Przemilczane i niewygodne fakty związane z wybuchem II Wojny Światowej

żydzi medal-dla-żydów-za-współpracę-z-niemcami

Poniżej przedstawiamy nieoczekiwane wypowiedzi polityków, którzy znajdowali się w pobliżu opisanych wydarzeń:

 

Joseph P.  Kennedy, Ambasador USA w Wlk. Brytanii, ojciec słynnej dynastii Kennedy’ch.

James Forrestal pierwszy sekretarz Departamentu Obrony USA (1947-49) cytuje jego wypowiedź tuż sprzed wybuchu II Wojny Światowej: “Chamberlain (Premier Wielkiej Brytanii) oświadczył, że Ameryka i światowe żydostwo pchnęły Anglię do wojny.” (The Forrestal Diariesed. Mills, Cassel p. 129)

Książę Jerzy Potocki, Ambasador Polski w Waszyngtonie. Znany i wiarygodny brytyjski historyk wojskowości, generał-major JFC Fuller cytuje słowa, jakie J. Potocki zawarł w swoim Raporcie ze stycznia 1939 do MSZ na temat amerykańskiej opinii publicznej: “Przede wszystkim cała propaganda znajduje się w żydowskich rekach”. Mówiąc o niesłychanej skuteczności ich propagandy, zwraca uwagę na ignorancję przeciętnego obywatela, który nie ma pojęcia, co na prawdę dzieje się w Europie.  Zaskakuje go fakt, że “w całej tej starannie przygotowanej kampanii propagandowej na ogół nie wspomina się o Związku Radzieckim, a jeżeli już, to w przyjaznym tonie, tak że przeciętny czytelnik sądzi, że mamy do czynienia z jakimś przyjaznym, demokratycznym państwem. Żydzi nie tylko że utworzyli swoje niebezpieczne centrum w Nowym Świecie, które rozsiewa wrogość i nienawiść, ale rowniez podzielili świat na dwa wrogie obozy. Prezydent Roosevelt otrzymał olbrzymie środki na gromadzenie zapasów broni dla przyszłej wojny, do której Żydzi prą z całych sil.” (Fuller, JFC: The decisive Battles of the Western World, vol. 3, pp 372-374)

Hugh Wilson, Ambasador USA w Berlinie do 1938 roku, uznał na rok przed wybuchem wojny, że niemiecki antysemityzm jest “ zrozumiały.” Spowodowane to było faktem, że cały przemysł rozrywkowy, prasa, palestra, służba medyczna znajdowała się prawie w całości w żydowskich rękach przed dojściem nazistów do władzy. Żydzi należeli do najbogatszych warstw społecznych [Wypisz wymaluj – jak w III Rzeczypospolitej – admin]. Poza tym Niemcy obawiali się ich, ponieważ większość kadry bolszewików w Rosji miała zydowskie pochodzenie [Dodajmy: ogromna większość – admin]. (Hugh Wilson, Diplomat between Wars, Longmans 1941, cytowane przez Leonarda Mosley’a w Lindbergh, Hodder 1976.)

Sir Nevile Henderson, brytyjski ambasador w Berlinie, powiedział, że “nieprzyjazne nastroje w Wielkiej Brytanii w stosunku do Niemiec były kreowane przez Żydów” (Taylor AJP: The Origins of the Second World War, Penguin 1965, 1987, etc. p.324).

Czy te wszystkie powyższe opinie mogą wynikać jedynie ze strasznego antysemityzmu? Zanim wyrobimy sobie zdanie, warto zapoznać się z gospodarczymi problemami, jakie wystąpiły przed wybuchem wojny.

Pod koniec I Wojny Światowej Niemcy w rezultacie Traktatu Wersalskiego zostały zmuszone do płacenia olbrzymich reparacji wojennych Francji i innym uczestnikom wojny, swoim poprzednim konkurentom – w duzym stopniu na wskutek postawy amerykańskiego prezydenta Woodrow’a Wilson’a.  (Paul Johnson, A history of the Modern World, 1938. p. 24, H. Nicholson, Peacemaking 1919, (1933) pp.13-16).

Niemcy zostały uznane za jedynego winnego wybuchu I Wojny Światowej. (Prof. Sydney B. Fay, The Origins of the World War (Penguin, vol. 2 p. 552)

W rezultacie nałożenia tych olbrzymich ciężarów reparacji finansowych, w 1923 roku Niemcy osiągnęły inflację na astronomiczną skalę. Drukowano pieniądze przez 24 godziny na dobę. W 1921 roku wymieniano 1 dolara USA za 75 DM, natomiast w 1923 za  1 dolara płacono już 5 miliardów marek. W praktyce niemiecka klasa średnia została całkowicie zniszczona, a oszczędności bankowe sięgnęły dna.  (Koestler The God that Failed, p.28).

Brytyjski historyk Sir Arthur Bryant (Unfinished Victory, 1940, pp. 136-144) pisał:

“ Żydzi, mając najmocniejszą pozycję w świecie finansów oraz używając swoich międzynarodowych powiązań wykorzystali możliwości, jakie dawał wspomniany traktat w najszerszym zakresie. Nawet jeszcze w listopadzie 1938 roku, a więc pięć lat po wprowadzeniu antysemickiego ustawodawstwa i ciągłych prześladowań, byli właścicielami jednej trzeciej wszystkich domów w III Rzeszy. Większość tych domów nabyli w czasie szalejącej w Niemczech inflacji. Większość Niemców, którzy utracili wówczas swoje majątki, uznawała to za  przejaw potwornej niesprawiedliwości. Teraz, tracąc swoje domostwa, czyli resztkę swojego majątku, widzieli, że przechodzi on w ręce obcych, którzy niewiele wnieśli do narodowej spuścizny i niczego nie poświęcili dla swojej ojczyzny.  Żydzi, których udział w populacji Niemiec nie przekraczał 1 % mieli nieproporcjonalnie wielki udział w polityce, biznesie oraz w zawodach wymagających wyższego wykształcenia. Żydzi kontrolowali większość bankow, włączając Reichsbank.

Podobna sytuacja była w takich dziedzinach, jak wydawnictwa,  kinematografia, teatry, większa część prasy, czyli w dziedzinach odpowiedzialnych za kształtowanie opinii publicznej w cywilizowanych krajach. Największa gazeta o nakładzie 4 mln egzemplarzy znajdowała się w ich rekach. Z roku na rok, inni obywatele napotykali na coraz większe problemy w dostaniu się do uprzywilejowanych zawodów. To nie “arianie” dyskryminowali w tym czasie mniejszość, to mniejszość, bez używania przemocy, stosowała rasową dyskryminację. Nie stosowano prześladowań, a jedynie eliminację.

Obcy prezentowali wyzywająco swoje bogactwo, kosmopolityczne gusta i blichtr, wobec powszechnej biedy narodowych Niemców, którzy uczynili z antysemityzmu niebezpieczną i wstrętną broń w nowej Europie.  Niedawni żebracy, którzy teraz paradowali w siodłach, z jakich wysadzili dotychczasowych właścicieli, rzadko kiedy są popularni w społeczeństwie, szczególnie wśród tych, którzy do niedawna jeszcze wygodnie w nich siedzieli.”

