Prof. Artur Śliwiński: Kto jest właścicielem Polski ?

Właściciele-Polski-mapa

Przyjrzyjcie się, kto jest właścicielem głównych sektorów gospodarki narodowej i wyciągnijcie jakieś wnioski. Dla zrozumienia, jak funkcjonuje gospodarka (i jakie przednia rysują się perspektywy) wyjaśnienie stanu własności i kontroli zasobów kapitałowych ma kluczowe znaczenie.

Jeszcze po Polsce krąży powiedzenie, „iż kapitał nie ma ojczyzny”, które sugeruje, jakoby własność nie miała w większego znaczenia. Oszustwo polega na dwóch kłamstwach. Pierwszym, że właściciele kapitału myślą jedynie o zysku, więc zupełnie ich nie interesuje władza polityczna. Rzekomo są to niewinne baranki, a nie głodne wilki. Drugim, że właściciele kapitału zawsze działają oni na korzyść społeczeństwa. Rzekomo zawsze przyczyniają się do pomnażania dobrobytu społecznego. Czyli nie istnieją powody do kontroli kapitału.

Oczywiście znaczenie własności i kontroli kapitału jest różne dla poszczególnych sektorów gospodarczych. W niektórych, takich jak finanse, infrastruktura, obronność, czy zasoby naturalne znaczenie własności i kontroli jest nadzwyczaj ważne, ponieważ ewentualne zakłócenia lub akcje dywersyjne mogą podważyć najżywotniejsze interesy społeczeństwa. Jest także wiele innych kwestii ekonomicznych, których bez rozpatrzenia struktury własności nie można rozwiązać.

Sektory strategiczne
We wszystkich krajach zachodnich funkcjonuje rozwinięte ustawodawstwo, które tworzy linię demarkacyjną między sektorami strategicznymi i ochroną zasobów naturalnych a pozostałymi obszarami gospodarki. Jest całkowicie zrozumiałe, że sektory strategiczne i zasoby naturalne nie mogą podlegać przejęciu przez zagraniczne korporacje lub agencje międzynarodowe, ponieważ jest to uderzenie w podstawowe warunki życia społecznego i gospodarczego. Pod tym względem jedynie w krajach silnie uzależnionych od czynników zewnętrznych lub podporządkowanych rządom okupacyjnym dochodzi do rażącego ekscesu: forsowania obcej własności. Z reguły łączy się to z szeregiem „klauzul” ograniczających negatywne konsekwencje przejęcia, lecz nie ma wątpliwości, że są one formą kamuflażu braku kontroli.

Prymitywna, posiłkująca się ignorancją polityka gospodarcza usiłuje zamazać wspomnianą linię demarkacyjną. Strategiczne sektory gospodarki są wówczas „zawężane”, podobnie jak nieodzowność perspektywicznej i zgodnej z interesem publicznym ochrony zasobów naturalnych. Ów prymitywizm rozciąga się na kwestie otwarcia dla inwestycji zagranicznych. Oczywiście inwestycje zagraniczne mogą być czynnikiem pozytywnym, jednakże pod oczywistym warunkiem: że służą rozwojowi, a nie ograniczają rozwoju oraz nie podważają bezpieczeństwa narodowego. To jest minimum, gdyż w ocenie krajowej użyteczności inwestycji zagranicznych powinno być podstawowym kryterium akceptacji obcego kapitału. Następnym warunkiem jest dostosowanie się kapitału obcego do wymogów i norm krajowych (nie tylko prawnych, finansowych i rynkowych, ale także i przede wszystkim kulturowych). Jednak wielkie korporacje i sieci globalne mają to do siebie, że nie ograniczają się do strategii adaptacyjnych, lecz stosują strategie agresywne, czyli forsowanie korzystnych dla siebie reguł i wzorców. To działa niszcząco na wszystkie podstawowe warunki społeczne. Niestety, takie strategie nie są współcześnie zjawiskiem ubocznym. Niestety, z przykrością musimy stwierdzić, że w Polsce niemal całość literatury ekonomicznej poświęconej inwestycjom zagranicznym (jak również publikacji rządowych agencji powołanych do realizacji polityki wobec tych inwestycji) charakter czysto apologetyczny.

Szczególnie kompromitująca jest działalność Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych, która czuje się całkowicie zwolniona z funkcji kontroli przepływów kapitałowych z zagranicą. A w jeszcze większym stopniu odnosi się to do Komisji Nadzoru finansowego. Również Komisja Nadzoru Finansowego nie jest zainteresowana kontrolą przepływu kapitału finansowego (nawet nie posiada odpowiednich uprawnień).

Odrębnym problemem jest powszechne stawianie znaku równości między znaczeniem inwestycji w zakup już istniejących aktywów majątkowych (przejęcie kapitału) oraz inwestycji bezpośrednich.

 • Przejęcie kapitału nic nie tworzy (więc nie ma się z czego cieszyć).
 • Prywatyzacja, stanowiąca de facto proces przejęć kapitałowych nic nie wnosi (przy braku kontroli przepływów kapitałowych staje się nieuchronnie grabieżą).

