Wesołych Świąt: 13 rodzin linii krwi “Iluminatów” wzywa do pokoju. Dekret Prezydenta Trumpa.

TWIERDZE ŚWIĘTEJ TRÓJCY + SZWAJCARIA, FRANCA i BENELUX.

City of Londyn, DC Waszyngton i VatykanTRZY FILARY WŁADZY   NWO -“ILUMINATÓW” “LINII KRWI”

Prezentujemy kolejny, świąteczny raport Benjamina Fulforda o negocjacjach w sprawie pokoju na Ziemi, między przedstawicielem Organizacji Białego Smoka (w skrócie WDS – oznacza tajną masonerie azjatycką) z przedstawicielem „Iluminatów” z „linii krwi”, będących skutkiem wydania w dniu 20 grudnia 2017 r. przez Prezydenta USA Donalda Trumpa – Dekretu Prezydenckiego o: ogłoszeniu stanu wyjątkowego związanego z poważnymi nadużyciami i korupcją na całym świecie, załącznika do Dekretu w postaci zestawienia pierwszej listy osób do ukarania i ciekawe komentarze na ten temat z neon24.pl. 

Redakcja KIP

[2017-12-25 Benjamin Fulford] Wesołych Świąt: 13 rodzin linii krwii “Iluminatów” wzywa do pokoju.

benjamin-fulfordPokój na ziemi i dobro dla wszystkich (nie tylko dla ludzi, ale wszystkich form życia) wygląda teraz na realny cel na 2018 rok, podczas gdy 13 rodzin linii krwi “Iluminatów”, widząc, że ich prastare rządy na planecie Ziemi zmierzają ku upadkowi, wzywają do pokoju. W ubiegłym tygodniu przedstawiciel G7 (Niemcy, Wielka Brytania, korporacyjne USA, Japonia, Włochy, Francja i Kanada) spotkał się z przedstawicielem Organizacji Białego Smoka (WDS), aby omówić warunki pokoju, według członka WDS, który był obecny na spotkaniu. G7 jest oczywiście polityczną przykrywką dla 13 rodzin linii krwi. Nie ma wątpliwości, że spotkanie to stało się możliwe dzięki ludziom wewnątrz kompleksu wojskowo-przemysłowego działającym w duchu Jezusa Chrystusa i dlatego życzymy im wszystkim “Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku”.

Oferta linii krwi by negocjować pokój jest bezpośrednio związana ze stanem wyjątkowym, który został ogłoszony w zeszłym tygodniu przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Jeśli jeszcze tego nie widziałeś, przeczytaj historyczny dokument w linku poniżej.

Tekst Listu od prezydenta do Kongresu Stanów Zjednoczonych

Prawo i Sprawiedliwość

Data opublikowania: 21 grudnia 2017 r

DO KONGRESU STANÓW ZJEDNOCZONYCH:

Zgodnie z międzynarodową ustawą o nadzwyczajnych kompetencjach ekonomicznych, z późniejszymi poprawkami (50 USC 1701 i nast.) (IEEPA), niniejszym oświadczam, że wydałem Dekret Prezydencki (“rozporządzenie”), w którym ogłaszam stan wyjątkowy w odniesieniu do nietypowego i nadzwyczajnego zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego, polityki zagranicznej i gospodarki Stanów Zjednoczonych związanego z poważnymi nadużyciami i korupcją na całym świecie. Oprócz podjęcia działań w ramach IEEPA, rozporządzenie wdraża Globalną Ustawę o odpowiedzialności za prawa człowieka (Prawo publiczne 114-328) (“Ustawa”) i deleguje niektóre z jej organów.

Rozporządzenie blokuje mienie i udziały w majątku osób wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Blokuje również mienie i udziały w majątku jakiejkolwiek osoby zagranicznej określonej przez Sekretarza Skarbu, w porozumieniu z Sekretarzem Stanu i Prokuratorem Generalnym:

(1) odpowiedzialnej lub współwinnej, bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanej w poważne naruszenia praw człowieka;

(2) będącej obecnie lub byłym urzędnikiem państwowym lub osobą działającą dla takiego urzędnika lub w jego imieniu, odpowiedzialnej za, współwinnej, bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanej w:

(a) korupcję, w tym sprzeniewierzenie majątku państwowego, wywłaszczenie aktywów prywatnych w celu osiągnięcia korzyści osobistych, korupcję związaną z umowami rządowymi lub wydobyciem zasobów naturalnych, lub przekupstwo; lub

(b) transfer lub ułatwianie transferu wpływów z korupcji;

(3) będącej lub która była przywódcą lub funkcjonariuszem:

(a) podmiotu, w tym jakiegokolwiek podmiotu rządowego, który zaangażował się w działalność opisaną w punktach (1), (2) (a) lub (2) (b) w odniesieniu do kadencja przywódcy lub funkcjonariusza; lub

(b) podmiotu, którego majątek i udziały w mieniu są blokowane zgodnie z rozporządzeniem w wyniku działań związanych z kadencją przywódcy lub funkcjonariusza; lub

(4) próbowała podjąć jakąkolwiek czynność opisaną w punktach (1), (2) (a) lub (2) (b) powyżej.
Rozporządzenie blokuje również każdą osobę określoną przez Sekretarza Skarbu, w porozumieniu z Sekretarzem Stanu i Prokuratorem Generalnym:

(5) która materialnie wspomagała, sponsorowała lub dostarczała finansowego, materialnego lub technologicznego wsparcia, towarów lub usług by wspierać:

(a) wszelkie czynności opisane w pkt (1), (2) (a) lub (2) (b) powyżej, które były przeprowadzane przez osobę zagraniczną;

(b) każdą osobę, której mienie i udziały w mieniu są blokowane zgodnie z rozporządzeniem; lub

(c) jakikolwiek podmiot opisany w ust. 3 lit. a) powyżej, jeżeli działalność jest prowadzona przez osobę zagraniczną;

(6) będącą właścicielem lub pod kontrolą, działaniem lub domniemaniem działania w imieniu lub na rzecz, bezpośrednio lub pośrednio, każdej osoby, której mienie i udziały w mieniu są blokowane zgodnie z rozporządzeniem; lub

(7) która próbowała podjąć jakiekolwiek czynności opisane w punktach (5) lub (6) powyżej.

Ponadto, rozporządzenie zawiesza wjazd do Stanów Zjednoczonych każdego cudzoziemca wymienionego w Załączniku lub spełniającego jedno lub więcej z powyższych kryteriów.

Przekazałem Sekretarzowi Skarbu upoważnienie, w porozumieniu z Sekretarzem Stanu, do podjęcia takich działań, w tym przyjęcie zasad i przepisów, oraz do wykorzystania wszystkich uprawnień przyznanych Prezydentowi przez IEEPA i Ustawę, w zależności od potrzeb do realizacji rozporządzenia i odpowiednich przepisów ustawy. Przekazałem Sekretarzowi Stanu uprawnienia do podejmowania takich działań, w tym przyjmowania zasad i przepisów, oraz do wykorzystywania wszelkich uprawnień przyznanych Prezydentowi przez IEEPA i ustawę, które mogą być konieczne w celu wykonania postanowień zarządzenia i ustawy zawieszającej wjazd do Stanów Zjednoczonych niektórych obcokrajowców. Wszystkie wydziały i agencje wykonawcze zostały pokierowane do podjęcia wszelkich odpowiednich środków w ramach ich uprawnień do wykonania rozporządzenia.

DONALD J. TRUMP

BIAŁY DOM,
20 grudnia 2017 r.

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/text-letter-president-congress-united-states-6/

“Po Chanuce Trump ogłosił stan wyjątkowy i 20 grudnia podpisał rozporządzenie zamrożenia majątku oskarżonych o łamanie praw człowieka i korupcję, a wszystko to po to, by doprowadzić do bankructwa Bushów, Clintonów, Sorosa, Obamę, Kabał i globalną żydowską mafię “, tak źródło z Pentagonu podsumowało sytuację.

“Narodowy stan wyjątkowy pozwala Trumpowi przejąć majątki i użyć wojska, aby dokonać masowych aresztowań i osądzać poprzez trybunały wojskowe, skutecznie wprowadzając stan wojenny” – kontynuuje źródło.

Trump 12Źródło Pentagonu wysłało również kopię tej fotografii z wyjaśnieniem: “Trump nosi purpurę, by odsłonić swoją strategię bezpieczeństwa narodowego 18 grudnia w zwycięskiej rundzie nad nad Sorosem / Hillary w purpurowej rewolucji i pije wodę obiema rękami, aby zasymulować kajdanki”.

Wyraźnie reagując na tę sytuację, przedstawiciel linii krwi wyznaczył spotkanie na 23 grudnia, dzień urodzin japońskiego cesarza, i twierdził, że jest przedstawicielem rodziny królewskiej, a także G7. Przedstawiciel, który zachowywał się tak, jakby negocjował poddanie, powiedział, że linie krwi chcą utrzymać istniejące państwa i instytucje, takie jakie są, ale …powiedział, że są gotowi współpracować i zapewnić finansowanie nowej międzynarodowej agencji planowania gospodarczego na przyszłość.

