Żydzi mordowali Polaków we współpracy z Niemcami

To prawda oczywista i tylko polska spolegliwość względem Żydów powoduje, że ten aspekt relacji nie jest nagłaśniany.

Czy są podstawy do takiego twierdzenia?

Przede wszystkim – wystarczy przeglądnąć opracowania historyczne, aby znaleźć, że w armii hitlerowskiej , w różnych formacjach, służyło przynajmniej 150 000 żołnierzy o korzeniach żydowskich. Dowództwo niemieckie, nawet wiedząc o tym fakcie nie usuwało tych ludzi z szeregów wojska. Wielu z tych żołnierzy (także oficerów i to wysokiej rangi) położyło wielkie zasługi, co ma odzwierciedlenie w przyznaniu odznaczeń i medali bojowych.

Jest z kolei wiadomym, że zarówno Wermacht, jak i formacje pomocnicze w których służyli Żydzi, brał udział w akcjach zbrodniczych – także na terenie Polski i względem Polaków. Nie jest więc możliwym, aby nie brali w tym udziału Żydzi służący w niemieckiej armii – bardzo często w formacjach ochotniczych.

Jest tylko kwestią historyków ustalenie zakresu i roli jaką pełnili w tym procederze.

Czas najwyższy, aby w relacjach polsko-żydowskich te kwestie także były brane pod uwagę.

Odrębną kwestią jest przywrócenie pamięci historycznej dotyczącej kolaboracji Żydów “cywilnych” z Niemcami – donoszenie na Polaków itd.

Skoro bowiem pojawiają się zarzuty tyczące polskiego antysemityzmu, to konieczne jest też rozważenie i udokumentowanie przypadków  żydowskiego antypolonizmu. Relacje powinny być wzajemnością zwłaszcza, że np. rola Żydów w historii Polski (choćby kwestia Powstania Styczniowego), nie tworzy chlubnej karty historycznej pamięci.

WYBRANE KOMENTARZE

Żydzi mordowali Polaków we współpracy z Sowietami.

Wyczuwa Pan tą subtelną różnicę?

//Kolaboracja Żydów z Sowietami podczas ich agresji we wrześniu 1939 roku miała charakter masowy. Armię Czerwoną witały tłumy, całe miasteczka żydowskie. Nie jest prawdą, że entuzjazm, z jakim przyjmowano bolszewików, okazywała jedynie biedota – wychodzili też żydowscy adwokaci, lekarze, ludzie zamożni. Ograniczanie prosowieckich postaw jedynie do młodzieży komunistycznej, która jakoby nie miała już nic wspólnego z żydostwem, jest również uporczywie rozpowszechnianym stereotypem, nie odpowiadającym niestety rzeczywistości. Dla tych ludzi nadal liczyły się głównie więzy krwi, a nie to, czy stosowali się bądź nie stosowali się do nakazów tradycji judaistycznej. Było to i jest charakterystyczne dla społeczności żydowskiej.

Żydowscy historycy są również impregnowani na fakty licznego uczestnictwa Żydów w eksterminacji elit narodowych i sił niepodległościowych, jakiej dokonywali po 1939 i 1940 roku Sowieci. Dotknęła ona nie tylko Polaków, ale także Litwinów, Łotyszy, Estończyków, Ukraińców i Białorusinów.

Żydzi, którzy tworzyli milicje pomagające Sowietom aż do 1941 roku, brali przede wszystkim udział we wszystkich deportacjach. Wskazywali miejsca pobytu osób wyznaczonych do wywózki, konwojowali złapanych na ulicach, pilnowali w wagonach. Tropili też wszystkich, którzy nie podobali się władzy sowieckiej, a zwłaszcza urzędników i funkcjonariuszy państwowych RP. Podejrzewam, że ponad połowa policjantów z obozu w Ostaszkowie i z innych więzień (na przykład ze znanej tzw. listy ukraińskiej), zamordowanych wiosną 1940 roku, została przez nich wskazana i z ich winy ujęta. Dowiedzione jest, że konwojowali oni również marsz śmierci z Berezwecza w czerwcu 1941 roku, kiedy po ataku Niemiec Sowieci pędzili więźniów na Wschód.//

Arjanek 22.02.2019 10:25:13

@Arjanek 10:25:13

Nic nowego.

