Jacek Andrzej Rossakiewicz – Współczesna polska nauka o cywilizacjach. Nowy rozdział teorii dla świata.

     Zawsze byłem stronnikiem polskiej idei, nawet wtedy,
gdy moje sympatie opierały się wyłącznie na instynkcie (…)
Moja instynktowna sympatia do Polski zrodziła się pod wpływem
ciągłych oskarżeń miotanych przeciwko niej; i – rzec mogę –
wyrobiłem sobie sąd o Polsce na podstawie jej nieprzyjaciół.
Doszedłem mianowicie do niezawodnego wniosku, że nieprzyjaciele
Polski są prawie zawsze nieprzyjaciółmi wielkoduszności i męstwa.
Ilekroć zdarzało mi się spotkać osobnika o niewolniczej duszy,
uprawiającego lichwę i kult terroru, grzęznącego przy tym w bagnie
materialistycznej polityki, tylekroć odkrywałem w tym osobniku,
obok powyższych właściwości, namiętną nienawiść do Polski.
Nauczyłem się oceniać ją na podstawie tych nienawistnych
sądów – i metoda okazała się niezawodną.

Gilbert Keith Chesterton

Nauka o cywilizacjach  tradycyjnie w Polsce na najwyższym w świecie poziomie  rozwija się u nas nadal i obecnie wyróżnia cywilizacje samowystarczalne oraz pasożytnicze, jako główne kryterium określające podstawę bytu danej cywilizacji w świecie, jej cechy i relacje z innymi cywilizacjami.

Cywilizacją pasożytniczą jest cywilizacja lichwiarska dominująca obecnie na świecie. Opiera się ona na doktrynie liberalnej i neoliberalnej i tworzy fikcyjny obraz ekonomiczny świata, po to, aby szerzyć destrukcję społeczną i zdobywać przestrzeń życiową jedynie dla samej siebie, kosztem suwereności lub istnienia innych państw, narodów lub cywilizacji. To w tej cywilizacji rządzi anonimowy kapitał finansowy, lichwa i pieniądz dłużny.

dolar-fish-b

Pasożytniczy organizm po konsumpcji zasobów wypracowanych przez aktywnych gospodarczo ludzi, rozpada się siłą tej samej destrukcji, którą realizuje wobec innych. Stąd destrukcja oznacza w cywilizacji lichwiarskiej także autodestrukcję. Narody i państwa zaatakowane przez wirus lichwy i samowoli kapitału tracą swój potencjał, siłę duchową i witalną, i popadają w kryzys finansowo-gospodarczy.

Cywilizacja samowystarczalna jest oparta na twórczości i na pracy. Jest podstawową formą cywilizacyjną i przeciwieństwem cywilizacji lichwiarskiej, Cywilizacje samowystarczalne rozwijają się na świecie w państwach narodowych coraz bardziej prężnie. Powstają w Europie, Azji, w Ameryce Łacińskiej, zrzucając dotychczasowe jarzmo cywilizacji lichwiarskiej. Dotyczy to  Indii, Chin, Argentyny, Brazyli, Islandii, Węgier. Do niedawna proces ten  miał miejsce w państwach arabskich, choć, krwawa “wiosna arabska” położyła temu kres. Obecnie o swoją suwerenność i niezależność od cywilizacji lichwiarskiej skutecznie walczy Rosja, tworząc cywilizację rosyjską opartą na zasadach chrześcijaństwa.

Teoria cywilizacji samowystarczalnych rozwija się w Polsce, w opozycji do praktyki grup rządzących naszym państwem, które dokonują gospodarczej i społecznej destrukcji Narodu polskiego. Zasada cywilizacyjnej, politycznej i finansowej suwerenności jest nieustannie spychana na margines i likwidowana, zamiast być promowaną w państwie. Generalnie, tradycyjne i autonomiczne, polskie wskazania w zakresie organizacji cywilizacji znajdują się w sprzeczności z panującą u nas globalną, neokolonialną praktyką pseudo-narodowych elit, podporządkowanych cywilizacji lichwiarskiej w wydaniu sjonistycznym i/lub anglosaskim; praktyką charakterystyczną dla wspólczesnego ortodoksyjnego liberalizmu, opartego na samowoli najbogatszych. Społeczeństwo polskie jest zagubione, nie ma poczucia samoorientacji w świecie ani samomotywacji do zmiany. W większości wypadków ślepo ulega technikom manipulacyjnym i inżynierii społecznej stosowanej w mediach oraz szkolnictwie wyższym.

