Dariusz Brzozowiec: Waluty lokalne jako antidotum na kryzys

Barter - mapa

Problematyka walut lokalnych i systemu obecnego pieniądza odsetkowego jest przemilczana tak przez historię, jak i ekonomię, jako dyscypliny nauki. Dariusz Brzozowiec jest najlepszym znawcą w Polsce, zarówno wiedzy o walutach lokalnych, jak i praktykiem potrafiącym w realnej rzeczywistości realizować przedsięwzięcia walut lokalnych.

Przedsięwzięcia te spotykają się niestety z systemowym destrukcyjnym oddziaływaniem globalnej finansjery, ponieważ uwalniają  ludzi, przedsiębiorstwa, samorządy – od permanentnego zadłużania i przejmowania majątku realnego.

Prelegent jest też od kilkunastu lat, jednym z kilkunastu w Polsce,    popularyzatorów wiedzy o lichwie pieniądza odsetkowego, globalnym systemie finansowym, w tym pieniężnym, zarządzanych przez globalnych banksterów. Ta wiedza obecnie już doszła do świadomości znacznej części społeczeństwa i rządzących, w czym prelegent poniższego filmu ma duży udział popularyzatorski.

Dariusz Brzozowiec będzie też prelegentem na Konferencji Naukowej pt.: “Funkcjonowanie samorządów: terytorialnego i spółdzielczego w warunkach globalnych zmian gospodarczych” która odbędzie się w dniach 20-21 października 2016 r., w Starachowicach. Więcej na temat tej konferencji i udziału w niej, można przeczytać na linku: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/06/funkcjonowanie-samorzadow-terytorialnego-i-spoldzielczego-w-warunkach-globalnych-zmian-gospodarczych-konferencja/

Polecamy obejrzenie poniższej prezentacji, w której Dariusz Brzozowiec objaśnia nie tylko problematykę walut lokalnych, ale także omawia szeroko rzeczywistość finansową, w której żyjemy, a o czym nie uczą uczelnie ekonomiczne.

Redakcja KIP

 

Wypowiedz się