Felieton Bladego Mamuta na temat antysemityzmu.

od sępa do Meiera

Kłamstwo nie staje się prawdą tylko dlatego, że wierzy w nie wiele osób”.

Gdy wspaniale uformowana sieć kłamstw jest stopniowo wciskana masom przez pokolenia, to wtedy Prawda wydaje się zupełną niedorzecznością, a piewcy Prawdy uważani są za majaczących szaleńców” – Dresden James

Ten, kto kocha swój naród chce dla niego prawdy i dobra niezależnie od tego skąd ta prawda i to dobro pochodzi i występuje przeciwko fałszowi i złu niezależnie od tego, jakie jest ich źródło.” – O. Jacek Woroniecki

Niektórzy ludzie, w tym historycy, a nawet naukowcy są ślepi na prawdę. Kiedyś powiedzenie, że żydzi to rasa było antysemickie, teraz powiedzenie, że nie są rasą jest antysemickie. To kompletne szaleństwo, jak historia sobie z nami pogrywa”… Szlomo Sand

Antysemityzm?

Semantyczny trick, całkowicie odwracający prawdę i tworzący zakłamanie od początku do końca – to słowo działa na wielu w sposób elektryzujący, lub wręcz paraliżujący – jedni omijają go szerokim łukiem inni pławią się nim z lubością – ale co to tak naprawdę znaczy?

Czy można mówić ze jesteśmy narodem antysemickim? Większość posługujących się tym słowem nie wie tak naprawdę jakie ono ma znacznie.

Co to więc jest ?

Skąd się to słowo wzięło – cóż to w końcu jest ten semityzm ? Kto to jest Semita? Często pojawia się to określenie, gdy tematyka dotyczy konfliktu palestyńskiego i opowiadania się za racjami jednej ze stron.

Semita – antysemita?

Historycznie – jak podają encyklopedie – Semici to ludność zamieszkująca od starożytności Azję Zachodnią, należąca do semickiej grupy językowej, której nazwa pochodzi od biblijnego Sema, syna Noego. Języki semickie dzielą się na 3 grupy – wschodnią (język akadyjski), północno-zachodnią (m.in. języki: kananejskie, aramejskie, fenicki, hebrajski) i południowo-zachodnią (języki arabskie i etiopskie).

Więc również Arabowie są Semitami i stanowią większość populacji, a na dodatek są liczniejsi od Żydów i ci ostatni nie stanowią nawet 10% Semitów (nie każdy żyd to Semita – pewna część żydów stanowią ludzie co przeszli na judaizm).

Jeśli wiec założymy że, antysemitą jest wróg większości Semitów to wnioski mogą być nader ciekawe – wrogowie Żydów nie mogą być antysemitami, bo są wrogami kilku % Semitów a zatem największymi antysemitami są Żydzi – odwieczni i śmiertelni wrogowie Arabów.

Często też pojawia się pogląd że antysemita to ktoś kogo nie lubią Żydzi – i tu jest chyba też ziarnko prawdy.

Cóż to jest przejaw antysemityzmu? …Co to jest antysemityzm?

Właściwie rozumiany winien być niechęcią, a może nawet nienawiścią do wszystkich narodów semickich, to znaczy niechęć lub nienawiść do 90% narodów arabskich, w tym także Palestyńczyków i 10% żydów, a to żydzi są od wieków śmiertelnymi wrogami Arabów i to żydzi gardzą i nienawidzą wszystkich Gojów, wszystkich, którzy nie są żydami, a więc: wszystkich Arabów, wszystkich Katolików, wszystkich Chrześcijan, wszystkich Muzułmanów, wszystkich itd., tak więc to żydzi są największymi antysemitami, rasistami i faszystami na ziemi od zarania dziejów.

W roku 1879 hamburski anarchista Wilhelm Marr założył Ligę Antysemicką, wprowadzając do słownika politycznego termin „antysemityzm”. Termin „antysemityzm” w warunkach drugiej połowy XIX wieku (zgodnie z teorią o tzw. „rasach niższych”) wymierzony był przeciw wszystkim Semitom: tj. Arabom, Żydom, Aramejczykom, Chaldejczykom, Asyryjczykom, Etiopczykom itp.

Obecnie zatracił swój pierwotny sens i został przywłaszczony przez niektóre środowiska żydowskie jako określenie jakiejkolwiek krytyki czy postawy skierowanej przeciwko nim.