Punktem zwrotnym dla Polski i świata może być oparcie się na nowoczesnej teorii cywilizacyjnej i wprowadzanie rozwiązań wypracowanych właśnie w Polsce a dotyczących nowych zasad życia zbiorowego: promujących najważniejsze pozytywne wartości: miłość czyli troskę i odpowiedzielaność, a w dziedzinie finansów oczywistą zasadę bezpośredniego, racjonalnego monetyzowania gospodarki pełnowartościowym pieniądzem narodowym. Demokracja Finansowa to emisja pieniądza pełnowartościowego, opartego, nie na oprocentowanym dodatnio długu, ale na parytecie gospodarczym – mającego pokrycie w dobrach konsumpcyjnych: wyprodukowanych towarach i świadczonych usługach. Jest to porzucenie destrukcyjnych praktyk wirtualnej spekulacji oprocentowaniem i akcjami, i oparcie gospodarki na pieniądzu będącym uprzedmiotowieniem ludzkiej pracy, wspomaganej najnowocześniejszą technologią*

 Cywilizacje samowystarczalne nie opierają się na egoizmie ani na chciwości (intelektualne szaleństwo Adama Smitha i jego mocodawców: prywatnych bankierów), ale na wartościach etycznych i wprowadzaniu społecznej harmonii. Nowa architektura finansowa, oparta na jasnej i klarownej etycznie metaekonomii, odwołuje się do społecznej własności kapitału naszkicowanej przez Jana Pawła II w encyklice Laborem exercens, III, 14,  (nazwa pochodzi ode mnie), do teorii parytetu gospodarczego pieniądza opracowanej wstępnie przez Jerzego Zdziechowskiego w okresie międzywojennym po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości a w końcu do teorii Demokracji Finansowej (2003) tworzonej współcześnie.

Trzeba także zaznaczyć, że samowystarczalność cywilizacji nie oznacza unikania związków i współpracy. Samowystarczalność cywilizacji to oparcie jej istnienia na pracy ludzkiej i na zdolności narodów do wchodzenia w satysfakcjonujące wszystkie strony zasady współpracy, wynikające z szacunku, jawności zasad i uczciwości. Samowystarczalność cywilizacji to gwarancja ich suwerenności i niezależności.

Podsumowując!  Rozwiązań dla świata nie należy szukać w coraz bardziej destrukcyjnych, agresywnych i tracących na znaczeniu Stanach Zjednoczonych Ameryki podporządkowanych cywilizacyjnie syjonizmowi, ani w prowokowanych przez nie konfliktach politycznych i militarnych, ale w teorii i praktyce ludzkiego braterstwa, zaufania i miłości wzajemnej. To realizacja tych wartości zmieni świat. Świat ma za zadanie rozpoznać znaczenie tych wartości i pojęć, (w czym pomocna jest książka Demokracja Finansowa), po to aby zacząć je realizować w społecznej praktyce. Sama intencja; myśl i spisane słowo to za mało!


 

* W miejsce technologii przestarzałej, toksycznej dla świata, ale zapewniającej ciągłość zysku nielicznym kręgom.

 

Jacek_Rossakiewicz_180

 

 

 

 

 

Jacek Andrzej ROSSAKIEWICZ, (ur.1956) Studia na Wydziale Psychologii UW. Artysta plastyk, teoretyk sztuki i architekt wnętrz. Autor książki DEMOKRACJA FINANSOWA, opublikowanej w 2003 roku. Niezależny analityk systemów monetarnych. Zajmuje się cywilizacyjnymi uwarunkowaniami doktryn ekonomicznych i finansowych oraz ich wpływem na ludzkie społeczeństwa. W ciągu ostatnich dziecięciu lat opublikował ponad sto artykułów na tematy ekonomiczne – głównie dotyczące teorii monetyzacji gospodarki (emisji pełnowartościowych pieniędzy)
– m.in. na portalu Neoeconomicus
– własnym portalu ekonomicznym: http://demokracja-finansowa.pl
– Europejskim Instytucie Gospodarki Bezodsetkowej: https://www.xing.com/communities/groups/ekonomia-alternatywna-1009959
– Międzyuczelnianym Forum Naukowym MUFLON
– Nowym Ekranie: http://jar.neon24.pl
– Portalu Głos Ulicy: http://glosulicy.pl
– Portalu Rzeczy Nowe http://www.rzeczynowe.pl
–  Portalu Dystrybucjonizm http://www.dystrybucjonizm.pl
– Portalu  DOBRY: Polska Waluta Lokalna http://dobry.org.pl

Wykładowca w Warszawskiej Szkole Zarządzania, Szkole Wyższej na studiach podyplomowych: Nawigatorzy Jutra.