Negocjator WDS powiedział, że istniejące państwa i instytucje narodowe powinny w większości kontynuować działalność i podkreślił, że WDS była zainteresowana stworzeniem czegoś nowego, nie niszcząc nic starego.

Jednak niektóre granice, takie jak sztuczny podział Półwyspu Koreańskiego, musiałyby zostać zmienione, obie strony zgodziły się. Obaj zgodzili się również, że Organizacja Narodów Zjednoczonych, z obecną strukturą, jest dysfunkcyjna i potrzebuje drastycznych reform.

Ogólnie rzecz biorąc, obie strony były wystarczająco bliskie w kwestii tych punktów, aby móc dojść do jakiegoś ostatecznego porozumienia.

Jednakże delegat linii krwi powiedział, że chcą zachować kontrolę nad bankami centralnymi i tworzeniem pieniędzy, ponieważ “gdyby ludzie mieli kontrolę nad polityką pieniężną, nikt by nie pracował”.

Dodał, że chociaż w Szwajcarii istniała Rada złożona z 13 osób, reprezentujących każdą z rodzin, wielu przywódców tych rodzin pochodziło, podobnie jak cesarz Japonii, faktycznie nie z prawdziwych rodzin linii krwi.

Powiedział, że rodziny istnieją bardziej jako instytucje niż ściśli  przedstawiciele rzeczywistych linii krwi.

Przedstawiciel WDS powiedział, że popiera ideę, że pieniądze powinno się zarabiać, ale powiedział, że banki centralne kontrolowane przez ludzi mogłyby drukować pieniądze, aby zapłacić za takie rzeczy jak edukacja, wojsko, roboty publiczne, opieka zdrowotna, eksploracja wszechświata i badania naukowe.

Negocjator WDS powiedział również, że WDS nalega na jubileuszowe lub jednorazowe anulowanie wszystkich długów publicznych i prywatnych wraz z jednorazową redystrybucją nieuczciwie nabytych aktywów.

Gdyby warunki te zostały uzgodnione, linie krwi mogłyby nadal funkcjonować w zmniejszonej roli w korporacyjnej części gospodarki, powiedział przedstawiciel WDS.

W tym momencie przerwano negocjacje, ponieważ przedstawiciel linii krwi najwyraźniej nie był upoważniony do negocjowania końca prywatnych banków centralnych lub Jubileuszu.

Jednak następnego dnia przedstawiciel grupy zwanej “Złoty Smok”, który kontroluje opartą na złocie część obecnego międzynarodowego systemu finansowego, przesłał do WDS następujący komunikat: “Bardzo się cieszę, że mogę doprowadzić do pojednania i negocjować w efekcie Stany Zjednoczone rozpoczną nową transformację gospodarczą. “

Należy zauważyć, że podczas gdy rząd wojskowy reprezentowany przez Trumpa wygrywa zdecydowanie w USA, linie krwi wciąż mają silną kontrolę w pozostałej części świata.

Tak więc, nawet jeśli Trump zastosuje “ekonomiczny stan wyjątkowy” by wypowiedzieć amerykański rachunek na karcie kredytowej, następnym razem, gdy USA pojedzie na stację benzynową, zobaczą, że nie będą już mogli płacić za benzynę za pomocą swojej karty.

Będzie to oznaczało twarde lądowanie,  jak to już jest w Puerto Rico.

David L. Norquist, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony i kontrwywiadu, 7 grudnia, podczas briefingu prasowego, opisał, co likwidacja  rządu USA mogłaby spowodować jak następuje:

“… pracownicy wojskowi zgłaszają się do pracy, ale nie jesteśmy w stanie im zapłacić, dopóki nie zakończy się likwidacja. Proste rzeczy, takie jak świadczenia z tytułu śmierci dla rodzin i członków wojska zabitych w trakcie służby, nie wolno nam robić …. Wykonawcy nie będą mogli zgłaszać i pracować … Nie mogę uwydatnić zbyt wiele, jak destrukcyjna jest likwidacja…. To przenika organizację i jest bardzo destrukcyjne. “

Innymi słowy, rozmowa ze Złotym Smokiem o “nowej transformacji gospodarczej” jest zdecydowanie drogą, którą można kroczyć. Nie określono konkretnej daty negocjacji od momentu opublikowania tego biuletynu.

W każdym razie reżim wojskowy USA pozostanie w ofensywie przeciwko kabałowi w nadchodzących dniach i w nowym roku, aby zmaksymalizować dźwignie negocjacyjne.
Na tym froncie, źródła Pentagonu twierdzą, że George Soros nie został zabity, jak to było wcześniej ogłaszono, ale od kilku miesięcy był przetrzymywany i przesłuchiwany.

Niedawno został “przeniesiony z Atlanty do Bazy Marynarki Camp David,podczas gdy kabał chyli się ku upadkowi”, mówią źródła. Wielu innych czołowych oligarchów  również przetrzymywanych jest w zamknięciu i w odosobnieniu od jakiegoś czasu, dodaje źródło CIA.

“[Amerykański Sekretarz obrony generał James] Mattis odwiedził Gitmo [Baza marynarki wojennej w Zatoce Guantanamo] 21 grudnia, w czasie przesilenia zimowego, aby przygotować “wyjątkowe miejsce” dla Sorosa i kabała i mogą oni zostać ochrzczeni “- kontynuują źródła Pentagonu.

Inną osobą, której należy się “chrzest” jest “izraelski konflikciarz diamentowy miliarder i agent Mosadu, Dan Gertler, który został potwierdzony za swoje związki z Markiem Richem ( siedziba w Zug w Szwajcarii) i Fundacją Clintona” – twierdzą źródła Pentagonu.

“Może to dotyczyć także innych żydowskich oligarchów, ponieważ przewodniczący Google Eric Schmidt ustępuje ze stanowiska”, zauważają. Na przykład, prawdopodobnie nie jest to dobry moment, aby zostać Markiem Zuckerbergiem na “Spybooku”.

Izolacja chazarskich mafijnych oligarchów (którzy czczą szatana, a tym samym nie są Żydami, nawet jeśli twierdzą, że są), została bardzo wyraźnie przedstawiona w zeszłym tygodniu w pogromie dyplomatycznym Izraela w ONZ 184-9 głosów(licząc tych, którzy nie głosują i wstrzymują się).

Jedynymi krajami, które głosowały z Izraelem przeciwko rezolucji potępiającej amerykański plan jednostronnego przeniesienia jej ambasady do Jerozolimy były Gwatemala, Honduras, Wyspy Marshalla, Mikronezja, Nauru, Palau, Togo i Stany Zjednoczone. “Może to stanowić podłoże dla USA, by pozbyć się Izraela i pozwolić Rosji, Chinom, UE i ONZ być uczciwymi pośrednikami dla pokoju” – mówią źródła Pentagonu.

To głosowanie przeciwko Izraelowi nie dotyczyło Jerozolimy, ale raczej było sygnałem ze świata dla Izraelczyków, że mogą odbudować swoją świątynię i mieć pokój, jeśli będą negocjować w dobrej wierze z sąsiadami.

Świat jest chory i zmęczony nieustannym wojowaniem i kłamstwami religijnych fanatyków, którzy myślą, że mają jakieś boskie prawo do rządzenia światem z Jerozolimy. Jak słusznie podkreślają religijni Żydzi, Bóg wykonuje dzieło Boże, a nie niektórzy fanatycy, którzy uważają, że są Bogami.

Świat chce pokoju, i to jest to, co możemy osiągnąć w 2018 roku teraz, gdy rodziny z linii krwi w końcu zasiadły do ​​stołu negocjacyjnego.

* Użyliśmy słowa”iluminaci” w cytatach, ponieważ podczas gdy przedstawiciele rodzin należących do rodów linii krwi określili siebie mianem “iluminatów”, istnieje grupa długo sprzeciwiająca się rządom linii krwi, która również nazywa się “iluminaci”. Zdecydowaliśmy się odnieść do pierwszej grupa jako “linie krwi”, a drugiej jako “Gnostyccy Iluminaci”.

