List otwarty polskich naukowców o nieprawidłowościach wyborczych

Polscy naukowcy napisali list otwarty w sprawie nieprawidłowości w wyborach samorządowych oraz ich społecznych konsekwencjach opublikowany w dzienniku „Rzeczpospolita” w dniu 27.11.2014 r. Redakcja gazety stwierdza w podtytule, że państwo nie zdało egzaminu, nie zauważając siebie, że tak samo nie zdaje egzaminu zastrzegając sobie wyłączność praw autorskich sygnatariuszy i autorów listu, a za cytowania nie swojego tekstu każą sobie „słono” płacić.

Jakkolwiek stanowisko polskich naukowców jest w dużym stopniu słuszne, to także budzi ono szereg wątpliwości, z zakresu naukowej poprawności, a mianowicie:

po pierwsze – że ta sytuacja może „zaprzepaścić 25 lat transformacji ustrojowej” – jakby efekty transformacji  były sukcesem, a nie wprost przeciwnie;

po drugie – popiera rozstrzyganie fałszerstw wyborczych przez „niezależne sądy”, jakby one rzeczywiście były  niezależne i sprawiedliwe w skali kraju;

po trzecie – zauważają dopiero teraz rażące nieprawidłowości  w wyborach demonstrując „święte oburzenie” i pisząc o jakimś „umacnianiu demokracji” nie zauważając, że sposób przeprowadzenia wszystkich wyborów, w okresie 25 lat, uwzględniając w tym nie zgodne z konstytucją zasady ordynacji wyborczej oraz kłamstwa sondaży i mediów – dokumentują pozorowanie demokracji;

po czwarte – nie wnioskują o przeliczenie głosów we wszystkich wyborach, co najmniej na reprezentatywnych próbach.

Redakcja

W dniu 1 grudnia  2014 r. na spotkaniu problemowym Klubu Inteligencji Polskiej następujący członkowie i sympatycy “KIP” poparli stanowisko  polskich naukowców wyrażone w Liście Otwartym, w sprawie nieprawidłowości w wyborach  samorządowych oraz ich społecznych konsekwencji.

1.  gen. (r) Julian Lewiński;
2.  dr  Ryszard Ślązak;
3.  dr  Dariusz Grabowski;
4.  dr  Krzysztof Lachowski;
5.  Romuald Starosielec;
6.  Elżbieta Zimecka;
7.  dr Kazimierz Golinowski;
8.  Bogusław Rybicki;
9.  mec. Jerzy Lipowiecki;
10.  Kazimierz Nowakowski;
11.  Zdzisław Zakrzewski;
12.  płk (r) Edward Wolan;
13.  Marian Wojtkiewicz;
14.  adm.(r) Marek Toczek;
15.  Kazimierz Dubicki;
16.  Andrzej Ruraż – Lipiński;
17.  Janusz Zieliński;
18.  Józef Obrębski;
19.  Marian Czajkowski;
20. Ludmiła Wojnarska.

Wypowiedz się