Globalizm się sypie – czas na globalne rozrachunki!

NWO Zachodu

Jeszcze kilka lat temu, wspominając projekt budowy nowego globalnego porządku światowego, każdy „oszołom” narażony był nie tylko na pośmiewisko „poważnych mediów”, ale i głupawy rechot gawiedzi, drwiącej z „manii prześladowczej” tegoż.

Ostatni szczyt w Davos stał pod znakiem lamentów nad opłakanym stanem projektu globalizacji (nowego porządku światowego – NWO).  Pod batutą Georga Sorosa, znaczący „przywódcy” unijni, tacy jak Merkel, Macron, czy May, zgodnie rozpaczali nad możliwością załamania się wspomnianego projektu, wzywając do bezkompromisowej walki z „nacjonalizmem”, „ksenofobią, „antysemityzmem”, „rasizmem” i innymi jego zagrożeniami.

Jeszcze kilka lat temu, wspominając projekt budowy nowego globalnego porządku światowego, każdy „oszołom” narażony był nie tylko na pośmiewisko „poważnych mediów”, ale i głupawy rechot gawiedzi, drwiącej z „manii prześladowczej” tegoż. 

A dziś, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, „światowi przywódcy” nie tylko przyznają jego istnienia, ale i to że jawią się oni głównymi budowniczymi NWO.  Podobnie zachowują się „poważne media” ( np. NJT, WP, WSJ) wtórując lamentowi „przywódców”.

Specjalne miejsce w tej układance zajmuje Soros, który nie tylko jawnie finansuje projekt CIA ściągnięcia do Europy mas muzułmanów, nie tylko nie kryje się z finansowaniem w USA ruchu oporu przeciw demokratycznie wybranemu prezydentowi tego kraju, ale na dodatek publicznie w wywiadach przyznaje się do swej roli „szmalcownika” w okupowanych przez Niemców Węgrzech. 

Mało tego, na pytanie dziennikarza, czy żałuje tego postępku, szczerze stwierdza, że nie bo parzcież majątek Żydów wysyłanych do obozów zagłady i tak był konfiskowany.  Lepiej jeśli dostał się on w jego ręce, niż np. węgierskich gojów, którym to uprzednio owi Żydzi dobra te zrabowali.

Nie ma wątpliwości, że każdy goj na jego miejscu byłby dawno za kratkami, podczas gdy on może kontynuować swą wywrotową nielegalną działalność w świetle medialnych jupiterów, a na dodatek odgrażać się jedynemu przywódcy unijnemu, Wiktorowi Orbanowi, z powodu jego obrony suwerenności Węgier.

Główny personalny atak na forum w Davos zrealizował Soros w stosunku do prezydenta Trumpa, oskarżając go niewątpliwie słusznie o to, że jego polityka zagraniczna zbliża świat do katastrofy nuklearnej.

Biorąc pod uwagę pełne zaangażowanie prezydenta po stronie Izraela, ktoś mógłby wyciągnąć pochopny wniosek, że w łonie światowego żydostwa istnieje jakiś konflikt.

Nic bardziej mylnego; takie „sprzeczności” we wszystkich istotnych sprawach są wśród Żydów normą, gdyż baczą oni by  zawsze uczestniczyć we wszystkich stronach zmagań i konfliktów, ile by ich nie było.  Daje im to gwarancję sukcesu w każdych okolicznościach. 

No może nie tym razem, gdy waży się być albo nie być naszego globu, a więc i ich samych.    Żydowska arogancja, megalomania i buta, nie pozwalają im widzieć tego ogromnego zagrożenia.   
 Tak wiec na obecnym etapie istnieją dla Ludzkości trzy alternatywy: 
  • nuklearnej zagłady,
  • triumfu NWO,
  • lub odrodzenia się suwerennych państw narodowych.
    Dwoma pierwszymi alternatywami nie warto zawracać sobie głowy, gdyż pierwsza oznacza zagładę ziemi, a druga piekło na ziemi. 
    Pozostaje więc trzecia, z istotnym pytaniem o przyszły model suwerennej wspólnoty narodów.