Teodor Herzl (1860 – 1904), założyciel nowoczesnego ruchu syjonistycznego, utrzymywał, że antysemityzm nie jest żadną aberracją, ale naturalną i zupełnie zrozumiałą reakcją nie-żydów wobec obcych żydowskich zachowań i stosunków. Jedynym rozwiązaniem, argumentował, jest uznanie przez żydów rzeczywistości i zamieszkanie w oddzielnym, własnym państwie. „Kwestia żydowska powstaje gdziekolwiek żydzi zamieszkują w zauważalnej liczbie”, pisał w swojej najważniejszej książce „The jewish state”. „Tam gdzie jej nie ma, zostanie przyniesiona przez przybywających żydów…

W dzisiejszych czasach powszechnego fałszu i zakłamywania faktów i prawd historycznych, przejaw antysemityzmu to postawa wprost heroiczna w stosunku do wściekłej, zaciekłej i nienawistnej żydopropagandy, fałszu, szczucia, zakłamań i dezinformacji.

Antysemityzm to lepka i śmierdząca łatka, którą łatwo przykleić, ale tak się składa, że to właśnie zdrajcy, oszczercy, prowokatorzy, oszuści, ignoranci i nieuki jej używają, to nieuki, którzy zwykle świadomie i celowo nie odróżniają krytyki rasy od krytyki lobby, grup interesów, itp.

To krytyka nieuczciwych interesów żydowskich w naszym i nie tylko naszym kraju. Tak samo krytykują lobby unijne, amerykańskie i pewno krytykowaliby nawet lobby kosmitów, gdyby takie było – ale gdy się nazywa po imieniu wady człowieka, który jest żydem to zaraz jest antysemityzm.

Punktowanie uczestnictwa syjonizmu, żydostwa, masonerii tu czy tam wcale nie ma na celu wybielanie siebie i przerzucania winy. Chodzi o to, że należy zło punktować, gdyż wtedy staje się ono jawne i w świetle Prawdy traci swoja moc i przestaje być bezkarne.

Nie wiemy skąd w ludziach zasłaniających się tolerancją tyle jest nietolerancji dla kogoś, kto stara się dostrzegać zło i nie przemilczać niewygodnych słów i faktów. A może to po prostu zazdrość o to, że ktoś potrafi nazwać sprawę po imieniu…..

Utajony rasizm praktykowany przez Żydów w stosunku do obcoplemiennych, wśród których przyszło im żyć, prędzej czy później powoduje otwartą i oczywistą reakcję dotkniętych tym “gojów”. Reakcja takowa natychmiast zostaje skarcona jako? Antysemityzm!” – pisarz żydowski Louis Golding, “The Jewish Problem”

Zaniechanie przez bardzo wpływową i bogatą społeczność Żydów amerykańskich, poważnych i obiektywnych badań przypadków antysemityzmu jest znamienne. Ani religijni ani świeccy przywódcy wielu żydowskich organizacji nie chcą stracić tej potężnej broni, jaką jest uprzedzenie rasowe do obcoplemiennych i przywiązanie do wiary…. Jest to spisek rabinatu, żydowskich nacjonalistów, jak i innych przywódców zorganizowanego Żydostwa, trzymającego zawsze oręż uprzedzenia rasowego w zanadrzu.” – dr. Alfred Lilienthal żydowski historyk, “Druga strona monety” (The other side of coin)

Jest to słowo specjalne, słowo kłamstwo, odwrócona prawda. Fałsz w takiej formie, która eliminuje sprzeciw do minimum – ponieważ, jak najbardziej przypomina prawdę. Tak jak rękawiczka z lewej ręki podobna jest do tej z prawej – tak właśnie słowo ANTYSEMITYZM w rzeczywistości oznacza dokładnie jego odwrotność czyli – ANTYGOIZM„. Ivor Benson – „The Zionist Factor” –

„Antysemityzm” takim, jak go widzą syjoniści jest przedmiotem badań wielu ludzi. Źródełko władzy syjonistycznej nie tryska bowiem, jak można by się spodziewać, na Bliskim Wschodzie, w Tel Aviv. To źródełko, a właściwie potężny gejzer wszechwładzy, bucha po drugiej stronie Atlantyku. I tam należy pogrzebać. W 2004 roku Kongres została przyjęta ustawa „Global Anti-Semitism Review Act” stanowiąca rodzaj testu na „antysemickość”. Po zrobieniu tego testu każdy mieszkaniec Globu będzie mógł z całą pewnością stwierdzić, czy jest „antysemitą”, czy też nie.

Sytuacja tak naprawdę śmieszna nie jest. Realizacją tej ustawy zajmuje się Departament Stanu USA, który zobligowany jest (sic!) do ciągłego monitorowania tego zjawiska na całym świecie.

Wzmiankowana ustawa opiera się na 13 punktach, które stanowią trzon testu. Postaram się przybliżyć Wam ich zawartość. Całość skonstruowana jest jako atak ad hominem, gdzie zmusza się przede wszystkim do milczenia osobę, a nie próbuje rozwiązać problemu.

