Złość żydowska przeciw Bogu i Kapłanom. Podpisz w obronie Ks.prof. Tadeusza Guza!

2.534 osób podpisało petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 5.000 podpisów.

Przez Tadeusz Kaktus · 18.11.2018

 Sprawa obrony Księdza Profesora Tadeusza Guza przed żydowskimi atakami w praktyce weryfikuje naszą Niepodległość. Weryfikuje, czy chcemy w Kościele i w nauce być pod żydowską okupacją i dyktatem poprawności kosztem prawdy i niezawisłości intelektualnej. Każdy , komu wstrętna żydowska okupacja naszego Narodu, niech podpisuje i udostępnia. Brońmy ostatniego polskiego Profesora i Kapłana, który powiedział prawdę o Reformacji, za co został ukarany i teraz o żydowskim bezprawiu na Polskim Narodzie. Kto Polak, wie, że niezłomnych Kapłanów Polskich bronić trzeba. Podpisujcie i podawajcie dalej!

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.

PODPISZ TĘ PETYCJĘ TERAZ!

https://www.citizengo.org/pl/166776-zlosc-zydowska-przeciw-bogu-i-kaplanom-podpisz-w-obronie-ksprof-tadeusza-guza?m=5&tcid=52344293

Adresat/Adresaci petycji: Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik.

 Czcigodny Księże Arcybiskupie.

W związku z nagonką medialną i prześladowaniami, jakie spotykają wybitnego, światowej sławy naukowca, Ks Prof. Tadeusza Guza ze strony środowisk żydowskich, wyrażam całkowite poparcie dla Jego wykładów i proszę, żeby Ks Abp objął go odważną i zdecydowaną obroną przed niesprawiedliwymi i kuriozalnymi atakami.

Wyrażam zgorszenie i oburzenie reakcją Wicekanclerza i Rzecznika Prasowego Archidiecezji Lubelskiej ks. dr Adama Jaszcza, który publicznie wypowiedział się krytycznie wobec wypowiedzi i wykładów Księdza Profesora.

Ośmieszył się i dowiódł nie tylko swojego tchórzostwa wobec nadreprezentacji żydowskiej w Polsce, ale także zbłaźnił się, stając w krytycznej opozycji do naukowca kalibru Ks Guza. To, że środowiska żydowskie mówią, że coś nie jest prawdą, nie oznacza, że mają rację, kiedy dowody naukowe, archiwa wskazują inaczej.

Pogromy żydowskie w Europie nie brały się znikąd ale były reakcjami poszczególnych narodów na żydowską bezczelność, której obecnie widzimy przykład w żenującym i zmasowanym ataku na Ks. Profesora. Przyczynami żydowskich pogromów w całej Europie była właśnie ta bezczelność, okradanie społeczności, wyzysk lichwą i mordy rytualne. Kiedy w okolicach gmin żydowskich ginęły chrześcijańskie dzieci, ludność chrześcijańska w wyniku krzywdy jaką znosiła, w reakcji samoobronnej dokonywała pogromów, które były okrutne, ale nie brały się znikąd, były reakcją właśnie na takie praktyki. Każdy, kto interesował się historią, o tym wie. Nie jest to dla prawie nikogo wielkim odkryciem, więc całkowicie zaskakuje, dlaczego jest to odkrycie dla Ks dr Adama Jaszcza, czyżby był niedouczony, czyli nie miał kompetencji do sprawowania swojej kurialnej funkcji?

Czy to oznacza, że dla zaspokojenia żydowskiej agresji na Księdza Profesora, przełożeni jego są w stanie zaprzeczyć historycznej prawdzie?

Środowiska żydowskie są agresywne i bezczelnie zakłamują historię, aby zrealizować obdarcie Polskiego Narodu z majątku, por Encyklika A quo primum” Benedykta XIV z 1751. Papieże i biskupi kochający Naród Polski starali się chronić nas przed agresją Żydów. Prowadzą oni dialektykę kłamliwą, dążącą do wyłudzenia od Państwa Polskiego olbrzymich pieniędzy odszkodowań. Dzieci żydowskie w Izraelu uczą się, że ich przodkowie ginęli w „polskich obozach koncentracyjnych”. Żydzi ubliżają także Kościołowi w prowadzonych przez siebie mediach i prześmiewczo piszą o księżach, o Kościele i moralności, jakiej Kościół zawsze strzegł.