 Zwłaszcza z europejskiego punktu widzenia jest to pytanie istotne.  Czy mamy mieć powtórkę z przeszłości, jak to widzi większość polskiej „skrajnej prawicy”, dla której nacjonaliści w rodzaju Le Pen[i], czy  Farage[ii] to modele do naśladowania i sojusznicy w walce z NWO?

Otóż ci i inni przywódcy zachodnich nacjonalistów są takimi samymi wrogami Polski, Słowiańszczyzny i całej szeroko rozumianej Europy Wschodniej, jak globaliści z Davos.   

Można ich co prawda traktować jako taktycznych sojuszników na wstępnym etapie rozpadu UE, ale następnie z dystansem, nie powtarzając naiwnych błędów polskich przywódców z przeszłości, traktujących Zachód jako naszego naturalnego sojusznika. 

Poza wspólnymi korzeniami cywilizacyjnymi i kulturowymi, nie mamy z nimi nic wspólnego.  Zachód skompromitował się i zdegenerował ostatecznie swą wielowiekową współpracą z Żydami, cynicznym wyzyskiem i ludobójstwem „gorszych narodów” , np. Polaków, amerykańskich Indian, itp.

Tylko regionalne sojusze równych sobie narodów mogą mieć przyszłość w ewentualnym lepszym świecie.

Przy czym każdy naród powinien być  indywidualnie odpowiedzialny  za swój dobrobyt, suwerenności, cywilizację i kulturę.

Dotyczy to wszystkich bez wyjątku: muzułmanów, Hindusów, murzynów, itd., ale niedopuszczalne są postawy roszczeniowe i agresja z jaką mamy teraz do czynienia w Europie.

 Jeśli obecna emigracja w Europie ma jakieś roszczenia, to powinna je rozwiązywać ze swoimi zachodnimi partnerami, gdyż to oni a nie wschodni Europejczycy winni są w stosunku do nich licznych zbrodni.

Zachód odpowiedzialny jest też za ogrom zbrodni dokonanych na Słowianach i powinien się z tego rozliczyć  poza katolicką ( zachodnią) koncepcją „ bezwarunkowego totalnego miłosierdzia”.
dr Nowopolski

[i] https://www.politico.eu/article/marine-le-pen-front-national-calls-for-far-right-party-rebrand/

[ii]https://en.wikipedia.org/wiki/Nigel_Farage

‪‪‪

NWO-6Wybrane KOMENTARZE

5*

JPII o NWO:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=3-RRMXjAi-c

Rzeczpospolita 26.01.2018 23:48:29

Rzeczpospolita

Daje dużo do myślenia. I jest „bezpieczne”, bo uniemożliwia oskarżenie roznosicieli tego o „świętokradztwo”. W końcu własne słowa Papieża, czy Natanka i to w niewzbudzającej wątpliwości formie video to sam nektar prawdy, przynajmniej o nich.

Pozdrawiam, ale nie komentuję.

dr nowopolski 27.01.2018 01:18:17

Widzę ,ze Pan Dr. Nowopolski słuchał Trumpa w Davos.

Genialne, proste, krótkie przemówienie. Nikogo nie zaatakował, nikomu nie ubliżył, wszystkim kadził, ale NWO dowalił KO jak w boksie. W USA zaczął delikatnie od paneli słonecznych i pralek importowanych, na które nałożył cła. Mam nadzieje , że pójdzie za ciosem i będą cła na resztę prozaicznych towarów, wożonych po świecie bez sensu. Gość, milioner, lat 70, pracujący kilkanaście godzin dziennie na rzecz kraju, rezygnujący z wynagrodzenia, to jest zastanawiający gość. A mógłby przecież nic nie robić, tylko kazać Melani by mu siedziała na twarzy.
W Biblii jest napisane: „Bogami jesteście”. Jak człowiek jest zdeterminowany to może dokonać niebywałych rzeczy, sam na sobie tego doświadczyłem. Módlmy się wiec za Trumpa.

