KoRReUs: Nacjonalizacja pieniądza i metoda uwspólnotowienia własności

Curie Skłodowska

Materiał pokazuje w sposób techniczny na liczbach, jak wygląda okradanie ponad 95 % społeczeństwa poprzez obecny system pieniądza odsetkowego, jako długu, spekulacyjne pośrednictwo i skoncentrowaną własność – w kolejnych fazach procesu wytwórczego – od wytworzenia surowca do sprzedania produktu końcowego konsumentowi. Przedstawione są też propozycje nacjonalizacji pieniądza i powolny proces uwspólnotowienia własności w istniejących przedsiębiorstwach prywatnych, przekształcając je w spółki właścicielsko-pracownicze zgodnie ze zmodyfikowaną  trafną myślą Franciszka Bacona, że „Pieniądz i własność są jak nawóz, nie ma z nich pożytku, póki się ich nie rozrzuci”.

Prezentuje to w poniższym materiale filmowym Józef Kamycki, przy współpracy dr Aleksandra Kisila z Konfederacji na Rzecz Reform Ustrojowych (KoRReUs). Konfederacja została założona z inicjatywy Józefa Kamyckiego, przy współudziale dr Aleksandra Kisila i kilku innych uczestników, skupiając  od kilkunastu do około 30 osób, w zależności od podejmowanych zagadnień.   Intensywna  praca  nad szczegółowymi rozwiązaniami  ustrojowymi, głównie w obszarze ustroju gospodarczego, w ciągu blisko dwóch lat zaowocowała szeregiem propozycji daleko idących rozwiązań ustrojowych prezentowanych także na naszej stronie internetowej.

KoRReUs został zainicjowany jako nieformalna organizacja na Konferencji Naukowej pt. „ Pieniądz, Praca, Własność. Od Staszica, przez Wieleżyńskiego, Zdziechowskiego i co dalej…” w dniu 27 października 2014 r. w sali im. prof. Stanisława Wojciechowskiego –  Prezydenta II RP w Krajowej Radzie Spółdzielczej w Warszawie. Organizatorami Konferencji były następujące Instytucje : Stowarzyszenie „Klub Inteligencji Polskiej”, Krajowa Rada Spółdzielcza – Naczelny Organ Samorządu Spółdzielczego w Polsce i Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

W pracach Konfederacji biorą udział m.in. członkowie Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej i spółdzielcy. Polecamy obejrzenie tego materiału filmowego.

Redakcja KIP

Józef Kamycki i dr Aleksander Kisil będą prelegentami na Konferencji Naukowej pt. „Funkcjonowanie samorządów terytorialnego i spółdzielczego w warunkach globalnych zmian gospodarczych”, która odbędzie się w dniach 20-21 października 2016 r w Starachowicach (zmieniony termin z 28-29 czerwca). Organizatorami Konferencji są Związek Powiatów Polskich, Krajowa Rada Spółdzielcza – Naczelny Organ Samorządu Spółdzielczego w Polsce i Stowarzyszenie „Klub Inteligencji Polskiej”. Tematem wystąpienia wymienionych prelegentów będzie: „Połączenie wspólnotowej własności i wspólnotowego pieniądza, jako podstawa tworzenia alternatywnych sieci zaopatrzenia i handlu”. Zapraszamy do udziału. Więcej na temat tej Konferencji na linku: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/06/funkcjonowanie-samorzadow-terytorialnego-i-spoldzielczego-w-warunkach-globalnych-zmian-gospodarczych-konferencja/

Inne opracowania KoRReUs –a, na linkach:

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/06/korreus-aspiracje-gospodarcze-polakow-a-terroryzm-banksterow-w-polsce/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/06/korreus-propozycje-pro-obywatelskich-zmian-systemowych-w-polsce/

Redakcja KIP

Wypowiedz się