Odrobina prawdy historycznej i obiektywnej, podana bez agresji i napastliwości, bez osobistej niechęci Księdza Profesora, krzywdy im nie zrobi. Zastanawia mnie jednak, jak może Kościół, widząc, jak jest upokarzany i poniżany przez polskie i zagraniczne żydostwo, potępić i zdradzić Kapłana i nie stanąć w jego obronie, kiedy mówi historyczna prawdę?

Jak Kościół przyznający się do „Drogi, Prawdy i Życia” w słowie, może wypierać się Prawdy czynami, potępiając mówiącego prawdę Księdza Profesora?

 Jeśli zdanie Księdza Profesora nie jest zgodne ze stanowiskiem jego przełożonych, to jak to świadczy o poziomie intelektualnym władzy kościelnej, której ten wielki umysł podlega?

Jak można, Księże Arcybiskupie, jednoczyć się przeciwko katolickiemu Księdzu i naukowcowi wbrew prawdzie historycznej, z nacją, która wykorzystuje każdą możliwość dla upokorzenia Narodu Polskiego, poprzez nieskończone i niesprawiedliwe pomówienia na forum całego świata pod adresem Polski; poprzez zakłamywanie historii dla uzyskania korzyści finansowych? Przecież tak zachowuje się tylko całkowicie zdeprawowana nacja.

Odwołując się do nauk Jana Pawła II odnośnie Żydów, nie mówił on, modląc się w synagogach i przemawiając na temat Żydów, rzeczy dogmatycznych. Możemy je potraktować jedynie jako prywatne opinie tego Papieża, gdyż Kościół obowiązująco się wypowiadał o stosunku Katolickiego Kościoła do Żydów niejednokrotnie i w sposób zdecydowany i kanoniczny. Własne inicjatywy papieża, jak stwierdził ks dr Adam Jaszcz w stosunku do Księdza Tadeusza Guza, były jego prywatnymi opiniami, a nie zdaniem jego zwierzchniej władzy, czyli Kościoła i Chrystusa, gdyż Kościół w Kanonach Apostolskich wypowiedział się:

„Jeśli jakiś duchowny lub świecki wejdzie do synagogi Żydów lub do świątyni heretyków, aby się modlić, zostanie złożony z urzędu i wyłączony [z Kościoła. ]”
Const Apost. VIII 47, 65-69,”

W innym miejscu Konstytucje Apostolskie mówią:

„Wypowiedzi proroków potwierdzają powody odrzucenia fałszywego Izraela. Trzeba ich unikać, ponieważ naprawdę bluźnią Bogu; większość bezbożnych nie zna Boga, tych zaś dotknęła choroba złej woli, bo walczą z Bogiem. Jak mówi prorok Jeremiasz, ze złości heretyków skalanie wyszło na ziemię. Pan Bóg odtrącił przewrotne zgromadzenie i porzucił dom, jak sam mówi w pewnym miejscu:

„Opuściłem mój dom, pozostawiłem moje dziedzictwo”

oraz:

 „Opuszczę moją winnicę, nie będzie przycinana ani plewiona, tak, że wzejdą w niej osty jak na jałowej glebie, chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz”.

Porzuciwszy lud „jak namiot w winnicy, szałas w ogrodzie warzywnym lub oblężone miasto” i zabrawszy mu również Ducha Świętego i deszcz proroków, duchową łaską napełnił swój Kościół jak rzekę egipską w dniach nowych plonów, i wywyższył go jak dom na górze, „jak górę wysoką, jak górę żyzną, jak górę bogatą, na której spodobało się zamieszkać Bogu, i Bóg zamieszka tam na zawsze”.
(…)

Dlatego diabeł, zazdrosny o święty Kościół Boży, powstał przeciwko wam, wzbudził przeciw wam prześladowania, uciski, nieład, bluźnierstwa, schizmy i herezje; pierwszy lud podporządkował sobie zabiwszy Chrystusa, was zaś, którzy odrzuciliście jego szaleństwo, doświadcza na wszelkie sposoby jak błogosławionego Hioba. Sprzeciwił się bowiem diabeł wielkiemu arcykapłanowi Jozuemu, synowi Josadaka, i nas wielokrotnie próbował osłabić, aby wiara nasza ustała. „

Constitutiones Apostolorum VI 5, 1-6

Przecież wobec osoby Księdza Guza wypełniają się te słowa o szatanie, który za pomocą Żydów atakuje Święty Kościół Boży a Kościół zamiast bronić Kapłana, układa się z szatanem?