Sarah Gordon w swojej książce pt. Hitler, Germans and the “Jewish Question,”   (Princeton University Press 1984), zasadniczo potwierdza to, o czym pisał Sir Arthur Bryant.  Potwierdza ona fakt, że Żydzi nigdy nie stanowili więcej, niż 1% niemieckiej populacji w latach 1871-1933, natomiast mieli nieproporcjonalnie duży udział w biznesie, handlu, usługach prywatnych i publicznych. Żydzi byli szczególnie widoczni w prywatnej bankowości. W 1923 roku w Berlinie było 150 żydowskich prywatnych banków, a tylko 11 znajdowało się w rękach Niemców. Żydzi byli właścicielami 41% hut i 57% zakładów metalurgicznych. Opanowali praktycznie giełdę berlińską, na której w 1928 roku byli właścicielami 80% akcji.  W 1933 roku, kiedy naziści rozpoczęli eliminację Żydów z eksponowanych stanowisk, zwolniono z powodów “rasowych” 85% brokerów giełdy berlińskiej. Około czwarta część profesorów i instruktorów na niemieckich uniwersytetach miało żydowskie pochodzenie. W roku akademickim 1905-6 25% studentów na wydziałach prawa i medycyny miało żydowskie pochodzenie.. W 1931 roku 50% z  234 dyrektorów niemieckich teatrów bylo Żydami, natomiast w samym Berlinie 80%. Szacuje się, że przeciętny dochód na głowę berlińskich Żydów był dwa razy większy, niż innych mieszkańców Berlina, etc. etc.

Artur Koestler daje przykład supertrustu Ullstein’a jako największego wydawnictwa w Europie. W samym Berlinie wydawał 4 dzienniki, wśród nich szanowany Vossische Zeitung, założony jeszcze w XVIII wieku oraz wieczorowy B.Z. am Mittag. Poza tym Ullstein wydawał kilkanaście miesięczników i tygodników. Posiadał również własną agencję informacyjną i agencję turystyczną oraz był jednym z największych wydawców książek w Niemczech. Firma znajdowała się w rękach pięciu braci Ullsteinów którzy, podobnie jak bracia Rotschildowie, byli Żydami. (The God that failed, 1950 r. RHS Crossman, p/ 31)

Edgar Mowrer, berliński korespondent Chicago Daily News który napisał antyniemiecką książkę pt. Germany Puts the Clock Back (Penguin Special, 1937), mimo tego stwierdził, że

 “wszystkie ważne, strategiczne stanowiska w administracji państwowej w Prusach znajdowały się w żydowskich rękach. Wystarczyłaby rozmowa telefoniczna pomiędzy trzema Żydami w ministerialnych biurach, aby wstrzymać wydawanie jakiegoś pisma w państwie. Żydzi przybyli do Niemiec aby odgrywać ważną rolę w administracji i polityce, podobnie jak już poprzednio, w ramach wolnej konkurencji wywalczyli sobie mocne pozycje w handlu, biznesie, bankowości, prasie, sztuce oraz w życiu intelektualnym i kulturalnym kraju. Odnosi się wrażenie, że Niemcy, państwo które czuje, że ma misję do spełnienia, wpadło w ręce cudzoziemców”.

 Dalej, Mowrer zaobserwował, że każdy kto mieszkał w Niemczech w latach 1919-1926 mógł łatwo zaobserwować powszechny seksualny promiskuityzm. W Berlinie i innych większych miastach pełno było nocnych lokali, kabaretów i innych miejsc lekkiej rozrywki, a hotele robiły duże pieniądze na wynajmowaniu pokoi “na godziny” (pp.153-154). Mowrera zaskoczyła duża ilość dziecięcych prostytutek kręcących się przed berlińskimi hotelami i restauracjami. Dalej Mowrer dodaje, że większość tych przybytków znajdowała się w żydowskich rękach. (pp.144-45).

Douglas Reed, berliński korespondent londyńskiego Times’a przed II Wojną Światową, był wrogo nastawiony do Niemiec jak i Hitlera. Opisał jednodniowy bojkot żydowskich sklepów oraz akcje brunatnych koszul malowania słów Jude na oknach czerwoną farbą. Wówczas zdał sobie sprawę ze zdominowania biznesu przez Żydów. Jeden Żyd przypadał statystycznie, na 100 obywateli niemieckich, ale np. wśród właścicieli Kurfuerstendamm na 99 Żydów można było z trudem znaleźć jednego czystej krwi Niemca… (Reed Insanity Fair, 1938, pp. 152-53). W swojej książce Disgrace Abounding zanotował, że “W Berlinie, przed dojściem do władzy Hitlera, większość teatrów i kin – znajdowało się w żydowskich rękach, większość aktorów filmowych i teatralnych było niemieckimi, austriackimi lub węgierskimi Żydami. Angażowali ich żydowscy producenci i promowali w żydowskich pismach żydowscy krytycy. Czy to znaczyło, że nie-Żydzi byli gorszymi aktorami lub dziennikarzami? Oczywiście nie, ale już na początku byli eliminowani ze względu na swoje pochodzenie przy zatrudnianiu ich przez żydowskich producentów filmowych i teatralnych, wydawców, itd.” [pp. 238-39].

Pisarz żydowskiego pochodzenia Edwin Black sam przyznał, że 75% prawników i prawie tyle samo lekarzy w Berlinie było Żydami – (Black, The Transfer Agreement, 1984, p. 58).

Żydów postrzegano jako niebezpiecznych wrogów Niemiec po tym, jak Samuel Untermeyer, przywódca World Jewish Economic Federation, ogłosił wojnę z Niemcami 6 sierpnia 1933 r. [Edwin Black, The Transfer Agreement: the Untold Story of the Secret Pact between the Third Reich and Palestine, 1984, pp. 272-277]. Zdaniem Blacka, Samuel Untermeyer uosabiał śmiertelne niebezpieczeństwo, jakie zagrażało Niemcom (p. 369). Kulminacją tego, był wszechświatowy bojkot niemieckich produktów, ogłoszony przez międzynarodowe organizacje żydowskie. Londyński Daily News z marca 1933 opublikował artykuł na pierwszej stronie pt. Judea Declares War on Germany. Bojkot ten był prawdopodobnie odpowiedzią na zamiar wprowadzenia ustaw norymberskich, które weszły w życie dopiero w 1935 roku. Ironią może być fakt, że podobne prawo o wyjątkowości kulturowej Żydów obowiązuje w Izraelu (Hannah Arendt, Eichman in Jerusalem p. 7). – Jednym wolno, innym zabronione!

Hitler widział ogromne zagrożenie dla Niemiec ze strony komunizmu. Jego zamiar wyeliminowania tego niebezpieczeństwa, zrodził natychmiast nienawiść i niechęć żydowskich organizacji, prasy oraz zachodnich polityków, na których Żydzi mieli wpływ. Według żydowskiego autora Chaima Bermanta, Żydzi, którzy stanowili mniej niż 5% rosyjskiej populacji, mieli udział więcej, niż 50% wśród bolszewickich rewolucjonistów. W swojej książce pt. The Jews (1977) Bermant napisał:

“Należy dodać, że większość czołowych rewolucjonistów, którzy doprowadzili Europę do konwulsji pod koniec XIX i w pierwszych dekadach XX wieku, pochodziło z bogatych żydowskich rodzin. Mogliby być wytypowani przez ojca rewolucji Karola Marksa. Tak więc, w chaosie jaki zapanował po I Wojnie Światowej, rewolucje pojawiły się w całej Europie. Wszędzie na ich czele stali Żydzi: Trocki, Swierdłow, Kamieniew i Zinowiew w Rosji, Bela Kun – na Węgrzech, Kurt Eisner – w Bawarii oraz Róża Luksemburg – w Berlinie.