Bibliografia:

1. Jacek Andrzej Rossakiewicz, Demokracja finansowa, Wyd. Media Via, Warszawa 2003,
2. Jacek Andrzej Rossakiewicz, Obrót, kredyt i emisja pieniądza, [w:] System Finansowy w służbie człowiekowi, praca zbiorowa, Kraków 2006,
3. Jacek Andrzej Rossakiewicz, Nowa architektura finansowa, [w:] Systemy finansowe w służbie społeczeństwu i gospodarce, praca zbiorowa, Oficyna wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania. Szkoły Wyższej, KRS, Warszawa 2011,
4. Jacek Andrzej Rossakiewicz, Zasady monetyzacji społecznej gospodarki rynkowej. Pieniądz oparty na parytecie gospodarczym, [w:] Systemy finansowe na rzecz Społecznej Gospodarki Rynkowej. Świat – Europa – Polska, praca zbiorowa, Oficyna wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania. Szkoły Wyższej, KRS, Warszawa 2013
5. Jacek Andrzej Rossakiewicz, Zasady anulowania długów, [w:] Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe w warunkach kryzysu, praca zbiorowa, Oficyna wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania. Szkoły Wyższej, KRS, Warszawa 2015

Najważniejsze artykuły:

  • W stronę Demokracji Finansowej
  • Co to jest ekonomia pozytywna, czyli ekonomia w systemie nauk
  • Demokracja Finansowa jako Sposób Realizacji Zasad Ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej
  • Nowa Architektura Finansowa. Zasada emisji pieniądza zamiast obligacji
  • Zasady Anulowania Długów
  • Ekonomia obywatelska. PLAN DLA POLSKI. PLAN DLA EUROPY

Konferencje:

1. Konferencja System finansowy w służbie człowiekowi, Zakopane, grudzień 2003
2. Konferencja Margrit Kennedy, Pieniądz wolny od inflacji i odsetek, Kraków, czerwiec 2004
3. Konferencja Ruchu Pomocy Bezrobotnym, PSL, Zduńska Wola, lipiec 2005
4. Konferencja Biznesplan dla Polski, Warszawa, grudzień 2005
5. Konferencja BCI – Barter system, w Gliwicach, marzec 2006
6. Konferencja Projekt zmian Ustawy o NBP, Sejm R.P. Warszawa, marzec 2006
7. Konferencja System finansowy w służbie człowiekowi, Zakopane, październik 2006
8. Konferencja Systemy finansowe w służbie społeczeństwu i gospodarce , Warszawa, listopad 2010
9. Konferencja 18-sta Rocznica powstania Polskiego Lobby Przemysłowego, Warszawa, marzec 2011
10. Konferencja RZECZY NOWE. Ruch Społeczny im. Jana Pawła II , Korzkiew, 1 maja 2011
11. Konferencja Systemy finansowe na rzecz Społecznej Gospodarki Rynkowej.
Świat – Europa – Polska, 
Warszawska Szkoła Zarządzania. Szkoła Wyższa,
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Krajowa Rada Spółdzielcza – Naczelny Organ Samorządu Spółdzielczego, Warszawa, 27-28 czerwca 2012
12. Konferencja  Nowa ekonomia w działaniu, Gmach Biblioteki Narodowej, Warszawa, 12. pażdzięrnika 2013
13. Konferencja Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe w warunkach kryzysu, Warszawska Szkoła Zarządzania. Szkoła Wyższa, Krajowa Rada Spółdzielcza – Naczelny Organ Samorządu Spółdzielczego, Warszawa, 27 marca 2014.
14. Nie ma Ludzi niepotrzebnych, II Konferencja Programowa Jedności Narodu, Kraków 27 września 2014.
15. Nie ma Ludzi niepotrzebnych, III Konferencja Programowa Jedności Narodu, Warszawa, 13 grudnia 2014.

Wypowiedz się