Pieniądz jako narzędzie współpracy, rozwoju i harmonii społecznej, czy rywalizacji, wywłaszczenia, destrukcji i zniewolenia

LOGO KIP

We współczesnym świecie dominuje ekonomia korporacyjna, której fundamentem jest lichwa, spekulacja i kreacja pieniądza z niczego przez prywatne banki w formie długu. Główną zasadą tej ekonomii jest prywatyzacja zysków i uspołecznienie kosztów. Najważniejszym przejawem prywatyzacji jest uczynienie pieniądza towarem, jego kreacja i administrowanie w skali świata przez  nieliczne “rodziny” bankierskie. Skutkiem tego systemu jest rosnące zadłużanie i przejmowanie własności państw i społeczeństw, co pozbawia je najważniejszych atrybutów: wolności, współpracy, suwerenności, rozwoju i harmonii społecznej.

Prelegenci Konferencji posiadają wiedzę na temat  istoty obecnego systemu pieniężnego, gromadzoną do ponad dwudziestu lat. Wiedzy tej nie przekazuje się w szkołach i uczelniach ekonomicznych.   Wiedza nauczana fałszuje istotę pieniądza, a tym samym opartej na nim ekonomii. Ta ekonomia stanowi  fundament: rywalizacji, nazywanej konkurencją, wywłaszczenia ludzi z własności, destrukcji społecznej, gospodarczej i politycznej oraz zniewolenia ludzi.

Wymienieni niżej referenci reprezentują nową ekonomię, opartą na fundamencie pieniądza bezodsetkowego, eliminującego spekulację i kreację pieniądza bez pokrycia w wytwarzanych przez społeczeństwo dobrach. Do Grupy tej należy jeszcze zaliczyć dr Szczęsnego Z. Górskiego, Krzysztofa Lewandowskiego, Janusza Lewickiego i św. pamięci Jacka Rossakiewicza. Zasługą Grupy jest upowszechnienie, w ostatnich latach w Polsce, świadomości i wiedzy na temat obecnego, lichwiarskiego, spekulacyjnego i  destruktywnego sytemu pieniężnego oraz wskazanie zdrowych, naturalnych systemów finansowych, nierzadko sprawdzonych w społecznej praktyce.

Na stronie Klubu jest wiele publikacji, z tego obszaru ekonomii.

Konferencja jest kontynuacją całego szeregu konferencji na temat systemów finansowych, w tym pieniądza, z udziałem m.in. osób Grupy  wymienionych powyżej i poniżej . Ostatnia konferencja naukowa o równie szerokim zakresie: interdyscyplinarnym, historycznym i globalnym, pt. „Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe w warunkach kryzysu” została zorganizowana w dniu 27 marca 2014 r. w Warszawie przez Krajową Radę Spółdzielczą i Warszawską Szkołę Zarządzania – Szkołę Wyższą jako organizatorów instytucjonalnych.

Serdecznie zapraszamy na Konferencję wszystkich poszukujących wiedzy w zakresie objętym programem, który ma charakter w dużym stopniu interdyscyplinarny, globalny i trochę historyczny. Wstęp wolny, ale ilość miejsc siedzących jest ograniczona na sali do 110.

 

Program Konferencji Naukowej

Pieniądz jako narzędzie
współpracy, rozwoju i harmonii społecznej,
czy rywalizacji, wywłaszczenia, destrukcji i zniewolenia.

Miejsce:         Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62 (300 m od Placu Bankowego w kierunku wschodnim, gmach między torami tramwajowymi; dojazd od Centrum: 2 stacja metra lub 3 przystanek tramwajem)

Termin: 3 czerwca 2017 r. (sobota) godz. 11.00, prosimy o przybycie do 10.45

11.00  Otwarcie i powitanie: dr Dariusz Grabowski
11.15  Sesja – prowadzenie: dr Krzysztof Lachowski
  1. Wstęp filmowy – 1-5 minut
Kreacja pieniądza dłużnego, jako fundament ekonomii korporacyjnej i możliwe kierunki zmian systemu pieniężnegodr Krzysztof Lachowskiwiceprezes zarządu Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej (35) minut)
  1. Wstęp filmowy – 1-5 minut
Konsekwencje socjologiczno-społeczne, ekonomiczno-gospodarcze i polityczno-ustrojowe utrzymania obecnego systemu pieniądza dłużnego.Dariusz Brzozowiec lider walut lokalnych w Polsce, Klub Inteligencji Polskiej (35 minut)
  1. Wstęp filmowy – 1-5 minut
Globalne, uwarunkowania zmian obecnego systemu finansowego, administrowanego przez światową finansjerę (prywatne banki)Marek Głogowskiekspert Polskiego Lobby Przemysłowego im. E. Kwiatkowskiego (35 minut)
  1. Dyskusja – 40minut

14.00          Przerwa – 30 minut

14.30          Panel dyskusyjny (razem z dyskusją z uczestnikami – ok. 90 minut)
 Analiza i ocena docelowych i przejściowych koncepcji zmian systemu finansowego. Szanse i zagrożenia.
Moderacja:

Krzysztof Lachowskiwiceprezes zarządu Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej

Paneliści:

Dariusz Brzozowieclider walut lokalnych w Polsce, Klub Inteligencji Polskiej

Marek Głogowskiekspert Polskiego Lobby Przemysłowego im. E. Kwiatkowskiego

Robert Jankowskiekspert  Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych

Izabela Litwin  – Fundacja „Jesteśmy Zmianą”

16.00          Podsumowanie

16.20          Ogłoszenia i zakończenie

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej
Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych

 

Informacje o prelegentach Konferencji:

Dariusz Sławomir Brzozowiec – z wykształcenia dyplomowany technik leśnik, z pasji alternatywny ekonomista. Autor publikacji o tematyce ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem problemów współczesnej ekonomii. Znawca i praktyk założeń oraz funkcji walut lokalnych oraz komplementarnych systemów transakcyjnych. Popularyzator wiedzy o istocie pieniądza i systemach pieniężnych. Wieloletni współpracownik w funkcji dyrektora organizacji międzynarodowej IRTA, działającej na rzecz rozwoju alternatywnych systemów walutowych.  Szkoleniowiec w zakresie wdrażania komplementarnych systemów walutowych w kraju oraz za granicą. Prelegent wielu konferencji dotyczących problemu współczesnego pieniądza w skali: lokalnej, krajowej i międzynarodowej. Aktualnie jako lider Polskiej Waluty Lokalnej Zielony, wprowadził do polskiej przestrzeni gospodarczej nową komplementarną  walutę  obsługującą kilkaset przedsiębiorstw.

Marek  Głogowski  – ukończył interdyscyplinarne studia inżynierskie, studia ekonomiki przemysłu  i podyplomowe studia zarządzania gospodarką narodową. Menadżer specjalista  zarządzania przedsiębiorstwami i organizacjami gospodarczymi. Był dyrektorem naczelnym i prezesem przedsiębiorstw z kilku branż gospodarki. Pracował w administracji rządowej. Jest ekspertem Polskiego Lobby Przemysłowego w dziedzinie gospodarki i infrastruktury.  Przygotował kilka konferencji PLP, dziesiątki referatów i opinii oraz szereg publikacji z obszaru  gospodarki – przemysłu , infrastruktury i procesów globalizacji.

Piotr Robert Jankowski – ukończył studia historyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W czasie studiów współtwórca i redaktor podziemnego pisma społeczno – politycznego Vade Mecum. Współorganizator Kongresu Prawicy Polskiej z 1 maja 1990 r oraz autor jednego z wygłoszonych na nim referatów programowych (z ramienia Ruchu Narodowo – Liberalnego). Na początku lat 90 kandydat w wyborach do Rady Miasta Łodzi (90 r.) i do Sejmu (91 r.) z listy Ruchu Narodowo – Liberalnego. Współtwórca RNL oraz jego programu gospodarczego, który wyrastał z ostrego sprzeciwu wobec terapii szokowej tzw. planu Balcerowicza. Wykładowca w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej na kierunku studiów podyplomowych z nowej ekonomii – Nawigatorzy Jutra. Od ćwierćwiecza prywatny przedsiębiorca. Obecnie ekspert Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych, specjalizujący się w tematyce ustroju monetarnego. Popularyzator idei banków komunalnych i walut lokalnych.

Krzysztof Lachowski – analityk systemowy procesów globalnych, w tym systemu pieniężnego i  prognozowania strategicznego, od ponad 20  lat. Doświadczenie w administracji państwowej: URM i KRiTV.  Doświadczenie gospodarcze: w instytucjach finansowych (fundusz poręczeniowy, towarzystwo ubezpieczeniowe, fundusz emerytalny, bank ) i  firmie handlowej. Wykładał w kilku warszawskich i mazowieckich uczelniach. Od wielu lat związany ze spółdzielczością. Aktualnie jest  Prezesem Zarządu Towarzystwa Spółdzielców i Wiceprezesem Zarządu Klubu Inteligencji Polskiej. Autor i współautor kilku planów społeczno-gospodarczych, w tym autor „Korekcyjnego programu gospodarczego” z marca 1990 r. dla znaczącej partii politycznej, przeciwstawnego do planu „szokowej terapii gospodarczej” zrealizowanej przez L. Balcerowicza. Organizator i współorganizator ponad 20 konferencji naukowych, w tym na temat pieniądza, i ponad 40 sympozjów, seminariów i spotkań w klubach dyskusyjnych. Autor ponad 200 publikacji (w tym kilkunastu książek), ekspertyz i prezentacji filmowych, m.in. na tematy społeczno-gospodarcze, pieniądza i przemian cywilizacyjnych w Polsce i w świecie. Zajmował się także:  badaniami opinii społecznej i marketingowymi rynku, sporządzaniem biznes planów i planów strategicznych dla firm.

Izabela Litwin – ekonomista, absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, doradca podatkowy. Popularyzatorka i edukatorka wiedzy ekonomicznej w szczególności w zakresie prawa podatkowego i rachunkowości. Wieloletni wykładowca Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej w Warszawie oraz Centrum Doskonalenia Zawodowego CEDOS. Autorka książek popularyzatorskich z zakresu ekonomii. Prelegentka licznych konferencji naukowych. Współpracownik i ekspert Fundacji „Jesteśmy Zmianą”.

Wypowiedz się