Dla wielu zewnętrznych obserwatorów, rewolucja rosyjska wyglądała jak żydowska konspiracja, szczególnie jeżeli przyjrzeć się próbom wzniecenia rewolucji w Środkowej Europie. Władze partii bolszewickiej były praktycznie w żydowskich rękach. Z siedmiu członków Politbiura aż czterech było Żydami: Trocki [Bronstein], Zinowiew [Radomsky], Kamieniew [Rosenfeld] oraz Swierdłow.

Powyższą opinię podziela wielu innych autorów

“Zwykle pomniejsza się lub ignoruje rolę, jaką żydowscy intelektualiści odgrywali w Komunistycznej Partii Niemiec i konsekwentnie pomija się ważną przyczynę wzrostu nastrojów antysemickich w Niemczech – przed I w czasie I Wojny Światowej. Olbrzymi udział Żydów w rewolucji oraz w Republice Weimarskiej nie podlega dyskusji, a był to na pewno jeden z ważnych powodów antysemityzmu po I Wojnie Światowej. Stereotyp Żyda jako socjalisty lub komunisty skłaniał wielu Niemców do uogólnienia tego na całą żydowską mniejszość i do uznania Żydów za “wrogów narodu niemieckiego”. (Sarah Gordon, Hitler, Germans and the ‘Jewish Question’, Princeton University Press (1984) p.23).

“Druga fala silnego, antysemickiego paroksyzmu nadeszła w rezultacie krytycznej roli, jaką Żydzi odgrywali w międzynarodowym ruchu komunistycznym i w rewolucji rosyjskiej oraz w czasie kryzysu gospodarczego w latach 1920-tych i 1930-tych. Antysemityzm wzmógł się w Europie i w Stanach Zjednoczonych w rezultacie uświadomienia sobie wiodącego udziału Żydów w rewolucji rosyjskiej. Odczucia te nie ograniczały się do samych Niemiec lub tylko do wulgarnych ekstremistów, jak naziści. Antysemityzm, stał się normą w “sympatycznych” społeczeństwach Północnej Ameryki i Europy, włączając w to kręgi uniwersyteckie. (Martin Bernal, Black Athena, vol. 1, pp. 367, 387).

”Główna rola, jaką przywódcy komunistyczni żydowskiego pochodzenia odegrali w Rewolucji Październikowej, miała prawdopodobnie przeważający wpływ na kształtowanie się poglądów antysemickich Adolfa Hitlera”.

Hitler doszedł do władzy w Niemczech, stawiając sobie dwa główne cele: likwidacja rezultatów niesprawiedliwych postanowień Traktatu Wersalskiego oraz zlikwidowanie zagrożenia Niemiec ze strony Związku Sowieckiego. Wbrew mitom tworzonym przez tych, którzy uznają cele etniczne za jego główny cel, nie miał on planów dalszych podbojów. Prof. AJP Taylor wykazał to w książce The Origins of the Second World War, ku rozczarowaniu ze strony zachodniego politycznego establiszmentu. Taylor pisze:

“Stan uzbrojenia Niemiec z 1939 roku wykazuje, ze Hitler nie rozważał szerszej wojny”        (p. 267). W 1939 r. armia niemiecka nie posiadała wystarczającego wyposażenia do prowadzenia dłuższej wojny. To co wydarzyło się w latach 1939–41 było wynikiem nieprzewidzianej słabości oraz przechylenia się równowagi sił, a Hitler umiejętnie wykorzystał wszystkie nadarzające się okazje” [Taylor].

Wprawdzie Anglia i Francja wypowiedziały wojnę Hitlerowi, ale on sam chciał zawrzeć pokój z Anglią, co ujawnili niemieccy generałowie [Basil Liddel Hart, The Other Side of the Hill 1948, Pan Books 1983] – w związku z wstrzymaniem ofensywy pod Dunkierką, gdzie Hitler miał okazję wziąć do niewoli całą armię brytyjską, ale nie zrobił tego. Lidder Hart, jeden z najlepszych brytyjskich historyków wojennych, cytuje słowa niemieckiego generała von Blumentritta, który powiedział w związku z powyższym rozkazem:

 “Hitler wprowadził nas w zdumienie, mówiąc z podziwem o imperium brytyjskim, które powinno być utrzymane wraz z brytyjską cywilizacją. Stwierdził dalej, że wprawdzie imperium to utworzono, stosując często brutalne środki, ale ‘tam gdzie drzewa rąbią, tam wióry lecą’. Jedyne czego Hitler żądał od Wielkiej Brytanii było uznanie roli Niemiec na kontynencie europejskim. Powrót kolonii niemieckich uznał za pożądany, ale nie podstawowy. Był nawet gotów wesprzeć Wlk. Brytanię militarnie w razie zaistnienia takiej potrzeby.”(p. 200)

Według Liddella Harta “Hitler nie chciał zdobywać Wielkiej Brytanii. Zwykło się uważać, że to skuteczna obrona przed atakami Luftwaffe w czasie tzw. Bitwy o Anglię uratowała ten kraj. W rzeczywistości jednak Hitler nigdy nie przywiązywał dużej wagi do przygotowań do inwazji wyspy. Po krótkim okresie przygotowań, porzucono je na rzecz podjęcia niezbędnych kroków do inwazji Rosji (p.140).

David Irving w przedmowie do swojej książki The Warpath (1978) pisze, że

 “w rzeczywistości, w żadnym momencie Hitler nie przedstawiał zagrożenia dla Wielkiej Brytanii lub imperium brytyjskiego”

Powyższe fakty – celowo przemilczane – przedstawiają sprawy wojny w odmiennym świetle. Współcześni historycy poruszają się jedynie w ramach wyznaczonych im z góry granic, ignorując wspomniane dowody, gdyż zdają sobie sprawę z konsekwencji ich przekroczenia. Niestety tylko niewielu z nich odważyło się zrzucić z siebie kaftany bezpieczeństwa w które zostali ubrani przez oficjalną i nieoficjalną cenzurę.

Źródło: http://hrp-historicalreviewpress.blogspot.com/2010/08/hidden-but-awkward-origins-of-world-war.html

                                                                                                              (Z angielskiego tłumaczył Bob Rozalsky)

Źródło: http://www.radiopomost.com/

 

WYBRANE KOMENTARZE

 1. OBRONA POLSKA said

2011-02-24 (czwartek) @ 08:37:59

Przecież nic się pod tym względem nie zmieniło przez ostatnie 200 lat i powtórka z historii trwa !

