dr Jerzy Jaśkowski – Korupcja i oszustwa w medycynie akademickiej. „To kamień węgielny tej medycyny a nie marginalne wynaturzenie”

Pora złamać podstawowe tabu medycyny, i to robię cały czas. Korupcja, fałszowanie badań naukowych, rujnowanie karier niewygodnym badaczom, a nawet zlecanie ich zabójstw – nie są marginalną patologią, sprawnie wyłapywaną przez państwo. Powyższe zjawiska są kamieniem węgielnym medycyny, są tak codzienne, że na nich zbudowano potężny system, obejmujący swoimi mackami całą planetę.

Medycyna - trupia czaszkaWydawnictwa zwane „naukowymi”, cała praktyka badań naukowych – są skorumpowane od początku do końca. Szczególnie dotyczy to szczepionek, gdzie po latach i bardziej rzetelnych analizach okazuje się, że nie tylko powodują skutki uboczne, ale przede wszystkim – przed niczym nie chronią.

Dlatego gdy w internecie zobaczycie argument typu: „wszystkie badania naukowe wskazują na to, że szczepionki są bezpieczne” – miejcie na uwadze to, że żadne czasopismo „naukowe” nie opublikuje badania, którego wyniki są sprzeczne z interesami ich sponsorów, czyli korporacji farmaceutycznych.

Pacjent wyleczony to klient stracony

Zapamiętajmy też jedną ważną rzecz. Rodzina jest gotowa zrobić najgorsze świństwo dla kilku groszy. Przyjaciel wydaje przyjaciela dla awansu, podwyżki, premii. Koszt kompletnej ustawy to zaledwie 100.000 złotych. A my czasami naiwnie myślimy, że eksperci, politycy, urzędnicy – obracający milionami, czy korporacje – obracający miliardami, zrobią coś dla naszego dobra.. Nie, tam, gdzie jest ogromny pieniądz, dodatkowo w systemie, dla którego najważniejszy jest zysk – nie ma miejsca na wartości.

Ba, można podejrzewać, że gdy najważniejszą wartością jest zysk – zdrowie ludzi jest na odległym miejscu w hierarchii wartości. Stąd system sam będzie dążył do tego, by najpierw osłabić zdrowie ludzi, wywołać u nich choroby, a potem – leczyć ich. Za ogromne pieniądze. I do tego właśnie służy zatruta żywność, szczepienia, lekarstwa.

Wstęp: Jarek Kefir

Proszę o rozpowszechnienie tego materiału!

Niezalezność i bezstronność w dzisiejszej nauce to mit

Medycyna naturalna – 2

Cytuję: „Związek pomiędzy chorobami a żywnością znany jest od dawna i naukowo potwierdzony w ostatnich dekadach. Okazało się, że to dr Antoine Bechamp miał rację, a nie szeroko nagłaśniany L. Pasteur. Jednak masowa dezinformacja przemysłu wymazała te osiągnięcia z życia codziennego. Dlaczego nie ma o tym powszechnej wiedzy? Ponieważ istnieje monopol na prace naukowe, wprowadzony przez przemysł farmakologiczny, czyli przez banksterów. Ustanowiono monopol pewnych firma wydawniczych, w medycynie na przykład jest to Elsevier, a w Polsce jego „córka” – Urban & Partner. Elsevier dysponuje 7000 tytułów i zatrudnia 35 000 ludzi. Wiadomo, że o druku danej pracy, lub nie, decyduje dział marketingu, a nie jakość pracy.

W celu ułatwienia sobie życia i obniżenia kosztów, przemysł wprowadził punktacje swoich wydawnictw. Te bardziej „prestiżowe” posiadają większą liczbę punktów, a te mniej „ważne”, czyli pochodzące z kondominiów, mniejszą liczbę punktów. Stąd marzeniem autora jest opublikowanie pracy w czasopiśmie z dużym IF. Ten IF, czyli punkty, są po prostu sposobem na biały wywiad. Po co kogoś śledzić i zastanawiać się, co bada, kiedy poprzez system punktów sam donosi swoje prac. Podobnie jest z patentowaniem prac. W ten prosty sposób przemysł nie pozwala na rozwój konkurencji. Łatwiej bowiem kupić jakiś patent i schować go do szuflady, aniżeli przestawiać produkcję, jak się posiada monopol.

