Nienawiść a Polska Racja Stanu

Słowo, język jakim się posługujemy zawiera kod kulturowy kształtujący bytowanie społeczeństw.  Nie tak dawno zamieściłem notkę na temat przekazu, jaki zawarty jest w słowiePRAWDA i wskazaniu, że PRAWO wynikać winno z prawdy, co zaznaczone jest wspólnym rdzeniem obu słów. Takie powiązanie obu tych pojęć występuje tylko w językach słowiańskich a wynikanie zgodne z filozofią personalizmu. Już Czytaj dalej

Embargo

Kilka uwag o konsekwencjach rosyjskiego embarga. Wypowiadając się krytycznie o obecności Kaczyńskiego na kijowskim Majdanie, miałem na myśli nie tylko kwestię antypolskiej postawy banderowców. Równie ważne były dalsze reperkusje z tego wynikające a rzutujące na sytuację w Polsce. Prawdopodobnie z racji zauważalnego społecznego sprzeciwu wobec bezsensownego i szkodliwego z punktu widzenia Czytaj dalej