Mówienie, że Żydów i Katolików łączą jakieś szczególne więzy jest nieprawdziwe i jak widać, ekumenizm kończy się tam, gdzie przeszkadza Żydom prawda.

 Nie możemy w imię ekumenizmu rezygnować z Nauki Apostolskiej, że wierzymy w jeden, Święty, powszechny i Apostolski Kościół. Nie możemy pozwalać na uciszanie naszych kapłanów i rezygnować z rzetelności naukowej tam, gdzie się Żydom historia nie podoba.

Nie mają prawa wpływać na wykłady księdza Profesora, ani wymagać uciszenia go, ani wywierać presji na Kurię ani uczelnię, w jakiej pracuje. Jeżeli zaś władze duchowne nie są w stanie obronić tego Kapłana i Naukowca przed atakiem sił sprzeciwiających się Kościołowi i Prawdzie, to nie powinni pełnić swoich funkcji, bo ośmieszają i przynoszą ujmę swojemu urzędowi.

Atak na Księdza Guza wymierzony jest z wielu stron na raz, trwa na kilku frontach, co świadczy o porozumieniu różnych środowisk żydowskich w Polsce.

Czy Arcybiskupowi Kościoła wypada dać się zastraszyć takiej nagonce?

Jeśli tak, uzna okupację żydowską nad swoją Archidiecezją, ale nie będzie to absolutnie wierność Ewangelii i Chrystusowi, który za prawdę umarł a nie stchórzył przed oskarżycielami z Synagogi Szatana, jak powiedział Pan Jezus do Żydów, którzy Go odrzucili:

„Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał. Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma.” J 8,42-44.

 Można ekumenicznie zabiegać o wejście Żydów do Kościoła, ale rezygnowanie z prawdy dla kompromisu z nimi, to zdrada Chrystusa i jego Kościoła, niezależnie co w oderwaniu od Kanonów Apostolskich, nauk i rozporządzeń Soborów, Synodów i Encyklik Papieży wszystkich czasów Kościoła, robili papieże i biskupi dzisiejszych czasów. Jak widać w praktyce po raz kolejny, ekumenizm dla Żydów jest ważny o tyle, o ile podporządkowuje kapłanów i Kościół ich interesom.

 Dlatego proszę o ochronę Ks Profesora Guza, o obronę przez bezczelnością zdeprawowanych ataków, o ochronę Jego osobistej nietykalności, gdyż jak wiadomo, niejeden ksiądz i naukowiec zajmujący się rzetelnie tematyką judaizmu, został przez Żydów zamordowany, jak Ks Pranajtis, wybitny znawca Talmudu, na którym, wykonano wyrok śmierci zasądzony przez żydowski sąd.

Jeśli Ks Arcybiskup nie jest w stanie obronić Kościoła i kapłana przed żydowską agresją to bezprawnie zajmuje tak odpowiedzialne, wymagające męstwa i wiedzy stanowisko.

Proszę o ochronę i opiekę, o otwarty sprzeciw wobec żydowskich pretensji dla Czcigodnego Księdza Profesora Tadeusza Guza. Jest to obowiązkiem Katolickiego Biskupa wobec podległego mu Kapłana.

 Jeżeli jako Arcybiskup nie jest Ksiądz w stanie wykonywać sprawiedliwości, to my, Polscy: mężczyźni i kobiety, weźmiemy sprawę obrony Księdza Tadeusza Guza w swoje ręce i będzie wtedy trudno o łagodną iuris prudentia.

 Z wyrazami szacunku

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

Źródło: https://www.citizengo.org/pl/166776-zlosc-zydowska-przeciw-bogu-i-kaplanom-podpisz-w-obronie-ksprof-tadeusza-guza

Od redakcji KIP: Główną przyczyna ataku na ks. Prof. Tadeusza Guza był poniższy fragment wypowiedzi, który mieści się w większym artykule opublikowanym przez GW w dniu 9 listopada 2018 r., dając sygnał do ataku na filozofa i teologa.

Redakcja KIP

Ksiądz profesor z KUL opowiada o związkach Żydów z Hitlerem i mordach rytualnych

Ks. prof. Tadeusz Guz jest pracownikiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Hitler dostał od Żydów kredyt na budowę Auschwitz, a mord rytualny to “udowodniony fakt” – takie prawdy głosi ks. Tadeusz Guz, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W lutym 2018 r., podczas kryzysu polsko-izraelskiego po uchwaleniu ustawy o IPN, ks. Guz wygłosił wykład.