Jakie są skutki takiej działalności urzędników? Jednym z najbardziej widocznych jest systematyczne „wycofywanie” prac uprzednio wydrukowanych przez te prestiżowe czasopisma, zwane naukowymi. W pierwszej dekadzie XXI wieku nastąpił lawinowy wprost wzrost szybkiego wycofywania takich nieuczciwych prac medycznych, aż o 1900%, chociaż całkowita liczba publikacji wzrosła tylko o 44%. Wiadomo, liczba czasopism, a wiec i stron druku, specjalnie się nie zmienia. Zdecydowana większość prac została usunięta z powodu celowego fałszowania wyników. I co ciekawsze, zdecydowana większość tych usuniętych prac, była publikowana w czasopismach z „recenzentami” i to nierzadko dwoma. Obala to całkowicie mit, jakoby recenzowane czasopisma były czymś lepszym. Tylko miernoty się w ten sposób dowartościowują.

Drugim istotnym problemem w medycynie jest wprowadzanie na siłę rozmaitego rodzaju procedur, przez osoby zupełnie niekompetentne zajmujące stołki na stanowiskach administracyjnych. Ostatni raport Mayo Clinic Proceedings, z sierpnia 2013 roku, podał, że aż od 40 do 78% badań i zabiegów medycznych, jakie otrzymują chorzy, nie tylko im nie pomaga, ale szkodzi! To nie tylko naraża budżety chorych z powodu marnotrawstwa funduszy, ale podważa całkowicie sens działania lekarzy. Konsekwencją tego są rozmaitego rodzaju hochsztaplerstwa i pseudomedyczne działania. Wyraźnie widoczne jest to na przykładzie USA. Stany Zjednoczone wdają więcej na tzw. opiekę zdrowotną, aniżeli 10 następnych krajów łącznie [Japonia, Niemcy, Francja, Chiny, Wielka Brytania, Włochy, Kanada, Brazylia, Hiszpania i Australia]. Jak obliczono, 30% tej kwoty jest marnowane. Stanowi to aż 750 miliardów dolarów rocznie.

Na kwotę to składają się nie tylko niepotrzebne, a szkodliwe procedury, ale również koszty obsługi urzędniczej, która rozrasta do niewiarygodnych rozmiarów. W Polsce jest całkowity brak kontroli nad ponad 65 miliardami złotych NFZ. Fundusz ten powstał z powodu konieczności zatrudnienia, jak wieść gminna niesie, całej masy pracowników byłych partii, rozwiązanych po 1990 roku. Przymus płacenia nowego podatku pod pretekstem ochrony zdrowia, służy właśnie przerzucaniu pieniędzy podatnika do prywatnych kieszeni. Najlepszym tego dowodem była afera z agentem Tomkiem i naiwną 40-latką. Sprawa ta pokazała, że prywatyzacja służby zdrowia przez duże koncerny zagraniczne jest faktem. Kilka lat po aferze liczba sprywatyzowanych szpitali wzrosła lawinowo. A przecież wszyscy mądrzy politycy zaprzeczali nawet chęci prywatyzacji służby zdrowia.

Co to wszystko ma wspólnego z homeopatią? Ano ma. Ostatnio bowiem p. prezes Naczelnej Izby Lekarskiej zakwestionował wprowadzenie homeopatii, jako przedmiotu na studiach medycznych we Wrocławiu. Argumentował przy tym zupełnie infantylnie, że aktualna wiedza medyczna nie jest w stanie potwierdzić terapeutycznej skuteczności stosowania homeopatii. Oraz, że „prowadzenie na wyższej uczelni medycznej zajęć z metod postępowania, których skuteczność nie jest potwierdzona rzetelnymi i wiarygodnymi dowodami naukowymi jest nieporozumieniem”.