 Autor: Benjamin Fulford White Dragon Society

Źródło: https://benjaminfulford.net/2017/12/25/merry-christmas-13-illuminati-bloodline-families-sue-peace/

Opublikowano za: https://meditation539.wordpress.com/2017/12/28/benjamin-fulford-wesolych-swiat-13-rodzin-linii-krwii-iluminatow-wzywa-do-pokoju/

Załącznik do Dekretu Prezydenta Donalda Trumpa z pierwszą listą osób wskazanych przez niego i charakterystyka tych osób ze strony Sekretarza Skarbu USA

ZAŁĄCZNIK

1. Mukhtar Hamid Shah; Data urodzenia (DOB) 11 sierpnia 1939; alt. DOB 8 listopada 1939;narodowość, Pakistan

2. Angel Rondon Rijo; DOB 16 lipca 1950; narodowość, Republika Dominikańska

3. Dan Gertler; DOB, 23 grudnia 1973 r .; narodowość, Izrael; alt. narodowość, Demokratyczna Republika Konga

4. Maung Maung Soe; DOB marzec 1964; narodowość, Birma

5. Yahya Jammeh; DOB 25 maja 1965; narodowość, Gambia

6. Sergey Kusiuk; DOB 1 grudnia 1966; narodowość, Ukraina; alt. narodowość, Rosja

7. Benjamin Bol Mel; DOB 3 stycznia 1978; alt. DOB 24 grudnia 1978; narodowość, Sudan Południowy;alt. narodowość, Sudan

8. Julio Antonio Juárez Ramírez; DOB 1 grudnia 1980 r .; narodowość, Gwatemala

9. Goulnora Islamovna Karimova; DOB, 8 lipca 1972 r .; narodowość, Uzbekistan

10. Slobodan Tesic; DOB 21 grudnia 1958; narodowość, Serbia

11. Artem Yuryevich Chayka; DOB 25 września 1975; narodowość, Rosja

12. Gao Yan; DOB kwiecień 1963; narodowość, Chiny

13. Roberto Jose Rivas Reyes; DOB, 6 lipca 1954; narodowość, Nikaragua

Charakterystyka wymienionych osób ze strony Sekretarza Skarbu USA

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0243

(Tłumaczenie maszynowe)

Yahya Jammeh

 Yahya Jammeh (Jammeh), były prezydent Gambii, który doszedł do władzy w 1994 r. I ustąpił w 2017 r., Ma długą historię angażowania się w poważne naruszenia praw człowieka i korupcję. Jammeh stworzył grupę terrorystyczną i zamachową zwaną Junglerami, które bezpośrednio mu odpowiedziały. Jammeh użył Junglerów, by grozić, terroryzować, przesłuchiwać i zabijać osoby, które Jammeh uznał za groźby. Podczas kadencji Jammeha polecił Junglerom zabić miejscowego przywódcę religijnego, dziennikarzy, członków opozycji politycznej i byłych członków rządu, między innymi. Jammeh użył Narodowej Agencji Wywiadowczej Gambii (NIA) jako represyjnego narzędzia reżimu – torturując przeciwników politycznych i dziennikarzy. Przez cały okres swojej prezydentury

Podczas swojej kadencji, Jammeh używał wielu skorumpowanych programów, aby ograbić państwową kasetę Gambii lub w inny sposób wyważyć fundusze państwowe dla swoich osobistych korzyści. Trwające dochodzenia nadal ujawniają kradzież Jammeha na dużą skalę z kasy państwa przed jego wyjazdem. Według Gambijskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, Jammeh osobiście lub przez innych działających zgodnie z jego instrukcjami, kierował bezprawnym wycofaniem co najmniej 50 milionów dolarów z funduszy państwowych. Od tego czasu rząd Gambii podjął działania mające na celu zamrożenie aktywów Jammeh w Gambii.

W związku z tym OFAC wyznaczył Africada Airways, Kanilai Group International, Kanilai Worni Family Farms Ltd, Royal Africa Capital Holding Ltd, Africada Financial Service & Bureau de Change Ltd, Africada Micro-Finance Ltd, Africada Insurance Company, Kora Media Corporation Ltd, Atlantic Pelican Company Ltd, Palm Grove Africa Dev’t Corp. Ltd, Patriot Insurance Brokers Co. Ltd oraz Royal Africa Securities Brokerage Co Ltd.

Roberto Jose Rivas Reyes

Jako przewodniczący Najwyższej Rady Wyborczej Nikaragui, pobierając pensję rządową w wysokości 60 000 USD rocznie, Roberto Jose Rivas Reyes (Rivas) został oskarżony w prasie o zgromadzenie znacznego majątku osobistego, w tym wielu nieruchomości, prywatnych odrzutowców, pojazdów luksusowych i jachtu. . Rivas został opisany przez Nikaraguańskiego Generała ds. Kontrolerów jako “ponad prawem”, a śledztwo w sprawie jego korupcji zostało zablokowane przez nikaraguańskich urzędników państwowych. Dokonał również oszustwa wyborczego podważając instytucje wyborcze Nikaragui.

Dan Gertler

Dan Gertler (Gertler) to międzynarodowy biznesmen i miliarder, który zgromadził swoją fortunę poprzez setki milionów dolarów nieprzejrzystych i skorumpowanych transakcji wydobywczych i naftowych w Demokratycznej Republice Konga (DRK). Gertler wykorzystał swoją bliską przyjaźń z przewodniczącym DRK, Josephem Kabilą, aby działać jako pośrednik w sprzedaży aktywów górniczych w DRK, wymagając od kilku firm międzynarodowych przejścia przez Gertler, by robić interesy z państwem kongijskim. W rezultacie, między samym 2010 a 2012 r., DRC poniosło straty w wysokości ponad 1,36 miliarda dolarów z powodu zaniżonej ceny aktywów górniczych, które zostały sprzedane firmom offshore powiązanym z Gertler. Nieprzedstawienie przez DRK wszystkich szczegółów jednej ze sprzedaży skłoniło Międzynarodowy Fundusz Walutowy do wstrzymania pożyczek na rzecz DRK w wysokości 225 milionów USD. W 2013, Gertler sprzedał rządowi DRK za 150 milionów dolarów prawa do bloku naftowego, który Gertler kupił od rządu za jedyne 500 000 $, co stanowi stratę 149,5 miliona dolarów w potencjalnych dochodach. Gertler działał w imieniu Kabila, pomagając Kabila organizować zagraniczne firmy leasingowe.

W powiązanej akcji OFAC wyznaczył Pieter Albert Deboutte, Fleurette Properties Limited, Fleurette Holdings Netherlands BV, Gertler Family Foundation, Oil of DR Congo SPRL, Jarvis Congo SARL, International Diamond Industries, DGD Investments Ltd., DGI Israel Ltd, Proglan Capital Ltd , Emaxon Finance International Inc., Africa Horizons Investment Limited, Caprikat Limited, Foxwhelp Limited, Caprikat i Foxwhelp SARL, Lora Enterprises Limited, Zuppa Holdings Limited, Orama Properties Ltd, DGI Mining Ltd oraz Rozaro Development Limited.

Slobodan Tesic

Slobodan Tesic (Tesic) jest jednym z największych dealerów broni i amunicji na Bałkanach; spędził prawie dziesięć lat na liście zakazu podróżnego ONZ (ONZ) za naruszenie sankcji ONZ wobec eksportu broni do Liberii. Aby zabezpieczyć kontrakty zbrojeniowe z różnymi krajami, Tesic pośrednio lub bezpośrednio zapewniłby urzędnikom łapówki i pomoc finansową. Tesic zabrał również potencjalnych klientów na wakacje o wysokiej wartości, opłacił edukację swoich dzieci w zachodnich szkołach lub na uniwersytetach, a także wykorzystał duże łapówki do zabezpieczenia umów. Tesic jest właścicielem lub kontroluje dwie serbskie firmy: Partizan Tech i Technoglobal Systems DOO Beograd oraz dwie firmy z Cypru – Grawit Limited i Charso Limited. Tesic negocjuje sprzedaż broni przez Charso Limited i wykorzystuje Grawit Limited jako mechanizm finansowania polityków. 

W powiązanej akcji OFAC wskazał Preduzece Za Trgovinu Na Veliko I Malo Partizan Tech DOO Beograd-Savski Venac (“Partizan Tech”), Charso Limited, Grawit Limited i Technoglobal Systems DOO Beograd.

Maung Maung Soe

W swojej poprzedniej roli szefa zachodniego dowództwa armii birmańskiej Maung Maung Soe nadzorował operację wojskową w stanie Arakan w Birmie, odpowiedzialną za szeroko rozpowszechnione łamanie praw człowieka przeciwko cywilom Rohingya w odpowiedzi na ataki Armii Zbawienia Arakan Rohingya. Sekretarz Stanu stwierdził 22 listopada, że ​​sytuacja w północnym stanie Arakan w Birmie stanowi czystkę etniczną. Rząd Stanów Zjednoczonych zbadał wiarygodne dowody działania Maung Maung Soe, w tym zarzuty przeciwko birmańskim siłom bezpieczeństwa o pozasądowym zabójstwie, przemocy seksualnej i arbitralnym aresztowaniu, a także o powszechnym spalaniu wiosek. Operacje bezpieczeństwa doprowadziły do ​​ucieczki setek tysięcy uchodźców Rohingya przez granicę Birmy z Bangladeszem. W sierpniu 2017 r. świadkowie podobno opisywali masowe zabójstwa i podpalenia przez armię birmańską i policję birmańskiej straży granicznej, zarówno pod dowództwem Maung Maung Soe w północnym stanie Arakan. W sierpniu 2017 r. Żołnierze opisani jako pochodzący z dowództwa zachodniego rzekomo weszli do wioski i podobno oddzielili mieszkańców od płci. Według świadków, żołnierze otworzyli ogień na mężczyzn i starszych chłopców i popełnili liczne akty gwałtu. Wiele kobiet i młodszych dzieci podobno również zostało zastrzelonych. Inni świadkowie opisywali żołnierzy podpalających chaty z mieszkańcami wsi. żołnierze opisani jako pochodzący z zachodniego dowództwa rzekomo weszli do wioski i podobno oddzielili ich od płci. Według świadków, żołnierze otworzyli ogień na mężczyzn i starszych chłopców i popełnili liczne akty gwałtu. Wiele kobiet i młodszych dzieci podobno również zostało zastrzelonych. Inni świadkowie opisywali żołnierzy podpalających chaty z mieszkańcami wsi. żołnierze opisani jako pochodzący z zachodniego dowództwa rzekomo weszli do wioski i podobno oddzielili ich od płci. Według świadków, żołnierze otworzyli ogień na mężczyzn i starszych chłopców i popełnili liczne akty gwałtu. Wiele kobiet i młodszych dzieci podobno również zostało zastrzelonych. Inni świadkowie opisywali żołnierzy podpalających chaty z mieszkańcami wsi.

