ODRODZENIE POLSKIEGO SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO – KONFERENCJA

SAMORZĄD GOSPODARCZY -konferencja

Szanowni Państwo – polscy przedsiębiorcy, rzemieślnicy, kupcy, właściciele firm rodzinnych, rolnicy i przetwórcy…

Chcemy aby POLSKI PRZEDSIĘBIORCA miał konstytucyjną pozycję do obrony swoich praw oraz realny wpływ na decyzje administracji państwowej i samorządu terytorialnego na równoprawnych warunkach.

Czytaj całość…

Konferencja 18 czerwca 2016: Odrodzenie polskiego samorządu gospodarczego

Termin i miejsce: Sobota, 18 czerwca 2016, godz. 9:30 – 17.00, Warszawa, ul. Miodowa 14. Zapraszają: Prezes Antoni Odzimek – Związek Rzemiosła Polskiego; Prof. Artur Śliwiński – Instytut Służby Publicznej (w organizacji); Prof. Paweł Soroka – Polskie Lobby Przemysłowe

Czytaj całość…

Fundamentem rozwoju jest współpraca rządu i rodzimego biznesu

Prof. Artur Śliwiński pisze w najnowszym miesięczniku WPiS m.in. „Wsparcie kapitału zagranicznego uzyskało w Polsce status kanonu” oraz „W sprawach gospodarczych panuje w administracji państwowej samowola, marnotrawienie i korupcja”.

Czytaj całość…

Samorząd gospodarczy w innych państwach

W Republice Federalnej Niemiec obowiązuje zasada przynależności do izb gospodarczych z mocy prawa. W ten sposób, izby zrzeszają wszystkich samodzielnych przedsiębiorców, bez konieczności zapisywanie się, czy wstępowanie do samorządu. Obligatoryjny charakter samorządu nie pociąga za sobą żadnych ujemnych konsekwencji

Czytaj całość…

Samorząd gospodarczy w II Rzeczpospolitej

W skład izby wchodzili radcy mianowani przez Ministra (1/10 część ogólnej liczby radców), radcy z wyboru wybierani przez przedsiębiorców (2/5 części ogólnej liczby radców) i przez zrzeszenia gospodarcze (2/5 części radców ogólnej liczby radców) oraz radcy kooptowani. Przedsiębiorcy ani przedsiębiorstwa nie byli członkami samorządu (tak jak mieszkańcy gminy nie są członkami gminy), przysługiwały im jedynie prawa wyborcze.

Czytaj całość…

Spojrzenie przedsiębiorcy po 27 latach transformacji

Ustawa o izbach gospodarczych okazała się bublem prawnym, głównie ze względu na brak obligatoryjności przynależności polskich przedsiębiorstw i innych organizacji o charakterze regionalnym. Do dnia dzisiejszego taki samorząd w Polsce nie powstał. Od dawna jednak mieliśmy pełną wiedzę o izbach przemysłowo-handlowych w Niemczech.

Czytaj całość…

Historia samorządu gospodarczego

Izby gospodarcze to jedna z najstarszych form działania zbiorowego przedsiębiorców. Kupcy, jako pierwsi, nadali swoim działaniom na rzecz ładu rynkowego formę prawną. Niezwykle ważną rolę odegrało chrześcijaństwo, które zintegrowało nowy feudalny porządek prawny i gospodarczy.

Czytaj całość…

Subscribe to

samorząd gospodarczy

Zarejestruj się na Konferencję

Początek formularza

Imię i nazwisko

Firma, przedsiębiorstwo

adres email

telefon

numer telefonu

Uwagi, pytania do organizatorów

Dół formularza

– – – – – – – – – – – – – – – 

Kontakt telefoniczny: 601 272 323, 663 710 600, 601 258 789.

Email: konferencja@samorzadgospodarczy.org

Wypowiedz się