Otóż całe to pismo jest jednym wielkim nieporozumieniem, szczególnie w świetle przytoczonych powyżej faktów. Zresztą nie pierwszym podpisanym przez p. doktora M. Hamankiewicza. Po pierwsze, samo zlikwidowanie piśmiennictwa naukowego i oddanie go w ręce wydawnictw przemysłowych, dokonało się za zgodą i bez sprzeciwu Naczelnej Rady Lekarskiej. Czyli Rada sama pozbawiła się możliwości kontroli produktów, które lekarze mają przepisywać chorym, czyli obecnie sprzedawać. Rada sama zgodziła się na wprowadzanie procedur przez urzędników, kiedy to jeszcze do niedawna lekarz odpowiadał za leczenie chorego, dostosowując metodę do pacjenta, a nie odwrotnie, jak jest obecnie. To przecież FBI wykrywa korupcję wśród urzędników zdrowia (nie nazwę ich lekarzami), a nie Rada.

Po trzecie p. Prezes wykazał się nieznajomością historii medycyny, ponieważ już dawno udowodniono, że w pewnych chorobach działania zarówno homeopatyczne, jak i osteopatia, mają lepsze rezultaty w leczeniu, aniżeli tzw. medycyna przemysłowa. Przykładem niech będzie epidemia cholery w Stanach Zjednoczonych w 1871 roku. Lekarze uniwersyteccy, stosując „naukową metodę”, zaniechaną w Europie 100 lat wcześniej, czyli puszczenie krwi, mieli śmiertelność ponad 70%, a lekarze homeopaci, stosując swoje metody „nienaukowe”, mieli śmiertelność rzędu 3-5%. Jeżeli to nie jest dowód naukowy, to co nim jest, wg doktora Hamankiewicza? Oczywiście, zyski koncernów były zdecydowanie niższe.

Wypada także podkreślić, że Naczelna Rada Lekarska ani razu nie zabrała głosu w stosowaniu takich bezprzykładnie fałszywych metod, jak np. szczepień przeciwko grypie, czy stosowanie rzekomego leku na grupę, zwanego Tamiflu. Lek ten kupiły rządy ponad 80 państw, rzekomo jako panaceum na grypę, najpierw ptasią, a potem świńską. Preparat ten zalecała nawet WHO od 21 sierpnia 2009 roku wszystkim chorym na AH1N1. Było to bardo dziwne, ponieważ grypa AH1N1 była znana lekarzom od 1976 roku, kiedy to wirus ten pojawił się obok tajnego ośrodka badań broni biologicznej w Forcie D. Od lat 1990. preparat był zalecany do leczenia ptasiej grypy, a od 2009 do leczenia świńskiej, czyli tej samej AH1N1. Nie słyszałem o żadnym ostrzeżeniu Naczelnej Rady Lekarskiej, że jest to wielkie naciąganie funduszy zdrowia. A nawet p. Premier zalecał publicznie ten preparat. A badania wykazały bezsprzecznie, że Tamiflu nie działa ani na AH1N, czyli na świńską, ani na H5N1, czyli ptasią grypę.

Na ten lek wydano ogromne kwoty, prezydent Bush na przykład, wyłudził od kongresu aż 7,1 miliarda dolarów. Pan generał R., będąc uprzednio właścicielem akcji firmy produkującej ten lek, po przejściu do Ministerstwa Obrony, zakupił aż 2 miliony dawek. Mała Szwajcaria zakupiła ponad 2 miliony dawek, Kanada 5,4 miliona, Włochy 6 milionów, Wielka Brytania wydała ponad 700 milionów dolarów na 14,6 mln dawek. Prezydent Tusk podał w 2009 roku, że polskie zapasy starczą dla 2 milionów osób. Koszt jednego opakowania wynosił ponad 200 złotych. Proszę samemu pomnożyć, jakie to kwoty wyciekły z budżetu, pod pretekstem opieki zdrowotnej. Naczelna Rada Lekarska ani słowem o tym się nie zająknęła. A przecież powinna była zaprotestować przeciwko stosowaniu nienaukowych metod, tym bardziej, że niepotwierdzonych badaniami. Ciekawe, nieprawdaż? Dlaczego tego nie zrobiła przez ostatnie 5 lat? Po wpisaniu natomiast do wyszukiwarki pojęcia Tamiflu i grypa, znajdziecie Szanowni Czytelnicy całą masę wypowiedzi tzw. ekspertów gazetowych, jaki to dobry lek!