Antysemityzmem jest:

 1. „Każde oświadczenie, że ‘Społeczność żydowska kontroluje rządy, media, handel zagraniczny i świat finansów”.
 2. „Wyrażanie silnych uczuć anty-izraelskich”.
 3. „Wyrażanie krytyki przywódców Izraela, dawnych i obecnych”.
 4. „Jakiekolwiek krytykowanie religii żydowskiej lub żydowskich przywódców religijnych, ze szczególnym uwzględnieniem odniesień do Talmudu i Kabały”.
 5. „Jakakolwiek krytyka rządu i Kongresu USA insynuująca, że są pod silnym wpływem społeczności żydowsko – syjonistycznej i organizacji żydowskich jak np. AIPAC”.
 6. „Jakakolwiek krytyka społeczności żydowsko – syjonistycznej jako promotora globalizmu i tego, co niektórzy nazywają „New World Order”.
 7. „Przeklinanie Żydów za podżeganie Rzymian do ukrzyżowania Chrystusa”.
 8. „Cytowanie faktów mogących w jakikolwiek sposób obniżyć cyfrę 6 mln. odnoszącą się do liczby ofiar żydowskiego Holokaustu”.
 9. „Insynuowanie, że Izrael jest państwem rasistowskim”.
 10. „Insynuowanie, że istnieje spisek syjonistyczny”.
 11. „Dostarczanie dowodów, że Żydzi i ich przywódcy stworzyli komunizm i rewolucję bolszewicką w Rosji”.
 12. „Dostrzeganie pejoratywnych cech wyznawców wiary mojżeszowej”.
 13. „Insynuowanie, że Mossad jest zamieszany w zamachy 9/11”.

Termin żyd (Jew w języku angielskim) pojawił się pod koniec XVIII w. jako skrócenie terminu „Judejczyk” – (Judean), co odnosi się do mieszkańca Judei, niezależnie od jego rasy, narodowości czy religii.

Mimo potężnego wysiłku propagandowego tak zwanych „Żydów”, są oni niezdolni udowodnić w zachowanej historii, że jest choćby jeden zapis odnoszący się do tamtego okresu na temat rasy, religii czy narodowości określanej słowem „Żyd” (Jew). Religijna sekta w Judei w czasach Jezusa, do której nawiązują „Żydzi” nazywając ich Żydami, była znana jako Faryzeusze. Judaizm dziś i faryzeizm w czasach Jezusa to jedno i to samo.

Jezus wyrażał swój wstręt do faryzeuszy, stąd słowa „Biada wam, uczeni w Piśmie i Faryzeusze, hipokryci, wy węże, wy plemię żmijowe!

Dla żydów ortodoksyjnych Żydem jest tylko osoba, która ma ortodoksyjną matkę lub przeszła konwersję na judaizm. Może nim zostać nawet autor tego artykułu, jeśli zechce.

Brak genetycznego związku wielkiej części Żydów w Izraelu z rasą semicką pochodzi z faktu, że genetycznie nie są oni potomkami starożytnych mieszkańców Palestyny.

Tyle się plecie o antysemityzmie i antysemitach… Jeżeli kogoś nazywają antysemitą – niekoniecznie musi on nim być naprawdę” I.Bubis, lider niemieckich żydow, 1998

Żyd współczesny nie może żyć bez antysemityzmu. Jeśli antysemityzm gdzieś nie istnieje – on go stworzy. Dzisiejsi żydzi są jak kobiety – pragną władzy, nie jawnej, lecz zakamuflowanej”. – I. B. Singer, noblista, pisarz żydowski

Dzisiejsi żydzi dzielą się na Sefardyjczyków oraz Aszkenazyjczyków, i tylko ci pierwsi pochodzą z Judei. Aszkenazyjczycy bowiem nie mają nic wspólnego z Semitami, choć również podają się za Żydów.

Obecnie społeczność żydowska składa się z 85% do 92% Aszkenazyjczyków i tylko 15% do 8% Sefardyjczyków (zależnie od źródła informacji).

Wbrew temu, co sądzi większość, w Polsce nie było Żydów Sefardyjskich, czyli Judejczyków. W Polsce byli chyba wyłącznie żydzi chazarscy i konwertyci.

W filmie „The Ringworm Children” jest opisana sytuacja, gdy w 1951 roku, naczelnik ministerstwa zdrowia, Chaim Szeba, wrócił z USA z 7 rentgenowskimi maszynami, które podarowała mu amerykańska armia. Miały zostać użyte w masowym eksperymencie na całym pokoleniu Sefardyjczyków, służących jako króliki doświadczalne. Każde dziecko sefardyjskie miało dostać 35 tys. razy większą od dopuszczalnej dawkę promieniowania, skierowaną bezpośrednio w głowę.

Za doświadczenie rząd amerykański płacił 300 mln lirów izraelskich, co stanowi równowartość współczesnych miliardów dolarów. Dla porównania, cały ówczesny budżet ministerstwa zdrowia Izraela zamykał się w sumie 60 mln lirów. Dla niepoznaki, podczas wycieczek szkolnych dzieci zabierane były w odosobnienie, w celu napromieniowania. Rodzinom tłumaczono, że promieniowanie ma stanowić zabezpieczenie przeciwko grzybicy oraz pasożytom.

