Viktor Orban wobec realizacji planu multikulturowego podboju Europy przez władze krajów i Unii Europejskiej

Einstein 2

Viktor Orban: Los Węgrów jest powiązany z narodami Europy. I stał się aż tyle częścią związku, że dziś żaden kraj nie może być wolny – włącznie z Węgrami – jeżeli Europa nie jest wolna. I dziś Europa jest bezsilna, jest jak więdnący kwiat zjadany przez tajne robactwo. Dziś, 168 lat po Wiośnie Ludów, Europa, nasza wspólna ojczyzna nie jest wolna !

Szanowni Świętujący,

Europa nie jest wolna, bo wolność zaczyna się od mówienia prawdy. Dziś w Europie zakazane jest mówienie prawdy. Kaganiec jest kagańcem nawet z jedwabiu.  

Jest zakazane mówić, że dziś  nie przybywają uchodźcy, lecz Europie zagraża wędrówka ludów. Jest zakazane mówić, że  dziesięciomilionowe tłumy  czekają w gotowości, żeby  ruszyć w naszym kierunku. Jest zakazane mówić, że migracja przynosi przestępstwo i terror do naszych krajów. Jest zakazane mówić, że tłumy z innych cywilizacji są zagrożeniem dla naszego stylu życia, kultury, zwyczajów, tradycji chrześcijańskich. Jest zakazane mówić, że ci co wcześniej przybyli, zamiast integracji zbudowali własny świat, z własnymi prawami, ideami, które rozwierają tysiącletnie ramy Europy.

 Jest zakazane mówić, że to nie łańcuch przypadkowych i nieumyślnych konsekwencji, lecz zaplanowana akcja, tłum ludzi prowadzonych na nas. Jest zakazane mówić, że w Brukseli pracują dziś nad tym, żeby jak najszybciej przywieźli i zasiedlili u nas obcych. Jest zakazane mówić, że celem zasiedlenia jest przekształcenie wzorów religijnych i kulturowych Europy i przebudowanie etnicznych podstaw, usuwając ostatnie bariery internacjonalizmu, czyli państwa narodowe. Jest zakazane mówić, że Bruksela zabiera nam kawałki narodowej suwerenności, że w Brukseli pracują nad   planem Stanów Zjednoczonych Europy, do czego nikt i nigdy ich nie uprawnił.

Szanowni Państwo

Dzisiejsi przeciwnicy wolności są inni niż dawni władcy, czy władcy systemu sowieckiego. Innymi metodami zmuszają nas do poddania się. Dziś nie zamykają w więzieniach, nie zabierają do łagrów, nie okupują czołgami państwa przywiązane do własnej wolności. Dziś wystarczą ataki prasy światowej, stygmatyzacja, straszenie, szantaż. Czy raczej wystarczały. Do tej pory. Narody Europy obudziły się, uporządkowują się i niedługo wstaną.

Podstawy tej Europy zbudowanej na uciszaniu prawdy, łamią się. Narody Europy mogą w końcu zrozumieć, że chodzi o ich przyszłość. Nie tylko dobrobyt, wygodne życie, praca, ale nasze bezpieczeństwo i pokój są także zagrożone. Śpiące w dobrobycie narody Europy wreszcie zrozumiały, że zagrożone  są zasady na których Europa została zbudowana. Europa to chrześcijaństwo, wspólne życie wolnych i niezależnych narodów, równouprawnienie kobiet i mężczyzn, uczciwa konkurencja, solidarność, honor, pokora, sprawiedliwość i miłosierdzie.