Benjamin Bol Mel

Benjamin Bol Mel (Bol Mel) jest prezesem ABMC Thai-South Sudan Construction Company Limited (ABMC) i jest prezesem Sudańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej i Rolniczej. Bol Mel był także głównym doradcą finansowym Salva Kiira w Sudanie Południowym, był prywatnym sekretarzem Kiir i był postrzegany w rządzie jako blisko Kiir i lokalnej społeczności biznesowej. Kilku urzędników było powiązanych z ABMC pomimo konstytucyjnego zakazu prowadzenia przez najwyższych urzędników komercyjnych interesów lub uzyskiwania dochodów spoza rządu. 

Bol Mel nadzoruje ABMC, któremu rząd Sudanu Południowego przyznaje kontrakty warte dziesiątki milionów dolarów. ABMC rzekomo otrzymało preferencyjne traktowanie od urzędników wysokiego szczebla, a rząd Sudanu Południowego nie przeprowadził konkurencyjnego procesu wyboru ABMC do prowadzenia robót drogowych na kilku drogach w Dżubie i całym Sudanie Południowym. Chociaż roboty drogowe zostały ukończone zaledwie kilka lat wcześniej, rząd przeznaczył kolejne dziesiątki milionów dolarów na utrzymanie tych samych dróg.

W powiązanej akcji OFAC wskazał ABMC Thai-South Sudan Construction Company Limited oraz Home and Away LTD.

Mukhtar Hamid Shah

Shah jest pakistańskim chirurgiem wyspecjalizowanym w transplantacji nerek, który według pakistańskiej policji bierze udział w porwaniach, bezprawnym zamknięciu oraz usuwaniu i handlu ludzkimi narządami. Jako właściciel Centrum Nerek w Rawalpindi, w Pakistanie, Shah był zaangażowany w porwanie i przetrzymywanie oraz usuwanie nerek z pakistańskich robotników. Shah został aresztowany przez władze Pakistanu w związku z incydentem z października 2016 r., W którym 24 osoby z Pendżabu zostały uznane za przetrzymywane wbrew ich woli. Zubożali i niepiśmienni Pakistańczycy ze wsi zostali podobno zwabieni do Rawalpindi obietnicą pracy i uwięzieni przez tygodnie. Lekarze z Centrum Nerek zamierzali rzekomo ukraść nerki, aby je sprzedać z dużym zyskiem.

Gulnara Karimova

Gulnara Karimova (Karimova), córka byłego przywódcy Uzbekistanu, Islama Karimowa, kierowała potężnym zorganizowanym przestępczym syndykatem, który wykorzystywał podmioty państwowe do wywłaszczania przedsiębiorstw, monopolizacji rynków, zabiegania o łapownictwo i administrowania wymuszeń. W lipcu 2017 r. Biuro Prokuratora Generalnego Uzbekistanu oskarżyło Karimovę o bezpośrednią działalność przestępczą zorganizowanej grupy przestępczej, której aktywa miały wartość ponad 1,3 miliarda dolarów. Karimova została również oskarżona o ukrywanie obcej waluty za pomocą różnych środków, w tym otrzymywanie wypłat z rachunków spółek offshore kontrolowanych przez zorganizowaną grupę przestępczą, nielegalną sprzedaż częstotliwości radiowych i przesyłek lądowych, wyprowadzanie funduszy państwowych z nieuczciwych wypłat dywidend i akcji sprzedaż, nielegalne pobieranie gotówki, nieodbierania zarobków z waluty, i import towarów po zawyżonych cenach. Karimova została również uznana za winną defraudacji funduszy państwowych, kradzieży, uchylania się od opodatkowania i ukrywania dokumentów. Karimova prała dochody z korupcji z powrotem na swoje własne konta poprzez złożoną sieć spółek zależnych i segregowane fundusze portfelowe. Karimova kieruje się na odnoszące sukcesy firmy, aby zmaksymalizować swoje zyski i wzbogacić się w niektórych przypadkach, aby zniszczyć uzbeckich konkurentów. Częściowo ze względu na korupcyjną działalność Karimovej w samym sektorze telekomunikacyjnym, Uzbecy płacili jedne z najwyższych stawek na świecie za usługi komórkowe. Karimova prała dochody z korupcji z powrotem na swoje własne konta poprzez złożoną sieć spółek zależnych i segregowane fundusze portfelowe. Karimova kieruje się na odnoszące sukcesy firmy, aby zmaksymalizować swoje zyski i wzbogacić się w niektórych przypadkach, aby zniszczyć uzbeckich konkurentów. Częściowo ze względu na korupcyjną działalność Karimovej w samym sektorze telekomunikacyjnym, Uzbecy płacili jedne z najwyższych stawek na świecie za usługi komórkowe. Karimova prała dochody z korupcji z powrotem na swoje własne konta poprzez złożoną sieć spółek zależnych i segregowane fundusze portfelowe. Karimova kieruje się na odnoszące sukcesy firmy, aby zmaksymalizować swoje zyski i wzbogacić się w niektórych przypadkach, aby zniszczyć uzbeckich konkurentów. Częściowo ze względu na korupcyjną działalność Karimovej w samym sektorze telekomunikacyjnym, Uzbecy płacili jedne z najwyższych stawek na świecie za usługi komórkowe.

Angel Rondon Rijo

Angel Rondon Rijo (Rondon) to politycznie związany biznesmen i lobbysta na Dominikanie, który przekazał pieniądze od Odebrecht, brazylijskiej firmie budowlanej, dominikańskim urzędnikom, którzy z kolei przyznawali projekty Odebrecht do budowy autostrad, zapór i innych projektów. Według Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, Odebrecht jest konglomeratem budowlanym z siedzibą w Brazylii, który przyznał się do oskarżeń o spisek mający na celu naruszenie przepisów antykorupcyjnych zawartych w ustawie Foreign Corrupt Practices Act i zgodził się na karną grzywnę w wysokości 4,5 miliarda dolarów. W 2017 r. Rondon został aresztowany przez władze Dominikany i oskarżony o korupcję za łapówki wypłacane przez Odebrecht.

Artem Chayka

Artem Chayka (Chayka) jest synem Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej i wykorzystał pozycję swojego ojca i zdolność przyznawania podwładnym niesprawiedliwego pozyskiwania państwowych aktywów i kontraktów oraz wywierania nacisku na konkurencję biznesową. W 2014 roku rozpoczęła się przebudowa autostrady, a konkurent Chayki, który dostarczył materiały do ​​projektu, nagle znalazł się pod obserwacją prokuratorską. Anonimowy list z fałszywą nazwą zainicjował dochodzenie rządowe przeciwko konkurentowi. Inspektorzy rządowi nie przedstawili żadnych dokumentów potwierdzających legalność inspekcji i nie poinformowali podmiotów o dochodzeniu swoich praw. Policja drogowa została rozmieszczona na trasie do konkurenta, stacje kontroli wagi zostały nagle wysłane, a drzewa zostały wykopane i pozostawione, aby zablokować wejścia. Zawodnik został zmuszony do zamknięcia, pozostawiając Chaykę w stanie bezkonkurencyjnie pracować nad projektem autostrady. Również w 2014 r. Chayka złożyła zamówienie na państwową firmę kamieniarską i żwirową i otrzymała kontrakt. Jego konkurent zakwestionował wyniki i złożył pozew. Prokuratorzy następnie napadli na jego dom. Po tym, jak konkurent Chayki wycofał pozew, prokuratorzy wycofali wszystkie zarzuty.

Gao Yan

Gao Yan (Gao) był dyrektorem oddziału Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Pekinie Chaoyang. Podczas kadencji Gao działaczka na rzecz praw człowieka Cao Shunli została zatrzymana w Miejskim Biurze Bezpieczeństwa Publicznego w Pekinie, gdzie w marcu 2014 r. Cao zapadła w śpiączkę i zmarła na skutek niewydolności narządu, jej ciało wykazywało oznaki wyniszczenia i zaniedbania. Cao został aresztowany po próbie wejścia na pokład samolotu, aby wziąć udział w szkoleniu dotyczącym praw człowieka w Genewie w Szwajcarii. Odmówiono jej odwiedzin przez jej prawnika i odmówiono jej leczenia, podczas gdy ona cierpiała na gruźlicę.