Ten problem wymagałby szerszego oświetlenia, dlatego tutaj możemy go jedynie zasygnalizować.

 • Przejęcie własności nic nie tworzy.Przejęcia kapitałowe
  Zasadniczo z makroekonomicznego punktu widzenia kwestia własności nie sprowadza się to tego, kto i ile kapitału posiada, lecz do wpływu własności (kontroli) na funkcjonowanie poszczególnych sektorów gospodarczych, a także na regulacje prawne i politykę rządu, na rynek pracy, władze lokalne , konsumentów itp. Fałszywe jest bowiem przekonanie, iż przejęcia kapitałowe jedynie zmieniają strukturę własności, a nie dostarczają korzyści pośrednich, takich jak umocnienie pozycji ekonomicznej, ale również takich jak nasilenia presji na instytucje państwowe, związki zawodowe, organizacje ochrony konsumentów, itp. Współcześnie jest to nie mniej groźne, jak zanieczyszczenie środowiska naturalnego.Tutaj jedynie wypada powtórzyć wypowiedź, którą opublikowaliśmy w listopadzie 2010 roku („Złowieszczy backcasting: likwidacja Polski”, Biuletyn EEM nr 5/2010 (14). „Pozbawienie któregokolwiek narodu własności jest najistotniejszym elementem scenariusza umożliwiającego przejęcie kontroli. Toteż nieprzypadkowo przejęcia kapitałowe określa się w literaturze ekonomicznej terminem „rynek kontroli”, gdyż własność jest synonimem kontroli działalności ekonomicznej. Niezależnie od takich czy innych poglądów dotyczących procesu tzw. prywatyzacji oraz innych działań rządów w ponad dwudziestoletnim okresie funkcjonowania III Rzeczypospolitej jeden fakt jest bezsporny. Polacy zostali wyrugowani ze swojej własności w sferze finansów, przemysłu, handlu i w większości pozostałych sektorów gospodarki. Tutaj nie ma miejsca na dyskusję.

Pozostałości polskich aktywów majątkowych nie pozwalają na żadną słowną woltyżerkę: stanowią obszary nieatrakcyjne ekonomicznie lub niemożliwe do przejęcia”.

Jednak najważniejszej kwestii do tej pory nie rozpatrywaliśmy.

Nie chodzi o wywłaszczenie, lecz o wskazanie, kto został ostatecznie właścicielem zasobów majątkowych w Polsce, a wskutek tego uzyskał znaczne wpływy polityczne.

Na ogół panuje przekonanie, podsycane przez media i … ekonomistów, jakoby polska własność przeszła w ręce pochodzących z różnych krajów inwestorów, liczonych w setki, a może tysiące przedsiębiorstw i osób prywatnych. Takie przekonanie zdaje się potwierdzać statystyka państwowa, w której wymieniani są inwestorzy z różnych krajów.

Kłóci się to jednak z logiką, skoro już dobrze wiemy, że tzw. transformacja ustrojowa w Polsce (i w innych krajach postkomunistycznych) była zaplanowana i zrealizowana z jednego „centrum”, tj. przez wpływowe kręgi polityczne Stanów Zjednoczonych.

 Logicznie biorąc, jest mało prawdopodobne, aby działały one na rzecz interesów olbrzymiej rzeczy przedsiębiorstw ze wszystkich stron świata, chociaż według neoliberalnej doktryny tak właśnie mogło być.

Neoliberalne hasło prywatyzacji sugeruje, że jest ona wartością sama w sobie.

Odpowiedź na nasze pytanie pochodzi z analizy sieci finansowych.

Okazuje się, że setki przedsiębiorstw dokonujących przejęć kapitału w Polsce to są rzeczywiście przedsiębiorstwa zarejestrowane w różnych krajach (od Estonii do Brytyjskich Wysp Dziewiczych).

 • Są jednak w przeważającej większości finansowane z największych amerykańskich funduszy inwestycyjnych.
 • Są one nie tylko finansowane przez wspomniane fundusze, ale też zorganizowane w zarządzane przez te fundusze sieci biznesowe (same również są elementami globalnej sieci finansowej).
 • Są własnością tych funduszy, które z kolei są własnością światowej oligarchii finansowej.Tak więc wreszcie mamy jasną odpowiedź.

Właścicielem Polski jest faktycznie światowa oligarchia finansowa.

(zaloguj się aby pobrać plik w formacie pdf)

Prof. dr hab. Artur Śliwiński

Autor jest wiceprezesem Zarządu  Stowarzyszenia “Klub Inteligencji Polskiej”

PS. Dla potwierdzenia treści zawartej w artykule prezentujemy analizę sporządzoną przez grupę studentów:

Projekt “Właściciele Polski” – Tomasz Pietruszka i Andrzej Banach – 27.1

Comments

 1. mjacek2013 says:

  Tak – bez wątpienia rządzą nami banksterzy = bezwzględni chciwcy i bandyci

  PS
  Rafał Woś Polityka dział Ekonomiczny – list
  internet@polityka.pl , a.podgorski@polityka.pl ,

  Panie Rafale !