Bezsporne fakty dostarczają niezaprzeczalnych dowodów dla historycznie trafnego stwierdzenia, że tak zwani Żydzi (Jews) pochodzenia wschodnioeuropejskiego są bez wątpienia potomkami Chazarów, określa się ich jako ludy Ugrofińskie lub Mongolsko – Tureckie, naród który żył głęboko w sercu Azji i zgodnie z historią, wywalczył sobie drogę do wschodniej Europy około 1 wieku przed Narodzinami Chrystusa i ustanowił Królestwo Chazarskie. Można łatwo odnotować, że z jakiegoś tajemniczego powodu historia królestwa Chazarów jest nieobecna na lekcjach historii w szkołach.

Byli wojowniczym plemieniem, które żyło głęboko w sercu Azji i byli tak wojowniczy, że nawet Azjaci wygnali ich z Azji do Europy Wschodniej i Centralnej. Na swej drodze do nowej ojczyzny nie szczędzili nikogo, utrzymując się z rozboju oraz haraczów, co, zdaje się, było ich nie tyle drugą, co pierwszą naturą.

W roku 730 A.D. chan Bulan zdecydował, że konieczne są głębokie zmiany. I tak, w ramach odbudowy plemiennego morale, Bulan zaprosił do Itil, stolicy Chazarii położonej przy ujściu Wołgi, przedstawicieli religii chrześcijańskiej, islamskiej oraz talmudycznej. Chan przyjął religię talmudyczną jako swoją własną, niektórzy twierdzą, że najbardziej spodobało mu się w wierzeniach Hebrajczyków to, iż ich Bóg Jahwe obiecał im panowanie nad światem, czyniąc z nich tzw. „naród wybrany.” Wraz ze zmianą wierzeń nastąpiło coś wręcz zdumiewającego: otóż chan Bulan postanowił, że Chazarowie są tzw. 13 zaginionym plemieniem hebrajskim czy też od tego czasu powinni za takowy uchodzić. Stali się „chazarskimi Żydami”. Taki rozwój wypadków zdawałby się jednoznacznie wskazywać na to, że u podłoża zmiany religii leżało jednak przeświadczenie, że kiedyś Hebrajczycy będą panować nad światem.

Joe Biden – polityk amerykański z partii demokratycznej, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, w wywiadzie dla Shalom TV twierdzi, że nie trzeba być żydem, aby być syjonistą.

Można by zaryzykować stwierdzenie, że w Polsce nie ma i nigdy nie było antysemityzmu, bo w Polsce nie ma i nie było Semitów. Są pseudo-żydzi chazarscy, którzy są syjonistami. Z tego powodu w Polsce zawsze był antysyjonizm. A co najciekawsze, elity tych pseudo-żydów biedaków swojej rasy (chazarskiej, nie semickiej) traktowali tak samo, jak gojów.

Nasza rasa jest Rasą Panów. Jesteśmy świętymi bogami na tej planecie. Różnimy się od niższych ras tak, jak one od insektów. Faktycznie, porównując do naszej rasy, inne rasy to bestie i zwierzęta, bydło w najlepszym wypadku. Inne rasy są uważane za ludzkie odchody. Naszym przeznaczeniem jest sprawowanie władzy nad niższymi rasami. Nasze ziemskie królestwo będzie rządzone przez naszego przywódcę za pomocą żelaznej pięści. Masy będą lizać nasze stopy i służyć nam jako nasi niewolnicy.” – Menachem Begin, premier Izraela, laureat Pokojowej Nagrody Nobla

Goje jak zwierzęta pociągowe – mają służyć Żydom”. Rabin Owadia Josef, duchowy przywódca partii Szas wchodzącej w skład koalicji rządzącej Izraelem oznajmił, że „goje rodzą się po to, by służyć Żydom”.

Po co goje są tak naprawdę potrzebni? Będą pracować, będą orać, będą zbierać plony. My zaś będziemy tylko siedzieć i jeść jak panowie – zapowiedział rabin podczas przemówienia w synagodze. Potem porównał osoby, które nie są Żydami do… zwierząt pociągowych

Zionist Psychopaths

https://youtu.be/jKB0IAP4AR8

Israelis Enjoy Massacre (Shocking)

https://youtu.be/TkCBK4-5tRI

Syjoniści poświęcili wiele żydowskich istnień w swych ciągle trwających konfliktach. By osiągnąć swój cel zawsze świadomie wywoływali antysemityzm. Podczas II wojny światowej byli przeciwni dawaniu pieniędzy na ratowanie Żydów. Lider syjonistów Yitzhak Greenbaum powiedział podczas przemówienia w Tel Avivie 18 lutego 1943 roku, że ktoś powinien stawić opór tej fali drugorzędnych roszczeń. Powiedział także:

Jedna krowa w Palestynie jest ważniejsza niż wszyscy europejscy Żydzi”.