staszek kieliszek 27.01.2018 06:07:10

@dr nowopolski

„Tak wiec na obecnym etapie istnieją dla Ludzkości trzy alternatywy: nuklearnej zagłady, triumfu NWO, lub odrodzenia się suwerennych państw narodowych. „

Dwa pierwsze warianty są omówione.
Trzeci wymaga wyjaśnienia. Akapit:
” Czy mamy mieć powtórkę z przeszłości, jak to widzi większość polskiej „skrajnej prawicy”, dla której nacjonaliści w rodzaju Le Pen[i], czy Farage[ii] to modele do naśladowania i sojusznicy w walce z NWO? Otóż ci i inni przywódcy zachodnich nacjonalistów są takimi samymi wrogami Polski, Słowiańszczyzny i całej szeroko rozumianej Europy Wschodniej, jak globaliści z Davos. Można ich co prawda traktować jako taktycznych sojuszników na wstępnym etapie rozpadu UE, ale następnie z dystansem, nie powtarzając naiwnych błędów polskich przywódców z przeszłości, traktujących Zachód jako naszego naturalnego sojusznika. Poza wspólnymi korzeniami cywilizacyjnymi i kulturowymi, nie mamy z nimi nic wspólnego. Zachód skompromitował się i zdegenerował ostatecznie swą wielowiekową współpracą z Żydami, cynicznym wyzyskiem i ludobójstwem „gorszych narodów” , np. Polaków, amerykańskich Indian, itp.”

jest bardzo ważną i ciekawą konstatacją. Tyle, że bez „uderzeni się w piersi” za własne grzechy.

Tożsamość Europy budowana była na chrześcijaństwie. Tyle, że chrześcijaństwie, które sukcesywnie degenerowało się judaizmem. Nie współpracą z Żydami, jak Autor pisze, a przejmowaniem żydowskiej ideologii.

Traktowanie „współpracy z Żydami” i ” ” cynicznego wyzysku i ludobójstwa” na tym samym poziomie ideowym jest aberracją. Uznanie innych za „gorsze narody” – to przecież podstawa judaizmu.
Tymczasem u podstaw wspólnoty europejskiej było chrześcijaństwo, które nie rozróżniało „Żyda od Greka”.

Zatem – to nie Zachód się skompromitował, a idea będąca podstawą wspólnoty europejskiej. A tu na równi odpowiada za to protestantyzm oparty na Biblii jak i Kościół Katolicki – także lgnący do judaizmu i dopasowujący nawet do tego liturgię (czytanie fragmentów Biblii z dopowiedzeniem – „oto Słowo Boże”). Przecież to kpina z Ewangelii i nauczania Chrystusa.

Te kraje, gdzie zachowano przywiązanie do wartości chrześcijańskich, a wpływ zdegenerowania doktryny jeszcze nie jest dominujący (Polska i inne kraje Środkowej Europy), jeszcze utrzymują swą tożsamość.

Autor właściwie dostrzega, że te regionalne sojusze są możliwe i mogą dać asumpt odbudowy świata. Tyle, że nie chce przyjąć, że nie jest to możliwe pod auspicjami KK. I to tylko dlatego, że to KK odszedł od wartości chrześcijańskich, a stał się siedliskiem judaizmu (jest teraz traktowany, zgodnie z założeniem Pawłowym, jako sekta judaizmu).

Trochę się dziwię, że inteligentny człowiek nie jest w stanie dokonać samodzielnie tej obserwacji i wyciągnąć wniosków. Bariery mentalne są najtrudniejsze do przekroczenia.

A KK jest obecnie największym wrogiem zmian, które mogą przynieść odnowę życia społecznego na ziemi.

Krzysztof J. Wojtas 27.01.2018 07:28:17

Trzy scenariusze przyszłości …wszystkie trudne.