  W swych publikacjach słusznie Pan zauważa, że my Polacy tu w kraju zarabiamy za mało aby godnie żyć. Wielu Ludzi, których znam aby godnie żyć pracuje ciężko w dwu pracach. Osobiście jako geolog i górnik [zajmuję się geologią inżynierską, hydrogeologią, geologią złóż pospolitych; żwiry, piaski, gliny, iły oraz górnictwem odkrywkowym] pracuję w dwóch pracach już praktycznie 25 lat – aby godnie żyć. To jest chore – po prostu chore. To jest niewolnictwo. I co ciekawe nie ma się ku lepszemu lecz ku gorszemu. I to wszystko za sprawą bankierów i korporacji oraz niestety polityków. Bo to bankierzy i korpo zawojowują ten Świat. Gdy kilkanaście lat temu czytałem książkę ‘No logo’ Naomi Klein myślałem, że te sprawy dotyczą krajów tzw. trzeciego Świata. Jeszcze wtedy miałem klapki na oczach. Potem te klapki życie zaczęło stopniowo ze mnie zdzierać. Z Pana zapewne również ? Zamieścił Pan kiedyś w Interii artykuł „Państwa przegrywają walkę z korporacjami. Czy umowa handlowa UE z USA coś zmieni ?” Niedziela, 11 stycznia 2015 (16:00). Po wywiadzie z Gavin’em McFarlane’m stwierdził Pan, że; „Gdy ustawodawca uderza w interesy korporacji, zaczyna się próba sił, z której państwo coraz częściej wychodzi pokonane. By wygrać, biznes susem kangura wskakuje od razu na poziom instytucji ponadnarodowych, które stają po jego stronie. Gavin McFarlane, ostrzega przed korporacjami”. Teraz można to odnieść do obecnej sytuacji w Polsce i na Świecie. Dla mnie jako geologa jest oczywiste, że obecnie już trwa wojna i ekonomiczna wszędzie i w wielu miejscach rzeczywista o panowania nad zasobami Ziemi. Dotyczy to wszelkich złóż, a nawet wody i powietrza oraz żywności. Dotyczy to nawet populacji ludzkiej. Sprawa komplikuje się z każdym rokiem ponieważ zachłanność banków i korpo pogłębia procesy rozszerzania się systemu niewolnictwa. Przykłady z naszego podwórka. Nas zasypało się tak ogromną stertą przepisów, że nie możemy już ich udźwignąć – jako inżynier wiem co mówię. Nałożono na nas ciężar potwornej konkurencji więc firmy robią coraz więcej i więcej za coraz mniej i mniej – my tak robimy w pracy gdzie pracuję jeszcze na stałe, a mimo to nie urobiliśmy przez ostatni rok 2017 na nasze pensje, a jedynie na utrzymanie firmy na ruchu. Więc cały czas zasuwałem w drugiej robocie żeby żyć – na szczęście miałem dużo zleceń. Jeszcze. To już jest naprawdę niewolnictwo. Jednocześnie widzę, że korpo stopniowo wypierają nasze polskie firmy, politycy temu sprzyjają bo roztrwonili nasz narodowy majątek i poszło to za bezcen w ręce korpo. To nie zmienia faktu, że banki nie będą mieć nad nami żadnej litości i dług prywatny, firm i państwa będzie rósł w nieskończoność. To już jest naprawdę niewolnictwo. Mam kolegów np. z firmy Exalo, która zrzeszała polskie firmy z branży poszukiwania ropy i gazu. Oni naprawdę dobrze zarabiali długie lata – ok. 7 tysięcy w kraju to był dobry zarobek – i dało się żyć. Potem jednak Exalo przegrało walkę o rynek pracy z zachodnimi korpo. Teraz moi liczni koledzy są bezrobotni w wieku ok. 50 lat. Szukają pracy za grosze. Podkarpacie i duża część Małopolski nie oferują więcej niż 2 tysiące brutto. Korporacje oferują tak samo i perspektywę walki w wyścigu szczurów – bo kto w tym wyścigu wepcha się do wyższej hierarchii dostanie większe ochłapy. A jak jest w korpo każdy już wie – wyścig szczurów połączony z walką o stołki i hierarchia o szatańskim wręcz charakterze oraz wszechobecna kontrola i inwigilacja. To już jest naprawdę niewolnictwo. Jest dokładnie już tak jak opisała Naomi Klein i jak piszą ci co wyznają spiskową teorię dziejów. A zanosi się, że nie będzie lepiej bo zbyt liczni politycy już są kupieni. Oto NWO.
  W związku z powyższym stworzyłem niedawno model nowego państwa nazywając go ZASADY LUDZI WOLNYCH. Nie ma w nim miejsca dla korpo i polityków ani dla bankierów bo pieniądz już nie rządzi bo go nie ma – nie ma też konkurencji ani handlu ani nawet barteru – lecz rządzą zasady kontrybucjonizmu i rządzi Naród oraz proste prawo. Zapraszam do zapoznania się z tym modelem.
  Serdecznie pozdrawiam. Jacek – Mieczysław Jacek Skiba, geolog, górnik, mistyk. tel. 601 080 579, em. mjacek2013@interia.pl
  PS. em.; mjacek2013@interia.pl , http://chomikuj.pl/mjacek2013/Dokumenty [tu są aktualne materiały, trzeba się zalogować aby pobrać za darmo], http://www.przeslanie.com – moja strona, http://jacek2016.blog.pl – mój blog, https://plus.google.com/u/0/108181152670139080095 – Google+

