Sprzeciw wobec: nie respektowania ludobójstwa i fałszowania edukacji w szkołach na temat Kresów oraz wspierania neo- żydobanderyzmu przez Władze RP.

Ludobójstwo na KresachZ Kresami – ziemiami II RP na Wschodzie – związanych jest pochodzeniem 5-7 milionów Polaków, którzy od wielu lat domagają się od władz RP oficjalnego uznania prawdy historycznej o Kresach, w tym zwłaszcza o ludobójstwie około 300 tysięcy Polaków na Wołyniu i obecnej Zachodniej Ukrainie w czasie II wojny światowej. Po przełomie w 1989 r. kolejne polskie władze, zawierały w umowach międzypaństwowych z Ukrainą, niekorzystne dla Polski umowy m.in. w sprawie ścigania za zbrodnie ludobójstwa w czasie wojny. W podręcznikach historii dla szkół temat historii Kresów jest albo przemilczany, albo fałszowany. W przygotowaniu i popieraniu „pomarańczowej” rewolucji, a następnie Majdanu brały udział polskie władze, środowiska pookragłostołowe, a nawet Kościół Katolicki. Ukraina po przemianach zapoczątkowanych zbrojnym zamachem stanu na Majdanie stoi przed nieuchronnym bankructwem gospodarczym i politycznym, a w konsekwencji podziałem na 3 państwa. Jest to kwestia czasu – 1-2 lat. Oznacza to znaczne zwiększenie napływu imigrantów do Polski.

W Polsce mieszka około miliona Ukraińców z przesiedlenia po wojnie na Ziemie Zachodnie i Północne w ramach „Akcji Wisła” i imigracji z Ukrainy, zwłaszcza w ostatnich latach. Ukraińcy mają w Polsce wiele organizacji, prężnie działających, w tym znaczna cześć o korzeniach żydobanderowskich. Te organizacje są hojnie finansowane z budżetu państwa i samorządów. Ukraińcy studiujący w Polsce mają przyznane państwowe stypendia. Karty Polaka zamiast przydziału Polakom na Wschodzie są bezprawnie przyznawane Ukraińcom, często z rodzin banderowskich i Żydom zamieszkałym na Ukrainie lub w innych krajach na Wschodzie.

Wielkim skandalem jest to, że polskie organizacje kresowe, nie mają prawie żadnego dofinansowania na swoją działalność, jeśli nie liczyć okazjonalnych drobnych kwot na różne uroczystości. Przez wiele lat nie mogą się doprosić u władz utworzenia i sfinansowania: Muzeum Kresów, pomnika pomordowanych na Kresach w reprezentacyjnym miejscu w Warszawie, Instytutu Kresów, prawdy historycznej o Kresach w podręcznikach historii i załatwienia wielu innych kwestii.

Poniżej prezentujemy 3 wystąpienia filmowe poświęcone współczesności na Konferencji pt. „KRESY – wczoraj, dzisiaj, jutro” w dniu 10 lipca 2015 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Konferencja została zorganizowana przez: Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i KombatanckichMuzeum Niepodległości i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, pod Patronatem Honorowym: Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika i Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej Naczelnego Organu Samorządu Spółdzielczego Alfreda Domagalskiego, przy współudziale programowym i organizacyjnym członków Stowarzyszenia „Klub Inteligencji Polskiej”. 

Linki do pełnych tekstów referatów autorów prezentacji zamieszczone są po prezentacjach filmowych.

6) Płk w st. spocz. adw. Dariusz Raczkiewicz – Ludobójstwo jako kwalifikacja prawna zbrodni popełnionych wobec ludności polskiej przez faszystowsko – nacjonalistyczne organizacje ukraińskie

7) Dr hab. Leszek Jazownik, prof. UZ – Jak uczyć o tragedii Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej?

8) Prof. Tadeusz Marczak – Urzędowa heroizacja banderowszczyzny i jej geopolityczne konsekwencje

Pełna wersja powyższych prezentacji na Konferencji „Kresy wczoraj, dzisiaj, jutro” ( część „Dzisiaj”) została opublikowana na naszej stronie w postaci pisemnych referatów i dostępna jest na następujących linkach:

Wypowiedz się