W internecie rekordy oglądalności bije ten fragment:

 „Jakie pytania zadamy Izraelowi?
 • Kto finansował Führera, w czyich rękach był przemysł farmaceutyczny i chemiczny, który uśmiercał braci i siostry Żydów w obozach niemieckich, w czyich rękach był ten przemysł?
 • Kto paktował gospodarczo aż po wybuchu II wojny światowej, kiedy dymy z krematoriów już zagazowały i spaliły tysiące Żydów, kto kooperował gospodarczo z III Rzeszą?
 • Proszę nam powiedzieć nie tylko z nazwiska i imienia, ale my chcemy znać jego narodowość.
 • A kto był właścicielem banków udzielających gigantycznych kredytów na budowę krematoriów w Auschwitz?
 • Kto wyposażył Führera w kredyty?
 • My chcemy nie tylko znać nazwę banku, ale chcemy znać narodowość ich właścicieli.
 • Mamy piękne i ciekawe pytania pod adresem naszego bratniego państwa i narodu Izrael”.

Opublikowano za: http://wyborcza.pl/7,75398,24145111,ksiadz-profesor-z-kul-opowiada-o-zwiazkach-zydow-z-hitlerem.html

 

Comments

 1. nanna says:

  Co to jest w ogóle za zdanie:

  „Złość żydowska przeciw Bogu i Kapłanom”

  = = czyżby tzw. kapłani byli równi Bogu?

  I dlaczego „złość żydowska”? czy było kiedykolwiek inaczej niż jest teraz? Po co więc to sztuczne podkreślanie czegoś, co powszechnie „znane” jest od zawsze?
  No i cóż to wielkiego może zdziałać ta „złość żydowska” skierowana przeciw Bogu? Czyżby Bóg nie mógł się sam obronić? Nie takie sztuki od wieków wyczyniają i Bóg sobie zawsze z tym radził. Nie ma powodu siać paniki, bo nie o Boga tu chodzi.

  Całość pominę, bo nieistotna.
  Odniosę się do sedna: ponoć żydzi atakują katolickiego księdza za to, że ów ksiądz żydów krytykuje.

  „Nadreprezentacja żydowska” jest porównywalna z „nadreprezentacją katolicką”, a Żął Pol de twierdził, że to bracia, jedni starsi drudzy młodsi. Czyli wszystko w jednej rodzinie.

  I tylko Polacy na zewnątrz…

  Wychodzi na to, że „pogromy żydowskie” to była tylko kłótnia w rodzinie, a potem się jakoś zawsze pogodzili i było jak przedtem.
  Nie było pogromów katolickich, bo to katolicy robili pogromy, np. Słowian, Prusinów i innych nie-katolików, na przestrzeni głównie ostatniego tysiąclecia.

  Jeżeli uznać doktrynę, że „Polska może być tylko katolicka albo jej nie będzie wcale” za prawdziwą, no to nie ma żadnego polskiego majątku narodowego.

  Ta „żydowska agresja” na profesora katolickiego wygląda jak ustawka.
  Każdy u nas wie, że katolicy mają dość swoich różnych gazet i gazetek oraz innych możliwości, by katoliccy urzędnicy rangi średniej mogli się tam wypowiadać. Nie muszą w tym celu korzystać z żydowskiej – jawnie żydowskiej – gazety zwanej wyborczą.

  Według mnie, w Polakach nie ma jednak oczekiwanej/wystarczającej ilości antysemityzmu, więc należy go jakoś podsycić i pan ksiądz profesor się tym zajął.

  Jak wiemy, Święto Niepodległości w roku bieżącym przebiegło wyjątkowo harmonijnie, Polacy zjednoczyli się ponad podziałami i szli razem pod biało czerwonym Sztandarem.
  To widać „konieczne” jest skorygować, więc uderzono w takie anty żydowskie katolickie tony.

  Ponoć żydzi finansowali hyclera.

  A kto inny niż katolicki papież „błogosławił” hitlerowców i ich chorągwie?

  Kto podzielił Związek Radziecki, będący celem napadu Niemców, na parafie i biskupstwa katolickie?

  Kto dawał lewe papiery i kasę zbrodniarzom niemieckim po przegranej przez nich wojnie, którzy via watykan mogli uciec do Ameryki Południowej, gdzie czekały na nich farmy i domy?

  Jak to u nas, Słowian, mawiano: przyganiał kocioł garnkowi, a sam smoli…

Wypowiedz się