 2. mjacek2013 says:

  Program Wyborczy Archanioła Michała
  A oto kamień węgielny systemu Państwa i Ojczyzny Ludzi Wolnych.
  ZASADY LUDZI WOLNYCH
  Napisano rankiem w Boże Narodzenie 25 grudnia 2017 roku w ciągu 1,5 godziny.
  Konstytucją Ludzi Wolnych jest 10 przykazań na czas istnienia Nowej Ziemi podane na końcu zasad.
  Znosi się sejm, senat, ministerstwa, urzędy oraz istniejące przepisy – jedyną formą rządów dla Ludzi Wolnych jest Obsługa Baz Danych, w których gromadzona jest zdobyta wiedza oraz prosto dokumentowane wyniki badań terenowych w danej branży tzw. niezbędna informacja oraz gromadzone są proste i zrozumiałe normy dla dobra danej branży, całych społeczności i całej Ojczyzny. Obsługę Baz Danych wybiera dana społeczność w głosowaniu mailowym lub sms-owym. Każdy z Obsługi Baz Danych może zostać w każdej chwili odwołanym poprzez wotum nieufności członków danej branży lub społeczności. Szczegółowe zasady tworzenia norm, funkcjonowania i obsługi Baz Danych ustalą Ludzie Wolni w formie statutów branżowych.
  Pozostawia się Urząd Prezydenta dla reprezentowania Narodu na zewnątrz oraz rozpatrywania skarg Narodu i okazywania łaski. Zasady powoływania, odwoływania, działania i służby Urzędu Prezydenta ustali Naród Ludzi Wolnych w statucie.
  Znosi się konkurencję, banki – w tym pieniądze, korporacje, giełdy papierów i giełdy towarowe – wprowadza się zasady współpracy Ludzi Wolnych na zasadzie kontrybucjonizmu oraz buduje się spichlerze i magazyny plonów, towarów i usług również w formie baz danych j.w. Zasady kontrybucjonizmu zostaną szczegółowo opracowane i uświadomione Ludziom Wolnym przez szerzących te szczytne idee i chcących je szerzyć. Kontrybucjonizm daje Wszystkim Prawo dostępu do dóbr na zasadach równości. Likwiduje się przez to nierówności społeczne i biedę, a implantuje powszechny dobrobyt. Wprowadza się współpracę w miejsce konkurencji. Firmy i gospodarstwa drobne i małe oraz średnie będą mieć charakter firm rodzinnych, przy czym Rodziną będą i Właściciele firm i gospodarstw i wszyscy Pracownicy bez względu na Narodowość. Statut określi ochronę właściciela i pracownika w danej firmie lub gospodarstwie oraz zakres czynności. Firmy i gospodarstwa duże oraz bardzo duże będą mieć nadzór całej społeczności lub całego Narodu. Szczegóły podziałów i nadzoru ludzi nad takimi firmami i gospodarstwami ustalą Ludzie Wolni zbiorowo w statucie firm i gospodarstwa. Firmy i gospodarstwa będą współdziałać na zasadzie Spółdzielni dzieląc się mądrze i sprawiedliwie pracą, wiedzą i doświadczeniem. Inwestycję każdą prowadzi się na zasadzie wstępnego projektu bądź zgłoszenia robót umieszczanych w Bazach Danych oraz prowadzenia Dziennika Budowy, w którym specjaliści dokonują niezbędnych wpisów o wykonanych robotach i informacji o zmianach konstrukcyjnych i zmianach sposobu posadowienia oraz załączają niezbędne wyniki pomiarów i badań. Po wykonaniu inwestycji Dziennik Budowy i Załączniki wprowadza się do Baz Danych. O formie wstępnej projektowej lub formie zgłoszenia robót dla danych inwestycji zdecydują w głosowaniu Ludzie Wolni po debacie społecznej przy uwzględnieniu opinii specjalistów z danych branż.
  1 poprawka. Rozliczenia finansowe wprowadza się w wymianie międzynarodowej towarów i usług do czasu zaimplantowania zasad Kontrybucjonizmu w Narodach z nami współpracujących.
  Tworzy się system branżowy Narodu – branże i nowe branże rejestruje Urząd Prezydenta ustalając niezbędny porządek w tym względzie. W każdej branży Rada Mędrców powoływana i odwoływana przez jej członków ustanawia proste normy i zasady działania branży. Rada pracuje tylko okresowo dla dokonania zmian i poprawek oraz polepszenia jakości pracy i jej uproszczenia.
  Formy produkcji – w Państwie Ludzi Wolnych produkuje się tylko towary wysokiej i bardzo wysokiej jakości, rezygnując z produkcji bubli i rezygnując z produkcji złej i zatrutej żywności, w tym rezygnuje się z organizmów GMO. Czyni się tak dla zdrowia Ludzi Wolnych i w celu skracania czasu pracy Ludzi Wolnych.