Jedno co zastanawia to to, dlaczego goje są co raz bardziej głupi (?) i dają się nabierać na żydowskie sztuczki przyjaźni i współpracy, tak ze szmulami jak i ze szwabami (pokolenia bolszewii wspomagają, szmulowa konserwa anglo-zabodajna puchnie i wkrótce pęknie),UE się sypie bowiem za Grecją pójdą inni, nawet ci strachliwi, gdy głód ich przyprze !
Do tego dochodzi jeszcze „przyjaźń” z kolejnymi pokoleniami MIESZAŃCÓW, tak z Polski, jak i z innych narodowości.

Oczy i uwagę zwróćcie na ostatnia wizytę „namaszczonych polskich” w Izraelu (dzisiaj drugi dzień naradzania, czy już nastał czas na……( w tym co zrobić z polskimi sąsiadami Ukrainą, Białorusią i Litwą oraz utworzenie Izraela II, ze stolica w W-wie).
Bliski Wschód, gdy nie dojdzie do utworzenia „Unii Semicko-Muzułmańskiej” zostanie SPALONY ogniem nowej broni !

W piekle podłożono drewna pod kotły – smoła wrze !

2. Wojtek said

2011-02-24 (czwartek) @ 09:09:44

Bzdura w tym tekście mi się nasunęła – „Hitler doszedł do władzy.”

Starsi i mądrzejsi Hitlera wyjęli z pudełka, bo ładnie krzyczał.

3. Nie_Daleko said

2011-02-24 (czwartek) @ 14:48:11

“w całej tej starannie przygotowanej kampanii propagandowej na ogół nie wspomina się o Związku Radzieckim, a jeżeli już, to w przyjaznym tonie, tak że przeciętny czytelnik sądzi, że mamy do czynienia z jakimś przyjaznym, demokratycznym państwem.

Nazywali go „Wujek Joe”, i jego wąsy trochę przypominają te Wałęsy.

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/the-big-question-why-is-stalin-still-popular-in-russia-despite-the-brutality-of-his-regime-827654.html

http://www.upi.com/enl-win/a474f75b0a4c22476ae77f388bd93163/

a tu ten „palec” Stalina

JP II 2

4. bazarmedyczny said

2011-02-24 (czwartek) @ 19:13:34

**********************************************

TO TEŻ SĄ PRZEMILCZANE I NIEWYGODNE FAKTY ZWIĄZANE Z 2 WŚ :

IG FARBEN – PRODUCENTKA M.IN CYKLONU – I JEJ DZIECI POD ZMIENIONYMI IMIONAMI NP BAYER, SANOFI…………….

CO TO ZA SYSTEM – KTÓRY WSPIERA ŚMIERĆ I ZNISZCZENIE ???
W KTÓRYM NAUKA I LECZNICTWO UPADŁY JUŻ TAK NISKO, ŻE SŁUŻĄ MAMONIE I ZABIJAJĄ ???
CO TO ZA SYSTEM, W KTÓRYM WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI NIE ŚCIGA LUDOBÓJCÓW ???
CO SIĘ DZIEJE Z LUDŹMI ??????
CZY TAK BYŁO ZAWSZE ???
CZY TO JAKIŚ SEN ?????
NAJBARDZIEJ WKURZA MNIE TO, ŻE WŁADZE WIEDZIAŁY O TYM ZBRODNICZYM PROCEDERZE :
http://bazarmedyczny.wordpress.com/2011/02/24/infekcjologia-wakcynologia-to-sciema-a-wladze-o-tym-wiedza/

CZŁOWIEK – KTÓRY JUŻ NA POCZĄTKU MARCA 2007 ROKU POWIADOMIŁ PROKURATURĘ W WARSZAWIE – ŻE BĘDZIE AKCJA ZE SZCZEPIONKAMI, ŻE WYMYŚLILI TAMIFLU I INNE GÓWNA – JAKO „LEKI” CHRONIĄCE NAS PRZED NIBY WIRUSAMI – NA ISTNIENIE KTÓRYCH NIE MA DOWODÓW !!!
TAK SAMO JAK NIE MA DOWODÓW NA ISTNIENIE WIRUSA HIV I NA ZWIĄZEK Z AIDS :
http://bazarmedyczny.wordpress.com/2011/02/12/aids-naukowe-oszustwo/
TEN CZŁOWIEK ZOSTAŁ OSTRZEŻONY PRZEZ SWOICH ZNAJOMYCH – BIOCHEMIKÓW I BIOTECHNOLOGÓW Z KILKU KRAJÓW………WIEDZIAŁ CO PISZE……..NIE PISAŁBY TAKICH ZAWIADOMIEŃ DO PROKURATURY RP……………..
I CO ???????
I GÓWNO !!!!!!!!

PODOBNIE GÓWNO – KIEDY TAKIE ZAWIADOMIENIE ZOSTAŁO ZŁOŻONE W NIEMCZECH – SPRAWA ODBYŁA SIĘ W 2001 ROKU – SĘDZIA DOSTAŁ ODPOWIEDŹ OD SPECJALISTY WIRUSOLOGII – ŻE NIE MA ŻADNYCH DOWODÓW NA ISTNIENIE WIRUSÓW !!!!!!!!!!!
I CO ??????????
I GÓWNO !!!!!!!!!!!

BO CZYJ INTERES JEST NAJWAŻNIEJSZY ????????
BIG PHARMA !!!!!!!!!!!
I ICH WŁAŚCICIELI Z WALL STREET !!!!!!!!!!!!
CZYTAJ – W LINKU
http://bazarmedyczny.wordpress.com/2011/01/22/3/

TAK JAK GOJÓW WYDYMALI ZA POMOCĄ PSEUDO-EKONOMII, FED I MF, TAK SAMO GOJÓW DYMAJĄ ZA POMOCĄ PSEUDO-MEDYCYNY, CHEMICZNYCH NANO-PSEUDO-LEKÓW, CHIPÓW RFID , WAKCYNOLOGII, INFEKCJOLOGII, BIOTECHNOLOGII, I INNYCH DERYWATÓW I SWATÓW – KTÓRE PROWADZĄ DO RUINY, NĘDZY, ŚMIERCI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

LUDZIE – OBUDŹCIE SIĘ !!!!!
DO JASNEJ CHOLERY – TO JEST DEPOPULACJA NA OSTRO !!!!!!!!!

**********************************************************************

5. Swiadomy Polak said

2011-02-24 (czwartek) @ 20:06:58

Polityczny „bleff” Hitlera.
Hitler powiedział to, Hitler powiedział tamto etc etc i co z tego ?… a po cichu robił swoje.

Hitler rozwalił Francuzów w 2 tygodnie i uziemił Anglie łodziami podwodnymi.
Żydowska propaganda grzmiała na Hitlera, kiedy niemieccy socjaliści rozbili trochę szyb i zdemolowali żydowskie sklepy i synagogi w czasie „Nocy Kryształowej”, jesienią 1938r, ale żydowska propaganda milczała o TAJNYM POROZUMIENIU podpisanym w wielkiej tajemnicy jesienią 1933r, pomiędzy SYJONISTAMI i III Rzesza w sprawie emigracji żydów do Palestyny w celu utworzenia państwa żydowskiego – porozumienie pozostawało w mocy do końca 1941r.