Ich interesem nie było ratowanie Żydów, przeciwnie, im więcej żydów ginęło – tym większym było dla nich atutem i kartą przetargową. Ich mottem było rak bedam (tylko przez krew dostaniemy ziemię).

Niech świat wie, że bycie Żydem znaczy bycie oddanym Torze i odrzucenie syjonistycznej herezji. W syjonistycznym państwie Żydzi cierpią religijne prześladowanie i nietolerancję. Nawet groby naszych przodków są niszczone i bezczeszczone zgodnie z syjonistycznym planem zniszczenia żydowskiej religii. Nawet jeśli syjoniści są zwolennikami przestrzegania religijnych praw to wciąż będzie to państwo ateistyczne, fakt jego istnienia – jest sprzeczny z Torą..

– Syjonistyczni politycy i ich współtowarzysze nie przemawiają w imieniu Żydów, nazwa Izrael została przez nich skradziona. Syjonistyczna propaganda przeciwko żydowskiej tradycji i prawu stawia syjonizm na pozycji najwiekszego wroga żydów.

Amazing truth speaking !!!!

https://youtu.be/W99Y78k5EaY

Z książki „Żydowscy Żołnierze Hitlera” można dowiedzieć się, że dziesiątki tysięcy mischlingów służyło w Wehrmachcie, Luftwaffe i Kriegsmarine, wysoko awansując. Setki mischlingów zostało odznaczonych Żelaznymi Krzyżami, zaś 20 żołnierzy i oficerów żydowskiego pochodzenia otrzymało najwyższy order III Rzeszy – Krzyż Rycerski. W nazistowskiej prasie długo krążyło zdjęcie niebieskookiego blondyna w hełmie, którego przedstawiano jako „Idealnego niemieckiego żołnierza”. Był nim Werner Goldberg. Jego ojciec był Żydem. W styczniu 1944 roku lista wyższych oficerów spokrewnionych z żydowską rasą” liczyła 77 nazwisk, w tym 23 pułkowników i 15 generałów.

Gdy bowiem analizujemy pochodzenie politycznych, wojskowych i gospodarczych elit III Rzeszy, co rusz natrafiamy na osoby żydowskiego, pół żydowskiego, ćwierć żydowskiego pochodzenia oraz takich, którzy przez fakt małżeństwa byli spokrewnieni z żydowskimi rodzinami.

Wymieńmy kilkanaście nazwisk, opierając się na ustaleniach niemiecko-żydowskiego wykładowcy akademickiego, Dietricha Brondera oraz wiedzy własnej:

 1. Adolf Hitler (Führer III Rzeszy)
 2. Julius Streicher (gauleiter Frankonii, wydawca antysemickiego i antykatolickiego „Der Stuermer”. Dodam, że pismo to dziwnie przypomina mi – chodzi o ataki antykościelne i pornografię – Tygodnik „Nie” Jerzego Urbana)
 3. Joseph Goebbels (główny propagandysta III Rzeszy, miał pochodzić z hiszpańsko-holenderskich Żydów, w szkole koledzy wołali na niego „Rabbi”)
 4. Hans Frank (generalny gubernator w okupowanej Polsce, syn żydowskiego adwokata-hochsztaplera z Bambergu).
 5. Reinhard Heydrich (szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, pół-żyd, który wg Himmlera Żyda w sobie zdusił)
 6. Adolf Eichmann (realizator „ostatecznego rozwiązania”, urodził się w Palestynie, w późniejszym czasie stosowne papiery sfałszowano, podając za miejsce jego urodzenia Solingen)
 7. Alfred Rosenberg (szef Urzędu do Spraw Zagranicznych NSDAP, nazistowski filozof. Bałtycki Niemiec z domieszką krwi żydowskiej )
 8. Odilo Globocnik (dowódca „Akcji Reinhard”-zagłady polskich Żydów)
 9. Wilhelm Kube (gauleiter i gubernator Białorusi, rodem z Głogowa)
 10. Ernst „Putzi” Hanffstaengel (szef wydziału prasy zagranicznej w NSDAP, pół-Żyd po matce, z domu Heine)
 11. Erhard Milch (feldmarszałek i szef uzbrojenia Luftwaffe, jego matka była Żydówką)
 12. Max Naumann (Żyd, zwolennik nazistowskiej rewolucji nacjonalistycznej, szef Związku Żydów Narodowoniemieckich, przeciwnik „Ostjuden”, których atakował z pozycji antysemickich. Autor m.in. „Sozialimus, Nationalsozialismus und nationaldeutsches Judentum”).

http://img20.imageshack.us/img20/6315/egq7.jpg

Sołżenicyn w „Archipelag Gułag”, na 79 stronie zamieścił 6 zdjęć ludzi, którzy zarządzali najbardziej morderczymi obozami więziennymi w Rosji. Wszyscy byli Żydami: Aron Solts, Naftaly Frenkel, Yakow Rappoport, Matvei Berman, Lazar Kogan i Genrikh Yagoda.