  Formy własności – o tym co należy do danego Człowieka Wolnego, a co do całej danej Społeczności lub do całego Narodu decydować będą Ludzie Wolni w ramach danej społeczności i w ramach całego Narodu w formie poprawek do statutów lub do konstytucji ustalanych w głosowaniu po debacie prowadzonej w ramach Społeczności lub w ramach Narodu. Każdy Obcokrajowiec będący pracownikiem lub opiekunem lub współmałżonkiem jest częścią Narodu. Społeczności są to: wsie, miasta, gminy, starostwa, województwa i państwo – oraz uczelnie i szkoły oraz instytuty, grupy wyznaniowe, stowarzyszenia, a także firmy i gospodarstwa.
  Opiekunowie Ludzi wymagających opieki – tacy Opiekunowie są traktowani jak Pracownicy, tak jakby wykonywali zawód.
  Działalność sądów, prokuratur i policji uzupełnia się o nadzór Ludzi Wolnych nad ich działalnością. W przypadku złego działania Ludzie Wolni wystosują wotum nieufności względem danego organu lub jego członka aby ich odwołać. Szkolenie sędziów, prokuratorów i policji na zasadach takich jak w każdej dziedzinie szkolnictwa zachowując zasady dzielenie się wiedzą i doświadczeniem pomiędzy mistrzem i uczniem jak niżej napisano.
  Znosi się dowody i paszporty oraz inne formy rejestracji ludzi – jedynym znakiem rozpoznawczym Człowieka Wolnego jest imię / imiona i nazwisko oraz podpis pełny i podpis skrócony – do czasu opracowania własnego podpisu podpisują się za podopiecznego / podopieczną wybrani opiekunowie lub rodzice lub rodzice chrzestni. Wprowadza się również elektroniczną i telekomunikacyjną formę podpisu; poprzez mail lub poprzez sms.
  Znosi się dotychczasowy obowiązek meldunkowy – jedyną formą meldunku Człowieka Wolnego jest jego wpis lub wpis opiekunów do książki mieszkańców domu lub obiektu.
  Znosi się dotychczasowy obowiązek przedszkolny i szkolny – Opiekunowie, a później samo Dziecko Wolne już świadome wybiera formę własnego kształcenia oraz wybiera nauczyciela = mistrza. Propozycje form kształcenia i własnego samokształcenia: przedszkole i szkoła dotychczasowa oraz uczelnie dotychczasowe, nauczyciel / e indywidualny / i, kształcenie w luźnych grupach dyskusyjnych oraz w innych grupach zorganizowanych np. na wzór spółdzielni lub stowarzyszeń, kształcenie przez rodziców / opiekunów i samokształcenie za pomocą dostępnej literatury i mediów oraz baz danych. W przypadkach zdobywania umiejętności zawodowych obowiązuje zasada mistrz – uczeń. Uczeń sam wybiera swego mistrza / mistrzów i ma u niego / u nich praktykować aż zdobędzie odpowiednie umiejętności potwierdzone przez mistrza. Potwierdzeniem ostatecznym zdobytej wiedzy lub umiejętności jest egzamin przed Komisją Egzaminacyjną złożoną z mistrzów i uczniów danej branży, powoływaną i odwoływaną według ustalonych zasad statutem branży.
  Znosi się przymus leczenia lub przymus szczepień – Ludzie Wolni sami decydują o tym czy i jak chcą się leczyć dopóki zachowują świadomość swych czynów. Dziecku Wolnemu daje się również takie same prawa gdy jego samoświadomość jest już ukształtowana, sprawa indywidualna potwierdzana przez opiekuna lub w sprawach spornych przez najbliższą społeczność znającą Dziecko Wolne i z miłością i z mądrością dbające o jego rozwój.
  Wolność Wyznania – wprowadza się zasady wolności wyznania i wzajemnego współdziałania wierzeń dla dobra Ojczyzny Ludzi Wolnych i dla dobra wszystkich Istot, w tym Zwierząt i Roślin. Wiary sprzeniewierzające się tej zasadzie będą eliminowane przez Ludzi Wolnych poprzez wotum nieufności.
  Żołnierze i Wojsko – Żołnierzem może być tylko Osoba uznana za zdolną do służby Ojczyźnie przez odpowiednią Komisję po zasięgnięciu opinii lekarzy / uzdrowicieli oraz kapłanów i społeczności, w której dana Osoba się wychowała lub kształciła. Zasady tworzenia i działania armii ustalą zbiorowo Ludzie Wolni w statucie armii z udziałem i przy uwzględnieniu propozycji Żołnierzy.