Należy rozpatrzeć 3 wersje mordowania Polaków przez Żydów:

– we współpracy z Niemcami,
– we współpracy z sowietami,
– na własną rękę jako członkowie UB i SB przy zaprowadzaniu komuny po wojnie.
Krzysztof J. Wojtas 22.02.2019 11:48:44

@Krzysztof J. Wojtas 11:48:44

jedyną słuszną strategią obrony przed atakującym syjonizmem jest obranie takiej samej strategii, czyli atak, a nie ciągłe bronienie się i przepraszanie za nie swoje winy. Trzeba zacząć od dobrze przygotowanych akcji, korzystając na początek z rozmaitych dokumentów żydowskich autorów poświadczających niechlubną rolę żydów wobec innych nacji, by wytrącić z rąk rasistów broń.
Jest jednak istotny problem – bez działań osłonowych ze strony państwa taka akcja się nie uda. Jak opisał to Wawel w swej ostatniej notce niedługo nawet myśl o złym rasiście będzie penalizowana.

zadziwiony 22.02.2019 12:47:31

I po co wdajesz się pan

w te etniczne rozważania ? tylko żydzi dobrze sobie radzą z tym tematem.
Wykorzystując niejasną definicję żyda potrafią zręcznie manipulować tym pojęciem. Oczywiście na nasz gojowski użytek, bo na swój własny np. obywatelstwa izraelskiego, są dość konkretni i ściśli.
Co na razie pan osiągnął swymi argumentami? poddał w wątpliwość naczelną tezę ideologii nazistowskiej czyli teorię rasową .

To chyba logiczne że skoro aż 150.000 żydów służyło w wojsku III Rzeszy prześladowania na tle etnicznym nie musiały być znów tak straszne.

Lub też prześladowania owszem były, a tym 150.000 udało się zakonspirować. Ale wówczas wychodzi na to, że żałujesz pan, że ofiar nie było o 150.000 więcej.
No ale dobra. Mam pytanie: Bronisław Kamiński (&com) twórca i herszt “Republiki Lokockiej” https://en.wikipedia.org/wiki/Lokot_Autonomy ,to kim był? pomijając to że patologicznym sadystą, którego nawet SS-mani karcili za okrucieństwo. Posługując się pańskimi kryteriami to polskim Polakiem .Czy tak? https://en.wikipedia.org/wiki/Bronislav_Kaminski
Czy zatem stwierdzenie “Polacy mordowali Żydów we współpracy z Niemcami” jest równie słuszne jak to zawarte w tytule.

ikulalibal 22.02.2019 12:58:02

Polacy i żydzi nie kochali się od wieków.

..i ten brak “miłości” konserwował, jeśli nie podsycał KK.
legenda “żydzi zamordowali Chrystusa”..
Żydzi byli w mniejszości w sensie populacji, ale w większości w sensie siły kapitału.
żydzi byli obcą kulturą na tkance Polskiej .. inny język, wiara, obyczaje…
żydzi szukali wsparcia koniunkturalnie u wszystkich wokół… u ruskich bo ci nie uprawiali Holocaustu, u Niemców przed Polakami u Polaków przed Niemcami.

Trzeba w końcu przeprowadzić zgrabny rozwód i po krzyku.
… i nie kombinować z pojednaniem… nie da się.. można tylko się oszukiwać co politycy lubią najbardziej.

Katz robi dobrą robotę, myślę że to ruski agent, albo wprost, że żydzi coś utargowali u Putina w zamian za wymierzenie kilku zniechęcających kopniaków Polakom w zakresie współpracy z globalnym żydostwem.

Żydom Polska jest do niczego potrzebna.. mały zabiedzony kraik…
oni rozgrywają globalne interesy na skalę kilkudziesięciu budżetów Polski.
Chętnie Polskę poświęcą w zamian za losy Izraela…bo tam mają kłopot.

I tylko Putin może im dać jakieś gwarancje, bez szalonej wojny (bo ma dobre relacje z arabami i Iranem).. Gwarancje USA, to wojna z Iranem i też zniszczenie malutkiego Izraela… czyli g.. no nie gwarancje

Teraz Putin ogranicza możliwości USA, bo to jest siła sprawcza zarządzana przez globalne żydostwo..

a jak USA przestaną być groźne dla świata to globalne żydostwo będzie całkowicie bezbronne… a wtedy będą musieli dostosować się do wymagań “prawdziwej międzynarodowej społeczności” .. oddać ziemię Palestyńczykom, uznać Palestynę..itd itp
Jedyna dla nich szansa przeżycia to Putin… każda inna opcja to wojna, z której nie mają szans na przeżycie.

To są szachy Putina..
Do mata brakuje tylko rewolucji w USA… która sama wybuchnie tam, trzeba tylko iskry, a iskrzą nieustannie “neokony”.

Putin nie musi nic robić tylko założyć hełm, wejść pod stół… i czekać aż pierdyknie w USA.
a potem wyleźć spod “stoła” i pozamiatać cały bałagan.

Putin zostanie ogłoszony honorowym Carem świata.

W Polsce i na świecie pomniki JPII zostaną obalone lub przemalowane na pomniki Putina I.
JPII zostanie prześwietlony na okoliczność pedofilii w KK i pewnie skończy jak jeden prałat solidarności.
Solidarność zniknie i okaże się w badaniach, że w tej solidarności to byli sami SBcy.
PO i PIS rozpłyną się we mgle historii.. pozostaną po nich tylko listy gończe.

Oscar 22.02.2019 13:06:48

@

//Przybliżoną liczbę Polaków i obywateli polskich wcielonych do armii niemieckiej szacuje się na ok. 375 000[12], co stanowiło w sumie ok. 2% ogólnej sumy wszystkich żołnierzy Wehrmachtu.//

Skromnie (po żydowsku) licząc 500 000 żydów walczyło w czerwonej armii w II wś.