Teraz niebezpieczeństwo nie atakuje nas jak wojny i katastrofy, nagle nas obezwładniając. Wędrówka ludów to cicha woda, która wytrwale rwie brzegi. Pokazuje się jako sprawę humanitarną, lecz jej prawdziwa natura to zajęcie przestrzeni. To co dla nich jest zajęciem przestrzeni, dla nas jest utratą przestrzeni. „Wojownicy praw człowieka” czują potrzebę, aby nas pouczać i oskarżać. Ponoć jesteśmy wrogimi ksenofobami. Ale prawda jest taka, że nasza historia, to jest też historia przyjmowań i łączenia kultur. Kto zgłaszał się jako nowy członek rodziny, sojusznik, czy przybysz uciekający, aby przeżyć, tego wpuściliśmy i znalazł u nas nowa ojczyznę. Ale ten kto przybył, aby zmienić nasz kraj, uformować nasz naród na własną modłę, kto przybył z agresją i wbrew naszej woli, zawsze spotkał sprzeciw.

Panie i Panowie

 Na początek mówią nam tylko kilkuset, może 1000 – 2000 przesiedleńców. Ale żaden odpowiedzialny przywódca europejski nie zechce przysiąc, że te kilka tysięcy, nie rozrośnie się w konsekwencji do dziesiątek lub i setek tysięcy.

Jeśli chcemy powstrzymać tę masową emigrację, musimy przede wszystkim powstrzymać Brukselę. Główne niebezpieczeństwo dla przyszłości Europy nie bierze się z tych, którzy tu chcą przyjść, ale pochodzi od brukselskich fanatyków internacjonalizmu.

Nie możemy pozwolić Brukseli, by stawała ponad prawem. Nie możemy pozwolić, by wmuszała  w nas   gorzki owoc swej kosmopolitycznej polityki imigracyjnej. Nie będziemy importować na Węgry przestępstw, terroryzmu, homofobii i antysemityzmu płonących synagog. Nie będzie tu w naszych miastach dzielnic poza prawem, masowego warcholstwa i zamieszek w wykonaniu imigrantów. Nie będzie gangów polujących na nasze żony i córki.

Gwalt

Nie pozwolimy  aby nam inni mówili,  kogo możemy wpuszczać do naszych domów i  kraju, ani z kim mamy podzielić się naszym krajem. Sami wiemy jak takie sprawy się toczą. Jeśli najpierw im pozwolimy mówić nam, kogo mamy przyjąć, to potem zmuszą nas byśmy służyli obcym we własnym kraju. A na koniec każą nam się spakować i wyjechać.

Dlatego odrzucamy plan przymusowych nasiedleń i nie będziemy tolerować, ani szantażu, ani gróźb. Nadszedł czas, aby uderzyć w dzwon alarmowy. Nadszedł czas na sprzeciw i opór. Nadszedł czas, aby gromadzić sojuszników w tej sprawie. Nadszedł czas, aby wznieść, sztandary dumnych narodów. Nadszedł czas, aby zapobiec destrukcji Europy i uratować jej przyszłość.

W tym celu apelujemy do wszystkich obywateli Węgier, bez względu na przynależność partyjną oraz do wszystkich narodów europejskich. Przywódcy i obywatele Europy nie mogą mieszkać w dwóch odrębnych światach. Musimy przywrócić jedność Europy, My Narody Europy. Nie będziemy wolni w osobności, jeśli nie będziemy wolni razem. Jeśli zespolimy nasze siły to się nam uda, a jeśli będziemy ciągnąć każdy w swoją stronę – doznamy klęski.

Razem jesteśmy siłą, osobno jesteśmy słabością. Albo więc będziemy razem, albo nie będzie nas wcale – takie jest prawo dzisiejszego dnia.

W 1848 roku w księdze losów było zapisane, że nic nie można było zrobić przeciw Imperium Habsburgów. Gdybyśmy wtedy tego wyroku posłuchali, nas los byłby przypieczętowany i germańskie morze pochłonęłoby Węgrów zupełnie.

W 1956 r w księdze losów było zapisane,  że mamy pozostać krajem okupowanym i zsowietyzowanym, dopóki u ostatniego Węgra nie wytępi się patriotyzmu. Gdybyśmy wtedy tego wyroku posłuchali, nas los byłby przypieczętowany i Węgrów pochłonęłoby sowieckie morze.