Sergey Kusiuk

Siergiej Kusiuk (Kusiuk) był dowódcą elitarnej ukraińskiej jednostki policji, Berkuta. Specjalny Departament Śledczy Ukrainy badający zbrodnie przeciwko działaczom zidentyfikował Kusiuka jako przywódcę ataku na pokojowych demonstrantów 30 listopada 2013 r., Podczas gdy odpowiadał za 290 oficerów Berkuta, z których wielu brało udział w biciu działaczy. Kusiuk został wybrany przez Prokuraturę Generalną Ukrainy jako osoba fizyczna, która wzięła udział w zabójstwach działaczy na placu Niepodległości w Kijowie w lutym 2014 r. Kusiuk nakazał zniszczenie dokumentacji związanej z wydarzeniami, uciekł z Ukrainy i ukrywa się w Moskwa, Rosja, gdzie zidentyfikowano rozpraszanie protestujących w ramach rosyjskiego oddziału prewencji w czerwcu 2017 r.

Julio Antonio Juarez Ramirez

Julio Antonio Juarez Ramirez (Juarez) jest gwatemalskim kongresmanem oskarżonym o nakazanie ataku, w którym dwóch dziennikarzy zostało zabitych, a drugiego rannych. Gwatemalscy prokuratorzy i sponsorowana przez ONZ komisja śledcza badająca korupcję w Gwatemali twierdzą, że Juarez wynajął trafionych mężczyzn, by zabili korespondenta Prensa Libre, Danilo Efraia Zapana Lopeza, którego doniesienia zaszkodziły planowi Juareza, by ubiegać się o reelekcję. Inny kolega dziennikarz Federico Benjamin Salazar z Radio Nuevo Mundo również został zabity podczas ataku i jest uważany za ofiarę uboczną. W ataku został ranny inny dziennikarz.

Yankuba Badjie

Yankuba Badjie (Badjie) został mianowany dyrektorem generalnym Gambii NIA w grudniu 2013 r. I rzekomo miał przewodniczyć nadużyciom przez cały okres jego kadencji. Podczas kadencji Badjiego jako dyrektora generalnego, nadużycia były powszechne i rutynowe w NIA, składające się z fizycznej traumy i innych złego traktowania. W kwietniu 2016 r. Badjie nadzorował zatrzymanie i zabójstwo Solo Sandenga, członka opozycji politycznej. W lutym 2017 r. Badjie został oskarżony wraz z ośmioma podwładnymi o morderstwo Sandenga. Przed objęciem funkcji dyrektora generalnego Badjie był zastępcą dyrektora generalnego NIA ds. Operacyjnych. Zanim został członkiem kierownictwa wyższego szczebla NIA, Badjie poprowadził grupę paramilitarną znaną jako Junglers do kwatery głównej NIA, aby pokonać więźnia przez około trzy godziny, pozostawiając nieprzytomnego więźnia i ze złamanymi rękami. Następnego dnia Badjie i Junglers powrócili, aby ponownie pobić więźnia, pozostawiając go na krawędzi śmierci.

“….W wyniku dzisiejszych działań wszystkie aktywa znajdujące się w jurysdykcji amerykańskiej osób i podmiotów wymienionych w załączniku do rozporządzenia lub wyznaczone przez OFAC są zablokowane, a osoby z USA na ogół nie mają możliwości zawierania z nimi transakcji…”

Clinton i córka byłego Prezydenta UzbekistanuCórka byłego prezydenta Uzbekistanu jest na celowniku służb amerykańskich

Opublikowano za: http://zbigniew1108.neon24.pl/post/141657,donald-trump-wprowadzil-narodowy-stan-wyjatkowy

WYBRANE KOMENTARZE

pod ostatnim tekstem na neon24.pl

 • Eric Schmidt poinformował o swojej rezygnacji z pełnienia obowiązków prezesa konglomeratu Alphabet, w skład którego wchodzi firma Google.
  Niektórzy tę niespodziewaną decyzję z piątku 22 grudnia 2017 roku łączą z podpisanym dekretem o korupcji i łamaniu praw człowieka

http://www.ahijackedlife.com/qanon-weighs-in-on-president-trump-executive-order-to-block-property-of-persons-involved-in-human-rights-abuse-or-corruption/

Zbigniew Jacniacki 25.12.2017 12:25:45

 • Przykłady komentarzy zaszokowanych internautów:

Nie ma nawet świątecznego dnia, ale wydaje się, że to kolejny świąteczny dzień. W rzeczywistości, odkąd Trump został prezydentem, był to dzień świąteczny.

Cholera, wspaniale jest wywoływać płacz liberałów.

Whaaaaaaaaaa Whaaaaaaaa Whaaaaaa, wy liberałowie.
Wysłany 3 dni temu

Tak bardzo chcę w to uwierzyć.
Wysłany 3 dni temu
Lista zabójstw Clintona na święta będzie nieco dłuższa.
Wysłany 3 dni temu

Zbigniew Jacniacki 25.12.2017 12:46:31

 • W CNN już zaczynają się dziać cuda

CNN: “Trump może stać się najbardziej konsekwentnym prezydentem w epoce nowożytnej”
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ngoGqp-iawk

Zbigniew Jacniacki 25.12.2017 13:37:37

 • Jeżeli to prawda to zapowiada się ciekawie.

Ciszą w mediach ściekowych też może być interpretowana w dwojaki sposób… albo nic takiego nie miało miejsca albo to prawda bardzo niewygodna dla “głębokiego państwa”.

Zakładając że to prawda .. to to oznacza wywołanie otwartej wojny
z “głębokim państwem”
Lista 13 osób to tylko “przesłanie” do globalnego głębokiego państwa.
To przykłady za co będą ścigani i jak będą karani.

Teraz globalni bandyci mają dwa wyjścia..albo się cofnąć i działać
w bliższej zgodzie z prawem…ale to uniemożliwia przepychania swoich niemożliwych do zaakceptowania racji..(np racji Izraela vs Palestyńczycy czy reszta świata gojów) Przepychać “racje” Izraela itp. można jedynie drogą korupcji lub zastraszania.

Druga opcja to gorący zamach stanu w USA czyli likwidacja Prezydenta i przejęcie władzy w USA.

Ponieważ pierwsza opcja nie wchodzi w grę.. pozostaje druga opcja.
Tramp podpisał na siebie wyrok śmierci.

Dla “globalnych bandytów” pozostaje tylko kwestia techniczna (trudna) jak tego dokonać.

Tramp powinien się zwrócić do Putina o pomoc w zakresie ochrony własnego życia i demokracji w USA.
Putin pomoże 🙂
Tramp może też poddać USA Rosji i zaprowadzić w USA Rosyjski ład i porządek głównie w zakresie trzymania za mordę oligarchów.

Trochę sobie żartuje .. ale sprawa jest poważna i o globalnych reperkusjach.

Oscar 25.12.2017 14:46:16

 • @Oscar 14:46:16

“Tramp podpisał na siebie wyrok śmierci.”

Rzeczywiście żartujesz z tym “wyrokiem”.
Jak ten dekret D. Trumpa:
“Executive Order Blocking the Property of Persons Involved in Serious Human Rights Abuse or Corruption”

ma się do tego, który wydał JFK 4 czerwca 1963 roku:
„Executive Order 11110”
i który okazał się wyrokiem śmierci dla niego?
Tamten dekret JFK skierowany był przeciw oligarchii finansowej czyli grupie trzymającej władzę.
Dekrety prezydenckie są poleceniami prezydenta które nie wymagają autoryzacji przez kongres i które muszą być wykonane.
Okazuje się mianowicie że numer 11110 był jedynym dekretem który został całkowicie zignorowany. Prezydent Kennedy orientował się czym grozi taka sytuacja ale zdecydował się na konfrontację. Chcąc ratować resztki wpływu prezydenta na gospodarkę i przeciwdziałać wykupywanej własności Stanów Zjednoczonych, wydał właśnie ów feralny dekret 11110 i zapłacił za to życiem.