Podobnie sprawa dotyczy obustronnej współpracy polityczno-gospodarczo-militarnej Niemiec z żydo-bolszewickim ZSRR od czasu podpisania porozumienia w Locarno w 1922r.
Po dojściu Hitlera do władzy na początku 1933r, niemieckie zbrojenia ruszyły z wielkim rozmachem, a pieniędzy na rozruch dostarczała żydowska finansjera, głównie z USA przez następne 6 lat – produkcja i testy niemieckiego żelastwa były dokonywane na terenach ZSRR, w zamian za ropę naftowa i cześć niemieckiego uzbrojenia, podczas, gdy propaganda poruszała zupełnie inne tematy i prała mózgi czytelnikom żądnym nowych wiadomości.

Hitler wpadał w szal, kiedy mówił o żydowskim i komunistycznym zagrożeniu, a po cichu współpracował z ŻYDAMI i KOMUNISTAMI, mając również w swoim aparacie wielu ŻYDOW i to był jego „BLEFF” i działania na pokaz opinii publicznej w Niemczech i na świecie.

Polski wywiad informował rząd w Polsce o niemiecko-sowieckiej współpracy militarnej i zagrożeniach po dojściu Hitlera do władzy, ale żydo-socjalistyczno-masońska sitwa u steru władzy zachowywała się obojętnie, polegając na „porozumieniach” spisanych na kartce papieru, które nigdy nie były dotrzymywane przez stronę przeciwna – vide historia Polski.

„Zimny prysznic” spadł na „Warszawkę” 1 września 1939r, a w przeciągu tygodnia Niemcy wymordowali 40 tysięcy Poznaniaków w ramach „Pochodu na Wschód” i depopulacji polskich niewolników w odwecie za Powstanie Wielkopolskie 1918-1919r.

Wniosek:
ŻYDOSTWO i NIEMCY to NAJWIĘKSI WROGOWIE Polski !… i to krótkie zdanie jest łatwe do zapamiętania.
Kto kolaboruje z wrogami Polski ten jest ZDRAJCA POLSKICH INTERESÓW NARODOWYCH.

Kto ma wątpliwości wobec wniosków, musi powtórzyć historie od nowa.
A kto się nie zgadza z wnioskami jest żydowskim i niemieckim kolaborantem.

6. Kronikarz said

2011-02-25 (piątek) @ 13:13:15

!!! dlatego dały się Une potulnie oznakować, zamknąć w gettach i jak baranki szli w takt !!!

Ludzie, którzy to w wojnę widzieli, a nie znali zakulisowych spraw, nie mogli tego wtedy pojąć.

! Obecne KŁAMSTWA historyczne to PRZEMYSŁ !

7. Swiadomy Polak said

2011-02-25 (piątek) @ 22:13:37
Żydowscy przywódcy religijni w Polsce prowadzili swoją politykę plemienną i los Polaków w ogóle nie obchodził żydów.
Żydzi dążyli do lepszego statusu dla siebie ponad Polakami i poszli na współprace z okupantami Polski – Niemcami i Sowietami.
W 1940r napisali nawet list do Hitlera z prośba o utworzenie państwa żydowskiego dla siebie ze stolicą w Lublinie, podczas gdy dwaj okupanci Polski prowadzili agresywna politykę eksterminacji Polaków na terenach okupowanych i jest to typowy przykład, który ukazuje uprzywilejowany status żydów w czasie okupacji oraz różnice pomiędzy słowami niemieckich polityków przed wrześniem 1939, a niemieckimi działaniami po wrześniu 1939.

Uważam, ze międzywojenne pokolenie Polaków było świadome obecności i działań żydowskiej PIĄTEJ KOLUMNY w Polsce, podobnie jak i niemieckiej Piątej Kolumny (Volksdeutsch’ow), którzy podjęli oficjalna współprace z okupantami Polski.

Jest sprawa oczywista, że ogół Polaków nie znał zakulisowej polityki prowadzonej przez żydowskich przywódców religijnych w Polsce i poza Polską, ponieważ ich działania były skryte.
Ale w momencie, kiedy Niemcy i Sowieci napadli na Polskę, żydzi praktycznie potwierdzili swój wrogi stosunek do Polski i Polaków, potwierdzając tym samym wcześniejsze odczucia Polaków – żydowska wrogość była widoczna w żydowskiej prasie, polityce i działaniach finansowych i ekonomicznych okresu międzywojennego.

Z psychologicznego punktu widzenia, żydowska kolaboracja z okupantami Polski wywołała trwały uraz z umysłach Polaków, którzy poczuli się zdradzeni przez żydowskich łajdaków, pasożytujących na Polsce i Polakach przez cały okres międzywojenny – pomijam tutaj historie żydowskiego pasożytnictwa, które liczy ponad 3.5 tysiąca lat i wiedzą o tym tylko nieliczni, którym zależy na poznaniu całej prawdy.

Polacy są z natury ludźmi honoru, ale przy zetknięciu się z ludźmi podłymi powstaje głęboka przepaść i uprzedzenie, co jest normalną ludzką reakcją.
Dodam tylko, że żydowskie łajdactwo i pasożytnictwo jest stałym elementem każdego żyda wychowanego na Talmudzie.
Pomimo, że żydowskie łajdactwo i pasożytnictwo jest u żydów rzeczą normalną, to w kulturze chrześcijańskiej jest odbierane jako postawa AMORALNA i ZŁO.
Wobec takiego stanu rzeczy mamy w Polsce do czynienia z dwoma wrogimi wobec siebie pojęciami: ZŁA i DOBRA, które wzajemnie się wykluczają i praktycznie wywołują dysharmonie we współżyciu międzyludzkim.
Dlatego egzystencja ŻYDÓW i Polaków obok siebie wzajemnie się wyklucza, ponieważ ZŁO będzie żyć kosztem DOBRA – w tym przypadku nie zachodzi odwrotność logiczna.
Dlatego im wcześniej Polacy pozbędą się ZŁA z Polski, tym lepiej dla Polaków i kultury chrześcijańskiej.

Wracając do zagadnienia zakulisowych działań żydowskich przywódców religijnych podczas pierwszych miesięcy okupacji uważam, ze Polacy zrozumieli jakimi kanaliami okazali się żydzi i gdy na początku 1942 r.  Hitler podjął decyzje pozbycia się żydowskiego elementu, wśród Polaków zapanowało odprężenie i obojętność, ponieważ żydów spotkała należyta kara za ich podłość i kolaboracje z okupantami, a poza tym Polacy nie chcieli nadstawiać głowy za żydowskie kanalie, ponieważ za pomoc żydom groziła kara śmierci temu, który pomagał i jego najbliższej rodzinie oraz przepadek mienia na skarb Rzeszy niemieckiej – Żydom nie groziła kara śmierci za pomoc Polakom, ponieważ okupanci Polski nie wydali takiego rozporządzenia, a mimo tego żydzi nie pomagali Polakom.