Dziś w księdze losów jest zapisane, że ukryte, bezimienne potęgi światowe zniszczą wszystko co jest odmienne, autonomiczne, odwieczne i narodowe. Mają zmieszać kultury, religie i populacje, aż wieloraka i dumna Europa nie stanie się nijaka i łagodna i jeśli teraz tego wyroku posłuchamy nasz los będzie przypieczętowany i połknie nas ogromny brzuch Stanów Zjednoczonych Europy.

Zadaniem jakie stoi przed Węgrami i narodami Europy Środkowej i innymi narodami Europy, które jeszcze nie pożegnały się ze zdrowym rozsądkiem jest bronić się, przeredagować ten wyrok i odmienić los jaki jest nam przewidziany.

My Węgrzy i Polacy wiemy jak to robić. Nauczono nas, że tylko jeśli się jest odważnym można spojrzeć niebezpieczeństwu prosto w twarz. Musimy więc wydobyć starą cnotę odwagi spod mułu zapomnienia. Przede wszystkim musimy umieścić stal w naszych grzbietach i jasno odpowiedzieć  sobie na najważniejsze i najpierwsze pytanie określające nasz los. Zadać je głosem tak donośnym, aby zostało usłyszane daleko i powszechnie.

A pytanie, po którym ustoi lub upadnie przyszłość Europy brzmi tak: CZY MAMY ŻYĆ WOLNI,  CZY W NIEWOLI ? Oto jest pytanie i niech każdy na nie odpowie.

Dalejże Węgry, naprzód Węgry !

Victor Orban – przemówienie na wiecu do Węgrów w Budapeszcie w dniu 15 marca 2016 r. (Transkrypcja zapisu filmowego zamieszczonego na poniższym filmie)

Zestaw faktów potwierdzających i uzupełniających wypowiedź Victora Orbana

Zestawienie poniższych informacji, faktów i łatwo przewidywalnych konsekwencji, należy połączyć z wypowiedzią Orbana w pełny „obraz” sytuacji, przede  dla wszystkim Polski, ale  nie tylko:

1. Bardzo wiele dostępnych obecnie informacji, zaistniałych wydarzeń i zaawansowanych procesów, znanych głównie dzięki internetowi, daje pewność, że exodus imigrantów do Europy jest staranie realizowanym przez wiele lat planem podboju multikulturowego, jako widoczny i skupiający uwagę element wojny asymetrycznej z ludnością starego kontynentu. Sami imigranci, uwiarygadniani mało znaczącą liczbą uchodźców z terenów wojennych, są jedynie narzędziem odwracającym uwagę od faktycznych planistów i realizatorów tego podboju, ze sfery międzynarodowej oligarchii finansowej oraz jej pomocników i wykonawców w:  mediach, agenturalnych organizacjach pozarządowych i na szczytach władz: UE,  USA, Izraela, Zatoki Perskiej, Turcji i innych państw Zachodu.

2. Etapy tego planu, rozłożone w długim czasie są następujące:

  • kolonialna i neokolonialna eksploatacja krajów Afryki, Azji, w tym Bliskiego Wschodu i stworzenie rozleniwiającego dobrobytu w krajach kolonizatorów pod nadzorem banksterów;
  • organizowanie i prowokowanie zamachów stanu, wojen, terroru i „kolorowych rewolucji” (m.in. Afganistan, Irak, Pakistan, Somalia, Jemen, Libia, Syria, Liban, Egipt, Tunezja) zmuszających do przemieszczeń dużych rzesz ludności z terenów wojen lub prześladowań;
  • długotrwałe programowanie społeczne umysłów mieszkańców tych kontynentów, także zamieszkałych dziesiątki lat w Europie, w zakresie co najmniej jednego z trzech następujących uzasadnień: po pierwsze – łatwym utrzymaniem z socjalu, konsumpcyjnym stylem życia oraz korzystaniem z wielu wygód, w tym białych kobiet w krajach bogatego Zachodu; po drugie – odwetu na ludności krajów kolonialnych za wyzysk i destabilizacje krajów skolonizowanych: po trzecie – fanatyzmu religijnego i nawracania niewiernych siłą na ich obszarze zamieszkania;
  • rekrutowanie, szkolenie i finansowanie bandytów w organizacjach terrorystycznych takich jak : Al.-Kaida, ISIL i wiele innych, w tym w zakresie indywidualnych zaawansowanych technik kontroli umysłów przekształcających ludzi w maszyny do zabijania i bioroboty;
  • finansowanie organizacji w krajach Europy, zajmujących się niwelowaniem oporu ludności przed: przyjmowaniem imigrantów i jej obroną przed narzucaną kulturą, zwyczajami i przestępczymi zachowaniami, w ich własnych krajach;
  • logistyczna obsługa, finansowanie i zabezpieczenie exodusu imigrantów do Europy, w tym ukrytych przeszkolonych terrorystów.