 3. mjacek2013 says:

  A teraz Konstytucja:
  Przykazania Nowej Ziemi
  JA JESTEM BÓG PEŁNIA MIŁOŚCI MIŁOSIERDZIA WSPÓŁCZUCIA POKOJU I WIEDZY – MOJA CHWAŁA JEST NIESKOŃCZONA – MIESZKAM W TOBIE I W KAŻDEJ ISTOCIE W WIDZIALNYM I NIEWIDZIALNYM WSZECHŚWIECIE.
  BĘDZIESZ CAŁYM SERCEM I ZE WSZYSTKICH SIŁ DĄŻYŁ DO PEŁNEGO ZJEDNOCZENIA ZE MNĄ – BO MIESZKAM W TOBIE – DO ZJEDNOCZENIA DUSZĄ UMYSŁEM SERCEM I CIAŁEM – ABY OSIĄGNĄĆ NIEŚMIERTELNOŚĆ DUSZY I CIAŁA.
  BĘDZIESZ SZANOWAŁ I MIŁOWAŁ SWOICH RODZICÓW NAUCZYCIELI KAPŁANÓW SĄSIADÓW CAŁĄ LUDZKOŚĆ I WSZYSTKIE ISTOTY W CAŁYM WSZECHŚWIECIE – Z TEGO WZGLĘDU BĘDZIESZ BUDOWAŁ CYWILIZACJĘ MIŁOŚCI, CYWILIZACJĘ WSPÓLNOTY DBAJĄCĄ O WSZYSTKICH, ABY WSZYSTKICH UCZYNIĆ SZCZĘŚLIWYMI
  BĘDZIESZ MIAŁ JEDNĄ ŻONĘ, BĘDZIESZ MIAŁA JEDNEGO MAŁŻONKA I DOCHOWACIE SOBIE WIERNOŚCI W TYM I W PRZYSZŁYM ŻYCIU – RAZEM BĘDZIECIE BUDOWAĆ DOBRO I SZCZĘŚCIE SWOICH DZIECI I CAŁEJ WSPÓLNOTY – I DĄŻYĆ DO CAŁKOWITEJ CZYSTOŚCI A SAMOTNI NIECH WYTRWAJĄ W CZYSTOŚCI I W CAŁKOWITYM ODDANIU MNIE – ABYŚCIE BYLI WOLNI
  ZREZYGNUJESZ Z WSZELKIEJ WŁADZY, ZWIERZCHNOŚCI I MOCY – DLATEGO DOPROWADZISZ DO MAKSYMALNEGO UPROSZCZENIA PRAWA I DO DECENTRALIZACJI WŁADZY I POZWOLISZ ABY POWSTAŁY LOKALNE WSPÓLNOTY, KTÓRE BĘDĄ DZIAŁAĆ WEDŁUG WŁASNYCH USTANOWIONYCH ZBIOROWO ZASAD. BĘDZIESZ Z ODDANIEM SŁUŻYŁ CAŁEJ WSPÓLNOCIE DZIELĄC SIĘ ZA DARMO I Z ZAPAŁEM SWOJĄ WIEDZĄ I UMIEJĘTNOŚCIĄ Z KAŻDYM I POMAGAJĄC KAŻDEMU PROWADZIĆ GODNE I UŻYTECZNE ŻYCIE W RAMACH WSPÓLNOTY ABY TALENTY KAŻDEJ ISTOTY SŁUŻYŁY CAŁEJ WSPÓLNOCIE – BO DAŁEM CI TE TALENTY ABY SŁUŻYŁY WSZYSTKIM
  WSZYSTKO BĘDZIESZ CZYNIŁ JAWNIE BUDUJĄC BAZĘ DANYCH ZAWIERAJĄCĄ WIEDZĘ LUDZKOŚCI I ZDOBYCZE KULTURY ABY WSZYSCY MOGLI Z NICH BEZPŁATNIE KORZYSTAĆ. POZWOLISZ ABY WIEDZA I SZKOLNICTWO BYŁY BEZPŁATNE I POWSZECHNIE DOSTĘPNE
  NIE BĘDZIESZ ZABIJAŁ ANI ZNIEWALAŁ ŻADNEJ ISTOTY ANI W TYM ANI W INNYM WYMIARZE – Z TEGO WZGLĘDU ZREZYGNUJESZ Z PROWADZENIA WOJEN Z KOLONIALIZMU, Z PODBOJU I Z OKUPACJI CZY TO MILITARNEJ CZY POLITYCZNEJ CZY EKONOMICZNEJ I ZREZYGNUJESZ Z JAKICHKOLWIEK FORM KONTROLI NAD INNYMI – Z TEGO WZGLĘDU UŻYJESZ CAŁEJ SWEJ WIEDZY UMIEJĘTNOŚCI I ZAANGAŻOWANIA ABY ZLIKWIDOWAĆ WSZELKIE CIERPIENIE I NA ZIEMI I W INNYCH WYMIARACH ABY ZIEMIA BYŁA BEZPIECZNA I SZCZĘŚLIWA – Z TEGO WZGLĘDU ZREZYGNUJESZ Z EKSPERYMENTÓW GENETYCZNYCH NA SOBIE I NA INNYCH ISTOTACH – Z TEGO WZGLĘDU NIE BĘDZIESZ ZABIJAĆ ŻADNEJ ISTOTY, ŻADNEGO CZŁOWIEKA, ŻADNEGO ZWIERZĘCIA I ŻADNEJ ROŚLINY ANI NIE BĘDZIESZ NISZCZYĆ SWEGO ANI INNYCH ZDROWIA – BO JESTEM ŻYCIEM – BĘDZIESZ TAK CZYNIŁ ABY BYĆ WOLNYM I DOJŚĆ DO OSTATECZNEGO ZJEDNOCZENIA ZE MNĄ