Postawa żydowskich przywódców religijnych w Polsce i wydanie przez nich żydów na rzeź, jak przysłowiowych „baranów”, musiała zdziwić myślących Polaków, którzy w poczuciu swoich polskich obowiązków podjęli walkę z okupantem niemieckim.
Żydzi takich motywów nie mieli, ponieważ żydzi myślą tylko o sobie i napłynęli do Polski w celu zdobycia pieniędzy i bogactwa kosztem Polski i Polaków, i taka jest żydowska mentalność.
Poza tym rabini urobili żydom mózgi wpajając im mit o ich „wybraności” i poświeceniu się dla Izraela i w związku z tym ogół żydów zachował się biernie w stosunku do niemieckich represji i planów żydowskiej eksterminacji – vide także obojętna i negatywna postawa zachodniej diaspory żydowskiej (żydów Sefardyjskich), głównie żydów z USA, wobec żydów z Europy wschodniej (Askenazyjskich), wyrażona przez rabina Greenbauma z tzw. „Rady Pomocy Żydom” podczas spotkania Syjonistów w Nowym Jorku w 1943r, który powiedział:
„Jedna krowa w Palestynie jest więcej warta niż wszyscy żydzi w Polsce”.

W związku z powyższym, gdybym to ja stal na czele Państwa Polskiego, to kazałbym ogłosić na 48 godzin przed oficjalnym wystąpieniem, ze wygłoszę specjalne orędzie do Narodu.
W momencie największej oglądalności odczytałbym komunikat dotyczący wyłudzania odszkodowań od Polski przez żydów, podając jednoczenie udokumentowane informacje podstępnej i wrogiej działalności żydostwa, współpracy z okupantami Polski etc. Etc. i ogłosił na końcu, że Polska i Polacy nie ponoszą za to jakiejkolwiek odpowiedzialności i nie czują się winni żydowskich nieszczęść.
Postarałbym się również o usuniecie żydostwa z Polski, jako wrogiego elementu, który szkodzi kulturze chrześcijańskiej i zakłóca porządek chrześcijański w Polsce – vide powyższa analiza.

Toronto, Kanada

8. Nieświadomy Polak Obrono Nasza Jezus Maria said

2011-02-25 (piątek) @ 22:33:10

Ja żem w ogóle nie wiedział, że to tak było z Żydami, jak Świadomy Polak pisze. Ja żem myślał że ony są patriotyczne i prześladowane przez Polaków;

9. Tomek Kolejarz said

2011-02-25 (piątek) @ 22:51:51

Ciekaw jestem kto według prof. Sydney B. Faya odpowiada za wybuch I wojny światowej? Może Marsjanie?

Jeszcze większym idiotą jest zacytowany w artykule prof. AFP Taylor. Stan uzbrojenia Wermachtu pozostawiał wiele do życzenia, ale jego wielkość jednoznacznie wskazywała, że bynajmniej nie ma on służyć li tylko obronie przed napaścią. Hitler zdawał sobie sprawę, że Wermacht jest może słabiej uzbrojony, ale ta armia miała jedną zasadniczą przewagę nad pozostałymi, mianowicie chęć do walki, czego Angolom i żabojadom brakowało szczególnie na początku wojny i jeszcze przed jej wybuchem, żeby wręcz nie powiedzieć, że im nieraz smrodem z portek czuć było. Niemcy czuli to doskonale i postanowili wykorzystać, co im się do 1942 świetnie udawało. Poza tym Niemcy by zbankrutowały dzięki polityce Hitlera, gdyby nie podboje, okupacja i wyzysk krajów okupowanych.

Lidell Hart to następny chory królik, co to Hitlera broni. Niemcy jak najbardziej chciały pokonać Wlk. Brytanię, bo ta nie chciała im się poddać ani zawrzeć pokoju. Operacja „Lew Morski” (chodzi o inwazję na wyspy) była oczywiście przygotowywana. Wzięła w łeb z powodu porażki Luftwaffe w 1940r. w walce z RAF. Nota bene porażka na własne życzenie. Wystarczyłoby jeszcze 2-3 tygodnie intensywnego bombardowania lotnisk i baz RAF-u, żeby brytyjskie lotnictwo straciło jakąkolwiek wartość bojową. No ale degenerat Goering dowódca Luftwaffe nie miał zdaje się w sobie za grosz konsekwencji z jakiej Niemcy słynęli.

O Irvingu to już mi słów szkoda.

Zgadzam się z małym zastrzeżeniem. Do wymienionej dwójki należy dodać współczesną Rosję i dopiero mamy pełen obraz naszych wrogów.

10. chemtrail said

2011-02-26 (sobota) @ 00:43:52

Panie Toku Kolejarzu chyba rzeczywiście lekcje historii podobnie jak biologii trzeba by powtórzyć na jakieś inszej uczelni.

 1. Kto odpowiada za wybuch I wojny ?
  Ci sami co zwykle, ci co zarabiają krocie na każdym konflikcie, co pożyczają pieniądze na te konflikty.
 2. Co do stosunku ( a może raczej słabości) Hitlera do Wielkiej Brytanii, misjach Rudolfa Hessa etc – w czytankach szkolnych o tym nie piszą.
 3. Co do „wrogiej” Rosji – jednego z nielicznych krajów, gdzie obywatele NAPRAWDĘ popierają swojego premiera (chodzi o Putina, który w tym czasie był premierem – red. kip), przykładu dla innych jak dbać o swoją tradycję, kulturę, suwerenność i niezależność od „wolnorynkowych” szubrawców. Jeśli Rosja jest w tej chwili głównym wrogiem unych – a une to główne zagrożenie – to po co nam Rosja jako wróg ?

http://www.youtube.com/user/obserwuj

11. Mateusz.Z said

2011-02-26 (sobota) @ 02:51:49

Super artykuł Panie Marucha, z początku myślałem że to co jest napisane to bzdura, ale po przeczytaniu całości i sprawdzeniu tego i owego utwierdził mnie ten artykuł jeszcze bardziej, że żydzi to s********y

12. Kronikarz said

2011-02-26 (sobota) @ 03:59:27

Tajny Referat Jakuba Bermana & Statut Kaliski = KAŻDY Polak powinien znać i czytać…

KAŻDY Polak powinien znać i czytać, od czasu do czasu choć to mocno boli, A- & B- :

A- !!! TAJNY REFERAT JAKUBA BERMANA

Sekretarza Stanu Rady Ministrów i Członków Biuru Politycznego PPR, Członków Tymczasowego Rządu Jedności Narodu oraz Sekretarza Poalej – Syjon – wygłoszony w kwietniu 1946 r. na posiedzeniu egzekutywy Komitetu Żydowskiego.