Imigracja 14

3.  UE dała Turcji 6 miliardów Euro na obozy dla uchodźców, a w rzeczywistości na szkolenie terrorystów, którzy będą następnie przerzucani, jako zakonspirowani wśród imigrantów do Europy. Znaleziono w Niemczech Grecji i Francji duże kontenery z ciężką bronią dla niewiadomych adresatów i od anonimowych nadawców. ( źródło: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/03/wojna-nowego-typu-w-europie-aby-zbudzic-leniwe-zaprogramowane-umysly/ )

4. Saakaszwili będąc gubernatorem w Odessie doprowadził do objęcia władzy w tym województwie Ukraińskim przez przestępczość zorganizowaną, co wskazuje, że będzie to kanał przerzutowy imigrantów z Turcji do Polski, Słowacji i innych krajów.

Imigranci 125. W Polsce liczba funkcjonariuszy Straży Granicznej (w czasie rzeczywistym) zajmujących się patrolowaniem tzw. „zielonej granicy” wynosi zaledwie około 80 osób na ponad 500 kilometrowej granicy z Ukrainą. Inwestycja w postaci płotu na granicy, wnioskowana i odrzucona przy ustawie budżetowej na ten rok, kosztowałaby 250 milionów złotych. Przy planowanych dla 10 tysięcy imigrantów dziennej wysokości zasiłku w wysokości 20 Euro (przez rok) , czyli około 80 zł, daje to kwotę roczną kosztu ich samego tylko  utrzymania, bez kosztów na niezbędną obsługę tych ludzi, w wysokości 292 milionów zł. A więc koszt inwestycji zwróciłby się po niecałych 11 miesiącach.

6. Władze Unii Europejskiej narzucają Polsce przyjęcie 150 tysięcy imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki w tym roku, mimo że w Polsce przebywa około miliona imigrantów ekonomicznych z upadającej Ukrainy. Komisja Europejska domaga się od Polski zapewnienia zasiłków na osobę   na poziomie krajów starej UE, który wynosi około 500 Euro, czyli ok. 2 tysiące złotych, a więc więcej niż wynosi w Polsce płaca minimalna. Doprowadzi to nieuchronnie do konfliktu dyskryminowanych dochodowo Polaków z uprzywilejowanymi imigrantami ekonomicznymi. Koszt roczny utrzymania przy tej wysokości zasiłku wyniesie 109,5 miliarda, a koszt budowy płotu na granicy zwrócił by się w ciągu niecałego dnia. Jeśli po negocjacjach ta kwota wyniesie połowę tego zasiłku w Polsce to i tak, będzie to kwota wybitnie dyskryminująca i upadlająca dla Polaków.

Imigranci 13

7. Ukraina jest w sytuacji upadłości społecznej, gospodarczej i politycznej. Jest kwestią około roku jak rozpadnie się na 2-4 państw.