35stan 25.12.2017 15:11:03

 • @Zbigniew Jacniacki 12:46:31

Niemcy szykują się na nieprzewidywalne skutki rozpadu UE. Tak wynika z raportu przygotowanego dla Bundeswehry. Niemiecka prasa dotarła do tajnego dokumentu, opracowanego na wewnętrzne potrzeby Bundeswehra. Analiza dokonuje symulacji różnych scenariuszy wydarzeń społecznych i politycznych, które mogą wydarzyć się w Unii Europejskiej do 2040 r. „Perspektywa strategiczna 2040” nie wyklucza scenariusza rozpadu UE. Przygotowano sześć scenariuszy dotyczących polityki bezpieczeństwa. Pierwszy dotyczy rozpadu Unii. Bundeswehra zakłada, że jeżeli ten scenariusz dojdzie do skutku, może dojść do „wielokrotnej konfrontacji”, czyli do konfrontacji zbrojnych w Europie i na świecie. Międzynarodowy porządek może się rozpaść, a globalizacja zatrzymana. Z rozszerzania UE w zasadzie zrezygnowano, kolejne kraje opuściły wspólnotę. Europa w wielu dziedzinach straciła swoją globalną konkurencyjność piszą autorzy. Coraz bardziej nieuporządkowany, po części chaotyczny i ogarnięty konfliktami świat zmienił dramatycznie sytuację w dziedzinie polityki bezpieczeństwa Niemiec i Europy dodają. Piąty scenariusz jest mniej groźny, oczywiście dla niemieckich interesów. Według analityków Bundeswehry, część wschodnich państw członkowskich UE zamrozi integrację europejską, inne „przyłączają się do bloku wschodniego”. Blok wschodni składa się według autorów analizy głównie z Chin i Rosji. Kolejny, czwarty, zatytułowany „Wielobiegunowa konkurencja” ekstremizm obejmie zasięgiem coraz większą część Europy. Może to sprawić, że niektórzy partnerzy unijni zaczną szukać „zbliżenia z »państwowo-kapitalistycznym modelem« Rosji”. Globalizacja załamie się, a państwa będą się izolować. USA są w tym niejasnym porządku świata nadal potrzebne jako mocarstwo wprowadzające porządek a przy tym stają się coraz bardziej obciążone tą rolą czytamy. Dokument jest niezwykle ciekawy, pokazuje nie tylko scenariusze dalszego istnienia UE, ale również jakie trendy w najbliższych latach będą wpływać na społeczeństwo i jak na nie reagować. W analizie opracowano jak armia niemiecka ma przygotować się do zagrożeń i jak powinna na nie odpowiadać. Program jest ramowy, nie zawiera szczegółowych informacji na temat uzbrojenia i liczebności niemieckiej armii. Nie ma się jednak co dopatrywać w dokumencie sensacji. Podobne analizy przygotowują eksperci m. in. dla armii USA i służb amerykańskich. W Europie takie prognozy przygotowuje m. in. Wielka Brytania czy Holandia. Tajna analiza niemieckiego ministerstwa obrony jest pod każdym względem godna uwagi. Ów oficjalny dokument rządowy z całą jasnością opisuje możliwą klęskę Unii Europejskiej, która może mieć nieprzewidywalne skutki dla bezpieczeństwa Niemiec.

Źródło: Der Spiegel

Ps…Najbardziej prawdopodobny jest scenariusz siódmy: Niemcy wywołują III wojnę Światową, a potem ich nie ma. Analitycy zachodniej Europy od dawna wieszczą nieuchronny rozpad UE i wszyscy są zgodni, że nastąpi to w najbliższych latach. Także my musimy przygotować się na albo rozpad UE, albo wyjście lub wypchnięcie. Czemu PiS już ludzi nie uświadamia? a powinien!

kula Lis 67 25.12.2017 15:22:48

 • Agencja TASS zauważyła obecność na liście 13 ( hołd dla templariuszy???)nazwisko syna prokuratora generalnego Federacji Rosyjskiej

“”” USA nakłada sankcje na syna rosyjskiego prokuratora generalnego Artema Chaika””””
http://tass.com/world/982357

Zbigniew Jacniacki 25.12.2017 15:23:12

 • Ilu amerykanów nic na ten temat nie wie???

Denise Carman
2 dni temu
“”””… nie ma absolutnie żadnego wzmianki o tym tutaj w USA. Często słucham wiadomości. Nic o tym nie jest zgłaszane. Jestem przerażony, że tak wielu z nas przechodzi przez nasze dni, myśląc, że wszystko jest w porządku…”””

Zbigniew Jacniacki 25.12.2017 15:58:55

 • @35stan 15:11:03

Żartowałem raczej z Rosją i Putinem.

Co do realnego zagrożenia dla Trampa raczej nie.

Jeżeli informacja o dekrecie jest prawdziwa, to znaczy że Tramp walczy.
Uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela toż w istocie godzi w interesy globalnego żydostwa .. bo konsoliduje świat przeciw Izraelowi.

To subtelna gra.. globalna mafia jest jeszcze bardzo silna… i jednocześnie
bezsilna w stosunku do Rosji i sojuszników.
Tramp ma pozycję między Żydowskim młotem a ruskim kowadłem

Oscar 25.12.2017 16:13:31

 • @35stan 15:11:03


Ilu amerykanów nic na ten temat nie wie???
Denise Carman
2 dni temu
“”””… nie ma absolutnie żadnego wzmianki o tym tutaj w USA. Często słucham wiadomości. Nic o tym nie jest zgłaszane. Jestem przerażony, że tak wielu z nas przechodzi przez nasze dni, myśląc, że wszystko jest w porządku…”””
nadużycie link skomentuj
Zbigniew Jacniacki 25.12.2017 15:58:55

Też cisza, media całkowicie ten dekret ignorują..
Tu już widać pewną analogię do dekretu Kennedy’ego.

Oscar 25.12.2017 16:19:31

 • @Zbigniew Jacniacki 15:58:55

Zgodnie z danymi jakie przedstawił Biały Dom tzw. migracja łańcuchowa kosztuje podatników 300 mld dolarów rocznie!, a jeden imigrant może sprowadzić do Stanów Zjednoczonych ponad 120! spokrewnionych z nim osób. Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa już na początku 2017 roku zapowiedziała walkę z tzw. migracją łańcuchową, argumentując, iż jest to kosztowna luka prawna pozwalająca legalnym imigrantom sprowadzić rodziny i krewnych nawet wtedy, gdy są to pracownicy niewykwalifikowani i po przyjeździe do USA zaczynają od razu korzystać ze świadczeń opieki społecznej. To koniec z tzw. zieloną kartą.

kula Lis 67 25.12.2017 16:53:31

 • Dziwna sprawa z tym rozporządzeniem.

Mam bardzo mieszane uczucia co do celu tych posunięć. Mogą być wstępem do rozbudowy organizacji do walki z przeciwnikiem politycznym i gospodarczym określonej grupy ludzi.
Wszystko co przepychane jest w ciszy po prostu śmierdzi.
Czy wiedzieliście o 17 stanach w USA które narzuciły na swoich indywidualnych mieszkańców i cały działający na tych ziemiach biznes prawo które zakazuje “bojkotu” Izraela i ich produktów? Oczywiście zakaz sprzeciwu z polityką tamtego państwa także został wprowadzony. To znaczy że mimo konstytucji jeżeli publicznie będziemy wypowiadać się przeciw Żydom oraz okazywać niechęć do ich poczynań i biznesów narażeni będziemy na reperkusje. To naprawdę działa a niektórzy ludzie niedostosowujący się do tych stanowych “praw” zaczynają je odczuwać na własnej skórze. To nie jest śmieszne. Na przykład gdy firma nie chcę współpracować z firmą izraelską może być posądzona o łamanie tych praw czyli o “antysemityzm” i prawnie ukarana. Tak samo gdy osoba indywidualna kupując w sklepie ziemniaki wypowie się że np. kartofli z Izraela nie będzie kupować bo “coś tam” jej się z tym państwem nie podoba według tych praw może być ukarana.
Tak samo z tymi nowymi “wynalazkami” Trumpa. Może to być tylko wstęp do globalnej “wojny” skierowanej w przeciwników jakiejś tam doktryny i obawiam się że promujący interes tamtego państwa a nie USA
gdzie pełnienie żandarma świata i “Chrystusa narodów” w ogóle jest pomysłem poronionym.

Stara Baba 25.12.2017 17:18:31

 • @kula Lis 67 16:53:31

Jak Niemcy potrzebowali taniej siły roboczej (jedna deputowana do Bundestagu powiedziała, że na te setki tysięcy 54 osoby podjęły pracę w Niemczech) to trzeba było ściągać ich do siebie i brać za nich odpowiedzialność. Przy okazji tego tekstu przypomniał mi się taki trafny dowcip: “Przychodzi do urzędu Niemiec z psem, aby dostać na niego zasiłek. Urzędnik odparł: Nie dajemy psom zasiłków. – A dlaczego? Jest brązowy, śmierdzi, jest agresywny, rzuca się na ludzi na ulicy, nigdy w życiu nie pracował, słowa nie zna po niemiecku. – No dobra, wyślemy czek w poniedziałek – potwierdza urzędnik”

kula Lis 67 25.12.2017 17:24:19

 • @Stara Baba 17:18:31

hehe jednym słowem demokracja i wolność w rozkwicie.

Co do milczenia mediów to myślę że to jest złowieszcze milczenie.
To nie Tramp dyryguje mediami .. ale jego wrogowie z “głębokiego koszernego państwa”.