Opcja zagłady nuklearnej jest oczywiście nie do przyjęcia.
Opcja wygranej NWO prowadzi do globalnego niewolnictwa czyli do globalnego totalitaryzmu pod żydowskim butem.
Opcja suwerennych narodów też nie jest łatwa.
Powodem są np zaszłości historyczne, terytorialne, patriotyzm narodowy prowadzący do bogacenia się kosztem innych narodów (np neokolonializm) … Konflikty między narodami będą tak długo jak będą konflikty interesów a te są zawsze.

Brakuje w tej układance modelu pokojowej przyszłości świata.
Modelu w których konflikty rozstrzygane są pokojowo przez obiektywne międzynarodowe struktury. ONZ dzisiaj to wydmuszka żydowska. ONZ jest skorumpowane, nieruchawe, niedecyzyjne i nie ma siły wykonawczej.

NWO jest takim projektem tyle, że skrajne rasistowskim (władza żydów nad resztą świata).

Potrzebny jest nowy model „NWO” czy „UE” o jasno sprecyzowanych kompetencjach… i jednoznacznie obiektywny.

UE to takie małe żydowskie NWO na skalę Europejską.
Widać jak to działa , jak silniejsi grabią słabszych, jak żydowskie kulturowe aberracje stają się obowiązkowo narzucaną od góry „normą” np multikulti, kult żyda…żydowska skrajnie Orwellowska propaganda…

Nowy model powinien obejmować wyłącznie sprawy międzynarodowe (rozstrzyganie konfliktów) oraz dysponować siłami rozjemczymi będącymi w stanie nie dopuszczać do gorących konfliktów.

Sprawy wewnętrzne narodów powinny pozostać narodowe… z wyjątkiem kwestii fundamentalnych praw człowieka w interpretacji normalnej a nie żydowskiej na użytek kolorowych rewolucji.(katalog takich praw powinien zostać stworzony przez nowe NWO)

Narodu żyją po swojemu, migracje tylko za przyzwoleniem gospodarza,
konflikty międzynarodowe łagodzone, rozstrzygane pokojowo na poziomie nowego „ONZ”

Żadnych lokalnych sądów żydowskich które wydają skandalicznie niesprawiedliwe „żydowskie” wyroki. (Trybunały Europejskie.. MKOL…

Jedynym sposobem uzdrowienia sytuacji jest odwrócenie sytuacji obecnej o 180 stopni. Teraz żydzi rządzą światem, a reszta narodów to ofiary tego rządzenia czyli grabieży.

Sytuacja odwrotna to taka gdy Światem „rządzi” a raczej Światu służy reprezentacja narodów świata za wyjątkiem żydów, którzy nie powinni być dopuszczani ustawowo do rządzenia na każdy szczeblu organizacji Państwa i narodów Świata.

O to dobra konkluzja.
Organizacje międzynarodowe mają SŁUŻYĆ narodom świata, a nie nimi rządzić. Zresztą organizacje narodowe (Państwowe) też mają SŁUŻYĆ narodom, obywatelom a nie nimi rządzić.

Koniec z bezkarnością „rządzących” koniec z immunitetami…

Dzisiaj obowiązuje żydowska doktryna „RZĄDZENIA” gojami i służenia swoim czyli żydom. To w istocie dyktatura żydowska, totalitaryzm żydowski.

Oscar 27.01.2018 08:23:44

@Oscar 08:23:44

Jak widać mamy sytuację jak przed II wojną światową gdy Liga Narodów była wydmuszką, światem rządziła globalna mafia żydowska… której wojnę wypowiedział inny kandydat na władcę świata Hitler.

Diagnoza przyczyn przedwojennych dramatów narodów świata była słuszna, ale cele i metody zwalczania żydowskiego problemu były już całkowicie zbrodnicze.

Komunizm jak wiemy był tworem żydowskim ZSRR to była pierwsza próba tworzenia NWO (nie rozumieli tego zwykli Rosjanie , zrozumiał to dopiero Stalin pod koniec swojego życia, Chruszczow który dokonał przełomu, a w Polsce zrozumiał to Gomułka).

Kolejnymi modelami NWO były USA i UE.