Były pracownik Departamentu Stanu USA Josh Cohen, zajmujący się sprawami reform gospodarczych na obszarze postradzieckim pisze w artykule dla „Foreign Policy”: „Ukraińscy politycy stają się coraz bardziej skorumpowani i autorytarni, a Zachód powinien zacząć reagować.”  ( …) „Jeśli klasa rządząca nie posłucha swoich przyjaciół na Zachodzie, to możliwe, że posłucha swoich obywateli, pamiętając o tym, co zdarzyło się z jego poprzednikiem”  ( więcej: http://pl.sputniknews.com/swiat/20160422/2619812/Ukraina-korupcja.html#ixzz46dbknbnb )

Były szef radykalnego Prawego Sektora – Dmytro Jarosz twierdzi, że „państwo ukraińskie ma czas na <zrobienie porządku> tylko do końca roku” oraz, że  „w obecnej sytuacji Ukraina jest w stanie przetrwać do końca roku” (więcej: http://www.rp.pl/Konflikt-na-Ukrainie/304189903-Jarosz-Ukraina-moze-sie-rozpasc.html#ap-1 )

W przypadku wybuchu protestów, a zwłaszcza nowej wojny domowej tym razem w całym kraju, możemy się spodziewać znacznie większej rzeszy imigrantów i uchodźców z Ukrainy. Potomkowie banderowców, jako żołnierze ochotniczych batalionów i Prawego Sektora oraz bandyci z ISIL wśród imigrantów z Bliskiego Wschodu zmienią sytuacje w Polsce nie do poznania, będzie terror i destabilizacja społeczna.

8. Nasze kolejne władze powinny przestać wtrącać się w sprawy Ukrainy, tak jak im dają do zrozumienia kraje Starej UE, a nawet władze USA. Polacy którzy liczą na odzyskanie swoich posiadłości na Ukrainie, powinni to sobie „wybić z głowy”, ponieważ nawet jeśli otworzą taką możliwość, to skorzystają na tym Żydzi i Niemcy, a nie oni. Natomiast to umożliwi Niemcom odebranie naszych Ziem Zachodnich, i „przetoczenie na wózku” resztek Polski z powrotem na Wschód.

9. Kolejne polskie władze powinny zaprzestać „majstrować” przy tworzeniu paktu wymierzonego w Rosję z: Turcją ( główna „wylęgarnia” terrorystów ISIL), Ukrainą („wylęgarnia” ludobójczego banderyzmu), Gruzją, Azerbejdżanem, Bułgarią, Rumunią i Mołdawią. Polacy nie będą przelewać krwi w interesie międzynarodowej oligarchii finansowej, która dąży do skolonizowania Rosji, jako najważniejszej bariery stworzenia totalitarnego gułagu na Ziemi pod nazwą Nowy Porządek Świata. Potencjał krajów Zachodu skolonizowanych przez banksterów jest nadmuchanym propagandowym „balonem” i stanowi 1/3-1/2 potencjału krajów BRICS.

10. Cały system finansowy Zachodu oparty na fałszywym – lichwiarskim i spekulacyjnym pieniądzu się rozpada. Nie jest kwestią czy Dolar, Euro i cały system finansowy Zachodu padnie, tylko kiedy to się stanie, oraz czy będzie to implozja pełzająca, jak do tej pory, czy gwałtowna zapaść. Aby wydłużyć agonię tego systemu, próbuje się zawrzeć umowę o wolnym handlu miedzy USA i UE (TTIP), która odda władze korporacjom i zniszczy państwa narodowe.

Przejęty przez obce firmy i obywateli majątek w Polsce oraz zadłużenie naszego kraju i Polaków spowodowane zostało przy wykorzystaniu fałszywego pieniądza bez pokrycia, co jest przestępstwem i będzie musiało być zwrócone.