Prawa stanowe są pewnie wymuszane na stanach przez to “głębokie koszerne państwo”
Ten typ “demokracji” jest twardy i pęka z impetem nagle, z wielkim hukiem, jak sucha gałązka. A naprężenie na linii koszerni-demokracja ciągle rosną i nie tylko w USA ale na całym świecie.

Oscar 25.12.2017 18:36:16

 • Dallas.

Teraz jest jasne dlaczego Trump nawiązał kontakty sugerujące brak zaufania do służb państwowych.
Jeśli jest tylko jeden – przegra i zdarzy się drugie Dallas.
Chyba ze firmuje grupę chcącą dokonać sanacji USA.
Wtedy jakieś szanse są.
Ale i tak krew się poleje.

brian 25.12.2017 19:01:07

 • @AgnieszkaS 21:30:35

“…I hereby declare a national emergency to deal with that threat….”

Niniejszym ogłaszam stan wyjątkowy, aby poradzić sobie z tym zagrożeniem.

Nie liżę pulchnych stóp Trumpa.
Uznałem, że ten dekret to poważna sprawa.

Jeżeli część elity amerykańskiej straci dostęp do funduszy , to straci możliwości politycznej działalności.
Ato niewątpliwie wywoła jej niezadowolenie.
Czy dojdzie do zamachu?
Pamiętam kartę z The Economist przedstawiającą Trumpa.
Nie stała prosto, jakby się chwiała….
Czy się przewróci…
?

Zbigniew Jacniacki 25.12.2017 22:14:30

 • W Polsce nadal cicho

Ale już w na witrynie Belsat.eu w wersji polskojęzycznej można przeczytać notkę o sankcjach na przyjaciela syna …Łukaszenki.

“USA wprowadziły sankcje przeciwko przyjacielowi syna Łukaszenki
2017.12.22
15:53

Departament Finansów USA skorzystał z „prawa Magnickiego”. Artiom Czajka jest synem rosyjskiego prokuratora generalnego Jurija Czajki.

Według Amerykanów Artiom Czajka wykorzystywał pozycję i możliwości ojca , by w wątpliwy sposób pozyskiwać majątek i kontrakty państwowe. Dzięki pomocy ojca miał też wywierać presję na konkurencję – informuje portal Meduza.

Artiom Czajka jest przedsiębiorcą. Wraz z bratem stali się powszechnie znani po publikacji filmu Fundacji Walki z Korupcją założonej przez Aleksieja Nawalnego. W produkcji pod tytułem „Czajka” filmowcy-aktywiści twierdzą między innymi, że dokonywali oni wrogiego przejęcia przedsiębiorstw.

Sam Artiom Czajka odrzuca te oskarżenia. Narzucone przez USA sankcje nazwał próbą wywarcia presji na rosyjską prokuraturę.

Dodajmy, że rosyjski biznesman jest szefem klubu motocyklowego N.O.G. Iron Birds, który od 2014 roku jest jednym z organizatorów zlotu motocyklowego N.O.G. RallyMinsk. Struktury związane z Czajką są też sponsorami imprezy w białoruskiej stolicy.

Jak twierdzą strony internetowe białoruskich motocyklistów – bajkerów – gości i uczestników zlotu zawsze osobiście wita białoruski prezydent Alaksandr Łukaszenka. W 2017 przed uczestnikami zlotu wystąpiła nawet prezydencka orkiestra.

Według mediów Artiom Czajka przyjaźni się z Wiktarem Łukaszenką, najstarszym synem i doradcą białoruskiego prezydenta, który także należy do bajkerskiej subkultury. Obaj motocykliści często trafiali razem przed obiektywy kamer i aparatów dziennikarzy.

Artiom Czajka (w okularach przeciwsłonecznych) i Wiktar Łukaszenka (z czarnym wąsem). Zdjęcie – tut.by, Zmicier Bruszko
21 grudnia amerykańskimi sankcjami objęto łącznie 15 osób z różnych krajów, a także ponad 30 firm. Na „czarnej liście” znajduje się między innymi córka zmarłego prezydenta Uzbekistanu Gulnar Karimowa, były prezydent Gambii Yahya Jammeh, serbski handlarz bronią Słobodan Teszicz oraz były dowódca kijowskiego Berkutu Serhij Kusiuk.

Przyjęty przez amerykański parlament „akt Magnickiego” pozwala na wprowadzenie sankcji wobec osób i firm zaangażowanych w łamanie praw człowieka. Jej uchwalenie zostało w Rosji przyjęte z oburzeniem i zapowiedzią stworzenia podobnego, „odwetowego” prawa.

Zbigniew Jacniacki 25.12.2017 22:24:37

 • niezależna.pl wspomina o liście osób objętych konfiskatą, ale powołuje się jedynie na stronę amerykańskiego ministerstwa skarbu

Zero odniesienia do Executive Order prezydenta Trumpa.

“ŚWIAT / WIADOMOŚĆ / 21.12.2017, godz. 18:36
http://niezalezna.pl/212189-52-kolejne-osoby-wpisane-na-liste-magnitskiego

Zbigniew Jacniacki 25.12.2017 22:38:00

 • Ponieważ Executive Order obowiązuje od 21 grudnia od północy, to niektóre osoby dopatrują się w tym fakcie pewnej mistyki.

W czasie najdłuższej nocy pojawiła się “iskra” , która będzie rozjaśniać ciemności.

Zbigniew Jacniacki 25.12.2017 22:51:35

 • @Zbigniew Jacniacki 22:24:37

“Ja, DONALD J. TRUMP, Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, stwierdzam, że powszechność i dotkliwość przypadków łamania praw człowieka i korupcji mają źródło w całości lub w znacznej części poza Stanami Zjednoczonymi”

Uważam, że Trump powinien skupić się na korupcji w USA, a nie poza Stanami Zjednoczonymi. Jest jej tak wiele w amerykańskich granicach, że będzie miał zajęcie do końca swojej prezydentury.

Dla Polski wskazane jest maksymalne wykorzystanie “sojuszu” z Trumpem; w żadnym jednak razie nie wolno nam idealizować tej osoby.

AgnieszkaS 25.12.2017 23:47:41

 • @AgnieszkaS 23:47:41 w żadnym jednak razie nie wolno nam idealizować tej osoby

Oczywiście, bo nie można idealizować ŻADNEGO człowieka.

Zbigniew Jacniacki 25.12.2017 23:56:07

 • @Zbigniew Jacniacki 22:51:35

O tym zamiarze D. Trampa pisał B. Fulford. Publicysta ten często histeryzuje, jednak sporo jego raportów sprawdza się.

morgan 25.12.2017 23:59:36

 • Nareszcie USA Czaja asie łamaniem praw człowieka w związku ze szczepieniaimi narzuconymi również przez USA

PRZED NAMI ROK 2018 – SETNA ROCZNICA JEDNEJ Z NAJWIEKSZYCH ZBRODNI MEDYCYNY AKADEMICKIEJ UKRYTEJ POD NAZWA TZW, GRYPY HISZPANKI,

Cywilizacja ludzka weszła w okres historii, w którym rozumienie świata, w jakim żyjemy zręcznie zastąpiono fałszywymi wyobrażeniami niemającymi nic wspólnego z obiektywna prawda. Przerażające jest to ze masy ludzkie sformatowano
do takiego poziomu nieświadomości w której zachowując często bardzo wysoki poziom merytorycznej inteligencji w walskich obszarach staja się jednocześnie niezdolne do najprostszej refleksji nad sprawami, które są fundamentalne dla ich życia i życia ich bliskich. Nie mogące powiązać logicznie najprostszych faktów i wyciągać najprostszych wniosków. Oddając się autorytetowi tzw. ,,nauki i badan naukowych,, cale narody poprzez przejecie kontroli nad przepływem informacji w systemach edukacyjnych i mediach sprowadzono jak mawiał Lenin do roli ,,użytecznych idiotów.. Jednym z takich fundamentalnych fałszywych wyobrażeń jest cały system wyobrażeń na temat zdrowia. pozwala on ludziom niegodziwym na dowolne ograbianie ludzi ze zdrowia pod pozorem ,,opieki zdrowotnej,, Jedna z zasadniczych przyczyn jest przejecie kompleksu farmaceutyczno -medycznego przez kompleks finansowy, tym samym decydowanie o kierunku rozwoju całej medycyny i profilaktyki zdrowotnej .