Dzisiaj gołym okiem widzimy jak bardzo te struktury żydowskie się zdegenerowały. Obie struktury bazują na iście Orwellowskiej wizji świata… podobnie jak kiedyś ZSRR w czasach sprzed rządów Chruszczowa.

Nauka jest prosta z tych doświadczeń. Tam gdzie rządzi władza żydowska tam pasuje opis Orwella. (wszystko bazuje fundamentach kultury żydowskiej które bazują na kłamstwie ..w tej kulturze kłamstwo nie jest złem …jest tylko narzędziem do osiągania celów…kto lepiej potrafi okłamywać innych ten ma więcej „osiągnięć” i awansuje w hierarchii żydowskiej społeczności).

U Słowian, Indian i większości narodów świata kłamstwo jest złem, kłamstwo dyskredytuje kłamcę ale u żydów jest akurat odwrotnie….i dlatego żydzi są tacy „skuteczni”,  ale też dlatego nie powinni rządzić i narzucać swojej kultury innym podbitym zniewalanym i grabionym narodom.

Oscar 27.01.2018 08:44:06

@Krzysztof J. Wojtas 07:28:17

Ponieważ nie mogłem nie być na mszy za zmarłą osobę, to wbrew bezwolnym słuchaczom, „kazania” naprawdę wysłuchałem, o czym i o kim perorował pan ksiądz w skrócie, o davidkach i ich postępkach do naśladowania, ciągle w uszach mam tą watykańską mszę o lucyferze …
https://www.youtube.com/watch?v=0IgdzyMNfjw

provincjał 27.01.2018 09:38:51

@Oscar 08:44:06

„U Słowian, Indian i większości narodów świata kłamstwo jest złem, kłamstwo dyskredytuje kłamcę ale u żydów jest akurat odwrotnie….”

Nieprawda. Nie jestem w stanie wypowiadać się na temat Indian amerykańskich, natomiast jak chodzi o „większość narodów świata”, jest akurat odwrotnie.

Nawet starsi Polacy Ci powiedzą, że ci, którzy przyszli zza Buga mają inną mentalność i potrafią kłamać jak z nut, a przecież to też Słowianie. Nie wiem, może to mit, ale przecież mity też mają jakieś podstawy.

Cała Afryka natomiast, bez względu na to, czy są to Murzyni czy Arabowie, chrześcijanie czy muzułmanie, robią dokładnie tak samo jak żydzi i posługują się kłamstwem, kiedy to sprzyja ich interesom, a nawet niekoniecznie: choćby tylko po to aby się lepiej prezentować, czy być w danej chwili uprzejmą czy uprzejmym. Słowa dla nich nie znaczą kompletnie nic. Powiedzą ci jedno, a pięć minut później się tego zaprą w żywe oczy. To samo dotyczy ludów Azji i nie wiem, których bardziej. Jeśli porozmawiasz z Polakami, którzy mieli nieszczęście pracować z innymi nacjami, zazwyczaj twierdzą, że Hindusi są najgorsi, bo do zakłamania dochodzi lizusostwo. Poza tym są strasznie pazerni na pieniądze i daliby się pokrajać na kawałki za dolara – zarówno Afrykanie jak Azjaci. Inne nacje traktują z góry, o traktowaniu kobiet nie wspominając. Oczywiście, wszędzie są chwalebne wyjątki potwierdzające regułę.
Nie piszę tego z miłości do żydów, ale na miłość boską, nie idealizujmy!

Lotna 27.01.2018 13:25:42

@Rzeczpospolita 23:48:29

NWO nie jest cywilizacją która z szacunkiem odnosi się do każdej istoty, więc JPII mówił o całkiem innej cywilizacji.

Skoro ktoś może porywać dzieci i przetaczać sobie z nich krew w mordzie rytualnym (bo tak to się odbywa w strasznych męczarniach tego biednego dziecka), to nie jest żadna cywilizacja która z szacunkiem odnosi się innych spoza NWO, a czystej krwi satanizm.