(według stenogramu)

Żydzi mają okazję do ujęcia w swoje ręce całości życia państwowego w Polsce i rozszerzenia nad nim swojej kontroli. Nie pchać się na stanowiska reprezentacyjne. W ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. drugi garnitur. Przyjmować polskie nazwiska. Zatajać swoje żydowskie pochodzenie. Wytwarzać i szerzyć wśród społeczeństwa polskiego opinie i utwierdzać go w przekonaniu. że rządzą wysunięci na czoło Polacy, a Żydzi nie odgrywają w państwie żadnej roli.
Celem urabiania opinii i światopoglądu narodu polskiego w pożądanym dla nas kierunku, w rękach naszych musi się znaleźć w pierwszym rzędzie propaganda z jej najważniejszymi działami i prasą, filmem, radiem.
W wojsku obsadzać stanowiska polityczne, społeczne, gospodarcze, wywiad. Mocno utwierdzać się w gospodarce narodowej.
W ministerstwach na plan pierwszy przy obsadzaniu ich Żydami, wysuwać należy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Skarbu, Przemysłu, Handlu Zagranicznego, Sprawiedliwości. Z instytucji centralnych – centrale handlowe, spółdzielczość.
W ramach inicjatywy prywatnej, utrzymać w okresie przejściowym silną pozycję w dziedzinie handlu. W partii zastosować podobną metodę – siedzieć za plecami Polaków, lecz wszystkim kierować.
Osiedlanie się Żydów powinno być przeprowadzone z pewnym planem i korzyścią dla społeczeństwa żydowskiego. Moim zdaniem, należy osiadać w większych skupiskach, jak: Warszawa, Kraków; w centrum życia gospodarczego i handlowego: Katowice, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Łódź, Bielsko. Należy również tworzyć typowe ośrodki żydowskie przemysłowe i rolnicze, głównie na ziemiach odzyskanych, nie poprzestając na Wałbrzychu i Rychbachu – obecnie Dzierżoniów. W tych ośrodkach możemy przystosowywać przyszłe kadry nasze w tych zawodach, z którymi byliśmy słabo obeznani.
Uznać antysemityzm za zdradę główną i tępić go na każdym kroku.
Jeżeli stwierdzi się, że jakiś Polak jest antysemitą” natychmiast go zlikwidować
Przy pomocy władzy bezpieczeństwa lub bojówek PPR jako faszystę, nie wyjaśniając organom wykonawczym sedna sprawy.
Żydzi muszą pracować dla swego zwycięstwa, pracując jednocześnie nad zwycięstwem i gruntowaniem komunizmu w świecie, bo tylko wtedy i przy takim ustroju naród żydowski osiągnie najwyższą pomyślność i zabezpieczy sobie najsilniejszą pozycję.

Są małe widoki, by doszło do wojny. Jeśli Ameryka zacznie się szybko socjalizować, to tą drogą mniejszych lub większych wstrząsów wewnętrznych i tam musi zapanować komunizm.
Wtedy reakcja żydowska, która dziś trzyma z reakcją międzynarodową, zdradzi ją i uzna, że rację mieli Żydzi stojący po drugiej stronie barykady. Podobny przypadek współdziałania Żydów całego świata, wyznających dwie różne koncepcje ustrojowe ¬komunizm i kapitalizm – zaistniał w ostatniej wojnie. Dwa największe mocarstwa światowe kontrolowane przez Żydów i będące pod ich wielkim wpływem, podały sobie ręce. Trud Żydów pracujących wokół Roosevelta doprowadził do tego, że USA wspó1nie z ZSRR wystąpiły do walki przeciwko Europie środkowej, gdzie była kolebka nowej idei, opartej na nienawiści do Żydów. Zrobili to Żydzi gdyż wiedzieli, że w przypadku zwycięstw Osi, a głównie Niemiec, które doskonale przejrzały plany polityki żydowskiej, niebezpieczeństwo rasizmu stanie się w USA faktem dokonanym i Żydzi znikną z powierzchni świata.
Dlatego też Żydzi sowieccy poświęcili dla tego celu krew narodu rosyjskiego a Żydzi amerykańscy zaangażowali swoje kapitały. .
Należy się liczyć z dalszym napływem Żydów do Polski, ponieważ na terenie Rosji jest jeszcze dużo Żydów. Przed wkroczeniem Niemców, w poszczegó1nych miastach ZSRR było kilka skupisk Żydów polskich: Charków – 36200, Kijów – 17800, Moskwa – 53000, Leningrad -61000, w zachodnich republikach 184 730. .
Żydzi skupieni w tych ośrodkach, to przeważnie inteligencja żydowska i dawne kupiectwo żydowskie. Element ten jest obecnie szkolony w ZSRR. Są to kadry budowniczych Polski – tzn. zgodnie z projektem Politbiura – fachowcy ci obsadzać będą najważniejsze dziedziny życia w Polsce, a ogół Żydów będzie rozlokowany głównie w centrum kraju.
Stara polityka żydowska zawiodła. Obecnie przyjęliśmy nową, zespalającą cele narodu żydowskiego z polityką ZSRR. Podstawową zasadą tej polityki jest stworzenie aparatu rządzącego, złożonego z przedstawicieli ludności żydowskiej w Polsce.
Każdy Żyd musi mieć świadomość, że ZSRR jest wielkim przyjacielem i protektorem narodu żydowskiego, że jakakolwiek liczba Żydów w stosunku do stanu przedwojennego uległa olbrzymiemu spadkowi, to jednak dzisiejsi Żydzi wykazują większą solidarność. Każdy Żyd musi mieć wpojone to przekonanie, że obok niego działają wszyscy inni, owiani tym samym duchem prowadzącym do wspólnego celu.
Kwestia żydowska jeszcze jakiś czas będzie zajmowała umysły Polaków, lecz ulegnie to zmianie na naszą korzyść, gdy zdołamy wychować choć dwa pokolenia polskie.
Według danych wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego, na terenie Śląska Górnego i Dolnego, jest obecnie ponad 40 000 Żydów. Około 15000 Żydów ma być zatrudnionych w osadnictwie. Powiat Rychbach (Dzierżoniów) i Nysa, są przewidziane do tych celów. Akcja osadnicza jest finansowana z żydowskich funduszów zagranicznych i państwowych. Żydzi celowo tworzą nową, choć chwilowo nieznaczną koncentrację elementu żydowskiego, kładąc podwalinę pod zawód rolnika i robotników przemysłowych. Jest to budowanie podłoża szerszych celów politycznych.

http://bronislaw-bartoszewski.blog.onet.pl/TAJNY-REFERAT-JAKUBA-BERMANA,2,ID259485003,n