Skutkiem tego jest np. wykładniczy kilkutysiąc procentowy wzrost zachorowań na nowotwory w stosunku do okresu przed wprowadzeniem szczepień ,,ochronnych,, Próba generalna możliwości masowego mordowania milionów ludzi było celowe infekowanie ludzi durem brzusznym ukrytym potem pod nazwa tzw. ,,grypy hiszpanki,, jakie narzucono większości państw uczestniczących w I wojnie światowej. W konsekwencji przymusowych szczepień głównie młodych mężczyzn skoszarowanych w jednostkach wojskowych [ często pod groźba sądu polowego] całego zachodniego świata, doszło do dziesiątków milionów zgonów w wieku największej odporności. We wszystkich raportach medycznych tamtego okresu nazywano to paratyfusowym zapaleniem płuc z typowymi objawami jak biegunka i wymioty Dopiero kilka lat później winę zrzucono na ,,grypę hiszpankę ,, utrwalając to pojęcie w pamięci ludzi . Chorzy umierali uduszeni własną krwią i płynem, które zalewały im płuca. Okazuje się ze powszechnie wtedy stosowane ,,szczepionki,, komponowane były właśnie na bazie duru brzusznego poprzez namnażanie go na różnych nosicielach od świni do ptactwa . Otrzymano w ten sposób szczep o dużej zjadliwości, w konsekwencji których, liczba ofiar tej ,,grypy hiszpanki ,, sięgała wg niektórych źródeł – dziesiątków milionów osób. Po za tym w ,,leczeniu,, stosowano substancje farmakologiczne które potęgowały efekty płucne. Stoimy dziś przed faktem wprowadzania obowiązkowych szczepień również nałożonych na duża represyjność w przypadku odmowy, czy nie jest to sytuacja podobna do tej przed 1918r. I czy nałożenie czasowe jakiegoś konfliktu w Europie z obowiązkowymi szczepieniami nie da tym osobnikom okazji do powtórzenia ,,grypy hiszpanki ,,w skali nieporównywalnie większej opartej o dogłębne poznanie genomu człowieka i fizjologicznej biochemii organizmu. Wyszczepialność w Polsce na poziomie 99 procent to sytuacja, w której mówienie o świadomym i wolnym społeczeństwie polskim to kpina z danego człowiekowi rozumu i przyrodzonej zdolności myślenia. Bo tylko głupiec może mówić o wolności, gdy ktoś mający nie jasne intencje przywłaszcza sobie prawo do bezpośredniej fizycznej ingerencji w twoje fizyczne ciało. Każdy musi zrozumieć,  ze ma prawo przed tym się bronić, aż do użycia środków ostatecznych. [ patrz wypowiedź Korwina Mike oraz fakt przepędzenia ekip szczepiennych WHO z Pakistanu ] . Niema dziś sprawy ważniejszej niż uchylenie tego diabelskiego nakazu poprzez aktywne działanie. ,Oglądanie meczu w telewizji w wygodnym fotelu.. czy też inny infantylny sposób przyjemnego spędzania wolnego czasu [piosenka pt,,Gina Ludzie ,,] to wspieranie zbrodniarzy szczepionkowych i dawania im wolnej ręki do swych działań, oni pewnego dnia staną przed twym domem by poddać cię obowiązkowemu ,,uodpornieniu,, wtedy jednak może być za późno na przeciwdziałanie ..
Materiał audiowizualny tyczący ,,grypy hiszpanki,, zawarty jest w okolicach 50 minuty filmu ,,Śmiertelny Zastrzyk Prawdziwa Historia Szczepień,, oraz artykułach Dr jerzego Jaskowskiego.

jan 26.12.2017 00:22:32

 • @AgnieszkaS 00:52:32

Rozumiem , ze ma Pani emocjonalny stosunek do Trumpa.
Ja takiego nie mam.
Przedstawiłem dokumenty z oficjalnych stron administracji USA.

Mogą one stać się przyczyną , jak pisali wcześniej koledzy komentatorzy, zamachów, aresztowań a może nawet rozruchów społecznych…

Uważam , że sprawa jest dla Polaków ważna, gdyż siły administrujące naszym krajem podlegają sterowaniu amerykańskiemu.
Czyli mogą narazić naszych rodaków na podobne scenariusze polityczne.

Zbigniew Jacniacki 26.12.2017 01:19:13

 • Autor zrobił widły z igły i wprowadził czytelników w błąd

Narodowy stan wyjątkowy” to tyle, co “war measured” czyli stan wojenny, kiedy wszelkie prawa obywatelskie są zawieszone, wprowadzona godzina policyjna, restrykcje dotyczące przemieszczania się obywateli i kiedy czołgi, samochody pancerne i uzbrojone patrole pojawiają się na ulicach miast.

Nic podobnego się nie wydarzyło i się nie wydarzy, przynajmniej nie na podstawie tego zarządzenia.

“National emergency to deal with that threat” może znaczyć tyle, co zintensyfikowane wysiłki wszelkich służb w stosunku do wymienionych osób. I tyle.

Bardzo wątpię, aby akurat te osoby były największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa USA, aczkolwiek, jeśli Trump zacznie wojować z połową świata, pośrednio mogą one stanowić wielkie zagrożenie dla USA, tak jak książę Ferdynand stał się zagrożeniem dla Europy.

Trump określił poprzednio kryzys związany z zażywaniem narkotyków jako “national emergency” i co z tego wynika?

Z pewnością nie uszczelnienie przemytu i produkcji, co powinno mieć miejsce, ale zwiększone wydatki na leczenie skutków uzależnienia i rozszerzony zakres interwencji.
https://www.livescience.com/60119-opioid-crisis-national-emergency.html
http://www.duhaime.org/LegalDictionary/N/NationalEmergency.aspx

Lotna 26.12.2017 02:26:54

 • @Lotna 02:26:54

Całe szczęście , że nie napisałem “stan wojenny” , prawda ?
Czy to są widły z igły?
Uważam , że nie.

Proszę przeczytaj esej o sytuacji w USA widzianej oczyma pisarza Davida Wilcocka

https://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1223-targeted-arrests

“”” Oszałamiające nowe dowody: masowe oskarżenia, ukierunkowane aresztowania i ujawnianie kosmicznych istot…”””

Bardzo świeża sprawa sprzed kilku godzin…

Zbigniew Jacniacki 26.12.2017 02:52:55

 • @AgnieszkaS 21:28:36

Jest wiele niewiadomych i musi być bo Tramp jest za słaby wobec “głębokiego państwa” na otwarte wyzwania.
Tramp musi szukać lokalnych amerykańskich sojuszników którzy dużo mogą… a nie są częścią “głębokiego państwa”.
Obniżka podatków Oligarchom może być takim ruchem.
Dla mafijnym oligarchów takie obniżki niczego nie zmieniają oni i tak żyją z korupcji wg schematu żyd na państwowym stołku daje zarobić żydowi na prywatnym stołku.. a potem zmiana …stołków .. i dalej ta sama zabawa.

W Polsce cała prywatyzacja na tym polegała wszyscy wielcy “prywatyzatorzy” to żydzi a wielcy beneficjenci to też żydzi choć nie koniecznie Polscy.

Polskę ograbiła (sprywatyzowała) globalna mafia żydowska
W USA ta mafia dokona`la tego już dano tylko tam to nie była prywatyzacja bo tam od zawsze był kapitalizm, tam była koncentracja  majątków w rękach żydowskich oligarchów czyli monopolizacja gospodarki przez globalną mafię żydowską .

Oscar 26.12.2017 09:04:07

 • @Zbigniew Jacniacki 22:24:37

“Według Amerykanów Artiom Czajka wykorzystywał pozycję i możliwości ojca , by w wątpliwy sposób pozyskiwać majątek i kontrakty państwowe. Dzięki pomocy ojca miał też wywierać presję na konkurencję – informuje portal Meduza.”

To bardzo znamienna informacja.
Tak właśnie działa globalna mafia żydowska.

Cały senat w USA to “utrzymanki” czyli marionetki globalnej mafii żydowskiej.
Globalny żyd na stanowisku państwowym daje zarobić na kontraktach państwowych globalnej mafii żydowskiej czyli formom żydowskim.

Tak i w Polsce wyglądała prywatyzacja czyli grabież majątku narodowego Polaków.
Wszyscy wielcy (w sensie wielkoskalowi) “prywatyzatorzy to żydzi.

To może być w istocie przesłanie do globalnej mafii żydowskiej…
Ja to tak właśnie odczytuję.

Tramp walczy z głębokim państwem czyli z globalna mafią żydowską .. ostrożnie miękko…ale konsekwentnie..widzę tu jakby pokrewieństwo do metod Putina w stosunku do Oligarchów (głównie też żydowskich) miękko, miękko .. ale w domyśle …nie do odrzucenia…
czyli twardo.

Oscar 26.12.2017 09:13:40

 • @Zbigniew Jacniacki 23:56:07

Boga też nie wolno idealizować.
Każda idealizacja wprowadza w błąd, jest kłamstwem czyli oszustwem.

Oscar 26.12.2017 09:16:30

 • @Husky 22:25:02

Trump USA

 

NWO 18Krystyna Trzcińska 26.12.2017 09:37:31

Opublikowano za: http://zbigniew1108.neon24.pl/post/141657,donald-trump-wprowadzil-narodowy-stan-wyjatkowy

Comments

 1. cerevisarius says:

  @Oscar zarządzenie Kennedyego zostało wykonane, o czym świadczą silverdollars – bardzo dziś poszukiwane, produkowane poza systemem FED-u. Inna rzecz że zaraz po zamachu zostało to odwołane przez następcę jako pierwsza chyba decyzja…

Wypowiedz się