Bardzo duża część w oddziałach zaporowych, które zabijały bez litości…

//Oddziały zaporowe Armii Czerwonej zamordowały milion własnych żołnierzy//

//About 500 000 Jewish soldiers fought in the Red Army during World War II.//

Arjanek 22.02.2019 13:25:05

@Krzysztof J. Wojtas 11:48:44

//Należy rozpatrzeć 3 wersje mordowania Polaków przez Żydów:
(…) we współpracy z sowietami //

Myślę że to chyba tylko przez pośpiech ucieka się pan do tak drastycznych “skrótów myślowych”.
Wie pan chyba,  że najliczniejszą etniczną reprezentacją w rewolucji, wojnie domowej a na końcu w aparacie terroru, stanowili Polacy (i Estończycy ale o nich przy okazji)
Dla celów propagandowych na Zachodzie mówiło się o Żydach, ale to tylko ze względów praktycznych. Dla przeciętnego Francuza czy Amerykanina, kto żyd było jasne, a kto Polak nie bardzo.

Polacy którzy zawsze przodowali w walce z “caratem” płynnie jak nikt inny przekierowali się na bolszewizm. Wreszcie mogli realizować swoje prawdziwe cele czyli mordować i rabować.
Są znane konkretne liczby, na przykład w pierwszej fazie organizacyjnej CZK na kierowniczych stanowiskach dominowali Polacy.

W 1927 żydowscy koledzy odkryli “polski spisek” we władzach tej znamienitej organizacji i tym sposobem udało im się nieco zredukować polskich rywali, których miejsce natychmiast zajęli.

W latach 30-tych czyli latach najradykalniejszych czystek w szeregach NKWD służyło 30.000 Polaków. https://www.mywebs.su/blog/history/6524/
To armia, prawda? Więc ilekroć mowa o “sovietach” trzeba sobie zdawać sprawę z tego co się mieści w tym pojęciu.

Jak twierdzą liczni rosyjscy historycy, istnieje dostateczna ilość dowodów na to, aby rewolucje bolszewicką traktować jako obcą interwencję.

Są też tacy którzy mówią że Rosja powinna wystąpić z roszczeniami do organizatorów tej dziejowej zawieruchy.

Co pan na to panie Krzysztofie J.Wojtasie ?

ikulalibal 22.02.2019 13:41:17

@Oscar 13:06:48

Pisałem niedawno, że nie ma opcji symbiozy; możemy jedynie żyć obok siebie.
Niekoniecznie w Polsce. Żydzi mają własne państwo, Polacy też.

Mnie nie przeszkadza istnienie Izraela.

Krzysztof J. Wojtas 22.02.2019 14:28:06

@ikulalibal 13:41:17

To ilu Polaków było w Komitecie Centralnym w czasie rewolucji, a ilu Żydów?

Niech się Pan zastanowi, co pisze. Takie tezy proszę Zawiszy N. serwować; on jest w tym dobry.

Krzysztof J. Wojtas 22.02.2019 14:30:44

@Krzysztof J. Wojtas 14:26:20

//Wczoraj napisałem notkę definiującą przynależność do Narodu Polskiego//

Bez urazy ale pańskie teorie (niewątpliwe ciekawe i oryginalne) , w żaden sposób nie rzutują na tradycyjne postrzeganie: przynależności etnicznej, obywatelstwa, narodowości. Może w przyszłym tygodniu coś się zmieni, ale na razie jest jak jest.
A pan wyraźnie “żydłaczy” czyli próbuje stosować taką wykładnie jak żydzi. Pan wie że oni odmawiają żydostwa wszystkim “skompromitowanym” personom. Trocki to wedle nich nie żyd bo @#$$%^&*>?< itd.
Pan robi dokładnie to samo.
A więc w końcu kim był Bronek Kamiński ? albo Mienżyński ?

ikulalibal 22.02.2019 14:42:58

@Krzysztof J. Wojtas 14:30:44

//To ilu Polaków było w Komitecie Centralnym w czasie rewolucji, a ilu Żydów?//

Zdaje się mówimy o różnych rzeczach. Jak mówię o “aparacie terroru” a pan o komitecie centralnym partii.
Polacy nie zajmują się ideologią, zawsze są tylko pałkami,  których skutecznością zachwycał się już sam Karol Marks.. Polscy “rewolucjoniści” przeważnie nigdy nie należeli do partii komunistycznej, więc co oczywiste nie zajmowali w jej strukturach istotnych stanowisk.Za to zawsze byli bandytami, dlatego tak świetnie odnaleźli się w CZK i wczesnym NKWD czyli OGPU

ikulalibal 22.02.2019 15:07:46

Opublikowano za: https://cygnus.neon24.pl/post/147831,zydzi-mordowali-polakow-we-wspolpracy-z-niemcami

Wypowiedz się