JPII ciągle mówił o cywilizacji życia i wyraźnie odróżniał ją od cywilizacji śmierci (czyli tej satanistycznej), więc z całą pewnością miał na myśli inny nowy porządek świata.

Kto z nas w tamtych czasach wiedział, że ta zachodnia cywilizacja do której żeśmy tęsknili do tego stopnia, że sami zniszczyliśmy, najlepszy chyba okres w naszej Historii Polski, jest cywilizacją śmierci.

Wprawdzie ktoś taki jak JPII powinien wiedzieć jak naprawdę wygląda Zachód, ale czy np Regan rzeczywiście wiedział w czym uczestniczy?
On podobno rzeczywiście bardzo lubił Polskę i chciał dla nas dobrze.
Podobno ludzi na tak wysokie stanowiska „hoduje się” od małego jakiejś idei fix.

W przypadku JPII świadczy o tym chore na umyśle do dziś, jego otoczenie (to które jeszcze żyje)

Każdemu od razu odpowiadam, dla Pana Boga liczy się przede wszystkim (jak nie, tylko i wyłącznie) NASZE ZBAWIENIE.
A kiedy to więcej dusz (bo chyba nie ta nasza marna powłoka każdego z nas, niszczejąca każdego dnia, jest tym kim jesteśmy) dostępowało Zbawienia w Jezusie Chrystusie? Za tej wrednej komuny która cenzurą i prawem broniła Dekalogu, czy za tej teraz wywalczonej zachodniej „wolności”, która Dekalog ma dupie?!

Niestety, do JPII to już nie dotrze, ale do Ks. Natanka ktoś może jeszcze to pytanie zanieść.
Zresztą KS Natanek już wiele razy mówił, że dzięki komunie, do nas o 50 lat później dotarły te wszystkie zachodnie „wolności” (czyli zniewolenia. Wtedy za komuny w Polsce było 2 księży egzorcystów i nie mieli co robić, a teraz 160 i nie można się do nich dostać)

A tak naprawdę, to chyba nikt nie ma wątpliwości, że wszystko na tym świecie dzieje się z woli Pana Boga lub Jego przyzwolenia (na działanie szatana), więc jak widać to my sami (w swojej głupawej masie) wybraliśmy sobie taki los.

Jak to zmienić? Tylko i wyłącznie znowu masowym zwróceniem się do Pana Boga, przez naszą Królową – Matkę Boską Królową Polski

Jan Paweł 28.01.2018 09:01:12

@Jan Paweł 09:01:12

Ja myślę, że JPII był świadomy w co został wkręcony i przez kogo. Pewnie miał do wyboru, albo skończyć tak jak JPI, albo wybrać złoty środek i zrobić jak najwięcej dobra na świecie dla Pana Boga, bo chyba nikt nie zaprzeczy, że te pielgrzymki JPII, wyciągnięcie z niebytu Dzieła Miłosierdzia Bożego itd, itp nie przyniosły nam tu na świecie, wielu dobrych owoców.
Chyba gołym okiem to już widać, że świat jest na skraju resetu i może nas uratować TYLKO I WYŁĄCZNIE zwrócenie się do Pana Boga z WIELKĄ POKUTĄ za te nasze tutaj na tym świecie, OCEANY GRZECHÓW.

Symbolem tego teraz naszego, już totalnego zaprzedania się złemu duchowi (bo także przez duchownych), nich będzie ten krótki filmik
https://www.youtube.com/watch?v=Apr0zUj68ik&t=48s
Zwróćmy uwagę na muzykę. Z całą pewnością jest tam ulokowany jakiś przekaz podprogowy. Jaki? można się tylko domyślać.
Aż strach tego słuchać

Chyba organizatorzy Pokuty Narodowej i Różańca do granic, mają większą od nas świadomość tego co nas wszystkich czeka…
Obyśmy z tą naszą Pokutą narodową zdążyli.

Jan Paweł 28.01.2018 10:37:03

Opublikowano za: http://drnowopolskiblog.neon24.pl/post/142160,globalizm-sie-sypie-czas-na-globalne-rozrachunki

Wypowiedz się