W lipcu 1971r. Prasa zachodnia, szeroko rozpisywała się o wyznaniach polskiego żyda z Izraela niejakiego Abrahama Vidro.

Abraham Vidro wyznał, że :

1.) Komendantami obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie byli:

-Raichman

-Mierkułow

-Urbanowicz

2.) Kierownikami masowych egzekucji byli członkowie mińskiego komisariatu GPU:

-Lew Rybak

-Chaim Finberg

-Abraham Borisowicz

3.) Zbrodnię wykonali:

-Bogdan Zaharewicz

-Kobulow

-Begman

-Elman

-Estrin

-Krongauz

-Lejbkind

-J.Raichman

-Abakumow

-Milstein (transport)

-Sierow

-Abram Borysowicz

-Lew Rybak

-Chaim Finberg

-major Joshua Sorokin

-kapitan Aleksander Suslow

-kapitan Samyun Tichonow

Żadna z wyżej wymienionych osób nie była Rosjaninem.

W Polsce po wojnie ludzie ginęli jak za czasów bolszewickiej rewolucji w Rosji. Ponad 1 milion polskich patriotów przeszedł przez ciężkie wiezienia i obozy pracy niewolniczej, jak w kopalni uranu w Kowarach. 1 milion 100 tysięcy wywieziono do gułagów w Związku Sowieckim, w tym co najmniej 300 tysięcy inteligencji mogącej utworzyć administracje państwa. Nieokreśloną liczbę patriotów z AK, NSZ, BCh i opozycji rozstrzelano, zamęczono na śmierć lub latami trzymano w więzieniach.

W walce z okupantem hitlerowskim zginęło 10% stanu żołnierzy AK. Pod okupacją sowiecką zginęło prawie 90%.

W czasie wojny zginęli prości Żydzi i wybitni Polacy. Uratowali się wybitni Żydzi i prości Polacy. Dzisiejsze społeczeństwo w Polsce – mówi Sandauer – to żydowska głowa nałożona na polski tułów. Żydzi stanowią inteligencję, a Polacy masy pracujące. Dlatego antysemityzm, wszelkie odruchy antyżydowskie w Polsce to choroba umysłowa, to buntowanie się ręki i nogi przeciwko własnej głowie. Żydzi są głową Polaków, bo są lepsi – pisał Sandauer – a Polacy to ręce i nogi. Nie może polska ręka bić żydowskiej głowy”- pouczał żyd, Artur Sandauer.

Jakub Berman powiedział: http://nwonews.pl/pdf/a-1862.pdf

Żydzi mają okazję do ujęcia w swoje ręce całości życia państwowego w Polsce i rozszerzenia nad nim swojej kontroli. Nie pchać się na stanowiska reprezentacyjne. W ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. Drugi garnitur. Przyjmować polskie nazwiska. Zatajać swoje żydowskie pochodzenie. Wytwarzać i szerzyć wśród społeczeństwa opinie i utwierdzić go w przekonaniu, że rządzą wysunięci na czoło Polacy, a Żydzi nie odgrywają w państwie żadnej roli.

Uznać antysemityzm za zdradę główną i tępić go na każdym kroku.

Jeżeli stwierdza się, że jakiś Polak jest antysemitą, natychmiast go zlikwidować przy pomocy władz bezpieczeństwa lub bojówek PPR jako faszystę, nie wyjaśniając organom wykonawczym sedna sprawy.

Żydzi muszą pracować dla swego zwycięstwa, pracując jednocześnie nad zwycięstwem i gruntowaniem komunizmu w świecie, bo tylko wtedy i przy takim ustroju naród żydowski osiągnie najwyższą pomyślność i zabezpieczy sobie najsilniejszą pozycję.

http://forum.otworzumysl.com/start/showthread.php?tid=972

Malarza z Kaliforni, Mear One, zwie się „Leonardem Da Vinci w gatunku graffiti” oto jego dzieło:

Artysta namalował różnych uciśnionych, czarnych, śniadych i białych a bankierów dostatecznie starych i brodatych.

„To on właśnie przedstawił żydowskich bankierów!”- natychmiast zaprotestowali londyńscy żydzi i bankierzy i zażądali usunięcia muralu.

„Ale dlaczego uważacie, że to jacyś żydowscy bankierzy?”- zapytano ich.

„Czegoś takiego jak sześcioramienna gwiazda, pejsy lub znak obrzezania na muralu nie ma”

”Tak, wiemy”- odpowiedzieli żydzi, „i kim są bankierzy. I kim są żydzi to my także wiemy”- stwierdzili dalej.