TTIP koń trojański

11. Istnieje wielkie zagrożenie wystąpienia równocześnie czterech bardzo niebezpiecznych, nadchodzących wydarzeń: exodusu dużej liczby imigrantów z Bliskiego Wschodu, dużej liczby uchodźców i imigrantów z upadającej Ukrainy, podpisania TTIP – umowy o wolnym handlu UE i USA i  krachu finansowego, w tym obecnego lichwiarskiego pieniądza i spekulacji. Konsekwencje tych przyśpieszających procesów i wydarzeń zawarte zostały m.in. na linkach:

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/03/ttip-umowa-o-wolnym-handlu-unii-europejskiej-ze-stanami-zjednoczonymi-to-kolejny-krok-wielkich-tego-swiata-do-globalizacji-i-nwo/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/03/wojna-nowego-typu-w-europie-aby-zbudzic-leniwe-zaprogramowane-umysly/

Einstein

12. W związku z powyższym wystąpieniem Viktora Orbana i przedstawionymi 11 punktami, apelujemy do Pani Premier Beaty Szydło i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka o zawetowanie i niepodpisywanie zgody na przyjęcie 150 tysięcy imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki wspólnie z Victorem Orbanem i innymi krajami Europy Środkowej. Niech przyjmują te kraje, które tych imigrantów zaprosiły, a nie narzucają innym bezprawny dyktat.  Jednocześnie wnosimy o szybkie postawienie płotu, co najmniej na granicy z Ukrainą.

13. Wnosimy także o zmianę całej polityki zagranicznej Polski z jednostronnej orientacji Zachodniej na wielowektorową, poprzez odbudowę relacji ze Wschodem. Zapoczątkowanie tego zwrotu, powinno nastąpić poprzez normalizację stosunków z Białorusią, co umożliwiłoby stworzenie dobrego przykładu ułożenia stosunków wzajemnie korzystnych, a nie jednostronnie korzystnych dla Ukrainy i Litwy oraz z innymi państwami, w tym zwłaszcza z Rosją.

Podsumowując, należy zwrócić uwagę, że żyjemy w czasach upadku cywilizacji Zachodu i ogromnych przemian na Ziemi, więc decyzje podejmowane obecnie będą mieć konsekwencje dla życia milionów Polaków i Europejczyków.

 Redakcja KIP

PS. W kontekście powyższej geopolitycznej analizy prezentujemy zestawienie obnażające wiarołomstwo USA wobec Rosji w niedotrzymywaniu umów, łamaniu prawa międzynarodowego i zakłamaniu propagandowym:

Właśnie dzisiaj w światowych serwisach jest, że USA odmawiają wbrew umowom z Rosją przerobienia plutonu ze swoich głowic atomowych na paliwo do elektrowni.

Kto więc łamie umowy?

Był Traktat Budapesztański, który rzekomo pierwsza naruszyła Rosja – ale ten traktat stanowił, że Ukraina będzie neutralna i bez zgody sygnatariuszy (czyli m.in. Rosji) nie można zmieniać statusu Ukrainy, a w szczególności zabraniał przymuszania Ukrainy sankcjami do zmiany statusu.

Tymczasem NATO w 2008 wystosowało zaproszenie do Ukrainy by przyłączyła się do NATO a Zachód, gdy Janukowicz odmówił podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE nałożył na Ukrainę sankcje a potem zorganizował krwawy pucz.

Zachód też w traktacie pokojowym z Serbią gwarantował, że Kosowo pozostanie serbskie…

Zapewniał, że nie będzie chciał obalać Kadafiego, “tylko chronić ludność cywilną przed represjami” itp. itd.

Na każdą 1 złamaną umowę przez Rosję przypada 10 złamanych UMÓW przez USA.

Np. “tarcza antyrakietowa” używa takich samych wyrzutni jak dla Tomahawków, więc jest złamaniem traktatu INF. Do prób “tarczy antyrakietowej” używano m.in. “pozornych” (tzn. czym się różniących?) rakiet średniego zasięgu, czyli USA łamało wielokrotnie traktat INF.

 Zachód nałożył też na Rosję sankcje gospodarcze.

Ale i Rosja i Zachód są w WTO.

Traktat WTO zabrania nakładania innych sankcji niż zatwierdzone przez ONZ, a w szczególność WTO zabrania sankcji z przyczyn politycznych.

Ale o tym w polskich mediach mówić nie wolno.

odkłamiacz Sobota, 23 Kwietnia 2016, 17:31

Wypowiedz się