Takich przykładów można mnożyć. Na przykład leczenie tzw. nadmiaru cholesterolu statynami, co jest niezwykle szkodliwe dla chorego i naukowo zupełnie bez sensu. Wprowadzenie stentów, jako metody leczenia zwężeń naczyń wieńcowych, co jest sprzeczne z całą dotychczasową wiedzą anatomiczną, fizjologiczną i prawami fizyki. Zamiast leczyć chorych Strophantyną G, co było prowadzone w Polsce jeszcze na początku lat 1980., to obecnie proponuje się im zabieg operacyjny. Śmiertelność przy leczeniu operacyjnym wynosi ok. 47%, a przy leczeniu zachowawczym 3-4%. Ale wg Naczelnej Rady Lekarskie naukowe jest operowania, a nie podawanie strophantyny G. Czyli punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Musisz się Szanowny Czytelniku sam zastanowić nad mechanizmami takich działań.

Dodatkowo wymaga podkreślenia fakt, że eufemizm „Naczelna Rada Lekarska” jest bez pokrycia, ponieważ na stronie internetowej Rady nie ma żadnych sprawozdań, że Rada kiedykolwiek dyskutowała nad homeopatią, czy jakimkolwiek innym problemem podanym powyżej. To tylko nasz młodszy PT Kolega dr Hamankiewicz, podpisując się w imieniu Rady, nagłaśnia swoje istnienie. Podobna sytuacja wystąpiła przed rokiem, kiedy to wystosowywał listy do Ministerstwa, w sprawie przymusowego szczepienia personelu służby zdrowia przeciwko grypie. I to nagłośnienie było dokładnie odwrotne do obowiązującej wiedzy medycznej.

Ale w owym okresie nie przeszkadzało kol. Hamankiewiczowi głoszenie nienaukowych metod? Czyżby Rada została zredukowana do jednej osoby? Żadna z Izb Lekarskich nie potwierdza bowiem, aby kiedykolwiek upoważniła dr Hamankiewicza do jej zastępowania i występowania publicznie w jej imieniu. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że już w latach 1990. podstawy homeopatii były prowadzone na Wydziale Farmacji, Akademii Medycznej w Gdańsku. I nie przeszkadzało to ani Okręgowej Izbie Lekarskiej ani Naczelnej. Dziwne. Musisz sobie sam PT Czytelniku wyjaśnić te zmiany. Musisz sobie sam także wytłumaczyć Szanowny Czytelniku to dziwne postępowania tego Pana.

Absolutnie nie jestem zwolennikiem homeopatii. Za mało na ten temat wiem. Ale lepiej aby niedouczeni absolwenci uczelni medycznych używali przysłowiowej wody święconej, aniżeli narażali ludzi na utratę zdrowia. W USA ponad 16 000 chorych umiera z powodu brania antybiotyków. Z powodu przedawkowania narkotyków tylko 2000. Z powodu brania sprzedawanych na recepty środków przeciw bólowych umiera kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Jakim cudem do 1990 roku paracetamol był zabroniony dla dzieci, a obecnie można go kupować w kiosku bez recepty właśnie dla dzieci. Żadnych prac naukowych wyjaśniających ten stan rzeczy nie ma. Jakie naukowe prace zezwalają na podawanie dzieciom 16 szczepionek zawierających aluminiom w dawce powyżej 25 mcg [łącznie ponad 200] kiedy to wiadomo od 40 lat, że aluminium uszkadza układ nerwowy i powoduje demencję. Wg dr Hamankiewicza jest to naukowe uszkadzanie?

