граждан наших государств.

Мы обращаемся к Вам, зная нелёгкую ситуацию двусторонних российско – польских отношений, но, прежде всего, зная правду о наиболее трагическом периоде в истории наших государств и народов, а также  мировой истории, которой была Вторая мировая война. Мы обязаны помнить  о  десятках миллионов жертв славян и  евреев,   и о тех, кто реально развязал Вторую мировую войну и виновниках смерти миллионов людей.

Причиной, по которой мы представили эту точку зрения, является передача от 4 апреля 2019 года на общероссийском канале общественного телевидения «Россия 1», который смотрят несколько десятков миллионов человек на всех континентах.

В регулярной программе „Вечер с Владимиром Соловьевым” во главе с очень известным и много раз награжденным журналистом и политическим комментатором Владимиром Р. Соловьевым, ведущий программы, комментируя   события Второй мировой войны, высказал следующее: „ …большинство евреев было убито не немецкими нацистами, а поляками!” (1:54:06 – 1:54:12). Из уст ведущего прозвучали также следующие слова: „ …это вы сволочи (поляки – из контекста, ред.), вы убивали, вы преследовали и вы забирали имущества (евреев  – из контекста, ред.)” (1:52:06 – 1:52:12), на основании: https://www.youtube.com/watch?v=QjsngXmM0YY.

Цитируемые выше возмутительные и лживые слова, которые публично сказаны в адрес поляков из уст влиятельного журналиста, который неоднократно брал интервью у Президента Российской Федерации, побуждают нас к следующим заявлениям:

1) Исторические исследования периода Второй мировой войны, проведённые как в России, так и в мире, не дают оснований к кардинальному пересмотру взглядов по теме главных виновников и жертв военных преступлений и геноцида.

2) Постановления, принятые Нюрнбергским Трибуналом, в результате между прочим обвинений и доказательственных материалов представителя СССР, следует считать постоянно действующими, и исключающими ошибку, связанную с преступниками и жертвами.

3) Общеизвестные и задокументированны факты о том, что поляки как единственная нация, оккупированная III Рейхом, не предприняла организованной коллаборации с немецкими фашистами, что поляки добровольно не были в вооруженных отрядах гитлеровцев в войне с СССР, что поляки заплатили тысячами человеческих жертв за помощь евреям, будучи сами уничтожаемым народом немецкими фашистами, что представителям польского народа, спасающим жизнь своих сограждан еврейской национальности, поставили самые многочисленные в своем роде памятники человечности в виде почти 7000 деревьев в Яд-Вашем.

Придание всех вышеупомянутых фактов в своем роде ревизии в прямом эфире государственного общественного телевидения, вызывает удивление и беспокойство, а также наталкивает на вывод о том, что существуют мировые силы, заинтересованные в представлении лживой версии истории и разжигании как полонофобии, так и русофобии.

4) Как в Польше, так и в России постоянно присутствуют, а в последнее время даже очень активно себя ведут силы, имеющие широкое влияние в государственных СМИ, которые вписываются в этот феномен, который называется „холокауст индустрия” (по этому вопросу предст. решение Верховного суда РФ https://www.kommersant.ru/doc/3814489). Эти силы пытаются создать впечатление, что они представляют не только официальную позицию государственных властей, но также общее мнение всех обществ и народов.

Уважаемый Президент!

Вышеупомянутая позиция формулируется без каких-либо скрытых намерений, а только для того, чтобы говорить об истине и выступить против пересмотра исторических событий, которые могли бы служить интересам влиятельных политических и финансовых сил современного мира, которые ранее были закулисными, а также фактическими создателями идеологии нацизма, концепции сверхчеловека и идеи избранности, и которые гибель славян и бедных евреев  считали одним из условий их неограниченного мирового господства.

Организации, подписавшие данное заявление, а также многие другие польские патриотически-национальные организации и много поляков, не являющихся членами каких-либо организаций, а только любящих правду и мирное сосуществование народов,  уже много лет осуществляют деятельность, направленную  на обнаружение всей правды об исторических событиях XX века. Мы это делаем, часто исправляя ошибки официальной польской дипломатии, для того, чтобы служить примирению русских и поляков, двух славянских народов, на  цивилизационной основе которых, выросли две великие христианские культуры и государственности.

Однако, мы не можем оставаться равнодушными к попыткам фальсификации истории, к исторической лжи, несущей признаки политической провокации к циничным действиям, направленным на превращение жертв преступлений в преступников, что делается не только по политическим мотивам, но и для низких материальных целей, выгоды и империалистических амбиций.