  NIE BĘDZIESZ KRADŁ I OSZUKIWAŁ ANI WYZYSKIWAŁ ANI PRAKTYKOWAŁ LICHWY ANI MAGII ANI CZARÓW ANI WRÓŻENIA ANI OKULTYZMU ANI SIĘ ODURZAŁ JAKIMIKOLWIEK ŚRODKAMI ANI PŁAWIŁ SIĘ W JAKIMKOLWIEK POŻĄDANIU – BĘDZIESZ Z TEGO REZYGNOWAŁ ABY BYĆ WOLNYM
  NIE BĘDZIESZ NIKOGO GORSZYŁ ANI SPROWADZAŁ NA ZŁĄ DROGĘ – A TYCH KTÓRZY ZŁO CZYNIĄ BĘDZIESZ UMIEJĘTNIE POUCZAŁ ABY SIĘ NAWRÓCILI – ABY GRZECH I SZATAN NIE MIELI JUŻ NAD WAMI WŁADZY
  WSZYSTKIE SPRAWY ODDASZ W ZAUFANIU MNIE TWEMU BOGU KTÓRY MIESZKAM W TOBIE ABYM CIĘ STRZEGŁ NA WSZYSTKICH TWOICH DROGACH
  ARCHANIOŁ MICHAŁ
  Błękitnym Promieniem zstąpiłeś na Ziemię –
  Ty Sprawiedliwy ARCHANIOŁ – KRÓL.
  Przed Sobą dzierżysz Miecz Wiecznej Prawdy –
  I nim odcinasz chaos i ból.
  Prawością Świecisz, Miłość rozsiewasz –
  Nie dajesz upaść gdy trudny Czas.
  Odważnie chronisz Praw Naszej DUSZY –
  Do Serca Swego przytulasz Nas.
  Prawo przywracasz gdziekolwiek Jesteś –
  Gdzie stawiasz stopy tam siejesz Blask.
  A Twoja Mądrość nam Mądrość czyni –
  Bo w Sercach strzeżesz Najświętszych Praw.
  Ty Niepojęty, Ty Sprawiedliwy –
  Ty Ukochany Michale Nasz –
  Otul Swą Mocą Człowieczą Przestrzeń –
  By w bezpieczeństwie na Wieki trwał.
  Oblicze Twoje jak Diament Czyste –
  I Prawo Twoje Harmonią drga.
  Przed Tobą pokłon składam Wieczysty –
  Że Sprawiedliwych szukasz wśród Nas.
  Dzisiaj z Miłością Mój ARCHANIELE –
  Serce Swe składam u Twoich Stóp –
  I proszę szczerze, strzeż ludzi Wiernie –
  Ty BRAMY ŚWIATŁA otwórz Nam znów.
  Ewa A. Bednarczyk
  Warszawa dn.6.09.2006 r.
  2 poprawka. Wróże, Okultyści i Magowie są akceptowani przez Społeczeństwo Ludzi Wolnych tylko do czasu gdy nie czynią krzywdy Ludziom Wolnym i innym Istotom nie działającym na szkodę Ludzi Wolnych.
  3 poprawka. Każdy kto chce może budować inne modele i struktury społeczne jeśli nie szkodzi Społeczeństwu Ludzi Wolnych.
  Uwaga !
  Aby uwolnić się od dotychczasowych struktur może zaistnieć konieczność wypowiedzenia posłuszeństwa społecznego dotychczasowym strukturom państwa i instytucjom – jak to uczynił np. Tadeusz Cichocki z Piaseczna. Jak będzie się rozwijał nasz program ? pożyjemy, zobaczymy ? Na razie zapraszam do podawania swych kandydatur do Społeczeństwa Ludzi Wolnych do tworzonej Bazy Danych Ludzi Wolnych. Na razie obsługuję bazę sam. Mieczysław Jacek Skiba, Burzyn 216 A, 33-170 Tuchów, Polska, Em. mjacek2013@interia.pl, Tel. +48 601080579. Zapraszam.