Autor: dr Jerzy Jaśkowski
Dla: „Wolnych Mediów”
Link:http://wolnemedia.net/zdrowie/medycyna-naturalna-2/

http://kefir2010.wordpress.com/2014/05/10/korupcja-i-oszustwa-w-medycynie-akademickiej-to-kamien-wegielny-tej-medycyny-a-nie-marginalne-wynaturzenie/

BIBLIOGRAFIA

 1. http://www.naturalnews.com/038157_Dr_Oz_organic_food_sellout.html
 2. http://readynutrition.com/resources/are-you-ready-series-best-practices-for-long-term-food-storage_03042011/
 3. http://theorganicprepper.blogspot.com/
 4. http://www.thelibertybeacon.com/2014/01/18/flouride-hitlers-plan-to-make-sterile-zombies/
 5. http://www.naturalnews.com/037931_Wichita_fluoride_victory.html
 6. http://www.actionpa.org/fluoride/countries.pdf
 7. http://naturalsociety.com/study-suggests-organic-milk-may-healthier/
 8. http://www.naturalnews.com/038217_fluoride_tap_water_side_effects.html
 9. http://rense.com/general79/hd3.htm
 10. http://thesecretmoongarden.ning.com/group/shout-it-from-the-rooftops/forum/topics/the-truth-about-fluoride
 11. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/01/11/food-documentary.aspx
 12. http://www.earth-policy.org/plan_b_updates/2013/update11
 13. http://www.fishwatch.gov/farmed_seafood/outside_the_us.htm
 14. http://nutritionaltype.mercola.com/
 15. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22235057
 16. http://pl.wikipedia.org/wiki/Antoine_Béchamp
 17. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22235057
 18. https://www.youtube.com/watch?v=yrnaFIjUDuQ

Trackbacks

 1. […] https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/02/dr-jerzy-jaskowski-korupcja-i-oszustwa-w-medycynie-ak… http://alexjones.pl/pl/aj/aj-nwo/aj-kartel-farmaceutyczny/item/50765-homeopatia-izby-lekarskie-medycyna-cz-i-z-cyklu-jestesmy-52 http://vaccgenocide.blogspot.com/2011/06/szczepienia-czyzby-najwieksza-pomyka.html http://www.polishclub.org/2013/05/31/dr-jerzy-jaskowski-statyny-nie-dziekujemy/ http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/statyny_nie,p1866706741 http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/statyny_wiara,p299056270 http://forum.darzycia.pl/index.php?topic=10652.0 http://www.frech.org.pl/medycyna/76-cukrzyca-cz-iii.html http://www.polishclub.org/2011/12/01/dr-jerzy-jaskowski-cukrzyca-stary-nowy-problem/ http://www.miastowroclaw.pl/index.php/zdrowie/item/5636-dr-jerzy-jaśkowski-lekarze-ostrzegają-mammografia-a-rak http://szczepienia.blog.pl/dr-jaskowski-nt-koncernow-i-pediatrow/ http://www.polishclub.org/2014/01/04/dr-jerzy-jaskowski-kolejna-kompromitacja-prawa-w-wydaniu-izb-lekarskich-czesc-2/ http://polscott24.com/kolejna-kompromitacja-prawa-w-wydaniu-izb-lekarskich-2/ http://www.polishclub.org/2014/08/26/dr-jerzy-jaskowski-tajne-akta-cia-a-edukacja-z-cyklu-polska-istnieje-formalnie/ http://educodomi.blog.pl/2015/01/16/wszystkie-artykuly-dr-jj-napisane-w-latach-2011-2015/ http://wolna-polska.pl/wiadomosci/cicha-wojna-o-swiadomosc-dr-jerzy-jaskowski-2013-11 http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=11863&Itemid=119 http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=category&sectionid=21&id=440&Itemid=119 Wydrukuj i zostaw w swojej Przychodni. jerzy.jaskowski@o2.pl Gdańsk 21.03.2015 […]

Wypowiedz się