Międzynarodowy pasożyt lichwy

Niewolnictwo

Odezwa Konfederacji na Rzecz Reform Ustrojowych

Pohaniec sprośny nad Wisłą siedzi, dzieli łup żałosny” – Jan z Czarnolasu.

1. Ile i dla kogo kradnie inflacja?

 Jak to działa

Ostrzegamy. Tego nie widać z poziomu gospodarstwa domowego!

Jak wykazuje raport NBP „Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji” społeczeństwo (gospodarstwa domowe, przedsiębiorcy, budżet) dysponuje środkami o około 300 mld zł – mniejszymi niż wymaga tego konieczność regulowania bieżących transakcji gospodarczych. Na taką to kwotę cała gospodarka jest zadłużona ponad zasoby jakimi dysponuje. Zatem każde obniżenie siły nabywczej pieniądza powoduje, że ten ubytek musi być stale wyrównywany. Jedyną dostępną opcją są pożyczki u Międzynarodowego Bankiera.

Zapamiętaj: inflacja nie anihiluje pieniędzy. Inflacja tworzy potrzeby pożyczkowe!

 Wystawiamy rachunek

Inflacja obniża naszą siłę nabywczą średnio o: 3% z 1 067 302 mln (kwota ze sprawozdania NBP „Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji – stan na 31 maja 2015r.”) = 32 019 mln zł.

2. Ile i dla kogo kradnie wzrost PKB?

 Jak to działa

Może Cię to zdziwić, ale postaraj się to zrozumieć.

Jak wcześniej powiedzieliśmy, gospodarka jest na ciągłym „głodzie monetarnym”. Przedsiębiorcy aby więcej wyprodukować muszą się zapożyczyć, aby nabyć materiały, robociznę, energię, zapłacić podatki, ale społeczeństwo nie ma stosownej nadwyżki pieniędzy, aby tę zwiększoną podaż towarów i usług wykupić. Z pustą kieszenią idziemy więc znowu po pożyczki do Międzynarodowego Bankiera.

Zapamiętaj: musisz pożyczyć, aby wykupić to co wytworzyłeś zwiększoną dawką potu!

 Wystawiamy rachunek

Wzrost PKB tworzy niedobór środków płatniczych średnio na kwotę:

3% z 1 729 000 mln (PKB za 2014 r.) = 51 870 mln zł

Pieniądz - pułapka

3. Ile i dla kogo kradnie lichwa?

 Jak to działa

Mamy nadzieję, że nie musimy Państwu tłumaczyć co to są odsetki od kredytów. Przypominamy tylko, że lichwę płacimy wszyscy, jeśli nie bezpośrednio, to pośrednio w cenach produktów, na wytworzenie, których przedsiębiorcy zaciągnęli kredyty.

Zapamiętaj: lichwa jest świadomie zaprojektowanym „błędem” architektury monetarnej, w której to stopami procentowymi reguluje się wypływ pieniądza na rynek, jednocześnie zapewniając mannę z nieba Międzynarodowemu Bankierowi.

Wystawiamy rachunek

Lichwa wysysa z naszej gospodarki średnio: 6% z 1 190 292 mln zł (suma pożyczek) = 71 416 mln zł

 Razem łup banksterski to około 155 mld zł rocznie !!!

 

Posłowie, którzy w 1997 roku złamali konstytucję, godząc się w ustawie o NBP ograniczenie jego suwerenności jedynie do emisji znaków pieniężnych, powinni być zidentyfikowani, oskarżeni, osądzeni i przykładnie ukarani, nawet jeśli nie robili tego z zaprzaństwa tylko normalnej głupoty.

 NBP emitując suwerenny pieniądz powinien wyrównywać społeczeństwu skutki spadku siły nabywczej na skutek inflacji oraz niedobór środków płatniczych na wykup wzrostu PKB. Na każdego obywatela wypadłoby około 2. tys. zł rocznie. 8 tys. średnio dla rodziny.

 Rozważmy to w sumieniu.

 Pieniądz 2

Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych

Trackbacks

  1. […] Polska podlega eksploatacji, a wręcz grabieży kolonialnej, co prezentuje poniższy tekst Janusza Szewczaka. W uzupełnieniu należy dodać, że uprzywilejowany sektor banków zagranicznych, wpłacający do budżetu śmieszną sumę 4 mld zł rocznie z tytułu podatku CIT, wywozi z Polski 155 mld zł z tytułu swojej działalności, głównie kredytowej. Obliczenia na podstawie danych NBP przedstawia tekst na linku: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/miedzynarodowy-pasozyt-lichwy/ […]

Wypowiedz się