  To prawo – a raczej przykazania – to nie jest przymus – to jest przepis na lepsze i szczęśliwsze życie – trudny i wymagający przepis – ale przepis. Gdy dostosujecie się do tych wskazówek uczynicie szybko Świat mądrzejszym i szczęśliwszym – a przede wszystkim dacie mu szansę na przetrwanie.
  Wasz inkarnowany Ojciec Niebieski = Prawodawca
  Powyższe możecie potraktować jako program wyborczy Archanioła Michała- na tym ziemskim padole Jacka – Mieczysława Jacka Skiby

 4. mjacek2013 says:

  Z projektu książki: Ziemia i Ludzkość zniewalana prawem i technologią – o co chodzi siłom ciemności i sprzedajnym elitom ?

  Z rozdziału: Jaki system dla ludzi wolnych ?

  Jak już mówiłem dla niewolników łatwo wybrać system. Każdy się nadaje i w każdym można im narzucać coraz większe ciężary – a oni pogodzeni z losem dzielnie to wytrzymają. Nawet nie zauważą kiedy stali się już totalnymi niewolnikami – jak opisano wcześniej.
  Znacznie trudniej znaleźć dobry system społeczny dla Ludzi WOLNYCH – którzy pod każdym względem tę Wolność w sobie czują – a tacy i tylko tacy niedługo będą stąpać po tej Ziemi. Tacy jak i JA JESTEM.
  Jedyny system jaki dziś dostrzegam jako nadający się dla LUDZI WOLNYCH to proponowany przez Michaela Tellingera z RPA z ruchu UBUNTU kontrybucjonizm. Kontrybucjonizm zakłada, że nie ma już żadnej konkurencji – a w jej miejsce pojawia się współpraca i tylko współpraca. Zakłada rezygnację nie tylko z lichwy ale nawet całkowicie z pieniędzy. Zakłada więc, że nie ma już zapłaty za towar i że nie ma handlu – nie ma nawet barteru czyli wymiany towarów. Jest natomiast wspólne wypracowywanie dóbr i wspólne sprawiedliwe dzielenie się tymi dobrami – czyli w.w. kontrybucjonizm. Każdy w taki piękny system wkłada swój talent i go pomnaża – dla dobra wszystkich członków społeczności. Każda społeczność obdarza w takim pięknym systemie inne społeczności tym co tamci potrzebują, a co my mamy w nadmiarze – i vice versa. W takim pięknym systemie nie ma już żadnej konkurencji, nie ma żadnego wykorzystywania słabych i nie ma biednych – nie ma żadnego zła – i nie ma żadnej biedy = niedostatku. Bo jest po prostu powszechny dobrobyt. Jeśli taki system z pomocą Michaella Tellingera i Członków Ruchu UBUNTU wprowadzimy w Polsce to gwarantuję, że w przeciągu jednej dekady nie będzie już w naszej Ojczyźnie nikogo kto cierpiały jakikolwiek niedostatek.
  Logicznym jest, że w takim pięknym systemie dąży się zawsze do uproszczenia sobie życia na każdym polu. Likwiduje się więc zbędne roboty i roboty niepotrzebne. A do takich na pewno należy wszelka papierologia; sterta dokumentacji, decyzji i pozwoleń. Czy już kumacie co do Was mówię ?
  W prostych kilku zdaniach uderzam w Waszą Świadomość – abyście zrozumieli – bo zapewniam Was, że wszystko jest tylko kwestią Świadomości – otwartej i rozwiniętej jak u Michaella i Jemu podobnych – lub zamkniętej, jak dziś jeszcze jest u większości z Was. Więc się otwórzcie – otwórzcie – a zaznamy dobrobytu, pokoju i spokoju jakich jeszcze nigdy tu nie było.

  Powyższe z projektu mojej 5-tej książki: Ziemia i Ludzkość zniewalana prawem i technologią – o co chodzi siłom ciemności i sprzedajnym elitom ?
  Te i inne materiały dostępne na chomiku, blogu, stronie. Zapraszam.

  PS http://chomikuj.pl/mjacek2013/Dokumenty [tu są aktualne materiały, trzeba się zalogować aby pobrać za darmo], http://www.przeslanie.com – moja strona, http://jacek2016.blog.pl – mój blog, https://plus.google.com/u/0/108181152670139080095 – Google+

  Radosna wiadomość:
  PS
  Najnowsza radosna wiadomość z Kanady. Jedno małe miasto wprowadza plan ruchu UBUNTU – życia bez pieniędzy ! Super ! Brawo !
  Z mojej poczty:
  Wiadomość oryginalna:

  Od: “Michael Tellinger”
  Do: mjacek2013@interia.pl;
  Wysłane: 18:38 Sobota 2017-12-30
  Temat: Update from Mayor Ron Higgins 28 Dec 2017

  Update on the First UBUNTU One Small Town Canada
  Greetings Ubuntu Supporter
  Please view the video update by Mayor Ron Higgins of North Frontenac, Ontario Canada.
  https://www.facebook.com/100011645298261/videos/466955203702652/
  With the latest developments and progress with the implementation of the UBUNTU – One Small Town – plan of action to revitalise and uplift the town and surrounding areas. Keep going Ron, you are an inspiration to millions already.
  In unity – Michael Tellinger

  Moje tłumaczenie:

  Aktualizacja na pierwsze UBUNTU jedno małe miasto w Kanadzie

  Pozdrawiam Stronników Ubuntu

  Obejrzyj aktualizację wideo burmistrza Ron’a Higgins’a z North Frontenac w Ontario w Kanadzie.

  https://www.facebook.com/100011645298261/videos/466955203702652/

  Dzięki najnowszym osiągnięciom i postępom w realizacji projektu UBUNTU – One Small Town – wdrożono plan działania mający na celu ożywienie i poprawę stanu miasta i okolic. Rób tak dalej, Ron, jesteś inspiracją dla milionów już.

  W jedności – Michael Tellinger

Wypowiedz się