Londyńska Rada Miejska natychmiast wydała decyzję o usunięciu muralu w ciągu 28 dni. Pomimo, że mural znajduje się na ścianie prywatnego domu.

Izrael wykrył “skandal” na lotnisku Okęcie: Sklep sprzedaje figurki Żydów

“Wolnocłowy sklep z pamiątkami na warszawskim lotnisku Okęcie sprzedaje figurki Żydów z dużym nosem, jarmułką i workiem pieniędzy, w różnych pozach. Do każdego worka włożona jest prawdziwa moneta złotówkowa.”

https://youtu.be/coTn0fcO794

Kojarzenie żyda z dużym nosem (cecha genetyczna wielu żydów), czy workiem pieniędzy (żydzi od stuleci zajmują się handlem i finansami) – jest w dzisiejszych czasach nazywane “antysemityzmem” i jak widać tak właśnie zostało zakwalifikowane przez agencję państwa Izrael. Jak zatem należy kojarzyć żyda? Niestety, nie otrzymujemy odpowiedzi.

Jeśli jednak nie odpowiada komuś wizerunek Żyda z workiem pieniędzy, może bardziej właściwe byłyby figurynki przedstawiające producentów filmów pornograficznych, wszak niemal cała ta branża jest w rękach żydowskich, co przyznają żydowscy eksperci. [Zob. BIBUŁA]. A może jako producentów i przemytników np. narkotyków Ecstasy – wszak jak przyznają policje na całym świecie, niemal 100% tego narkotyku pochodzi z Izraela i rozprowadzane jest często przez młodych Chasydów, korzystających z utartych kanałów przemytników diamentów (zgadnij, koteczku, a do kogo należy ta branża?) [Zob. BIBUŁA]. Jest jeszcze wiele innych ciekawych branż zdominowanych lub z wyraźną nadreprezentacją Żydów – może te byłyby bardziej odpowiednie? Niestety, niektórym nie można dogodzić: chcieliby istnieć wszędzie, lecz jednocześnie pragnęliby być niewidzialni. Ale tak się nie da.

Większość z nas myśli o pasożycie jako o czymś wstrętnym, czego życiowa rola polega na żywieniu się na koszt innego organizmu. Dlatego kiedy ten termin zastosujemy do ludzi – ma on zawsze pejoratywne znaczenie. Również w świecie roślinnym i zwierzęcym termin ten źle się kojarzy.

Oto jakie definicje pasożyta można znaleźć w The Oxford English Dictionary (1933):

 1. Ktoś lub coś, co żywi się cudzym kosztem, a co przynosi hańbę.
 2. W biologii – zwierzę lub roślina, która żyje na innym organizmie (zwanym gospodarzem) i pobiera z niego życiodajne soki.
 3. Osoba, która zachowuje się jak odpowiednik pasożyta w świecie roślinnym lub zwierzęcym.

Pasożytnictwo – jednostronna relacja żywicielska pomiędzy dwoma różnymi organizmami, mniej lub bardziej szkodliwa a często nawet wyniszczająca dla gospodarza, w której cały wysiłek pasożyta koncentruje się na pobieraniu pokarmu, w rezultacie czego występuje często zjawisko uprymitywnienia lub degeneracji”.

W źródłach wielu cywilizacji wykryliśmy istnienie grupy pasożytniczej, której wpływ na społeczeństwo, będące jej gospodarzem, okazywał się być fatalny, ponieważ powodował fundamentalne zmiany warunków życia ludzi, których cała energia została skierowana na wykarmienie pasożytów. Następowały zmiany we wszystkich aspektach ludzkiej egzystencji, które powodowały osłabienie społeczeństwa aż do punktu kiedy następowało załamanie.

Ponieważ Encyclopedia Britannica całkowicie odnosi się tylko do czysto biologicznych warunków pasożytnictwa w świecie roślinnym i zwierzęcym, występują przypadki, gdzie pasożyty osłabiają jedynie organizmy, ale nie prowadzą bezpośrednio do ich śmierci w określonym odstępie czasu. Osobiście znalazłem jednak wiele przypadków w świecie roślin i zwierząt, kiedy to kończyło się fatalnie dla organizmu żywiciela, chociaż uczony autor artykułu, dotyczącego tego hasła w powyższej encyklopedii, nie wspomina o tym.

W przypadku ludzi odkryliśmy, że grupy pasożytnicze w społeczeństwie są oskarżane przez wyżej moralnie stojące jednostki społeczeństwa-gospodarza, ponieważ ulegają wszystkim znanym rodzajom degeneracji. Powody tego są oczywiste. Jak wspomina Encyclopedia Britannica, pasożytniczy tryb życia prowadzi do degeneracji – ponieważ pasożyty nie wysilają się, aby aktywnie zdobywać środki do życia, mają mnóstwo czasu i energii, aby poświęcić się najbardziej ohydnym działaniom, demoralizującym członków społeczeństwa-gospodarza.

