Komentarz do afery taśmowej Izabeli Litwin – 18.06.2014

Przedstawiam komentarz merytoryczny do szeroko omawianej afery. Zazwyczaj omawiane jest tło obyczajowe tej afery. Natomiast problem merytoryczny w sposób najbardziej kompetentny omawia Izabela Litwin – a przy tym prezentuje zasady nowego spojrzenia na ekonomię, finanse narodowe i monetaryzm w służbie człowiekowi a nie oligarchii finansowej.

Jacek A. Rossakiewicz

Wypowiedz się