ROMAN DMOWSKI – KOMITET NARODOWY I ARMIA gen. JÓZEFA HALLERA WE FRANCJI (4)

     W 2014 roku zbiegły się daty jubileuszu –150 rocznicy urodzin i 75 rocznicy śmierci Romana Dmowskiego, jednego z najwybitniejszych polityków w naszej historii, przywódcy Narodowej Demokracji, twórcy polskiej myśli politycznej, którego zaangażowanie w walce o odzyskanie niepodległości na arenie międzynarodowej przyczyniło się do odbudowy Państwa Polskiego.

    „4 lipca 1918 roku podczas uroczystego obchodu amerykańskiego Independence Day w Paryżu, urządzonego przez rząd francuski przy udziale wszystkich sprzymierzeńców, flaga polska zawisła po raz pierwszy pośród flag państw sprzymierzonych.

    W dzień święta francuskiego, 14 lipca, odbyła się wielka parada wojsk sprzymierzonych w stolicy Francji. Wziął w niej udział batalion naszej piechoty, pochód otwierał oddział francuski, a potem szli w alfabetycznym porządku Amerykanie, Anglicy, Belgowie, Grecy, Włosi, Polacy, Portugalczycy, Rumuni, Serbowie, Czechosłowacy.

     Ukazanie się oddziału polskiego, entuzjastycznie witanego przez zgromadzone tłumy okrzykami:  Vive la Pologne!  – wywarło silne wrażenie. Na trybunie prezydenta  w Avenue du Bois de Boulogne – znajdował się rząd francuski i przedstawiciele państw sprzymierzonych. Gdy ukazał się oddział polski – rosłe, barczyste chłopy, maszerujące znakomicie z marsowym wyrazem na twarzach [oficerowie zakazali żołnierzom uśmiechać się do publiczności] – rozległy się wyrazy podziwu i składane mi gorące powinszowania – pisze R. Dmowski.

    […] W tym samym dniu, po uroczystości wojskowej, zjawił się w biurze Komitetu Narodowego generał Józef Haller, który w przeddzień przybył przez Murman do Paryża. Przybył w sam czas, w chwili właśnie, kiedy byliśmy w poszukiwaniu wojskowego, którego by można było mianować naczelnym wodzem armii polskiej.    Rzecz ta stawała się pilną. Ciągle usiłowano buntować nam żołnierzy, ciągle szła agitacja, prowadzona głównie w imię Polski, utworzonej aktem 5 listopada, w imię legionów i ich twórcy, Piłsudskiego.

      Starano się przekonać naszych żołnierzy, że nie są wojskiem polskim, że są czymś w rodzaju legii cudzoziemskiej w armii francuskiej. U żołnierzy którym dokuczały nieco francuskie urządzenia, nieznajomość języka polskiego u pewnej ilości oficerów, a przede wszystkim francuski typ dyscypliny wojskowej, do której nie byli nawykli, ta propaganda spotykała często grunt podatny. Najlepszym na nią lekarstwem, było mianowanie przez Komitet Narodowy wodza naczelnego armii, ma się rozumieć – Polaka.

    Niestety, nie mieliśmy na Zachodzie żadnego odpowiedniego oficera: z trudnością znajdowaliśmy ludzi na dowódców pułków. W tych warunkach generał Józef Haller spadł nam jak z nieba, zwłaszcza, że od bitwy pod Kaniowem był już osobistością popularną.

   […] Bez długiej dyskusji zapadła w komitecie decyzja o mianowaniu generała Józefa Hallera wodzem naczelnym armii polskiej. Jednocześnie, zaczęliśmy z rządem francuskim dyskutować sprawę konwencji wojskowej. Konwencja ta została podpisana 28 września 1918 r., już po moim wyjeździe do Ameryki.

   […] Najważniejsze cele, któreśmy sobie na Zachodzie w swej akcji podczas wojny postawili, zostały urzeczywistnione. Zjednoczenie Polski i utworzenie państwa polskiego zostało przez sprzymierzeńców ogłoszone jako jeden z warunków pokoju. Polska już miała pozycję państwa sprzymierzonego; państwo to miało w Komitecie Narodowym organ z uznanymi oficjalnie atrybucjami rządu w sprawach zewnętrznych i wojskowych; miało urzędowe przedstawicielstwo dyplomatyczne w mocarstwach sprzymierzonych; Komitet Narodowy miał pod swą władzą armię polską, uznaną za sprzymierzoną i wojującą. Mieliśmy tym samym zapewniony udział w konferencji pokojowej, jako jedno z państw sprzymierzonych.

     Trzeba tu zaznaczyć, że osiągnięcie tej pozycji byłoby niemożliwe bez utworzenia armii polskiej na Zachodzie, a więc bez tego co dla tej sprawy zrobiła Francja. Posiadanie armii, stojącej u boku sprzymierzonych, było jedyną naszą legitymacją do tytułu państwa sprzymierzonego, a co za tym idzie – do udziału w konferencji pokojowej. Legitymacja ta była niezbędna. Dobrze, że była uznana za wystarczającą. Inaczej, Polska ze swymi legionami, walczącymi po stronie państw centralnych, ze swym Królestwem listopadowym, ze swą Radą Regencyjną, z rządem warszawskim i z jego ciągle ponawianymi deklaracjami, musiałaby być przez państwa zachodnie uznana za sprzymierzeńca państw centralnych i w końcu znalazłaby się wśród zwyciężonych”.

                              Roman Dmowski „Polityka polska i odbudowanie państwa” tom II, Warszawa 1989

                   http://dzieje.pl/aktualnosci/roman-dmowski-o-tworzeniu-polskiej-armii-we-francji

Wypowiedz się