Zdolność do modyfikacji

Ta właściwość jest ważną cechą grup pasożytniczych w historii ludzkości. Wykazywały one zadziwiającą zdolność do zmian i przystosowania się, niezbędnych do osiągnięcia pasożytniczego celu. Wypracowały one niezwykle wyrafinowane i skomplikowane techniki i metody, pozwalające im pozostawać przy gospodarzu i żyć na jego koszt.

Wypracowały one niesamowite zdolności adaptacyjne, przejawiające się w wielu formach, aby pozostawać w określonym miejscu.

Według Webster’s Third International Dictionary

Możemy teraz zapytać czytelników, czy wiecie jaka to grupa pojawia się ciągle na przestrzeni tysiącleci w różnych cywilizacjach, której wszyscy nienawidzą? Jaka to grupa przyczyniła się walnie do upadku wielu cywilizacji? Jaka to grupa ulega ciągle różnorakim formom degeneracji? Przedstawiciele jakiej to grupy zwykle lokują się na określonych pozycjach wśród ludności społeczeństwa-gospodarza? Jaka to grupa ciągle odmawia spełniania konstruktywnej roli w każdej cywilizacji i udziału w wysiłkach, a zamiast tego postępuje według zasady “zawsze bierz”?

Jak czytelnik mógł się już domyśleć na podstawie własnych studiów, grupa ta znana jest na przestrzeni historii jako Żydzi. Dotychczas, poszczególne jednostki lub grupy, żyjące na koszt innych, nazywano często pasożytami, jednakże terminu tego używano w czysto socjologicznym sensie, bez żadnego odniesienia do biologii. Mianem pasożytów określano właścicieli plantacji, którzy żyli kosztem niewolników lub arystokrację, która korzystała z owoców pracy ludu, podobnie jak właściciele zakładów z robotników.

Jednakże te określane jako pasożyty grupy spełniały jednak w społeczeństwie jakąś rolę.

W naturze pasożytów leży często przybieranie maski i udawanie kogoś innego, aby zmylić otoczenie co do spełnianej przez nie roli. Pasożyt nie jest więc istotą ożywioną, ale formą życia, którą żeruje na innych żywych organizmach. W tym sensie Żyd jako istota biologiczna nie jest raczej oddzielną rasą, ale rodzajem ludzkim, który żeruje na wszystkich innych ludzkich rasach.

Pasożyt zwierzęcy nie jest jakimś oddzielnym gatunkiem zwierzęcia, ale zwierzęciem, które przystosowało się do określonego trybu życia”.

Analogicznie do kramerii, która nie posiada głębokich korzeni, ponieważ nie są one jej niezbędne do przeżycia, również Żydzi nie zapuszczają głęboko korzeni w żadnej kulturze narodu-gospodarza, ale koncentrują się na tych jej aspektach, które mogą najłatwiej i najszybciej wykorzystać. Tak więc Żyd nie jest samodzielną istotą ludzką w cywilizowanym świecie, ale rodzajem, który zastosował pasożytnicze formy życia oraz przystosował się sam do gospodarza, który może mu dostarczać środków do życia.

“W odróżnieniu od innych terminów biologicznych, słowa pasożyt i pasożytniczy znalazły powszechne zastosowanie w życiu codziennym oraz posiadają moralne i emocjonalne podteksty, z którymi biologia nie ma nic wspólnego. Podejście biologa do przedmiotu badań ma charakter czysto naukowy i nie uznaje żadnego wartościowania ludzkiego jak sympatia lub antypatia oraz oceny moralnej. Biolog ani nie potępia, ani nie chwali, lubi lub nie lubi, ani nie usprawiedliwia czy akceptuje zachowania pasożytniczego organizmu. Po prostu bez emocji bada, studiuje tryb życia pasożyta, traktując go jako jedną z różnorodnych form życia zwierząt”.

Podejście naukowe

Całkowicie zgadzam się z naukowym podejściem profesora LaPage i jego zaleceniem, aby unikać wartościowania, zabarwionego emocjami. Właśnie autor tego studium, w którym stworzył definicje biologicznego Żyda, stosuje się do tych wskazówek.

Tylko studia pozbawione wszelkiego emocjonalnego kontekstu umożliwią nam zrozumienie tego biologicznego zjawiska oraz wskażą jak mamy się bronić przed szkodliwym wpływem jaki ten pasożyt bez wątpienia wywiera na bardziej zaawansowane cywilizacje.

Wieczny Żyd (Der ewige Jude)

autor: Blady Mamut

Opublikowano za: https://wolna-polska.pl/wiadomosci/111-2013-08

Wypowiedz się