List Klubu Inteligencji Polskiej w sprawie prof. Bogusława Pazia

List Stowarzyszenia „KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ” poparty przez Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich  do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, w sprawie obrony prof. dr hab. Bogusława PAZIA za głoszoną prawdę historyczną na temat ludobójstwa Polaków  w Zachodniej Ukrainie podczas II Wojny Światowej, tuż po wojnie i za aktualne prywatne poglądy.   Do wiadomości otrzymali: Prof. dr hab. Bogusław Paź, Prokurator Generalny RP Andrzej Seremet, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Lena Kolarska -Bobińska.                                         Redakcja

 

Warszawa, dn. 02. Luty 2015 r.
Jego Magnificencja
Prof. dr hab. Marek BOJARSKI
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
e-mail: rektor@uni.wroc.pl

Prof. dr hab. Bogusław Paź w prywatnej korespondencji wyraził osobisty pogląd na temat konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.

Stanowisko profesora Bogusława Pazia diametralnie różni się od poglądów przyjętych przez władze polityczne Polski oraz większość proukraińskich mediów.

Profesor Bogusław Paź, jako obywatel wolnej Polski, zgodnie z Konstytucją RP, ma pełne prawo do własnych poglądów oraz ich wyrażania w ramach obowiązującego prawa.

Profesor Bogusław Paź w powyższej sprawie ma tym większe prawo, a nawet obowiązek głoszenia swych poglądów, albowiem problematyka stosunków rosyjsko-ukraińskich jest przedmiotem jego naukowych zainteresowań i ma na ten temat dogłębną wiedzę.

Pytamy zatem Pana Rektora, jakim prawem w oparciu o wiedzę uzyskaną z donosu, za pośrednictwem mediów – jakże odmiennie oceniających prawo do wolności słowa w odniesieniu do „twórczości” lewicowego pisma Charlie Hebdo – podjął Pan tak drastyczne działania administracyjne wobec pracownika uczelni, który wyraził swoje poglądy w prywatnej korespondencji?

Czy aż tak nisko upadło poczucie przyzwoitości i godności utożsamiane z osobą Rektora na Uniwersytecie Wrocławskim?

Czy przeciwnie – nie powinien Pan Rektor być stronnikiem i obrońcą profesora Bogusława Pazia, który miał odwagę powiedzieć głośno to, co wielu Polaków uważa za zgodne z polską racją stanu?

Czy poprawność polityczna, przemoc medialna, cyniczna gra interesami Polski i Polaków, wykorzystywanie niewiedzy, naiwności wielu naszych rodaków przez politycznych intrygantów mają być drogowskazem do działań Rektora polskiego, wrocławskiego uniwersytetu?

Gdzie troska o wolność nauki, gdzie misja dochodzenia do prawdy, gdzie ochrona swobody przekonań i wolności słowa, gdzie misja służenia narodowi i państwu?

Profesor Bogusław Paź swym gestem przyczynił się jak niewielu w ostatnich czasach do przywrócenia dobrego imienia polskim naukom humanistycznym i polskim uniwersytetom i w pełni zasługuje na szacunek oraz miano polskiego uczonego.

Wnioski wobec własnej postawy – właściwe wnioski – mamy nadzieję , że Pan Rektor potrafi wyciągnąć sam. Przyznać się do błędu, to czyn wymagający odwagi, ale przede wszystkim mądrości. A tylko taka postawa przystoi.

Sekretarz „KIP” Prezes „KIP”
adm.(r) Marek Jerzy Toczek dr Dariusz Maciej Grabowski

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich popiera powyższe stanowisko „Klubu Inteligencji Polskiej” i oczekuje anulowania kompromitujących decyzji w stosunku do prof. dr hab. Bogusława Pazia.

Sekretarz Generalny „PZOKiK” Prezes „PZOKiK”
dr Ryszard Ślązak Witold Listowski

Do wiadomości:
Prof. dr hab. Bogusław Paź
Prokurator Generalny RP Andrzej Seremet
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Lena Kolarska-Bobińska

Comments

  1. ozgacz says:

    Na kanwie sprawy prof. Bogusława Pazia, warto wspomnieć historię dr. Ratajczaka, którego w wyniku nagonki „GW” i „starszych braci” usunięto z uczelni a w konsekwencji tuż przed wyjazdem za granicę, odwiedził go seryjny samobójca. Jeśli przeciętny Polak zdaje sobie sprawę, z faktu, że media są nie czwartą władzą a pierwszą i że w Polsce są zdominowane przez zagraniczne ośrodki władzy, to czy Rektor znamienitej uczelni, ma świadomość poniżej tej przeciętnej, że podejmuje decyzje zgodne z ich interesem? I na koniec, jeszcze jedno pytanie, czy Sz. P. prof. Bojarski nadal uważa, że górnictwo okręgu wałbrzyskiego należało zamknąć, czy był to też błąd poprawności politycznej konieczny w owych czasach do awansów i poklepywania po plecach, a może inne były przyczyny i ich prawdziwe powody mógłby nam ujawnić?

Wypowiedz się