Мы верим, что  такому явлению как русофобия в Польше, с которым мы ведём нелёгкую борьбу на ежедневной основе, не будет создаваться полонофобия некоторыми представителями российских СМИ, ударяющая по правдивой Польше и взятая из арсенала западной пропаганды как антипольской, так и русофобской.

Господин Президент!

Пусть победит правда, а зло, пусть не встретится с потаканием и будет наказано, несмотря на своё происхождение и гражданство!

С уважением,

 1. Павел Земински,Глава партии Польша Патриотическая, штаб-квартира в г. Лодзь; Председатель Ассоциации Верующие суверенной Польши, штаб-квартира в г. Варшава; Член Президиума Всеславянского союза, штаб-квартира в г. Москва
 2. Дариуш Косюр,заместитель председателя партии Польша Патриотическая, вице-президент Ассоциации Верующие суверенной Польши, политический обозреватель
 3. Набиль Малази, заместитель председателя партии Польша Патриотическая, президент Сирийского клуба в Польше
 4. Здислав Янковский, член польского парламента, член президиума совета партии Польша Патриотическая
 5. 5. Анджей Скорски, член правления Ассоциации Верующие суверенной Польши, кинодокументалист, кинематографист
 6. 6. Мечэслав Лысы, председатель Союза поляков в Беларуси, со штаб-квартирой в Минске-Беларусь
 7. 7. проф. Анна Rазны, профессор в отставке в Ягеллонском университете
 8. 8. Адам Смех, независимый национальный и демократический публицист
 9. 9. Веслав Левицки, президент партии «Нормальный край»,штаб-квартира в г. Варшава
 10. 10. Дорота Максимович-Чапковская, вице-президент партии «Нормальный край», председатель Ассоциации «НашПольский дом»
 11. 11. Доминик Ковальски, президент Ассоциации «Проект Нормальный край»
 12. 12. Кшиштоф Толвински, член польского сейма, фермер, президент Федерации семейных владений
 13. 13. Ежи Трухлевски, общественное движение«Конгресс Суверенной Польши»
 14. 14. Збигнев Окрасински, член совета партии Польша Патриотическая
 15. 15. Роберт Олещак, Партия свободы, член правления, штаб-квартира в г. Варшава
 16. 16.капитан МихалЯжински, диссидент, коммандос, контрразведчик
 17. 17. Анджей Шуберт, независимый публицист, блогерhttps://opolczykpl.wordpress.com/

18.Евгений Зинкевич, публицист, блогер, Гданьск

 1. 19. Милош Соболевски, специалист по информационным технологиям, коллекционер, Варшава
 2. 20. Кшиштоф Корнатовски, защитник прав человека, Гданьск
 3. 21. Яцек М. Квятковски, защитник Словянщины, Сулиславице
 4. 22.Марзена Заводзинска, Ассоциация польских социальных борцов ветеранов Второй мировой войны, публицист «Ежедневная национальная газета» pl
 5. 23. Петр Кольчински, публицист «Ежедневная национальная газета» pl
 6. 24. Аркадиуш Судер, предприниматель, Варшава
 7. 25В.Павел Самон, техник-механик,
  сотрудникАссоциации Верующие суверенной Польши
 8. 26. Ela Хонората Высочaнска Петрусевич-Bretland, писатель, международный общественно-экономический и культурно-политический деятель, Бельгия
 9. 27. Эдвард Дж. Бретланд, студент политехники, электроники и ракетостроения, музыкант и геймер Дезигер, Бельгия
 10. 28. Теодор Дж. Дж. Руигрокван дер Вервен, (SFA) Колледж авиации в Брюсселе

Wszystkie osoby i organizacje polskie w kraju i na emigracji oraz wszystkich tych, niezależnie od narodowości i kraju zamieszkania, którzy podzielają poglądy wyrażone w Oświadczeniu prosimy o kontakt i dopisywanie się do listy sygnatariuszy.  Treść Oświadczenia bez zmiany jego formy i  zawartości merytorycznej, może i powinna być rozpowszechniana.

Dodatek:

Президенту Российской Федерации:

Фамилия, имя, отчество: Земиньски Павел сын Ричарда

Организация: Ассоциации Верные Суверенной Польше

Адрес электронной почты: zieminskipawel@gmail.com

Телефон: +48510070755

Тип: обращение

Текст

Zajavlenje predstavitelej polskih patrioticheskih i nacjonalnyh organizacij o antypolonizme v telekanale Rossija 1

Отправлено: 23 апреля 2019 года, 16:06

Opublikowano za:https://wiernipolsce1.wordpress.com/2019/04/23/list-polskich-srodowisk-patriotyczno-narodowych-do-prezydenta-w-putina-w-sprawie-antypolonizmu-w-audycji-telewizji-rossja-1/

Wypowiedz się