***

B- !!! Statut Kaliski

 1. Kiedy jest sprawa przeciwko żydowi, nie może przeciw niemu świadczyć chrześcijanin sam, lecz razem z innym żydem.
 2. Kiedy chrześcijanin pozywa na żyda o zastaw, żyd zaś utrzymuje, że żadnego nie wziął, wtedy żyd przysięgą się uwolni.
 3. Kiedy chrześcijanin utrzymuje, że na zastaw od żyda mniej pieniędzy otrzymał, aniżeli żyd teraz żąda, żyd przysięgą dowód złoży.
 4. Kiedy żyd, nie mając świadków, utrzymuje, że chrześcijanin zastaw wypożyczył chrześcijanin się odprzysięże.
 5. Prócz rzeczy kościelnych i krwią zabarwionych wolno żydom wszystko brać w zastaw.
 6. A gdyby zastaw jaki był kradziony, żyd się odprzysięże, że o kradzieży nie wiedział, a chrześcijanin winien mu kapitał na zastaw ten wypożyczony z procentem zapłacić.
 7. Kiedy zastaw chrześcijanina przez ogień lub kradzież u żyda zginie, żyd od nalegającego chrześcijanina.
 8. Żydzi w sporach swoich (tj. między sobą) wyłączeni są spod sądów miejskich; zostają pod opieką króla lub wojewody.
 9. Za zranienie żyda, słuszna kara i koszta kuracji.
 10. Za zabicie żyda słuszna kara i konfiskata majątku.
 11. Za uderzenie żyda kara zwyczajna w kraju.
 12. Żydzi ceł większych od mieszczan nie płacą.
 13. Od przewożonych zmarłych nic nie płacą.
 14. Chrześcijanin niszczący cmentarz oprócz kary zwyczajnej majątek traci.
 15. Rzucający kamieniem na szkołę żydowską odda wojewodzie dwa funty pieprzu.
 16. Gdy żyd u swojego sędziego ulegnie karze, która się wandel nazywa, zapłaci mu funt pieprzu. (Wandel: wina pieniężna).
 17. Gdy żyd raz i drugi od swego sędziego zapozwany, nie stawi się, zapłaci karę zwyczajną, gdy się trzeci raz nie stawi zapłaci karę stosunkowo wyższą.
 18. Za zranienie żyda, żyd płaci karę zwyczajną.
 19. Przysięga na dziesięć przykazań nie powinna być żydowi naznaczoną, tylko o wartość przechodzącą szacunek 50 grzywien srebra, a w mniejszych rzeczach przed szkołą przysięgać będzie.
 20. Gdyby dowodów nie było, kto zabił żyda my żydom damy przeciw podejrzanym prawną opiekę.
 21. Za gwałt na żydzie wyrządzony, chrześcijanin będzie karany podług prawa ziemskiego.
 22. Sędzia żydowski żadnej sprawy przed sąd nie wytoczy, jeżeli do tego przez skargę strony spowodowany nie będzie.
 23. Gdy chrześcijanin odbierze dany żydowi zastaw, a procentu nie zapłaci w ciągu miesiąca, przybywa procent od procentu.
 24. U żyda nikt na kwaterze być nie ma.
 25. Nie wolno jest żydom wypożyczać pieniądze na dobra nieruchome.
 26. Odwodzenie dziecka żydowskiego, jako kradzież uważane będzie.
 27. Zastaw gdy rok i dzień u żyda pozostaje, staje się jego własnością.
 28. W dnie świąt swoich, żydzi nie mogą być przymuszani do oddawania zastawu.
 29. Zastawy od nich gwałtem biorący ściągnie na siebie karę.
 30. Nie wolno żydów oskarżać o używanie krwi chrześcijańskiej.
 31. Występki żydów w ich szkołach sądzone być mają.
 32. W jakiej monecie żyd pożyczał, w takiej żądać może oddania długu z należnym procentem.
 33. Konie żydzi w zastaw tylko we dnie brać mogą.
 34. Mincarzom nie wolno chwytać żydów pod pretekstem, że fałszują pieniądze.
 35. W gwałcie nocnym sąsiedzi żydowi pomoc dać winni pod kara 30 szelągów.
 36. Wolno jest żydom wszystkie towary kupować, chleba i innych żywności dotykać się.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna.

http://dziedzictwo.ekai.pl/text.show?id=4581

13. Kronikarz said

2011-02-26 (sobota) @ 04:04:36

11/ Świadomy Polak,

Potwierdza Pan Szanowny w 8/ to, co mnie wcześniej ogromnie zainteresowało, bowiem – czytając o tym wszystkim u różnych autorów i z różnych punktów widzenia – nie mogłem pojąć w tym świetle autentycznych informacji z Polski od Polaków, kiedy byłem dzieciakiem :

 1. a) uwag prostych ludzi, którzy to przeżyli i widzieli w czasie wojny, uwag w rodzaju „jakże tak można było, żeby się wcale nie bronić tylko iść na rzeź” (uwaga krytyczna, ale pełna współczucia) lub „niektórzy się chowali przez wojnę i byli tacy wycieńczeni, a po wojnie już trzymają, i to w mig, handel prywatny na podcieniach”;
 2. b) uwag ludzi bardziej świadomych, którzy woleli raczej milczeć na te tematy, ale w różnych momentach potrafili tu opisać bardzo jasno konkretne fakty w rodzaju „ach jak oni taki placek z cebula lubili jeść” a potem nic ani nic nie powiedzieli więcej o nich (jako dziecko nie wiedziałem, ze ludzie się bali ubeckich zagonów Bermana)

Cf. Tajny Referat Bermana !

Sugestia do Pana : mając możliwości – jak to wyraźnie tu widać – powinien Pan Szanowny napisać coś w rodzaju broszury lub wręcz książkę, gdzie należałoby takie myśli, jak tu wyrażone zilustrować opisami konkretnych sytuacji, źródłowych tekstów, referencji wszelkich itd.

Takie opracowanie powaliłoby wszystkie wypociny każdego Grossa, bo prawda jest bronią najskuteczniejsza z możliwych. Taka praca będzie miała wartość nie tylko 65 000 000 000 £ (tak, miliardów) ale więcej, bo to będzie nasza dewiza :

Bóg Honor Ojczyzna i Polska Suwerenność Tożsamość

Chętnie bym autorowi takiego pamfletu podrzucił takie czy inne teksty, a nade wszystko czytał.

Precz kurewskie łajdackie pasożytnicze łapska od ziemi skąd nasz Rod !

14. Marucha said

2011-02-26 (sobota) @ 21:45:04

1) A za mord Katyński odpowiadają Rosjanie.
3) Czy zapomniał Pan o totalnie dominującej agenturze żydowskiej?

15. Tomek Kolejarz said

2011-02-27 (niedziela) @ 22:48:39

Nie do końca Rosjanie, raczej Sowieci. Odróżniajmy Rosjan od Sowietów.

Co oznacza agentura żydowska? Zauważyłem dość niepokojący trend – błąd poznawczy polegający na uznaniu, że Żydkowie tego świata tworzą monolit – dobrze zorganizowaną jednolitą strukturę, realizującą te same cele i założenia. Nie za bardzo mogę się z tym zgodzić. Oni również często bywają podzieleni i mają różne zdania. Historia i współczesność pokazuje, że też walczą o władzę we własnym gronie, nienawidzą się wzajemnie i zwalczają. Uznanie, że za wszystko odpowiadają, wszystko planują i wszystko mogą to jakiś chory przykład krańcowego determinizmu. Jako katolik i wolnościowiec uważam raczej, że nasz los jest w naszych rękach. żydkowie nie są wszechmogący jak Bóg i ich czas również przeminie tak jak czas Egipcjan, Rzymian, ZSRR czy III Rzeszy.

16. Marucha said

2011-02-28 (poniedziałek) @ 08:48:57

Żydostwo tworzy dużo większy monolit, niż nam się zdaje. Nie negując istnienia pewnych tarć i raczej marginalnych grupek, uważam że Żydzi po prostu stwarzają pozory różnicy zdań.

17. Krzysztof M said

2011-02-28 (poniedziałek) @ 21:10:33

Słyszałem kiedyś od kogoś, kto dobrze zna tamte sprawy: Jeśli Izraelowi zabrać wroga zewnętrznego, to się rozsypie. To wojna ich jednoczy.

Opublikowano za: https://marucha.wordpress.com/2011/02/24/przemilczane-i-niewygodne-fakty-zwiazane-z-wybuchem-ii-wojny-swiatowej/

Wypowiedz się